Com chinh sach canh tranh trong qua trinh thuc hien chinh sach phat trien mui nhon

10 24 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:39

Chính sách cạnh tranh q trình thực sách phát triển mũi nhọn Phan Công Thành - Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công thương “Bảo vệ doanh nghiệp thống trị nước đem lại lợi cạnh tranh thực “ – Michael Porter Bảo hộ công nghiệp vấn đề từ trước đến quốc gia quan tâm áp dụng Khi thực sách này, nước hướng tới việc xây dựng tập đoàn hùng mạnh, có khả cạnh tranh cao đem lại lợi ích to lớn cho kinh tế nước nhà Mục tiêu có đạt hay khơng phụ thuộc nhiều vào cách làm quốc gia Tuy nhiên, sai lầm q trình thực sách không đẩy mục tiêu xa tầm tay hơn, gây tốn q trình đầu tư, mà tạo dựng nên số doanh nghiệp lũng đoạn kinh tế hiệu Bài viết bàn vai trò sách cạnh tranh q trình thực sách phát triển mũi nhọn kinh tế để xây dựng doanh nghiệp thực mũi nhọn, có khả thúc đẩy phát triển kinh tế, có khả cạnh tranh cao thị trường quốc tế đảm bảo kinh tế phát triển bền vững Chính sách mũi nhọn tác động tới phát triển kinh tế Chính sách mũi nhọn thường sử dụng với tên gọi “National Champions policy” Tại nhiều nước giới, để đảm bảo phát triển ngành sản xuất chủ lực, Chính phủ khơng tạo điều kiện thuận lợi trợ cấp cho số doanh nghiệp định mà khuyến khích hình thành thỏa thuận hạn chế cạnh tranh vụ tập trung kinh tế ngành Chính sách này1 giúp cho số doanh nghiệp định sau tích tụ có đủ khả đối chọi với cạnh tranh doanh nghiệp bên lãnh thổ Theo nhiều học giả, sách phát triển mũi nhọn xây dựng dựa ba sở chủ yếu sau2: (1) Thị trường có xu tồn cầu hóa, doanh nghiệp phải có quy mơ phù hợp để cạnh tranh thị trường này; (2) Việc cạnh tranh quy mơ tồn cầu đòi hỏi đầu tư lớn, có chi phí cho nghiên cứu phát triển, xây dựng mạng lưới phân phối Điều thực doanh nghiệp thực có quy mơ tồn cầu; (3) Ngành cơng nghiệp ưu tiên phát triển thực có vai trò quan trọng kinh tế (là ngành tảng để phát triển ngành khác), doanh nghiệp hoạt động ngành Chính phủ hỗ trợ có ưu đãi định Tuy nhiên, thực tế khơng phải thị trường ngành có tính tồn cầu thị trường này, quy mơ tồn cầu khơng phải yếu tố tiên để thành công Đối với thị trường này, doanh nghiệp chủ yếu hướng vào khai thác thị trường nội địa cạnh tranh chủ yếu diễn doanh nghiệp nội địa với nhau, mà có tham gia doanh nghiệp nước ngồi Nhìn chung, ngành nói (trừ ngành độc quyền tự nhiên), việc hạn chế lượng doanh nghiệp tham gia thị trường cách gia tăng tập trung kinh tế thỏa thuận hạn chế cạnh tranh có khả gây nên thiếu hiệu Do đó, lựa chọn ngành phù hợp để áp dụng sách mũi nhọn bước quan trọng việc áp dụng sách Trên giới, hầu có kinh tế phát triển Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc có giai đoạn Nhà nước dành ưu tiên phát triển cho nhóm doanh nghiệp định số ngành coi mũi nhọn phát triển Tại nước này, giai đoạn phát triển ban đầu kinh tế, Chính phủ ln tạo ưu đãi để tập đồn có khả tích tụ phát triển Như hệ tất yếu, tập đoàn nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường từ hình thành cấu trúc thị trường độc quyền độc quyền nhóm Nếu coi doanh nghiệp quốc gia khối thống cạnh tranh hướng vào mối quan hệ doanh nghiệp quốc gia với quốc gia khác để giành giật thị trường thị trường nước thứ ba, sách phát triển mũi nhọn động lực vô mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế Chính sách nước đem lại cho họ tập đoàn hàng đầu giới Toyota, General Motors, Hyundai Tuy nhiên, nhìn khía cạnh quản lý kinh tế nước, việc thực thi sách thiếu kiểm sốt lại có tác dụng phụ nguy hại Tại Hàn Quốc, Chính phủ có vai trò lớn trình phát triển doanh nghiệp lớn thơng qua sách trợ cấp Giai đoạn từ năm 1970 đến 1980 thời kỳ Hàn Quốc xuất doanh nghiệp (Chaebol) có quyền lực thị trường lớn số thị trường có tính tập trung cao Hệ q trình - theo đánh giá chuyên gia - khiến cho cấu trúc số ngành trở nên sai lệch Các doanh nghiệp lớn có quyền lực thị trường thay phải tuân thủ nguyên tắc thị trường, họ hành xử theo cách để điều khiển thị trường3 Các doanh nghiệp quay lại lạm dụng quyền lực thị trường thị trường nội địa để ngăn cản đối thủ cạnh tranh khác, tăng giá ngăn cản nghiên cứu phát triển khoa học kỹ thuật Như thấy, sách phát triển mũi nhọn không quản lý cách chặt chẽ có tính rủi ro cao cho thị trường nội địa Lợi nhuận mục tiêu mà doanh nghiệp ln hướng tới, doanh nghiệp lạm dụng quyền lực thị trường lúc khơng bị ngăn chặn công cụ Nhà nước Như trường hợp Hàn Quốc nói trên, doanh nghiệp nhỏ vừa nạn nhân Chaebol họ bị doanh nghiệp ngăn cản gia nhập thị trường chịu tổn thất giao dịch với giá đầu vào bị ấn định cao so với giá thị trường cạnh tranh điều tiết Như vậy, sách phát triển mũi nhọn có tác dụng thúc đẩy phát triển số ngành then chốt kinh tế, từ nâng cao lực cạnh tranh quốc gia, nhìn phương diện nội quốc gia, sách phát triển mũi nhọn lại dao hai lưỡi Việc khuyến khích tích tụ vơ ngun tắc hỗ trợ cho doanh nghiệp cách ý chí dẫn tới tác dụng phụ sách mũi nhọn - lũng đoạn số doanh nghiệp kinh tế hiệu Đây yếu tố dẫn tới tranh luận xung quanh tính hợp lý sách mũi nhọn Thực tế cho thấy, q trình mà Chính phủ cố gắng đưa ưu đãi để phát triển cho ngành cụ thể hướng tới nhóm doanh nghiệp chủ đạo ngành trình tạo cho ngành mức độ tập trung cao mà biểu độc quyền nhóm nguy hiểm độc quyền doanh nghiệp Như lẽ tự nhiên, doanh nghiệp vị trí độc quyền nhóm độc quyền ln chọn cách hành xử kẻ độc quyền với hành vi bóp méo cạnh tranh, gây thiệt hại cho doanh nghiệp quy mơ nhỏ nói riêng gây thiệt hại cho kinh tế nói chung Do vậy, để kinh tế nước tránh mối nguy hại này, cần thiết phải trì sách cạnh tranh hiệu để tinh lọc hành vi hạn chế cạnh tranh có lợi cho kinh tế ngăn chặn hành vi lợi dụng sách để lũng đoạn kinh tế Trên thực tế, có hai cách hiểu mối quan hệ việc thực thi sách mũi nhọn sách cạnh tranh Cách hiểu thứ cho rằng, thực thi sách mũi nhọn thể ưu tiên sách phát triển mũi nhọn so với sách cạnh tranh hay nói cách khác, trường hợp này, sách cạnh tranh bị xếp sau sách phát triển mũi nhọn Xét khía cạnh khác việc Chính phủ tạo chế miễn trừ có điều kiện cho thỏa thuận hạn chế cạnh tranh tập trung kinh tế thể chức quan trọng sách cạnh tranh bật đèn xanh cho hành vi hạn chế cạnh tranh chúng đem lại lợi ích thực cho kinh tế nước Theo cách tiếp cận này, sách cạnh tranh khơng phải sách ln đối nghịch cách bất biến với sách phát triển mũi nhọn mà phận cấu thành quan trọng bên cạnh sách mũi nhọn để hình thành nên hệ thống sách phát triển cơng nghiệp Như vậy, sách cạnh tranh cần áp dụng cách linh hoạt bên cạnh sách mũi nhọn để đạt mục tiêu chung quốc gia Theo chúng tôi, cách hiểu thứ thực Chính phủ thực sách mũi nhọn cách thiếu nguyên tắc, việc miễn trừ thực dựa ảnh hưởng vận động hành lang nhiều đánh giá mặt lợi mặt hại hành vi hạn chế cạnh tranh miễn trừ Chính sách cạnh tranh với vai trò bổ khuyết cho sách phát triển mũi nhọn “Cạnh tranh khiến cho doanh nghiệp vươn lên để vượt đối thủ khác Theo cách đó, nhân tố thực định doanh nghiệp mũi nhọn cho kinh tế Chính phủ mà thị trường” (Competition Policy and National Champions - Professor Paul A Geroski, tr 7) Quan điểm Paul A Geroski cho thấy, khơng có trợ cấp Chính phủ thực sách phát triển cơng nghiệp hình thành nên doanh nghiệp mũi nhọn, mà sách thúc đẩy cạnh tranh cơng làm điều Mặt khác, sách phát triển cơng nghiệp khó đem lại mũi nhọn thực thiếu sách cạnh tranh Có thể nói, sách cạnh tranh công cụ chống lại mặt trái sách phát triển mũi nhọn nói riêng chống lại lũng đoạn doanh nghiệp độc quyền nói chung Sự đời pháp luật cạnh tranh kết trình đấu tranh chống lại lũng đoạn doanh nghiệp lớn Tuy nhiên, chiến đơn giản Tại Hoa Kỳ, trước đạo luật chống độc quyền ban hành, kinh tế nước trải qua giai đoạn nhà tư liên kết với lũng đoạn kinh tế Đến năm 1890, đạo luật Sherman đời, trao cho quyền liên bang quyền tiến hành điều tra xử lý hành vi độc quyền giải tán liên minh độc quyền Nhưng vài năm sau đó, việc thực thi quyền quyền chưa nhận ủng hộ Tòa án tối cao Sau lên nắm quyền, Tổng thống Theodore Roosevelt khởi xướng chiến dịch chống lũng đoạn toàn nước Mỹ đạo luật Sherman phát huy hiệu Thành cơng sách chống độc quyền Hoa Kỳ vào năm 1904, Tòa án tối cao đứng phía Chính phủ vụ xử lý giải tán Cơng ty chứng khốn miền Bắc - liên minh độc quyền ngành vận tải đường sắt4 Sự đời triển khai pháp luật chống độc quyền Hàn Quốc gặp khó khăn tương tự Vào năm 1963, Chính phủ cố gắng trình dự luật cạnh tranh khơng thành cơng Điều mà Chính phủ Hàn Quốc lúc quan tâm nhằm ổn định giá chống đầu cơ, lũng đoạn Tuy nhiên, vấn đề đưa Quốc hội bị bác bỏ với lý Chính phủ chưa chứng minh cần thiết Nhưng thực tế, thất bại Chính phủ tập đồn tư lũng đoạn vận động hành lang để Quốc hội không thông qua dự luật Điều cho thấy hành vi lũng đoạn doanh nghiệp lúc khơng diễn phạm vi thị trường Cho tới tận năm 1980, luật chống độc quyền thương mại công Hàn Quốc thơng qua triển khai thực tế Có thể thấy, sau thời gian tạo điều kiện cho doanh nghiệp lớn đủ sức mạnh chiếm lĩnh thị trường nước ngồi, Chính phủ nước nhận thấy mối nguy hại doanh nghiệp thị trường nước Do nước tăng cường việc thực thi pháp luật chống độc quyền kiên xử lý hành vi lũng đoạn thị trường doanh nghiệp lớn Tại Hoa Kỳ, có nhiều tranh luận nảy sinh xung quanh vấn đề nên hay khơng nên theo đuổi sách phát triển mũi nhọn cân nhắc mối quan hệ sách với sách chống độc quyền Các học giả Hoa Kỳ cho rằng, Chính phủ nên sử dụng phương thức khác để phát triển kinh tế tập trung sức mạnh cho số doanh nghiệp phương thức tích tụ trên, lẽ phương thức đem lại lợi ích ngắn hạn Lý mà chuyên gia đưa việc tích tụ dẫn tới mặt trái cố hữu vấn đề thị trường có mức độ tập trung cao thường xuất hành vi hạn chế cạnh tranh ngăn cản phát triển khoa học kỹ thuật Trong vụ án Klor’s Inc., v Broadway-hale Inc, Tòa án tối cao liên bang Hoa Kỳ cho “không thể chấp nhận hành vi nguy hiểm với lý nạn nhân doanh nghiệp nhỏ phá sản không mảy may ảnh hưởng tới phát triển kinh tế5” Kết luận Tòa án tối cao liên bang cho thấy quan điểm không chấp nhận lý hy sinh lợi ích nhóm doanh nghiệp nhỏ để tăng cường sức mạnh cho nhóm doanh nghiệp độc quyền nhằm tăng khả cạnh tranh quốc gia Do vậy, điều quan trọng quốc gia muốn phát triển kinh tế cách bền vững cần quan tâm tới việc thực thi hiệu pháp luật cạnh tranh, cơng cụ để đảm bảo công cho doanh nghiệp nhỏ đảm bảo tính hiệu kinh tế Thực tế Hoa Kỳ cho thấy dù quan điểm ủng hộ phản đối gay gắt với để đạt mục đích phát triển kinh tế mình, Chính phủ áp dụng cách linh hoạt sách Chính sách cạnh tranh khơng phải tác nhân bóp nghẹt q trình tích tụ nhằm tăng cường khả cạnh tranh bên Như phần phân tích, giai đoạn đầu phát triển công nghiệp quốc gia với sách bảo hộ Các sách ban đầu ln khơng gắn với sách cạnh tranh Việc để tập đoàn tự thỏa thuận hạn chế cạnh tranh tích tụ cách thái quá, thiếu kiểm soát khiến chúng trở thành hiểm họa cho kinh tế Do vậy, sách cạnh tranh công cụ để chống lại hành vi lũng đoạn đảm bảo tính hiệu cho kinh tế Tuy nhiên, sách cạnh tranh thực thi cách thái gây tổn hại cho công nghiệp, đặc biệt với công nghiệp giai đoạn phát triển phải đối chọi với đối thủ khổng lồ từ bên ngồi Vì vậy, thân sách cạnh tranh khơng thể đứng ngồi hoạt động xây dựng mũi nhọn kinh tế quốc gia Chính sách cạnh tranh nước đưa trường hợp miễn trừ trường hợp tập trung kinh tế thỏa thuận hạn chế cạnh tranh hướng ngồi lãnh thổ Nói cách khác, pháp luật cạnh tranh tạo chế nới lỏng có điều kiện có kiểm sốt với thỏa thuận hạn chế vụ tập trung kinh tế chúng không gây hại cho kinh tế nước nhằm tăng cường khả cạnh tranh với đối thủ bên ngồi Nhật Bản quốc gia có công nghiệp phát triển giới Giai đoạn đầu phát triển công nghiệp, Nhật Bản áp dụng sách phát triển mũi nhọn Tuy nhiên, so với Hàn Quốc, sách Nhật Bản có số điểm khác biệt Tại thời điểm sau Chiến tranh giới thứ 2, nhà nghiên cứu nhận thấy rằng, quy định chống độc quyền Mỹ áp dụng Nhật Bản không tồn thực tế Thời điểm đó, quyền Nhật Bản ưu tiên mục tiêu phát triển quốc gia đảm bảo tính cạnh tranh thị trường6 Để khuyến khích xuất đẩy mạnh suất, Bộ Thương mại quốc tế công nghiệp Nhật Bản (MITI) khuyến khích việc hình hành Cartel tập trung kinh tế ngành Tuy nhiên, MITI có cách làm độc đáo nhằm hạn chế mặt trái sách này, đưa hướng dẫn để doanh nghiệp lớn đầu tư mở rộng khả sản xuất phù hợp với thị phần tại, không doanh nghiệp mở rộng tới mức làm bóp méo thị trường Do đó, Chính phủ vừa kiểm sốt tính hiệu họat động đầu tư vừa đảm bảo môi trường cạnh tranh Nhìn cách tổng thế, sách Nhật Bản có 12 điểm7, điểm thứ chủ động nới lỏng việc thực thi pháp luật chống độc quyền Chính sách Nhật Bản mơ hình thành cơng việc tập trung vào thúc đẩy xuất trì thị trường cấu trúc độc quyền nhóm thay tập trung nguồn lực vào doanh nghiệp mũi nhọn Như thấy, Nhật Bản áp dụng sách phát triển mũi nhọn theo hướng tạo phận doanh nghiệp có quyền lực thị trường ngành Tuy nhiên, sách kết hợp với chế giám sát chặt chẽ với sách cạnh tranh nhằm tăng cường sức mạnh doanh nghiệp nội địa ngăn chặn hành vi lũng đoạn, cản trở cạnh tranh doanh nghiệp sau có quyền lực thị trường Khác với trường hợp Nhật Bản, lịch sử phát triển sách cạnh tranh Hoa Kỳ cho thấy ln đặt mối quan hệ tương tác với sách phát triển cơng nghiệp hai sách áp dụng linh hoạt tùy vào giai đoạn phát triển kinh tế Theo nhà nghiên cứu, sau thành công năm 1904 với vụ giải tán Cơng ty chứng khốn miền Bắc số vụ năm sau hoạt động chống độc quyền lại giảm sút cách đáng kể vào năm 1920 Đến thời Tổng thống Franklin Delano Roosevelt lên cầm quyền (1933-1945), Hoa Kỳ thông qua nhiều đạo luật bổ sung cho luật Sherman hoạt động chống độc quyền lại thực thi cách mạnh mẽ trở lại8 Cho dù năm 1976 đạo luật bổ sung ban hành, năm 1980 phi vụ tập trung kinh tế bị cấm lúc đó, Ủy ban thương mại liên bang Bộ Tư pháp ban hành giải thích mang tính nới lỏng quy định luật chống độc quyền Sau đó, pháp luật chống độc quyền lại thực thi cách cứng rắn vào năm 1990 Như vậy, nhìn vào lịch sử trình thực thi pháp luật cạnh tranh Hoa Kỳ, thấy trình thăng trầm, biến động theo chiều hướng khác Điều lý giải tính hợp lý việc áp dụng sách cạnh tranh điều kiện thực tế kinh tế tính song hành sách với sách phát triển mũi nhọn nói riêng sách phát triển kinh tế nói chung Hơn nữa, Hoa Kỳ ban hành đạo luật Webb-Pomerene hỗ trợ xuất thông qua miễn trừ thỏa thuận hạn chế cạnh tranh tập trung kinh tế Mục 62 Luật WebbPomerene quy định hiệp hội doanh nghiệp thực hành vi bị cấm theo quy định luật Sherman (như thỏa thuận hạn chế cạnh tranh) miễn trừ hành vi thực trình xuất hàng hóa với mục đích xuất hàng hóa, khơng gây cản trở thương mại nội địa không hạn chế cạnh tranh với đối thủ cạnh tranh nội địa Ngoài ra, Mục 63 quy định việc mua bán, nắm giữ cổ phần tài sản doanh nghiệp khác nhằm mục đích tăng cường hoạt động xuất không bị hạn chế, trừ trường hợp việc nắm giữ gây hạn chế cạnh tranh nội địa Các quy định cho thấy, Hoa Kỳ thể rõ sách cạnh tranh họ nhằm vào hành vi có khả lũng đoạn thị trường nước, hành vi gây hạn chế cạnh tranh nhằm mục tiêu tăng cường hoạt động xuất miễn trừ Tương tự Hoa Kỳ, Luật Cạnh tranh Việt Nam có quy định miễn trừ cho số thỏa thuận hạn chế cạnh tranh tập trung kinh tế Điểm e khoản Điều 10 quy định thoả thuận hạn chế cạnh tranh quy định khoản Điều miễn trừ có thời hạn nhằm hạ giá thành, có lợi cho người tiêu dùng tăng cường sức cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam thị trường quốc tế Khoản Điều 19 quy định tập trung kinh tế bị cấm quy định Điều 18 xem xét miễn trừ việc tập trung kinh tế có tác dụng mở rộng xuất góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tiến kỹ thuật, công nghệ Quy định cho thấy, sách cạnh tranh Việt Nam có miễn trừ cho thỏa thuận hạn chế cạnh tranh tập trung kinh tế chúng nhằm mục tiêu nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam Tuy nhiên, nhìn khía cạnh khác quy định miễn trừ lại thể mâu thuẫn sách cạnh tranh nước với Các nước có luật chống độc quyền quy định luật áp dụng hành vi doanh nghiệp thực lãnh thổ quốc gia có ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường nước Hoa Kỳ quốc gia điển hình việc điều tra xử lý hành vi hạn chế cạnh tranh thực lãnh thổ Đạo luật Sherman quy định cấm hành vi thỏa thuận chúng thực quốc gia lãnh thổ Hoa Kỳ gây cản trở hoạt động thương mại thị trường Hoa Kỳ Trên thực tế, quan chống độc quyền Hoa Kỳ điều tra xử lý thành công nhiều vụ việc loại Trong giai đoạn nay, doanh nghiệp thường thực hành vi phạm vi nhiều quốc gia, vậy, quan chống độc quyền quốc gia muốn nhận hợp tác đồng nghiệp nước Đặc biệt việc khám xét bắt giữ doanh nghiệp cá nhân thực thỏa thuận lãnh thổ nước Vậy, quan cạnh tranh cần đến để xử lý Cartel xun quốc gia sách quốc gia miễn trừ thỏa thuận không gây hại cho thị trường nội địa có thực hợp lý tồn tại? Sự mâu thuẫn giống việc hàng xóm giúp bắt kẻ lấy trộm đồ nhà mình, lại dung túng cho kẻ trộm nhà hàng xóm lý khơng lấy nhà Vai trò bảo hộ sách cạnh tranh Có nhiều quan điểm cho rằng, sách cạnh tranh sách phát triển mũi nhọn đối nghịch Tuy nhiên, sách cạnh tranh khơng hỗ trợ cách đồng với sách phát triển mũi nhọn mà khía cạnh thân sách cạnh tranh đóng vai trò bảo hộ ngành sản xuất nước Bàn vấn đề này, Massimoto Motta cho rằng, sách cạnh tranh coi dạng sách cơng nghiệp hữu hiệu Ông cho rằng, số doanh nghiệp số ngành định khó phát triển thiếu che chở sách cạnh tranh trợ cấp miễn trừ pháp luật cạnh tranh9 Khía cạnh sách cạnh tranh nhìn thấy qua trường hợp Trung Quốc Dù quốc gia ban hành Luật chống độc quyền muộn (tháng 8/2008) Trung Quốc thể mục tiêu bảo hộ ngành sản xuất nước rõ Ngoài quy định kiểm soát tập trung kinh tế khác, Điều 31 Luật chống độc quyền Trung Quốc quy định “Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngồi mua kiểm sốt doanh nghiệp nước thực hành vi tập trung kinh tế mà có liên quan đến an ninh quốc gia ngồi thủ tục kiểm soát theo quy định Luật chống độc quyền, phải tiến hành trình tự thủ tục đánh giá tác động tới an ninh quốc gia theo quy định pháp luật” Bảo vệ an ninh quốc gia đương nhiên lý đáng quốc gia làm Tuy nhiên, lý khó định lượng nằm ngồi khả phân tích kinh tế học luật học Việc đánh giá yếu tố an ninh quốc gia phụ thuộc nhiều vào ý chí trị vậy, quy định dễ bị lợi dụng để tạo thành rào cản hoạt động tập trung kinh tế theo ý chí quan nhà nước Về vấn đề này, có nhiều người e ngại sách chống độc quyền Trung Quốc vận dụng làm công cụ để ngăn cản doanh nghiệp lớn nước mua lại doanh nghiệp Trung Quốc mối đe dọa môi trường đầu tư Vụ hãng Coca Cola Mỹ bị quan cạnh tranh Trung Quốc ngăn không cho mua lại hãng nước Huiyan với giá lên tới 2,4 tỉ đôla Mỹ ví dụ Theo đánh giá chuyên gia, thành cơng vụ mua lại lớn nhà đầu tư nước lịch sử Trung Quốc10 Cho dù quan có thẩm quyền Trung Quốc cho rằng, việc mua bán hoàn toàn thực theo quy định pháp luật chống độc quyền, theo nhà phân tích đằng sau việc ngăn cản chủ nghĩa bảo hộ Trung Quốc không muốn thương hiệu lớn rơi vào tay doanh nghiệp nước ngồi Chính sách nhận ủng hộ người dân Trung Quốc Cổng thông tin sina.com tiến hành khảo sát 108.754 cư dân mạng có 89.169 người (chiếm 81,99 %) phản đối vụ mua lại đa số cho rằng, việc mua lại triệt tiêu thương hiệu nội địa họ11 Theo nhà nghiên cứu Mei Xinyu Viện Thương mại hợp tác kinh tế Trung Quốc vụ sáp nhập nói chấp nhận vượt qua hai rào cản, quy định kiểm soát hành vi tập trung kinh tế doanh nghiệp có quyền lực thị trường hai là, Huiyuan coi thương hiệu nội địa tiếng bảo hộ12 Theo cách tiếp cận rõ ràng rào cản thứ có tính hợp lý thực theo quy định pháp luật chống độc quyền, rào cản thứ hai rào cản khó chấp nhận mặt pháp lý Tuy nhiên, rào cản thứ hai thực thông qua việc thực linh hoạt rào cản thứ Hay nói cách khác, sách cạnh tranh quốc gia sử dụng làm công cụ hợp pháp hóa hành vi bảo hộ doanh nghiệp nội địa Chính sách phát triển mũi nhọn sách cạnh tranh Việt Nam Có thể nói, góc độ đó, sách phát triển mũi nhọn Việt Nam hình thành Tuy nhiên, trường hợp Hàn Quốc Nhật Bản giai đoạn đầu phát triển công nghiệp, Chính phủ có hỗ trợ trực tiếp ngành chí hỗ trợ trực tiếp doanh nghiệp Việt Nam lại khó theo đuổi sách phát triển mũi nhọn theo cách Khác với hai quốc gia nói trên, số ngành công nghiệp Việt Nam giai đoạn phát triển cần hỗ trợ từ phía Nhà nước thành viên WTO Vì vậy, Chính phủ khơng thể thực hoạt đông trợ cấp cho ngành cho doanh nghiệp Do đó, bên cạnh phương thức khác, hồn thiện thực thi sách cạnh tranh theo hướng nới lỏng có kiểm sốt áp dụng linh hoạt chức bảo hộ sách phương thức hữu hiệu để khắc phục khó khăn nêu Thực tế Việt Nam cho thấy, cho dù sách phát triển mũi nhọn hình thành, sách cạnh tranh có tương hỗ cần thiết, việc triển khai phát triển mũi nhọn công nghiệp theo hướng kết hợp hai sách phân tích trên, chưa có Ngày 05/11/2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 101/2009/NĐ-CP thí điểm thành lập, tổ chức, hoạt động quản lý tập đoàn kinh tế nhà nước mà mục tiêu tập trung đầu tư huy động nguồn lực hình thành nhóm cơng ty có quy mơ lớn ngành, lĩnh vực then chốt, cần phát triển, nâng cao khả cạnh tranh hội nhập kinh tế quốc tế Nghị định xác định 11 ngành nghề kinh doanh thí điểm áp dụng mơ hình Tuy nhiên, tập đoàn kinh tế xây dựng theo mơ hình hình thành tổ hợp doanh nghiệp có doanh nghiệp kinh doanh đa ngành nghề Các ngành nghề phân thành ba nhóm ngành nghề kinh doanh chính, ngành nghề có liên quan ngành nghề khơng liên quan13 (hai nhóm ngành nghề sau gọi ngành nghề bổ sung) Như vậy, kết trình hình thành tập đồn ngồi ngành nghề kinh doanh hoạt động kinh doanh đa ngành Các doanh nghiệp tập đồn liên kết hỗ trợ Nhìn cách tổng thể mơ hình đem lại cho kinh tế tập đoàn phát triển theo chiều ngang với hình thức tự cung, tự cấp cạnh tranh tập đoàn Trong ngành nghề định, tập đoàn kinh doanh số tập đồn khác lại ngành kinh doanh bổ sung Sự cạnh tranh diễn theo chiều hướng doanh nghiệp mẹ tập đoàn cạnh tranh với doanh nghiệp tập đoàn khác Việc doanh nghiệp cạnh tranh với tiêu cực, nhiên, thân tập đồn hình thành với nòng cốt Tổng công ty Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ xác định ngành nghề kinh doanh để phát triển, ngành nghề khác để hỗ trợ ngành nghề kinh doanh chính, cạnh tranh khập khiễng lại không thực hiệu Thứ Chính phủ tập trung hỗ trợ cho ngành nghề tập đoàn, tức hỗ trợ cho hoạt động cơng ty mẹ tập đồn để phát triển lĩnh vực tập đồn Chính phủ khơng thể hỗ trợ cho tập đồn hoạt động kinh doanh ngành nghề bổ sung hay hỗ trợ doanh nghiệp liên kết tập đoàn Việc tập đoàn kinh doanh ngành nghề bổ sung để hỗ trợ cho ngành nghề họ phải tự thân vận động lĩnh vực Như vậy, ngành ngành chủ đạo tập đoàn ngành bổ sung số tập đồn khác, liệu cạnh tranh có thực cơng cạnh tranh có thực cần thiết cho kinh tế? Thứ hai, cạnh tranh nói diễn sòng phẳng tính hiệu khơng thể giúp tập đồn vượt qua hạn chế mơ hình Điều có nghĩa là, trường hợp tập đồn kinh doanh hiệu tới mức hoạt động họ thị trường ngành nghề bổ sung cạnh tranh chí vượt tập đoàn mà ngành nghề lĩnh vực kinh doanh chính, liệu mục tiêu kinh doanh tập đồn có bị thay đổi? Thơng thường, áp lực cạnh tranh giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu định vị thị trường Tuy nhiên, trường hợp đó, với mơ hình tập đồn khơng thể đưa ngành nghề kinh doanh bổ sung trở thành ngành nghề kinh doanh ngược lại tính hiệu doanh nghiệp thị trường Như vậy, mơ hình xây dựng tập đồn phát triển đa ngành xác định ngành chủ đạo tạo mâu thuẫn mơ hồ sách phát triển Nếu Chính phủ muốn theo đuổi sách hỗ trợ việc phát triển đa ngành vơ tình biến hỗ trợ thành bất bình đẳng kinh doanh Còn Chính phủ muốn theo đuổi sách cạnh tranh phân tích, liệu tập đồn cạnh tranh theo kiểu khập khiễng liệu họ có khả đảo ngược thứ tự ưu tiên lĩnh vực kinh doanh? Còn muốn theo đuổi hai sách mơ hình tạo hỗn độn có khả dẫn tới điểm mâu thuẫn thứ ba Trường hợp Chính phủ hỗ trợ cho tập đồn cách chung chung mà không nhằm vào ngành mũi nhọn tập đồn, với mơ hình kinh doanh đa ngành, nguồn lực Nhà nước bị phân tán cho nhiều ngành nghề vậy, mục tiêu xây dựng mũi nhọn bị phá sản Các tập đoàn tận dụng hỗ trợ để trang trải cho hoạt động ngành kinh doanh bổ sung Như vậy, thay nhiều mũi nhọn gắn lại thành hàng rào đối phó với mối đe dọa từ bên ngồi Chính phủ nhận “viên bi tròn” bụ bẫm khả chống lại cơng từ bên ngồi lại có khả lăn chèn lên doanh nghiệp nội địa khác nhỏ Từ phân tích trên, thấy, để triển khai cách hiệu sách mũi nhọn Việt Nam cần phải xây dựng mơ hình phát triển doanh nghiệp mũi nhọn, đặc biệt mơ hình phát triển tập đồn mà hỗ trợ sách mũi nhọn có điều kiện kết hợp với giám sát hỗ trợ sách cạnh tranh Để thực tạo mũi nhọn kinh tế Việt Nam cần có sách gồm điểm sau đây: - Lựa chọn mũi nhọn ngành chủ chốt có lợi cạnh tranh cao, có vai trò tảng phát triển ngành cơng nghiệp khác; - Khuyến khích doanh nghiệp ngành cạnh tranh để nâng cao hiệu chọn doanh nghiệp hiệu để định hướng làm mũi nhọn; - Hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động hiệu ngành để nâng cao lực cạnh tranh nguyên tắc không trái với quy định WTO chống trợ cấp; - Tăng mối liên kết giá trị tập đoàn mũi nhọn; - Chủ động nới lỏng quy định pháp luật cạnh tranh để gia tăng tích tụ, tăng quy mô để hướng thị trường quốc tế; - Áp dụng linh hoạt pháp luật cạnh tranh để giảm tối đa nguy doanh nghiệp mũi nhọn bị doanh nghiệp nước ngồi mua lại kiểm sốt; - Tăng cường kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí độc quyền doanh nghiệp mũi nhọn để tránh gây nguy hại cho kinh tế nước * ** Cạnh tranh coi động lực phát triển Một kinh tế muốn thực phát triển bền vững phải kinh tế có khả đảm bảo cho cạnh tranh tồn Để phát triển kinh tế, sách phát triển ngành sách phát triển mũi nhọn cần thiết Tuy nhiên, vấn đề xem nhẹ là, cần phải hạn chế hành vi lũng đoạn gây tổn hại tới kinh tế nước Một sách mũi nhọn thực hiệu đem lại thịnh vượng bền vững sách cạnh tranh phận cấu thành quan trọng (1) Trong viết tác giả tạm dùng tên gọi sách phát triển mũi nhọn (2) The evolution of Competition - Vinod Dhall (trang 77) (3) Would Enforcing Competition Law Compromise Industry Policy Objectives, Simon J Evenett, University of Oxford (4) Northen securities company v.United States (http://www.accessmylibrary.com/coms2 0193-13293-ITM) (5) Klor’s v Broadway-hale stores, 359 U.S 207 (1959), Chi tiết vụ án tiếp cận (http://caselaw.lp.findlaw.com/script =359&invol=207) (6) Would Enforcing Competition Law Compromise Industry Policy Objectives - Simon J Evenett, University of Oxford (7) Sherman Antitrust Act (http://www.infoplease.com/ce6/history/A0844878.html) (8) Would Enforcing Competition Law Compromise Industry Policy Objectives - Simon J Evenett, University of Oxford (9) Competition policy - theory and practice, Massimo Motta (trang 29) (10) Coke and China - Wallstreet Journal, http://online.wsj.com/article/SB123740817780075807.html (11) Coca-Cola’s Huiyuan offer sparks concern, http://www.chinadaily.com.cn/bizchin nt_6999688.htm (12) Coca-Cola to buy Huiyuan in largest China takeover Reutershttp://www.reuters.com/article/idUSHKG15315720080903 (13) Điều Nghị định số 101/2009/NĐ-CP http://www.nclp.org.vn/chinh_sach/ch -sach-mui-nhon ... China takeover Reutershttp://www.reuters .com/ article/idUSHKG15315720080903 (13) Điều Nghị định số 101/2009/NĐ-CP http://www.nclp.org.vn /chinh_ sach/ ch -sach- mui- nhon ... sách cạnh tranh phận cấu thành quan trọng (1) Trong viết tác giả tạm dùng tên gọi sách phát triển mũi nhọn (2) The evolution of Competition - Vinod Dhall (trang 77) (3) Would Enforcing Competition... nghiệp số ngành định khó phát triển thiếu che chở sách cạnh tranh trợ cấp miễn trừ pháp luật cạnh tranh9 Khía cạnh sách cạnh tranh nhìn thấy qua trường hợp Trung Quốc Dù quốc gia ban hành Luật chống
- Xem thêm -

Xem thêm: Com chinh sach canh tranh trong qua trinh thuc hien chinh sach phat trien mui nhon, Com chinh sach canh tranh trong qua trinh thuc hien chinh sach phat trien mui nhon

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay