Com bao ve quyen so huu tai san thong qua thu tuc to tung dan su

3 15 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:20

Bảo vệ quyền sở hữu tài sản thông qua thủ tục tố tụng dân TS Bùi Thị Huyền - Khoa Luật Dân - ĐH Luật Hà Nội Bảo vệ quyền sở hữu tài sản vấn đề tất yếu nhằm bảo đảm cho chủ sở hữu thực quyền chiếm hữu, sử dụng định đoạt tài sản cách có hiệu trọn vẹn Vì vậy, Điều 255 Bộ luật Dân năm 2005 (BLDS) quy định: “Chủ sở hữu, người chiếm hữu hợp pháp có quyền tự bảo vệ tài sản thuộc sở hữu mình, tài sản chiếm hữu hợp pháp biện pháp theo quy định pháp luật” Một phương thức bảo vệ quyền sở hữu tài sản có hiệu khởi kiện đến Tồ án theo thủ tục tố tụng dân Trong phạm vi hội thảo, xin trao đổi số vấn đề liên quan đến việc bảo vệ quyền sở hữu tài sản đường Toà án mà thực tiễn áp dụng pháp luật có quan điểm khác Thẩm quyền xét xử Toà án Theo quy định Bộ luật Tố tụng dân sự, thủ tục giải tranh chấp, yêu cầu chủ thể Toà án chia thành hai thủ tục: Thủ tục giải việc dân thủ tục giải việc dân Ở Việt Nam, trước ban hành BLTTDS khơng có khái niệm vụ việc dân mà có khái niệm vụ án dân Khái niệm vụ án dân dùng để tranh chấp, yêu cầu phát sinh từ quan hệ pháp luật dân (theo nghĩa hẹp), tranh chấp, yêu cầu phát sinh từ quan hệ pháp luật nhân gia đình Cho nên, bên cạnh khái niệm vụ án dân có khái niệm vụ án kinh tế, vụ án lao động BLTTDS đời thống ba loại thủ tục TTDS, kinh tế, lao động thành thủ tục TTDS loại việc giải Toà án theo thủ tục TTDS vụ việc dân Tuy không đưa khái niệm vụ việc dân theo Điều BLTTDS vụ việc dân bao gồm: vụ án dân việc dân sự, việc dân yêu cầu dân sự, nhân gia đình, kinh doanh, thương mại lao động Toà án thụ lý, giải (Điều 26, 28, 30, 32 BLTTDS) Còn vụ án dân tranh chấp quyền nghĩa vụ bên phát sinh từ quan hệ pháp luật dân sự, nhân gia đình, kinh doanh, thương mại lao động Toà án thụ lý, giải (Điều 25, 27, 29, 31 BLTTDS) Như vậy, tranh chấp quyền sở hữu tài sản Toà án thụ lý, giải theo thủ tục giải vụ án dân Hiện nay, BLTTDS không quy định giá trị tối thiểu tài sản có tranh chấp khởi kiện đến Tồ án Vì vậy, cho dù đương tranh chấp vật có giá trị nhỏ Tồ án phải thụ lý, giải quyết, vật tài sản theo quy định pháp luật dân Tuy nhiên, xét từ góc độ hiệu kinh tế việc giải tranh chấp dân vấn đề giới hạn giá trị tài sản xác định thẩm quyền thụ lý, giải Tồ án có ý kiến khác Hầu hết tranh chấp tài sản thuộc thẩm quyền giải Toà án theo thủ tục tố tụng dân Song số trường hợp, việc xác định thẩm quyền giải tranh chấp tài sản phụ thuộc vào giấy tờ pháp lý liên quan đến tài sản Chẳng hạn, tranh chấp nhà liên quan đến sách cải tạo nhà, tranh chấp đất đai mà người sử dụng đất chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quan nhà nước có thẩm quyền chưa có loại giấy tờ theo Điều 50 luật đất đai thuộc thẩm quyền giải Uỷ ban nhân dân Thông thường tranh chấp tài sản thuộc thẩm quyền xét xử sơ thẩm Toà án nhân dân cấp huyện Tuy nhiên, tranh chấp tài sản nước ngồi có đương nước cần phải uỷ thác tư pháp nước ngồi thuộc thẩm quyền xét xử sơ thẩm Tồ án nhân dân cấp tỉnh Thơng thường tranh chấp tài sản thuộc thẩm quyền giải Toà án nơi cư trú bị đơn Các đương có quyền thoả thuận Tồ án nơi cư trú nguyên đơn để giải tranh chấp (điểm a, b khoản Điều 35 BLTTDS) Riêng tranh chấp bất động sản, theo quy định điểm c khoản Điều 35 BLTTDS Tồ án nơi có bất động sản có thẩm quyền giải quyết, đương khơng có quyền thoả thuận việc yêu cầu Toà án nơi khác giải quyết, kể nơi cư trú nguyên đơn bị đơn Bởi lẽ, bất động sản loại tài sản gắn liền với đất đai di dời nên giải tranh chấp này, thơng thường Tồ án phải thực việc xem xét chỗ theo yêu cầu đương Hơn nữa, giấy tờ tài liệu liên quan đến tài sản quan có thẩm quyền nơi có bất động sản lưu giữ Vì vậy, Tồ án nơi có bất động sản có điều kiện thực việc xem xét chỗ thu thập giấy tờ tài liệu liên quan đến tài sản cách tốt Các tranh chấp quyền sở hữu tài sản tranh chấp quyền chiếm hữu, sử dụng định đoạt tài sản Tuy nhiên, tài sản đối tượng giao dich dân nên tranh chấp thường biểu dạng tranh chấp cụ thể hợp đồng mua bán, hợp đồng cho thuê, bồi thường thiệt hại, việc phân chia tài sản (kể việc tranh chấp tài sản vụ việc nhân gia đình) Cho nên, có ý kiến khác việc xác định thẩm quyền giải tranh chấp liên quan đến bất động sản: Ví dụ: A (có nơi cư trú huyện X tỉnh H) cho B (có nơi cư trú huyện Y tỉnh H) thuê nhà số 10 huyện Z tỉnh H Hết hạn hợp đồng B không trả nhà cho A Ý kiến thứ nhất: Đây tranh chấp hợp đồng thuê nhà nên Tồ án có thẩm quyền giải tranh chấp Toà án nơi cư trú bị đơn (huyện Y tỉnh H) Ý kiến thứ hai: Đây tranh chấp về bất động sản nên Toà án có thẩm quyền giải tranh chấp phải Tồ án nơi có bất động sản (huyện Z tỉnh H) Theo chúng tôi, tranh chấp hợp đồng thuê tài sản đối tượng hợp đồng thuê nhà lại bất động sản Để giải vụ án cách tốt nhất, Toà án phải thực việc xem xét chỗ, kiểm tra giấy tờ tài liệu liên quan đến việc thuê nhà Vì vậy, quan điểm thứ hai hợp lý Xác định tư cách đương Các đương vụ án dân bao gồm: Nguyên đơn, bị đơn, người có quyền, nghĩa vụ liên quan Việc xác định tư cách đương vào Điều 56 BLTTDS Tuy nhiên, việc xác định tư cách đương vụ án bảo vệ quyền sở hữu chủ sở hữu tài sản động sản đăng ký quyền sở hữu từ người chiếm hữu tình trường hợp người chiếm hữu tình có động sản thơng qua hợp đồng có đền bù có ý kiến khác Ví dụ: A cho B mượn xe đạp, B bán cho C Ý kiến thứ nhất: Theo quy định Điều 56 BLTTDS: “Bị đơn vụ án dân người bị nguyên đơn khởi kiện cá nhân, quan, tổ chức khác Bộ luật nàyquy định khởi kiện để yêu cầu Toà án giải vụ án dân cho quyền lợi ích hợp pháp nguyền đơn bị người xâm phạm” Do đó, A có quyền khởi kiện C để đòi lại xe đạp A chủ sở hữu xe C người giả thiết xâm phạm quyền sở hữu A Toà án phải xác định A nguyên đơn, C bị đơn, B người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Ý kiến thứ hai: Theo điều 257 BLDS trường hợp người chiếm hữu tình có động sản thơng qua “hợp đồng có đền bù chủ sở hữu tài sản có quyền đòi lại động sản động sản bị lấy cắp, bị hợc trường hợp khác bị chiếm hữu ngồi ý chí chủ sở hữu” Vì vậy, A khơng có quyền đòi lại xe C mà A có quyền yêu cầu B bồi thường giá trị xe Toà án phải xác định A nguyên đơn, B bị đơn, C người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Nếu B C tranh chấp với hợp đồng mua bán xe B nguyên đơn, C bị đơn, A người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Theo chúng tôi, Điều 56 BLTTDS quy định: “Bị đơn vụ án dân người bị nguyên đơn khởi kiện cho quyền lợi ích hợp pháp nguyền đơn bị người xâm phạm” Tuy nhiên điều khơng có nghĩa bị đơn khởi kiện người bị đơn Trong nhiều trường hợp không hiểu biết pháp luật ngun đơn khởi kiện khơng Do đó, để đảm bảo việc giải đắn vụ án Toà án phải xác định tư cách đương Đối với tranh chấp sở hữu tài sản, việc xác định tư cách đương phải dựa vào phương thức mà người khởi kiện khởi kiện đến Tồ án theo quy định BLDS Vì vậy, chúng tơi đồng tình với quan điểm thứ hai ... pháp nước ngồi thu c thẩm quyền xét xử sơ thẩm To án nhân dân cấp tỉnh Thông thường tranh chấp tài sản thu c thẩm quyền giải To án nơi cư trú bị đơn Các đương có quyền thoả thu n To án nơi cư... đồng thu tài sản đối tượng hợp đồng thu nhà lại bất động sản Để giải vụ án cách tốt nhất, To án phải thực việc xem xét chỗ, kiểm tra giấy tờ tài liệu liên quan đến việc thu nhà Vì vậy, quan... tài liệu liên quan đến tài sản quan có thẩm quyền nơi có bất động sản lưu giữ Vì vậy, Tồ án nơi có bất động sản có điều kiện thực việc xem xét chỗ thu thập giấy tờ tài liệu liên quan đến tài sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Com bao ve quyen so huu tai san thong qua thu tuc to tung dan su, Com bao ve quyen so huu tai san thong qua thu tuc to tung dan su

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay