Com ban tiep ve tinh doc lap cua ngan hang trung uong

4 27 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:35

BÀN TIẾP VỀ TÍNH ĐỘC LẬP CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG Đỗ Thiên Anh Tuấn - Trần Thanh Hằng - Nguyễn Thanh Nhã Bài đăng Thời báo Kinh tế Sài gòn 7/2009 Liệu ngân hàng trung ương (NHTƯ) độc lập có giúp trì mức lạm phát thấp đóng góp vào tăng trưởng kinh tế cao hay khơng? Và liệu mơ hình NHTƯ độc lập có thích hợp điều kiện kinh tế Việt Nam hay không? Bài viết nhằm trả lời hai câu hỏi Các chứng thực nghiệm Thập niên 1990 chứng kiến nhiều nước, có nước phát triển, thực q trình chuyển đổi mơ hình NHTƯ sang hướng làm tăng tính độc lập cho tổ chức Khuynh hướng vừa tác động, vừa chịu tác động phân tích thực nghiệm mối quan hệ độc lập NHTƯ với biến số kinh tế vĩ mơ Quan hệ với lạm phát: Nghiên cứu Alesina Summers (1993) dựa quan sát giai đoạn từ năm 1955-1988 cho thấy có mối quan hệ nghịch biến tính độc lập NHTƯ với lạm phát bình quân với biến thiên số lạm phát Kết phù hợp với kết nghiên cứu khác Cukierman, Webb Neyapti (1992), Debelle Fischer (1994) Điều mang lại nhiều ý nghĩa cho Việt Nam kiềm chế lạm phát ưu tiên sách Chính phủ tương lai lạm phát nguy lớn tiềm ẩn kinh tế Việt Nam Quan hệ với thâm hụt ngân sách: Nghiên cứu Pollard (1993) mối quan hệ tính độc lập NHTƯ với cán cân ngân sách giai đoạn từ năm 1973-1989 chứng minh nước có NHTƯ độc lập cao tỷ lệ thâm hụt ngân sách giảm Theo Pollard, quan hệ cho vay theo định hay ứng vốn cho ngân sách khơng chịu chi phối phủ tạo kỷ luật chi tiêu tốt hơn, qua góp phần làm tăng tính minh bạch tạo cán cân ngân sách bền vững Cùng với lạm phát, thâm hụt ngân sách Việt Nam thách thức lớn cho nhà hoạch định sách Với tình trạng thâm hụt ngân sách hàng năm 5% GDP kéo dài nhiều năm khơng làm xói mòn tính kỷ luật chi tiêu ngân sách mà làm tăng gánh nặng nợ quốc gia (kể nợ nước nước ngoài) Quan hệ với tăng trưởng kinh tế: Nghiên cứu Alesina Summers (1993), Barro (1991), De Long Summers (1992), Levine Renelt (1992) khơng thấy mối quan hệ có ý nghĩa mặt thống kê tính độc lập NHTƯ với tăng trưởng sản lượng thực tế sau kiểm soát yếu tố khác tác động đến tăng trưởng kinh tế Chẳng hạn, Thụy Sỹ nước có NHTƯ độc lập lại có mức độ tăng trưởng thực biến thiên tăng trưởng kinh tế thực thấp mức bình quân nước mẫu Trong đó, Tây Ban Nha nước có NHTƯ độc lập khơng cao lại có tốc độ tăng trưởng kinh tế tốt Các lý thuyết kinh tế phát triển chứng minh tăng trưởng kinh tế phức hợp nhiều yếu tố sách khác Cho nên khơng có mối quan hệ có ý nghĩa mặt thống kê mức độ độc lập NHTƯ với tăng trưởng kinh tế sách tiền tệ có hiệu lực hiệu góp phần vào tăng trưởng kinh tế ổn định Đã đến lúc Việt Nam cần NHTƯ độc lập Thực tế cho thấy Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam có mức độ độc lập thấp chịu can thiệp hành tồn diện Chính phủ Đây nguyên nhân làm hạn chế hiệu hoạt động NHNN, việc thực mục tiêu kiểm soát lạm phát ổn định thị trường tiền tệ hệ thống tài thời gian qua (1) Vì vậy, nâng cao tính độc lập NHNN điều kiện tiên để tạo tiền đề hiệu hoạt động tảng quan trọng bảo đảm trước hết NHNN thực NHTƯ sau tiến tới NHTƯ đại Trong khn khổ nghiên cứu này, nhóm phân tích đưa số đề xuất sách nhằm tạo điều kiện sở để NHNN độc lập hơn, qua kỳ vọng làm cho sách tiền tệ trở nên có hiệu lực, hiệu mục tiêu kiểm soát lạm phát, giảm thâm hụt ngân sách ổn định hệ thống tài Về địa vị pháp lý: Trong dự thảo Luật NHNN sửa đổi, NHNN soạn thảo chuẩn bị trình Chính phủ, địa vị pháp lý NHNN giữ nguyên, tức quan ngang Chính phủ Điều cho thấy thân NHNN chưa sẵn sàng cho địa vị có tính độc lập Chính phủ Tuy nhiên, cho dù NHNN sẵn sàng cho vị độc lập với cấu trúc thể trị cộng với quan hệ có tính “thơng lệ” NHNN với quan khác Chính phủ mục tiêu độc lập hồn tồn với sách Chính phủ chưa khả thi Khi địa vị pháp lý khơng độc lập khả độc lập mục tiêu trình thực thi sách nhiều bị giới hạn Áp dụng cách thức gián hướng làm tăng tính độc lập NHTƯ điều kiện môi trường kinh tế - trị Việt Nam, cách thức có hiệu ngắn hạn trung hạn (2) Bước có tính thử nghiệm cho NHTƯ độc lập cho phép NHNN độc lập việc lựa chọn mục tiêu sách ưu tiên nhóm mục tiêu chọn lựa phù hợp với điều kiện kinh tế vĩ mô mà không thiết phải phù hợp với sách khác Chính phủ Về mục tiêu: Luật cần đưa một nhóm mục tiêu sách cụ thể, rõ ràng thống Quốc hội cần loại bỏ mục tiêu chung khơng rõ ràng đảm bảo quốc phòng an ninh hay nâng cao đời sống nhân dân Nghiên cứu mục tiêu sách NHTƯ giới cho thấy chúng thường tập trung vào mục tiêu kiểm sốt lạm phát, trì cơng ăn việc làm, tăng trưởng kinh tế, ổn định hệ thống tiền tệ thị trường tài (Cecchetti, 2008) NHNN nên trao quyền lựa chọn mục tiêu cho thời kỳ phù hợp với điều kiện kinh tế vĩ mô mà không chịu can thiệp hay đạo từ phía Chính phủ hay quan liên quan khác Về định thực thi sách: Thống đốc phải trao quyền định việc thực thi sách tiền tệ tự chịu trách nhiệm định khơng nên thơng qua Chính phủ Điều khơng góp phần làm tăng tính chủ động cho NHNN mà làm giảm độ trễ ngồi sách tiền tệ - yếu tố quan trọng làm giảm tính hiệu lực sách Về quan hệ với ngân sách: Để đảm bảo hiệu sách tiền tệ, nhiệm vụ khác tạm ứng chi ngân sách nên quy định lại để Thống đốc có quyền từ chối mục tiêu thâm hụt ngân sách Quốc hội phê duyệt hàng năm chủ động việc điều hành cung, cầu tiền thị trường Về tổ chức chế tài chính: Thực tốt sách tiền tệ đòi hỏi NHNN phải thu hút đội ngũ lớn chuyên gia đầu ngành tài chính, ngân hàng nên cần phải cạnh tranh với ngân hàng thương mại việc thu hút chuyên gia môi trường làm việc chế độ lương thưởng Hơn nữa, việc thực thi sách có tính phản biện cao, Thống đốc cần trao quyền chủ động việc thành lập Ban tư vấn sách tiền tệ, quy tụ khoảng 10 người, gồm chuyên gia đầu ngành có kinh nghiệm quản lý tư vấn NHTƯ nước phát triển am hiểu điều kiện kinh tế Việt Nam (3) Thống đốc cần trao quyền việc quy định sử dụng khoản thặng dư hoạt động ngân quỹ, chuyển tiền điện tử hay quản lý quỹ dự trữ ngoại hối quốc gia, để có chế tiền lương phù hợp Hơn nữa, khoản thu chi hợp lý NHNN quyền tự chủ thu chi đặc biệt việc quản lý biên chế chi nhánh vụ, cục Về trách nhiệm giải trình: Nâng cao tính độc lập tự chủ NHNN mục tiêu định sách phải kèm với trách nhiệm giải trình đầy đủ minh bạch Thống đốc NHNN theo định kỳ theo đề nghị phải có trách nhiệm giải trình trước Quốc hội định sách giới hạn chức thẩm quyền giao phó Kết luận Các chứng thực nghiệm cho thấy mơ hình NHTƯ độc lập giúp kiểm soát tốt lạm phát làm giảm thâm hụt ngân sách khơng có chứng rõ ràng tăng trưởng kinh tế Tuy nhiên, trì lạm phát thấp cán cân ngân sách cân mục tiêu quan trọng khơng tạo điều kiện cho việc phân bổ có hiệu nguồn lực kinh tế mà giúp trì tính ổn định hệ thống tài kinh tế, góp phần vào tăng trưởng kinh tế đảm bảo an sinh xã hội Phân tích bối cảnh kinh tế Việt Nam cho thấy lạm phát cao kèm với bất ổn vĩ mô làm bộc lộ nhiều hạn chế việc xây dựng thực thi sách tiền tệ mà nguyên nhân quan trọng NHNN thiếu tính độc lập việc hoạch địch thực thi sách Nâng cao tính độc lập NHNN Việt Nam địa vị pháp lý, cơng cụ mục tiêu sách tổ chức, nhân tài yêu cầu cần thiết nhằm tạo sở cho can thiệp có hiệu NHNN vào hệ thống kinh tế, góp phần kiềm chế lạm phát, trì tính ổn định thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam bền vững hơn./ ==================== CHÚ THÍCH (1) Lê Xn Nghĩa, Tính độc lập Ngân hàng Trung ương - tảng quan trọng cho hoạt động Ngân hàng Trung ương đại Tạp chí Ngân hàng, số Chuyên đề năm 2005 (2) Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) Viện NIAS, 2004 Từ ngân hàng cấp đến ngân hàng thương mại: Cải cách khu vực tài Việt Nam, 19882003 Nhà xuất Lý luận trị, Hà Nội (3) Chương trình châu Á thuộc Trường Harvard Kennedy Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2008 Bài thảo luận sách số 1: Từ ngân hàng cấp đến ngân hàng thương mại: Cải cách khu vực tài Việt Nam ... Tính độc lập Ngân hàng Trung ương - tảng quan trọng cho hoạt động Ngân hàng Trung ương đại Tạp chí Ngân hàng, số Chuyên đề năm 2005 (2) Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) Viện... tăng tính độc lập NHTƯ điều kiện mơi trường kinh tế - trị Việt Nam, cách thức có hiệu ngắn hạn trung hạn (2) Bước có tính thử nghiệm cho NHTƯ độc lập cho phép NHNN độc lập việc lựa chọn mục tiêu... ninh hay nâng cao đời sống nhân dân Nghiên cứu mục tiêu sách NHTƯ giới cho thấy chúng thường tập trung vào mục tiêu kiểm sốt lạm phát, trì công ăn việc làm, tăng trưởng kinh tế, ổn định hệ thống
- Xem thêm -

Xem thêm: Com ban tiep ve tinh doc lap cua ngan hang trung uong, Com ban tiep ve tinh doc lap cua ngan hang trung uong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay