Com tom luoc mot so cong cu thanh toan

4 18 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:34

TĨM LƯỢC MỘT SỐ CƠNG CỤ THANH TỐN J.Peter Byrne Séc: Séc mệnh lệnh văn ngân hàng yêu cầu ngân hàng toán cho số tiền định Người viết séc (người ký phát) trước ký hợp đồng với ngân hàng (người bị ký phát) để ngân hàng tốn cho người tốn có tên séc Thông thường người ký phát giao séc tận tay cho người toán, người nạp séc vào tài khoản ngân hàng ngân hàng báo có vào tài khoản người tốn sau séc gửi tới ngân hàng người bị ký phát để toán Chuyển khoản Ðiện tử Các bên mua bán khách hàng thực nhiều giao dịch thông qua thơng tin điện tử hợp pháp Hình thức phổ biến lệnh toán người toán, người gửi điện tín tới ngân hàng để tốn cho người hưởng lợi tốn, thơng thường thơng qua việc báo có vào tài khoản người toán Cơ sở pháp lý việc chuyển khoản điện hợp đồng người toán ngân hàng, ngân hàng đồng ý tiến hành tốn sau nhận điện tín phù hợp an toàn Tuy nhiên, đạo luật quy định đại nhằm chuẩn hoá quyền nghĩa vụ người toán, người toán ngân hàng bên hỗ trợ nhiều cho việc mở rộng hình thức tốn điện cách rõ nguy mà bên thể gặp phải Thư tín dụng: Dù thực chất khơng phải cơng cụ tốn, thư tín dụng đóng vai trò quan trọng cấu toán thương mại đại, đặc biệt bán hàng cần đề cập Thư tín dụng cam kết ngân hàng toán cho đối tượng định cụ thể khách hàng sau xuất trình giấy tờ phù hợp Một giao dịch thư tín dụng điển hình gồm người mua thị cho ngân hàng mở thư tín dụng cho người thụ hưởng người bán xa người bán tốn ngân hàng (hay ngân hàng thành viên gần địa điểm người bán) sau chuyển cho ngân hàng giấy tờ cho phép người mua nhận hàng Thông thường, giấy tờ bên giao hàng phát hành, họ cam kết giao hàng cho người mua Thư tín dụng dựa hợp đồng, song việc chuẩn hoá điều khoản tạo điều kiện cho bên sử dụng cơng cụ hữu ích mà khơng phải thương lượng chi tiết bên hợp đồng theo tập quán Kỳ phiếu Chuyển nhượng (Negotiable Notes) (KPCTCNÐ): Loại giấy định nghĩa loại văn tượng trưng cho nghĩa vụ toán người vay người cho vay khoản tiền theo yêu cầu thời điểm Dĩ nhiên, KPCTCNÐ thường dựa hợp đồng mà thơng qua bên cho bên vay tín dụng Ðiều mang lại tư cách đặc biệt cho KPCTCNÐ “tính chuyển đổi", có nghĩa người nắm giữ KPCTCNÐ chuyển cho người khác trao quyền cho người đòi người vay tốn mà khơng cần phải xem xét biện hộ người vay chống lại bên cho vay Do đó, KPCTCNÐ "tồn quyền" tốn chuyển nhượng tự bên sẵn sàng chấp nhận giấy để tốn KPCTCNÐ khơng nhiều ý nghĩa thương mại hình thức tốn khác nêu ngày chiếm ưu thế, tầm quan trọng lớn lao khứ (tiền đại phát triển từ KPCTCNÐ ngân hàng phát hành) hình thành nên khái niệm pháp lý phổ biến luật thương mại ngày Các Văn tự Sở hữu: Luật Chứng từ Sở hữu tạo thuận lợi cho giao dịch hàng hoá Chứng từ phần lớn giấy biên nhận hàng hoá người chiếm hữu hàng hố ("người nhận giữ") cấp mục đích thương mại; người cấp thường người chuyên chở hay người vận hành kho Bên nhận hàng nhận hàng có chứng từ Dĩ nhiên, sở giao dịch hợp đồng bên giao hàng bên nhận giữ Luật thương mại cho phép chuyển nhượng chứng từ này, nắm giữ chứng từ cách phù hợp có quyền hàng hố mà họ mô tả mà không bị ảnh hưởng khiếu nại hay biện hộ bên gửi hàng cho bên nhận gửi nhằm chống lại người nắm giữ chứng từ Do đó, chứng từ tượng trưng cho quyền hàng hoá sở hữu chứng từ có nghĩa sở hữu hàng hố Trong trường hợp giao dịch thương mại khác, việc có luật nhằm chuẩn hoá quyền bên loại chứng từ khác cho phép bên thương mại hiểu rõ dựa vào quyền nêu chứng từ mà khơng phải nhiều chi phí Lợi quyền Bảo đảm: Lợi quyền bảo đảm quyền dựa hợp đồng tài sản nhằm bảo đảm việc toán nghĩa vụ Nếu bên vay khơng tốn theo điều khoản hợp đồng, bên cho vay có lợi quyền bảo đảm (thường gọi chủ nợ có bảo đảm) có quyền giữ tài sản định (tài sản chấp) bán để lấy tiền bù vào khoản nợ Việc ký kết hợp đồng cho phép bên cho vay có quyền bên vay Các quy định thông báo theo thủ tục áp dụng với bên cho vay có bảo đảm nắm giữ tài sản hay nộp giấy thông báo cho quan nhà nước xác lập quyền bên cho vay đối hàng hoá chấp bên đứng ngồi hợp đồng Do đó, cần coi lợi quyền bảo đảm trao quyền tài sản cho bên cho vay có bảo đảm có giá trị pháp lý mặt nội dung quyền tài sản khác, ví dụ quyền sở hữu Lợi quyền bảo đảm áp dụng với hầu hết tất hình thức tài sản Lợi quyền bảo đảm tài sản hữu hình quan trọng giao dịch thương mại bất động sản, song không luật thương mại nước điều chỉnh Lợi quyền bảo đảm hàng hoá thương mại áp dụng tư liệu sản xuất, thiết bị công nghiệp Nó áp dụng hàng hoá để bán lại ("hàng lưu kho") khoản nợ bên thứ ba bên vay ("các khoản phải thu") Ðặc biệt, luật Hoa Kỳ tiên phong khái niệm pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho lợi quyền bảo đảm hàng lưu kho khoản phải thu Lợi quyền bảo đảm áp dụng cơng cụ tài cổ phiếu, trái phiếu tài khoản ngân hàng tài sản vơ nhãn hiệu hàng hố quyền tác giả Lợi quyền bảo đảm làm giảm rủi ro phí tổn việc cho vay bên có bảo đảm Bên cho vay có bảo đảm tin tưởng vào việc toán, bên vay khơng tốn được, chừng tài sản chấp đủ giá trị bán được; nói chung lợi quyền bảo đảm tơn trọng trình tự giải việc khả tốn Do đó, bên cho vay có bảo đảm khơng cần phải giám sát toàn hoạt động kinh tế bên vay để xác định xem nguy làm ăn thua lỗ có tăng lên hay khơng Chừng bên cho vay biết giá trị tài sản chấp, chừng họ tin tưởng vào việc thu hồi toàn nợ Biện pháp bảo đảm làm giảm lãi suất cho bên vay khuyến khích việc cho doanh nghiệp nhỏ thành lập vay Ðồng thời, doanh nghiệp vay theo thoả thuận bảo đảm không chiếm hữu tài sản nắm giữ tài sản chấp để phục vụ sản xuất Chỉ bên vay khơng trả nợ, bên cho vay có bảo đảm nắm giữ tài sản chấp để thực quyền tốn Ðóng góp nhà nước việc tạo lập quyền hưởng lợi quản lý hiệu giấy thơng báo nộp lên tìm thấy Hợp đồng cho thuê: Hợp đồng cho thuê việc chuyển giao quyền tài sản cụ thể thời gian định, đổi lại hưởng số tiền Thông thường, bên cho thuê nhận khoản toán tiền thuê định kỳ suốt thời gian cho thuê nhận lại tài sản vào cuối giai đoạn cho thuê Khi bên thuê không trả tiền thuê hạn, bên cho th có quyền lấy lại tài sản Hoạt động cho thuê đất đai hay nhà thương mại luật bất động sản luật thương mại điều chỉnh Hoạt động cho thuê hàng hoá trở thành hoạt động thương mại quan trọng Phương thức cho thuê hình thức khác việc cấp tín dụng bán hàng có giấy tờ bảo đảm, việc toán tiền thuê thay cho việc toán định kỳ khoản đến hạn theo thoả thuận có bảo đảm Tất nhiên, khác biệt bên thuê phải trả lại hàng hoá sau thời gian thuê kết thúc, bên vay sở hữu hàng hố hồn tồn sau tốn xong nợ cho bên cho vay có đảm bảo Thơng thường, bên thuê không muốn không cần thiết phải sở hữu lâu dài tài sản kinh doanh hao mòn hay lạc hậu Ngồi ra, bên cho thuê hưởng ưu đãi thuế mà bên có đảm bảo khơng hưởng chia sẻ ưu đãi với bên thuê Cho đến gần đây, hoạt động cho thuê hàng hoá nhiều nước điều chỉnh luật tài sản hợp đồng chung Nhưng hoạt động cho thuê trở nên phổ biến bên thuê ngày sáng tạo việc xây dựng điều khoản cho thuê, nước ngày áp dụng rộng rãi luật chuyên ngành để điều chỉnh giao dịch cho thuê Ðây minh chứng khác trình phát triển chuyên biệt hố luật thương mại loại hình giao dịch đặc thù trở nên phổ biến nhằm tạo thuận lợi cho bên tham gia quan hệ thương mại chuẩn mực mong muốn Phá sản: Luật phá sản điều chỉnh việc bên mắc nợ khả tốn tất nghĩa vụ, thơng thường hiểu số nợ lớn giá trị tài sản Ban đầu phá sản thủ tục giới hạn áp dụng với thương nhân, số nước tiếp tục trì giới hạn áp dụng này, song nhiều nước khác phá sản trở thành giải pháp quan trọng cho người tiêu dùng bị mắc nợ nhiều Luật phá sản quan trọng kinh tế thị trường quy định thủ tục buộc chấm dứt cơng ty khả toán thực quyền chủ nợ mức độ cho phép Do đó, việc đời luật phá sản khuyến khích chủ nợ cho vay tiền cảm thấy yên tâm pháp luật bảo vệ quyền tốn họ họ ước tính xác mức độ rủi ro xảy Bản chất phá sản mang lại phân chia công tài sản không đủ trả nợ bên mắc nợ cho chủ nợ Thơng thường, người có chun môn đủ điều kiện (thường gọi "người lý tài sản") án uỷ quyền tiến hành thu hồi lý phần lớn tài sản bên mắc nợ, thẩm định tính hợp pháp khiếu kiện chủ nợ phân chia tài sản theo quy định pháp luật phân chia tài sản Toà án chịu trách nhiệm giải tranh chấp bên liên quan Quy định phân chia tài sản có khác nước, song nói chung chủ nợ có bảo đảm có quyền nhận tài sản chấp trước tiên, tiếp đến chủ nợ ưu tiên toán theo quy định pháp luật (như người lao động quan thuế) Tiếp đến, chủ nợ thường phân chia số tiền lại theo tỷ lệ tương ứng với khoản cho vay họ Sự thiên vị đáng lợi ích dành cho số chủ nợ khiến chủ nợ gây áp lực đòi nợ phá sản nhằm hưởng lợi việc phân chia tài sản nằm phạm vi phá sản Luật phá sản tồn nhờ có hệ thống đạo luật thực thi quyền chủ nợ không toán để thoả mãn khiếu kiện hợp pháp họ bên mắc nợ khả tốn, thơng thường cách cho phép thu giữ tài sản bên mắc nợ lệnh buộc toán Ðiều quan trọng kinh tế thị trường đạo luật phải công bằng, đáng tin cậy cán tồ án thực thi hiệu chế tài thực tiễn bảo vệ quyền hợp pháp Phá sản giải pháp phù hợp có khả thay cho chế tài riêng rẽ nói chung trường hợp bên mắc nợ khả tốn có q nhiều chủ nợ Trong trường hợp vậy, việc tranh giành thực chế tài chủ nợ gây lãng phí tiền cho họ phá hoại giá trị tài sản bên mắc nợ tiến hành phân chia hay lý tài sản sớm dẫn tới nguy chủ nợ bên mắc nợ ưu tiên không hưởng ưu đãi công Luật phá sản thường giải pháp khác cho việc lý bên mắc nợ cách tạo điều kiện thuận lợi cho việc đạt thoả thuận thoả hiệp bên mắc nợ chủ nợ Những thỏa thuận kéo dài thời hạn toán nợ, xoá phần nợ, chuyển đổi nợ thành cổ phần hay quy định khác tài mà chủ nợ hi vọng thu hồi nợ tốt so với tiến hành lý Một số luật đại không cho phép thoả hiệp vậy, mà tích cực khuyến khích cách cho phép khoảng thời gian để bên mắc nợ tiến hành thương lượng trước lý, cho phép thoả thuận ràng buộc không cần đồng thuận đình hỗn quyền thu giữ tài sản chấp chủ nợ Các luật nhằm bảo đảm giá trị sản xuất doanh nghiệp để bồi hoàn tốt cho chủ nợ bảo vệ người lao động cộng đồng chống lại việc sa thải lao động không cần thiết Chương 11 Luật Phá sản Hoa Kỳ quy định vấn đề tổ chức lại có ảnh hưởng sâu rộng Chương 11 gây nhiều tranh cãi nước có cơng ty vươn lên thành cơng (khoảng 25%) gây trì hỗn phát sinh chi phí cho chủ nợ số vụ tiếng ... hình thức tài sản Lợi quyền bảo đảm tài sản hữu hình quan trọng giao dịch thương mại bất động sản, song không luật thương mại nước điều chỉnh Lợi quyền bảo đảm hàng hoá thương mại áp dụng tư liệu... thường, bên cho th nhận khoản tốn tiền thuê định kỳ suốt thời gian cho thuê nhận lại tài sản vào cu i giai đoạn cho thuê Khi bên thuê không trả tiền thuê hạn, bên cho th có quyền lấy lại tài sản... đầu phá sản thủ tục giới hạn áp dụng với thương nhân, số nước tiếp tục trì giới hạn áp dụng này, song nhiều nước khác phá sản trở thành giải pháp quan trọng cho người tiêu dùng bị mắc nợ nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: Com tom luoc mot so cong cu thanh toan, Com tom luoc mot so cong cu thanh toan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay