boi thuong chi phi dao tao, ly luan va thuc tien

3 20 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:32

Nền kinh tế hội nhập ngày phát triển đòi hỏi phải có đội ngũ lao động lành nghề, làm chủ công nghệ, khoa học kỹ thuật tiên tiến, tạo suất lao động cao, tạo sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao tính cạnh tranh doanh nghiệp khác Để thực điều này, nhiều doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư cho người lao động doanh nghiệp học tập nâng cao tay nghề, tiếp thu khoa học kỹ thuật tiên tiến để phục vụ sản xuất, kinh doanh nhằm tạo nhiều cải vật chất cho doanh nghiệp Tuy nhiên, thực tế có số doanh nghiệp gặp phải vấn đề là, sau đào tạo, tiếp thu kiến thức kinh doanh, khoa học kỹ thuật người lao động lại bỏ doanh nghiệp đài thọ cho học để tìm đến doanh nghiệp khác với nhiều lý khác Điều làm cho doanh nghiệp “vừa người vừa của” Người muốn khó mà giữ lại đành, số tiền bỏ người lao động ăn học có lấy lại khơng? người lao động có buộc phải trả khơng? Có phải bồi thường khơng? Đó câu hỏi mà nhiều doanh nghiệp đặt Để giúp doanh nghiệp trả lời câu hỏi này, chúng tơi xin nêu tình sau: Ơng Nguyễn Văn A tốt nghiệp Đại học Bách khoa chuyên ngành tự động hoá, chuyên viên kỹ thuật Công ty X – công ty chuyên lắp ráp thiết bị điện tử Ơng A làm việc cho cơng ty X sở Hợp đồng lao động không xác định thời hạn Quá trình làm việc doanh nghiệp, ơng A thể kỹ sư có lực, vậy, cơng ty có kế hoạch gửi ông A sang Nhật Bản để học tập nâng cao trình độ với mong muốn sau trở bổ nhiệm làm giám đốc kỹ thuật phục vụ lâu dài cho công ty Kế hoạch công ty trao đổi với ơng A ơng A hồn toàn đồng ý Để ràng buộc trách nhiệm hai bên, trước học, công ty X ông A ký văn thoả thuận với nội dung: Công ty đài thọ cho ông Nguyễn Văn A học tập nâng cao trình độ thiết bị điện tử tự động hoá Nhật Bản với tồn kinh phí 40.000 USD thời gian năm Sau học xong, ông Nguyễn Văn A cam kết làm việc cho công ty X thời gian năm Trong trường hợp ông Nguyễn Văn A không làm việc cho công ty chưa hết thời hạn năm theo cam kết ơng A phải bồi thường cho cơng ty tồn số tiền mà cơng ty bỏ để đài thọ cho ông A học Sau thời gian năm học tập Nhật Bản, ông A trở công ty X bổ nhiệm làm giám đốc kỹ thuật cam kết Làm việc cơng ty X gần năm ơng Nguyễn Văn A làm thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động gửi công ty X sau 45 ngày ông A nghỉ việc Công ty X yêu cầu ơng A phải thực cam kết với cơng ty bồi thường lại tồn chi phí đào tạo 40.000 USD theo cam kết với cơng ty trước học Ơng A khơng đồng ý Sau cơng ty X làm đơn khởi kiện Toà án nhân dân huyện K u cầu tồ án xử buộc ơng A phải bồi thường khoản chi phí đào tạo 40.000 USD cho cơng ty TAND huyện K sau nhiều lần hoà giải hai bên không thành đưa vụ án xét xử định: Ông Nguyễn Văn A thực quy định Bộ luật lao động văn hướng dẫn thi hành, thông báo cho công ty X trước 45 ngày việc đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định khoản Điều 37 Bộ luật lao động, theo Điều 13 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP Chính phủ việc hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động Hợp đồng lao động Do ông Nguyễn Văn A khơng có trách nhiệm phải bồi thường chi phí đào tạo cho công ty X Công ty X sau kháng cáo án lên TAND tỉnh án cấp phúc thẩm xử giữ nguyên án TAND huyện K Vấn đề cần bàn vụ việc khơng phải định Tồ án hay sai mà quy định Luật lao động thực phù hợp hay chưa? Đã thực bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Người sử dụng lao động theo tinh thần Bộ luật lao động hay chưa? Bộ luật lao động hành khoản Điều 41 quy định : “Trong trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phải bồi thường chi phí đào tạo (nếu có) theo quy định Chính phủ” Điều 13 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP Chính phủ ngày 9/5/2003 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động Hợp đồng lao động quy định: “Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phải bồi thường chi phí đào tạo… trừ trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động mà thực đủ quy định Điều 37 Bộ luật lao động sửa đổi, bổ sung.” Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH Bộ lao động thương binh xã hội hướng dẫn Điều 13 Nghị định số 44 khoản mục III hướng dẫn rõ cách thức thực là, người lao động người sử dụng lao động phải ký văn thoả thuận việc người sử dụng lao động bỏ kinh phí để đào tạo người lao động người lao động phải có có trách nhiệm trở lại làm việc cho người sử dụng lao động thời gian định hai bên thoả thuận Trường hợp người lao động tự ý bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phải bồi thường chi phí đào tạo, trừ trường hợp quy định Điều 37 Bộ luật lao động Điều 37 khoản Bộ luật lao động quy định:“Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền chấm dứt hợp đồng lao động, phải báo cho người sử dụng lao động biết trước 45 ngày…” Như vậy, theo quy định hướng dẫn Bộ luật lao động nêu trên, có nghĩa rằng, người lao động có ký văn cam kết với người sử dụng lao động việc phải làm việc cho người sử dụng lao động thời gian sau đào tạo phải bồi thường chi phí đào tạo vi phạm cam kết hay không khơng có ý nghĩa người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn muốn chấm dứt hợp đồng lao động cần báo trước với người sử dụng lao động 45 ngày Bốn mươi lăm ngày báo trước thực điều kiện dễ mà người lao động thực hết trách nhiệm khơng phải bồi thường cho dù người sử dụng lao động có bỏ bạc tỷ để đào tạo người lao động Điều vơ hình chung làm vơ hiệu hố hiệu lực cam kết đào tạo bên xác lập hợp đồng lao động hay thoả thuận riêng văn đào tạo kèm người lao động người sử dụng lao động, gây thiệt hại cho doanh nghiệp Một số kiến nghị giải pháp: Từ vấn đề thực tiễn lý luận nêu trên, thấy quy định việc bồi thường chi phí đào tạo người lao động người sử dụng lao động theo Điều 13 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP Chính phủ khơng phù hợp với thực tế ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp doanh nghiệp bởi: Thứ nhất, xét khía cạnh lợi ích kinh tế, doanh nghiệp phải bỏ khoản tiền định để đào tạo người lao động với hy vọng người lao động phục vụ doanh nghiệp, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp điều không đạt doanh nghiệp vừa không đạt mục tiêu phát triển nhân lực vừa tiền Thứ hai, xét góc độ mối quan hệ người lao động người sử dụng lao động mối quan hệ khơng hài hồ, khơng gắn kết cơng quyền, lợi ích hợp pháp người lao động với quyền, lợi ích hợp pháp người sử dụng lao động Thứ ba, xét khía cạnh phát triển nguồn nhân lực quy định làm hạn chế động lực phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao Theo chúng tơi, cần tạo chế thoả thuận bình đẳng người lao động với người sử dụng lao động việc đào tạo cam kết lao động Trước mắt cần phải có sửa đổi quy định Điều 13 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 Chính phủ theo hướng “Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phải bồi thường chi phí đào tạo, trừ trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động theo khoản Điều 37 Bộ luật lao động” Như vậy, trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động theo điều kiện mà nguyên nhân từ phía người sử dụng lao động điều kiện khách quan người lao động khơng phải bồi thường chi phí đào tạo trường hợp khác chấm dứt hợp đồng lao động phải bồi thường chi phí đào tạo (nếu đào tạo có cam kết)./ ... dứt hợp đồng lao động phải bồi thường chi phí đào tạo (nếu có) theo quy định Chính phủ” Điều 13 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP Chính phủ ngày 9/5/2003 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Bộ luật lao... điều kiện khách quan người lao động khơng phải bồi thường chi phí đào tạo trường hợp khác chấm dứt hợp đồng lao động phải bồi thường chi phí đào tạo (nếu đào tạo có cam kết)./ ... Hợp đồng lao động quy định: “Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phải bồi thường chi phí đào tạo… trừ trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động mà thực đủ quy định Điều 37 Bộ luật lao
- Xem thêm -

Xem thêm: boi thuong chi phi dao tao, ly luan va thuc tien, boi thuong chi phi dao tao, ly luan va thuc tien

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay