moi_quan_he_giua_cac_ben_tham_gia_to_tung_trong_vi ec_giai_quyet,_xet_xu_cac_vu_an

6 6 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:18

MỐI QUAN HỆ GIỮA THƯ KÝ TOÀ ÁN VỚI THẨM PHÁN, HỘI THẨM TOÀ ÁN, VIỆN KIỂM SÁT VÀ NHỮNG NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT, XÉT XỬ CÁC LOẠI VỤ ÁN _ ThS Nguyễn Quang Lộc TP Tòa án nhân dân tối cao I- Một số khái niệm chung Mối quan hệ Thư ký Toà án với Thẩm phán, Hội thẩm Toà án, Viện kiểm sát người tham gia tố tụng khác hiểu mối quan hệ Thư ký với quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng người tham gia tố tụng Đây mối quan hệ thiết lập sở pháp luật tố tụng, phát sinh quan, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng xác lập trình giải vụ án, đồng thời mối quan hệ phối hợp để đảm bảo việc tuân thủ quy định pháp luật, nhằm giải vụ án đắn 1- Cơ quan tiến hành tố tụng người tiến hành tố tụng tham gia tố tụng vụ án hình sự: a) Cơ quan tiến hành tố tụng: * Cơ quan điều tra bao gồm: Công an nhân dân, Quân đội, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan, Kiểm lâm Khi xác định có dấu hiệu tội phạm quan điều tra nói phải định khởi tố vụ án hình Thủ trưởng quan nêu giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra theo quy định Điều 111 Bộ luật tố tụng hình * Viện kiểm sát nhân dân cấp: thực hành quyền công tố giai đoạn điều tra (Điều 112 Bộ luật tố tụng hình sự) Viện kiểm sát có quyền khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, yêu cầu quan điều tra khởi tố thay đổi định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can; đề yêu cầu điều tra yêu cầu quan điều tra tiến hành điều tra; thấy cần thiết Viện kiểm sát trực tiếp tiến hành số hoạt động điều tra; yêu cầu thủ trưởng quan điều tra thay đổi điều tra viên, hành vi Điều tra viên có dấu hiệu tội phạm khởi tố hình sự; định áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn: bắt, giữ, tạm giam… Phê chuẩn không phê chuẩn định quan điều tra; huỷ bỏ định khơng có quan điều tra; yêu cầu truy nã bị can; định truy tố bị can; định đình tạm đình vụ án Điều 113 Bộ luật tố tụng hình quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn Viện kiểm sát Kiểm sát điều tra (kiểm sát trình điều tra từ khởi tố đến hoạt động điều tra, việc lập hồ sơ vụ án; kiểm sát việc tuân thủ pháp luật người tham gia tố tụng; giải tranh chấp vè thẩm quyền điều tra, yêu cầu quan điều tra khắc phục vi phạm pháp luật, xử lý điều tra viên có vi phạm; kiến nghị quan, tổ chức áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm vi phạm…) * Tòa án nhân dân cấp quan xét xử Nhà nước Thẩm quyền xét xử Tồ án hình quy định Điều 170 Bộ luật tố tụng hình sự, cụ thể là: + Tòa án nhân dân cấp huyện Tồ án quân khu vực xét xử sơ thẩm vụ án hình tội phạm nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng nghiêm trọng (trừ tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm phá hoại hồ bình, chống lồi người tội phạm chiến tranh; tội quy định Điều 93, 95, 96, 172, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 263, 293, 294, 295, 296, 322 323 Bộ luật hình + Tòa án nhân dân cấp tỉnh Toà án quân cấp quân khu xét xử sơ thẩm vụ án hình tội phạm khơng thuộc thẩm quyền xét xử Tòa án nhân dân cấp huyện Toà án quân khu vực vụ án thuộc thẩm quyền Tồ án cấp mà lấy lên để xét xử Ngoài thẩm quyền xét xử vụ án hình xác định lãnh thổ (Điều 171 Bộ luật tố tụng hình sự), tội phạm xảy tàu bay, tàu biển Việt Nam hoạt động ngồi khơng phận, lãnh hải (Điều 172 Bộ luật tố tụng hình sự), xem xét bị cáo phạm nhiều tội thuộc thẩm quyền Toà án khác cấp (Điều 173 Bộ luật tố tụng hình sự) Việc giải tranh chấp thẩm quyền xét xử Chánh án Toà án cấp trực tiếp định, Toà án cấp huyện Chánh án Tồ án cấp tỉnh định, Tòa án nhân dân Toà án quân Chánh án Tòa án nhân dân tối cao định b) Những người tiến hành tố tụng vụ án hình sự: + Thủ trưởng, Phó thủ trưởng quan điều tra, Điều tra viên; + Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát, Kiểm sát viên; + Chánh án, Phó Chánh án Toà án, Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Toà án Nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm người tiến hành tố tụng quan điều tra quy định Điều 34, 35 Bộ luật tố tụng hình Nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên, Viện kiểm sát quy định Điều 36, 37 Bộ luật tố tụng hình Nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm Chánh án, Phó Chánh án Toà án quy định Điều 38 Bộ luật tố tụng hình Nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm thư ký Toà án quy định Điều 41 Bộ luật tố tụng hình c) Những người tham gia tố tụng vụ án hình - Người bị tạm giữ người bị bắt trường hợp khẩn cấp, phạm tội tang, bắt theo định truy nã người phạm tội, tự thú, đầu thú họ có định tạm giữ (Điều 48 Bộ luật tố tụng hình sự) - Bị can người bị khởi tố hình (Điều 49 Bộ luật tố tụng hình sự) - Bị cáo người bị Toà án định đưa xét xử (Điều 50 Bộ luật tố tụng hình sự) - Người bị hại người bị thiệt hại thể chất, tinh thần, tài sản tội phạm gây nên (Điều 51 Bộ luật tố tụng hình sự) - Nguyên đơn dân cá nhân, quan, tổ chức bị thiệt hại tội phạm gây có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại (Điều 52 Bộ luật tố tụng hình sự) - Bị đơn dân cá nhân, quan, tổ chức mà pháp luật quy định phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại hành vi phạm tội gây (Điều 53 Bộ luật tố tụng hình sự) - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án (Điều 54 Bộ luật tố tụng hình sự) - Người làm chứng người biết tình tiết liên quan đến vụ án trừ người bào chữa cho bị can, bị cáo, người có nhược điểm tâm thần thể chất mà khơng có khả nhận thức tình tiết vụ án khơng có khả khai báo đắn (Điều 55 Bộ luật tố tụng hình sự) - Người bào chữa Luật sư, người đại diện hợp pháp người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, bào chữa viên nhân dân (Điều 56 Bộ luật tố tụng hình sự) - Người giám định người có kiến thức cần thiết lĩnh vực cần giám định quan tiến hành tố tụng trưng cầu theo quy định pháp luật (Điều 60 Bộ luật tố tụng hình sự) - Người phiên dịch: quan tiến hành tố tụng yêu cầu trường hợp người tham gia tố tụng không sử dụng tiếng Việt (Điều 61 Bộ luật tố tụng hình sự) 2- Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng người tham gia tố tụng vụ việc dân sự, vụ án hành Các vụ việc dân vụ án dân việc dân hiểu theo nghĩa rộng bao gồm vụ án, vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại lao động điều chỉnh theo Bộ luật tố tụng dân a) Cơ quan tiến hành tố tụng Khác với vụ án hình sự, quan tiến hành tố tụng vụ việc dân vụ án hành bao gồm Tòa án nhân dân Viện kiểm sát nhân dân Cơ quan điều tra quan tiến hành tố tụng loại án (Điều 39 Bộ luật tố tụng dân Điều 14 Pháp lệnh thủ tục giải vụ án hành chính) b) Người tiến hành tố tụng Người tiến hành tố tụng vụ việc dân vụ án hành gồm: + Chánh án Tồ án, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Toà án + Viện trưởng Viện kiểm sát, Kiểm sát viên Như vậy, so với vụ án hình điều tra viên quan điều tra người tiến hành tố tụng Tuy luật khơng quy định chức danh Phó Chánh án Tồ án, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát tiến hành tố tụng người Thẩm phán, Kiểm sát viên Hội thẩm vụ án hành chính, vụ việc dân Hội thẩm nhân dân có Tòa án nhân dân giao quyền xét xử, giải vụ việc dân sự, vụ án hành chính, Tồ án Qn khơng giao giải loại vụ án c) Những người tham gia tố tụng - Những người tham gia tố tụng vụ án dân gọi đương sự, cá nhân, quan, tổ chức bao gồm: nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan + Nguyên đơn vụ án dân người khởi kiện, người cá nhân, quan, tổ chức khác Bộ luật tố tụng dân quy định khởi kiện để yêu cầu Toà án giải vụ án dân cho quyền lợi ích hợp pháp người bị xâm phạm Cơ quan, tổ chức khởi kiện vụ án để bảo vệ lợi ích cơng cộng, lợi ích Nhà nước thuộc lĩnh vực phụ trách nguyên đơn + Bị đơn vụ án dân người bị nguyên đơn khởi kiện cá nhân, quan, tổ chức khác Bộ luật tố tụng dân quy định khởi kiện để yêu cầu Toà án giải vụ án dân cho quyền lợi ích hợp pháp nguyên đơn bị người xâm phạm + Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ án dân người không khởi kiện, không bị khởi kiện việc giải vụ án dân có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ họ nên họ tự đề nghị đương khác đề nghị Toà án chấp nhận đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Nếu khơng có đề nghị đưa họ tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Tồ án phải đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Cần ý là: Đối với người tham gia tố tụng vụ án dân đồng thời nguyên đơn (trong vụ án thuận tình ly hơn), họ có nhiều tư cách nguyên đơn, bị đơn, liên quan (những yêu cầu phản tố…) từ nguyên đơn trở thành bị đơn ngược lại (trong vụ án ly hôn bên rút yêu cầu xin ly hôn mà biên không đồng ý), họ người có quyền lợi với mối quan hệ lại có nghĩa vụ với mối quan hệ khác vụ án dân sự… (xem Nghị Hội đồng Thẩm phán số 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12-5-2006) - Những người tham gia tố tụng việc dân Việc dân việc cá nhân, quan, tổ chức khơng có tranh chấp có u cầu Tồ án cơng nhận khơng cơng nhận kiện pháp lý phát sinh quyền, nghĩa vụ dân sự, nhân gia đình Kinh doanh, thương mại, lao động cá nhân, quan, tổ chức khác; yêu cầu Toà án cơng nhận cho quyền dân sự, nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (Điều 311 Bộ luật tố tụng dân sự) Trong việc dân khơng dùng thuật ngữ ngun đơn mà dùng người yêu cầu; bị đơn người có liên quan đến việc giải đơn yêu cầu (Đìêu 312 Bộ luật tố tụng dân sự) - Trong vụ án hành ngun đơn gọi người khởi kiện Người khởi kiện bao gồm cá nhân, quan, tổ chức (Điều Điều 2, Điều Pháp lệnh thủ tục giải vụ án hành chính) Người bị khởi kiện quan hành ban hành văn hành người có thẩm quyền quan hành Nhà nước ban hành văn để áp dụng lần đối tượng cụ thể vấn đề cụ thể hoạt động quản lý nhà nước, quản lý hành (điểm 6, Điều Pháp lệnh thủ tục giải vụ án hành chính) Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tương tự vụ án khác (xem điểm Điều Pháp lệnh thủ tục giải vụ án hành chính) + Người khởi kiện cá nhân, quan, tổ chức cho quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm định hành chính, hành vi hành cán bộ, cơng chức cho quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm định buộc thơi việc nên khởi kiện vụ án hành Tồ án có thẩm quyền + Người bị kiện cá nhân, quan, tổ chức có định hành chính, hành vi hành chính, định kỷ luật buộc thơi việc bị khiếu kiện - Cơ quan, tổ chức bao gồm: Cơ quan nhà nước, tổ chức trị- xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân - Về chế định người đại diện: Trong vụ án dân sự, nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động hành có quy định người đại diện Người đại diện theo pháp luật thực quyền, nghĩa vụ tố tụng đương mà làm đại diện (các Điều 73, 74, 75, 77, 78 Bộ luật tố t�ng dân sự, Điều 6, Điều 22 Pháp lệnh thủ tục giải vụ án hành chính) Người đại diện theo uỷ quyền thực quyền nghĩa vụ tố tụng theo văn uỷ quyền (tức thực phạm vi nội dung uỷ quyền; không uỷ quyền vụ án ly hơn) Tồ án phải định người đại diện để tham gia tố tụng Toà án tiến hành tố tụng có đương bị hạn chế lực hành vi dân mà khơng có người đại diện người đại diện theo pháp luật họ thuộc trường hợp quy định khoản Điều 75 Bộ luật tố tụng dân (Điều 76 Bộ luật tố tụng dân sự) - Người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương (trong vụ việc dân vụ án hành khơng sử dụng thuật ngữ người bào chữa mà người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương sự) Người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương người đương nhờ Toà án chấp nhận để tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương (Điều 63, 64 Bộ luật tố tụng dân sự, Điều 23 Pháp lệnh thủ tục giải vụ án hành chính) Người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương luật sư, cơng dân Việt Nam có lực hành vi dân đầy đủ, chưa bị kết án bị kết án xố án tích, khơng thuộc trường hợp bị áp dụng biện pháp xử lý hành đưa vào sở chữa bệnh, sở giáo dục quản chế hành chính; khơng phải cán bộ, cơng chức ngành Tồ án, kiểm sát, công an - Người làm chứng: tương tự người làm chứng vụ án hình - Người giám định người phiên dịch vụ việc dân vụ án hành tương tự tố tụng hình (xem Điều 67, 68, 69 70 Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 25, 26, 27 Pháp lệnh thủ tục giải vụ án hành chính)
- Xem thêm -

Xem thêm: moi_quan_he_giua_cac_ben_tham_gia_to_tung_trong_vi ec_giai_quyet,_xet_xu_cac_vu_an, moi_quan_he_giua_cac_ben_tham_gia_to_tung_trong_vi ec_giai_quyet,_xet_xu_cac_vu_an

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay