Com xet hoi va tranh luan tai phien toa so tham

4 9 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:20

XÉT HỎI VÀ TRANH LUẬN TẠI PHIÊN TÒA DÂN SỰ SƠ THẨM THS NGUYỄN THỊ THU HÀ - Khoa Luật dân – Đại học Luật Hà Nội Xét xử phiên tòa sơ thẩm giai đoạn tố tụng quan trọng nhất, định phiên tòa sơ thẩm Tòa án giải tất vấn đề vụ án, đương công khai bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp trước Tòa án phiên tòa, Hội đồng xét xử khơng dựa vào tài liệu, chứng có hồ sơ vụ án mà phải xác định lại chúng đồng thời làm rõ thêm tình tiết cách nghe ý kiến trình bày đương sự, người tham gia tố tụng khác, xem xét tài liệu, vật chứng Chỉ sau nghe ý kiến người tham gia tố tụng kiểm tra, đánh giá đầy đủ chứng phiên tòa, Hội đồng xét xử nghị án để định việc giải vụ án Theo quy định Pháp lệnh thủ tục giải vụ án dân (PLTTGQCVADS) việc xét xử phiên tòa sơ thẩm tuân theo trình tự định bao gồm: thủ tục bắt đầu phiên tòa, xét hỏi phiên tòa, tranh luận phiên tòa, nghị án tuyên án Trong viết này, xin trao đổi số ý kiến thủ tục xét hỏi tranh luận phiên tòa dân sơ thẩm Theo quy định Điều 50 PLTTGQCVADS, thủ tục xét hỏi phiên tòa thực sau: “1 Hội đồng xét xử phải xác định đầy đủ tình tiết vụ án cách nghe lời trình bày nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người đại diện đương sự, người đại diện tổ chức xã hội khởi kiện lợi ích chung, kiểm sát viên trường hợp Viện kiểm sát khởi tố vụ án, người làm chứng, người giám định; xem xét vật chứng; Khi xét hỏi, Hội đồng xét xử hỏi trước, đến kiểm sát viên, người bảo vệ quyền lợi đương Những người tham gia tố tụng có quyền đề xuất với Hội đồng xét xử vấn đề cần hỏi thêm” Thủ tục tranh luận phiên tòa theo quy định Điều 51 PLTTGQCVADS thực sau: “1 Sau Hội đồng xét xử kết thúc việc xét hỏi, đương sự, người đại diện đương sự, người bảo vệ quyền lợi đương sự, người đại diện tổ chức xã hội khởi kiện lợi ích chung trình bày ý kiến đánh giá chứng cứ, đề xuất hướng giải vụ án Người tham gia tranh luận có quyền đáp lại ý kiến người khác, phát biểu lần ý kiến mà khơng đồng ý Nếu thấy cần thiết Hội đồng xét xử cho phát biểu thêm Sau kiểm sát viên trình bày ý kiến hướng giải vụ án Nếu qua tranh luận mà thấy cần xem xét thêm chứng Hội đồng xét xử định xét hỏi lại tranh luận lại” Như vậy, theo quy định Điều luật thủ tục xét hỏi khác với thủ tục tranh luận thủ tục xét hỏi Hội đồng xét xử đặt câu hỏi nghe người tham gia tố tụng trả lời, xem xét chứng cứ, tài liệu vụ án thủ tục tranh luận đương sự, người tham gia tố tụng đưa ý kiến chứng dựa vào quy định pháp luật để phân tích, lập luận, đưa lý lẽ để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Thơng qua xét hỏi Hội đồng xét xử thẩm tra chứng cứ, tài liệu vụ án, làm rõ thêm tình tiết vụ án Thông qua tranh luận Hội đồng xét xử nhận thức cách toàn diện vấn đề vụ án từ yêu cầu đương , quan hệ pháp luật dân đương cần giải quyết, chứng cứ, tài liệu sử dụng để giải vụ án, pháp luật áp dụng cần giải vụ án, quyền nghĩa vụ bên đương vụ án theo quy định pháp luật Với quy định trình tự, thủ tục xét hỏi tranh luận phiên tòa sơ thẩm thấy kiểu “tố tụng xét hỏi đề cao vai trò Thẩm phán coi nhẹ vai trò bên đương sự” Trong q trình xét xử phiên tòa thẩm phán giữ vai trò chủ động, tích cực Thẩm phán người điều khiển phiên tòa, bảo đảm phiên tòa tiến hành theo trình tự thủ tục pháp luật quy định Vai trò tích cực chủ động Thẩm phán thể việc tham gia vào trình xét xử phiên tòa như: yêu cầu bên đương cung cấp thêm chứng cứ, xét hỏi đương sự, người đại diện đương sự, người bảo vệ quyền lợi đương sự, người làm chứng, xem xét chứng cứ, tài liệu vụ án… Còn đương khơng có quyền xét hỏi mà có quyền đề xuất với Hội đồng xét xử vấn đề cần hỏi thêm, trình bày ý kiến đánh giá chứng dựa vào quy định pháp luật để phân tích, lập luận, đưa lý lẽ để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Nghiên cứu vấn đề này, thấy việc quy định thủ tục xét hỏi, tranh luận phiên tòa chưa phù hợp, chưa bảo đảm tính dân chủ bảo vệ quyền người trình tham gia tố tụng phiên tòa, làm đương ỷ lại phụ thuộc vào Tòa án, “hạn chế tính tích cực, chủ động đương tố tụng” vai trò luật sư phiên tòa bị mờ nhạt, tồn trách nhiệm chứng minh đặt lên vai Hội đồng xét xử đặt biệt chủ tọa phiên tòa, bên đương sự, người đại diện đương sự, người bảo vệ quyền lợi đương sự, người tham gia tố tụng khác tham gia vào trình chứng minh mức độ hạn chế Và phải đảm nhiệm toàn trách nhiệm chứng minh phiên tòa Hội đồng xét xử khơng có điều kiện tập trung vào xem xét, đánh giá chứng cứ, hướng trình tranh tụng bên đương vào việc làm sáng tỏ yêu cầu, thực tiễn pháp lý u cầu tình tiết khác quan hệ pháp luật dân mà từ phát sinh tranh chấp đương Mặt khác, việc Tòa án chủ động thu thập chứng khơng bảo đảm khách quan, vô tư công minh việc phân xử vụ án, không tôn trọng quyền tự định đoạt đương Ngoài ra, thực tế nay, thủ tục tranh luận nhiều phiên tòa khơng tiến hành tiến hành đại khái, có nhiều trường hợp “chủ tọa phiên tòa đương tranh luận trình thẩm vấn” “Tòa xét hỏi trước xét xử, Thẩm phán báo cáo… án, việc xét xử có chủ định, bàn bạc từ trước Vì phiên tòa khơng khách quan, khơng có việc tranh tụng thực tế mà việc diễn cách hình thức” “một số Thẩm phán – chủ tọa phiên tòa coi phiên tòa hình thức để hợp pháp hố án định trưóc rồi, định tập thể Thẩm phán tại, cấp uỷ Tòa án cấp trên” Bên cạnh đó, Tòa án chưa thực tôn trọng, “chưa tạo điều kiện thuận lợi để luật sư đọc hồ sơ vụ kiện; việc triệu tập phiên tòa q gấp làm luật sư khơng kịp bố trí thời gian để thực quyền nghiã vụ trước mở phiên tòa phiên tòa” khơng trường hợp “Hội đồng xét xử chưa tôn trọng, lắng nghe ý kiến luật sư, cá biệt tư tưởng coi thường vai trò luật sư phiên tòa, làm phiên tòa thiếu dân chủ” Do đến lúc trình tự, thủ tục tiến hành phiên tòa quy định lại theo hướng bảo đảm Tòa án thực chức tố tụng dân Để đạt mục đích tố tụng dân xác định thật khách quan vụ án: “Tòa án thực đóng vai trò trọng tài tự thu thập chứng mà xem xét, đánh giá chứng đương cung cấp Điều có nghĩa đương (hoặc tự có luật sư giúp đỡ) khơng xuất trình chứng cho Tòa án u cầu họ bị bác bỏ” Vì vậy, để thực định hướng Nghị 08/ NQ – TƯ Bộ trị ngày 2/1/2002 số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới đề ra: “Việc phán Tòa án phải chủ yếu vào kết tranh tụng phiên tòa, sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến kiểm sát viên… nguyên đơn, bị đơn người có quyền, lợi ích hợp pháp để án, định pháp luật, có sức thuyết phục thời hạn pháp luật quy định”, nên bỏ thủ tục xét hỏi, bên đương thực trách nhiệm chứng minh Tòa án thẩm tra tư cách đương người tham gia tố tụng khác để bảo đảm tính hợp pháp q trình tranh tụng phiên tòa Tòa án có quyền tham gia vào q trình thời điểm thấy cần thiết phải làm sáng tỏ tình tiết, chứng vụ án chưa bên làm rõ Do thủ tục tiến hành phiên tòa cần quy định sau: Sau thủ tục bắt đầu phiên tòa, Tòa án cho đương trình bày yêu cầu, xuất trình chứng v tranh lun ă Di s hng dn ca Hi đồng xét xử, nguyên đơn, người đại diện nguyên đơn luật sư ngun đơn trình bày cơng khai phiên tòa nội dung đơn khởi kiện u cầu Tiếp đó, đương sự, người tham gia tố tụng khác (người đại diện luật sư họ) trình bày yêu cầu c th ca mỡnh ă chng minh cho cỏc yêu cầu nguyên đơn, người đại diện nguyên đơn luật sư nguyên đơn trình bày trước Tòa án ý kiến họ xuất trình, chứng minh việc chứng (giấy tờ, tài liệu, vật chứng, người làm chứng…), lý lẽ, viện dẫn quy định pháp luật (Trong trường hợp vụ án Viện kiểm sát khởi tố tổ chức xã hội khởi kiện lợi ích chung đại diện Viện kiểm sát, tổ chức xã hội trình bày quan điểm chứng cứ, lý lẽ, c phỏp lý) ă B n, ngi i din ca bị đơn luật sư bị đơn đưa quan điểm chứng (giấy tờ, tài liệu, vật chứng, người làm chứng…), pháp lý sở đưa lập luận, lý lẽ để bảo vệ quan điểm mình, phản bác lại quan điểm, lập luận phía nguyên đơn ¨ Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người đại diện luật sư họ dựa vào chứng cứ, pháp lý, đưa lý lẽ để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Đối với người làm chứng khai báo tòa bị chất vấn đương sự, người đại diện đương luật sư đương phía bên Trong q trình tranh luận người tham gia tố tụng, có điểm chưa rõ Hội đồng xét xử có quyền hỏi thêm Cuối kiểm sát viên phát biểu ý kiến vụ án đề xuất hướng giải vụ án Trong trường hợp đương không đồng ý với ý kiến đại diện Viện kiểm sát họ có quyền đối đáp lại Trên số ý kiến quy định PLTTGQCVADS trình tự, thủ tục xét hỏi tranh luận phiên tòa dân sơ thẩm Mong ý kiến quan có thẩm quyền nghiên cứu tham khảo trình xây dựng Bộ luật tố tụng dân ... tự, thủ tục xét hỏi tranh luận phiên tòa sơ thẩm thấy kiểu “tố tụng xét hỏi đề cao vai trò Thẩm phán coi nhẹ vai trò bên đương sự” Trong q trình xét xử phiên tòa thẩm phán giữ vai trò chủ động,... nhiệm chứng minh Tòa án thẩm tra tư cách đương người tham gia tố tụng khác để bảo đảm tính hợp pháp q trình tranh tụng phiên tòa Tòa án có quyền tham gia vào q trình thời điểm thấy cần thiết phải... đối đáp lại Trên số ý kiến quy định PLTTGQCVADS trình tự, thủ tục xét hỏi tranh luận phiên tòa dân sơ thẩm Mong ý kiến quan có thẩm quyền nghiên cứu tham khảo trình xây dựng Bộ luật tố tụng dân
- Xem thêm -

Xem thêm: Com xet hoi va tranh luan tai phien toa so tham, Com xet hoi va tranh luan tai phien toa so tham

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay