Com kinh nghiem hoa ky ve quan ly kiem soat hanh vi han che canh tranh

3 15 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:38

KINH NGHIỆM CỦA HOA KỲ VỀ QUẢN LÝ KIỂM SOÁT HÀNH VI THỎA THUẬN HẠN CHẾ CẠNH TRANH MINH NGỌC (Tổng hợp) Mỹ nước mà chủ nghĩa tư có bước phát triển nhanh kỷ XIX Sự tích tụ tư hình thức Tơrớt làm cho số nghành công nghiệp Mỹ sắt thép, đường,thuốc lá… rơi vào tập đoàn tư lớn.Sự lạm dụng vị tập đoàn thị trường vào cuố kỷ XIX làm cho người dân Mỹ họ gây sức ép nhà nước phải ban hành đạo luật chống Tơrớt với mở đầu đạo luật Sherman năm 1890 luật Clayton năm 1914 hai luật cho sách chống Tơrớt Mỹ Năm 1936 luật Robinson- Patman ban hành nghiêm khắc việc xử lý hành vi phân biệt đối xử Đến đầu năm 1980 sách cạnh tranh Mỹ coi sách chặt chẽ nghiêm khắc giới Trên thực tế hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh Mỹ theo luật Sherman nghiêm cấm hành vi ngăn cản thương mại theo chiều ngang chiều dọc Theo chiều ngang, thỏa thuận đối thủ cạnh tranh khía cạnh, cạnh tranh quan trọng giá sản lượng coi phạm pháp phải chị hình phạt nặng tiền bỏ tù.Tác động thực tế hợp lý giá phân chia thị trường thỏa thuận không chấp nhận lý cho thỏa thuận chiều ngang Bản thân thỏa thuận vi phạm pháp luật Người ta áp dụng hình phạt nhẹ chấm dứt dình thỏa thuận Các thỏa thuận theo chiều ngang khác coi phạm pháp tính pháp lý chúng lại phụ thuộc vào kết kiểm tra tức phụ thuộc vào tác động thực tế cạnh tranh thỏa thuận Ngăn cản thỏa thuận chiều ngang thường sử dụng để bảo đảm nghành giải quy chế khơng tiếp tục thói quen cũ mình.Sau giải quy chế nghành hàng không hành vi ngoan cố bị phát giác Nghành hàng khơng bị kiện họ trì thỏa thuận giá thơng qua tín hiệu truyền mạng Các thỏa thuận tiền cước xe tải bị kết tội ấn định giá theo chiều ngang.Các thỏa thuận cạnh tranh không lành mạnh hãng truyền hình cáp bị kết tội phân chia thị trường Các quy định hiệp hội đối tượng pháp luật cạnh tranh sử dụng để phá vỡ hạn chế kiểu ( đạo đức nghề nghiệp ) người hành nghề chuyện nghiệp cung ứng dịch vụ áp đặt thông qua hiệp hội nghề nghiệp Sức mạnh luật ấn định giá có nguồn gốc từ sở kinh tế sách cạnh tranh Mỹ ngồi có yếu tố đạo đức số người chứng minh cần thiết phải trừng phạt nặng cách tương đồng luật ấn định giá với luật chống ăn cắp với hai hành vi lấy tiền túi người tiêu dùng mà họ không muốn Nhưng pháp lý mức độ xử phạt có giảm bớt hoạt động thỏa thuận theo chiều ngang vụ kiện dân (ngoại trừ trường hợp ngoan cố kéo dài ấn định giá mà phương pháp ấn định giá hợp pháp thức hủy bỏ) Khi luật pháp cạnh tranh có hiệu lực,trên thực tế thường có nhiều lập luận vấn đề cho hạn chế giúp đạt mục tiêu xác đáng kích thích cạnh tranh Các quan có thẩm quyền toàn án cố gắng áp dụng cách tiếp cận để nhận thức đánh giá hiệu tiềm hạn chế chiều ngang, đồng thời giảm mức tối thiểu phương pháp phân tích nhiều thời gian tiền bạc.Trong năm 80 FPC chấm dứt cách tiếp cận trách nhiệm dẫn chứng chuẩn mực , phương pháp thử việc xóa bỏ quy định hiệp hội nghề đặt ra.Ngày nay, chống độc quyền thử ba buớc là: thứ , xác định thỏa thuận doanh nghiệp cạnh tranh có hạn chế cạnh tranh hay khơng Nếu có thỏa thuận lại khơng rơi vào nhóm tự thân thỏa thuận hạn chế cạnh tranh Thì bươc yêu cầu bên tham gia thỏa thuận giải thích thỏa thuận họ tạo tác động khuyến khích cạnh tranh có rủi ro chứng.Nếu bên mà không chứng minh vụ chống độc quyền thắng kiện cho dù họ không chứng minh tác động cạnh tranh ròng thực tế Nếu bên đưa chứng hiệu lớn tác động khuyến khích cạnh tranh thực bước thứ ba phép thử dựa vào nguyên tắc hợp lý cách tiếp cận dựa vào thân thỏa thuận tác động đến chi phí ưu tiên thực thi làm giảm hiệu biện pháp chống hạn chế chiều ngang Về phía pháp lý , luật pháp Mỹ thỏa thuận chiều ngang hữu dụng khó khăn tồn việc xử lý hành vi phối hợp âm mưu ngầm , ủy ban thương mại liên bang có phần linh hoạt Tuy phân tích kinh tế cẩn trọng việc đưa chứng hỗ trợ cho việc vần dụng thành công luật Sherman âm mưu ngầm nghành hàng không sau giải quy chế, đồng thời cho thấy điểm yếu vượt qua trường hợp phù hợp Một vấn đề quan trọng hình phạt chưa hợp lý Các lập luận cho hình phạt q hà khắc ni dưỡng ý nghĩ hành vi bị quy định trước khơng phải đối tượng luật chống độc quyền.Vì lý mà có nhiều quy định đặc biệt hạn chế áp dụng hình phạt hình phạt tiền gấp ba: Các thỏa thuận theo chiều dọc , hình phạt ngăn cản thỏa thuận chống cạnh tranh cung ứng phân phối.Tương tự pháp luật cạnh tranh nước khác, pháp luật cạnh tranh Mỹ không phân biệt thỏa thuận chiều ngang thỏa thuận chiều dọc.Tuy nhiên quan điểm tòa án quan thực thi lại phân biệt rõ ràng thỏa thuận này.Chỉ có thỏa thuận theo chiều dọc thân coi bất hợp pháp, ấn định giá bán tối thiểu.Tuy bị coi phạm pháp, mà hành vi trì giá bán lại không bị đối xử pháp lý thi hành hành vi ấn định giá theo chiều ngang Các quan thi hành xử lý thi hành áp dụng hính hành vi Một thỏa thuận ràng buộc thân coi bất hợp pháp, tính xác kết luận gây nhiều tranh cãi Như hầu hết quan hệ theo chiều dọc đánh giá theo quy tắc hợp lý bị coi bất hợp pháp tác động chơng cạnh tranh ròng chứng minh.Biện pháp xử lý cảnh cáo, dừng bỏ thỏa thuận bồi thường cho vụ kiện tư nhân Đối với quan hệ theo chiều dọc cho thấy pháp luật Mỹ theo nguyên tắc kinh tế nào.Các quan thực thi tòa án khó khăn việc xác định động cạnh tranh hầu hết hạn chế theo chiều dọc họ đạt đựoc số mục tiêu hữu dụng hiệu Cách tiếp cận quán với quan điểm người Mỹ theo quan điểm tự do.Với quan điểm bên tham gia hợp đồng kinh doanh tham gia hợp đồng cách tự do, pháp luật cạnh tranh thường không can thiệp để điều chỉnh cân thấy rõ sức mạnh đàm phán Với mục tiêu nâng cao việc đảm bảo doanh nghiệp hạn chế phạm vi khả đưa nhiều định khác tòa án, loạt phương thức xét xử tòa án xác định án lệ, làm mẫu cho trường hợp xét xử sau đó( ví dụ thỏa thuận giá, hạn chế sản xuất….) Như xu hướng tòa án tối cao mở rộng án để xử lý trường hợp thỏa thuận hạn chế cạnh tranh Cũng nước khác Mỹ đưa trường hợp ngoại lệ cartel xuất pháp luật cơng nhận Trong năm 1958 luật kinh doanh chấp nhận hợp tác doanh nghiệp vừa nhỏ.Những doanh nghiệp miễn trừ hoàn toàn chống độc quyền, nguyên tắc hợp lý áp dụng Các doanh nghiệp hưởng hình thức miễn trừ pháp lý thực miễn trừ hành vi miễn trừ không vi phạm pháp luật Một số thỏa thuận giới hạn phạm vi hẹp doanh nghiệp nhỏ độc lập sở hữu quản lý.Các doanh nghiệp vừa nhỏ không hưởng bảo hộ trách nhiệm pháp lý trường hợp người bị kiện lại có quy định mang lại lợi ích cho họ người khởi kiện Một lập luận ủng hộ việc áp dụng mức bồi thường gấp ba lần thiệt hại trả phí luật sư, cho phép bên kiện tập thể để khuyến khích doanh nghiệp nhỏ với nguồn lực khởi kiện tư nhân SOURCE: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC QUẢN LÝ CẠNH TRANH, BỘ CÔNG THƯƠNG ... hữu dụng khó khăn tồn vi c xử lý hành vi phối hợp âm mưu ngầm , ủy ban thương mại liên bang có phần linh hoạt Tuy phân tích kinh tế cẩn trọng vi c đưa chứng hỗ trợ cho vi c vần dụng thành công... chống cạnh tranh cung ứng phân phối.Tương tự pháp luật cạnh tranh nước khác, pháp luật cạnh tranh Mỹ không phân biệt thỏa thuận chiều ngang thỏa thuận chiều dọc.Tuy nhiên quan điểm tòa án quan thực... thường cho vụ kiện tư nhân Đối với quan hệ theo chiều dọc cho thấy pháp luật Mỹ theo nguyên tắc kinh tế nào.Các quan thực thi tòa án khó khăn vi c xác định động cạnh tranh hầu hết hạn chế theo chiều
- Xem thêm -

Xem thêm: Com kinh nghiem hoa ky ve quan ly kiem soat hanh vi han che canh tranh, Com kinh nghiem hoa ky ve quan ly kiem soat hanh vi han che canh tranh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay