Com huy quyet dinh trong tai che dinh con nhieu bat cap trong phap luat vn

7 20 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:29

HUỶ QUYẾT ĐỊNH TRỌNG TÀI: CHẾ ĐỊNH CÒN NHIỀU BẤT CẬP TRONG PHÁP LUẬT VIỆT NAM Đặng Hoàng Oanh Vụ Hợp tác quốc tế – Bộ Tư pháp Bài đăng Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp ngày 4/4/2009 Sự thành công trọng tài quốc tế phụ thuộc nhiều vào việc định trọng tài có thi hành hay khơng Rõ ràng khơng có làm thất vọng bên kinh doanh việc bỏ tốn khổng lồ công sức tiền để có định trọng tài không thi hành Điều mà bên mong muốn giải tranh chấp thương mại, đương nhiên đền bù tiền bạc, tờ giấy ghi phán Các bên kinh doanh không lựa chọn trọng tài họ khơng tin tưởng vào tính thi hành định trọng tài Ngược lại, giao lưu thương mại trở nên trôi chảy thương gia biết rõ tranh chấp họ giải cách hiệu Việc xác định tính thi hành định trọng tài ảnh hưởng đến định nhà đầu tư lựa chọn có nên giải tranh chấp hay khơng, trọng tài hay Toà án, chọn trọng tài đâu số trường hợp dẫn tới định quan trọng họ có nên kinh doanh hay không Một yếu tố đảm bảo cho tính thi hành phán trọng tài quy định huỷ định trọng tài phải hợp lý chặt chẽ, tránh trường hợp định trọng tài bị bên thua kiện yêu cầu huỷ cách tuỳ tiện So với quy tắc tố tụng thiết chế trọng tài quốc tế, pháp luật trọng tài nước, Pháp lệnh trọng tài thương mại Việt Nam dành số lượng điều khoản nhiều [i] để quy định vấn đề huỷ định trọng tài, từ nguyên tắc huỷ định trọng tài, thủ tục, trình tự huỷ định trọng tài Cần phải nhấn mạnh điều rằng, Chương huỷ định trọng tài, Pháp lệnh không làm rõ định trọng tài thuộc đối tượng bên yêu cầu huỷ định Theo Điều 37 số điều khác Pháp lệnh, có nhiều loại định trọng tài [ii] Tuy nhiên, để làm rõ vấn đề này, điểm Nghị Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ngày 31 tháng năm 2003 hướng dẫn thi hành số định Pháp lệnh trọng tài thương mại (Nghị quyết) xác định rõ định trọng tài thuộc đối tượng bị bên yêu cầu huỷ định trọng tài nêu Điều 44 [iii] Thời hiệu cho bên tranh chấp gửi đơn yêu cầu huỷ định trọng tài nêu Điều 50 Pháp lệnh 30 ngày, kể từ ngày nhận định trọng tài Pháp lệnh quy định thêm trường hợp bên gửi đơn q hạn có kiện bất khả kháng, thời gian có kiện bất khả kháng khơng tính vào thời hạn u cầu huỷ định trọng tài Tuy nhiên, theo chúng tôi, khoảng thời gian 30 ngày ngắn Luật Mẫu trọng tài UNCITRAL quy định thời hiệu cho việc yêu cầu huỷ định trọng tài tháng [iv] Pháp luật số nước dành khoảng thời gian tương tự để bên tìm chứng làm sở để huỷ định trọng tài Vấn đề quan trọng cần xem xét việc huỷ định trọng tài để huỷ định trọng tài Đây quy định gây nhiều tranh cãi nhất, mấu chốt đảm bảo cho tính cơng trọng tài Nhận xét chung tác giả để huỷ định trọng tài pháp luật Việt Nam rộng so với Luật Mẫu trọng tài UNCITRAL pháp luật nước Điều 54 Pháp lệnh liệt kê để huỷ định trọng tài sau: Khơng có thoả thuận trọng tài; 2.Thoả thuận trọng tài vô hiệu theo định Điều 10 Pháp lệnh; Thành phần Hội đồng trọng tài, tố tụng trọng tài không phù hợp với thoả thuận bên theo quy định Pháp lệnh; Vụ tranh chấp không thuộc thẩm quyền Hội động trọng tài, trường hợp định trọng tài có phần khơng thuộc thẩm quyền Hội đồng trọng tài phần định bị huỷ; Bên yêu cầu chứng minh q trình giải vụ tranh chấp có trọng tài viên vi phạm nghĩa vụ trọng tài viên định khoản Điều 13 Pháp lệnh; Quyết định trọng tài trái với lợi ích cơng cộng Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Xem qua để huỷ định trọng tài nêu phù hợp với thông lệ quốc tế Tuy nhiên, nghiên cứu phân tích kỹ vài số điểm liệt kê đây, thấy nhiều điểm bất cập xung quanh để huỷ định trọng tài Việt Nam Trước hết, phân tích thứ hai “Thoả thuận trọng tài vô hiệu theo quy định Điều 10 Pháp lệnh” Theo Điều 10 Pháp lệnh trọng tài, có tới trường hợp dẫn đến định trọng tài bị vô hiệu: Tranh chấp phát sinh không thuộc hoạt động thương mại quy định khoản Điều Pháp lệnh; Người ký thoả thuận trọng tài khơng có thẩm quyền ký kết theo quy định pháp luật; Một bên ký thoả thuận trọng tài khơng có lực hành vi dân đầy đủ; Thoả thuận trọng tài không quy định quy định không rõ đối tượng tranh chấp, tổ chức trọng tài có thẩm quyền giải vụ tranh chấp mà sau bên khơng có thoả thuận bổ sung; Thoả thuận trọng tài không lập theo định Điều Pháp lệnh; Bên ký kết thoả thuận trọng tài bị lừa dối, bị đe doạ có yêu cầu tuyên bố thoả thuận trọng tài vô hiệu; thời hạn tuyên bố thoả thuận trọng tài vô hiệu tháng, kể từ ngày ký kết thoả thuận trọng tài, phải trước ngày Hội đồng trọng tài mở phiên họp giải vụ tranh chấp định Điều 30 Pháp lệnh; Trên thực tế việc thoả thuận trọng tài “không quy định” quy định “không rõ” đối tượng tranh chấp tổ chức trọng tài có thẩm quyền giải vụ tranh chấp dễ xảy ra, nhiều lỗi đơn giản quy định chung chung [v]; thoả thuận trọng tài ghi khơng xác [vi]; thoả thuận trọng tài diễn đạt nhầm [vii]; thoả thuận trọng tài chọn tổ chức trọng tài trước có khơng tồn tại[viii] Trên thực tế Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) nhận nhiều điều khoản trọng tài lập trước ngày Pháp lệnh trọng tài có hiệu lực “khơng quy định” “quy định không rõ” đối tượng tranh chấp tổ chức trọng tài có thẩm quyền giải vụ tranh chấp dẫn chứng trên, việc giải số tranh chấp lại tiến hành vào thời điểm Pháp lệnh có hiệu lực Nếu áp dụng quy định khoản Điều 10 Pháp lệnh, thoả thuận trọng tài bị coi vơ hiệu Vậy liệu xem xét thoả thuận trọng tài theo Điều 61 Pháp lệnh trọng tài hay khơng? [ix]Theo quan điểm VIAC Hội đồng trọng tài không áp dụng Pháp lệnh giải vụ tranh chấp có thoả thuận trọng tài ký trước thời điểm Pháp lệnh có hiệu lực Tuy nhiên, nhiều trường hợp (hoặc hai) bên vụ tranh chấp lại viện dẫn áp dụng Pháp lệnh, vấn đề lại khơng đơn giản Vấn đề phức tạp với đa số trường hợp phổ biến đã, xảy thực tế với thoả thuận trọng tài có khiếm khuyết nêu Khoản Điều 10 Pháp lệnh, ký kết sau ngày Pháp lệnh trọng tài có hiệu lực Theo chúng tôi, nhận loại thoả thuận trọng tài đó, Hội đồng trọng tài cần giải thích cho bên đương biết để có thoả thuận bổ sung Khoản Điều 10 có quy định “mở” cho bên có thoả thuận bổ sung Tuy nhiên, thiếu xem xét kỹ lưỡng hướng dẫn cụ thể Hội đồng trọng tài, bên khó tự đưa thoả thuận trọng tài đầy đủ theo yêu cầu Vấn đề trở nên phức tạp không công cho bên thoả thuận trọng tài bị coi vô hiệu dựa khoản Điều 10 Theo chúng tôi, việc thoả thuận trọng tài “không quy định” “quy định không rõ” đối tượng tranh chấp tổ chức trọng tài có thẩm quyền giải vụ tranh chấp dẫn chứng (quy định chung chung; ghi khơng xác; diễn đạt nhầm; chọn tổ chức trọng tài trước có khơng tồn v.v ”, khơng thể coi sở để tuyên thoả thuận trọng tài vô hiệu, để huỷ định trọng tài Theo tác giả, quy định mang tính tuỳ tiện, đầy hình thức, nặng yếu tố kỹ thuật mà yếu tính pháp lý Khơng thể đánh giá lỗi kỹ thuật soạn thảo văn chất hành vi pháp lý Có thể khẳng định quy định bất cập pháp luật Việt Nam chưa không tồn pháp luật trọng tài quốc gia nào, quy tắc tố tụng thiết chế trọng tài quốc tế giới Hầu hết pháp luật quốc gia quốc tế trọng tài đưa số lý chung sau làm để huỷ định trọng tài: • • • • • Một bên ký kết thoả thuận trọng tài khơng đủ lực ký kết thoả thuận đó; thoả thuận trọng tài khơng có giá trị pháp lý theo luật mà bên chọn để áp dụng theo luật quốc gia nơi định tuyên trường hợp bên không ghi rõ; Bên làm đơn yêu cầu không thông báo cách đầy đủ việc định trọng tài viên tố tụng trọng tài, nói cách khác khơng thể trình bày vụ việc mình; Quyết định trọng tài giải tranh chấp không quy định không nằm phạm vi điều khoản thoả thuận đưa trọng tài giải quyết, định bao gồm phán vấn đề vượt phạm vi thoả thuận đưa trọng tài giải với điều kiện định vấn đề đưa trọng tài giải tách khỏi vấn đề khơng đưa trọng tài có phần định chứa đựng định vấn đề không nêu trọng tài giải bị huỷ bỏ; Thành phần Hội đồng trọng tài tố tụng trọng tài không phù hợp với thoả thuận bên hoặc, trường hợp khơng có thoả thuận đó, khơng phù hợp với luật nước nơi tiến hành trọng tài; Toà án phát rằng: o o Theo luật quốc gia này, vấn đề nội dung tranh chấp giải trọng tài; Quyết định trọng tài vi phạm trật tự cơng cộng quốc gia Xét hình thức, số lượng để huỷ định trọng tài nêu điều khoản huỷ định trọng tài pháp luật Việt Nam không nhiều (6 điểm) Tuy nhiên, chất, lý để huỷ định trọng tài theo pháp luật Việt Nam rộng, nhiều điều khoản khác dẫn chiếu đến từ thân nêu Cụ thể, để tuyên thoả thuận trọng tài vô hiệu nêu Điều 10 Pháp lệnh (6 điểm) [x] vi phạm nghĩa vụ trọng tài viên quy định khoản Điều 13 Pháp lệnh [xi] Để thấy rõ “mênh mông” “đa dạng” huỷ định trọng tài theo pháp luật Việt Nam, thử thêm lần nữa, đơn cử phân tích số nghĩa vụ trọng tài viên, theo quy định Pháp lệnh, ví dụ nghĩa vụ “Tuân thủ quy định Pháp lệnh này” [xii] Đây thực quy định chung chung mơ hồ! Theo logic quy định này, việc trọng tài viên vi phạm điều khoản 62 điều Pháp lệnh trọng tài Việt Nam, để huỷ định trọng tài! Có thể đơn cử hàng vài chục nghĩa vụ chung chung “rút kinh nghiệm, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ giải tranh chấp trọng tài viên”; hay "báo cáo định kỳ hoạt động trung tâm trọng tài cho Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam Sở Tư pháp nơi trung tâm trọng tài đăng ký hoạt động"; hay “lưu trữ hồ sơ, cung cấp định trọng tài theo yêu cầu bên quan Nhà nước có thẩm quyền” v.v… Chẳng lẽ việc trọng tài viên không chấp hành chấp hành không nghiêm chỉnh số hàng vài trăm quy định Pháp lệnh trọng tài, lại để huỷ định trọng tài?! Thậm chí nghĩa vụ khác, cụ thể đặc thù riêng cho trọng tài viên nêu khoản Điều 13 điều cần bàn Nghĩa vụ “giữ bí mật nội dung vụ tranh chấp mà giải quyết” [xiii], theo chúng tơi khơng thiết cần phải chấp hành nguyên tắc bắt buộc hay có tính cưỡng chế! Nghĩa vụ (cũng quy tắc đạo đức) trọng tài viên giữ bí mật vụ tranh chấp bên để khỏi ảnh hưởng đến uy tín kinh doanh họ Đây ưu chế giải tranh chấp trọng tài, trọng tài viên mang lại Ta coi quy định bắt buộc trọng tài viên, vô lý đem việc trọng tài viên khơng giữ bí mật [xiv] nội dung vụ tranh chấp bên kinh doanh làm để huỷ định trọng tài! Trên số phân tích thí điểm vài số nhiều để huỷ định trọng tài theo quy định pháp luật Việt Nam Thiết nghĩ mổ xẻ toàn huỷ định trọng tài, giật thấy rõ số phận mong manh định trọng tài tuyên Việt Nam! Bổ sung thêm án lệ có việc Toà án Việt Nam huỷ định trọng tài [xv] cách tuỳ tiện, tác giả khẳng định nhà kinh doanh phải đắn đo lựa chọn trọng tài Việt Nam phương thức để giải tranh chấp họ Về lý thuyết, có vơ vàn cách để tìm lý đề nghị Toà án huỷ định trọng tài, bên thua cố tình! Về khái niệm lợi ích cơng cộng Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Điều 54 Pháp lệnh quy định huỷ định trọng tài việc định trái với lợi ích cơng cộng Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quy định phù hợp với Luật Mẫu UNCITRAL quy tắc tố tụng thiết chế trọng tài quốc tế, pháp luật nước khác Tuy nhiên cần phải nói thêm, quan niệm “trật tự cơng cộng” – “public policy” pháp luật Việt Nam có phần khác với pháp luật quốc tế pháp luật số nước Có hai loại khái niệm trật tự cơng cộng, trật tự cơng cộng quốc gia (domestic public policy) trật tự công cộng quốc tế (international public policy) Pháp số nước khác Mỹ, Đức, Mehicơ… nước có cách phân định áp dụng rạch ròi hai khái niệm “trật tự công cộng” Theo cách phân định nước đó, thuộc trật tự cơng cộng quan hệ pháp lý tầm quốc gia, không thiết phải áp dụng quan hệ pháp luật có yếu tố nước ngồi Điều có nghĩa nội hàm trật tự cơng cộng quốc tế hẹp trật tự công cộng quốc gia Thuật ngữ “trật tự công cộng” Công ước New York năm 1958 công nhận thi hành định trọng tài nước ngồi (Cơng ước New York) văn pháp lý quốc tế khác, bao gồm ngun tắc có tính chất tảng pháp luật công lý, mặt nội dung thủ tục Trong loạt án lệ Tồ án nước thành viên Cơng ước New York, ranh giới trật tự cơng cộng quốc gia trật tự công cộng quốc tế phân định rõ Trong vụ án tiếng Fritz Scherk v AlbertoCulver Co, Toà án Tối cao Mỹ tuyên rằng, tranh chấp chứng khoán phát sinh từ Hợp đồng nước khơng thuộc thẩm quyền xét xử trọng tài, lại ngược hẳn trường hợp Hợp đồng có yếu tố nước ngồi, có nghĩa tranh chấp thuộc đối tượng giải trọng tài Trong vụ Parsons and Whittemore Overseas Inc v RAKTA, Toà Phúc thẩm Mỹ cho rằng, "khái niệm trật tự công cộng Công ước New York cần phải hiểu cách hẹp Việc thi hành định trọng tài nước ngồi bị từ chối việc thi hành vi phạm nguyên tắc quốc gia đạo đức công lý" (“violate the forum State’s most basic notions of morality and justice”) Toà án Đức nhiều vụ án khác nhiều lần khẳng định rằng, định trọng tài nước ngồi, khơng phải tất vi phạm điều cấm pháp luật Đức bị coi vi phạm trật tự công cộng; rằng, Đức, khái niệm vi phạm trật tự công cộng viện dẫn trường hợp vô đặc biệt mà Ở Mehicô, khái niệm trật tự công cộng quốc gia quốc tế phân biệt rõ Một ví dụ khái niệm “in personam” thuộc vấn đề trật tự công cộng quốc gia nước này, nhiên lại khơng tính đến trường hợp áp dụng trọng tài quốc tế Các án lệ thực tiễn thi hành Công ước New York năm 1958 công nhận thi hành định trọng tài nước nước thành viên cho thấy, Toà án nước, giải thích điều khoản trật tự công cộng theo nghĩa hẹp, hạn chế từ chối thi hành định trọng tài, trường hợp hãn hữu mà Điều có nghĩa là, việc thống cách hiểu giải thích điều khoản trật tự cơng cộng, Tồ án thể quan điểm động thái ủng hộ tinh thần Công ước, tạo điều kiện thuận lợi cho việc công nhận thi hành định trọng tài nước Thiết nghĩ xu hội nhập Việt Nam, chưa thể quy định cách rõ ràng khái niệm trật tự công cộng, không chấp nhận xu hướng phân định “trật tự công cộng quốc gia” “trật tự công cộng quốc tế” văn quy phạm pháp luật trọng tài, cần phải thống nhất, chừng mực đó, cách hiểu, giải thích áp dụng quy định thực tiễn xét xử Toà án Việt Nam nói chung thực tiễn cơng nhận thi hành định trọng tài nước Việt Nam nói riêng Tóm lại, điều khoản huỷ định trọng tài Pháp lệnh trọng tài thương mại Việt Nam nhiều bất cập Trong Luật trọng tài xây dựng nay, hy vọng quy định tồn phân tích loại bỏ! ========================== CHÚ THÍCH [i] Trong thông thường vấn đề huỷ định trọng tài pháp luật nước quy định điều (Luật Mẫu trọng tài UNCITRAL, Quu tắc trọng tài quốc tế ICC, trọng tài LCIA), pháp luật Việt Nam dành hẳn 11 Điều để quy định huỷ định trọng tài [ii] Điều 37 Hòa giải: Trong q trình tố tụng trọng tài, bên tự hòa giải Trong trường hợp hòa giải thành theo u cầu bên, Hội đồng Trọng tài đình tố tụng 2 Các bên yêu cầu Hội đồng Trọng tài tiến hành hòa giải Trong trường hợp hòa giải thành bên u cầu Hội đồng Trọng tài lập biên hòa giải thành định cơng nhận hòa giải thành Biên hòa giải thành phải bên Trọng tài viên ký Quyết định cơng nhận hòa giải thành Hội đồng Trọng tài chung thẩm thi hành theo quy định Điều 57 Pháp lệnh [iii] Quyết định nói đến định chung thẩm, định “cuối cùng” (last), giải tận gốc vấn đề đưa ràng buộc với bên Phán chung thẩm hiểu theo nghĩa kết luận hướng dẫn Hội đồng trọng tài [iv] Điều 34, khoản 3, Luật Mẫu trọng tài UNCITRAL Điề [v] Ví dụ: “Tranh chấp giải trọng tài Việt Nam”; “Tranh chấp giải trọng tài thương mại quốc tế”; “Tranh chấp giải trọng tài kinh tế Việt Nam”; [vi] Ví dụ “tranh chấp giải trọng tài kinh tế bên cạnh Phòng thương mại Cơng nghiệp Việt Nam”; “Tranh chấp giải trọng tài Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam”, hay “Tranh chấp giải Toà án Trọng tài Quốc tế bên cạnh Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam” [vii] Ví dụ “Tranh chấp đựoc giải Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam”, “Tranh chấp giải Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam theo Quy tắc tố tụng Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam” [viii] Ví dụ “Tranh chấp đưa giải Hội đồng Trọng tài Ngoại thương Việt Nam” [ix] Điều 61 Các thoả thuận trọng tài ký kết trước ngày Pháp lệnh có hiệu lực thực theo quy định pháp luật có hiệu lực thời điểm ký thoả thuận trọng tài [x] Tranh chấp phát sinh không thuộc hoạt động thương mại quy định khoản Điều Pháp lệnh - Người ký thoả thuận trọng tài khơng có thẩm quyền ký kết theo quy định pháp luật; - Một bên ký kết thoả thuận trọng tài khơng có năgn lực hành vi dân đầy đủ; - Thoả thuận trọng tài không quy định quy định không rõ đối tượng tranh chấp, tổ chức trọng tài có thẩm quyền giải vụ tranh chấp mà sau bên khơng có thoả thuận bổ sung; - Thoả thuận trọng tài không lập theo quy định Điều Pháp lệnh (Điều Pháp lệnh quy định hình thức thoả thuận trọng tài) - Bên ký kết thoả thuận trọng tài bị lừa dối, bị đe doạ có yêu cầu tuyên bố thoả thuận trọng tài vô hiệu…;” [xi] Các nghĩa vụ không vi phạm là: “Tuân thủ quy định Pháp lệnh này” (đây quy định chung chung mơ hồ!) [xii] Điểm a, Khoản Điều 13 [xiii] Điểm d, Khoản Điều 13 [xiv] Việc khơng giữ bí mật nhiều khơng phải chủ quan, mà khách quan mang lại! [xv] Sự tùy rõ thực tiễn vụ việc Toà án Việt nam từ chối công nhận thi hành định trọng tài nước Chi tiết vụ việc này, xem thêm Đặng Hoàng Oanh,“Recognition and enforcement of foreign arbitral awards: a look for a comparable regime for Viet Nam - Công ước New York năm 1958 Công nhận thi hành định Trọng tài nước ngồi: thử tìm chế thích hợp cho Việt Nam” - Luận văn Thạc sỹ Khoa Sau Đại học Luật, Đại học Tổng hợp Nagoya, Nhật bản, lưu Thư viện Đại học Tổng hợp Nagoya, Nhật Thư viện Bộ Tư pháp Việt Nam; tr 45 – 56 Xem thêm Đặng Hoàng Oanh, "Pháp luật Việt Nam công nhận cho thi hành Việt Nam định Trọng tài nước ngoài", Tạp chí Grifins View, tháng 1/2003, ĐHTH Amsterdam, Hà Lan ... nội dung thủ tục Trong loạt án lệ Tồ án nước thành viên Cơng ước New York, ranh giới trật tự cơng cộng quốc gia trật tự công cộng quốc tế phân định rõ Trong vụ án tiếng Fritz Scherk v AlbertoCulver... giải: Trong q trình tố tụng trọng tài, bên tự hòa giải Trong trường hợp hòa giải thành theo u cầu bên, Hội đồng Trọng tài đình tố tụng 2 Các bên yêu cầu Hội đồng Trọng tài tiến hành hòa giải Trong. .. tài thương mại Việt Nam nhiều bất cập Trong Luật trọng tài xây dựng nay, hy vọng quy định tồn phân tích loại bỏ! ========================== CHÚ THÍCH [i] Trong thông thường vấn đề huỷ định trọng
- Xem thêm -

Xem thêm: Com huy quyet dinh trong tai che dinh con nhieu bat cap trong phap luat vn, Com huy quyet dinh trong tai che dinh con nhieu bat cap trong phap luat vn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay