Com cac loai hop dong giao dich tren thi truong hang hoa giao sau

6 22 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:31

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA GIAO SAU THS VŨ THỊ MINH NGUYỆT Thị trường giao sau (futures market) thị trường tập trung có tổ chức cao, mua bán sản phẩm dẫn xuất từ thị trường hàng hóa thực hợp đồng giao sau (HĐGS futures contract) Thị trường đời phát triển với phương thức giao dịch thông qua hợp đồng mua bán giao sau loại hàng hoá thực HĐGS tiêu chuẩn hóa: số chất lượng hàng hóa, nơi giao hàng, thể thức toán, tỷ lệ chiết khấu, tỷ lệ ký qũy bảo đảm toán,… Nơi mua bán HĐGS người ta quen gọi sàn giao dịch (pit) hay sở giao dịch (exchange) Từ đây, người ta thường dùng thuật ngữ thị trường hàng hóa giao sau hay thị trường giao sau để ám sở giao dịch HĐGS, hợp đồng giao sau mua bán sở giao dịch mà thơi Cũng lý mua bán hợp đồng giao sau sàn, hàng hóa sở giao nhận nơi khác, nên xem chợ ảo Cùng với phát triển vượt bậc công nghệ viễn thông, thị trường giao sau ngày sở hữu khoảng 70% lưu lượng vốn toàn cầu vào – thị trường hàng ngày Có tăng trưởng nhanh chóng cần phải kể đến dạng công cụ giao dịch thị trường ngày phức tạp tinh vi, giúp người tham gia thị trường nhiều hội kinh doanh phòng chống rủi ro Các dạng hợp đồng chuyển giao rủi ro § Các dạng hợp đồng truyền thống sử dụng thị trường hàng hóa o Hợp đồng giao (spot contract ): loại hợp đồng mà giá gọi giá giao (giá hàng hóa mua bán thị trường thời điểm này), nghĩa việc giao hàng tốn diễn vòng hay ngày (làm việc) kể từ hợp đồng ký kết Nghiệp vụ thực sở giá giao ngay, tức giá xác định có giá trị thời điểm giao dịch Chênh lệch giá mua giá bán hàng hóa dùng để bù đắp chi phí giao dịch đạt khoản lợi nhuận hợp lý, nên cao hay thấp tùy thuộc vào phạm vi giao dịch hẹp hay rộng mức độ biến động giá trị hàng hóa thị trường Để so sánh với loại chi phí giao dịch khác, chênh lệch giá bán giá mua thường xác định theo tỷ lệ phần trăm qua công thức sau: Chênh lệch = (giá bán - giá mua) * 100 / giá bán o Hợp đồng kỳ hạn (HĐKH - forward contract): loại hợp đồng mà giá gọi giá kỳ hạn, nghĩa việc giao hàng tốn ngày tương lai, kể từ hợp đồng ký kết (1 tuần, tháng, tháng, tháng,…) Giá kỳ hạn tính dựa mức giá giao số thông số khác đốn mức tăng giảm giá hàng hóa tính thời điểm hàng thực giao nhận Với phương thức giao dịch này, người mua hàng phải có đặt cọc (ký qũy) chấp khoản tài sản định để bảo đảm cho việc thực hợp đồng Tiền ký qũy phạm vi tối thiểu theo thỏa thuận không hưởng lãi người mua hưởng phần lợi tức (trong trường hợp chấp tài sản tài chính) phát sinh từ tài sản chấp Với tư cách cơng cụ phòng chống rủi ro, HĐKH sử dụng để cố định khoản thu nhập hay chi trả theo mức giá cố định biết trước, bất chấp biến động giá thị trường o Hợp đồng giao sau (HĐGS - futures contract): loại hợp đồng có sẵn tiêu chuẩn số lượng, phẩm cấp hàng, chủng loại mặt hàng, điều kiện vận chuyển giao nhận hàng,… tất sở giao dịch tiêu chuẩn hóa, vấn đề phải thỏa thuận giá Giá sau định phiên giao dịch, gọi giá giao sau Đó mức giá tính tốn gần giống giá giao tương lai Tuy nhiên, tính chất đặc thù loại hợp đồng này, hai bên mua bán khơng có thêm thỏa thuận khác trừ giá Nên hàng hóa mua bán theo loại hợp đồng thường qui định giao nhận hàng vài thời điểm định năm mà thơi, giá giao sau giá giao kỳ hạn với thời điểm kỳ hạn mốc định sẵn Thể thức sử dụng phổ biến từ năm 60 – 70 kỷ XIX thị trường hàng hóa năm 70 – 80 kỷ XX thị trường tiền tệ Từ năm 2001, hầu hết sàn giao dịch điện tử quốc tế thống qui chuẩn chung hợp đồng này, tuỳ theo hàng hóa sở mua bán (gạo, café, caosu, … vàng, bạc, platin,… USD, …) mà có đặc tả chi tiết hàng hóa riêng Đây cơng cụ cung cấp cho nhà đầu (speculator) phương tiện kinh doanh người ngại rủi ro (hedger) phương tiện phòng chống rủi ro So sánh dạng hợp đồng trên: - Tính khoản: dù HĐKH đánh giá linh hoạt phương diện thời hạn số tiền giao dịch so với hợp đồng giao ngay, lại hạn chế mặt khoản bên tham gia hợp đồng bán hợp đồng thấy có lời khơng thể xóa bỏ hợp đồng thấy bất lợi Trong đó, HĐGS có tính khoản cao sở giao dịch sẵn sàng đứng “đảo hợp đồng” có bên yêu cầu Khi đảo hợp đồng, hợp đồng cũ bị xoá bỏ hai bên toán cho phần chênh lệch giá trị thời điểm đảo hợp đồng Điều khiến cho hầu hết HĐGS tất tốn thơng qua đảo hợp đồng, khoảng 1,5% HĐGS sàn giao dịch thực thông qua chuyển giao hàng vào ngày đến hạn theo hợp đồng - HĐGS sẵn sàng cung cấp hợp đồng có giá trị nhỏ cho phép bên tham gia sang nhượng lại hợp đồng thời điểm trước hợp đồng hết hạn, dễ dàng thu hút nhiều người tham gia Ngược lại, HĐGS cung cấp giới hạn cho số hàng hóa vài ngày chuyển giao hàng năm mà thơi Kế đến hợp đồng bắt buộc phải thực đến hạn không cho phép người ta quyền tùy chọn - Khả phòng chống rủi ro: HĐGS thực cơng cụ đầu cơ, khả phòng chống rủi ro hạn chế, cung cấp giới hạn cho vài hàng hóa, vài ngày tốn năm § Các dạng hợp đồng quyền chọn (options contract) Mặc dù hợp đồng kỳ hạn HĐGS sử dụng để phòng ngừa rủi ro, tất hợp đồng bắt buộc thực đến hạn nên đánh hội kinh doanh, biến động giá thuận lợi Đây nhược điểm lớn hợp đồng kỳ hạn hợp đồng giao sau Để khắc phục nhược điểm phát sinh dạng hợp đồng hợp đồng quyền lựa chọn mua hay bán hàng hóa hay khơng đến hạn hợp đồng (gọi tắt hợp đồng quyền chọn - HĐQC) HĐQC đưa sử dụng vào năm cuối thập niên 70 kỷ XIX Tuy nhiên thị trường phát triển nhanh chóng vận dụng vào giao dịch thị trường tài chánh, ngày phổ biến vào năm cuối thập niên 70 kỷ XX Bước sang kỷ XXI, thị trường HĐQC (options market) phân khúc thị trường có tốc độ phát triển nhanh chiếm doanh số giao dịch hàng ngày lớn giới Nói chung, quyền chọn (options) hoạt động giao dịch mà cho phép người mua có quyền mua (call option) hay quyền bán (put option) mức giá thời hạn xác định trước, không bắt buộc thực quyền Hợp đồng lựa chọn kiểu (American Options): cho phép người mua có quyền thực hợp đồng thời điểm trước hợp đồng hết hạn Hợp đồng lựa chọn kiểu (European Options): cho phép người mua có quyền thực hợp đồng đến hạn hợp đồng Giá trị quyền chọn tùy thuộc vào giá thực (exercise or strike price) biến động giá hàng hóa thị trường Giá biến động làm cho quyền chọn trở nên sinh lợi (in-the-money), hòa vốn (at-the-money) lỗ vốn (out-of-the-money) Ví dụ, mua call option European tháng 12/1998 cho 1.000 kg gạo với giá thực 2.300 đồng/kg trị giá 5.000 đồng Nếu đến tháng 12/1998 mà giá gạo giao thị trường 2.400 đồng/kg tức bạn có lãi, ngược lại giá gạo 2.200 đồng/kg bạn bị lỗ Có nhiều dạng options, sử dụng phổ biến dạng futures options – quyền chọn lựa tương lai Một cách biến thể options khác phổ biến warrant – quyền tiên mãi, ký hóa phiếu o Futures Options: dạng mua bán option dựa tiêu chuẩn dạng hợp đồng giao sau, mua bán option với tiêu chuẩn giao hàng theo hợp đồng giao sau Khi thực quyền mình, người cầm giữ nhận vị trí ngắn hạn dài hạn hợp đồng giao sau mua bán hàng hóa mà hiệu lực chấm dứt tuần sau kỳ hạn ghi trên hợp đồng Một hợp đồng option thực hợp đồng giao sau giao hàng, người cầm giữ bán hợp đồng cho sở giao dịch mức mang lại cho người cầm giữ mức lãi xác tin tưởng sử dụng thẳng option Việc giới thiệu dạng thức hợp đồng bước quan trọng cung cấp cho nhà kinh doanh nhà đầu tư thêm công cụ khác biệt để giảm rủi ro kèm thương mại đầu tư quốc tế o Warrant: Có hai dạng, dạng gọi ký hóa phiếu, xuất từ lâu thị trường hàng, sau thị trường hàng hóa vào tập trung phát triển thêm dạng dạng khác gọi quyền tiên Ký hóa phiếu: chứng thư xác nhận người chủ sở hữu chứng thư có hàng gửi kho – nơi lưu trữ uy tín – có xác nhận rõ chứng thư Người chủ sở hữu chứng thư có quyền bán chứng thư cho người có nhu cầu muốn mua lượng hàng gửi kho hàng nói trên, với số lượng, chất lượng, qui mẫu,… mà tờ ký hóa phiếu đặc tả Nghĩa là, thương nhân gửi hàng vào kho, nhà kho giao cho ký hóa phiếu, người thương nhân có tồn quyền mua bán ký hóa Và chứng thư luân chuyển trao tay qua nhiều người có người chủ thực cần lấy lượng hàng khỏi kho hàng, nhà chủ kho giao hàng cho đưa tờ chứng thư mà kho họ phát hành Quyền tiên mãi: chứng thư mà người nắm giữ chứng thư quyền ưu tiên mua hàng – quyền tiên - thời điểm chứng thư có giá trị thực (hoặc giá trị thực hiện) điều kiện hàng hóa khan hay giá biến động Quyền tiên sử dụng rộng rãi thị trường mặt hàng dạng khai khoáng vàng, bạc, bạch kim,… sử dụng kèm với việc phát hành loại trái phiếu hàng hóa điều kiện ưu tiên cho người nắm giữ trái phiếu mua hàng Sau vận dụng chế giao dịch thị trường cổ phiếu phổ biến § Các dạng hợp đồng giao dịch khác Hợp đồng hoán đổi (Swaps Contract): Hợp đồng hóan đổi hàng hóa giao dịch đàm phán trực tiếp hai phía đối tác hay thơng qua trung gian, đồng ý trao đổi loạt toán tính sở khác: tốn giá hàng hóa với mức cố định (fixed) hóan đổi cho mức giá trơi (floating), tốn dựa tên số giá hàng hóa A thay số giá hàng hóa B, mua bán hàng hóa A thay mua bán hàng hóa B ngược lại, mua hàng mức giá giao bán lại hàng với mức giá kỳ hạn,… Những giao tác hóan đổi xây dựng theo thể thức phong phú khác biệt Hai bên đối tác dàn xếp trao đổi với nhu cầu bổ sung, kỳ hạn tốn đặt định Sử dụng hóan đổi cơng cụ ngừa rủi ro Thơng qua hợp đồng hóan đổi, bên tham gia có hàng hóa mức giá mong muốn mà khơng cần phải thơng qua nhiều giao dịch trung gian nên tránh biến động giá chênh lệch giữ giá bán giá mua Sự khác biệt hợp đồng kỳ hạn hợp đồng giao sau sử dụng ngắn hạn, hợp đồng hóan đổi sử dụng dài hạn Nhưng ngày nhiều, hợp đồng hóan đổi sử dụng ngắn hạn, bổ sung hạn chế dạng hợp đồng với nhau, tạo cạnh tranh chúng Các yếu tố cạnh tranh bao gồm động, chi phí quen thuộc Hợp đồng hóan đổi hợp đồng kỳ hạn hợp đồng giao sau yếu tố động thua yếu tố quen thuộc sử dụng Còn chi phí, nhìn chung hợp đồng có kỳ hạn hợp đồng giao sau có ưu hơn, khơng lớn Sử dụng hợp đồng hóan đổi để hạ thấp chi phí vốn thơng qua phòng ngừa rủi ro, tận dụng ưu tương đối, chênh lệch thuế khóa, việc phát triển thị trường Hốn đổi có ảnh hưởng lớn đến hoạt động tài trợ phòng ngừa rủi ro, cho phép công ty đột phá vào thị trường tận dụng ưu để gia tăng kinh doanh mà gia tăng rủi ro kèm theo Thơng qua hóan đổi, chuyển rủi ro thị trường hay loại hàng hóa sang thị trường khác, quốc gia khác mà hoạt động chúng có liên quan đến thị trường hàng hóa quốc tế Cũng tương tự dạng options, theo cách thức giao dịch swaps, có nhiều dạng giao dịch tương tự phát sinh dạng giao dịch hóan đổi theo giá trần (caps), theo giá sàn (floors) vòng đai (collar) Caps, Floors, and Collars: Caps and floors dựa giá hàng hóa cơng cụ tài khác tương tự giao dịch hóan đổi, khác giá hàng hóa cố định mức tối đa (cap giá trần) mức tối thiểu (floor - giá sàn) Người bán cap đồng ý trả người mua giá chênh lệch giá trần mức giá thả nổi, tôn trọng số lượng danh nghĩa đặc tả, trao đổi để tốn phí Người bán floor đồng ý trả người mua giá chênh lệch giá sàn mức giá thả nổi, tôn trọng số lượng danh nghĩa đặc tả, trao đổi để tốn phí Một collar giao dịch người mua cap đồng thời bán floor cho người bán cap, cách tốn phí cap Tất hình thức giao dịch sử dụng cơng cụ trợ giúp hữu hiệu cho việc phòng chống rủi ro kinh doanh thị trường hàng hóa, coi cơng cụ giúp giảm thiểu chi phí vốn Tuy nhiên, bên cạnh đó, giải pháp đánh giá có ưu công tác hỗ trợ vốn cho nhà kinh doanh nói chung việc phát hành trái phiếu Thông thường, biến động giá loại hàng hóa thị trường gây bất ổn khác cho kế hoạch kinh doanh đặt định Song, số sản phẩm hay phẩm vật có tính chất ưu địa phương định, giá chúng lại sử dụng yếu tố cốt yếu trợ giúp nguồn lực tài cho nhà sản xuất - kinh doanh Các dạng trái khốn hàng hóa giúp giảm chi phí vốn (commodity – indexed bonds, commodity warrant bonds) Trái phiếu hay trái khốn hàng hóa có hai loại chính: Dạng kỳ hạn, thường gọi trái phiếu liên kết với hàng hóa trái phiếu chuyển đổi, sử dụng với kỳ hạn lâu khoảng 10 năm Những kỳ toán cho trái phiếu cho thấy chúng tương tự trái phiếu truyền thống (trả lãi hàng năm với mức cố định) tập hợp hợp đồng kỳ hạn (mỗi phiếu toán đến kỳ tương tự hợp đồng kỳ hạn) Tuy nhiên, hợp đồng kỳ hạn đến hạn toán hết tiền để giao hàng, việc thỏa thuận xảy hai bên đối tác hợp đồng hợp đồng kỳ hạn không dễ dàng mua bán Dạng quyền chọn lựa (thường gọi trái phiếu bảo đảm quyền hàng hóa), sử dụng kỳ hạn ngắn khoảng năm Một hay nhiều quyền gọi mua - gọi bán gắn chặt với chứng từ (tờ trái phiếu) dùng để tốn Mua tờ quyền chọn, trị giá US$1,000 giá trị ghi mặt tờ giấy (mệnh giá), kèm theo quyền mua hay bán số lượng hàng hóa (vàng, dầu thô,…) định trước với mức giá định trước Bởi trái phiếu bao gồm quyền chọn đặc biệt có giá trị thị trường, tỷ lệ lãi tờ phiếu tổng quát thấp trái phiếu truyền thống Vì vậy, lợi để phát hành loại quyền chọn lựa toán lãi suất thấp hơn, với cách thương mại chia sẻ may rủi biến động giá hàng hóa mà quyền chọn lựa mua bán Các dạng nhà phát hành trái phiếu hàng hóa phủ hay tập đồn cơng ty, mà phải ln làm chủ nguồn hàng hóa dùng liên kết bảo lãnh, muốn tìm giải pháp bảo vệ tốt cho nghĩa vụ pháp lý phần tài sản Sự khiếm khuyết tính đồng cơng cụ tài có tính chất cá biệt gây cho khó khăn để xác định số lượng phát hành xác số chủng loại cơng cụ tài liên kết hàng hóa quốc gia phát triển phát triển Tuy nhiên, báo cáo mật từ ngân hàng chủ chốt nhà mậu dịch hàng hóa giới rõ việc mở rộng sử dụng giải pháp chương trình đầu tư tài tái cấp vốn khơng ngành cơng nghiệp khai khóang mà ngành cơng nghiệp hàng hóa ngày bành trướng Ngồi hình thức trái phiếu trình bày, có dạng chứng ký qũy, biện pháp khác giúp hỗ trợ chi phí vốn cho nhà sản xuất - kinh doanh Commodity - Indexed Certificates of Deposit: Một chứng tiền gửi ngân hàng phát hành đặc trưng trả lãi cho người gửi dựa phần trăm tăng hay giảm giá loại hàng hóa hay giá trị số suốt hạn kỳ định Kỳ hạn, loại tiền tệ, thể thức chia lãi tính tốn dựa sở chứng tiền gửi số hàng hóa thay đổi, khác biệt phản ánh cần thiết khác hẳn người cất giữ1 Ở Hoa kỳ, điều chỉnh vấn đề gây chết yểu việc phát hành chứng chi tiền gửi vàng ngân hàng Bờ biển phía Đơng Tây năm 1987 Tuy nhiên, quốc gia khác, trường hợp đặc biệt, HongKong, việc phát sinh phát triển loại hàng hóa có triển vọng tốt Commodity Variable-Rate Loans: Tiền vay lãi suất thay đổi theo hàng hóa dạng tỷ lệ lãi mà rõ hay liên quan với việc ngân hàng chấp nhận mức lãi thị trường hành Những toán người vay điều chỉnh điều chỉnh ngày đặc tả nhằm phản ánh thăng giáng tỷ lệ lãi suất theo sau Chẳng hạn tiền vay có tập hợp mức lãi tối đa hay tối thiểu thời điểm gốc Những toán tiền lãi thay đổi rõ giá trị mặt hàng sản xuất người vay Gold Repos: liên quan tới thực tế vàng vượt mức qui định mà việc vay tiền mặt từ ngân hàng cho thời điểm đặc tả Vàng sử dụng đồ ký qũy cho tiền vay mua lại sau người vay mức chênh lệch lớn tỷ lệ lãi đưa ra, thấp chi phí giữ vàng suốt khoảng thời gian Vì vậy, thực tế lượng vàng vượt mức qui định có khả có nhu cầu lập qũy ngắn hạn, ngân hàng tiến hành khoản tiền vay ngắn kỳ chấp đầy đủ (100%) mức lãi cao mức lãi thị trường Bullion Loans: Một ngân hàng mở rộng tài cho cơng ty khai khóang giá vàng thoi định Nhà sản xuất sử dụng so sánh mức chi phí thấp cho hoạt động tài với cần thiết có vốn lưu động để hoạt động vàng toán (hay trị giá tiền mặt) để bảo đảm an tồn nghĩa vụ tốn tiền vay Thị trường giao sau tương đối mẻ Việt Nam công cụ sử dụng phổ biến dạng thức hợp đồng giao kỳ hạn cho ngoại tệ, hay vài hàng nông sản café, hạt điều Khoảng 10 gần đây, số ngân hàng cho giao dịch hợp đồng giao sau ngoại tệ, café, hạt điều Vì Việt Nam chưa có sàn giao dịch thực sự, hay nói khác thị trường giao sau chưa phát triển, nên dạng thức khác công cụ thị trường giao sau nêu chưa diện thị trường Việt Nam Theo kế hoạch Trung Ương cho đời dần sàn giao dịch tập trung mặt hàng nông sản, chuyển dần sang thị trường giao sau, dạng công cụ giao dịch đời Đặc biệt, dạng trái khốn hàng hóa giúp giảm chi phí vốn nên cần kíp đời để tăng tiện ích cơng cụ hỗ trợ phát triển cho ngành nông nghiệp Việt nam Mặt hàng gạo, café, cao su hay hạt điều cho phát hành trái khốn hàng hóa để vừa ổn định giá, chống rủi ro trình sản xuất vừa tạo thêm kênh thu hút vốn nhàn rỗi nhân mà tính khoản cao TÀI LIỆU THAM KHẢO Chee – keong Low editor, “Financial Markets in Hongkong”, Springer – Verlag Singapore Pte Ltd , 2000, Ellen Hertz, “The Trading Crowd – An Ethnography of the Shanghai Stock Market”, Cambridge university Press, 1998, J.E.Baer and O.G.Saxon., “Commodity Exchanges and Futures Trading: Principles and Operating Methods”, Harper,, 1949, L Alan Winters and David Sapsford, “Primary Commodity Prices: Economic Models and Policy”, Cambridge university Press, 1990, p.1 – 15, p 105 – 179 ———– (1) Saver: người cất giữ, người gửi tiết kiệm nắm giữ chứng Nguo^`n: NỘI SAN KINH TẾ SỐ THÁNG NĂM 2005 - VIỆN KINH TẾ TPHCM ... chuẩn dạng hợp đồng giao sau, mua bán option với tiêu chuẩn giao hàng theo hợp đồng giao sau Khi thực quyền mình, người cầm giữ nhận vị trí ngắn hạn dài hạn hợp đồng giao sau mua bán hàng hóa... bán hàng hóa mà hiệu lực chấm dứt tuần sau kỳ hạn ghi trên hợp đồng Một hợp đồng option thực hợp đồng giao sau giao hàng, người cầm giữ bán hợp đồng cho sở giao dịch mức mang lại cho người cầm... hợp đồng giao kỳ hạn cho ngoại tệ, hay vài hàng nông sản café, hạt điều Khoảng 10 gần đây, số ngân hàng cho giao dịch hợp đồng giao sau ngoại tệ, café, hạt điều Vì Việt Nam chưa có sàn giao dịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Com cac loai hop dong giao dich tren thi truong hang hoa giao sau, Com cac loai hop dong giao dich tren thi truong hang hoa giao sau

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay