mot_so_de_xuat_ve_doi_tuong_nop_thue,_thu_nhap_chi u_thue_va_giam_tru_gia_canh

5 20 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:33

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ, THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ GIẢM TRỪ GIA CẢNH (Nghiên cứu lập pháp, số chủ đề Hiến kế lập pháp, số: 25(104) tháng 8/2007) TS Dương Anh Sơn, Khoa Kinh tế, ĐHQG TP Hồ Chí Minh Khi Việt Nam trở thành thành viên WTO ngân sách bị giảm nguồn thu từ thuế nhập bị giảm đáng kể năm đầu chưa có chế chặt chẽ cho phép thu đủ loại thuế nội địa, đặc biệt thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng Để bổ sung khoản thiếu hụt ngân sách, tăng ngân sách nhằm phục vụ cho mục tiêu kinh tế xã hội nước ta, nhà nước ta cần phải xây dựng ban hành nhiều sắc thuế Mặt khác, việc kinh tế xã hội phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng nhu cầu chi tiêu ngân sách Nhà nước lớn Việc chuyển dịch cấu kinh tế dẫn đến cấu thu ngân sách thay đổi theo hướng nguồn thu từ tích lũy nước tăng dần chiếm tỷ trọng ngày cao tổng thu ngân sách Theo thuế TNCN góp phần nâng cao tỷ trọng thu nội địa để ổn định thu cho ngân sách Nhà nước trình hội nhập Chính lẽ nên việc xây dựng ban hành Luật thuế thu nhập cá nhân bối cảnh hợp lý Tuy nhiên theo quan điểm chúng tơi thuế thu nhập cá nhân xung đột lợi ích người nộp thuế lợi ích nhà nước Chính vậy, để Luật phát huy hiệu lực sống, trở thành công cụ pháp lý đảm bảo công xã hội nhà làm luật phải: i) giải mâu thuẫn nói trên; ii) Luật thuế thu nhập cá nhân công cụ đảm bảo công điều tiết thu nhập và; iii) Các quy định phải xây dựng rõ ràng để áp dụng Sau nghiên cứu Dự thảo Luật thuế thu nhập cá nhân ý kiến, quan điểm khác xung quanh dự thảo luật này, tơi có số ý kiến muốn bày tỏ Trước hết muốn bàn đến đối tượng nộp thuế.Trong dự thảo Luật, đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân bao gồm cá nhân, chủ hộ gia đình sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cá nhân, chủ hộ gia đình có thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất Theo ý kiến Ban soạn thảo số người quy định hợp lý, thay cách tính thuế TNDN, GTGT ấn định chung (khốn) cách cảm tính, bị nhiều hộ cá thể kêu ca, hàng vạn hộ kinh doanh cá thể chuyển sang diện nộp thuế thu nhập cá nhân đảm bảo công điều tiết thu nhập cá nhân phù hợp với thông lệ quốc tế, dễ tính tốn Tơi cho rằng, thay thuế thu nhập doanh nghiệp thuế giá trị gia tăng hộ kinh doanh cá thể thuế thu nhập cá nhân khơng hợp lý Bởi lẽ thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập cá nhân hai câu chuyện độc lập Tiền thu từ thuế thu nhập doanh nghiệp Nhà nước sử dụng để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh cá nhân, tổ chức Thuế giá trị gia tăng khoản tiền mà cá nhân kinh doanh thu hộ, người nộp cá nhân kinh doanh mà người tiêu dùng Nếu thay thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập cá nhân tạo khơng bình đẳng cá nhân kinh doanh loại hình doanh nghiệp khác Khoản Điều Dự thảo Luật quy định, thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm thu nhập từ đầu tư vốn bao gồm lãi cho vay, lãi trái phiếu, lợi tức cổ phần, lợi tức từ hình thức góp vốn khác Đối với người góp vốn loại hình doanh nghiệp khác họ chia lợi tức sau doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ thuế nhà nước, có thuế thu nhập doanh nghiệp thuế giá trị gia tăng Chúng tơi cho rằng, cách tính thuế TNDN, GTGT ấn định chung (khoán) cách cảm tính, bị nhiều hộ cá thể kêu ca theo pháp luật hành cách xác định thuế thu nhập hộ kinh doanh cá thể chưa rõ ràng Điều lý giải việc pháp luật khơng có chế giám sát hoạt động họ, cụ thể giám sát giá mua vào giá bán Ở nước, điểm kinh doanh hộ kinh doanh có thiết bị tính tiền, Việt Nam, hệ thống siêu thị, hàng chục vạn hộ kinh doanh cá thể khơng trang bị thiết bị đó, nên quy định thuế thu nhập họ phải nộp theo cảm tính Liên quan đến đối tượng nộp thuế, Dự thảo Luật phân chia đối tượng nộp thuế thành hai loại: Thứ nhất, cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định Điều Luật phát sinh lãnh thổ Việt Nam ngồi lãnh thổ Việt Nam: i) có mặt Việt Nam từ 183 ngày trở lên năm dương lịch; ii) có nơi thường xuyên Việt Nam và; thứ hai, cá nhân khơng cư trú có thu nhập chịu thuế quy định Điều Luật phát sinh lãnh thổ Việt Nam Theo quy định khoản Điều 3, cá nhân không cư trú cá nhân khơng thoả mãn hai điều kiện nói Tôi cho rằng, việc quy đinh cá nhân không cư trú chưa rõ ràng Cần phải quy định rõ ràng người không cư trú, ngày khác với 182 ngày Vấn đề quy định Dự thảo luật thu nhập không chịu thuế Quy định Điều dự thảo Luật quy định khoản thu nhập không chịu thuế theo ý kiến hợp lý, nhiên có số vấn đề cần phải xem xét lai chúng không tương thích với pháp luật quốc tế phù hợp với thông lệ quốc tế Tôi đồng ý với Ban soạn thảo rằng, thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất trường hợp người chuyển nhượng có nhà ở, đất khơng phải nộp thuế Quy hợp lý coi thu nhập Bán nhà mua nhà khác để việc thay đổi chỗ Tuy nhiên coi thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất cá nhân có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất từ năm năm trở lên thu nhập khơng chịu thuế cần phải xem xét lại Theo tôi, loại thu nhập phải coi thu nhập chịu thuế Việc chuyển nhượng tài sản trường hợp mang đến cho người chuyển nhượng khoản lợi nhuận so với vốn bỏ ban đầu Mặt khác, loại thu nhập, chất nhau, chuyển nhượng thời hạn năm năm phải nộp thuế, năm năm khơng phải nộp thuế Dựa sở để ban soạn thảo xây dựng quy định này? Theo quy định khoản 7, Điều Dự thảo luật thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi với đẻ, nuôi; ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu nội, cháu ngoại; anh chị em ruột với không thuộc loại thu nhập phải chịu thuế Tôi cho quy đinh mức độ tạo không công chủ thể mối quan hệ với nhà nước Mọi cá nhân có quyền phải có nghĩa vụ với nhà nước quy định làm cho Luật thuế thu nhập cá nhân khơng cơng cụ đảm bảo công điều tiết thu nhập cách có hiệu Theo quy định khoản 9, Điều Dự thảo luật thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng bất động sản vợ chồng; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi đẻ, nuôi; ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại cháu nội, cháu ngoại; anh chị em ruột với không thuộc diện thu nhập chịu thuế Quy định hệ tư từ quy định nói Trong pháp luật hầu hết tất nước, khoản thu nhập nói phải chịu thuế, nhiên chúng quy định luật khác có cách thức tính thuế khác Thơng thường mức thuế xác định tuỳ thuộc vào giá trị tài sản thừa kế Pháp luật hầu quy định rằng, người thừa kế phải nộp thuế thu nhập (hoặc thuế thừa kế di sản) giá trị tài sản thừa kế vượt mức tuỳ thuộc vào việc, đối tượng nộp thuế thuộc hàng thừa kế nào.Ví dụ, theo pháp luật Liên bang Đức (khi đồng ERO chưa lưu hành), vợ chồng, cái, thừa kế tài sản trị giá từ 50.000 DM, phải nộp 3% thuế giá trị tài sản Nếu tài sản lớn 100 triệu DM người thừa kế phải nộp 35% giá trị tài sản Nếu người thừa kế cháu nội, cháu ngoại, cha me Thì số thuế phải nộp tương ứng 6% 50% giá trị tài sản thừa kế, người thuộc hàng thừa kế khác phải nộp mức thuế lên đến 70% giá trị tài sản thừa kế Pháp luật Liên bang Nga có cách quy định tương tự pháp luật Liên bang Đức Pháp luật số nước lại quy định người thừa kế phải nộp thuế với mức 25% giá trị tài sản thừa kế không phụ thuộc vào hàng thừa kế (ví dụ, Cộng hồ Nam Phi)[1] Theo quan điểm chúng tôi, theo cách hay cách khác, pháp luật nên coi loại thu nhập quy định khoản khoản Điều Dự thảo luật loại thu nhập chịu thuế lý sau đây: Thứ nhất, tạo bình đẳng xã hội Mỗi người cần phải sống sức lao động Làm việc tốt có điều kiện sống tốt Ở Việt Nam có khơng người khơng làm việc có sống tốt họ hưởng di sản lớn Thứ hai, có quy định Luật thuế thu nhập cá nhân trở thành công cụ pháp lý đảm bảo công điều tiết thu nhập Thứ ba, thuế từ loại thu nhập nói nguồn thu bổ sung cho ngân sách nhỏ, Bởi thực tế cho thấy rằng, xảy trường hợp người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ ba thường người vợ chồng; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi đẻ, nuôi; ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại cháu nội, cháu ngoại; anh chị em ruột tặng cho tài sản cho Theo ước tính, thuế từ tài sản thừa kế chiếm khoảng 1% ngân sách quốc gia[2] Điều 18 dự thảo Luật thuế thu nhập cá nhân quy định khoản giảm trừ gia cảnh khơng phải tính thuế bao gồm phần giảm trừ cá nhân đối tượng nộp thuế phần giảm trừ cho người phụ thuộc người mà đối tượng nộp thuế phải nuôi dưỡng, cấp dưỡng theo quy định pháp luật Liên quan đến vấn đề có hai loại ý kiến biết: i)Loại ý kiến thứ nhất: Đề nghị phần giảm trừ cá nhân đối tượng nộp thuế tính theo mức trượt giá mức độ tăng trưởng kinh tế-xã hội, bảo đảm cao thu nhập trung bình xã hội đến thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2009 (là thời điểm dự kiến Luật thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực) tương ứng triệu đồng/ tháng (48 triệu đồng/ năm) phần giảm trừ người phụ thuộc 1,6 triệu đồng/ tháng (4 triệu đồng x 40%); ii) Loại ý kiến thứ hai: Phần giảm trừ cá nhân đối tượng nộp thuế triệu đồng/ tháng (60 triệu đồng/ năm) sở kế thừa mức khởi điểm chịu thuế theo quy định Pháp lệnh thuế thu nhập người có thu nhập cao Khi đó, phần giảm trừ người phụ thuộc triệu đồng/ tháng (5 triệu đồng x 40%) Ý kiến có lẽ nhiều người đối tượng phải nộp thuế ủng hộ Lý để họ ủng hộ dễ hiểu Tuy nhiên theo cách số thu giảm nhiều Về ý kiến bà Nguyễn Thị Cúc cho biết ban soạn thảo chọn mức giảm trừ triệu đồng người chịu thuế mức lương tối thiểu 450.000 đồng/tháng, giả sử năm Nhà nước tăng thêm 20% mức lương tối thiểu đến năm 2009 650.000 đồng/tháng Mức lương trung bình tương đương với người hưởng lương hệ số (người có trình độ đại học sau 10 năm làm việc) đến năm 2009 khoảng 1,95 triệu đồng/tháng Thu nhập quốc dân bình quân đầu người năm 2009 - 2010 khoảng 1.000 USD/năm, tương đương 1,6 triệu đồng/người/tháng Tơi cho rằng, có lẽ ban soạn thảo quên rằng, sau năm 2009 tình hình kinh tế xã hội thay đổi không giống với mà bà Cúc dự đốn vào đầu năm 2009 Sau năm 2009 biết mức trượt giá với triệu có đủ cho đối tượng nộp thuế đảm bảo cho sống tối thiểu hay khơng Cần phải nhớ rằng, thu nhập cao chi phí nhiều Chúng cho rằng, bối cảnh mà kinh tế chưa có ổn định, lương chưa tăng mà giá tăng nên quy định mức cụ thể mà nên vào mức lương tối thiểu để xác định mức miễn trừ gia cảnh cho đối tượng nộp thuế kinh nghiệm số nước có kinh tế chuyển chuyển đổi, chưa có ổn định Việt Nam, ví dụ, Liên bang Nga Kết hợp hai ý kiến nói điều kiện thực tế Việt Nam Luật nên quy định: i) Mức miễn trừ gia cảnh cho đối tượng nộp thuế -10 lần mức lương tối thiểu; ii) Khoản giảm trừ cho người phụ thuộc-4 lần mức lương tối thiểu Theo quan điểm tôi, việc xây dựng ban hành Luật thuế thu nhập công việc phức tạp, nhiên việc đảm bảo thực thi lại phức tạp nhiều lần Để đảm bảo Luật thực thi, Chính phủ cần phải có chế chặt chẽ cho phép giám sát khoản thu nhập chịu thuế cá nhân Làm điều cần phải có phối hợp đồng bộ, chặt chẽ quan nhà nước liên quan Do đó, dự thảo Luật dự kiến quy định thời điểm có hiệu lực thi hành Luật thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01 tháng 01 năm 2009, theo quan điểm sớm Bởi lẽ đến thời điểm ngày 01tháng 01 năm 2009 sợ chưa chuẩn bị xong điều kiện cần thiết để việc thu thuế thu nhập cá nhân coi công cụ công đối tượng nộp thuế có nhiều người thuộc đối tượng nộp thuế không nộp Trên số ý kiến đối tượng nộp thuế thu nhập chịu thuế Những ý kiến tài liệu để ban soạn thảo tham khảo [1] Xem: G.K Dmitrieva, Giáo trình Tư pháp quốc tế, tiếng nga, NXB “PROSPECT”, M 2000, tr 512 [2] Xem: G.K Dmitrieva, sđd, tr 512
- Xem thêm -

Xem thêm: mot_so_de_xuat_ve_doi_tuong_nop_thue,_thu_nhap_chi u_thue_va_giam_tru_gia_canh, mot_so_de_xuat_ve_doi_tuong_nop_thue,_thu_nhap_chi u_thue_va_giam_tru_gia_canh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay