hoan_thien_hon_nua_luat_cay_ghep_mo,_bo_phan_co_th e

6 2 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:18

BÙI ĐỨC HIỂN Để góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân ngày tốt hơn, ngày 29/11/2006, Quốc hội thông qua Luật Hiến, lấy, ghép mô, phận thể ngư¬ời hiến, lấy xác Đây văn luật điều chỉnh chuyên biệt lĩnh vực mẻ phức tạp nên khơng tránh khỏi bất cập định cần đư¬ợc hồn thiện Những bất cập Luật Hiến, lấy, ghép mơ, phận thể ngư¬ời hiến, lấy xác Ngày 01/7/2007, Luật Hiến, lấy, ghép mô, phận thể người hiến, lấy xác (gọi tắt Luật) có hiệu lực Tuy nhiên, áp dụng, thấy Luật bộc lộ bất cập: - Điều (phạm vi điều chỉnh Luật) có quy định việc cho, nhận mô, phận thể người như¬ng lại khơng quy định vấn đề cho, nhận tế bào vào phạm vi điều chỉnh Luật, nhà làm luật quan niệm tế bào phận cấu thành mô Tuy nhiên, chúng tơi cho rằng: theo cách giải thích Khoản 1, Điều Luật mơ khơng phải trường hợp tế bào đồng nghĩa với mơ, ví dụ: tế bào gốc hay tế bào đơn lẻ - Luật quy định cụ thể việc lấy, ghép phận thể ng¬ười nhằm mục đích chữa bệnh song hầu như¬ ch¬ưa có quy phạm cụ thể điều chỉnh việc hiến, lấy mô, phận thể ng¬ười nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy Trong đó, thực tế nhu cầu vấn đề lớn Ví dụ, tr¬ường hợp xác tử thi vơ thừa nhận đ¬ược sử dụng để giảng dạy nghiên cứu khoa học Trung tâm y học, Tr¬ường đại học - Nhu cầu cấy, ghép mô, tạng n¬ước ta ngày lớn nên pháp luật điều chỉnh nhằm tạo hành lang pháp lý cho việc cấy, ghép mô, tạng tăng nguồn hiến mô, tạng nhân dân Tuy nhiên, Luật ch¬ưa đề cập đến vấn đề hiến phận thể, hiến xác tử tù nhằm phục vụ cho chữa bệnh nghiên cứu khoa học nên khó khăn cho sở y tế nhận xác trư¬ờng hợp ng¬ười có án tử hình muốn hiến xác họ cho y học Vừa qua, ngày 25/10/2007, tử tù Nguyễn Phư¬ớc Đỉnh, ngụ xã Tân Phư-ớc, huyện Gò Cơng Đơng (Tiền Giang) gửi đơn lên Tồ án nhân dân tối cao xin đư¬ợc hiến xác cho y học sau thi hành án tử hình[1] Điều thực s¬ự làm Tồ án nhân dân tối cao bối rối việc đư¬a định có đồng ý hay khơng đồng ý cho tử tù đ¬ược hiến xác Trong đó, theo Chỉ thị số 138/KC1 năm 1974 Bộ Nội vụ xác tử tội phải chơn pháp tr¬ường, thân nhân khơng đ¬ược đem an táng Bộ luật Tố tụng hình năm 2003 khơng có quy định việc cho phép thân nhân nhận lại xác; đến nay, Chỉ thị hiệu lực cản trở quyền đ¬ược hiến xác tử tù Vì vậy, việc Tồ án nhân dân tối cao bối rối đư¬ơng nhiên - Điều 11 Luật đề cập đến hành vi bị pháp luật cấm lĩnh vực như¬: cấm mua, bán, lấy trộm mơ, tạng; cấm sử dụng mơ, tạng mục đích th¬ương mại… Tuy nhiên, Luật lại chư¬a đ¬ưa chế tài áp dụng vi phạm hành vi Trong đó, Bộ luật Hình chư¬a có điều khoản điều chỉnh loại tội phạm Đây khó khăn cho trình áp dụng ngăn chặn loại tội phạm thực tế - Thực tế năm vừa qua cho thấy, việc dùng tử thi vô thừa nhận góp phần cứu chữa đư¬ợc nhiều ngư¬ời bệnh, đặc biệt ngư¬ời mắc bệnh mắt (ghép giác mạc, kết mạc)[2] Tuy nhiên, Luật chư¬a định nghĩa tử thi vô thừa nhận; tử thi vơ thừa nhận khác với tử thi khơng chư¬a xác định đư¬ợc ngư¬ời thân thích Nếu người đến nơi khác làm ăn nh¬ưng lại chết mà Uỷ ban nhân dân xã khơng xác định đư¬ợc ng¬ười thân thích họ khơng xác định đư¬ợc nơi th¬ường trú họ, liệu Uỷ ban nhân dân xã có quyền hiến cho sở y tế khơng? Luật khơng có câu trả lời cụ thể - Vai trò gia đình hiến mơ, phận thể ngư¬ời, hiến xác sau chết quan trọng Theo Luật, ngư¬ời hiến mơ, phận thể sau chết phải có đơn tự nguyện hiến, chết mà khơng có đơn tự nguyện hiến cần phải có đồng ý cha, mẹ… Có thể gián tiếp hiểu rằng: ngư¬ời đủ điều kiện Luật định, có đơn tự nguyện hiến khơng cần có đồng ý gia đình Vậy, trư¬ờng hợp ngư¬ời chết có đơn tự nguyện hiến, nh¬ưng sau họ chết gia đình họ khơng đồng ý hiến, liệu sở y tế có quyền c-ưỡng chế hiến không? Vấn đề thực tế xảy khó giải - Điều17, Điều 25 Luật nêu cụ thể quyền lợi nh¬ư tơn vinh ng¬ười hiến mơ, phận thể ng¬ười hiến xác sau chết Tuy nhiên, Luật lại khơng có điều tơn vinh mặt tinh thần cho gia đình ng¬ười hiến xác, hiến phận thể sau chết Theo chúng tôi, thiếu sót Luật Vì thực tế, để lấy đ¬ược xác, phận thể ngư¬ời chết phải có ủng hộ lớn gia đình họ Hơn nữa, tr¬ường hợp ngư¬ời chết khơng có đơn tự nguyện hiến nh¬ưng gia đình họ đồng ý hiến văn đự¬ợc lấy[3], tr¬ờng hợp lại cần phải tơn vinh Ngồi ra, ngư¬ời bị đi, nỗi đau thuộc ng¬ười sống - Thực tế q trình lấy cấy, ghép mơ, phận thể ngư¬ời bệnh có xảy tình trạng bác sĩ chẩn đốn đúng, song phẫu thuật lại lấy nhầm phận khác thể Bộ phận bị bệnh khơng cắt bỏ lại cắt bỏ phận bình thư¬ờng chẩn đốn sai ng¬ười hiến dẫn tới việc đ¬ưa phận thể bị bệnh sang cho ng¬ười ghép, nên khơng ghép, ng¬ười sống thêm khoảng thời gian nh¬ưng ghép vào làm cho ng¬ười ghép bị chấm dứt sống sớm Vấn đề xảy thực tế, gây nên chết thư¬ơng tâm cho ng¬ười bệnh Luật chư¬a đư¬a chế tài áp dụng nên khó giải - n¬ước ta nay, ngư¬ời bị tử vong mà khơng rõ lý phải tiến hành khám nghiệm khơng cần đồng ý gia đình ngư¬ời nhằm tìm nguyên nhân chết Nhưng riêng lấy phận thể ng¬ười chết để chữa bệnh nghiên cứu khoa học mà ngư¬ời chết khơng có đơn tự nguyện hiến bắt buộc phải có đồng ý văn gia đình ngư¬ời chết Liệu vấn đề hiến phận thể ngư¬ời khám nghiệm tử thi có liên quan đến khơng, tr¬ường hợp cán pháp y lợi dụng việc khám nghiệm tử thi để lấy phận thể ng¬ười giải như¬ nào? - Luật cấm việc sử dụng phận thể ngư¬ời mục đích th¬ương mại Điều hợp lý Tuy nhiên, thực tế người bán người mua ngầm thoả thuận bán cho phận thể, nh¬ưng lại biểu tự nguyện hiến kiểm sốt như¬ nào? - Theo Luật, hầu hết trư¬ờng hợp hiến mơ, phận thể ngư¬ời sau chết ng¬ười hiến phải có đơn tự nguyện hiến, trừ số tr¬ường hợp pháp luật có quy định khác (Điều 21, 22) Đư¬ơng nhiên, ngư¬ời có đơn tình nguyện hiến phải đủ điều kiện độ tuổi Trong trư-ờng hợp ng¬ười chết khơng có thẻ đăng ký hiến xác phải đ¬ược đồng ý văn cha mẹ ng¬ười giám hộ ngư¬ời vợ, chồng đại diện thành niên ng¬ười (điểm b, Khoản Điều 22) Nếu ngư¬ời chết khơng có thẻ đăng ký hiến bắt buộc phải có đồng ý cha, mẹ gia đình họ, nh¬ưng ng¬ười chết có bắt buộc phải từ 18 tuổi trở lên khơng? - Về thẩm quyền xác định chết não đ¬ược quy định Điều 27, theo chúng tôi, nên xem xét hồn cảnh thực tế như¬ đảm bảo xác việc xác định chết não để có quy định bác sĩ thuộc chun mơn đ¬ược cử vào hội đồng xác định chết não Vì vậy, Luật có nên quy định có tham gia giám định pháp y hội đồng xác định chết não khơng? - Ngồi ra, số vấn đề Luật cần đ¬ược quy định cụ thể như¬: thủ tục đăng ký hiến mơ, phận thể ng¬ười sống; thủ tục đăng ký hiến phận thể ng¬ười hiến xác, phận thể sau chết; tổ chức tang lễ mai táng di hài cho ngư¬ời hiến xác điểm b, Khoản 1, Điều 24 Luật; có nên cho phép ngân hàng mơ tư¬ nhân đ¬ược phép hoạt động hay khơng… H¬ướng hồn thiện pháp luật hiến xác, hiến phận thể ng¬ười Từ bất cập nêu trên, theo chúng tôi, để pháp luật hiến, lấy ghép mơ, phận thể, hiến lấy xác đ¬ược thực có hiệu quả, cần thiết phải: - Đề nghị bổ sung việc cho, nhận tế bào vào phạm vi điều chỉnh Luật Điều Điều Luật có quy định quyền hiến, nhận tinh trùng, nỗn, mơ thụ thai nhân tạo, đồng nghĩa với việc tế bào thuộc phạm vi điều chỉnh Luật Như¬ biết nỗn, tinh trùng, phôi… nội dung quan trọng cần thiết phải quy định chặt chẽ Hơn nữa, với phát triển nhanh chóng khoa học kỹ thuật, vấn đề điều trị tế bào gốc ngày phổ biến hơn, ví dụ: vừa qua TP.Hồ Chí Minh bệnh nhân 30 tuổi bị hỏng mắt đ¬ược bác sĩ chữa trị thành cơng tế bào gốc[4] Do đó, cần phải có quy định pháp luật cụ thể, chặt chẽ vấn đề này, việc hiến nhận tế bào tạo thể hay chủ thể pháp luật Vì vậy, nên bổ sung vào Điều Luật khái niệm tế bào: “Tế bào đơn vị cấu trúc, chức sinh vật đa bào” Hơn nữa, cần bổ sung thêm quyền lợi cho ng¬ười tự nguyện hiến tế bào bên cạnh ngư¬ời hiến mơ, phận thể việc hiến tế bào ảnh h¬ưởng đến sức khoẻ ngư¬ời hiến Ng¬ười hiến tế bào nên đư¬ợc h¬ưởng quyền lợi Nhà nước ta cố gắng khuyến khích nhiều ng¬ười hiến để tạo nguồn mơ, tế bào, phận thể cứu chữa ngư¬ời bệnh phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy - Cần sớm có quy định trình tự, thủ tục việc hiến xác, hiến phận thể người cho mục đích nghiên cứu khoa học như¬ điều kiện tổ chức nhận xác, phận thể ng¬ười để nghiên cứu khoa học - Về độ tuổi ngư¬ời hiến mơ, phận thể ngư¬ời sống, chúng tơi đồng ý với Điều Luật từ đủ 18 tuổi trở lên đ¬ược hiến mô, phận thể Tuy nhiên, trường hợp ng¬ười chết mà khơng có thẻ đăng ký hiến xác, hiến phận thể sau chết (Điều 22), Luật khơng nên giới hạn độ tuổi đủ 18 tuổi trở lên, mà ngư¬ời dư¬ới 18 tuổi đ¬ược chấp nhận đ¬ược gia đình ngư¬ời giám hộ hợp pháp họ đồng ý Bởi lẽ, mô, phận thể người 18 tuổi dùng để cấy, ghép cho người bệnh người thân thích người chết muốn hiến khơng có lý mà sở y tế lại khơng nhận Mặt khác, việc hiến phận thể, hiến xác ngồi việc phục vụ chữa bệnh nhằm mục đích nghiên cứu khoa học giảng dạy - Về thẩm quyền xác định chết não, theo chúng tôi, Luật không cần thiết phải bắt buộc phải có tham gia giám định pháp y việc xác định chết não thực tế cho thấy nư¬ớc ta, số l¬ượng chun gia pháp y khơng nhiều, đặc biệt số bệnh viện, sở y tế trung bình Nếu quy định như¬ điểm c, khoản 2, Điều 27 Luật có nhiều trư-ờng hợp phải chờ có mặt chuyên gia pháp y Do đó, kéo dài thời gian vàng cho phép lấy phận tạng đư¬ợc hiến điều kiện tốt nhất, bảo quản đư¬ợc thời gian ngắn Ví dụ tim ghép tối ưu vòng 24h kể từ lấy khỏi lồng ngực người hiến, thận bảo quản để ghép có dài thời gian hơn, không 72h Việc xác định chết não nên giao cho hội đồng độc lập gồm chuyên gia thuộc chuyên khoa hồi sức, hồi sức tích cực nội – ngoại thần kinh đánh giá dựa dấu hiệu lâm sàng cận lâm sàng khoa học kỹ thuật y học đại Sau hội đồng có kết luận thống thủ tr¬ưởng định cuối - Luật nên nêu rõ chế tài áp dụng với hành vi cụ thể bổ sung vào Bộ luật Hình điều khoản để xử lý loại tội phạm liên quan đến hành vi bị cấm Điều 11 - Về thủ tục đăng ký hiến mơ, phận thể ngư¬ời sống; thủ tục đăng ký hiến phận thể ng¬ười hiến xác sau chết khoản Điều 12 nh¬ư khoản 4, Điều 18 Luật có nêu: trách nhiệm sở y tế trực tiếp gặp ngư¬ời hiến để tư¬ vấn thơng tin có liên quan khơng khả thi Bởi quy định dẫn đến tr¬ường hợp ng¬ười dân hiểu rằng: sở y tế phải có trách nhiệm cử cán tới nhà gặp trực tiếp ngư¬ời hiến để tư¬ vấn mà sở y tế khơng đủ ngư¬ời để làm đ¬ược điều Vì vậy, đề nghị sửa đổi khoản 4, Điều 12, Điều 18 theo hư¬ớng sau: “Cơ sở y tế có trách nhiệm mời ng¬ười hiến đến sở y tế để trực tiếp cung cấp đầy đủ thơng tin có liên quan cho ngư¬ời hiến biết” - Mặt khác, điểm a, khoản 2, Điều17 Luật cần làm rõ quy định khám sức khoẻ định kỳ quy định chung chung khó thực thực tiễn Ví dụ: có bệnh liên quan đến việc hiến mơ, phận thể ng¬ười như¬ suy thận lại sau hiến có đư¬ợc miễn phí việc điều trị hay không? Nếu phải chạy thận nhân tạo hay thay thận giải nh¬ư Do đó, đề nghị sửa điểm a, Khoản 2, Điều 17 Luật quy định giải thích văn d¬ưới luật nh¬ư sau: “Đư¬ợc chăm sóc, phục hồi sức khoẻ miễn phí sau hiến phận thể sở y tế, đ-ược khám định kỳ miễn phí đ¬ược điều trị miễn phí với bệnh lý trực tiếp gián tiếp gây từ việc hiến mơ, bộ, phận thể ng¬ười” Việc phải đ¬ược thực cách nghiêm túc thực tiễn, thực khơng tốt tác động xấu đến ngư¬ời có ý định hiến mơ, phận thể sống để cứu chữa ngư¬ời bệnh góp phần đảm bảo quyền lợi cho ngư¬ời hiến Nó thể đ¬ược quan tâm như¬ sách Nhà nư¬ớc tơn vinh ng¬ười hiến - Về quyền lợi ng¬ười hiến xác, hiến mô, phận thể sau chết (Điều 25): như¬ nói, ng¬ười chết nỗi đau tinh thần th¬ường thuộc ng¬ười sống mà trực tiếp gia đình ngư¬ời hiến xác, hiến mơ, phận thể sau chết Những ngư¬ời thân thích đóng vai trò quan trọng việc ng¬ười thân hiến xác, hiến mơ, phận thể ngư¬ời Gia đình ngư¬ời hiến đáng đư¬ợc tơn vinh mặt tinh thần để động viên họ Do vậy, Điều 25 Luật nên sửa đổi như¬ sau: “Bản thân ng¬ười hiến gia đình ng¬ười hiến xác, phận thể sau chết đ¬ược Bộ y tế truy tặng thân tặng gia đình Kỷ niệm ch¬ương Vì nghiệp bảo vệ sức khoẻ nhân dân” - Về điều kiện việc lấy xác ng¬ười khơng có địa cư¬ trú cuối (Điểm 6, K1, Điều 22), theo chúng tôi, vấn đề nhạy cảm không đơn giản Chúng ta cần có phân biệt tử thi vơ thừa nhận tử thi ch¬ưa xác định người thân thích Nếu trường hợp tử thi vơ thừa nhận khơng có ng¬ười thân thích cần thời gian l¬ưu xác để xác định xác điều trư¬ớc lấy mô, phận thể lấy xác họ Còn trường hợp tử thi mà chư¬a xác định đ¬ợc ngư¬ời thân thích theo quan điểm TS Phùng Trung Tập, Uỷ ban nhân dân xã nơi ng¬ười chết khơng có quyền đ-ược hiến cho sở y tế, dẫn đến nhiều phức tạp lạm dụng, che giấu tội phạm, chí mua bán mơ tạng bất hợp pháp…, đó, quan có thẩm quyền khó kiểm sốt tình hình Chúng tơi đồng ý với quan điểm - Về vấn đề tử tù tự nguyện hiến, theo chúng tơi, đ¬ược chấp nhận ngư¬ời hiến đạt đủ điều kiện độ tuổi từ 18 tuổi trở nên có đầy đủ lực hành vi dân Điều phù hợp với tinh thần chung Luật Mặt khác, quyền hiến phận thể, hiến xác sau chết khơng quyền cơng dân mà phận quyền ng¬ười - Điểm b, khoản 1, Điều 24 Luật quy định sở y tế phối hợp với gia đình ng¬ười hiến để tổ chức lễ truy điệu Thực tế cho thấy, nhiều trư¬ờng hợp gia đình có ng¬ười hiến xa, ph¬ương tiện lại khó khăn sở y tế đến tiếp nhận gia đình tổ chức Lễ truy điệu thực nghi thức theo phong tục tập quán địa phư¬ơng Do đó, nên cần quy định sở y tế, sở nghiên cứu, đào tạo y học có trách nhiệm đến viếng, đọc th¬ư tri ân tr¬ước tiếp nhận di hài hợp lý - Về điều kiện ngư¬ời đư¬ợc ghép mơ, phận thể ng¬ười, theo chúng tơi, khoản 1, Điều 30 Luật không nên quy định chung chung ngư¬ời có quyền định ghép mà nên xác định cụ thể ng¬ười có quyền định ghép ngư¬ời đứng đầu sở y tế có thẩm quyền, trừ tr¬ường hợp pháp luật có quy định khác Như¬ đảm bảo đ¬ược nhanh nhạy việc định cấy, ghép, mặt khác đảm bảo tính trách nhiệm với ngư¬ời cụ thể - Về chế độ bảo hiểm y tế viện phí ngư¬ời ghép: Vì quan hệ cấy, ghép mơ quan hệ dân phí cho cấy, ghép mơ, phận thể ngư¬ời ng¬ười đư¬ợc cấy, ghép phải trả Chi phí cho việc cấy, ghép lớn nên cần đ¬ược hỗ trợ từ quan bảo hiểm Tuy nhiên, quy định như¬ Luật vấn đề khó đ¬ược giải triệt để thực tế, Quỹ bảo hiểm y tế không đủ nguồn để đáp ứng cho nhu cầu khám chữa bệnh nhân dân có nguy vỡ quỹ bảo hiểm[5] Do đó, để giảm gánh nặng cho Nhà nước, nên ban hành văn pháp luật cho phép loại hình bảo hiểm chuyên lĩnh vực hoạt động, dựa sở liên doanh với n¬ước ngồi 100% vốn n¬ước ngồi để phục vụ chăm sóc, phục hồi sức khoẻ cho ng¬ười ghép - Về sức khoẻ ngư¬ời hiến mô, phận thể cần phải không mắc bệnh nan y như¬ viêm gan B, nhiễm HIV… ng¬ười bị hỏng phận thể nhiễm bệnh nguyên nhân khác họ hiến phận thể họ như¬ng khơng phải mục đích chữa bệnh mà mục đích nghiên cứu khoa học giảng dạy ... từ 18 tuổi trở lên không? - Về thẩm quyền xác định chết não đ¬ược quy định Điều 27, theo chúng tơi, nên xem xét hồn cảnh thực tế như¬ đảm bảo xác việc xác định chết não để có quy định bác sĩ... đ¬ợc ngư¬ời thân thích theo quan điểm TS Phùng Trung Tập, Uỷ ban nhân dân xã nơi ng¬ười chết khơng có quyền đ-ược hiến cho sở y tế, dẫn đến nhiều phức tạp lạm dụng, che giấu tội phạm, chí mua... người mua ngầm thoả thuận bán cho phận thể, nh¬ưng lại biểu tự nguyện hiến kiểm sốt như¬ nào? - Theo Luật, hầu hết trư¬ờng hợp hiến mơ, phận thể ngư¬ời sau chết ng¬ười hiến phải có đơn tự nguyện
- Xem thêm -

Xem thêm: hoan_thien_hon_nua_luat_cay_ghep_mo,_bo_phan_co_th e, hoan_thien_hon_nua_luat_cay_ghep_mo,_bo_phan_co_th e

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay