Com nhung bat cap trong bo luat lao dong hien hanh

6 27 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:32

Những bất cập Bộ luật Lao động hành LS Nguyễn Bình An - Đồn Luật sư TP Hà Nội (Tạp chí NCLP 2010) Bộ luật Lao động1 (BLLĐ) tạo hành lang pháp lý quan trọng, điều chỉnh cách hài hòa, ổn định mối quan hệ lao động người sử dụng lao động người lao động, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất đời sống xã hội Tuy nhiên, trước bối cảnh kinh tế xã hội phát triển nhanh, từ Việt Nam gia nhập WTO, số quy định BLLĐ bộc lộ bất cập cần sửa đổi, bổ sung nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp bên tham gia vào quan hệ lao động Phạm vi đối tượng điều chỉnh Điều BLLĐ quy định “BLLĐ Việt Nam áp dụng người lao động, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động theo hợp đồng lao động (HĐLĐ), thuộc thành phần kinh tế, hình thức sở hữu” Tuy phạm vi đối tượng điều chỉnh ghi rõ BLLĐ Nghị định số 44/2003/NĐ-CP2 ngày 09/05/2003, số đối tượng cần bổ sung Thứ nhất, Điều BLLĐ quy định trường hợp người Việt Nam lao động doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước quốc tế đóng lãnh thổ Việt Nam người nước ngồi làm việc cho doanh nghiệp, cá nhân Việt Nam lãnh thổ Việt Nam, không quy định trường hợp người nước làm việc cho quan, tổ chức nước quốc tế, chi nhánh doanh nghiệp, quan, tổ chức nước quốc tế đóng lãnh thổ Việt Nam; đồng thời Điều 131 BLLĐ quy định chung chung người nước ngồi lao động Việt Nam pháp luật lao động Việt Nam bảo vệ Như vậy, vào Điều Điều 131, người nước làm việc cho quan, tổ chức nước quốc tế, chi nhánh doanh nghiệp, quan, tổ chức nước ngồi quốc tế đóng lãnh thổ Việt Nam hồn tồn khơng pháp luật lao động Việt Nam bảo vệ Thực tế chứng minh nhận định Ông O., quốc tịch Đức, làm việc cho chi nhánh công ty B - cơng ty có trụ sở Hoa Kỳ - Hà Nội Sau năm làm việc với hai HĐLĐ ký với chi nhánh, ông O nghỉ việc theo quy định Điều 37, BLLĐ không chi nhánh cơng ty B tốn trợ cấp việc theo quy định Điều 42, BLLĐ Ngày 14/04/2008, ông O khởi kiện chi nhánh Công ty B Tòa án nhân dân thành phố H yêu cầu tòa án giải tranh chấp trợ cấp thơi việc Ngày 31/07/2008, Tòa án nhân dân thành phố H định đình vụ án với lý vụ án không thuộc phạm vi điều chỉnh BLLĐ theo Điều 3, BLLĐ Để đảm bảo quyền lợi cho người nước làm việc quan, tổ chức nước quốc tế, chi nhánh doanh nghiệp, quan, tổ chức nước quốc tế đóng lãnh thổ Việt Nam, theo chúng tôi, Điều 3, BLLĐ nên sửa đổi, bổ sung sau: “Công dân Việt Nam làm việc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Việt Nam, quan, tổ chức nước quốc tế đóng lãnh thổ Việt Nam người nước làm việc doanh nghiệp, quan, tổ chức nước quốc tế chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp, quan, tổ chức cho cá nhân Việt Nam lãnh thổ Việt Nam thuộc phạm vi áp dụng Bộ luật quy định khác pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết tham gia có quy định khác” Thứ hai, theo quy định Điều Nghị định số 44/2003/NĐ-CP Chính phủ, tổ chức giao kết HĐLĐ: - Các cơng ty luật ngồi nước, chi nhánh cơng ty luật nước ngồi, văn phòng luật sư (thành lập theo Luật Luật sư); - Các văn phòng cơng chứng (thành lập theo Luật Công chứng) Thiết nghĩ, tổ chức thành lập theo luật chun ngành hoạt động theo mơ hình doanh nghiệp, nên phải giao kết HĐLĐ với người lao động làm việc nơi để đảm bảo quyền lợi họ Hợp đồng học nghề doanh nghiệp trách nhiệm bồi thường chi phí dạy nghề 2.1 Hợp đồng học nghề Hợp đồng học nghề văn thỏa thuận người sử dụng lao động người học nghề, tập nghề với mục đích kèm cặp nghề để người học nghề, tập nghề học xong trở thành người lao động có đủ kỹ kỹ thuật làm việc dây chuyền sản xuất doanh nghiệp Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp yêu cầu người lao động ký hợp đồng học nghề 03 tháng 06 tháng, có trường hợp đặc biệt 01 năm với mục đích muốn né tránh thời hạn thử việc 60 ngày lao động chuyên môn kỹ thuật cao 30 ngày lao động khác (Điều 32 BLLĐ) Bằng cách này, doanh nghiệp đơn phương chấm dứt hợp đồng học nghề lúc nào, không cần thông báo trước thời hạn định khơng có nghĩa vụ phải thực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trợ cấp việc cho người lao động Ngồi ra, doanh nghiệp trả lương cho người học nghề, tập nghề thấp mức lương tối thiểu theo quy định Chính phủ3 Trong trường hợp người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng học nghề, người học nghề, tập nghề khó khăn muốn yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Khi bị đơn phương chấm dứt hợp đồng học nghề, người học nghề, tập nghề phải thực thủ tục hòa giải tranh chấp lao động hội đồng hòa giải lao động sở nộp đơn khởi kiện Tòa án khơng thể nộp thẳng đơn khởi kiện Tòa án bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ Do đó, Chính phủ Bộ Lao động - Thương binh xã hội nên nghiên cứu, điều chỉnh bổ sung quy định chi tiết doanh nghiệp ký hợp đồng học nghề với người lao động để hạn chế trường hợp nêu 2.2 Chi phí dạy nghề có khác chi phí đào tạo? Khoản Điều 24 BLLĐ quy định: “Người học nghề sau học xong không làm việc theo cam kết phải bồi thường chi phí dạy nghề” Tại khoản Điều 37 Luật Dạy nghề năm 2006 quy định: “Trường hợp doanh nghiệp tuyển người vào học nghề để làm việc cho doanh nghiệp, người học nghề không làm việc theo cam kết phải bồi hồn chi phí dạy nghề Mức bồi hoàn hai bên thoả thuận theo hợp đồng học nghề” Tuy nhiên, khoản Điều 41 BLLĐ lại quy định: “Trong trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ phải bồi thường chi phí đào tạo (nếu có) theo quy định Chính phủ” Chi phí đào tạo Điều 13 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP giải thích dẫn chiếu Nghị định số 02/2001/NĐ-CP ban hành ngày 09/01/2001, thay Nghị định 139/2006/NĐ-CP ngày 20/11/2006, chi phí dạy nghề Để thống với Điều 24 BLLĐ, Điều 37 Luật Dạy nghề, không tạo hiểu nhầm loại chi phí khác nhau, cụm từ “chi phí đào tạo” khoản Điều 41 BLLĐ, Nghị định số 44/2003/NĐ-CP, Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/09/2003 nên sửa thành “chi phí dạy nghề” 2.3 Trách nhiệm bồi thường chi phí dạy nghề (chi phí đào tạo) Theo tinh thần BLLĐ Luật Dạy nghề năm 2006, trường hợp người học nghề, tập nghề doanh nghiệp tổ chức dạy nghề khơng thu phí học nghề, ký HĐLĐ cam kết làm việc cho doanh nghiệp theo thời hạn định mà không làm việc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn cam kết làm việc cho doanh nghiệp phải bồi thường chi phí dạy nghề4 Nhưng Nghị định số 44/2003/NĐ-CP Chính phủ ban hành loại trừ số trường hợp, người lao động chấm dứt HĐLĐ đủ theo quy định Điều 37 BLLĐ khơng phải bồi hồn chi phí đào tạo Trong thực tế, để chuyển giao cơng nghệ, nâng cao lực kỹ làm việc người lao động Việt Nam, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi, chi phí mình, đưa người lao động sang nước phát triển để đào tạo từ vài tháng đến vài năm với cam kết người lao động phải làm việc cho doanh nghiệp khoảng thời gian định Nhiều người lao động nước, đóng góp tích cực vào phát triển doanh nghiệp nói riêng kinh tế Việt Nam nói chung Tuy nhiên, số người lao động, vào lỗ hổng pháp luật lao động hành, đơn phương chấm dứt HĐLĐ khơng xác định thời hạn theo quy định pháp luật, không thực cam kết làm việc cho doanh nghiệp thời hạn định thỏa thuận Theo đó, họ đương nhiên có quyền hủy bỏ cam kết làm việc cho doanh nghiệp mà khơng phải bồi hồn chi phí đào tạo Căn họ đưa theo quy định Điều 13 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP, khoản b Điều Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH, trường hợp chấm dứt HĐLĐ theo quy định Điều 37 BLLĐ khơng phải bồi thường chi phí đào tạo Chúng tơi nhận thấy: (i) quy định Nghị định số 44/2003/NĐ-CP Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngược lại tinh thần BLLĐ Luật Dạy nghề năm 2006, người lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ phải bồi thường chi phí đào tạo; (ii) thời điểm này, thân Tòa lao động, Tòa án nhân dân tối cao khơng có hướng giải rõ ràng, tồn hai quan điểm xét xử hoàn toàn trái ngược trường hợp Căn theo Báo cáo tổng kết công tác năm 2006 phương hướng nhiệm vụ cơng tác năm 2007 ngành Tòa án nhân dân, trang 78, quan điểm thứ cho rằng, người lao động bồi thường chi phí đào tạo theo Điều 13 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP, khoản b Điều Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH; ngược lại, quan điểm thứ hai cho rằng, người lao động phải bồi thường chi phí đào tạo với lý cam kết làm việc cho doanh nghiệp có giá trị pháp lý, bổ sung cho HĐLĐ Tòa lao động, Tòa án nhân dân tối cao trí với quan điểm thứ hai cho phải có hướng dẫn cụ thể quan có thẩm quyền; (iii) bất cập văn luật làm nản lòng nhà đầu tư muốn chuyển giao công nghệ, đào tạo nâng cao trình độ, lực cho người lao động Việt Nam; (iv) quy định vi phạm nguyên tắc không phân biệt đối xử (Quy chế đối xử quốc gia5) Tổ chức Thương mại giới (WTO) mà Việt Nam thành viên Theo quy định Nghị định số 54/2005/NĐ-CP ngày 19/04/2005, cán bộ, công chức, viên chức quan, đơn vị cử đào tạo (ở nước nước ngoài) mà thời gian học tập trở quan, đơn vị tự ý bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc phải bồi thường chi phí đào tạo Như vậy, cán bộ, công chức, viên chức thơi việc lý thời gian yêu cầu phục vụ, phải bồi thường chi phí đào tạo, khơng có trường hợp ngoại lệ Rõ ràng, phân biệt đối xử nguồn vốn ngân sách nhà nước với nguồn vốn khác Theo chúng tôi, cần nghiên cứu, sửa đổi quy định Nghị định số 44/2003/NĐ-CP theo hướng người lao động phải bồi thường chi phí đào tạo đề xuất Tòa lao động, Tòa án nhân dân tối cao Báo cáo tổng kết ngành Tòa án năm 2006 Thanh toán lương; tiền lương làm thêm Theo quy định khoản Điều 59 BLLĐ, tiền lương phải toán tiền mặt Doanh nghiệp trả phần lương séc ngân phiếu Chiểu theo quy định này, doanh nghiệp vi phạm đa số doanh nghiệp toán lương theo phương thức chuyển khoản, phương thức đơn giản, thuận tiện, nhanh gọn, hiệu cho hai bên Vì vậy, khoản Điều 59 BLLĐ cần sửa lại “Lương trả tiền mặt chuyển khoản hai bên tự thỏa thuận với điều kiện không gây thiệt hại, phiền hà cho người lao động” Điều 70 BLLĐ, Điều Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 quy định thời gian làm việc ban đêm từ 22h đến 6h từ 21h đến 5h sáng hôm sau6 Hiện nay, hầu hết doanh nghiệp phía Nam áp dụng thời gian làm việc ban đêm từ 22h đến 6h có lợi cho chi phí lương doanh nghiệp Thơng thường, hành chấm dứt từ 17h Nếu doanh nghiệp áp dụng thời gian làm việc ban đêm từ 22h, trường hợp người lao động làm thêm từ 17h đến 22h, doanh nghiệp toán tiền làm thêm cho người lao động sau: (5h x 150%) = 7,5h thay (4h x 150% + 1h x 150% x 130%)7 = 7,95h (nếu thời gian làm việc ban đêm từ 21h) Như vậy, doanh nghiệp giảm bớt chi phí 0,45h tiền lương cho người lao động làm thêm Việc áp dụng sai quy định doanh nghiệp phía Nam chưa bị tra lao động nhắc nhở xử phạt Và lý khác để giải thích doanh nghiệp phía Nam áp dụng quy định làm việc ban đêm từ 22h đến 6h Đó sức khỏe người lao động phù hợp với điều kiện thời tiết Các doanh nghiệp thường quy định thời gian làm việc ban đêm trùng với làm ca ca sản xuất Nếu người lao động làm việc ca (6h -14h) dậy lúc 5h sáng khỏi nhà lúc 5h30, thời gian phù hợp dậy lúc 4h sáng khỏi nhà lúc 4h30 cho ca từ 5h sáng mơi trường thời tiết miền nam Việt Nam Vì vậy, Điều 70, BLLĐ nên sửa đổi “Thời gian làm việc ban đêm tính từ 22h - 6h sáng hôm sau” (1) Bộ luật Lao động ban hành năm 1994, sửa đổi, bổ sung năm 2002, 2006, 2007 (2) Nghị định 44/2003/NĐ -CP thay Nghị định 198/CP ban hành ngày 31/12/1994 (3) Quy định hành trả công cho người học nghề, tập nghề không bắt buộc doanh nghiệp phải trả cao mức lương tối thiểu (4) Điều 24, BLLĐ, Điều 37 Luật Dạy nghề năm 2006 ... thơi việc cho người lao động Ngồi ra, doanh nghiệp trả lương cho người học nghề, tập nghề thấp mức lương tối thiểu theo quy định Chính phủ3 Trong trường hợp người sử dụng lao động đơn phương... hòa giải tranh chấp lao động hội đồng hòa giải lao động sở nộp đơn khởi kiện Tòa án khơng thể nộp thẳng đơn khởi kiện Tòa án bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ Do đó, Chính phủ Bộ Lao động - Thương binh... trường hợp, người lao động chấm dứt HĐLĐ đủ theo quy định Điều 37 BLLĐ khơng phải bồi hồn chi phí đào tạo Trong thực tế, để chuyển giao công nghệ, nâng cao lực kỹ làm việc người lao động Việt Nam,
- Xem thêm -

Xem thêm: Com nhung bat cap trong bo luat lao dong hien hanh, Com nhung bat cap trong bo luat lao dong hien hanh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay