Com mot so y kien ve hoat dong hoa giai vu an dan su o thu tuc so tham

6 15 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:20

MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ HOẠT ĐỘNG HÒA GIẢI VỤ ÁN DÂN SỰ Ở THỦ TỤC SƠ THẨM THS ĐẶNG THANH HOA – Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh Hòa giải tố tụng dân sự, nguyên tắc đặc trưng ngành luật Tố tụng dân sự, tiếp tục ghi nhận hoàn thiện Bộ luật Tố tụng dân 2005 (BLTTDS) Việc quán triệt, củng cố phát triển nguyên tắc hòa giải tố tụng dân góp phần đưa Tòa án vị trí vai trò giải tranh chấp dân (tranh chấp “tư”), vai trò trung gian, trọng tài, giải tranh chấp dân tảng chủ động thỏa thuận đôi bên đương Chúng tơi hồn tồn thống với quan điểm ghi nhận BLTTDS vấn đề Bởi lẽ, tranh chấp dân phần lớn hình thành sở bình đẳng, thỏa thuận chủ thể quan hệ (khái niệm tranh chấp dân hiểu theo nghĩa rộng bao gồm: tranh chấp phát sinh từ quan hệ pháp luật dân sự, nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động) Vì vậy, có xảy tranh chấp khơng khác mà chủ thể phải tiến hành thương lượng để đến thống nhằm hóa giải mâu thuẫn, tranh chấp Toa án phải định giải tranh chấp bên thỏa thuận với Cũng vậy, quyền hòa giải – thỏa thuận đương thực xuyên suốt trình tố tụng dân từ lúc Tòa án thụ lý vụ án dân sự, giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm, mở phiên tòa sơ thẩm thủ tục phúc thẩm… Song song đó, nhiệm vụ quyền hạn Tòa án BLTTDS quy định cụ thể hoạt động hòa giải: nguyên tắc tiến hành hòa giải (Điều 180); thơng báo phiên hòa giải (Điều 183); nội dung hòa giải, biên hòa giải việc định công nhận thỏa thuận đương (Điều 185, 186, 187),… Hoạt động hòa giải theo quy định BLTTDS khái qt hoạt động chính: Hoạt động chuẩn bị phiên hòa giải; hoạt động tiến hành phiên hòa giải hoạt động định cơng nhận sư thỏa thuận đương (sơ thẩm) án phúc thẩm sửa án sơ thẩm công nhận thỏa thuận đương (phúc thẩm) Trong khuôn khổ viết này, đề cập quy định BLTTDS thủ tục hòa giải trước mở phiên tòa sơ thẩm bao gồm hoạt động tiến hành phiên hòa giải hoạt động định công nhận thỏa thuận đương Trên sở giới thiệu phân tích quy định pháp luật có liên quan, nêu lên số ý kiến gợi ý cho quan nhà nước có thẩm quyền việc soạn thảo ban hành văn hướng dẫn thi hành BLTTDS: Hoạt động tiến hành hòa giải: Được quy định cụ thể Điều 184, 185 186 BLTTDS Điều 184 BLTTDS xác định cụ thể thành phần phiên hòa giải, bao gồm: “1 Thẩm phán chủ trì phiên hòa giải Thư ký Tòa án ghi biên hòa giải Các đương người đại diện hợp pháp đương sự…” Việc xác định cụ thể Thẩm phán phải tham gia hoạt động hòa giải với vai trò “người chủ trì” phiên hòa giải chấm dứt thực tế thường thấy trước đây: Tòa án thư ký tiến hành hoạt động hòa giải đương Giải thích lại có thực trạng này? Có thể xuất phát từ nhiều lý khách quan chủ quan khác nguyên nhân quan trọng pháp luật tố tụng dân sự, tố tung kinh tế tố tụng lao động trước khơng có quy định vấn đề BLTTDS kịp thời bổ sung khắc phục sai sót Về mặt lý luận, quy định phù hợp với chất hoạt động hòa giải – hoạt động đòi hỏi người tiến hành phải có kinh nghiệm giải tranh chấp am hiểu định lĩnh vực cần hòa giải – hết Thẩm phán người thỏa mãn điều kiện Ngồi ra, kết hoạt động hòa giải thành làm chấm dứt hoạt động tố tụng vụ án định công nhận thỏa thuận đương Cùng với loại định khác trước mở phiên tòa quyêt định đình chỉ, tạm đình giải vụ án, định công nhận thỏa thuận đương sự, theo quy định BLTTDS có Thẩm phán có thẩm quyền loại định Bên cạnh đó, việc BLTTDS xác định Thư ký Tòa án “người ghi biên hòa giải” cho thấy nhà làm luật xác định bắt buộc phải có tham gia đầy đủ hỗ trợ lẫn công việc người tiến hành tố tụng quan trọng việc giải quyêt vụ án nói chung hoạt động hòa giải nói riêng Thẩm phán Thư ký Tòa án Quy định mặt vừa đảm bảo nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho thư ký qua việc học hỏi kinh nghiệm giải vụ án dân sư từ Thẩm phán mặt khác góp phần nâng cao hiệu thành cơng phiên hòa giải có phân công, hỗ trợ công việc hợp lý Tuy nhiên, thực tế Tòa án việc thực triệt để quy định gặp nhiều khó khăn mà lực lượng Thẩm phán, Thư ký Tòa án mỏng so với lượng án dân lớn với áp lực công việc giải vụ án dân thời hạn luật định vấn đề thiết phải quan tâm tháo gỡ Thực trạng có Tòa án hoạt động hòa giải vụ án dân cho Thẩm phán tiến hành chủ trì đồng thời người ghi biên hòa giải cho Thư ký tòa án tiến hành sau Thẩm phán bổ sung chữ ký vào biên hòa giải Chúng tơi cho giải pháp tình nhiều lý áp lực cơng việc, thói quen áp dụng quy định theo pháp lệnh trước đây,… chắn Thẩm phán Thư ký tòa án nhận thức hoạt động trái với quy định pháp luật Theo chấp nhận có quy định cụ thể BLTTDS làm để xóa bỏ tình trạng nói trên, câu hỏi đồng thời thách thức quan nhà nước có thẩm quyền mau chóng xây dựng lực lượng cán Tòa án dày lượng mạnh chất để đáp ứng nhu cầu ngày cao công việc đặc thù này: giải vụ án dân quyền lợi đương Ngoài chủ thể người tiến hành tố tụng thành phần phiên hòa giải, Điều 184 đề cập đến chủ thể thuộc nhóm người tham gia tố tụng, đặc biệt đương – chủ thể quan hệ pháp luật có tranh chấp Tiếp đến, người đại diện đương trường hợp họ đại diện hợp pháp theo pháp luật tố tụng dân người phiên dịch đương tiếng Việt Tuy nhiên, điều luật không thấy đề cập đến “người bảo vệ quyền lợi cho đương sự” – chủ thể quyền có nghĩa vụ tham gia vào phiên hòa giải Nội dung ghi nhận khoản Điều 64 BLTTDS quy định quyền nghĩa vụ người bảo vệ quyền lợi cho đương Cần có văn hướng dẫn xác nhận lại tham gia họ thành phần phiên hòa giải nhằm tránh việc áp dụng pháp luật cách máy móc thực tế có Tòa án khơng cho phép người bảo vệ quyền lợi ích đương tham gia vào phiên hòa giải Điều 184 BLTTDS khơng quy định Ít nhiều việc áp dụng pháp luật làm hạn chế việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương vụ án Điều 186 quy định biên hòa giải: “1 Việc hòa giải Thư ký tòa án ghi vào biên Biên hòa giải phai có nội dung sau đây: a/ Ngày, tháng, năm tiến hành phiên hòa giải; b/ Địa điểm tiến hành phiên hòa giải; c/ Thành phần tham gia phiên hòa giải; d/ Ý kiến đương người đại diện hợp pháp đương sự; đ/ Những nội dung đương thỏa thuận, khơng thỏa thuận Biên hòa giải phải có đầy đủ chữ ký điểm đương có mặt phiên hòa giải, chữ ký Thư ký tòa án ghi biên Thẩm phán chủ trì phiên hòa giải Khi đương thỏa thuận với vấn đề phải giải vụ án dân Tòa án lập biên hòa giải thành Biên gửi cho đương tham gia hòa giải Liên quan đến quy định biên hòa giải chúng tơi có số ý kiến sau: - Có tất biên hòa giải vụ án dân sự? Ý kiến thứ cho cần lập biên hòa giải ghi nhận tất nội dung theo quy định phù hợp giản tiện Nếu đương thỏa thuận với phần kết biên xác định nội dung: “Biên hòa giải có giá trị biên hòa giải thành để Tòa án định cơng nhận thỏa thuận cho đương theo quy định BLTTDS” Ngược lại, đương không thỏa thuận biên hòa giải khơng thành làm sở cho Tòa án định đưa vụ án xét xử theo quy định pháp luật Như vậy, Tòa án cần ghi nhận tất nội dung theo quy định khoản Điều 186 sở xác định biên hòa giải khơng thành làm cho việc định đưa vụ án xét xử Ý kiến thứ hai xác định cần thiết phải lập hai loại biên hòa giải biên hòa giải ghi nhận tất diễn tiến phiên hòa giải biên thứ hai biên hòa giải thành, trường hợp đương thỏa thuận với Nội dung loại biên thứ hai ghi nhận đương thỏa thuận với biên Tòa án gửi cho đương Căn đoạn cuối khoản Điều 186, theo phải hiểu quy định theo hướng: lập hai loại biên hòa giải xảy đương thỏa thuận với việc ghi nhận biên hòa giải trường hợp giản tiện gọn nhẹ khơng đáp ứng diễn tiến phiên hòa giải – sở để xác định việc hòa giải tiến hành có với nguyên tắc mà pháp luật quy định hay khơng Mặt khác, biên hòa giải thành phải gửi cho đương để họ có thời gian suy nghĩ thay đổi ý kiến (nếu có); sở đương khơng có thay đổi ý kiến Tòa án định công nhận thỏa thuận đương Với trường hợp hòa giải khơng thành, Thẩm phán lập loại biên làm sở để Tòa án định đưa vụ án xét xử Riêng vụ án dân không tiến hành hòa giải theo quy định pháp luật (Điều 182), Thẩm phán lập loại biên làm sở để định tố tụng khác theo quy định BLTTDS (nội dung phân tích phần sau viết) - Biên hòa giải vụ án ly có khác biệt biên hòa giải vụ án dân khác? Hiện vấn đề chưa hướng dẫn cụ thể Xuất phát từ tính đặc thù vụ án ly hơn, thực tiễn Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng, chúng tơi kiến nghị hướng dẫn việc lập biên hòa giải vụ án ly có đặc thù định tên gọi nội dung ghi nhận Dựa vào mục đích hoạt động hòa giải vụ án ly để “vợ chồng đồn tụ”, từ đo xảy trường hợp cụ thể sau đây: + Một là, sau tòa án tiến hành hòa giải hai vợ chồng đồng ý đồn tụ Tòa án cần lập loại biên hòa giải trường hợp là: Biên hòa giải chung ghi lại diễn tiến phiên hòa giải biên hòa giải đồn tụ thành Từ Tòa án có sở cho việc định hòa giải đồn tụ thành + Hai là, hai bên vợ chồng đồng ý ly hôn thỏa thuận tất vấn đề lại quan hệ nhân theo quy định LHNGĐ 2000 Tòa án ngồi việc lập biên hòa giải chung ghi phần diễn tiến phần kết luận phải ghi nhận việc hòa giải đồn tụ khơng thành cần lập tiếp loại biên thứ hai biên công nhận thuận tình ly Đây sở để Tòa án định cơng nhận thuận tình ly hôn tương tự trường hợp định công nhận thỏa thuận đương sư theo quy định pháp luật + Ba là, trường hợp bên không thỏa thuận nội dung quan hệ HNGĐ chấp nhận ly hôn bên vợ chồng đồng ý ly Tòa án lập biên hòa giải ghi nhận cuối biên việc không thỏa thuận hòa giải đồn tụ khơng thành Biên làm sở cho tòa án định đưa vụ án xét xử Tóm lại, biên hòa giải loại văn quan trọng Tòa án q trình giải vụ án dân Trên sở hình thức nội dung biên hòa giải Tòa án tiếp tục hoàn tất thủ thục cần thiết cho việc định tố tung khác: Quyết định công nhận thỏa thuận đương định đưa vụ án xét xử Nhất thiết Tòa án tối cao cần quy định cụ thể có loại biên mẫu biên thống cho hoạt động Ngoài ra, chi tiết nhỏ cần thiết bổ sung quy định việc ký tên người đai diện cho đương (nếu có) vào biên hòa giải chủ thể xác định thành phần phiên hòa giải (Điều 184) Hoạt động định công nhận thỏa thuận đương sự: Được quy định Điều 187 188 BLTTDS Khoản Điều 187 quy định: “1 Hết thời hạn bảy ngày kể từ ngày lập biên hòa giải thành mà khơng có đương thay đổi ý kiến thỏa thuận Thẩm phán chủ trì phiên hòa giải thẩm phán Tòa án phân cơng định công nhận thỏa thuận đương sự… Thẩm phán định công nhận thỏa thuận đương đương thỏa thuận với việc giải toàn vụ án…” (Điều 187) Việc không ghi nhận hậu pháp lý đương thay đổi ý kiến thỏa thuận trước khoản Điều 184 hợp lý điều khoản quy định việc “ra định công nhận thỏa thuận đương sự” Nhưng tất điều khoản lại BLTTDS khơng ghi nhận hậu thiếu sot cần thiết phải bổ sung hướng dẫn thực Trước quy định PLTTGQCVADS có quy định rõ khoản Điều 44 “… Nếu thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày lập biên hòa giải thành mà có đương thay đổi ý kiến… Tòa án đưa vụ án xét xử” Tại Tòa án áp dụng quy định PLTTGQCVADS, cho việc áp dụng phù hợp nhiên cần thiết nội dung phải hợp pháp hóa văn hướng dẫn cụ thể BLTTDS có giá trị pháp lý Nội dung văn cần ghi nhận cách giải biên lập trước đương thay đổi ý kiến để lưu vào hồ sơ vụ án (biên hòa giải, biên hòa giải thành…) Quy định khoản Điều 187 việc thẩm phán định công nhận thỏa thuận đương họ thỏa thuận với toàn vụ án Nhưng thỏa thuận tồn vụ án? Có quan điểm nêu: định công nhận thỏa thuận đương họ thỏa thuận vấn đề vụ án kể việc thỏa thuận mức án phí mà bên phải đóng Quan điểm khác cho cần đương thỏa thuận với quan hệ pháp luật tranh chấp, không cần thiết phải thỏa thuận mức án phí bên chuyện Tòa án định Theo dù chấp nhận quan điểm cần có hướng dẫn cụ thể, lẽ tất đương am hiểu pháp luật mà quy định pháp luật án phí Nên quy định thống nhất: trường hợp phiên hòa giải Thẩm phán cần giới thiệu giải thích cho đương biết khoản tiền án phí mà họ nộp hòa giải thành phải đưa vụ án xét xử Từ Thẩm phán hướng dẫn cho đương thương lượng phần án phí bên nhận nộp Nếu đương không thỏa thuận mà u cầu Tòa án định mức án phí cho bên theo quy định pháp luật cần hướng dẫn cho phép Tòa án ghi nhận nội dung biên hòa giải thành định công nhận thỏa thuận đương sau Tránh trường hợp đương khơng thỏa thuận mà Tòa án phải mở phiên tòa xét xử để định vấn đề án phí Thủ tục hòa giải vụ án co nhiều đương sự: Khoản Điều 184 quy định: “Trong vụ án có nhiều đương sự, mà có đương vắng mặt phiên hòa giải đương có mặt đồng ý tiến hành hòa giải việc hòa giải khơng ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ đương vắng mặt Thẩm phán tiến hành hòa giải đương có mặt; đương đề nghị hỗn phiên hòa giải để có mặt tất đương vụ án Thẩm phán phải hỗn phiên hoa giải” Khoản Điều 187 quy định: “Trong trường hợp quy định khoản Điều 184 Bộ luật mà đương có mặt thỏa thuận với việc giải vụ án thỏa thuận có giá trị người có mặt Thẩm phán định không ảnh hưởng đến quyền lợi đương vắng mặt Trong trường hợp thỏa thuận họ ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ đương vắng mặt thỏa thuận có giá trị Thẩm phán định công nhận đương vắng mặt phiên hòa giải đồng ý văn bản” Khoản Điều 184 xác định Thẩm phán tiến hành hòa giải thỏa mãn hai điều kiện: đương có mặt đồng ý tiến hành hòa giải hai việc hòa giải khơng ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ đương Chúng cho việc quy định điều kiện thứ hai không cần thiết Bởi lẽ làm để xác định có hay khơng việc hòa giải ảnh hưởng quyền nghĩa vụ đương lúc việc thỏa thuận đương chưa xảy Ngoài ra, ghi nhận điều kiện tất yếu loại trừ việc đương có mặt thỏa thuận với ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ đương vắng mặt – nội dung quy định khoản Điều 187 Cũng khoản Điều 187 cho thấy pháp luật không cấm đương có mặt thỏa thuận nội dung ảnh hưởng đến quyền nghĩa vụ đương có ảnh hưởng đến quyền lợi đương vắng mặt Thẩm phán sau tiến hành hòa giải phải gửi biên hòa giải cho đương vắng mặt để lấy ý kiến họ vấn đề đa hòa giải Tiếp theo, đoạn cuối khoản Điều 184 quy định đương đề nghị hỗn phiên hòa giải để có mặt tất đương vụ án Thẩm phán phải hỗn phiên hòa giải Theo chúng tơi, trường hợp nên giải thích rõ cần đương yêu cầu hoãn hay phải tất đương có mặt u cầu Thẩm phán hỗn phiên hòa giải? Việc hỗn diễn lần, có khống chế số lần hay khơng? Liên quan việc hỗn phiên hòa giải muốn đề cập đến quy định Điều 182 trường hợp khơng hòa giải hậu pháp lý cho trường hợp Cụ thể hỗn phiên hòa giải hay đưa vụ án xét xử? Nhiều y kiến cho không tiến hành hòa giải Thẩm phán phải định đưa vụ án xét xử Theo Điều 182 không quy định hậu pháp lý cụ thể cho trường hợp hòa giải khơng điều ghi nhận điều luật khác BLTTDS Cụ thể: Nếu rơi vào trường hợp quy định khoản áp dụng quy định khoản Điều 60 khoản Điều 200, Thẩm phán định đưa vụ án xét xử; đối vơi trường hợp quy định khoản Điều 182: Thẩm phán hỗn phiên hòa giải lần sau đương vắng mặt có lý đáng tùy thuộc đương mà Thẩm phán định cho phù hợp (Ví dụ: đương bị đơn triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vắng mặt rơi vào khoản Điều 182 thẩm phán đưa vụ án xét xử; người vắng mặt ngun đơn để Thẩm phán định đình việc giải vụ án dân dự theo quy định khoản e Điều 192…) Riêng với trường hợp quy định khoản Điều 182 theo Thẩm phán định đưa vụ án xét xử Trở lại với quy định khoản Điều 187, với vụ án có nhiều đương mà đương có yêu cầu độc lập với đương khác vụ án, khả xảy trường hợp vừa có định cơng nhận thỏa thuận đương có mặt hòa giải thành, vưa có định đưa vụ án xét xử với đương vắng mặt Quy định có mâu thuẫn với quy định BLTTDS khoản Điều 179? Khi mà Tòa án “…ra định…”, có nghĩa có hai định nêu vụ án Vấn đề này, theo chúng tôi, cần cân nhắc hướng dẫn áp dụng… ... “người b o vệ quyền lợi cho đương sự” – chủ thể quyền có nghĩa vụ tham gia v o phiên hòa giải Nội dung ghi nhận khoản Điều 64 BLTTDS quy định quyền nghĩa vụ người b o vệ quyền lợi cho đương Cần... thỏa thu n với Nội dung loại biên thứ hai ghi nhận đương thỏa thu n với biên Tòa án gửi cho đương Căn o n cuối khoản Điều 186, theo phải hiểu quy định theo hướng: lập hai loại biên hòa giải x y. .. thiết Tòa án tối cao cần quy định cụ thể có loại biên mẫu biên thống cho hoạt động Ngoài ra, chi tiết nhỏ cần thiết bổ sung quy định việc ký tên người đai diện cho đương (nếu có) v o biên hòa giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Com mot so y kien ve hoat dong hoa giai vu an dan su o thu tuc so tham, Com mot so y kien ve hoat dong hoa giai vu an dan su o thu tuc so tham

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay