Com chung cu va bao ve nguoi tieu dung trong giao dich dien tu

4 13 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:37

Chứng bảo vệ người tiêu dùng giao dịch điện tử TS Nguyễn Hữu Huyên, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp Nếu vào thập niên 90 giao dịch điện tử điều xa lạ, mẻ Việt Nam vào đầu kỷ XI, đặc biệt vài năm trở lại đây, với bùng nổ internet động công chúng, giới trẻ, giao dịch điện tử nước ta có bước phát triển mạnh mẽ Bên cạnh phương tiện quen thuộc điện thoại, fax, ti-vi (tivi-shopping), phát triển đầy ấn tượng mạng nội (intranet), mạng ngoại (extranet) đặc biệt mạng toàn cầu (internet) khiền cho thương mại điện tử (ecommerce hay e-business) trở nên quen thuộc với người dân, chí nhiều nước phát triển có xu hướng thay phương thức giao dịch truyền thống Lợi ích giao dịch điện tử rõ ràng: (i) giúp cho doanh nghiệp nắm thông tin phong phú thị trường đối tác; giảm chi phí sản xuất; giảm chi phí bán hàng tiếp thị; thông qua internet giúp người tiêu dùng doanh nghiệp giảm đáng kể thời gian chí phí giao dịch; thiết lập củng cố mối quan hệ thành phần tham gia vào trình thương mại; tạo điều kiện sớm tiếp cận kinh tế số hóa Bên cạnh lợi ích vừa nêu, giao dịch điện tử tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý tính chất đặc thù loại giao dịch khơng có "mặt đối mặt" trực tiếp người mua người bán Ý thức tầm quan trọng giao dịch điện tử, ngày 29/11/2005, Quốc hội nước ta ban hành Luật Giao dịch điện tử Có thể nói, đạo luật đánh dấu bước tiến trình hội nhập kinh tế môi trường pháp lý Việt Nam thương mại quốc tế vốn có thay đổi đột phá bối cảnh khoa học kỹ thuật bùng nổ hàng ngày, hàng Xét chất, giao dịch điện tử có đặc thù phải dựa phương tiện trung gian - phương tiện điện tử - để tiến hành tất công đoạn giao dịch dân sự, thương mại Với xuất phương tiện trung gian, giao dịch khơng cần thiết phải thể giấy bên tham gia giao dịch tuyệt đại đa số trường hợp không cần phải trực tiếp gặp Thực ra, xuất phương tiện điện tử không làm thay đổi chất giao dịch mà làm thay đổi cách thức tiến hành giao dịch Việc đời giao dịch điện tử giới thông qua điện thoại, máy fax, internet…lúc đầu khơng tránh khỏi hồi nghi, lo lắng độ an tồn, tính xác đặc biệt vấn đề đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng (NTD) Tuy nhiên, trải qua hàng thập kỷ làm quen thay đổi hẳn tập quán giao dịch, người ta nhận giao dịch điện tử, xét phương diện đó, giao dịch điện tử có tính an toàn cao so với giao dịch truyền thống dè dặt công chúng cách thức giao dịch mẻ nhiều vấn đề tâm lý Cũng giao dịch truyền thống, vấn đề chứng giao dịch điện tử có vai trò vơ quan trọng, có tranh chấp xảy ra, bên muốn chứng minh yêu cầu hay phản đối yêu cầu bên phải dựa chứng pháp luật thừa nhận Chính mà khơng phải ngẫu nhiên đạo luật quy định giao dịch điện tử vốn đạo luật “ nội dung”, nhà làm luật thường quy định đồng thời vấn đề vốn liên quan đến yếu tố “ hình thức” chứng điện tử, chữ ký điện tử quy định chữ ký điện tử coi quy định chữ ký điện tử tảng để thừa nhận giao dịch điện tử Các quy định Luật Giao dịch điện tử Việt Nam dự thảo phù hợp với thông lệ quốc tế thừa nhận giá trị pháp lý chứng điện tử loại chứng khác Với viết này, mong muốn làm sáng tỏ vấn đề : giá trị pháp lý chứng điện tử; phương thức giải trường hợp mâu thuẫn chứng trách nhiệm bên cung cấp hàng hố, dịch vụ thơng qua giao dịch điện tử I Về giá trị pháp lý chứng điện tử Giải vấn đề giá trị pháp lý chứng điện tử tìm lời giải cho hai câu hỏi (i) thừa nhận hay không thừa nhận chứng điện tử loại chứng thông thường khác; (ii) với điều kiện chứng điện tử thừa nhận mặt pháp lý Thừa nhận giá trị pháp lý chứng điện tử Trong pháp luật Việt Nam nay, định nghĩa chứng tìm thấy rõ ràng Bộ luật tố tụng dân sự, theo : “Chứng … có thật đương cá nhân, quan, tổ chức khác giao nộp cho Toà án Toà án thu thập … dùng làm để xác định yêu cầu hay phản đối đương có hay khơng …” Khái niệm theo chúng tơi có tính bao qt cao mơi trường giao dịch điện tử Một thông điệp điện tử, chữ ký điện tử hồn tồn trở thành chứng miễn “có thật” tức tồn khách quan người nhận biết thông qua giác quan Luật Giao dịch điện tử thừa nhận giá trị pháp lý chứng điện tử theo xu hướng chung thừa nhận rộng rãi giới, thơng điệp liệu, chữ ký điện tử có giá trị chứng tất các loại chứng thông thường khác khơng thể bị phủ nhận lý thơng điệp liệu điện tử hay chữ ký điện tử Tuy nhiên, loại chứng thông thường khác, trước coi có giá trị pháp lý, thơng điệp liệu hay chữ ký điện tử phải thoả mãn điều kiện định Các điều kiện để thơng điệp liệu, chữ ký điện tử có giá trị chứng Xuất phát từ đặc thù giao dịch điện tử nêu phần dẫn đề, luật nước quy định điều kiện định để thông điệp, chữ ký điện tử thừa nhận có giá trị chứng Đối với thơng điệp liệu: Luật Giao dịch điện tử (từ Điều 10 đến Điều 15) quy định giá trị chứng thông điệp liệu phụ thuộc vào độ tin cậy cách thức khởi tạo, lưu trữ truyền gửi thông điệp liệu; cách thức bảo đảm trì tính tồn vẹn thơng điệp liệu; cách thức xác định người khởi tạo yếu tố khác Nói cách khác, dự thảo dành việc đánh giá độ tin cậy thông điệp liệu cho bên tham gia giao dịch, cho án trọng tài có tranh chấp phát sinh Cách quy định Luật việc áp dụng giải pháp sử dụng luật mẫu thương mại điện tử Liên Hợp quốc Quy định đảm bảo tự do, tính tự chịu trách nhiệm bên việc ứng dụng công nghệ để thực giao dịch đồng thời dành quyền đánh giá chứng cho quan có thẩm quyền tranh chấp xảy tuỳ thuộc vào tình cụ thể vụ việc Đối với chữ ký điện tử: pháp luật Việt Nam chưa có định nghĩa chữ ký nói chung Tuy nhiên để góp phần làm rõ ràng chữ ký điện tử, Luật giao dịch điện tử đưa định nghĩa Điều 21 (1.Chữ ký điện tử tạo lập dạng từ, chữ, số, ký hiệu, âm hình thức khác phương tiện điện tử, gắn liền kết hợp cách lơ gíc với thơng điệp liệu, có khả xác nhận người ký thông điệp liệu xác nhận chấp thuận người nội dung thông điệp liệu ký Chữ ký điện tử xem bảo đảm an toàn chữ ký điện tử đáp ứng điều kiện quy định khoản Điều 22 Luật Chữ ký điện tử chứng thực tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử) thừa nhận hai (02) loại chữ ký điện tử chữ ký điện tử thơng thường chữ ký điện tử an tồn Chữ ký điện tử thơng thường coi chữ ký tạo lập dạng từ, chữ, số… phương tiện điện tử có khả xác nhận người ký thông điệp liệu xác nhận chấp thuận người nội dung thơng điệp liệu ký Ở khía cạnh này, chữ ký điện tử khơng phản ánh điều đặc biệt ngoại trừ đa dạng cách thức thể Chữ ký điện tử an toàn chữ ký điện tử thông thường đáp ứng thêm điều kiện quy định Điều 22 Luật Giao dịch điện tử, cụ thể liệu tạo chữ ký điện tử gắn với người ký bối cảnh chữ ký sử dụng, liệu tạo chữ ký điện tử thuộc kiểm soát người ký thời điểm ký… Như vậy, chữ ký điện tử an tồn khơng thiết phải chữ ký chứng thực, nói cách khác chữ ký chứng thực tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử chữ ký điện tử an tồn khơng phải tất chữ ký điện tử an tồn cần phải chứng thực Cơng nhận điều tơn trọng tự bên giao dịch việc tự lựa chọn hình thức cơng nghệ để thoả mãn điều kiện chữ ký điện tử an toàn Tóm lại, vấn đề chứng điện tử (thông điệp liệu, chữ ký điện tử) quy định dự thảo Luật Giao dịch điện tử nói theo xu hướng chung thông lệ quốc tế thừa nhận giá trị pháp lý loại chứng trao quyền rộng cho án, trọng tài việc đánh giá chứng II Phương thức giải trường hợp mâu thuẫn chứng trách nhiệm tổ chức cung cấp hàng hoá, dịch vụ phương tiện điện tử Sau giải vấn đề giá trị pháp lý chứng điện tử, vấn đề đặt trách nhiệm bên tham gia giao dịch trường hợp giao dịch bị nhầm lẫn giả tạo Hai số nhiều câu hỏi xoay quanh vấn đề phương thức giải trường hợp mâu thuẫn chứng (1) trách nhiệm tổ chức cung cấp hàng hoá, dịch vụ khách hàng (2) Phương thức giải trường mâu thuẫn chứng Trong thực tế đa dạng giao dịch điện tử, khơng tránh khỏi trường hợp có mâu thuẫn loại chứng Một ví dụ đơn giản quan hải quan áp dụng hình thức thơng quan điện tử, nhiên yêu cầu bổ sung tài liệu giấy tờ để lưu trữ Giả sử quy định ngành hải quan tồn giải có khác thơng điệp liệu lưu trữ phương tiện điện tử tài liệu lưu trữ giấy tờ? Luật Giao dịch điện tử để ngỏ vấn đề Thực ra, mâu thuẫn loại chứng xảy với loại chứng nào, chúng chứng dạng điện tử Chúng ta không nên coi loại cơng nghệ đảm bảo tuyệt đối xác cho giao dịch Theo chúng tôi, Luật Giao dịch điện tử cần bổ sung quy định vấn đề này, theo nên chọn cách tiếp cận linh động mang tính nguyên tắc, chủ yếu dành quyền cho thẩm phán, trọng tài đánh giá chứng tranh chấp đưa giải trước quan Trách nhiệm bên cung cấp hàng hố, dịch vụ thơng qua giao dịch điện tử khách hàng Vấn đề trách nhiệm tổ chức cung cấp hàng hoá, dịch vụ thơng qua giao dịch điện tử xem xét từ nhiều góc độ, ví dụ nghĩa vụ cung cấp thông tin trung thực đầy đủ, cách thức giải có khác cách hiểu nội dung hợp đồng điện tử …Trên giới, vấn đề giải cụ thể Tuy nhiên, chúng tơi đề cập đến khía cạnh vấn đề trách nhiệm tổ chức cung cấp hàng hố, dịch vụ cho khách hàng, cụ thể trường hợp bảo vệ an toàn giao dịch mạng cho NTD Thông thường vào trang web thương mại có cung cấp dịch vụ bán hàng qua mạng, khách hàng chọn lựa sản phẩm mà cần sau trả tiền trực tiếp từ thẻ tín dụng Khi đó, nhà cung cấp hàng hố thông qua công nghệ điện tử đề nghị khách hàng phải cung cấp thông tin số thẻ tín dụng, ngày hết hạn, mã số an tồn gồm dãy số mặt sau thẻ tín dụng Sau cung cấp tất thông số coi người mua trả tiền hợp đồng ký kết Giả sử thông tin liên quan đến thẻ tín dụng bị bên thứ ba dùng biện pháp kỹ thuật đánh cắp sử dụng để xâm phạm tài khoản khách hàng trường hợp trách nhiệm thuộc ai? Theo chúng tôi, trường hợp này, trước hết nên nhìn nhận bên có chun mơn việc cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử phải chịu trách nhiệm dịch vụ cung cấp, bao gồm tính an tồn trước, sau giao dịch điện tử thơng qua trang web Khách hàng bên vị trí yếu công nghệ, hiểu biết tính bảo mật thơng thường phần lớn trường hợp khách hàng thường hoàn toàn tin tưởng vào công nghệ bên bán cung cấp Trên sở lập luận này, hợp lý quy định trách nhiệm thuộc bên cung cấp hàng hoá, dịch vụ đối rủi ro gặp phải trình giao dịch khách hàng khơng biết khơng thể biết thơng tin mà cung cấp mạng bị lợi dụng lỗi thuộc công nghệ bảo toàn an toàn giao dịch tổ bên cung cấp hàng hoá, dịch vụ./ ... bên cung cấp hàng hố, dịch vụ thơng qua giao dịch điện tử khách hàng Vấn đề trách nhiệm tổ chức cung cấp hàng hố, dịch vụ thơng qua giao dịch điện tử xem xét từ nhiều góc độ, ví dụ nghĩa vụ cung... trước hết nên nhìn nhận bên có chun mơn việc cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử phải chịu trách nhiệm dịch vụ cung cấp, bao gồm tính an tồn trước, sau giao dịch điện tử thông qua trang web Khách... bán cung cấp Trên sở lập luận này, hợp lý quy định trách nhiệm thuộc bên cung cấp hàng hoá, dịch vụ đối rủi ro gặp phải q trình giao dịch khách hàng khơng biết khơng thể biết thơng tin mà cung
- Xem thêm -

Xem thêm: Com chung cu va bao ve nguoi tieu dung trong giao dich dien tu, Com chung cu va bao ve nguoi tieu dung trong giao dich dien tu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay