Com mot so van de phap ly ve chu the cua hop dong nhuong quyen thuong mai

6 26 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:30

MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ CHỦ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI ThS Vũ Đặng Hải Yến Khoa Pháp luật Kinh tế - ĐH Luật Hà Nội Bài đăng Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số năm 2008 Khái niệm hợp đồng nhượng quyền thương mại Xuất phát từ chất kinh tế chất pháp lý hoạt động nhượng quyền thương mại (NQTM), hợp đồng NQTM giống loại hợp đồng thông thường khác, thoả thuận bên quan hệ NQTM vấn đề nội dung quan hệ Đây sở phát sinh quyền, nghĩa vụ bên hoạt động nhượng quyền sở để giải tranh chấp phát sinh trình bên thực hợp đồng Theo Hiệp ước EEC, “Hợp đồng NQTM thoả thuận đó, bên bên nhượng quyền cấp phép cho bên khác bên nhận quyền khả khai thác “quyền thương mại” nhằm mục đích xúc tiến thương mại loại sản phẩm dịch vụ đặc thù để đổi lại cách trực tiếp hay gián tiếp khoản tiền định Hợp đồng phải quy định nghĩa vụ tối thiểu bên, liên quan đến: việc sử dụng tên thông thường dấu hiệu cửa hàng cách thức chung; việc trao đổi công nghệ bên nhượng quyền bên nhận quyền; việc tiếp tục thực bên nhượng quyền bên nhận quyền việc trợ giúp, hỗ trợ thương mại kỹ thuật suốt thời gian hợp đồng NQTM hiệu lực” [1] Có thể nói, hợp đồng NQTM loại hợp đồng chứa đựng đặc điểm tổng hợp nhiều loại hợp đồng khác Hợp đồng NQTM có chứa đựng yếu tố hợp đồng li -xăng, hướng tới việc sử dụng số đối tượng quyền sở hữu công nghiệp sáng chế, nhãn hiệu hàng hố, kiểu dáng cơng nghiệp Bên cạnh đó, hợp đồng có điểm tương đồng với hợp đồng chuyển giao công nghệ mà nội dung hợp đồng xác định rõ việc bên nhượng quyền phải chuyển giao, cung cấp, hướng dẫn cho bên nhận quyền công nghệ kèm tài liệu hướng dẫn vận hành cơng nghệ Khơng thế, bóng dáng hợp đồng cung ứng, hợp đồng đại lý phân phối hữu hợp đồng NQTM Với tính chất tổng hợp này, hợp đồng NQTM vấn đề cụ thể liên quan tới chúng đặt việc nghiên cứu trước ngưỡng cửa phức tạp Mặc dù Hiệp hội NQTM nước Đức đưa khái niệm thức hoạt động NQTM, pháp luật thương mại nước lại không đề cập đến khái niệm hợp đồng NQTM với tư cách loại hợp đồng đặc thù Trong mắt người Đức, hợp đồng NQTM loại hợp đồng hợp tác để phân phối sản phẩm Tuy nhiên, nhìn nhận loại thoả thuận theo chiều dọc tác nhân kinh tế (giữa nhà sản xuất người bán lẻ), hợp đồng NQTM lại trở thành đối tượng xem xét pháp luật cạnh tranh [2] Đối với nước Đức, hợp đồng NQTM nhận biết thông qua so sánh chúng với hợp đồng phân phối hàng hố, dịch vụ với đặc tính: thứ nhất, hợp đồng nhượng quyền, quan hệ cung ứng hàng hố, dịch vụ từ phía bên nhượng quyền cho bên nhận quyền không thiết phải tồn với lý bên nhận quyền tự sản xuất sản phẩm; thứ hai, bên nhượng quyền trao toàn “quyền thương mại” thể thống cho bên nhận quyền; thứ ba, bên nhận quyền có tên thương mại mắt pháp luật, dịch vụ hàng hoá mà bên cung cấp thị trường lại không mang tên thương mại đăng ký với nhà nước Cũng tương tự nước Đức, Cộng hồ Pháp khơng ban hành luật riêng cho hoạt động NQTM Ở đây, án lệ, quy định Hiệp hội NQTM Pháp coi luật lệ điều chỉnh hoạt động NQTM Nói đến NQTM, người Pháp ln nhắc tới vụ án tiếng có liên quan - vụ Pronuptia de Paris - nội dung tranh chấp liên quan đến thoả thuận hợp đồng nhượng quyền từ hãng bán áo cưới tiếng Pháp cá nhân với tư cách bên nhận quyền Sau này, nghĩa sau thời điểm có phán Tồ án vụ Pronuptia vào năm 1986, hầu hết vụ tranh chấp liên quan đến hợp đồng NQTM Toà án Pháp khối Cộng đồng chung châu Âu xem xét góc độ án lệ Pronuptia Khi giải tranh chấp Pronuptia, Toà Phúc thẩm Paris lần công nhận hiệu lực hợp đồng NQTM với tính chất khơng phải dạng hợp đồng phân phối sản phẩm mà hợp đồng theo đó, bên mở rộng mạng lưới, kiếm tìm lợi nhuận mà khơng cần đầu tư tiền [3] Như vậy, Pháp, lần hợp đồng NQTM nhìn nhận với chất Có thể nói, hầu hết khái niệm hợp đồng NQTM đời sau số nước châu Âu dựa đặc điểm mà chủ thể án lệ Pronuptia thoả thuận Một thực tế là, khơng phải quốc gia có khái niệm riêng biệt để nhận biết hợp đồng NQTM Tuy nhiên, cách hay cách khác, loại hợp đồng phân biệt với loại hợp đồng khác hợp đồng li -xăng hay hợp đồng đại lý phân phối sản phẩm Như vậy, hợp đồng NQTM tập hợp thoả thuận bên chủ thể, bên phải đề cập đến số vấn đề chủ yếu liên quan đến:  thứ nhất, chuyển giao yếu tố quyền sở hữu cơng nghiệp, sở hữu trí tuệ từ bên nhượng quyền sang bên nhận quyền nhằm khai thác thu lợi nhuận;  thứ hai, hỗ trợ bên nhượng quyền bên nhận quyền suốt trình thực hợp đồng;  thứ ba, nghĩa vụ tài nghĩa vụ đối ứng khác bên nhận quyền bên nhượng quyền Với khái niệm này, hợp đồng NQTM thể chất pháp lý hoạt động NQTM, giúp cho cơng chúng dễ dàng phân biệt loại hợp đồng thương mại đặc biệt với số loại hợp đồng khác có tính chất định Ở Việt Nam, pháp luật không đưa định nghĩa hợp đồng NQTM mà quy định hình thức loại hợp đồng Điều 285 Luật Thương mại năm 2005 Như vậy, hiểu, phương diện pháp luật, hợp đồng NQTM loại hợp đồng thương nhân ký kết trình thực hoạt động thương mại, mà cụ thể thực hoạt động NQTM Vì vậy, hợp đồng phải có đặc điểm chung hợp đồng quy định chương VI Bộ luật Dân đáp ứng đầy đủ điều kiện mà pháp luật dân đặt góc độ loại giao dịch dân Thêm vào đó, bản, phải thể chất giao dịch NQTM định nghĩa Điều 284 Luật Thương mại năm 2005 Không đưa định nghĩa cụ thể hợp đồng NQTM nói chung, Nghị định số 35/2006/NĐ-CP ngày 31/03/2006 Chính phủ lại nêu định nghĩa dạng đặc biệt hợp đồng NQTM như: “hợp đồng phát triển quyền thương mại” (Khoản Điều 3) “hợp đồng NQTM thứ cấp” (Khoản 10 Điều 3) Đây dạng biến thể hợp đồng NQTM, thể đa dạng hình thức phương thức NQTM nên việc đưa định nghĩa cụ thể loại hợp đồng luật đắn Tuy nhiên, giải thích nghĩa hai loại hợp đồng nói trên, nhà làm luật sử dụng thuật ngữ “hợp đồng NQTM” để làm cầu nối Như vậy, việc pháp luật thương mại không đưa định nghĩa hợp đồng NQTM mà lại dùng thuật ngữ để giải thích cho thuật ngữ khác có liên quan chưa đảm bảo tính hệ thống tính xác cần phải có quy định pháp luật bối cảnh 2 Chủ thể hợp đồng NQTM Trong quan hệ NQTM tồn hai chủ thể quan trọng, bên nhượng quyền bên nhận quyền Về bản, hợp đồng NQTM thoả thuận hai chủ thể nội dung hoạt động nhượng quyền Do NQTM hoạt động thương mại đặc thù nên hầu quy định chủ thể quan hệ nhượng quyền phải thương nhân, tồn cách hợp pháp, có thẩm quyền kinh doanh có quyền hoạt động thương mại phù hợp với đối tượng nhượng quyền Những đặc trưng mặt chủ thể hợp đồng NQTM làm cho hợp đồng loại có tính chất khác biệt so với loại hợp đồng khác Đặc biệt, quan hệ nhượng quyền không dừng lại bên nhượng quyền bên nhận quyền, mà đơi khi, quan hệ xuất thêm bên nhận quyền thứ hai Theo đó, bên nhận quyền thứ hai bên nhận lại quyền kinh doanh thương mại bên nhượng quyền từ bên nhận quyền thứ Trong trường hợp này, bên lại phải có thoả thuận, ứng xử phù hợp với quyền lợi ích hợp pháp tất bên, bên nhượng quyền Như vậy, góc độ pháp luật, bên nhượng quyền hợp đồng NQTM thương nhân cấp quyền thương mại, bao gồm bên nhượng quyền thứ bên nhượng lại quyền Bên nhận quyền thương nhân nhận quyền thương mại để khai thác, kinh doanh, bao gồm bên nhận quyền thứ (bên nhận quyền sơ cấp) bên nhận quyền thứ hai (bên nhận quyền thứ cấp) Pháp luật thương mại Việt Nam đối tượng trở thành chủ thể quan hệ NQTM, bao gồm: bên nhượng quyền, bên nhận quyền, bên nhượng quyền thứ cấp, bên nhận quyền sơ cấp bên nhận quyền thứ cấp (Khoản 1, 2, 3, 4, Điều 3, Nghị định số 35/2006/NĐ-CP) Theo đó, hoạt động NQTM thực nhiều hình thức: hình thức nhất, tồn bên nhượng quyền bên nhận quyền; hình thức phức tạp hơn, bên nhận quyền sơ cấp thực việc nhượng lại quyền thương mại cho bên nhận quyền thứ cấp trở thành bên nhượng quyền thứ cấp Quy định đáp ứng tính đa dạng với nhiều biến thể mà hoạt động NQTM chứa đựng Ngoài ra, pháp luật NQTM Việt Nam có quy định cụ thể điều kiện đặt thương nhân thực hoạt động NQTM, điều kiện mặt chủ thể hợp đồng NQTM Theo Điều 5, Điều Nghị định 35/2006/NĐ-CP thương nhân NQTM phép cấp quyền thương mại đáp ứng đủ điều kiện:  Hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền hoạt động 01 năm (nếu thương nhân Việt Nam bên nhận quyền sơ cấp từ bên nhượng quyền nước ngoài, thương nhân Việt Nam phải kinh doanh theo phương thức NQTM 01 năm Việt Nam trước tiến hành cấp lại quyền thương mại);  Đã đăng ký hoạt động NQTM với quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật (Sở Thương mại, Sở Thương mại - du lịch cấp tỉnh hoạt động NQTM mang tính nội địa; Bộ Thương mại hoạt động NQTM có yếu tố nước ngồi);  Hàng hố, dịch vụ kinh doanh thuộc đối tượng quyền thương mại (khơng thuộc danh mục hàng hố cấm kinh doanh; thuộc danh mục hàng hố kinh doanh có điều kiện phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật) Theo quy định điều kiện đặt thương nhân nhượng quyền khắt khe phức tạp Trong đó, thương nhân nhận quyền, điều kiện chủ thể dường đơn giản nhiều khi, pháp luật quy định thương nhân nhận quyền phép nhận quyền thương mại có đăng ký ngành nghề kinh doanh phù hợp với hoạt động NQTM Trên thực tế, pháp luật số nước đưa yêu cầu khắt khe bên nhượng quyền, hầu hết quy định tập trung vào khả tài chính, thời gian hoạt động, số lượng sở kinh doanh có… Thực chất mục đích yêu cầu khắt khe đặt bên nhượng quyền bên nhận quyền, mức độ định đó, tránh khỏi nguy phải đối mặt với rủi ro kinh doanh Dưới góc độ kinh tế, quan hệ NQTM, bên nhượng quyền bắt buộc phải có hệ thống sở kinh doanh có lợi cạnh tranh thị trường Hệ thống kinh doanh phải có trải nghiệm thị trường đủ để tạo giá trị “quyền thương mại” hợp lý tạo niềm tin cho bên nhận quyền Với lợi có sẵn đó, quan hệ với bên nhận quyền, bên nhượng quyền nhận khoản vốn không nhỏ thu từ khoản phí nhượng quyền mà bên nhận quyền phải trả Chính mà đến lượt mình, pháp luật thương mại cần thiết phải thiết kế hệ thống điều kiện mà doanh nghiệp nhượng quyền phải đáp ứng muốn kinh doanh theo phương thức NQTM Những yêu cầu mặt pháp lý bên nhượng quyền thông thường nhấn mạnh vấn đề:   Thứ nhất, hình thức doanh nghiệp tham gia ký kết hợp đồng NQTM với tư cách bên nhượng quyền: pháp luật hầu yêu cầu tư cách thương nhân bên Có nghĩa là, đối tượng thuộc diện trở thành bên nhượng quyền hợp đồng nhượng quyền khơng giới hạn hình thức tồn thương nhân, mà cần có dấu hiệu loại chủ thể đặc biệt điều chỉnh pháp luật thương mại Luật Thương mại năm 2005 Việt Nam nghị định hướng dẫn thi hành luật khơng có quy định đặt điều kiện mặt hình thức tồn thương nhân bên NQTM Tuy nhiên, số nước, ví dụ Trung Quốc, nước yêu cầu bên nhượng quyền bắt buộc phải doanh nghiệp, hình thức tồn khác thương nhân khơng coi có quyền thực việc NQTM [4] Thứ hai, thời gian hoạt động bên nhượng quyền lĩnh vực dự định nhượng quyền khoảng thời gian luật định Khoảng thời gian dài hay ngắn phụ thuộc vào cách nhìn pháp luật nước phức tạp tính chứa đựng rủi ro hoạt động NQTM Thông thường, thời gian tối thiểu mà pháp luật thương mại nước quy định hoạt động bên nhượng quyền trước thực nhượng quyền năm (ví dụ pháp luật Việt Nam) Ngoại lệ, có quốc gia quy định khoảng thời gian dài ba năm năm năm Tuy nhiên, nói, việc quy định khoảng thời gian “thử thách” bên nhượng quyền không ảnh hưởng nhiều đến mức độ thành công hay rủi ro hoạt động phương thức nhượng quyền bên nhận quyền sau hợp đồng NQTM ký kết Quy định mang tính chất dẫn đường, củng cố thêm niềm tin hỗ trợ cho lựa chọn thơng minh an tồn bên nhận quyền Khoảng thời gian năm theo quy định pháp luật Việt Nam tương đối ngắn Trong khoảng thời gian này, tên thương mại công nghệ đặc trưng thương nhân lúc hình thành cách trọn vẹn Tuy nhiên, với tư cách lĩnh vực hoạt động thương mại mẻ, NQTM phải tạo điều kiện để phát triển cách tương đối tự nhanh chóng Vì vậy, quy định khoảng thời gian ngắn để nhận biết giá trị “quyền thương mại” bên nhượng quyền cách thức tiếp cận có ý nghĩa pháp luật thương mại Việt Nam Bên nhận quyền phải có tư cách độc lập mặt pháp lý, tài đầu tư; đồng thời chấp nhận rủi ro vốn bỏ để thực việc tham gia vào hệ thống nhượng quyền bên nhượng quyền Luật pháp yêu cầu bên nhận quyền phải bên có đủ khả tiến hành hoạt động kinh doanh sau nhận quyền kinh doanh bên nhượng quyền Cụ thể, bên nhận quyền thường phải đáp ứng yêu cầu ngành nghề kinh doanh, giấy phép kinh doanh, chí chứng hành nghề tham gia vào quan hệ NQTM định Thông thường, pháp luật thương mại nước đặt yêu cầu định đối tượng trở thành bên nhận quyền quan hệ NQTM, bao gồm: Một là, bên nhận quyền phải tồn tên thương mại riêng, xác định tư cách pháp lý hoàn toàn độc lập với bên nhượng quyền, để bán hàng hoá cung ứng dịch vụ tới người tiêu dùng, bên nhận quyền phải sử dụng dấu hiệu tập hợp khách hàng, nhận biết thương nhân, bao gồm tên thương mại, bên nhượng quyền Khi xem xét hợp đồng NQTM, pháp luật thương mại Austria nhấn mạnh đặc trưng chủ thể bên nhận quyền, bên hành động tên thương mại riêng trực tiếp chịu rủi ro với hoạt động kinh doanh bên tiến hành (acting in his own name and at his own risk) [5] Như vậy, bên nhận quyền bên xác định tư cách chủ thể pháp lý hoàn toàn độc lập với bên nhượng quyền, chịu rủi ro hoạt động kinh doanh mình, khơng phụ thuộc vào bên nhượng quyền Một điều kiện đáp ứng, lạm dụng hợp đồng NQTM vào mục đích khác doanh nghiệp thuê mướn lao động mà ký hợp đồng lao động trả tiền bảo hiểm ngăn chặn cách hiệu Hai là, bên nhận quyền phải tồn hình thức pháp lý định Để đảm bảo cho hệ thống nhượng quyền phát triển khơng bị phá vỡ bên nhận quyền loạt bên nhận quyền ký kết hợp đồng NQTM, pháp luật số nước quy định bên nhận quyền phải có đủ lực chủ thể mà dấu hiệu nhận biết chủ thể nhận quyền có đủ lực pháp lý, chủ thể phải tồn hình thức doanh nghiệp Xét cùng, mức độ rủi ro bên nhượng quyền tham gia ký kết hợp đồng NQTM cao Bên nhượng quyền có khả phải đối mặt với nguy công nghệ, bí kinh doanh Mặt khác, bên nhượng quyền có khả phải hứng chịu tổn thất đổ vỡ hệ thống nhượng quyền mà nguyên nhân xuất phát từ thất bại bên nhận quyền Chính vậy, việc quy định điều kiện định bên nhận quyền biện pháp hạn chế rủi ro cho bên nhượng quyền Pháp luật thương mại Việt Nam không đề cập tới điều kiện bắt buộc mặt hình thức tồn cho bên nhận quyền Điều có phần phù hợp với điều kiện Việt Nam thực tế, hầu hết “quyền thương mại” nhượng Việt Nam chủ yếu thiết lập dạng nhà hàng, quán ăn nhanh với quy mô tương đối nhỏ hẹp, nằm khả điều khiển hộ kinh doanh cá thể, chí cá nhân kinh doanh Tuy nhiên, Trung Quốc, quốc gia có nhìn tương đối khắt khe với chủ thể quan hệ NQTM, pháp luật yêu cầu bên nhận quyền phải doanh nghiệp Trong cách tiếp cận coi doanh nghiệp loại thương nhân có quy mơ tương đối lớn so với thương nhân khác cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể việc quy định bên nhận quyền phải doanh nghiệp rõ ràng giúp cho bên quan hệ nhượng quyền thành cơng hoạt động thương mại mẻ phức tạp Xuất phát từ chất quan hệ NQTM, hợp đồng NQTM dạng hợp đồng đặc biệt lĩnh vực thương mại tính chất phức tạp phân tích trên, việc nghiên cứu, đánh giá cách tồn diện khía cạnh hợp đồng NQTM, chủ thể loại hợp đồng để từ phương hướng, biện pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật hợp đồng NQTM công việc cần thiết bối cảnh phát triển kinh tế Việt Nam Điều giúp cho pháp luật thương mại Việt Nam trở nên gần gũi tương thích với pháp luật nước khác giới, giúp cho trình hội nhập kinh tế Việt Nam với kinh tế giới tiến bước nhanh hơn, chắn hiệu hơn./ ============================== CHÚ THÍCH [1] Roberto Baldi, Distributorship, Franchising, Agency - Community and national Laws and Prachtice in the EEC, Kluwer International, page 77,78 [2] Graham and Trotman, Commercial Agency and Distribution Agreements, Laws and practice in the Member States of the European Community, Association Internationale des Jeunes Avocats, page 203, 204,205 [3] Graham and Trotman, Commercial Agency and Distribution Agreements, Laws and practice in the Member States of the European Community, Association Internationale des Jeunes Avocats, page 203, 204,205 [4] Legislation and regulation relevent to franchising in People’s republic of Chinahttp://www.unidroit.org/english/guid hise/annex.htm [5] Geert Bogaert and Ulrich Lohmann, Commercial Agency and Distribution Agreements, Laws and practice in the Member States of the European Community, Association Internationale des Jeunes Avocats, page 95 ... States of the European Community, Association Internationale des Jeunes Avocats, page 203, 204,205 [3] Graham and Trotman, Commercial Agency and Distribution Agreements, Laws and practice in the Member... Bogaert and Ulrich Lohmann, Commercial Agency and Distribution Agreements, Laws and practice in the Member States of the European Community, Association Internationale des Jeunes Avocats, page 95... practice in the Member States of the European Community, Association Internationale des Jeunes Avocats, page 203, 204,205 [4] Legislation and regulation relevent to franchising in People’s republic
- Xem thêm -

Xem thêm: Com mot so van de phap ly ve chu the cua hop dong nhuong quyen thuong mai, Com mot so van de phap ly ve chu the cua hop dong nhuong quyen thuong mai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay