LÝ LỊCH TRÍCH NGANG học SINH lớp 12 a1

1 50 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:34

THÔNG TIN CÁ NHÂN HỌC SINH LỚP 12A2 ( Năm học :2017-2018) GVCN : Tô Thị Tuyết Khuê  -1 Họ tên học sinh : Giới tính : - Ngày ,tháng , năm sinh : Nơi sinh - Dân tộc: Số CMND: - Đoàn viên : Ngày vào Đoàn : - Tôn Giáo………………… - Chứng nhận tốt nghiệp nghề ( có ghi rõ xếp loại , chưa học thi chưa cấp cần ghi rõ ) : - Phương tiện học ( xe đạp , xe gắn máy , xe bus .) - Ở trọ ( có ghi rõ họ tên chủ nhà trọ , địa số ĐT chủ nhà trọ ) : - Hồn cảnh gia đình (Nếu hộ nghèo , cận nghèo ,mới nghèo , gia đình khó khăn ghi rõ ) - Diện sách ( thương binh , bệnh binh ,chiến trường K ) : - Số (anh ,chị,em ) gia đình : Trong : anh : …………………………… Chị :…………………………… - Điện thoại liên lạc HS ( có ) : - Kết năm học lớp 11 xếp loại : + Học lực ( ghi rõ số phẩy cuối năm ) : + Hạnh kiểm : - Hướng phấn đấu năm học 12 (2017-2018) : - Môn xét đại học , cao đẳng : (nếu có ) ……………………………………………………… - Năng khiếu , sở thích cá nhân : …………………………………………………………… Họ tên cha : Năm sinh : - Nghề nghiệp : Dân tộc:……………… - Chổ : Điện thoại : Họ tên mẹ : Năm sinh : - Nghề nghiệp : Dân tộc:……………………… - Chổ : Điện thoại : Địa ( ghi theo sổ hộ gia đình Chú ý ghi đầy đủ : Số nhà (nếu có ) , Tổ , Thôn ( khu phố ) , Xã ( Thị trấn ) , Huyện , Tỉnh : ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Lương sơn : ngày .tháng năm 2017 Phụ huynh kí xác nhận : (Học sinh kí tên ,ghi rõ họ tên ) ( Ghi rõ họ tên ) * Chú ý : - Ghi lí lịch cá nhân khớp với giấy khai sinh - Phụ huynh cần kiểm tra thông tin xác trước kí tên xác nhận ghi rõ họ tên để sau làm hồ sơ thi cho học sinh sai sót phụ huynh , học sinh chịu trách nhiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: LÝ LỊCH TRÍCH NGANG học SINH lớp 12 a1 , LÝ LỊCH TRÍCH NGANG học SINH lớp 12 a1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay