Com xay dung khai niem nhan hieu trong luat so huu tri tue

4 20 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:23

Xây dựng khái niệm nhãn hiệu Luật Sở hữu trí tuệ Khơng phải hàng hố nhãn hiệu lại có ý nghĩa lớn thương mại Nhãn hiệu đối tượng quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) Vì vậy, pháp luật quốc tế pháp luật quốc gia coi trọng việc bảo hộ nhãn hiệu Tuy nhiên, khái niệm nhãn hiệu chưa hiểu thống quốc gia Bài viết đề cập đến khái niệm nhãn hiệu theo quy định pháp luật quốc tế, pháp luật Việt Nam so sánh với pháp luật Liên minh Châu Âu Hoa Kỳ - hai vùng lãnh thổ có truyền thống pháp luật lâu đời nhãn hiệu, từ đề xuất đưa khái niệm nhãn hiệu cho Luật SHTT Việt Nam Cho đến có nhiều điều ước quốc tế song phương đa phương điều chỉnh vấn đề liên quan đến nhãn hiệu1 Trong số này, kể số điều ước quốc tế có nhiều thành viên tham gia Công ước Paris 1883, Hệ thống Madrid, Hiệp định TRIPs Tuy Công ước Paris, Hệ thống Madrid chưa đưa khái niệm nhãn hiệu quy định điều khoản liên quan đến việc bảo hộ đối tượng sỡ hữu công nghiệp (Công ước Paris) thiết lập hệ thống quốc tế đăng ký bảo hộ nhãn hiệu (Hệ thống Madrid) Riêng TRIPs có quy định khái niệm nhãn hiệu Điều 15 Hiệp định TRIPs quy định sau: Bất kỳ dấu hiệu tổ hợp dấu hiệu nào, có khả phân biệt hàng hố dịch vụ doanh nghiệp với hàng hoá dịch vụ doanh nghiệp khác làm nhãn hiệu Các dấu hiệu đó, đặc biệt từ, kể tên riêng, chữ cái, chữ số, yếu tố hình học tổ hợp mầu sắc tổ hợp dấu hiệu phải có khả đăng ký làm nhãn hiệu Khái niệm số đặc điểm nhãn hiệu Thứ nhất, phải dấu hiệu tổ hợp dấu hiệu Các dấu hiệu từ, kể tên riêng, chữ cái, chữ số, yếu tố hình học tổ hợp mầu sắc tổ hợp dấu hiệu Thứ hai, dấu hiệu dấu hiệu nhìn thấy được, dấu hiệu có khả đăng ký nhãn hiệu Thứ ba, dấu hiệu phải có khả phân biệt hàng hoá dịch vụ doanh nghiệp với hàng hoá dịch vụ doanh nghiệp khác Có thể nói, khái niệm mang tính khái quát mềm dẻo pháp luật quốc tế Còn quốc gia, tuỳ thuộc vào điều kiện kinh tế - xã hội mà đưa khái niệm nhãn hiệu phù hợp Việt Nam thành viên nhiều thoả thuận quốc tế nhãn hiệu bao gồm Công ước Pari Hệ thống đăng ký nhãn hiệu quốc tế (Thoả ước Madrid Nghị định thư Madrid), Hiệp định TRIPs Trước có Luật Sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam quy định nhiều văn pháp luật khác Bộ luật Dân sự, Nghị định, Thơng tư hướng dẫn, chí nhiều định Cục SHTT Luật SHTT năm 20052 đạo luật chuyên ngành Việt Nam SHTT sở pháp điển hoá quy định pháp luật SHTT ban hành từ trước Luật SHTT Việt Nam khơng có điều khoản cụ thể định nghĩa nhãn hiệu mà khái niệm nhãn hiệu quy định phần giải thích từ ngữ Theo đó, “nhãn hiệu dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ tổ chức, cá nhân khác nhau” (Điều khoản 16) Tuy nhiên, dấu hiệu có khả phân biệt trở thành nhãn hiệu điều kiện chung nhãn hiệu bảo hộ quy định Điều 72 Luật SHTT sau: Nhãn hiệu bảo hộ đáp ứng điều kiện sau đây: 1- Là dấu hiệu nhìn thấy dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể hình ba chiều kết hợp yếu tố đó, thể nhiều mầu sắc; 2- Có khả phân biệt hàng hoá, dịch vụ chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ chủ thể khác Như vậy, nhãn hiệu bảo hộ đáp ứng hai điều kiện Thứ nhất, dấu hiệu phải “nhìn thấy được” Quy định hẹp quy định TRIPs “bất kỳ dấu hiệu nào” Điều có nghĩa rằng, dấu hiệu âm thanh, mùi vị… đăng ký nhãn hiệu theo quy định pháp luật SHTT Việt Nam Thứ hai, “khả phân biệt” điều kiện bắt buộc nhãn hiệu Đây chức nhãn hiệu Đặc điểm đặc điểm chung nhãn hiệu đó, giống với điều ước quốc tế luật nhãn hiệu nước giới Châu Âu bao gồm nhiều quốc gia khác nên có khác luật nhãn hiệu quốc gia thành viên Do khác ảnh hưởng đến thị trường chung Châu Âu nên cần thiết phải có điều chỉnh hài hồ cấp độ cộng đồng Chỉ thị 89/104/EEC3 Cộng đồng Châu Âu thị quy định vấn đề nhãn hiệu cấp độ cộng đồng Mục đích Chỉ thị nhằm đảm bảo điều kiện đăng ký nhãn hiệu hài hoà tất thành viên Cộng đồng Châu Âu để đảm bảo hiệu lực cao hài hoà Cộng đồng, Quy định 40/944 thiết lập Các vấn đề nhãn hiệu Quy định áp dụng thống toàn lãnh thổ Châu Âu Định nghĩa nhãn hiệu quy định giống Điều Chỉ thị 89/104 Điều Quy định 40/94 sau: Một nhãn hiệu cộng đồng gồm dấu hiệu trình bày cách rõ ràng chi tiết (represented graphically), đặc biệt từ, bao gồm tên riêng, phác hoạ hình ảnh, chữ viết, chữ số, hình dáng hàng hố bao bì sản phẩm, với điều kiện dấu hiệu phải có khả phân biệt hàng hố dịch vụ chủ thể kinh doanh với hàng hoá, dịch vụ chủ thể kinh doanh khác Theo định nghĩa này, nhãn hiệu phải đáp ứng ba điều kiện Thứ nhất: “là dấu hiệu”; thứ hai: “được trình bày rõ ràng chi tiết” (represented graphically) thứ ba: “có khả phân biệt hàng hố dịch vụ chủ thể với hàng hóa, dịch vụ chủ thể khác” Ở điều kiện thứ nhất, “bất kỳ dấu hiệu nào” hiểu rộng Việc sử dụng từ “bất kỳ dấu hiệu” (any signs) làm cho định nghĩa nhãn hiệu “mềm dẻo không giới hạn”5 Mặc dù định nghĩa đưa loạt dấu hiệu từ bao gồm tên riêng, chữ cái, chữ số hình dáng hàng hố bao bì sản phẩm chúng khơng phải giới hạn Đây dấu hiệu thường sử dụng để chủ thể hàng hoá, dịch vụ Trên thực tế, có nhiều dấu hiệu khác biệt không nằm dấu hiệu liệt kê đăng ký Mặc dù khơng quy định cụ thể dấu hiệu bao gồm hiệu, âm thanh, mùi vị… Tuy nhiên, để đăng ký nhãn hiệu, dấu hiệu phải “được trình bày rõ ràng chi tiết” (represented graphically) Mục đích điều kiện nhằm nhãn hiệu Hay nói cách khác, nhãn hiệu nhận thức Một nhãn hiệu nhận thức hay vài, chí năm giác quan Chẳng hạn nhãn hiệu mùi cỏ tươi cắt cho bóng tennis, tiếng nhạc chuông hãng điện thoại NOKIA6, nhãn hiệu âm tiếng bíp bíp cho phương tiện truyền Anh, nhãn hiệu hình ảnh khơng gian ba chiều chai COCACOLA7, … Luật nhãn hiệu Hoa Kỳ điều chỉnh đạo luật Lanham Khác với Việt Nam Châu Âu, Lanham Act định nghĩa riêng biệt hai loại nhãn hiệu: nhãn hiệu hàng hoá nhãn hiệu dịch vụ Theo đoạn 1127 Lanham Act, nhãn hiệu hàng hố giải thích sau: Thuật ngữ nhãn hiệu hàng hóa bao gồm từ, tên gọi, biểu tượng hay hình vẽ kết hợp chúng mà: (1) sử dụng người, (2) người có ý định chân thành sử dụng thương mại xin đăng ký theo quy định luật để xác định phân biệt hàng hố người đó, bao gồm hàng hóa đặc chủng, với hàng hố sản xuất bán người khác nguồn gốc hàng hố chí khơng xác định nguồn gốc Định nghĩa kết hợp hai chức khác nhãn hiệu: thứ nhất, nguồn gốc hàng hoá, thứ hai, phân biệt hàng hoá chủ thể với hàng hoá chủ thể khác Hoa Kỳ quy định cho dấu hiệu dễ dàng nhận từ ngữ, tên gọi, biểu tượng, hiệu… nhãn hiệu theo truyền thống thông thường Tuy nhiên, dần dần, Hoa Kỳ mở rộng bảo vệ loại nhãn hiệu không dễ dàng nhận ra, chẳng hạn hình dạng sản phẩm, mầu sắc, âm thanh, mùi thơm… Mục 1052 đạo luật Lanham quy định nhãn hiệu đăng ký vào Hệ thống đăng ký gốc có khả phân biệt hàng hố chủ thể với hàng hoá chủ thể khác trừ bị ngăn cấm quy định pháp luật: “Khơng có nhãn hiệu mà hàng hố người nộp đơn có khả phân biệt hàng hoá người khác lại bị từ chối đăng ký vào hệ thống đăng bạ gốc, trừ…” Như vậy, theo tinh thần điều luật, dấu hiệu có khả phân biệt khơng rơi vào trường hợp bị từ chối đăng ký nhãn hiệu Nói tóm lại, “khả phân biệt” luôn đặc điểm nhãn hiệu Bất kỳ dấu hiệu không thoả mãn điều kiện đăng ký nhãn hiệu Cả luật Việt Nam, luật Châu Âu luật Hoa Kỳ khơng có điều khoản định nghĩa nhãn hiệu Khái niệm nhãn hiệu hiểu qua điều khoản khác, chẳng hạn quy định phần giải thích thuật ngữ (Việt Nam, Hoa Kỳ), hay điều khoản quy định “Các dấu hiệu nhãn hiệu” (Châu Âu) Các điều khoản thường liệt kê dấu hiệu thơng thường có khả đăng ký nhãn hiệu Các dấu hiệu khác mùi, âm thanh,… không liệt kê luật nhãn hiệu Mặc dù quy định có điểm khác nhau, song chúng giống cách tiếp cận khái niệm theo chức phân biệt Nó điều kiện để nhãn hiệu đăng ký Nhãn hiệu có nhiều chức năng, chức tính phân biệt Pháp luật Việt Nam, Châu Âu Hoa Kỳ phù hợp với pháp luật quốc tế dựa chức tính phân biệt để đưa khái niệm nhãn hiệu Tuy nhiên, tính phân biệt nhãn hiệu lại đánh giá dựa vào dấu hiệu loại trừ khả phân biệt Mặc dù dựa tính phân biệt nhãn hiệu để đưa khái niệm nhãn hiệu quốc gia lại có cách định nghĩa khơng giống Luật SHTT Việt Nam khơng có điều khoản riêng khái niệm nhãn hiệu, qua điều khoản cụ thể hiểu nhãn hiệu dấu hiệu nhìn thấy có khả phân biệt hàng hóa, dịch vụ chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ chủ thể khác Luật Châu Âu luật Hoa Kỳ quy định mở dấu hiệu làm nhãn hiệu Đó dấu hiệu có khả phân biệt khơng bó hẹp dấu hiệu nhìn thấy Do đó, dấu hiệu không thông dụng (unusual) mùi vị, âm thanh… có khả đăng ký nhãn hiệu Do đó, thay việc giải thích từ ngữ, Luật SHTT Việt Nam nên xây dựng khái niệm nhãn hiệu để tránh cách hiểu không thống Nếu theo quy định Điều Luật SHTT (giải thích từ ngữ) bị hiểu dấu hiệu cần đáp ứng chức phân biệt đủ để đăng ký nhãn hiệu, Luật SHTT Việt Nam chấp nhận dấu hiệu nhìn thấy Hơn nữa, theo chúng tôi, Luật SHTT không nên quy định dấu hiệu nhìn thấy tức qua thị giác mà nên quy định dấu hiệu có khả phân biệt qua giác quan khác Bởi vì, Việt Nam ngày hội nhập sâu rộng với giới, công ty nước vào Việt Nam đầu tư ngày nhiều vậy, số lượng đơn đề nghị bảo hộ nhãn hiệu ngày tăng Đó chưa kể trình độ dân trí cao khả xuất nhân tố Do đó, xây dựng khái niệm nhãn hiệu Luật SHTT Việt Nam sau : Bất kỳ dấu hiệu có khả phân biệt hàng hố, dịch vụ chủ thể khác không thuộc trường hợp bị từ chối đăng ký trở thành nhãn hiệu (1) Nhãn hiệu bao gồm nhãn hiệu hàng hoá nhãn hiệu dịch vụ trừ trường hợp quy định khác (2Luật SHTT Việt Nam năm 2005 đuợc sửa đổi, bổ sung năm 2009 (3) First Council Directive 89/94/EEC ngày 21 tháng 12 năm 1988 Xem OJEC No L40/11.2.1999, pl-7 (4) Council Regulation (EC) No.40/94 ngày 20 tháng 12 năm 1993 Xem ỌEC No L11/1, 14/01/1994, pl-32 (5) Kitchin D (2005) Kerly’s law of Trade mark and Trade name, p13 (6) Sandri S (2003), Non-convention trade marks and community law, p.332, 333 (7) Annard R, et al (1998), Guide to Community trade mark, p.29 Đàm Thị Diễm Hạnh - GV Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát - Vi ... Trade name, p13 (6) Sandri S (2003), Non-convention trade marks and community law, p.332, 333 (7) Annard R, et al (1998), Guide to Community trade mark, p.29 Đàm Thị Diễm Hạnh - GV Trường Đào tạo,... Các dấu hiệu khác mùi, âm thanh,… không liệt kê luật nhãn hiệu Mặc dù quy định có điểm khác nhau, song chúng giống cách tiếp cận khái niệm theo chức phân biệt Nó điều kiện để nhãn hiệu đăng ký Nhãn... hiệu bảo hộ đáp ứng hai điều kiện Thứ nhất, dấu hiệu phải “nhìn thấy được” Quy định hẹp quy định TRIPs “bất kỳ dấu hiệu nào” Điều có nghĩa rằng, dấu hiệu âm thanh, mùi vị… đăng ký nhãn hiệu theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Com xay dung khai niem nhan hieu trong luat so huu tri tue, Com xay dung khai niem nhan hieu trong luat so huu tri tue

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay