Com van de huy ket hon trai phap luat

3 20 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:21

VẤN ĐỀ HỦY KẾT HÔN TRÁI PHÁP LUẬT Luật sư Tôn Thất Quỳnh Bằng (Nguồn : Diễn đàn luật VN) Tổng qt, bên cạnh ly hủy kết trái pháp luật trường hợp chấm dứt hôn nhân Khác với ly hôn, bối cảnh luật viết Việt Nam vấn đề hủy kết hôn trái pháp luật không đặt vấn đề hay giả định cần trao đổi để hồn thiện phần pháp chế nhân gia đình Kết trái pháp luật hiểu việc xác lập quan hệ vợ chồng có đăng ký kết hôn vi phạm điều kiện kết hôn pháp luật quy định (điểm điều Luật Hơn nhân Gia đình năm 2000- sau viết tắc Luật Hơn nhân- Gia đình) nên cần phải hủy Việc hủy kết hôn trái pháp luật ghi nhận điều 15,16 17 sở điều 9, 10 Luật Hơn nhân-Gia đình sau cụ thể hóa Nghị số 02/2000/NQ-HĐTP ngày 23-12-2000 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao chưa tốt lên hết khía cạnh vấn đề mà người viết mong muốn bổ sung Bài viết không đề cập đến nguyên nhân hành sử quyền đề nghị hủy kết hôn trái pháp luật mà giới hạn đến quyền hành sử đề nghị tính hồi tố hay khơng định hủy kết trái pháp luật tun Tòa án Về quyền hành sử đề nghị hủy kết hôn trái pháp luật Không Bộ Dân luật Pháp phản ánh điều 180 phần gọi “Các yêu cầu xin tuyên bố vô hiệu thú” có nói đến thời hiệu việc hành sử quyền này, Luật Hơn nhân- Gia đình sau liệt kê hành sử quyền xin tiêu hủy việc kết hôn trái pháp luật lại không đưa hạn kỳ định Về mặt lý luận phù hợp với lợi ích xã hội lẫn lợi ích cá nhân việc hành sử quyền đề nghị hủy kết hôn trái pháp luật vi phạm điều 10 Luật Hơn nhân-Gia đình khoản (vi phạm chế độ vợ chồng), khoản (giữa người dòng máu trực hệ), khoản (giữa cha, mẹ nuôi với nuôi; người cha, mẹ nuôi với nuôi, bố chồng dâu, mẹ vợ với rễ, bố dượng với riêng vợ, mẹ kế với riêng chồng), khoản (giữa người giới tính) thiết nghĩ hành sử lúc mang tính khách quan “trật tự cơng cộng- trật tự chung /ordre public “vi phạm đạo đức xã hội” sở hành sử quyền đề nghị hủy kết trái pháp luật khác lại quy định điều (độ tuổi kết hôn, tự nguyện kết hôn) hay khoản điều 10 (về lực hành vi dân sự) lại khó chấp nhận hành sử lúc có tính chủ quan liên quan đến vợ, chồng hai thành tố vi phạm khơng tồn hai bên có sống dài ngày ổn định Luật phương Tây xem trường hợp vô hiệu thứ có tính cách tuyệt đối trường hợp thứ hai vơ hiệu tương đối Vì đối chiếu với luật viết Việt Nam, điều thật khó lý giải việc hành sử quyền đề nghị hủy kết hôn trái pháp luật lại hành sử người thứ ba hay quan, tổ chức mà Luật cho phép khơng phải người vợ hay người chồng nằm trường hợp nêu Tuy luật viết khơng có điều khoản nói rõ góc độ hướng dẫn áp dụng số quy định Luật Hôn nhân - Gia đình, Nghị 02/2000/NQ-HĐTP nêu cho ta thấy có linh động vấn đề Tòa án nhân dân tối cao lưu ý quan xét xử thụ lý giải vụ việc Các quy định điểm Nghị 02 cho ta cảm nhận sở sống bình thường khơng phát sinh mâu thuẫn vi phạm điều kiện kết khơng tồn vào thời điểm có u cầu hủy việc kết trái pháp luật (khơng độ tuổi chưa kết hơn; có thơng cảm việc bị cưỡng bách kết hôn; việc kết trước chấm dứt -ví dụ có án ly chung thẩm) khơng hủy việc kết hôn Nếu sau hai người sau thời gian chung sống hòa thuận có phát sinh mâu thuẫn Tòa án thụ lý vụ án sở điều khoản quy định ly hôn không sở việc hủy kết hôn trái pháp luật Với việc hưỡng dẫn trên, ta có cảm nhận việc hủy kết hôn trái pháp luật không nêu điều kiện kết hôn bị vi phạm khơng Với tinh thần nêu Nghị 02/2000; phải cho thấy Nhà giải thícháp dụng luật (Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) có khuynh hướng mềm dẽo việc áp dụng quy định hủy kết hôn trái pháp luật phần thừa nhận/đồng hóa việc kết giao dịch dân hai người tùy trường hợp giao dịch vô hiệu tuyệt đối hay vô hiệu tương đối dẫn đến việc giới hạn hay không giới hạn thời gian hành sử quyền đề nghị hủy kết hôn trái pháp luật Tính hồi tố hay khơng hồi tố việc hủy kết hôn trái pháp luật Về vấn đề đề cập đến hậu pháp lý việc hủy kết hôn trái pháp luật, điều 17 Luật Hơn nhân-Gia đình khơng xác định cách rõ ràng mà ghi “hai bên nam nữ phải chấm dứt quan hệ vợ chồng” mặt khác điều 16 lại quy định “căn vào định Tòa án, quan đăng ký kết xóa đăng ký kết hôn sổ đăng ký kết hôn” Nghị 02/2000/NQ-HĐTP ngày 23-12-2000 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao không đưa hướng dẫn cụ thể vấn đề Trong ngôn ngữ thường nhật dựa ngơn từ, ta giải thích quan hệ vợ chồng bị chấm dứt kể từ ngày án văn định hủy việc kết hôn trái pháp luật có hiệu lực kể từ ngày việc đăng ký kết bị xóa khơng có tác dụng làm hiệu lực quan hệ gọi hôn nhân khoảng thời gian ngày đăng ký kết hôn ngày án văn định hủy kết có hiệu lực/ ngày việc đăng ký kết bị xóa Nhưng mặt ngơn ngữ pháp lý ta giải thích khơng? Nếu chất ly hôn chấm dứt quan hệ vợ chồng sở yêu cầu tự nguyện hai vợ chồng phải hiểu hủy kết trái pháp luật hình thức chế tài cho nhân thành tựu (có đăng ký kết hôn) vi phạm trường hợp luật cấm không đủ điều kiện để kết hôn Và nói chế tài phải hiểu cụm từ “chấm dứt nhân” có nghĩa xóa bỏ -chính xác hủy hành vi (kết hơn) vô hiệu vi phạm điều luật cấm khơng phải chấm dứt hành vi Chấm dứt sống chung hệ việc xóa bỏ nhân Vì theo người viết hủy việc kết trái pháp luật phải có tính hồi tố Trên sở giả định chưa có kết luận rõ ràng, vài vấn đề nảy sinh thực tiễn đâu giải pháp đưa giải quyết: Ví dụ 1: A B kết hôn vi phạm trường hợp luật cấm quy định điều 10 Luật Hôn nhân-Gia đình Vì có mâu thuẫn sống chung hai thuận tình ly u cầu ly tòa án chấp nhận Về sau điều 15 khoản Viện Kiểm sát có đơn đề nghị u cầu huỷ kết trái pháp luật liệu Tòa án có thụ lý giải vụ việc khơng ? § Nếu cho định hủy việc kết hôn trái pháp luật phát sinh hiệu lực pháp luật sau Tòa án khơng thụ lý cho thời điểm đề nghị hủy kết hôn Viện Kiểm sát A B khơng tồn mối quan hệ nhân Nếu theo giải pháp có nghĩa chấp nhận tồn cách hợp pháp “tình trạng kết trái pháp luật” trước § Nếu cho định hủy việc kết hôn trái pháp luật có hiệu lực pháp luật trở trước dù hôn nhân không tồn hậu pháp luật việc ly hơn, Tòa án buộc phải thụ lý đề nghị hủy kết hôn trái pháp luật Viện Kiểm sát nhằm xóa bỏ mặt pháp lý “một nhân trái pháp luật” với tính chất chế tài Về vấn đề án lệ Pháp cho phép đại diện quan công tố quyền khởi tố xin tiêu hủy việc kết hôn trái pháp luật nhân trước chấm dứt thơng qua án ly (Án Tòa phúc thẩm Paris ngày 08-2-1971 (1) - Án Tòa Phá án- Phòng Dân ngày 10-31998 (2) Ví dụ 2: A kết với B vi phạm trường hợp luật cấm quy định điều 10 Luật Hơn nhân-Gia đình Sau thời gian chung sống ngắn ngủi, A chết Các thừa kế khác hàng thứ A khơng còn, B trở thành thừa kế hàng Một thành phần quy định điểm điều 15 (giả định C/ anh, em A thừa kế hàng thứ hai di sản A) đề nghị Viện Kiểm sát xem xét, yêu cầu Tòa án hủy việc kết trái pháp luật A B) Nếu đề nghị chấp nhận liệu Tòa án có thụ lý để giải vụ việc khơng? Cũng tương tự trên: § Nếu cho định hủy việc kết hôn trái pháp luật phát sinh hậu pháp luật sau Tòa án khơng thụ lý cho thời điểm hai người không tồn mối quan hệ hôn nhân người chết Nếu theo giải pháp có nghĩa gián tiếp chấp nhận tồn cách hợp pháp “tình trạng kết trái pháp luật” trước § Nếu cho định hủy việc kết hôn trái pháp luật phát sinh hiệu lực trở trước nhân khơng tồn người chết, tòa án buộc phải thụ lý yêu cầu viện Kiểm sát nhằm xóa bỏ mặt pháp luật “hôn nhân trái pháp luật” với tính chất chế tài Trong trường hợp này, vấn đề trở nên nhạy cảm quan hệ nhân A B trái pháp luật giũa B A khơng có quan hệ thừa kế vợ/chồng; C trở thành thừa kế A ... 02/2000; phải cho thấy Nhà giải thícháp dụng luật (Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) có khuynh hướng mềm dẽo việc áp dụng quy định hủy kết hôn trái pháp luật phần thừa nhận/đồng hóa việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Com van de huy ket hon trai phap luat, Com van de huy ket hon trai phap luat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay