Com nhung diem moi cua luat thuong mai nam 2005

2 23 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:26

Luật Thương mại năm 2005 gồm chương, 324 điều (so với Luật Thương mại năm 1997 có chương, 264 điều), có 96 điều Luật Thương mại năm 1997 bãi bỏ, 149 điều sửa đổi 143 điều bổ sung Bố cục Luật Thương mại (sửa đổi) gần đổi hoàn toàn so với Luật Thương mại năm 1997 Sự đổi chủ yếu việc mở rộng phạm vi điều chỉnh luật, không điều chỉnh hoạt động mua bán hàng hố mà điều chỉnh hoạt động cung ứng dịch vụ xúc tiến thương mại Các nhóm hoạt động thương mại tính chất tập hợp chương riêng: Chương IV quy định "Xúc tiến thương mại" hay Chương V "Các hoạt động trung gian thương mại" Luật Thương mại 2005 áp dụng thương nhân, tổ chức, cá nhân khác có hoạt động liên quan đến thương mại Riêng cá nhân hoạt động thương mại cách độc lập, thường xun khơng phải đăng ký kinh doanh vào nguyên tắc Luật này, Chính phủ quy định cụ thể văn luật Luật Thương mại 2005 mở rộng đối tượng áp dụng, không bao gồm thương nhân hoạt động thương mại cũ mà áp dụng cho tổ chức, cá nhân khác hoạt động có liên quan đến thương mại Luật Thương mại 2005 có điểm khác biệt với Luật Thương mại 1997 chỗ đối tượng thương nhân mở rộng khái niệm để bao trùm toàn chủ thể có hoạt động thương mại Luật Thương mại 2005 quy định nguyên tắc hoạt động thương mại phù hợp với nguyên tắc Bộ Luật Dân 2005 thực tiễn hoạt động thương mại VN Việc mở rộng khái niệm thương mại giúp hài hoà nguyên tắc điều chỉnh hoạt động thương mại VN với chuẩn mực quốc tế Cụ thể, khái niệm hoạt động thương mại VN bao trùm lĩnh vực thương mại hàng hố, thương mại dịch vụ khía cạnh thương mại đầu tư sở hữu trí tuệ Việc mở rộng giúp cho việc giải tranh chấp quốc tế thực dễ dàng hơn, tạo điều kiện cho VN thực thi cam kết cho thi hành phán Trọng tài nước liên quan đến thương mại VN Việc Luật Thương mại 2005 thừa nhận thể chế nguyên tắc như: nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật thương nhân hoạt động thương mại; tự do, tự nguyện thoả thuận hoạt động thương mại; áp dụng thói quen hoạt động thương mại thiết lập bên; bảo vệ quyền lợi đáng người tiêu dùng; thừa nhận giá trị pháp lý thông điệp liệu hoạt động thương mại giúp xác định rõ chế quản lý hoạt động thương mại giúp tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động thương mại biết rõ nguồn quyền nghĩa vụ Ngồi ra, việc thừa nhận giá trị pháp lý thông điệp liệu sở pháp lý quan trọng để VN triển khai thương mại điện tử thời gian tới Ngoài ra, Luật Thương mại 2005 xác định hình thức quyền hoạt động thương mại thương nhân nước VN So với Luật Thương mại năm 1997, Luật Thương mại 2005 bổ sung thêm hai hình thức hoạt động bao gồm DN liên doanh, DN 100% vốn nước Sự bổ sung phù hợp với quy định điều ước quốc tế mà VN ký kết tham gia Mặt khác, hoạt động khuyến trước có điều Luật Thương mại 1997 bổ sung sửa đổi thành 14 điều; Quảng cáo thương mại tăng từ 12 (Luật Thương mại 1997) lên 15 điều; Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ tăng từ 10 lên 12 điều; Hội chợ, triển lãm thương mại tăng từ 11 lên 12 điều Nhiều nội dung đưa vào như: bổ sung hình thức khuyến mãi, làm rõ thơng tin phải thông báo công khai hoạt động khuyến mại; bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm quảng cáo thương mại; ghi nhận thêm hoạt động dịch vụ giới thiệu bổ sung hình thức trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ qua Internet; trách nhiệm bên hoạt động hội chợ, triển lãm Luật Thương mại năm 2005 bổ sung số quy định nguyên tắc đấu giá, người tổ chức đấu giá, người bán hàng quyền, nghĩa vụ họ; quy định cụ thể người không tham gia đấu giá; thời hạn niêm yết việc bán đấu giá trình tự tiến hành đấu giá Sưu tầm ... hàng hoá, dịch vụ qua Internet; trách nhiệm bên hoạt động hội chợ, triển lãm Luật Thương mại năm 2005 bổ sung số quy định nguyên tắc đấu giá, người tổ chức đấu giá, người bán hàng quyền, nghĩa
- Xem thêm -

Xem thêm: Com nhung diem moi cua luat thuong mai nam 2005, Com nhung diem moi cua luat thuong mai nam 2005

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay