Com nhung dieu can biet ve bi mat thuong mai

6 17 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:39

PHẦN BÍ MẬT THƯƠNG MẠI LÀ GÌ Bí mật thương mại gì? - Nói cách khái qt, thơng tin bí mật mang lại lợi cạnh tranh cho doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn bí mật thương mại - Bí mật thương mại liên quan đến loại thơng tin khác nhau: • kỹ thuật khoa học • thương mại • tài • thơng tin phủ định Thứ hai, ngày 9.4, 3h45 sáng Fruit of the Loom kiện đối thủ cạnh tranh CHICAGO (AP) - Fruit of the Loom kiện đối thủ cạnh tranh Gildan Activewear Inc., buộc tội cơng ty đánh cắp bí mật thương mại để chiếm đoạt lợi cạnh tranh việc kinh doanh đồ trang điểm Fruit of the Loom tranh cãi báo cáo có chứa mục tiêu sản xuất trồng El Sanvado, Honduras Mêhicô cho phép Gildian ước lượng chi phí sản xuất Các báo cáo thể chi tiết lượng bán hàng cho khách hàng cụ thể, xu hướng nhu cầu thông tin ngân sách FBI bắt người bán mã phần mềm HINDUSTAN TIMES, New Delhi, 28.8.2002 Shekhar Verma bị bắt khách sạn Ashok ngày 25.8 Geometric Software Solutions LTD (GSSL), Mumbai Hợp đồng bảo mật (không bộc lộ, bán, chuyển giao chuyển nhượng thông tin dự án) Đại gia phần mềm Hoa Kỳ, Solid Works tham gia GSSL để phát triển mã nguồn gỡ lỗi “Solid Works 2001 Plus” Tách khỏi GSSL tháng 6.2002, chép Mã Nguồn Bán cho M/s Solid Concepts, USA với giá 200.000USD CBI bắt ông ta, ghi âm ghi hình giao dịch phòng khách sạn Ví dụ Khoa học Kỹ thuật: • cơng thức sản xuất sản phẩm • cấu tạo kỹ thuật sản phẩm • phương pháp sản xuất mơ tả kỹ thuật • kiểu dáng, vẽ, đồ án kiến trúc, thiết kế đồ • mã máy tính • bí cần thiết để thực hoạt động cụ thể • liệu thử nghiệm, sổ sách phòng thí nghiệm Thương mại• danh sách nhà cung cấp khách hàng • sở thích yêu cầu khách hàng • hồ sơ khách hàng • hợp đồng với nhà cung cấp • kế hoạch tiếp thị kinh doanh • chiến lược tiếp thị kinh doanh • chiến lược quảng cáo • kết nghiên cứu thị trường • kế hoạch phương pháp bán hàng • phương pháp phân phối Tài chính:• Cơ cấu giá nội • Danh mục giá Thơng tin phủ định • thơng tin nỗ lực không thành để giải vấn đề sản xuất số sản phẩm • tình trạng bế tắc nghiên cứu • giải pháp kỹ thuật bị rút bỏ • nỗ lực bất thành việc thu hút khách hàng mua loại sản phẩm Tiêu chuẩn bí mật thương mại? Ba yêu cầu bản: • thơng tin phải bí mật (“khơng biết đến rộng rãi dễ dàng tiếp cận người phạm vi thường liên quan đến loại thơng tin đó”) • thơng tin phải có giá trị thương mại tính bí mật • người nắm giữ phải có biện pháp hợp lý để giữ bí mật thơng tin (ví dụ hợp đồng bảo mật) Chủ sở hữu có quyền bí mật thương mại Chỉ bảo hộ chống việc đạt được, bộc lộ sử dụng không phù hợp: o người tự động bị ràng buộc trách nhiệm giữ bí mật (bao gồm người làm cơng), o người ký hợp đồng khơng tiết lộ bí mật o người đạt bí mật thương mại thông qua biện pháp không phù hợp (như đánh cắp, tình báo cơng nghiệp, mua chuộc); o người cố ý thu thập bí mật thương mại từ người khơng có quyền bộc lộ thơng tin Một nhóm người khơng thể bị ngăn cản việc sử dụng thơng tin theo luật bí mật thương mại: người bộc lộ bí mật cách độc lập, khơng sử dụng biện pháp bất hợp pháp vi phạm hợp đồng luật pháp nhà nước ví dụ: sử dụng biện pháp phân tích ngược Phải làm người đánh cắp bộc lộ trái phép bí mật thương mại Thực thi Các chế tài: Yêu cầu bồi thường thiệt hại hậu việc lạm dụng Khởi kiện tài án yêu cầu: o dừng việc lạm dụng o tịch thu mang tính chất phòng ngừa hàng hố chứa bí mật thương mại bị lạm dụng sản phẩm co từ việc lạm dụng o Bảo toàn chứng liên quan Để chứng minh hành vi vi phạm, chủ sở hữu phải có khả ra: • hành vi xâm phạm mang lại lợi cạnh tranh • biện pháp hợp lý để giữ bí mật • thơng tin thu thập, sử dụng bộc lộ theo cách vi phạm thực tiễn kinh doanh trung thực (lạm dụng) PHẦN BÍ MẬT THƯƠNG MẠI HAY CÁC QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ KHÁC? Cân nhắc lựa chọn bạn Những lợi bí mật thương mại • Khơng chi phí đăng ký - chi phí cho việc bảo hộ • Khơng lộ khơng có thủ tục nộp đơn - có nhu cầu bộc lộ thực tế • Có thể chấm dứt quyền muộn - hạn chế vòng đời thương mại • Khơng u cầu tính mới, tính ngun gốc, tính riêng biệt -> bảo hộ thơng tin khơng có khả bảo hộ theo patent, kiểu dáng, quyền, nhãn hiệu Những bất lợi bí mật thương mại • Khơng độc quyền khai thác bí mật - người khác khám phá/sáng chế bí mật cách độc lập - bí mật đưa vào sản phẩm, lấy bí mật từ việc phân tích ngược sản phẩm - người khác bảo hộ chúng dạng patent, kiểu dáng, nhãn hiệu • Chi phí giữ bí mật cao - tòa án yêu cầu nỗ lực lớn tốn để giữ bí mật • Khó thực thi - Bảo hộ bí mật thương mại nói chung khôngmạnh (cạnh tranh không lành mạnh; số nước khơng có luật) - Bảo hộ Patent, kiểu dáng, nhãn hiệu hàng hoá mang lại bảo hộ mạnh Bảo hộ dạng bí mật thương mại hay bảo hộ theo cách khác • Khơng phù hợp cho tất sản phẩm, cần xem xét với hình thức bảo hộ sở hữu trí tuệ khác Xem xét sở trường hợp • Bảo hộ bí mật thương mại thích hợp: Đối với sáng chế quy trình sản xuất không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ theo hình thức khác Khi bí mật thương mại khơng xem có giá trị lớn để đáng giá patent, mẫu hữu ích, kiểu dáng, nhãn hiệu Khi có khả giữ bí mật thơng tin thời hạn đáng kể Nếu thông tin bí mật bao hàm sáng chế có khả cấp patent có giá trị, bảo hộ bí mật thương mại phù hợp giữ bí mật thơng tin 20 năm (thời hạn bảo hộ patent) người khác tạo sáng chế giống hệt theo cách hợp pháp) Khi bí mật liên quan đến phương pháp công thức chế tạo không liên quan đến sản phẩm, sản phẩm dễ bị phân tích ngược Khi bạn nộp đơn yêu cầu bảo hộ theo hình thức sở hữu trí tuệ khác đợi cấp patent, đăng ký mẫu hữu ích, kiểu dáng cơng nghiệp nhãn hiệu Ví dụ số • Hàng chục năm trước, Coca-Cola định giữ bí mật cơng thức đồ uống nhẹ • Chỉ vài người công ty biết cơng thức • Được giữ hầm ngân hàng Atlanta, Georgia • Những người biết cơng thức bí mật ký hợp đồng khơng tiết lộ • Người ta đồn người khơng • Nếu cơng thức cấp patent, giới sản xuất Coca-Cola Ví dụ số • Patent cấp cho hệ thống nối cột ống (cách gắn viên gạch với nhau) • Nhưng ngày patent có thời hạn dài cơng ty cố gắng để tránh không cho đối thủ cạnh tranh sử dụng kiểu dáng, nhãn hiệu quyền Ví dụ số • Kết hợp: khía cạnh khác sáng chế, sản phẩm kinh doanh bảo hộ việc sử dụng luật sở hữu trí tuệ khác • Ví dụ: Phần mềm máy tính: Một người phát triển phần mềm máy tính sáng chế phương pháp để làm cho đối tượng hữu ích viết chương trình thực phương pháp máy tính Chương trình bảo hộ quyền (các ngôn ngữ khác nhau) Nếu phương pháp đáp ứng tiêu chuẩn tính tính khơng hiển nhiên, nhà sáng chế yêu cầu bảo hộ patent cho phương pháp, phương tiện đọc máy tính chứa phương pháp hệ thống máy tính để thực phương pháp Có thể đáp ứng yêu cầu bảo hộ patent giữ lại mã nguồn chương trình máy tính, giữ chúng bí mật thương mại PHẦN CÁC CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ĐỂ QUẢN LÝ VÀ BẢO HỘ BÍ MẬT THƯƠNG MẠI Mất bí mật thương mại - vấn đề lớn dần Tại điều lại xảy ra? o cách tiến hành kinh doanh ngày (sử dụng nhà thầu, cơng nhân thời vụ, ngồi luồng) o lòng trung thành nhân viên giảm sút, hay có thay đổi nghề nghiệp o phạm tội có tổ chức : kiếm nhiều tiền ăn cắp đối tượng SHTT công nghệ cao o phương tiện lưu giữ (CD-ROM, đĩa mềm v.v.) o sử dụng rộng rãi cơng nghệ vơ tuyến Các ví dụ trộm cắp từ bên o trộm cắp tội phạm chuyên nghiệp nhằm vào công nghệ cụ thể o tất công mạng lưới thử (hacker) o trộm máy tính laptop: mã nguồn, thiết kế sản phẩm, kế hoạch tiếp thị, danh sách khách hàng o mời gọi người tìm kiếm nhân viên giỏi, đại diện nhân viên o gián điệp công ty Các ví dụ trộm cắp từ bên o 80% tội phạm thông tin từ nhân viên, nhà thầu phụ, người nội uỷ thác o tiêu huỷ/xoá liệu nghiên cứu triển khai nhằm mục đích phá hoại nhân viên trả thù o trộm cắp kế hoạch kinh doanh nhân viên cũ o vô ý 10 chiến lược bảo hộ Nhận dạng bí mật thương mại Cân nhắc định coi thông tin bí mật thương mại: • Thơng tin biết đến ngồi cơng ty hay chưa • Nhân viên người khác có liên quan cơng ty biết đến cách rộng rãi chưa • Đã tiến hành biện pháp bảo đảm tính bí mật thơng tin chưa.? • Giá trị thơng tin cơng ty bạn gì? • Giá trị tiềm tàng đối thủ cạnh tranh bạn gì? (bao gồm thơng tin phủ nhận) • Đã tốn tiền bạc cơng sức để thu nhập phát triển thơng tin đó? • Mức độ khó để người khác đạt được, thu nhập nhân lên thơng tin Xây dựng sách bảo hộ Những lợi ích sách văn bản: • Minh bạch • Rõ ràng (xác định bảo hộ nào) • Bộc lộ • Chứng minh cam kết bảo hộ có ý nghĩa quan trọng tố tụng Giáo dục nhân viên • Ngăn cản việc bộc lộ sơ xuất (vơ ý) • Hợp đồng lao động: Chỉ dẫn sớm dự định bảo hộ NDA/CA/NCA Nghĩa vụ nhân viên cũ • Nhân viên mới: Qua vấn, gửi thư cho nhân viên mới, đối xử công đối đãi thoả đáng hoạt động sáng chế, giới hạn tiếp cận liệu • Giáo dục đào tạo: Văn sách, mạng nội bộ, đào tạo kiểm tra định kỳ, vấn, nghỉ hưu v.v Làm cho người biết việc bộc lộ thơng tin bí mật dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng lao động và/hoặc bị truy cứu trách nhiệm • Bảo hộ bí mật thương mại phải phần văn hoá doanh nghiệp: Đào tạo nhân viên trở thành nhân viên bảo vệ tiềm Mỗi nhân viên phải góp phần giữ gìn mơi trường an ninh (ví dụ đường dây nóng bảo vệ nặc danh) • Thơng tin rõ ràng nhắc nhở • Giám sát tuân thủ, truy cứu xâm phạm Hạn chế tiếp cận với người cần phải biết thông tin -> hệ thống máy tính cần giới hạn tiếp cận nhân viên vào liệu sử dụng cần thiết thực cho giao dịch Đánh dấu tài liệu • Giúp nhân viên nhận biết bí mật thương mại -> ngăn chặn bộc lộ vơ ý • Hệ thống đánh dấu tư liệu thống Trên giấy Bằng phương tiện điện tử (ví dụ dấu hiệu “mật” hình thư điện tử chuẩn) Cách ly bảo hộ mặt vật lý • Nộp lưu có khố riêng biệt • Uỷ quyền • Kiểm sốt truy cập • Vào sổ danh sách tiếp cận (người, tư liệu xem) • Giám sát sở lưu giữ/cơng ty • Xé nhỏ • Giám sát, kiểm tra Cách ly bảo hộ mặt vật lý • Ủy quyền (từ khố); • Kiểm sốt truy cập • Đánh dấu mật (dấu khắc, trước sau thông tin nhạy cảm) • Phân lập khố theo cách vật lý: băng, đĩa vi tính phương tiện lưu giữ khác • Email; nhắn tin SMS • Giám sát truy cập từ xa server • Bức tường lửa, phần mềm chống vi rut; mã hoá • Giám sát, kiểm tra (đối với email: lưu file gửi) Hạn chế tiếp cận cơng chúng với sở • Kiểm sốt việc vào khách • Đi kèm khách • Đơi NDA/CA • Có thể theo dõi người qua sở công ty (bằng máy, sơ đồ v.v.) • Đàm thoại cao • Tư liệu xem xét đơn giản • Các hộp rác khơng chủ ý Các bên thứ ba • Chia sẻ để khai thác • Nhân viên tư vấn, cố vấn tài chính, lập trình viên máy tính, thiết kế website, nhà thầu phụ, liên doanh v.v • Hợp đồng bảo mật, hợp đồng khơng tiết lộ • Hạn chế tiếp cận theo nhu cầu cần biết 10 Cung cấp tự nguyện • Chia sẻ để khai thác • Nhân viên tư vấn, cố vấn tài chính, lập trình viên máy tính, thiết kế website, nhà thầu phụ, liên doanh v.v • Hợp đồng bảo mật, hợp đồng khơng tiết lộ • Hạn chế tiếp cận theo nhu cầu cần biết Ghi nhớ • Phát triển trì chương trình bí mật thương mại Hoạt động kinh doanh tốt Yêu cầu pháp lý việc bảo hộ bí mật thương mại Luật bảo mật • Khơng đăng ký nhưg cần đáp ứng tiêu chuẩn để bảo hộ pháp lý • Khơng cần bí mật hồn tồn phải có “các biện pháp hợp lý (ví dụ DuPont) • Cân nhắc bảo hộ thay Trang web WIPO: http://www.wipo.int Trang web WIPO dành cho doanh nghiệp nhỏ vừa: http://www.wipo.int/sme Nguồn: Cục sở hữu trí tuệ ... thơng tin bí mật thương mại: • Thơng tin bi t đến ngồi cơng ty hay chưa • Nhân viên người khác có liên quan công ty bi t đến cách rộng rãi chưa • Đã tiến hành bi n pháp bảo đảm tính bí mật thơng tin... tính phương tiện lưu giữ khác • Email; nhắn tin SMS • Giám sát truy cập từ xa server • Bức tường lửa, phần mềm chống vi rut; mã hố • Giám sát, kiểm tra (đối với email: lưu file gửi) Hạn chế tiếp... định giữ bí mật cơng thức đồ uống nhẹ • Chỉ vài người cơng ty bi t cơng thức • Được giữ hầm ngân hàng Atlanta, Georgia • Những người bi t cơng thức bí mật ký hợp đồng khơng tiết lộ • Người ta đồn
- Xem thêm -

Xem thêm: Com nhung dieu can biet ve bi mat thuong mai, Com nhung dieu can biet ve bi mat thuong mai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay