Com chinh sach va he thong phap luat canh tranh cua cac nuoc tren the gioi

6 27 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:37

HỆ THỐNG PHÁP LUẬT CẠNH TRANH CỦA TRUNG QUỐC - Q TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Trong vòng thập kỷ qua, SAIC tiến hành soạn thảo đưa nhiều đề xuất liên quan đến Luật Chống độc quyền Đến đầu năm 2003, Dự thảo Luật Chống độc quyền Trung Quốc hoàn thành tháng 3/2004 đệ trình lên Hội đồng Nhà nước Đến phiên họp lần thứ 29 Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa 10 ngày 30/8/2007, Luật Chống độc quyền thơng qua thưc có hiệu lực vào 01/8/2008 Luật Chống độc quyền Trung Quốc bao gồm chương với 57 Điều, bao gồm quy định phạm vi áp dụng, thỏa thuận độc quyền, lạm dung vị trí thống lĩnh, tập trung kinh tế, loại bỏ hạn chế cạnh tranh thông qua việc lạm dụng sức mạnh hành chính… Luật Chống độc quyền Trung Quốc đưa mơ hình “Ủy ban chống độc quyền thuộc Hội đồng Nhà nước quan thực thi Luật chống độc quyền” Luật quy định Hội đồng Nhà nước thành lập Ủy ban Chống độc quyền với nhiệm vụ tổ chức, hướng dẫn phối hợp công việc liên quan đến chống độc quyền Căn nhu cầu việc xây dựng hệ thống thị trường có trật tự, cạnh tranh, mở cửa thống chuyên biệt việc thực thi Luật chống độc quyền Căn vào điều kiện cụ thể bắt nguồn từ nhu cầu thực tế việc thực thi luật, Luật chống độc quyền có quy định quan thực thi Luật ủy quyền cho quan có liên quan cấp địa phương, khu vực tự trị quyền thành phố có trách nhiệm thực thi Luật chống độc quyền Do đó, Hội đồng nhà nước giao cho đơn vị có liên quan trách nhiệm tương ứng việc thực thi luật có điều chỉnh trách nhiệm thực thi luật đơn vị có liên quan Có thể nói, việc thực thi quy định liên quan đến cạnh tranh không lành mạnh quy định chống độc quyền năm 1993, kể từ thời điểm Luật chống cạnh tranh không lành mạnh đời Luật điều chỉnh hành vi cạnh tranh không lành mạnh số hành vi hạn chế cạnh tranh Luật cấm loại hành vi cạnh tranh khơng lành mạnh giả mạo hàng hóa, quảng cáo gây nhầm lẫn, hối lộ mang tính chất thương mại, vi phạm bí mật thương mại, bán hàng với giá niêm yết khơng thích hợp quy tội cho doanh nghiệp khác nhằm mục đích thương mại loại hành vi hạn chế cạnh tranh hành vi hạn chế cạnh tranh doanh nghiệp cơng doanh nghiệp khác có vị trí thống lĩnh theo quy định pháp luật, độc quyền hành chính, bán hàng hóa giá thành, áp đặt điều kiện bán hàng đấu thầu SAIC chịu trách nhiệm điều tra xử phạt hành vi bất hợp pháp độc quyền cạnh tranh không lành mạnh theo quy định luật theo ủy quyền Hội đồng nhà nước Trong vòng thập kỷ qua, SAIC tăng cường nỗ lực thực thi luật cạnh tranh đạt tác động tốt Năm 1994, SAIC thành lập Văn phòng Thương mại Cơng bằng, chức văn phòng tổ chức giám sát kiểm tra hành vi thị trường điều tra xử lý vụ việc cạnh tranh không lành mạnh độc quyền Các quan quản lý công nghiệp thương mại địa phương Trung Quốc thành lập đơn vị thống để thực thi luật thương mại lành mạnh, phòng thực thi luật thương mại lành mạnh phận thành lập tất sở quản lý công nghiệp thương mại thành phố tỉnh Do đó, SAIC hình thành mạng lưới thực thi quy định chống độc quyền chống cạnh tranh không lành mạnh khắp nước Trong thời gian này, SAIC xử lý số vụ việc liên quan đến cạnh tranh không lành mạnh hạn chế cạnh tranh Từ tháng 12/1993, kể từ Luật chống cạnh tranh khơng lành mạnh có hiệu lực đến tháng 12/2007, SAIC điều tra xử phạt tổng cộng 353.900 vụ việc liên quan đến cạnh tranh không lành mạnh hạn chế cạnh tranh, 51.389 vụ việc giả mạo tên thương mại hàng hóa người khác; 40.363 vụ bắt chước tên, bao bì trang trí hàng hóa tiếng; 27.830 vụ việc liên quan đến việc sử dụng nhằm gian dối tên doanh nghiệp, cá nhân khác; 50.342 vụ giả mạo sử dụng gian dối nhãn hiệu đăng ký hàng hóa người khác, giả mạo nguồn gốc xuất xứ, gian dối chất lượng sản phẩm; 32.797 vụ việc hối lộ mang tính chất thương mại; 50.005 vụ liên quan đến chất lượng, thành phần, hiệu việc sử dụng hàng hóa thơng qua quảng cáo cách thức khác Đối với việc thực thi quy định chống độc quyền, từ năm 1999 đến năm 2007, SAIC tiến hành chiến dịch thực thi quy định chống độc quyền nước vòng năm liên tục Theo đó, từ năm 1994 đến tháng 12/2007, văn phòng quản lý thương mại cơng nghiệp điều tra xử phạt tổng cộng 6.699 vụ việc độc quyền công nghiệp liên quan đến doanh nghiệp ngành độc quyền cung cấp nước, cung cấp điện, cung cấp khí đốt, dịch vụ bưu chính, viễn thơng, vận tải, bảo hiểm, ngân hàng, dầu khí, hóa dầu, thuốc lá…điều tra xử phạt 506 vụ việc liên quan đến việc loại bỏ hạn chế cạnh tranh bảo hộ nội địa tẩy chay hàng hóa khu vực Các văn phòng quản lý công nghiệp thương mại số tỉnh thành phố, theo quy định địa phương hành vi cạnh tranh không lành mạnh, điều tra xử phạt hành vi hạn chế cạnh tranh chia tách thị trường ấn định giá thông qua thỏa thuận cartel Trong vài năm gần đây, SAIC tiến hành điều tra số vụ việc liên quan đến lạm dung vị trí thống lĩnh để tiến hành việc áp đặt điều kiện bán hàng ban hành cảnh cáo hành doanh nghiệp có liên quan Đối với việc kiểm tra, giám sát sáp nhập hợp doanh nghiệp, giai đoạn từ năm 2004-2007, SAIC nhận 378 hồ sơ báo cáo doanh nghiệp liên quan đến sáp nhập hợp Trong 378 hồ sơ SAIC thẩm định vấn đề độc quyền, chưa có trường hợp bị cấm liệt vào diện điều kiện hạn chế bổ sung Hơn nữa, hầu hết vụ việc thông qua giai đoạn thẩm định ban đầu kéo dài vòng 30 ngày làm việc Chỉ có 3-4 vụ việc đưa vào diện phải thẩm định thêm nội dung Nhìn chung, việc ban hành Luật chống độc quyền bước khởi đầu cho việc thực thi chống độc quyền Trung Quốc Các thách thức đặt quan thực thi Luật nhận thức phủ, doanh nghiệp người tiêu dùng tác hại hành vi độc quyền; tăng cường nhận thức toàn xã hội Luật; thực thi Luật cách công bằng, minh bạch hiệu quả; thúc đẩy phát triển kinh tế hợp lý bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng SOURCE: Cục quản lý cạnh tranh Sau 13 năm soạn thảo, Luật Chống độc quyền Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, quan lập pháp tối cao Trung Quốc, thơng qua có hiệu lực từ ngày tháng năm 2008 Luật Chống Độc quyền gồm Chương 57 Điều quy định hành hành vi độc quyền bị cấm hành vi thoả thuận hạn chế cạnh tranh (cartel) hay hình thức thơng đồng khác, quy định trình tự trình điều tra xử lý hành vi độc quyền đồng thời bảo vệ hành vi độc quyền hành vi có mục đích nhằm thúc tiến khoa học cải tiến công nghệ Luật chống độc quyền cấm công ty độc quyền việc sử dụng vị trí thống lĩnh thị trường để hạn chế cạnh tranh, áp đặt giá, từ chối ép buộc giao dịch Theo quy định Luật chống độc quyền, Hội đồng Chống độc quyền trực thuộc Hội đồng nhà nước thành lập để thực thi quy định pháp luật chống độc quyền Luật quy định “các quan Chính phủ khơng lợi dụng quyền lực để hạn chế cạnh tranh”, đồng thời nghiêm cấm quan Chính phủ định đơn vị sản xuất cung ứng cho việc mua sắm công Luật nghiêm cấm hành vi ngăn cản việc tự lưu thơng hàng hố đưa quy định đấu thầu nhà nước nhằm phân biệt đối xử với công ty từ khu vực khác Luật quy định “các cán quan thực thi pháp luật chống độc quyền bị truy tố tiết lộ thơng tin thương mại bí mật thu thập trình điều tra” Việc sáp nhập hợp cơng ty nước ngồi với cơng ty Trung Quốc phải chịu kiểm tra chặt chẽ theo quy định luật chống độc quyền với mục đích bảo vệ an ninh kinh tế Trung Quốc Các hành vi sát nhập hợp cơng ty nước ngồi với cơng ty Trung Quốc việc đầu tư vốn nước vào hoạt động công ty Trung Quốc hình thức khác cần phải thơng báo cho quan chống độc quyền hoạt động sát nhập hợp nằm diện quy định mà Hội đồng nhà nước đưa Trước đây, Trung Quốc thiết lập hệ thống kiểm tra an ninh quốc gia nhằm đối phó với hoạt động sát nhập hợp công ty nước Theo quy định Bộ Thương mại Trung Quốc (MOC) quan phủ khác ban hành vào năm ngối nhà đầu tư nước cần phải Bộ Thương mại phê duyệt việc mua lại cơng ty nước có tác động đến an ninh kinh tế Trung Quốc diễn ngành chủ chốt dẫn đến việc nhượng quyền nhãn hàng hố tiếng Trước hoạt động hợp sáp nhập có giá trị 100 triệu la Mỹ cần đến kiểm tra phê duyệt Bộ Thương mại Theo Uỷ ban Quốc gia Đổi Phát triển (doanh nghiệp) Chính phủ tăng cường việc kiểm tra giám sát hoạt động sát nhập cơng ty nước ngồi mà ảnh hưởng đến doanh nghiệp chủ chốt nước hoạt động lĩnh vực nhạy cảm, đồng thời ban hành sách cải tiến hệ thống cấp phép cho ngành cơng nghiệp có vốn đầu tư nước vào cuối năm 2010 Vào tháng 12 năm ngối, Hội đồng Nhà nước, nội Chính phủ Trung quốc công bố danh sách ngành chiến lược mà nhà nước trì việc kiểm sốt Danh sách bao gồm ngành sản xuất liên quan đến quốc phòng, điện mạng lưới điện, dầu mỏ, khí đốt, hố dầu, viễn thơng, than, hàng không dân dụng vận tải biển Sơ lược phát triển Luật Cạnh tranh Châu Âu Luật cạnh tranh Châu Âu có lịch sử đời phát triển sớm so với suy nghĩ nhiều người Điểm khởi đầu đời vào năm 1890 kỷ trước Vienna, thủ đô của Áo, nơi mà vào thời coi trung tâm châu Âu có giáo dục cao hệ thống quản lý hành tiến Tại nhà quản lý nhận giá trị tiềm to lớn luật nhằm bảo vệ cạnh tranh lành mạnh bắt đầu phát triển dễ bị bóp méo dự thảo luật soạn nhằm mục đích Mặc dù dự thảo luật không thông qua nguyên tắc thu hút ý nhóm học giả quan trọng Đức nơi vào năm 1900 không thành công nỗ lực ban hành quy định luật cạnh tranh Đến giai đoạn năm 1920 văn luật cạnh tranh đại ban hành vài nước Châu Âu mà quan trọng phải kể đến luật cạnh tranh Đức ban hành Điều tạo giá trị có ý nghĩa vấn đề cạnh tranh Đức số quốc gia khác, đến cuối thập niên Châu Âu bước đầu hình thành phát triển hệ thống luật cạnh tranh riêng cho Rất khác so với Luật chống độc quyền Mỹ đời vào khoảng thời gian trước (luật chống độc quyền Mỹ đời vào năm 1980 với tên Sherman Anti-Trust Act), luật cạnh tranh phát triển Châu Âu trọng vào việc quy định cho số quan hành quyền can thiệp trường hợp mà cơng ty có hành vi lạm dụng sức mạnh thị trường Nhưng thật không may suy thoái kinh tế vào năm 1930 xảy nước Châu Âu, chủ nghĩa Phát xít sau chiến tranh giới lần quét quy định luật cạnh tranh bắt đầu hình thành phát triển Sự kết thúc chiến tranh giới lần tạo môi trường thay đổi cho phát triển Luật cạnh tranh Châu Âu Bên cạnh gánh nặng thảm hoạ chiến tranh nhận thức phải tiến hành song song để xây dựng lại đất nước hoàn toàn khác so với đế chế huy hoàng trước đây, nhà nước Đức xây dựng hệ thống luật cạnh tranh mà khơng lâu sau trở thành hệ thống luật phát triển Châu Âu thời tồn Hệ thống luật xây dựng hai sở, từ ý tưởng phương án nghiên cứu nhóm nhỏ học giả nhà kinh tế Đức thực bí mật thời kỳ Đức quốc xã thời kỳ chiến thứ 2, hai từ kinh nghiệm học việc áp dụng Luật chống độc quyền Mỹ thời gian Đức bị chiếm đóng Khơng có Đức, quốc gia Châu Âu khác phát triển hệ thống luật cạnh tranh riêng họ Hầu hệ thống luật quy định kiểm sốt mang tính hành hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền hành vi phản cạnh tranh Những hệ thống thực thi giống cơng cụ sách điều phối cạnh tranh với nguyên tắc hay quy định chứa đựng nội dung cụ thể có phát triển xét mặt luật pháp Chỉ có số dần phát triển hệ thống luật cạnh tranh họ nhân tố quan trọng cho hoạt động kinh doanh hoạt động lập pháp Tuy nhiên đến giai đoạn năm 1990 nhiều luật cạnh tranh quốc gia Châu Âu trở nên quan trọng có nhiều ảnh hưởng kinh tế họ Một nhân tố vô quan trọng lịch sử hình thành phát triển luật cạnh tranh Châu Âu gia nhập quốc gia vào liên minh Trong hiệp ước thành Rome, ký quốc gia Pháp, Tây Đức, I-ta-li-a, Bỉ, Ni-zơ-lan, Lúc-xem-bua vào ngày 27 tháng năm 1957 để thành lập cộng đồng kinh tế chung Châu Âu mà tiền thân khối nước Châu Âu sau này, có số điều khoản quy định việc bảo vệ cạnh tranh lành mạnh Những điều khoản cụ thể hoá định hướng luật hoá ủng hộ bình diện chung cấp quốc gia, giai đoạn năm 1970 trở thành luật cạnh tranh phát triển mức cao có kết hợp hài hồ hai mơ hình, mơ hình thứ kiểm sốt cạnh tranh mang tính hành có hầu Châu Âu mơ hình thứ hai hệ thống luật cạnh tranh có tính pháp lý nhiều giống xây dựng Đức Sự phát triển luật cạnh tranh cấp khối nước Châu Âu thúc đẩy nhận thức hiểu biết vấn đề luật cạnh tranh luật gia, nhà làm luật doanh nhân kinh doanh thị trường, kể từ năm 1980 tất hệ thống luật cạnh tranh quốc gia Châu Âu phát triển theo hướng phù hợp với quy định chung luật cạnh tranh toàn Châu Âu Đến năm 2004 với việc gia nhập nhiều quốc gia 0mới vào khối EU cải cách quan trọng luật cạnh tranh Châu Âu tiến hành theo yêu cầu tất thành viên EU phải đồng sửa đổi áp dụng nguyên tắc phối hợp chung thành viên để tạo hệ thống luật cạnh tranh áp dụng chung cho tất thành viên EU, lần tất thành viên EU yêu cầu áp dụng hệ thống luật cạnh tranh chung cho hành vi vi phạm sảy khu vực ... cạnh tranh luật gia, nhà làm luật doanh nhân kinh doanh thị trường, kể từ năm 1980 tất hệ thống luật cạnh tranh quốc gia Châu Âu phát triển theo hướng phù hợp với quy định chung luật cạnh tranh. .. luật cạnh tranh Đến giai đoạn năm 1920 văn luật cạnh tranh đại ban hành vài nước Châu Âu mà quan trọng phải kể đến luật cạnh tranh Đức ban hành Điều tạo giá trị có ý nghĩa vấn đề cạnh tranh Đức... Phát xít sau chiến tranh giới lần quét quy định luật cạnh tranh bắt đầu hình thành phát triển Sự kết thúc chiến tranh giới lần tạo môi trường thay đổi cho phát triển Luật cạnh tranh Châu Âu Bên
- Xem thêm -

Xem thêm: Com chinh sach va he thong phap luat canh tranh cua cac nuoc tren the gioi, Com chinh sach va he thong phap luat canh tranh cua cac nuoc tren the gioi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay