Com to tung tranh tung va to tung tham van trong tu phap hinh su the gioi

6 13 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:17

Nghị số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 Bộ Chính trị Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 khẳng định cần “mở rộng tranh tụng phiên tòa”, coi khâu đột phá hoạt động tư pháp Ngoài việc xác định rõ đặc điểm đặc trưng thời tố tụng hình Việt Nam để có bước chắn đắn, cần thiết phải nghiên cứu, đánh giá đặc biệt chọn lọc nội dung phù hợp mơ hình tố tụng hình giới để áp dụng vào thực tiễn Việt Nam Trong mối liên hệ đó, viết giới thiệu số nội dung tố tụng tranh tụng tố tụng thẩm vấn tư pháp hình giới để tham khảo Tố tụng tranh tụng Sự “cởi mở” tự tranh luận bên Mơ hình tố tụng tranh tụng có nguồn gốc từ mơ hình tố tụng tố cáo phát triển mạnh mẽ nước theo hệ thống luật án lệ Anh Mỹ Tố tụng tranh tụng cho rằng: thật mở qua tranh luận tự cởi mở người có liệu xác Hình thức tố tụng dựa quan điểm cho rằng, tố tụng tranh đấu Tòa án bên Nhà nước (thông qua đại diện) bên công dân bị nghi thực tội phạm; mà tranh đấu hai bên sử dụng quyền nghĩa vụ pháp lý việc thu thập, kiểm tra đánh giá chứng cứ, phân tích đưa kết luận việc cụ thể Ngôn ngữ sử dụng q trình tố tụng đòi hỏi phải xác tố tụng có vai trò đặc biệt quan trọng đến mức nhiều người cho rằng, tố tụng tranh tụng hệ thống coi trọng luật tố tụng luật nội dung Tố tụng tranh tụng không buộc bên phải khách quan, cơng khai q trình thu thập chứng Họ tiến hành theo nhiều cách để đạt mục đích buộc tội hay gỡ tội, tranh tụng trước Toà, bên buộc tội phải đưa chứng nhằm chứng minh tính có lỗi hành vi phạm tội xác định rõ nguyên nhân, hậu tội phạm phải nằm mối quan hệ nhân Hành vi có lỗi vi phạm pháp luật gây hậu định cho người bị hại Còn bên gỡ tội, họ phải chứng minh hành vi khơng có lỗi, khơng vi phạm luật chưa tới mức phải chịu trách nhiệm hình hay có để giảm nhẹ trách nhiệm hình Trong q trình xét xử, Tồ án (mà cụ thể thẩm phán chủ toạ phiên tồ) đóng vai trò người “trọng tài lạnh lùng”, quan sát bên tranh tụng với kết luận bồi thẩm đoàn đưa phán cuối bên chiến thắng Việc xem xét, đánh giá chứng mà bên đưa tranh tụng dựa tiêu chí hợp lệ chứng mà pháp luật quy định phụ thuộc vào niềm tin nội tâm người thẩm phán Nhằm bảo đảm cho trình tranh tụng diễn bình đẳng, dân chủ, khách quan, người ta có đưa hai điều kiện sau đây: - Thứ nhất, bảo đảm sử dụng việc kiểm tra chéo, đối chất để xác định tính xác, có chứng Các bên (buộc tội gỡ tội) có quyền thẩm vấn nhân chứng để kiểm tra tính trung thực lời khai họ, kiểm tra tính xác thực, lơ gíc có chứng mà họ khai, nhằm bảo đảm lời khai nhân chứng họ nhìn thấy, chứng kiến cụ thể họ suy diễn họ nghĩ diễn - Thứ hai, bảo đảm quyền tranh tụng trước cho phía buộc tội (đại diện Nhà nước) phía gỡ tội (các luật sư bào chữa) cách bình đẳng, khách quan, khơng bên lấn át hay áp đặt nhận thức bên quan điểm mà đưa Thẩm phán giữ vai trò trọng tài, điều khiển tranh tụng, bảo đảm cho bên có đầy đủ điều kiện quyền hạn tranh tụng nhau, buộc bên bị phản đối phải chấm dứt việc đưa quan điểm suy diễn, áp đặt phản đối bên có (phản đối hữu hiệu), đồng thời, ngăn chặn phản đối khơng có (phản đối vơ hiệu) Đề cao tính trung lập tòa án Trong mơ hình tố tụng tranh tụng, đặc điểm bật thẩm phán bồi thẩm đồn bị động trung lập Mơ hình tranh tụng dựa vai trò trung lập thụ động thẩm phán /bồi thẩm đoàn để giải tranh chấp bên qua thủ tục đối kháng Thẩm phán /bồi thẩm đoàn đưa kết luận cuối đứng tranh luận họ bị cấm tham gia vào thủ tục thu thập chứng hay thuyết phục bên có thao tác hồ giải với Trách nhiệm trình bày chứng thuộc bên Lý luận mơ hình tranh tụng đòi hỏi bên phải có trách nhiệm đưa chứng trước Tồ Ngun tắc bảo đảm cho Tồ án khỏi ảnh hưởng hay định kiến - tham gia vào việc thu thập chứng Điều khuyến khích bên phải tận dụng hết hội hay khả để tìm tòi, đưa chứng thuyết phục qua thẩm phán có điều để suy xét, đưa phán thích hợp Do phức tạp pháp luật quy tắc tố tụng, bên nói chung khơng có đủ khả thực quyền, nghĩa vụ họ tố tụng tranh tụng phải dựa vào đội ngũ chuyên nghiệp luật sư để họ tập hợp, thu thập chứng trình bày trước Tồ Một thủ tục phức tạp, đạt trình độ cao Một đặc điểm tố tụng tranh tụng thủ tục phức tạp đạt trình độ cao Có quy tắc định hình cho thủ tục mơ hình tranh tụng: giai đoạn trước sau xét xử quy tắc tố tụng (Rule of procedure), giai đoạn xét xử (tại Toà án) quy tắc chứng (Rule of Evidence) cuối quy tắc điều chỉnh đạo đức luật sư (Rule of ethics) - Quy tắc tố tụng gồm loạt quy định giúp bên chuẩn bị chứng trước bước vào xét xử thức thủ tục tư pháp hành để Toà án xem xét chứng đủ cho phiên tồ thức chưa nhằm tránh thủ tục điều tra diễn khơng cần thiết Toà - Quy tắc chứng bảo đảm thống yếu tố hệ tranh tụng Nó ngăn chặn việc sử dụng chứng khơng đáng tin cậy làm Tồ án đưa phán dựa thông tin sai lệch Nó nghiêm cấm sử dụng chứng gây định kiến không công cho bên tham gia tố tụng Quy tắc chứng tạo điều kiện ràng buộc luật sư để họ biết chứng chấp thuận Toà sau này; đồng thời sở để xác định thẩm quyền thẩm phán chủ toạ phải điều hành diễn biến, thủ tục phiên toà: ông ta quyền chọn chứng mà ông ta thấy thích hợp mà phải tuân theo quy tắc chứng xác định trước - Quy tắc điều chỉnh đạo đức luật sư: Mơ hình tranh tụng sử dụng loạt quy tắc đạo đức nghề nghiệp để kiểm soát đội ngũ luật sư hai bên Những thủ đoạn đe doạ hay che giấu, làm sai lệch thơng tin làm cho Tồ án có định kiến bị cấm loại trừ Hơn nữa, quy tắc đạo đức đòi hỏi luật sư phải hành trung thành vô điều kiện với quyền lợi thân chủ bên quyền lợi họ Trong mơ hình tố tụng này, chức giám sát việc tuân theo pháp luật giao cho Tòa án Với vị trí trung tâm hệ thống tư pháp, hoạt động tố tụng, Tòa án có quyền có trách nhiệm bảo đảm cho bên nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật Điều khác với nước có tổ chức Viện kiểm sát Nga, Trung Quốc, Việt Nam… Một số nhược điểm tố tụng tranh tụng - Tố tụng tranh tụng bị phê phán xa rời thực tế, “việc người bị phán xét dường quan trọng việc xem họ làm thực tế” Một số ý kiến trích cho rằng, mơ hình tố tụng tranh tụng, bên có nhiều tiền để th luật sư có nhiều khả giành thắng lợi Một số tác giả chí kết luận rằng, tố tụng xét hỏi cho phép tìm thật, tố tụng tranh tụng cho phép tìm phần thật mà - Nhược điểm thứ hai thủ tục tố tụng phức tạp Mọi vấn đề lẽ phải thực trình điều tra lại trình bày phiên xét xử phiên tồ xét xử diễn chưa có thực khẳng định chắn - Ngồi ra, tố tụng tranh tụng có nhược điểm chi phí mở phiên tồ cao, thời gian xét xử thường kéo dài, thành viên bồi thẩm đồn bị ảnh hưởng mức thông tin đại chúng liên quan đến vụ việc khó ước định thiệt hại phân tích chứng phức tạp phiên toà; bồi thẩm đoàn khơng có trách nhiệm đưa lý định họ Tố tụng thẩm vấn (tố tụng xét hỏi) Vai trò chủ động thẩm phán Mơ hình tố tụng thẩm vấn xuất vào thời kỳ chiếm hữu nơ lệ, Tòa án tơn giáo thâm nhập vào Tòa án thường Tố tụng thẩm vấn sử dụng hầu hết quốc gia trước thuộc địa Anh Bao gồm nước châu Âu lục địa, nước Mỹ La tinh, nước châu châu Phi không thuộc khối Thịnh vượng chung Nét đặc trưng mơ hình tố tụng thẩm vấn đề cao vai trò chủ động thẩm phán (trong tiếng Pháp juge d’instruction, thường dịch investigating magistrate thẩm phán điều tra judge - thẩm phán) Thẩm phán người đưa định điều tra xảy vụ án Thẩm phán người có trách nhiệm tìm thật sở việc, chứng Cũng thẩm phán người đạo tồn q trình tố tụng, kể giai đoạn điều tra Trong trình điều tra, thẩm phán góp phần tích cực việc tìm thật phục vụ với tư cách người thẩm tra Như vậy, vai trò thẩm phán tố tụng thẩm vấn khác xa so với vai trò thẩm phán - trọng tài tố tụng tranh tụng đây, thẩm phán trung tâm trình thu thập kiện hệ thống thẩm vấn Thẩm phán khơng thực chức xét xử, mà thực chức điều tra, chức buộc tội phần chức bào chữa Trong tố tụng thẩm vấn, vai trò thẩm phán đề cao nắm giữ vai trò định, chức buộc tội bào chữa tồn mờ nhạt Vai trò cơng tố viên buộc tội luật sư bào chữa gần thụ động Sự thật vụ án tìm trình thẩm vấn, điều tra Bởi vậy, việc xem xét đánh giá ghi nhận tính có cứ, hợp lệ chứng coi đặc trưng hình thức tố tụng thẩm vấn Khi đánh giá chứng cứ, người ta dựa vào tiêu chí khắt khe mà luật tố tụng quy định để xác định tính hợp lệ chúng Phiên tố tụng thẩm vấn tranh tụng bên buộc tội gỡ tội, mà thực chất tiếp tục việc điều tra, thẩm định chứng cứ, tìm chứng cứ, làm rõ thật khách quan vụ án Các bên có trách nhiệm cung ứng tất chứng thích hợp, có liên quan đến vụ án cho Toà án Các thẩm phán thực trực tiếp việc thẩm vấn nhân chứng cách tích cực khơng phải cơng tố viên luật sư bào chữa Phiên diễn thời gian ngắn so với tố tụng tranh tụng, khơng bao gồm phần tranh tụng bên Trong tố tụng thẩm vấn, Viện công tố có quyền hạn lớn so với tố tụng tranh tụng Viện cơng tố có quyền đạo công tác điều tra, định khởi tố Đối với vụ án phức tạp sau giai đoạn điều tra sơ có giai đoạn thẩm cứu thẩm phán điều tra đảm nhiệm Đây thẩm phán độc lập, không tham gia vào giai đoạn điều tra sơ ban đầu có nhiệm vụ xác định thật Theo quy định Bộ luật Tố tụng hình sự, nhiệm vụ thẩm phán điều tra làm cho thật thể rõ Như vậy, chứng thẩm phán điều tra độc lập khách quan tập hợp, cho dù chứng cho phép kết tội bị can cho phép chứng minh vô tội bị can Đề cao vai trò quan tiến hành tố tụng, đặc biệt giai đoạn điều tra - Tố tụng thẩm vấn nhấn mạnh vào giai đoạn điều tra, thẩm tra trình tố tụng, việc điều tra, thẩm tra chứng vụ án yêu cầu khắt khe kỹ lưỡng, bảo đảm xác, khách quan việc xác định thật vụ án xác định xác kẻ phạm tội - Tố tụng thẩm vấn đề cao vai trò thẩm phán suốt trình tố tụng Thẩm phán khơng thể quyền phiên hay giai đoạn xét xử mà có quyền nghĩa vụ tham gia tích cực trình điều tra, thẩm tra chứng Điều khẳng định việc tham gia trực tiếp thẩm phán tố tụng thẩm vấn với ý nghĩa quan trọng, tích cực, trái ngược với ảnh hưởng gián tiếp thẩm phán trình tố tụng mơ hình tố tụng tranh tụng - Phiên tồ tố tụng thẩm vấn gồm hai thẩm phán: thẩm tra viên, thẩm phán có quyền định vụ việc Phần lớn nhiệm vụ thẩm vấn để bổ sung, làm rõ, đánh giá chứng vụ án thuộc thẩm phán Các câu hỏi chủ yếu nhân chứng bên liên quan thẩm phán đặt câu hỏi phát triển kiện theo hướng làm rõ thật khách quan vụ án Các luật sư chủ yếu tranh luận để giải thích chứng liên quan đến vụ án mà chứng ảnh hưởng trực tiếp đến việc đưa phán thẩm phán Nhược điểm mơ hình tố tụng thẩm vấn Mơ hình tố tụng thẩm vấn thường bị trích khơng tơn trọng đầy đủ quyền bên đương họ khơng có nghĩa vụ chứng minh chứng Vì chứng thẩm phán điều tra tập hợp nên người ta cho tố tụng thẩm vấn ngược lại nguyên tắc vô tư, khách quan cho thẩm phán có sẵn đầu định xét xử trước diễn giai đoạn xét xử Xét góc độ đó, việc tranh luận phiên tồ trở nên vơ nghĩa Người ta trích rằng, thủ tục tố tụng thẩm vấn thường kéo dài, làm nhiều thời gian có thêm giai đoạn điều tra Một số liên hệ với mơ hình tố tụng hình Việt Nam Sự thực hệ thống tố tụng hình gặp phải mâu thuẫn hay sức ép bên yêu cầu giải nhanh chóng kịp thời vụ án hình để bảo đảm ngăn ngừa hành vi phạm tội, với bên việc bảo đảm tính cơng để bảo vệ quyền lợi cơng dân (khi người bị tình nghi phạm tội) Bởi rằng, kích hoạt yếu tố nhấn mạnh ngăn ngừa tội phạm vơ hình trung hay tất yếu xảy “rào chắn” bảo vệ quyền lợi cơng dân bị xâm hại; ngược lại Chính nhấn mạnh việc cần thiết phải giải nhanh chóng kịp thời vụ án hình nguyên nhân mà hệ thống tố tụng hình Việt Nam thời gian qua “coi trọng” quan tố tụng tiến hành hoạt động tố tụng, chưa coi trọng vai trò luật sư tố tụng Trước hết, phải thừa nhận yếu tố lịch sử tác động lớn đến phương thức hoạt động tố tụng hình Việt Nam Từ năm 1945 đến năm 1975, nước ta sống cảnh thời chiến, ln phải đối phó với lực lượng phản động; “Một chế độ nào, cho theo hướng dân chủ mới, thành lập sau cách mạng, cần phải dùng phương sách bất thường để chống với lực lượng phản động”, vậy, lực lượng cơng an có quyền lực tương đối lớn độc lập Nhà nước trao cho để đối phó mạnh mẽ với tình hình thời điểm đó, với mục tiêu hết An ninh quốc gia Sau năm 1975, lực lượng thù địch ln chống phá nước trải qua giai đoạn bao cấp kéo dài, việc cải cách tư pháp chưa trọng Do vậy, cách thức hoạt động phòng chống tội phạm theo ý thức hệ cũ: Nhấn mạnh mặt đấu tranh với tội phạm mà chưa trọng đến việc bảo đảm quyền cơng dân (khi người bị vướng vào vòng tố tụng); tạo điều kiện thuận lợi cho quan tố tụng giải vụ án mà quên tính cơng khơng tạo điều kiện đầy đủ cho công dân bảo vệ nhờ người khác bảo vệ Di sản lịch sử tư pháp để lại hệ thống tố tụng hình ý nhiều đến trừng trị kẻ phạm tội, hướng tới việc giải nhanh chóng kịp thời vụ án hình để bảo đảm ngăn ngừa hành vi phạm tội, mà vơ hình trung qn việc bảo đảm tính cơng để bảo vệ quyền lợi cơng dân bị tình nghi phạm tội Sự đời hệ thống Viện kiểm sát đóng góp “nổi trội” với vai trò “móc xích” để móc nối liền mạch giai đoạn tố tụng (điều tra, truy tố xét xử) bảo đảm cho quy trình tố tụng hoạt động “trơn tru”, việc kiểm sát hoạt động tố tụng để bảo đảm quyền công dân, đặc biệt giai đoạn điều tra hạn chế Bởi vì, Viện kiểm sát quan “trực tiếp” đứng bảo vệ quyền lợi cho công dân, mà thực gián tiếp thông qua kiểm sát hoạt động tố tụng hình Để rõ hơn, xin trích dẫn nhận định chuyên gia pháp luật vai trò Viện kiểm sát Việt Nam tố tụng hình Hội thảo Pháp luật tổ chức điều tra hình Nhà Pháp luật Việt - Pháp tổ chức năm 2002: “Vai trò kiểm sát hạn chế, hình thức, chưa bảo đảm mức độ hiệu cần thiết Đây thực tế Đâu nguyên nhân tình trạng này? Tơi lấy ví dụ, người ta ý nhiều đến vấn đề trừng trị kẻ phạm tội Nhưng để chấp hành thủ tục bắt giam, có sai sót chút ít, người ta chưa đặt vấn đề lớn chuyện Thành sai sót nhỏ, sai thủ tục, người ta chưa đặt vấn đề đầy đủ để bảo đảm tránh sai sót Người ta ý xác nhận cho kẻ phạm pháp Chính tư tưởng vậy, tơi nghĩ Cơ quan điều tra có sai, Viện kiểm sát không nghiêm khắc vấn đề đó, khơng ý đến vấn đề đó” (1) Từ phân tích trên, thấy, hệ thống tố tụng hình Việt Nam trọng vào việc trừng trị tội phạm, thuận lợi hoạt động tố tụng dành cho quan tố tụng, đời hệ thống Viện kiểm sát để bảo đảm quy trình vận hành liền mạch trơn tru Đi kèm với nội dung “ý thức hệ” cho rằng: Việc vận hành “bộ máy” tố tụng hình hiệu cần ba quan Cơng an, Viện kiểm sát Tồ án, lực lượng luật sư đặt “ngồi rìa”, coi lực lượng hỗ trợ / phối hợp với quan tiến hành tố tụng Chúng ta phải thừa nhận suốt thời gian dài, hệ thống tố tụng hình kiểu “cũ” phát huy hiệu bảo đảm an ninh quốc gia trật tự xã hội.Vì vậy, khoảng 10 năm trở lại đây, nhu cầu cấp thiết cải cách tư pháp đặt ra, có cải cách hệ thống tố tụng hình Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 thể tư tưởng hoàn toàn “mới mẻ” (đối với Việt Nam); định hướng xây dựng hệ thống tố tụng hình coi trọng trước hết việc bảo đảm quyền lợi công dân, như: Tăng cường công tác kiểm sát việc bắt, giam, giữ, bảo đảm pháp luật; trường hợp chưa cần bắt, tạm giữ, tạm giam kiên khơng phê chuẩn xử lý kịp thời trường hợp oan, sai bắt, giữ; quan tư pháp có trách nhiệm tạo điều kiện để luật sư tham gia vào trình tố tụng: tham gia hỏi cung bị can, nghiên cứu hồ sơ vụ án, tranh luận dân chủ Rất đáng tiếc thực tế, nguyên nhân khách quan nguyên nhân chủ quan mà việc triển khai nhiều hạn chế (1) Kỷ yếu Hội thảo Pháp luật tổ chức điều tra hình Nhà Pháp luật Việt - Pháp tổ chức năm 2002, tr.23 Ths Nguyễn Hải Ninh - Phó Vụ trưởng Vụ pháp luật cải cách tư pháp, Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Hà Thanh - Vụ pháp luật cải cách tư pháp, Văn phòng Trung ương Đảng ... lập tòa án Trong mơ hình tố tụng tranh tụng, đặc điểm bật thẩm phán bồi thẩm đồn bị động trung lập Mơ hình tranh tụng dựa vai trò trung lập thụ động thẩm phán /bồi thẩm đoàn để giải tranh chấp... đưa Thẩm phán giữ vai trò trọng tài, điều khiển tranh tụng, bảo đảm cho bên có đầy đủ điều kiện quyền hạn tranh tụng nhau, buộc bên bị phản đối phải chấm dứt việc đưa quan điểm suy diễn, áp đặt... cao vai trò thẩm phán su t q trình tố tụng Thẩm phán khơng thể quyền phiên hay giai đoạn xét xử mà có quyền nghĩa vụ tham gia tích cực trình điều tra, thẩm tra chứng Điều khẳng định việc tham
- Xem thêm -

Xem thêm: Com to tung tranh tung va to tung tham van trong tu phap hinh su the gioi, Com to tung tranh tung va to tung tham van trong tu phap hinh su the gioi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay