Com cac van de co ban ve canh tranh va phap luat canh tranh

11 19 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:41

Các vấn đề cạnh tranh pháp luật cạnh tranh Khái niệm cạnh tranh 1.1 Khái niệm Khái niệm cạnh tranh với tư cách tượng kinh tế, xuất tồn với tính cách đặc trưng kinh tế thị trường, lực phát triển kinh tế thị trường Với cách tiếp cận này, Từ điển Kinh doanh Anh năm 1992 định nghĩa “Cạnh tranh ganh đua, kình địch nhà kinh doanh thị trường nhằm tranh giành loại tài nguyên sản xuất loại khách hàng phía mình” Từ điển Tiếng Việt “Bách khoa tri thức phổ thơng” giải thích cạnh tranh ganh đua nhà sản xuất hàng hoá, thương nhân, nhà kinh doanh kinh tế nhằm giành điều kiện sản xuất, tiêu thụ thị trường có lợi Theo cách giải thích trên, nhìn từ phía chủ thể hành vi cạnh tranh coi phương thức giải mâu thuẫn lợi ích tiềm nhà kinh doanh với vai trò định người tiêu dùng Nếu nhìn khái qt quy mơ tồn xã hội, cạnh tranh phương thức phân bổ nguồn lực, tài nguyên cách tối ưu, động lực bên kinh tế phát triển Tuy nhiên, nhiều nhà nghiên cứu rằng, cạnh tranh có chất kinh tế chất xã hội Bản chất kinh tế cạnh tranh thể mục đích tạo lập cho ưu chi phối thị trường lợi nhuận Bản chất xã hội cạnh tranh bộc lộ đạo đức kinh doanh uy tín chủ thể cạnh tranh mối quan hệ người lao động trực tiếp tạo tiềm lực cạnh tranh doanh nghiệp mối quan hệ với người tiêu dùng với đối thủ cạnh tranh khác[1] 1.2 Các hình thái cạnh tranh 1.2.1 Cạnh tranh hồn hảo cạnh tranh khơng hồn hảo Căn vào cấu doanh nghiệp mức độ tập trung ngành, lĩnh vực kinh tế, người ta phân thị trường thành hình thái: Cạnh tranh hồn hảo, độc quyền cạnh tranh khơng hồn hảo[2] - Cạnh tranh hồn hảo hình thái thị trường giá sản lượng hàng hố hồn toàn xác định bởi cung cầu thị trường hàng hố doanh nghiệp tham gia thị trường phải người chấp nhận giá Theo cách hiểu trên, cạnh tranh hồn hảo hình thái thị trường có nhiều người bán nhiều người mua sản phẩm Bất kỳ người bán người mua nhỏ so với quy mơ thị trường khơng có khả để tác động tới giá sản phẩm Điều có nghĩa thay đổi sản lượng doanh nghiệp hồn tồn khơng ảnh hưởng tới giá thị trường Tương tự, người mua nhỏ để đòi hỏi người bán điều phải giảm giá mua nhiều hay bán chịu Độc quyền hình thái thị trường có doanh nghiệp bán sản phẩm mà khơng có sản phẩm thay gần giống với (được gọi độc quyền bán monopoly), có người mua (được gọi độc quyền mua - monopsony) Do độc quyền thái cực trái ngược với cạnh tranh hồn hảo - Cạnh tranh khơng hồn hảo hình thái thị trường nằm hai hình thái cạnh tranh hồn hảo độc quyền Cạnh tranh khơng hồn hảo bao gồm: cạnh tranh mang tính độc quyền độc quyền nhóm + Cạnh tranh mang tính độc quyền hình thái thị trường có nhiều người bán sản xuất sản phẩm dễ dàng thay cho Mỗi người có khả hạn chế ảnh hưởng tới giá sản phẩm So với hình thái cạnh tranh hồn hảo, cạnh tranh mang tính độc quyền có nhiều doanh nghiệp gia nhập thị trường khơng hạn chế Nhưng khác với cạnh tranh hồn hảo ở chỗ sản phẩm phân hoá cao độ - doanh nghiệp có loại sản phẩm khác hình dáng, kích thước, nhãn mác, chất lượng danh tiếng doanh nghiệp người sản xuất loại hàng hố riêng + Độc quyền nhóm hình thái thị trường có số nhà sản xuất, người nhận thức giá khơng phụ thuộc vào sản lượng mà phụ thuộc vào hoạt động đối thủ cạnh tranh quan trọng ngành 1.2.2 Cạnh tranh lành mạnh cạnh tranh không lành mạnh Căn vào mục đích, tính chất phương thức cạnh tranh, người ta phân loại hành vi cạnh tranh hình thái thị trường thành: Cạnh tranh lành mạnh cạnh tranh không lành mạnh - Cạnh tranh lành mạnh hình thức cạnh tranh đẹp, sáng, cạnh tranh tiềm vốn có thân doanh nghiệp Đó hoạt động nhằm thu hút khách hàng mà pháp luật không cấm phù hợp với tập quán thương mại đạo đức kinh doanh - Cạnh tranh không lành mạnh hành vi cụ thể chủ thể kinh doanh, nhằm mục đích cạnh tranh, ln thể tính khơng lành mạnh (khơng thiết phải trái pháp luật) vơ tình hay cố ý gây thiệt hại cho đối thủ cạnh tranh hay bạn hàng cụ thể Như vậy, từ khái niệm trình bày ở trên, hiểu cạnh tranh ganh đua doanh nghiệp giá cả, số lượng, dịch vụ kết hợp yếu tố để dành nhân tố sản xuất khách hàng nhằm nâng cao vị thị trường Cạnh tranh thị trường phân chia thành cạnh tranh hoàn hảo, độc quyền, cạnh tranh khơng hồn hảo xét theo cấu doanh nghiệp mức độ tập trung ngành, lĩnh vực kinh tế; thành cạnh tranh lành mạnh cạnh tranh không lành mạnh vào mục đích tính chất phương thức cạnh tranh Lịch sử hình thành pháp luật cạnh tranh Chính sách cạnh tranh, theo cách hiểu phổ biến giới nghiên cứu lĩnh vực giới, bao gồm tất biện pháp, sách Nhà nước có ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi kinh doanh doanh nghiệp cấu trúc thị trường Chính sách cạnh tranh bao gồm hai mảng Mảng thứ việc ban hành thực thi tập hợp sách có tác dụng thúc đẩy cạnh tranh thị trường, bao gồm sách tư nhân hóa (ở Việt Nam cổ phần hóa), tự hóa thương mại sách hối đối, sách phi điều tiết hóa quy đinh hiệu điều chỉnh hoạt động kinh doanh ngành, v.v Mảng thứ hai pháp luật cạnh tranh, bao gồm chế định pháp lý ban bành để kiểm soát/ngăn chặn hành vi hạn chế cạnh tranh, cạnh tranh không lành mạnh can thiệp mức Nhà nước vào việc điều tiết thị trường Để có hiệu tối ưu, luật sách phải phối hợp thực thi cách mạch lạc chặt chẽ Pháp luật cạnh tranh nước đời bắt nguồn từ nhu cầu kinh tế Cùng với trình phát triển, pháp luật cạnh tranh liên tục sửa đổi để phù hợp với thực tiễn Luật Cạnh tranh gọi theo nhiều cách khác (ví dụ: Luật cạnh tranh Competition Law Anh, Luật chống độc quyền- Anti monopoly Act Nhật Bản, Luật thương mại lành mạnh – Fair Trade Law Đài Loan…) tất có mục đích chung trì bảo vệ cạnh tranh lành mạnh thị trường, cho phép thực thể kinh tế có hội bình đẳng cạnh tranh tiếp cận thị trường Bảo vệ người tiêu dùng thơng qua việc khuyến khích hạ giá cải thiện chất lượng sản phẩm xem hệ cạnh tranh tự lành mạnh thị trường Trên giới nói Mỹ số nước ban hành pháp luật cạnh tranh sớm nhất, pháp luật cạnh tranh biết đến với tên gọi luật chống độc quyền Lịch sử chống độc quyền Mỹ nhìn chung bắt đầu với Luật Sherman năm 1890, luật chống độc quyền đầu tiên thông qua bởi bang trước trở thành luật Liên bang Luật Sherman gồm hai phần Phần quy định thoả thuận gây hạn chế thương mại Phần hai cấm việc giành vị độc quyền việc sử dụng biện pháp phản cạnh tranh lạm dụng vị trí độc quyền (khơng phải độc quyền tự nhiên) Một điểm quan trọng cần lưu ý Luật Sherman thực thi luật dân luật hình sự, phán xét trao cho Vụ Chống độc quyền, Bộ Tư pháp Cụ thể, hành vi hiển nhiên vi phạm như: ấn định giá tạm thời, thông đồng để thắng thầu bị truy tố hình Trong năm 1914, hai luật Liên bang thông qua Luật Clayton Luật Uỷ ban Thương mại Liên bang (FTC) Theo quy định Luật Ủy ban Thương mại Liên bang, FTC thành lập để thực thi Luật Clayton, Luật Robinson-Patman (ngoại trừ điều khoản xử lý hình theo Luật Sherman) Mặc dù có sửa đổi, bổ sung luật Liên bang (điển hình Luật RobinsonPatman 1936 Luật Hart-Scott-Rodino 1976) khơng có thay đổi lớn từ năm 1914 Đến nay, hầu hết bang thông qua luật bang theo nội dung Luật Sherman Luật FTC Canada ban hành Luật Cạnh tranh lần đầu tiên năm 1889 Mặc dù có lịch sử tương đối dài Luật Cạnh tranh khơng có vai trò trội hoạt động kinh tế Canada gần Đó phần lực lượng kinh tế trị đứng đằng sau trình phát triển kinh tế Canada vốn thích phát triển cấu cơng nghiệp tương đối tập trung Canada phát triển kinh tế với mức độ tham gia lớn Chính phủ Theo đó, quy định âm mưu trì giá nhận chú ý đáng kể mặt thi hành luật phân biệt giá, bán phá giá, sáp nhập độc quyền thực bị bỏ qua Năm 1975, Nghị viện thực giai đoạn sửa đổi đầu tiên Điểm đáng chú ý sửa đổi lần mở rộng quyền hành động có giới hạn tư nhân, biến hành vi thông đồng đấu thầu thành đương nhiên bất hợp pháp, việc từ chối giao dịch, bán hàng có ràng buộc, giao dịch mang tính độc quyền hạn chế thị trường thành hành vi xem xét mặt dân Giai đoạn sửa đổi thứ hai thực vào năm 1986 Luật, gọi Luật Điều tra vụ kết hợp đổi tên thành Luật Cạnh tranh Những cải cách năm 1986 bao gồm việc củng cố quy định âm mưu mang tính hình Luật, bổ sung quy định thoả thuận chun mơn hố, bổ sung khả xem xét mặt dân hành vi định giá chuyển giao, lạm dụng vị trí thống lĩnh sáp nhập Cuộc cải cách năm 1986 tạo nên quan pháp luật gọi Toà Cạnh tranh thay cho Hội đồng hành vi hạn chế thương mại để xử lý quy định dân Luật Vào tháng 3/1999, Luật sửa đổi lần bởi Luật sửa đổi Luật Cạnh tranh Những sửa đổi lần làm thay đổi Luật số khía cạnh quan trọng chuyển số hành vi (ví dụ quảng cáo gây nhầm lẫn) từ hành vi vi phạm mang tính hình thuần tuý sang hành vi xem xét mặt hình dân tuỳ trường hợp; sửa đổi bổ sung quy định miễn trừ quy định xử lý hình sự… Năm 2000, Luật tiếp tục sửa đổi để giao cho Cao Uỷ Cạnh tranh (Commissioner) Toà Cạnh tranh quyền để xử lý hành vi lạm dụng vị trí tiềm thị trường Hàng khơng Canada (Air Canada) Trong nước Châu Âu (Italia, Bỉ, Đức, Đan Mạch, Hà Lan, Pháp, Anh Thụy điển), Đức quốc gia ban hành pháp luật cạnh tranh sớm Đức ban hành Luật Chống hạn chế cạnh tranh, viết tắt ARC, thức có hiệu lực vào ngày 01/01/1958 Tính đến nay, Luật sửa đổi, bổ sung lần Lần sửa đổi cuối có hiệu lực vào tháng 07/2005 Italia ban hành Luật Cạnh tranh Thương mại công ngày 10/10/1990 Tiếp đó, Quốc hội Italia ban hành pháp luật chống độc quyền quốc gia sở yêu cầu Điều 41 Hiến pháp, nhằm bảo vệ, bảo đảm quyền tự kinh doanh, để làm cho pháp luật Italia phù hợp với luật lệ Cộng đồng Châu Âu Ở Pháp, Bộ Luật Thương mại chứa đựng quy định cạnh tranh Quay lại lịch sử hình thành phát triển pháp luật cạnh tranh Pháp, nhận thấy số thay đổi pháp luật mang tính hình thức lại có tầm quan trọng đáng kể: Pháp lệnh ngày 01/12/1986 tự giá tự cạnh tranh bị bãi bỏ chuyển hoá vào Bộ Luật Thương mại sau chương trình pháp điển hố rộng lớn Kể từ nay, xét nguồn luật nước văn tảng pháp luật cạnh tranh Quyển IV Bộ luật Thương mại Do q trình pháp điển hố nên số thứ tự điều khoản hoàn toàn bị thay đổi Chính vậy, Quyển IV dành phụ lục trình bày bảng đối chiếu điều khoản trước Pháp lệnh năm 1996 điều khoản hành Bộ Luật Thương mại Một số thay đổi khác pháp luật cạnh tranh nước, chủ yếu xuất phát từ việc ban hành Luật ngày 15/05/2001 biện pháp điều tiết kinh tế mới, thay đổi liên quan đến luật nội dung lẫn luật tố tụng Mặc dù nặng mặt hình thức, pháp luật cạnh tranh Châu Âu chiếm vị trí quan trọng, có uy tín nhiều quốc gia muốn gia nhập Liên minh số quốc gia khác Đặc biệt, cách thức áp dụng pháp luật cạnh tranh Châu Âu làm cho chủ thể kinh tế phải tôn trọng cân nhắc thận trọng ràng buộc pháp luật Hà Lan ban hành Luật Cạnh tranh đầu tiên vào năm 1956 với tên gọi Luật Cạnh tranh kinh tế (Economic Competition Act) Đến 1997, Chính phủ liên minh ban hành Luật Cạnh tranh thay cho Luật 1956 Luật Cạnh tranh 1997 có hiệu lực kể từ ngày 1/1/1998 Từ đến nay, Luật Cạnh tranh qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn quy định Liên minh Châu Âu Bản sửa đổi áp dụng thời điểm phiên ngày 01/08/2004 Tại Anh, Luật Cạnh tranh ban hành ngày 09/11/1998 để sửa đổi Luật Thương mại lành mạnh 1973 Luật đưa thêm điều khoản cấm hành vi phản cạnh tranh (Chương I Chương II) Văn phòng Thương mại lành mạnh (OFT) có thẩm quyền lớn việc điều tra doanh nghiệp cho vi phạm Luật áp dụng hình phạt doanh nghiệp Luật sửa đổi ngày 01/05/2004, theo trao cho OFT quyền điều tra áp dụng hình phạt tổ chức/các nhân vi phạm điều khoản cấm theo Điều 81 Điều 82 Hiệp ước EC Tuy nhiên điểm đáng lưu ý pháp luật cạnh tranh Anh tiến hành xử lý, OFT không dựa Luật Cạnh tranh, mà tuân theo quy định pháp luật có liên quan, chẳng hạn Luật Doanh nghiệp 2002 (có điều khoản quy định vi phạm cacten) Theo đó, cá nhân tham gia vào dạng thoả thuận phản cạnh tranh nghiêm trọng bị truy cứu trách nhiệm hình Hơn nữa, Luật Doanh nghiệp 2002 ban hành, nước Anh tiến hành sửa đổi Luật Truất quyền nhà điều hành doanh nghiệp Các nhà điều hành doanh nghiệp vi phạm pháp luật cạnh tranh (các hành vi bị cấm theo Điều 81, Điều 81 Hiệp ước EC Luật Cạnh tranh) phải nhận Lệnh truất quyền cạnh tranh Lệnh chấm dứt hành vi có liên quan buộc họ khơng quản lý doanh nghiệp thời hạn tối đa 15 năm Nhưng quan trọng thay đổi pháp luật cạnh tranh Liên minh Châu Âu Khuôn khổ pháp luật điều chỉnh hành vi hạn chế cạnh tranh theo chiều dọc sửa đổi từ năm 1999 Quy chế kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế doanh nghiệp sửa đổi bổ sung có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2004 Các quy định hướng dẫn thi hành Điều 81 điều Hiệp ước thành lập Cộng đồng Châu Âu sửa đổi cách toàn diện vào cuối năm 2002 năm 2003 Những sửa đổi bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2004 Ở cần lưu ý: điều khoản hướng dẫn thi hành Điều 81 khơng Điều 85, bởi sau Hiệp ước Amsterdam ký kết, kéo theo thay đổi cách đánh số quen thuộc điều khoản Đối với Úc, pháp luật cạnh tranh quy định Luật Thực tiễn Thương mại năm 1974 Luật Giám sát giá năm 1983 Mục đích Luật Thực tiễn Thương mại (TPA) nhằm thúc đẩy thịnh vượng Úc thông qua việc thúc đẩy cạnh tranh thương mại lành mạnh bảo vệ người tiêu dùng TPA liên quan đến hầu hết vấn đề thị trường: mối quan hệ nhà cung cấp, bán buôn, bán lẻ, đối thủ cạnh tranh khách hàng Trên bình diện rộng, TPA giải vấn đề hành vi không lành mạnh thị trường, luật theo ngành, sáp nhập, an toàn sản phẩm, nhãn mác sản phẩm, giám sát giá quy định ngành cơng nghiệp viễn thơng, khí đốt, điện hàng không Luật Cạnh tranh Brazil gắn liền với bối cảnh lịch sử sách kinh tế Brazil Như chúng ta biết, sau chiến tranh giới thứ hai sách kinh tế Brazil dựa vào can thiệp rộng Chính phủ vận hành thị trường Chính phủ kiểm sốt giá ở nhiều ngành, nữa, hầu hết doanh nghiệp cơng nghiệp, vận tải, tài lớn đất nước doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước độc quyền tư nhân bị áp đặt chế tài cơng khai Trong bối cảnh đó, năm 1962 Brazil ban hành Luật Cạnh tranh đầu tiên số hiệu 4137, luật thiết lập nên Hội đồng quản lý hành an ninh kinh tế “CADE’’ (Admistrative Council for Economic Defence) Năm 1988, với loạt thay đổi đáng kể kinh tế ở Brazil, hiến pháp đưa vấn đề cạnh tranh vào quy định pháp lý coi cạnh tranh giống yếu tố để thiết lập nên “trật tự kinh tế’’ Chương trình tư nhân hố đề xuất, rào cản thương mại quốc tế cắt giảm vai trò CADE tăng cường Một kỷ nguyên cho sách cạnh tranh ở Brazil bắt đầu từ năm 1994 để ứng phó với giai đoạn lạm phát tăng nhanh, “kế hoạch thực tiễn’’ (Real Plan) thực thi năm Như phần chương trình cải cách, Luật Cạnh tranh (Luật Chống độc quyền Số 8884) ban hành năm 1994 với kỳ vọng áp dụng để giải vấn đề tăng giá Luật Cạnh tranh điều chỉnh việc kiểm soát sáp nhập có thay đổi quan trọng quy định tổ chức thực thi CADE thiết lập lại với vai trò quan độc lập, số vấn đề thẩm quyền thực thi trao cho hai quan khác (sẽ nói rõ ở phần sau) Từ 1994 đến nay, hai văn pháp lý sửa đổi, bổ sung luật cạnh tranh ban hành Vào tháng 01/1999 Luật số 9781 bổ sung quy định phí đệ đơn sáp nhập theo phí thu phân bổ cho CADE Tháng 12/2000 Luật 10149 bổ sung thêm thẩm quyền điều tra, làm rõ thủ tục tổ chức nước ngồi, xây dựng chương trình khoan dung, gia tăng mức phí đệ đơn sáp nhập quy định phân chia cân xứng phí ba quan quản lý cạnh tranh So với Mỹ, Úc, Canada Brazil, Nam Phi ban hành luật cạnh tranh muộn, điều giúp Nam phi hoàn thiện nhiều mặt quy định cạnh tranh Luật Cạnh tranh Nam phi Số 89 thông qua năm 1998, Điều 1-3, 6,11,19-43,78,79 & 84 có hiệu lực từ ngày 30/11/1998 Các điều khoản lại có hiệu lực từ ngày 01/12/1999 Mục đích luật nhằm thúc đẩy trì cạnh tranh thị trường Nam Phi, bao gồm tính hiệu quả, thích ứng phát triển kinh tế; tăng lựa chọn cho người tiêu dùng với giá cạnh tranh; thúc đẩy vấn đề việc làm, gia tăng phúc lợi kinh tế xã hội cho người dân; mở rộng hội tham gia vào thị trường quốc tế thừa nhận vai trò cạnh tranh nước Nam phi; đảm bảo cho doanh nghiệp vừa nhỏ có hội bình đẳng tham gia vào kinh tế; thúc đẩy mở rộng quyền sở hữu Từ ban hành đến Luật qua nhiều lần sửa đổi, lần sửa đổi như: Luật sửa đổi số 35 Năm 1999, có hiệu lực 01/12/1999; Luật sửa đổi số 15 Năm 2000, có hiệu lực 01/12/2000; Luật sửa đổi số 39 Năm 2000 (lần thứ 2), có hiệu lực 01/02/2001 Vai trò chức sách cạnh tranh kinh tế thị trường Chính sách cạnh tranh đảm bảo trì tính động hiệu kinh tế Cạnh tranh giúp cho doanh nghiệp phát huy hết khả cách khuyến khích họ liên tục phấn đấu đạt tiêu chuẩn cao chất lượng, dịch vụ giá Sức ép cạnh tranh sinh sản phẩm cơng ty áp dụng công nghệ biện pháp quản lý tiên tiến Cạnh tranh đặc trưng bản, tảng động lực phát triển kinh tế thị trường Có thể nói khơng có cạnh tranh khơng thể có kinh tế thị trường Cùng với quy luật cung cầu quy luật giá trị, cạnh tranh trở thành quy luật kinh tế thị trường Tuy nhiên với tiền đề kinh tế trên, cạnh tranh chưa thể có hội nảy sinh tồn đời sống kinh tế Cạnh tranh xuất với tư cách sản phẩm kinh tế thị trường điều kiện tiền đề pháp lý cụ thể, nghĩa chủ thể thuộc mọi thành phần kinh tế phải Nhà nước thừa nhận bảo vệ quyền tự do, tự chủ kinh doanh, quyền sở hữu tính đa dạng loại hình sở hữu địa vị bình đẳng trước pháp luật Do đó, xây dựng sách trì mơi trường cạnh tranh lành mạnh kiểm soát độc quyền kinh doanh việc làm cần thiết Chính sách cạnh tranh kinh tế thị trường có vai trò chức sau: Thứ nhất, tạo tảng cho trình cạnh tranh, trì thúc đẩy trình cạnh tranh tự hay bảo vệ thúc đẩy cạnh tranh hiệu Luật cạnh tranh bảo vệ khuyến khích doanh nghiệp cạnh tranh, hợp tác bình đẳng khn khổ pháp luật chung, điều tiết mặt trái cạnh tranh cách kiểm sốt q trình dẫn đến vị trí thống lĩnh thị trường, độc quyền doanh nghiệp, chống hành vi gây cản trở cạnh tranh, thủ đoạn cạnh tranh không lành mạnh thương trường Vì vậy, thách thức đặt doanh nghiệp buộc doanh nghiệp phải chấp nhận cạnh tranh cách văn minh hơn, hơn, khơng có đất dung thân cho doanh nghiệp làm ăn chụp giật Các doanh nghiệp lớn phải cẩn thận trước đưa định quan trọng kinh doanh, bởi lẽ định họ ảnh hưởng đáng kể tới thị trường giám sát chặt chẽ Thứ hai, điều tiết trình cạnh tranh, hướng trình phục vụ cho mục tiêu định sẵn, ví dụ đạt hiệu kinh tế cao, bảo vệ doanh nghiệp vừa nhỏ, trì hệ thống doanh nghiệp tự do, trì cơng bằng, trung thực kinh doanh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Thị trường hình thành từ mối quan hệ qua lại người mua người bán, hay rộng người sản xuất người tiêu dùng quy luật cung cầu quy luật giá trị Trong mối quan hệ người tiêu dùng ln ở vị trí trung tâm Người tiêu dùng sức tiêu thụ họ thước đo giá trị chất lượng sản phẩm, nguồn lợi nhuận cho người sản xuất Họ có quyền lựa chọn hàng hố người cung ứng hàng hoá trả tiền cho lựa chọn Tuy nhiên, quyền lựa chọn họ bị giới hạn phạm vi khả cung ứng người sản xuất Về phía người sản xuất, lợi nhuận khơng mục tiêu, động lực mà phương thức tồn họ Lợi nhuận đến từ khách hàng, việc ngày đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng tôn mọi doanh nghiệp Mặt khác người sản xuất vượt khả để chạy theo người tiêu dùng Việc tối đa hoá lợi nhuận nhiều phụ thuộc vào việc sử dụng hiệu nguồn lực, giảm chi phí, nâng cao lực sản xuất số lượng khách hàng Ngoài ra, việc nâng cao lực sản xuất mở rộng khả đáp ứng cầu thay đổi ngày tăng người tiêu dùng Do có hữu hạn yếu tố sản xuất, người tiêu dùng nguồn lợi nhuận - hữu hạn thị trường nói chung, nhà sản xuất ln có cạnh tranh theo hai hướng: mở rộng đầu thu hẹp đầu vào Quá trình diễn liên tục, đòi hỏi người phải ln cố gắng phát triển, vượt lên đối thủ, khơng ngừng tự hồn thiện khơng muốn bị loại bỏ Kết lại nhà sản xuất có lực nhất, có khả phục vụ tốt người tiêu dùng Như cạnh tranh tham gia vào mọi phương diện kinh tế: sàng lọc lành mạnh hoá thị trường, thúc đẩy sản xuất điều tiết tiêu dùng Thứ ba, hạn chế tác động tiêu cực nảy sinh điều hành mức nhà nước vào thị trường kéo dài thời gian định doanh nghiệp chi phí giao dịch cao Quá trình chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế thị trường làm thay đổi vai trò Nhà nước thị trường Có điều coi hiển nhiên kinh tế kế hoạch hố trở nên khơng phù hợp với kinh tế thị trường ngược lại, có điều khơng chấp nhận kinh tế tập trung lại thích hợp kinh tế thị trường Trong kinh tế thị trường, việc Nhà nước huy cách tập trung - thể quy định, thị, mệnh lệnh hành hoạt động kinh doanh thành phần kinh tế, kể quốc doanh, quốc doanh, đầu tư nước ngồi – khơng phù hợp Thực tế cho thấy có khơng tượng chia cắt thị trường nước, định đối tác giao dịch xuất phát từ quan quản lý nhà nước Đây nói nét đặc thù kinh tế chuyển đổi Chính Luật cạnh tranh nước Cộng đồng quốc gia độc lập (CIS) quy định hành vi bị cấm quan quản lý nhà nước cấp[3] Theo đó, hành vi lạm dụng thẩm quyền quan quản lý nhà nước bị điều chỉnh, góp phần làm hạn chế tác động tiêu cực nảy sinh can thiệp mức Nhà nước vào thị trường Rõ ràng sách cạnh tranh giữ vai trò quan trọng kinh tế thị trường Dưới điều chỉnh Luật sách cạnh tranh, doanh nghiệp có sân chơi bình đẳng, lành mạnh để cung cấp sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường người tiêu dùng mua hàng hóa/dịch vụ với chất lượng tốt giá rẻ Điều có nghĩa thơng qua q trình cạnh tranh, trình độ cơng nghệ họ nâng cao qua hoạt động R&D (nghiên cứu phát triển) cải tiến kiểu dáng hiệu nâng cao nhờ cải tiến kỹ thuật cải tiến phương pháp quản lý/hoạt động Điều mang lại lợi ích cho người tiêu dùng Do có cạnh tranh, có hàng loạt sản phẩm với mức giá thấp vậy, lựa chọn người tiêu dùng nới rộng làm tăng phạm vi tiêu dùng Bên cạnh đó, chúng ta chuyển đổi sang kinh tế mở cửa hơn, hội nhập với mức độ lớn với kinh tế giới Điều có nghĩa mở rộng cạnh tranh nhằm đảm bảo cho tự thương mại ổn định để phát triển Tự thương mại phải hiểu tự kinh doanh khn khổ pháp luật Vì vậy, sách cạnh tranh góp phần trì mơi trường cạnh tranh lành mạnh kiểm soát độc quyền kinh doanh nhằm bảo vệ lợi ích kinh tế Nhà nước, doanh nghiệp người tiêu dùng Tác động sách pháp luật cạnh tranh việc phát triển kinh tế xã hội Ngày nay, hầu hết tất quốc gia giới thừa nhận mọi hoạt động phải có cạnh tranh coi cạnh tranh môi trường động lực phát triển nói chung, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển tăng suất lao động, hiệu doanh nghiệp nói riêng mà yếu tố quan trọng làm lành mạnh hoá quan hệ xã hội Đối với kinh tế, cạnh tranh có ảnh hưởng quan trọng phát triển kinh tế xã hội như: - Cạnh tranh đảm bảo điều chỉnh cung cầu hàng hoá thị trường Khi cung hàng hoá lớn nhu cầu, cạnh tranh người bán trở nên gay gắt Khi đó, giá thị trường giảm xuống, sở kinh doanh đủ khả cải tiến công nghệ, trang bị kỹ thuật, phương thức quản lý hạ giá bán sản phẩm hàng hố tồn Với ý nghĩa đó, cạnh tranh nhân tố quan trọng kích thích việc ứng dụng khoa học, cơng nghệ tiên tiến sản xuất Khi cung hàng hố thấp cầu, thị trường hàng hố trở nên khan hiếm, giá thị trường đẩy lên cao tạo lợi nhuận cao lợi nhuận bình qn Khi đó, người kinh doanh đầu tư vốn xây dựng thêm sở sản xuất nâng cao lực sản xuất sở sản xuất sẵn có Đó động lực quan trọng làm tăng thêm lượng vốn đầu tư cho sản xuất, kinh doanh, nâng cao lực sản xuất toàn xã hội Điều quan trọng động lực hồn tồn tự nhiên, khơng theo khơng cần bất kỳ mệnh lệnh hành quan quản lý Nhà nước - Đảm bảo đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng: người bán không cung cấp cho người tiêu dùng họ muốn ln ln có người khác sẵn sàng làm điều Mặt khác người tiêu dùng nhận hàng hố với giá thấp Trong mơi trường cạnh tranh, khơng bóc lột người tiêu dùng ln có số đối thủ mời chào sản phẩm với giá thấp Giá chế thị trường nhìn chung chi phí sản xuất cộng lợi nhuận vừa đủ phép người sản xuất tồn kinh doanh - Tác động cách tích cực đến phân phối thu nhập: cạnh tranh hạn chế hành vi bóc lột sở quyền lực thị trường việc hình thành thu nhập không tương ứng với suất - Khuyến khích áp dụng cơng nghệ mới: cơng nghệ giảm chi phí sản xuất tăng chất lượng sản phẩm, từ hàng hố áp dụng cơng nghệ có khả chiếm phần lớn thị trường rẻ tốt so với sản phẩm đối thủ cạnh tranh - Tạo sức ép buộc phải sử dụng có hiệu nguồn lực (lao động, vốn, kinh nghiệm quản lý ) để tăng hiệu kinh tế - Tạo đổi nói chung, thường xun liên tục mang lại tăng trưởng kinh tế cao Đối với xã hội, cạnh tranh động lực quan trọng để huy động nguồn lực xã hội vào sản xuất kinh doanh hàng hố, dịch vụ thiếu, qua nâng cao lực sản xuất toàn xã hội Trong cạnh tranh, tất yếu có doanh nghiệp ngày lớn mạnh nhờ làm ăn hiệu quả, đồng thời có doanh nghiệp bị phá sản, có người khuynh gia bại sản Xét khía cạnh xã hội phá sản doanh nghiệp khơng hồn tồn mang ý nghĩa tiêu cực nguồn lực xã hội chuyển sang cho nhà kinh doanh khác tiếp tục sử dụng cách hiệu không bị Phá sản khơng phải huỷ diệt hồn tồn mà huỷ diệt sáng tạo: doanh nghiệp yếu đi, doanh nghiệp xuất doanh nghiệp hiệu tiếp tục tồn Điều góp phần làm thúc đẩy xã hội ngày tiến Chính sách thương mại sách cạnh tranh có chung mục đích tạo môi trường pháp lý cho phát triển bền vững kinh tế, mang lại lợi ích cho đất nước Theo báo cáo tổng hợp (consolidated report) Tổ chức Thương mại Phát triển Liên Hợp Quốc sách cạnh tranh đề cập Tuyên bố Doha gồm biện pháp chống hạn chế cạnh tranh cấm cartel, cấm lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường kiểm sốt sáp nhập, mua lại Đây quan điểm truyền thống sách cạnh tranh ở số nước, có Việt Nam, sách cạnh tranh hiểu tất biện pháp Nhà nước nhằm kiểm sốt hạn chế cạnh tranh, khuyến khích cạnh tranh lành mạnh bảo vệ người tiêu dùng chống lại lạm dụng vị trí độc quyền tác động hành vi hạn chế cạnh tranh cạnh tranh không lành mạnh Đối với doanh nghiệp, mục tiêu sách cạnh tranh Việt Nam nhằm tạo lập phát triển môi trường cạnh tranh bình đẳng, khơng phân biệt đối xử; bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp doanh nghiệp, người tiêu dùng; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội Chính sách cạnh tranh tập trung vào tác động tới cách hành xử doanh nghiệp với nhau, người tiêu dùng Mục đích cuối doanh nghiệp lợi nhuận Do đó, muốn tăng lợi nhuận, doanh nghiệp phải bán nhiều hàng hóa phải thực nhiều biện pháp cạnh tranh thắng lợi thị trường Các biện pháp cạnh tranh lành mạnh phải nhằm không ngừng cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng, hạ giá thành, hạ giá bán sản phẩm, tăng cường chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng nhằm chiếm lòng tin người tiêu dùng Qua hành vi cạnh tranh lành mạnh trên, người tiêu dùng có nhiều lựa chọn chủng loại mẫu mã hàng hoá phong phú hơn, họ có hàng hố với chất lượng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng chu đáo Các doanh nghiệp phải cạnh tranh với để thoả mãn yêu cầu người tiêu dùng, để tranh thủ tín nhiệm người tiêu dùng nhằm bán nhiều hàng hơn, thu nhiều lợi nhuận Vì vậy, nhờ có cạnh tranh lành mạnh mà người tiêu dùng lợi, doanh nghiệp cạnh tranh thắng lợi thu nhiều lợi nhuận kinh tế xã hội phát triển Một đặc trưng bật xu tồn cầu hố công ty xuyên quốc gia đa quốc gia ngày trở thành chủ thể kinh doanh thị trường quốc tế Đó tập đồn với lực mạnh, có khả khống chế thị trường, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, tạo độc quyền để ngăn cản doanh nghiệp nhỏ tham gia thị trường áp đặt phi lý người tiêu dùng Họ thực hành vi hạn chế cạnh tranh xuyên quốc gia thoả thuận, cấu kết với đối thủ cạnh tranh ở nước việc áp đặt giá, thông đồng đấu thầu phân chia thị trường Các hành vi khơng chèn ép, ngăn cản chí bóp chết doanh nghiệp nước, mà gây tổn hại đến lợi ích người tiêu dùng Với mục tiêu nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam trình hội nhập quốc tế, năm 1990 phủ Việt Nam định thành lập loạt tổng cơng ty Nhà nước để thực vai trò đại diện quốc gia cạnh tranh quốc tế Các tổng công ty tập hợp doanh nghiệp nhà nước hoạt động ngành sản phẩm coi có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng với kinh tế mà không thiết phải vào quy mô hiệu kinh tế coi sở cho độc quyền tự nhiên Tuy nhiên, kết cho thấy tồn tổng công ty phạm vi rộng làm hạn chế cạnh tranh tổng công ty với doanh nghiệp thành viên công ty thành viên nội tổng công ty Ở nước ta, số ngành Nhà nước độc quyền cần thiết độc quyền Nhà nước khơng có nghĩa độc quyền doanh nghiệp Tiếc số doanh nghiệp nhà nước giao cho thực độc quyền Nhà nước coi độc quyền doanh nghiệp mình, tuỳ tiện chèn ép doanh nghiệp khác, áp đặt giá chất lượng sản phẩm, dịch vụ lên người tiêu dùng Độc quyền kinh doanh dù hình thành tồn cách gây hậu tiêu cực định phát triển kinh tế-xã hội Mặt khác, bảo hộ mạnh mẽ thị trường nước khỏi cạnh tranh doanh nghiệp khác cạnh tranh hàng nhập khẩu nên tổng công ty không đạt mục tiêu nâng cao lực cạnh tranh Do khơng phải cọ xát với cạnh tranh nước nên tổng công ty độc quyền khó có lực cạnh tranh cao thị trường quốc tế Do vậy, Luật cạnh tranh góp phần giải mâu thuẫn việc khuyến khích mở cửa thị trường việc kiểm sốt lũng đoạn tập đồn xun quốc gia thông qua hành vi hạn chế cạnh tranh họ Bên cạnh đó, Luật cạnh tranh điều chỉnh hành vi sáp nhập, thơn tính, tạo thống lĩnh thị trường dẫn đến độc quyền số doanh nghiệp Nhà nước Ngồi ra, sách cạnh tranh cần thiết để bổ sung cho luật lệ, quy định mở cửa thị trường nhằm chống lại hành vi hạn chế cạnh tranh cơng ty nước ngồi đồng thời tăng cường lực cho Nhà nước việc bảo vệ lợi ích cộng đồng bảo vệ môi trường, xã hội [1] Nguyễn Như Phát, Bùi Nguyên Khánh (2001), Tiến tới xây dựng pháp luật cạnh tranh điều kiện chuyển sang kinh tế thị trường ở Việt Nam NXB Công an Nhân dân, Hà nội, trang 19 [2] Đề tài khoa học cấp Bộ Viện Nghiên cứu thương mại Bộ Thương mại “Một số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh xuất khẩu doanh nghiệp Việt Nam tiến trình hội nhập quốc tế” Năm 2002 [3] http://www.apeccp.org.tw/doc/APEC-OECD/2003-12/014.pdf ... pháp luật Hà Lan ban hành Luật Cạnh tranh đầu tiên vào năm 1956 với tên gọi Luật Cạnh tranh kinh tế (Economic Competition Act) Đến 1997, Chính phủ liên minh ban hành Luật Cạnh tranh thay cho... đó, năm 1962 Brazil ban hành Luật Cạnh tranh đầu tiên số hiệu 4137, luật thiết lập nên Hội đồng quản lý hành an ninh kinh tế “CADE’’ (Admistrative Council for Economic Defence) Năm 1988, với... cạnh tranh hình thái thị trường thành: Cạnh tranh lành mạnh cạnh tranh không lành mạnh - Cạnh tranh lành mạnh hình thức cạnh tranh đẹp, sáng, cạnh tranh tiềm vốn có thân doanh nghiệp Đó hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Com cac van de co ban ve canh tranh va phap luat canh tranh, Com cac van de co ban ve canh tranh va phap luat canh tranh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay