Com mot so bat cap ve quy dinh hinh thuc va noi dung cua quyet dinh trong tai trong phap luat tttm

5 22 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:27

Một số bất cập quy định hình thức nội dung định trọng tài Pháp lệnh Trọng tài thương mại Việt Nam Hình thức nội dung định trọng tài quy định pháp luật trọng tài quốc gia Tuy nhiên, cách hiểu áp dụng quy định nước khơng hồn tồn đồng Bài viết tập trung bình luận, phân tích quy định linh hoạt áp dụng cho hình thức nội dung định trọng tài pháp luật quốc tế pháp luật nước, sở so sánh điểm bất cập pháp luật trọng tài Việt Nam liên quan đến chế định này, đề xuất kiến nghị để sửa đổi, bổ sung quy định cho phù hợp với pháp luật tập quán quốc tế trọng tài thương mại Hình thức định trọng tài Về bản, hình thức định trọng tài xác định theo: 1) Thoả thuận trọng tài; 2) Luật áp dụng cho trọng tài Khác với pháp luật trọng tài nhiều nước, quy tắc tố tụng trọng tài nhiều thiết chế trọng tài quốc tế, pháp luật Việt Nam khơng có điều quy định hình thức định trọng tài Tuy vậy, quy định nội dung định trọng tài Điều 44 Pháp lệnh Trọng tài thương mại cho lý để hiểu hình thức định trọng tài văn Khoản Điều 44 quy định “Chữ ký trọng tài viên trọng tài viên nhất” khoản “trường hợp có trọng tài viên khơng ký vào định trọng tài ” Hành vi “ký” thể định trọng tài phải lập văn Quy định tương tự quy định Luật Trọng tài Pháp (1) Tuy vậy, việc pháp luật ta khơng có điều khoản quy định trực tiếp hình thức định trọng tài vấn đề cần cân nhắc, tránh có tuỳ tiện giải thích áp dụng điều khoản thực tế Cũng cần nhấn mạnh rằng, pháp luật trọng tài hầu đòi hỏi định trọng tài phải lập thành văn phải có chữ ký hay nhiều trọng tài viên (2) Ngoài ra, thực tế Luật Trọng tài năm 1996 Anh, có quy định Điều 52 (3) hình thức văn định trọng tài, nghĩa vụ trọng tài viên việc ký định trọng tài, có điều khoản bao trùm Điều 52 (1) tôn trọng quyền thoả thuận bên việc lựa chọn hình thức định trọng tài “Các bên tự thoả thuận hình thức định trọng tài” Điều 31 Luật Mẫu trọng tài, Điều 823 (6) Bộ luật Tố tụng dân Italia quy định rõ, bên có quyền tự thoả thuận địa điểm ký định trọng tài, định trọng tài không thiết phải ký nơi xảy trọng tài Như vậy, nói, bên khơng áp dụng u cầu mang tính tiêu chuẩn hình thức văn định trọng tài Điều 52 (1) Luật Trọng tài Anh năm 1996 cho phép bên tính đến định trọng tài miệng, thoả thuận qua điện thoại, định trọng tài Chủ tịch Hội đồng trọng tài ký Tuy vậy, thực tế, định trọng tài miệng, theo suy đoán từ Luật Trọng tài Anh, chưa xảy 2 Nội dung định trọng tài Cũng giống hình thức định trọng tài, nội dung định trọng tài xác định chủ yếu dựa 1) Thoả thuận trọng tài; 2) Luật áp dụng cho trọng tài Điều 44 Pháp lệnh Trọng tài thương mại Việt Nam quy định chi tiết đầy đủ nội dung định trọng tài: - Ngày, tháng, năm địa điểm định trọng tài, trường hợp việc giải vụ tranh chấp Trung tâm trọng tài tổ chức định trọng tài phải có tên trung tâm trọng tài; - Tên, địa nguyên đơn bị đơn; - Họ, tên trọng tài viên trọng tài viên nhất; - Tóm tắt đơn kiện vấn đề tranh chấp; - Cơ sở để định trọng tài; - Quyết định vụ tranh chấp; định phí trọng tài chi phí khác; - Thời hạn thi hành định trọng tài; - Chữ ký trọng tài viên trọng tài viên So sánh với pháp luật số nước khác pháp luật quốc tế trọng tài yêu cầu nội dung định trọng tài nêu đầy đủ Đặc biệt, quy định thời hạn thi hành định trọng tài so với pháp luật trọng tài nhiều nước Tuy nhiên, theo chúng tôi, quy định điều khoản có lẽ khơng cần thiết, thời hạn thi hành định trọng tài điều chỉnh số văn pháp luật chuyên ngành tố tụng dân thi hành án Trong nội dung định trọng tài “Cơ sở để định trọng tài” “Chữ ký trọng tài viên trọng tài viên nhất” hai nội dung quan trọng - Cơ sở (hay gọi lý do) để định trọng tài Khoản Điều 31 Luật Mẫu trọng tài UNCITRAL quy định: “Trừ bên thoả thuận việc không nêu lý phán quyết định điều khoản thoả thuận theo Điều 30 (3), phán phải nêu lý làm để ban hành” Đây nguyên tắc công nhận pháp luật trọng tài hầu hết quốc gia Pháp luật trọng tài Liên bang Nga Ukraine chí khơng cho phép bên thoả thuận ngoại lệ việc không nêu lý do, mà quy định bắt buộc, phán phải nêu rõ lý Trước việc nêu hay không nêu lý phán trọng tài khác biệt pháp luật trọng tài châu âu lục địa pháp luật án lệ Pháp luật án lệ cho phép không cần nêu lý định trọng tài Tuy nhiên, khác biệt hai hệ thống pháp luật Luật Trọng tài Anh năm 1996 quy định Điều 52 khoản 4: “Phán trọng tài cần phải nêu rõ lý do, trừ trường hợp bên thoả thuận bỏ qua điều đó” Tại Hoa Kỳ, bang California, Connecticut, Oregon Texas, pháp luật trọng tài có cách tiếp cận Điều 31 khoản Luật Mẫu nêu Các văn pháp luật khác trọng tài Hoa Kỳ không yêu cầu phải nêu lý do, quy tắc tố tụng trọng tài có quy định việc phải nêu lý (ví dụ Điều 32 (3) Quy tắc trọng tài UNCITRAL, bên có thoả thuận khác - phán phải nêu rõ lý do) Quy tắc trọng tài ICC Điều 25 không quy định trường hợp ngoại lệ khơng nêu lý Tại số nước, có phân biệt phán trọng tài giải theo luật phán theo phương thức trung gian hoà giải Tại Tây Ban Nha, vấn đề quy định Điều 31 Luật Trọng tài năm 1988 Việc nêu lý đòi hỏi phán theo luật Quy định tương tự tìm thấy Luật Trọng tài Peru năm 1996, phần áp dụng cho trọng tài nước Tuy nhiên, trọng tài quốc tế khơng có phân biệt, việc nêu lý bắt buộc hai loại phán Như vậy, nói, việc nêu rõ sở (hay lý do) phán trọng tài bắt buộc coi nội hàm trật tự công cộng Tuy vậy, vấn đề đặt trật tự cơng cộng áp dụng hồn toàn thiếu việc nêu lý do, hay thiếu phần lý do, nói cách khác, lý nêu chưa đầy đủ? Theo hiểu, có việc hồn tồn thiếu lý sở dẫn đến huỷ định trọng tài Trường hợp Toà án xem xét xem lý đưa cho phán đầy đủ hay chưa dẫn đến việc xem xét lại nội dung vụ việc, điều lại hành vi vượt thẩm quyền Toà án, trừ trường hợp định trọng tài vi phạm trật tự công cộng - Chữ ký trọng tài viên trọng tài viên Một yêu cầu mặt nội dung định trọng tài theo pháp luật Việt Nam cần phải có “chữ ký trọng tài viên trọng tài viên nhất” Đây yêu cầu áp dụng phổ biến cho hầu hết pháp luật trọng tài nước Tuy nhiên, nguyên tắc quy định áp dụng cách cứng nhắc, xảy trường hợp định trọng tài bị huỷ đơn giản hành động trọng tài viên cố ý từ chối ký vào định Vì vậy, pháp luật nước quy định “chữ ký” trọng tài viên điều kiện bắt buộc mà khơng tính đến trường hợp ngoại lệ, khơng coi phù hợp với trọng tài quốc tế (4) Quy tắc trọng tài trọng tài quốc tế chủ yếu quy định gián tiếp trực tiếp chữ ký trọng tài viên định trọng tài Quy tắc trọng tài ICC quy định rõ, định trọng tài cần phải ký, cần chữ ký đa số trọng tài viên, trường hợp không đạt đa số chữ ký trọng tài viên, cần chữ ký Chủ tịch Hội đồng trọng tài đủ (5) Điều 31 Luật Mẫu trọng tài có quy định tương tự đoạn 1, “quyết định phải lập văn phải trọng tài viên trọng tài viên ký Trong tố tụng trọng tài gồm nhiều trọng tài viên, chữ ký đa số trọng tài viên Hội đồng trọng tài đủ, có nêu lý chữ ký khuyết” Điều khoản tương tự tìm thấy Quyết định trọng tài LCIA (6) Để tránh trường hợp có trọng tài viên cố ý làm hỏng hiệu lực định trọng tài cách không ký vào định trọng tài, Khoản Điều 44 Pháp lệnh Trọng tài thương mại Việt Nam quy định bổ sung “trường hợp có trọng tài viên khơng ký vào định trọng tài, Chủ tịch Hội đồng trọng tài phải ghi việc định trọng tài phải nêu rõ lý do” Theo chúng tôi, quy định chưa đủ, chưa rõ ràng việc nêu rõ lý trường hợp có trọng tài viên không ký vào định trọng tài đủ để định trọng tài có hiệu lực hay khơng Thiết nghĩ, pháp luật Việt Nam nên áp dụng cách quy định rõ ràng rành mạch quy tắc tố tụng trung tâm trọng tài quốc tế ICC, LCIA hay Luật Mẫu trọng tài UNCITRAL Cũng cần nhấn mạnh thêm, định trọng tài trình lấy chữ ký trọng tài viên lúc có mặt nhiều địa điểm khác trường hợp trọng tài quốc tế, trọng tài viên chí lúc có mặt nhiều quốc gia khác Quyết định trọng tài không thiết phải ký địa điểm tiến hành xét xử trọng tài Trong trường hợp định trọng tài rõ địa điểm ký định trọng tài, địa điểm khơng có nghĩa nơi xét xử trọng tài Các trọng tài viên ký định trọng tài địa điểm Tuy nhiên trường hợp Toà án Anh Vụ Outhwaite v Hiscox lại có phán hồn tồn khác (7) Trong vụ trọng tài xét xử Luân Đôn, định trọng tài tuyên trọng tài viên có nơi thường trú Pháp Trong phán có rõ địa điểm ký định trọng tài Paris Toà án, vào địa điểm ký định trọng tài cho định trọng tài “tuyên” Paris, kết luận lý nên phán trọng tài “trọng tài nước ngồi”, thuộc đối tượng điều chỉnh Cơng ước New York năm 1958 Phán Toà án bị trích gay gắt chệch lại nguyên tắc công nhận rộng rãi Pháp luật trọng tài nước quy định tự trọng tài viên việc lựa chọn định đoạt địa điểm ký định trọng tài, ngồi nơi tun định đó, có tính đến hạn chế trường hợp trọng tài viên từ chối ký định, phân tích (8) Tuy nhiên, có pháp luật Italia quy định chi tiết vấn đề cách phân biệt rõ địa điểm tuyên định trọng tài địa điểm ký định Theo quy định Điều 823 (6) Luật Tố tụng dân Italia, định trọng tài cần bao gồm: “Chữ ký trọng tài viên, rõ ngày, tháng năm ký định; trọng tài viên ký định địa điểm nơi tuyên định trọng tài, kể trường hợp nước Trong trường hợp có nhiều trọng tài viên, họ ký định trọng tài nhiều địa điểm khác mà không cần phải gặp lại thêm lần nữa” Theo chúng tôi, điều khoản quy định chi tiết đầy đủ việc ký định trọng tài giải xác vấn đề mà thực tiễn trọng tài gặp phải Thiết nghĩ, pháp luật trọng tài Việt Nam nên có cách quy định tương tự lần xây dựng Luật Trọng tài thương mại tới thời điểm tại, cần có cách hiểu áp dụng thống nhật, tránh trường hợp giải thích tuỳ tiện vụ việc Outhwaite v Hiscox dẫn chứng trªn (1) Điều 1473, Luật Trọng tài Pháp không quy định rằng, định trọng tài phải lập văn bản, mà quy định việc ký định trọng tài (2) Quy tắc trọng tài UNCITRAL, Điều 32 quy định định trọng tài phải lập thành văn bản; Quy tắc trọng tài ICSID, Điều 47; Điều 26 Quy tắc trọng tài LCIA; Điều 27 Quy tắc trọng tài quốc tê Singapore; Điều 33 Luật trọng tài Thuỵ Sỹ có quy định tương tự (3) Điều 30 Luật Mẫu trọng tài quy định Quyết định điều khoản thoả thuận thơng qua hồ giải (4) Xem phân tích trên, phần nguyên tắc định trọng tài theo đa số Tương tự, xem thêm phân tích Mơ hình truncated tribunal thảo luận taị Hội nghị ICCA năm 1990 Xem thêm Báo cáo Schưebel and Bockstiêgl, “Preventing Delay ò Dứuption of Arbitration ICCA Congress Series No.5 (Kluwer, 1991) tr 241-247, 270-274 Xem thêm French -Mexican Claims Commission Cases, thảo luận Feller, The mexican Claims Commissions (1935), tr 70-77; Schưebel, International Arbitration: Three Salient Problems (1987), tr 144-296; Order of May 17, 1985, in Sedco Inc.et al., Vụ việc No 129, in lại Iran -U.S.C.T.R.34 and concuring opinion of Judge Bower tr 40; Uiterwiyk Corp.et al v Islamic Republic of Iran, Award No 375-381-1 (July 6,1988), 19 Iram-U.S.C.T.R 107, 116 and dissenting letter and supplemental opinion at 161, 169 (5) Quy tắc trọng tài ICC, Điều 25 (1) (6) Quy tắc trọng tài LCIA, Điều 26 (7) Outhwaite v Hiscox, (1991) W.L.R 292 (H.L.), ICCA Yearbook 1992, 599-609 (8) Quy tắc trọng tài ICC, Điều 25 (1); Quy tắc trọng tài LCIA, Điều 26; Luật mẫu trọng tài UNCITRAL, Điều 31 (1) Ths Đặng Hồng Oanh - Phó Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp ... do, quy tắc tố tụng trọng tài có quy định việc phải nêu lý (ví dụ Điều 32 (3) Quy tắc trọng tài UNCITRAL, bên có thoả thuận khác - phán phải nêu rõ lý do) Quy tắc trọng tài ICC Điều 25 không quy. .. Pháp không quy định rằng, định trọng tài phải lập văn bản, mà quy định việc ký định trọng tài (2) Quy tắc trọng tài UNCITRAL, Điều 32 quy định định trọng tài phải lập thành văn bản; Quy tắc trọng... Điều 47; Điều 26 Quy tắc trọng tài LCIA; Điều 27 Quy tắc trọng tài quốc tê Singapore; Điều 33 Luật trọng tài Thuỵ Sỹ có quy định tương tự (3) Điều 30 Luật Mẫu trọng tài quy định Quy t định điều
- Xem thêm -

Xem thêm: Com mot so bat cap ve quy dinh hinh thuc va noi dung cua quyet dinh trong tai trong phap luat tttm, Com mot so bat cap ve quy dinh hinh thuc va noi dung cua quyet dinh trong tai trong phap luat tttm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay