Com bao ve quyen va loi ich hop phap cua nguoi su dung lao dong truoc va sau dinh cong

5 29 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:33

BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRƯỚC, TRONG VÀ SAU ĐÌNH CƠNG ĐỖ NGÂN BÌNH* *TS luật học, Đại học Luật Hà Nội Đặt vấn đề Đình cơng quyền quan trọng người lao động Việt Nam, Nhà nước thừa nhận thơng qua việc quy định quyền đình công người lao động khoản Điều Bộ luật Lao động (BLLĐ) Với việc thực hóa quyền đình cơng thực tế, người lao động thực có thứ “vũ khí” hữu hiệu để tự bảo vệ Nhưng với ý nghĩa thứ “vũ khí tự bảo vệ” người lao động, đình cơng khơng sử dụng lúc, cách mục đích để lại hậu đáng tiếc cho người sử dụng lao động (NSDLĐ) Do đó, pháp luật nước có quy định hướng tới việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp NSDLĐ trước, sau đình cơng Sở dĩ cần có quy định lý sau đây: Thứ nhất, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp NSDLĐ nguyên tắc pháp luật lao động Thứ hai, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp NSDLĐ trước, sau đình cơng nhân tố góp phần nhanh chóng bình ổn lại quan hệ lao động sau đình cơng Đình cơng khơng phải ngừng việc vĩnh viễn mà ngừng việc tạm thời nhằm gây sức ép với NSDLĐ Do đó, tiến hành đình cơng người lao động mong muốn quan hệ lao động sau tiếp tục nối lại theo hướng có lợi cho họ Việc pháp luật bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp NSDLĐ làm dịu bớt căng thẳng quan hệ lao động vốn bị đẩy đến đỉnh điểm hành vi đình cơng gây Thứ ba, với tư cách chủ thể bình đẳng với người lao động với việc thực thi nguyên tắc “trước pháp luật, người bình đẳng”, pháp luật lao động cần thiết phải bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp NSDLĐ trước, sau đình cơng Có tạo tâm lý yên tâm nhà đầu tư (đặc biệt nhà đầu tư nước ngoài) niềm tin Nhà nước Việt Nam khơng “làm ngơ” trước lợi ích họ, tạo điều kiện thuận lợi để họ đầu tư kinh doanh có hiệu Thứ tư, xuất phát từ thực tiễn khách quan có nhiều đình cơng bất hợp pháp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích hợp pháp doanh nghiệp Do đó, phải có quy định chặt chẽ với chế tài nghiêm khắc để hạn chế tình trạng đình công trái pháp luật, răn đe hành vi khích q trình đình cơng gây hậu khơng tốt cho người lao động, NSDLĐ lợi ích cơng cộng có liên quan Thứ năm, xuất phát từ thông lệ pháp luật giới Nhiều quốc gia Pháp, Đức, Philippines trì quy định hợp lý nhằm bảo vệ quyền lợi ích nhà đầu tư trước, sau đình cơng Thậm chí, coi yếu tố thu hút đầu tư nước ngồi Đó lý mà nhà lập pháp Việt Nam tính đến đặt quy định nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp NSDLĐ trước, sau đình cơng Với ý tưởng nêu trên, viết đề cập tới quy định hành (trong Luật sửa đổi, bổ sung số điều BLLĐ năm 2006, gọi tắt BLLĐ sửa đổi năm 2006) việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp NSDLĐ trước, sau đình cơng Trên sở đánh giá tính khả thi, tính hợp lý quy định chúng tơi đưa đề xuất cụ thể với hy vọng bảo vệ lợi ích nhà đầu tư xảy đình cơng, dung hòa với lợi ích người lao động chủ thể khác có liên quan q trình đình công Các quy định BLLĐ sửa đổi năm 2006 việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp NSDLĐ trước, sau đình cơng Thứ nhất, pháp luật lao động hành đưa quy định chặt chẽ cụ thể hành vi mà tập thể lao động phải thực trước tiến hành đình cơng Đây vừa góp phần xác định tính hợp pháp hành vi đình cơng, vừa biện pháp nhằm hạn chế “nguy cơ” xảy đình cơng, đình cơng xảy nhiều để lại ảnh hưởng không tốt cho quan hệ lao động, đặc biệt lợi ích kinh tế chủ doanh nghiệp Cụ thể, pháp luật lao động quy định người lao động phép đình cơng sau tranh chấp lao động tập thể quan, tổ chức có thẩm quyền giải theo quy định BLLĐ tập thể lao động không đồng ý với định quan Theo quy định Điều 170 Điều 170a BLLĐ sửa đổi năm 2006, tranh chấp lao động tập thể quyền (là tranh chấp việc thức quy định pháp luật lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động đăng ký với quan nhà nước có thẩm quyền quy chế, thỏa thuận hợp pháp khác doanh nghiệp mà tập thể lao động cho NSDLĐ vi phạm [khoản Điều 157]) phải giải Hội đồng hòa giải sở Hòa giải viên lao động; sau lại tiếp tục đưa giải Chủ tịch UBND cấp quận, huyện bên tranh chấp tập thể lao động tiến hành đình cơng Theo quy định Điều 170 Điều 171, tranh chấp lao động tập thể lợi ích (là tranh chấp việc tập thể lao động yêu cầu xác lập điều kiện lao động so với quy định pháp luật lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động đăng ký với quan nhà nước có thẩm quyền quy chế, thỏa thuận hợp pháp khác doanh nghiệp trình thương lượng tập thể lao động với NSDLĐ [khoản Điều 157]) phải giải Hội đồng hòa giải sở hòa giải viên lao động; sau tiếp tục đưa giải Hội đồng trọng tài lao động khơng thành tập thể lao động tiến hành đình công Với quy định chặt chẽ thời điểm phép tiến hành đình cơng (tại khoản Điều 173 BLLĐ sửa đổi năm 2006), đình công tự phát bị coi bất hợp pháp Điều nhiều kiềm chế bớt “ngẫu hứng đình cơng” người lao động, [U1] bảo vệ lợi ích hợp pháp NSDLĐ phải đối mặt với nguy đình cơng dễ dàng xảy thời điểm Đặc biệt, để bảo vệ lợi ích hợp pháp NSDLĐ trước đình cơng xảy ra, khoản Điều 174b quy định “ít ngày, trước ngày bắt đầu đình cơng, Ban chấp hành Cơng đồn sở đại diện tập thể lao động phải cử đại diện nhiều người để trao định đình cơng yêu cầu cho người sử dụng lao động ” Với quy địng này, NSDLĐ biết trước kế hoạch đình cơng, cân nhắc việc có nên chấp nhận yêu sách tập thể lao động hay để họ đình cơng? NSDLĐ vào hoàn cảnh cụ thể để đưa định vấn đề Đây quy định có tính bắt buộc, pháp luật đình cơng hầu hết quốc gia ghi nhận Nhưng thực tế Việt Nam, hiểu biết pháp luật hạn chế ý thức chấp hành pháp luật người lao động nên quy định người lao động tn thủ Trong nhiều đình cơng, người lao động thường tự động ngừng việc, không thông báo trước cho chủ doanh nghiệp thông báo miệng trước thời gian ngắn Điều làm cho đình cơng trở thành bất hợp pháp, mà ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp chủ doanh nghiệp họ không chủ động đối phó với đình cơng, khơng chủ động khắc phục hậu đình cơng, dù họ có quyền biết chuẩn bị trước điều Thứ hai, trước đình cơng q trình đình cơng, NSDLĐ có quyền tiến hành thương lượng đề nghị quan lao động, Liên đoàn lao động tiến hành hòa giải tranh chấp lao động ngun nhân dẫn đến đình cơng (khoản Điều 174c) Hòa giải biện pháp có khả giải tranh chấp lao động cách hài hòa, bảo vệ lợi ích hai bên hòa giải thành Vì thế, Nhà nước khuyến khích bên cố gắng sử dụng phương thức để hạn chế đến mức thấp khả xảy đình cơng Đây xem quy định hướng tới việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp bên, có NSDLĐ Cũng theo quy định khoản Điều 174c BLLĐ sửa đổi năm 2006, NSDLĐ có quyền: a) Chấp nhận tồn phần nội dung yêu cầu thông báo văn cho Ban chấp hành cơng đồn sở đại diện tập thể lao động; b) Yêu cầu Tòa án nhân dân xét tính hợp pháp đình cơng giải tranh chấp lao động tập thể quyền” (Lưu ý theo quy định Điều 170a tòa án nhân dân giải tranh chấp lao động tập thể quyền, tranh chấp lao động tập thể lợi ích, NSDLĐ có quyền u cầu tòa án xét tính hợp pháp đình cơng) Với việc xác lập quyền nêu NSDLĐ, pháp luật lao động Việt Nam thể rõ quan điểm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp NSDLĐ thơng qua việc cung cấp cho họ “lá chắn” chống lại “vũ khí đình cơng” người lao động Thứ ba, để bảo vệ tài sản tính mạng, sức khỏe NSDLĐ trước, sau đình cơng, pháp luật quy định hành vi bị cấm người lao động sau: cấm dùng bạo lực, cấm làm tổn hại máy móc, thiết bị, tài sản doanh nghiệp (Điều 174đ BLLĐ sửa đổi năm 2006) Đồng thời, pháp luật cấm hành vi “kích động, lơi kéo, ép buộc người lao động đình cơng” Thứ tư, sau có định tòa án tính hợp pháp đình cơng, pháp luật có quy định để bảo vệ lợi ích hợp pháp NSDLĐ như: i) Nếu đình cơng bất hợp pháp, người lao động phải ngừng đình cơng, trở lại làm việc; ii) Nếu người lao động không trở lại làm việc, bị xử lý kỷ luật; iii) Nếu đình cơng bất hợp pháp, gây thiệt hại cho NSDLĐ tổ chức, cá nhân tham gia đình cơng có lỗi phải bồi thường thiệt hại cho NSDLĐ Một số ý kiến nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp NSDLĐ trước, sau đình cơng Để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp NSDLĐ trước, sau đình cơng, bên cạnh quy định hành pháp luật lao động, nên xem xét thêm vấn đề sau đây: Thứ nhất, không nên cho phép tập thể lao động tiến hành đình cơng tranh chấp lao động tập thể (TCLĐTT) quyền Đối với TCLĐTT quyền, có sở pháp lý rõ ràng nên hồn tồn giải tòa án theo thủ tục tố tụng Vì vậy, xảy TCLĐTT quyền, pháp luật nhiều nước (như Pháp, Singapore) cho phép người lao động khởi kiện u cầu tòa án giải mà khơng phép đình cơng Điều góp phần giảm bớt số lượng đình cơng gia tăng, [U2] gây ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư nước ngồi, đặc biệt đình cơng khu cơng nghiệp thành phố lớn TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội Thứ hai, nên bổ sung quy định để phương thức hòa giải phát huy tác dụng việc giải tranh chấp lao động (là ngun nhân dẫn đến đình cơng) Hiện nay, quy định khoản Điều 174c vấn đề hòa giải trước đình cơng chưa cụ thể, thiếu chế đảm bảo thi hành trường hợp hòa giải thành Do đó, giả định hòa giải thành mà tập thể lao động tiến hành đình cơng khó giải hậu pháp lý Theo chúng tôi, cần quy định rõ: bên hòa giải thành trước đình cơng tập thể lao động khơng có quyền đình cơng, đình cơng phải dừng đình cơng Nếu tập thể lao động đình cơng đình cơng bị coi bất hợp pháp Khi đó, NSDLĐ có quyền u cầu tòa án kết luận đình cơng bất hợp pháp Quy định bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp NSDLĐ Thứ ba, pháp luật lao động xác định hình thức chế tài người lao động thực hành vi bị cấm trước trình đình cơng Cụ thể, khoản Điều 179 quy định: người lao động làm tổn hại máy móc, thiết bị, tài sản doanh nghiệp; người có hành vi kích động, lôi kéo, ép buộc người lao động tham gia đình cơng bị: i) Xử phạt hành chính; ii) Truy cứu trách nhiệm hình sự; iii) Bồi thường thiệt hại (nếu có) Tuy nhiên, pháp luật lao động lại chưa quy định rõ người thực hành vi có bị xử lý kỷ luật lao động hay không? (trừ trường hợp gây thiệt hại nghiêm trọng, người lao động bị sa thải theo quy định điểm a khoản Điều 85 BLLĐ) Theo chúng tôi, nên bổ sung quy định: người lao động có hành vi bị cấm nêu trên, bị xử lý kỷ luật lao động Đồng thời, nên bổ sung quy định coi hành vi vi phạm kỷ luật lao động quy định mức xử lý kỷ luật tương ứng để làm sở cho NSDLĐ xử lý kỷ luật Có bảo vệ lợi ích hợp pháp NSDLĐ đảm bảo tính nghiêm minh pháp luật lao động Cuối cùng, cần cụ thể hóa quy định khoản Điều 179 cách xác định mức bồi thường phương thức bồi thường thiệt hại cho NSDLĐ trường hợp “cuộc đình cơng bất hợp pháp, gây thiệt hại cho người sử dụng lao động” để làm pháp lý cho việc giải hậu đình cơng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp NSDLĐ Trên số đề xuất nhằm hoàn thiện quy định đình cơng giải đình cơng, hướng tới việc bảo vệ lợi ích bên quan hệ lao động cách công bằng, hợp lý hợp pháp -[U1]Pháp lênh Thủ tục giải tranh chấp lao động quy định trỡnh tự, thủ tục đỡnh cụng, quy định chặt chẽ thời điểm có quyền đỡnh cụng, v# đỡnh cụng tự phỏt bị coi l# bất hợp phỏp [U2]Điều có thực giảm số lượng đỡnh cụng hay l#m cho số lượng cắc đỡnh cụng bất hợp pháp gia tăng? Tạp chí KHPL số 06/2007 ... ảnh hưởng không tốt cho quan hệ lao động, đặc biệt lợi ích kinh tế chủ doanh nghiệp Cụ thể, pháp luật lao động quy định người lao động phép đình cơng sau tranh chấp lao động tập thể quan, tổ chức... thể lợi ích (là tranh chấp việc tập thể lao động yêu cầu xác lập điều kiện lao động so với quy định pháp luật lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động đăng ký với quan nhà nước có... lượng tập thể lao động với NSDLĐ [khoản Điều 157]) phải giải Hội đồng hòa giải sở hòa giải viên lao động; sau tiếp tục đưa giải Hội đồng trọng tài lao động không thành tập thể lao động tiến hành
- Xem thêm -

Xem thêm: Com bao ve quyen va loi ich hop phap cua nguoi su dung lao dong truoc va sau dinh cong, Com bao ve quyen va loi ich hop phap cua nguoi su dung lao dong truoc va sau dinh cong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay