Com mot so van de ve chung cu trong to tung hinh su vn

7 20 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:17

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHỨNG CỨ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM TS Nguyễn Văn Hun Phó Giám đốc Học viện Tư pháp Lê Thanh Bình – Tồ án quân Quân khu (st) Tham luận trình bày Hội thảo “Sự thật xác định thật vụ án hình sự” Học viện Tư pháp tiến hành năm 2005 Hiện nay, tác giả có chức danh Phó Giáo sư Chứng chế định quan trọng Luật tố tụng hình Chế định vừa có tính lý luận vừa có tính thực tiễn cao Để giải đắn vụ án hình sự, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Toà án phải xác định việc phạm tội người thực hành vi phạm tội Quá trình thực hành vi phạm tội trình xảy khứ, muốn hình dung, tái diễn biến quan tiến hành tố tụng phải dựa vào chứng vụ án Xét chất, chứng thông tin, tài liệu hay có thật quan tiến hành tố tụng thu thập, kiểm tra đánh giá theo quy định pháp luật nhằm phục vụ cho việc giải đắn vụ án hình Khoản 1, Điều 64 BLTTHS quy định: “Chứng có thật, thu thập theo trình tự Bộ luật quy định mà Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát Toà án dùng làm để xác định có hay khơng có hành vi phạm tội, người thực hành vi phạm tội tình tiết khác cần thiết cho việc giải đắn vụ án.” Theo quy định tố tụng hình sự, thơng tin, tài liệu coi chứng vụ án có đủ ba thuộc tính sau: i ii iii Những thơng tin, tài liệu phải có thật phản ánh trung thực tình tiết vụ án xảy (tính khách quan) Những thơng tin, tài liệu phải sở để xác định tồn hay không tồn vấn đề cần phải chứng minh quy định Điều 63 BLTTHS tình tiết khác cần thiết cho việc giải đắn vụ án hình (tính liên quan) Những thơng tin, tài liệu phải thu thập, kiểm tra, đánh giá theo quy định pháp luật phải xác định loại phương tiện chứng minh quy định khoản Điều 64 BLTTHS Đó vật chứng; lời khai người làm chứng, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án; người bị bắt, người bị tạm giữ; bị can, bị cáo; kết luận giám định; Biên hoạt động điều tra, xét xử tài liệu, đồ vật khác vụ án (tính hợp pháp) Trong q trình thực hoạt động tố tụng, quan điều tra, viện kiểm sát tồ án giải vụ án hình cần xác minh việc có liên quan đến tội phạm tiến hành xem xét Để giải vụ án, cần phải khẳng định tội phạm xảy ra, xác định người cụ thể thực tội phạm họ phải chịu trách nhiệm hành vi thực Tất kiện tình tiết vụ án phải phù hợp với thực khách quan Để làm điều đó, quan tiến hành tố tụng phải dựa vào chứng Thông qua chứng cứ, kiểm sát viên thực hành quyền cơng tố trước tồ án đưa lời buộc tội bị cáo, người bào chữa thân chủ họ bác bỏ lời buộc tội đưa tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình bị cáo Việc nghiên cứu, xác định kiện, tình tiết vụ án tiến hành sở chứng cách dựa vào chứng làm sáng tỏ vấn đề cần chứng minh vụ án hình Thơng qua việc phát chứng cứ, xem xét ghi nhận chứng mặt tố tụng, kiểm tra tính xác thực chứng cứ, đánh giá chứng cứ, quan tiến hành tố tụng nghiên cứu đầy đủ tồn diện tình tiết vụ án, xác định phù hợp chúng với thực từ tìm chân lý khách quan Để làm điều đó, trước hết, chứng phải thu thập phù hợp với quy định pháp luật tố tụng hình Hiện nay, tố tụng hình chưa có khái niệm cụ thể thu thập chứng Tuy nhiên, thơng qua điều luật có liên quan khác, cho thu thập chứng giai đoạn q trình chứng minh Đó việc thu nhận liệu thực tế có chứa nguồn chứng BLTTHS quy định Chứng phải thu thập quan tiến hành tố tụng mà cụ thể quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án phải tn theo trình tự định BLTTHS quy định Điều 65 BLTTHS quy định rõ quan có quyền thu thập chứng phương thức thu thập chứng Trên sở quy định BLTTHS, quan điều tra, viện kiểm sát, án thu thập chứng cách: • Triệu tập người biết vụ án để hỏi nghe họ trình bày vấn đề có liên quan, trưng cầu giám định, tiến hành khám xét, khám nghiệm hoạt động điều tra khác theo quy định BLTTHS • Yêu cầu quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, đồ vật; trình bày tình tiết làm sáng tỏ vụ án Qua thực tiễn thực hoạt động thu thập chứng quan tiến hành tố tụng nói chung quan tiến hành tố tụng số vụ án dư luận quan tâm nói riêng, chúng tơi nhận thấy việc thu thập chứng nhiều bất cập dẫn tới sai lầm đánh giá sử dụng chứng Điều 75 BLTTHS năm 2003 quy định cụ thể vấn đề thu thập bảo quản vật chứng Theo đó, vật chứng cần thu thập kịp thời, đầy đủ, mô tả thực trạng vào biên đưa vào hồ sơ vụ án Trong trường hợp vật chứng khơng thể đưa vào hồ sơ vụ án phải chụp ảnh ghi hình để đưa vào hồ sơ vụ án Vật chứng phải bảo quản nguyên vẹn, không để mát, lẫn lộn hư hỏng Tuy nhiên, thực tế, thực hoạt động thu thập chứng cứ, khơng người tiến hành tố tụng bất cẩn làm mát, hư hỏng chí họ cố tình đánh tráo, cất giấu huỷ hoại vật chứng quan trọng nhằm làm sai lệch hồ sơ vụ án Điều gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc xác định thật vụ án, khơng trường hợp kết án oan người vơ tội, bỏ lọt tội phạm Ngồi việc thu thập chứng vật chứng, việc thu thập lời khai người bị tạm giữ, tạm giam, bị can, bị cáo người khác biết tình tiết liên quan đến vụ án đóng vai trò quan trọng Tuy nhiên, để lời khai báo họ thực có giá trị chứng minh vụ án hình yếu tố hàng đầu là: lời khai phải thu thập hợp pháp Như biết, lời khai nhận tội bị can lúc trở thành chứng Nó chứng thu thập hợp pháp, phản ánh việc khách quan phù hợp với chứng khác vụ án Bởi lẽ, khơng trường hợp bị cáo khai nhận tội nhằm che giấu tội phạm khác, nhận thay tội cho người khác hay để hưởng sách hình nhà nước CHXHCN Việt Nam Thực tiễn xét xử cho thấy, có khơng điều tra viên coi lời khai nhận tội bị cáo chứng tốt nhất, "vua chứng cứ" để kết tội bị cáo Đây coi chứng hồn thiện có đầy đủ thuộc tính chứng đặc biệt phù hợp với chứng khác vụ án Vì vậy, "khi có chứng hồn thiện coi chắn có tội; có chứng khơng hồn thiện (thiếu thuộc tính chứng cứ) coi tình nghi người bị điều tra, truy tố, xét xử" Trên thực tế, có chứng tin phần không đánh giá, tổng hợp hệ thống chứng vụ án khơng thể dùng để kết tội bị cáo Do đó, vụ án hình cụ thể, lời khai nhận tội bị can hay bị cáo - lời thú nhận bị can, bị cáo, liệu coi chứng chứng tốt để kết tội bị cáo khác vụ án khơng? Nếu họ bị ép buộc, muốn giảm nhẹ tội hay nguyên nhân khác mà khai cách khơng xác khơng thể coi lời khai họ hoàn toàn đáng tin cậy Mặt khác, thu thập chứng từ phía người làm chứng, có từ hai người làm chứng khơng có quan hệ với nhau, họ lại có tất phẩm chất điều kiện người làm chứng khai thống với tình tiết khai báo tin cậy Tuy nhiên, lời khai đem lại khả cao người làm chứng quan sát vật không bị cảm giác lừa dối hay bị nhầm lẫn chủ quan Trong trường hợp, tình tiết khai báo người làm chứng hồn tồn trí phù hợp với lời khai, tài liệu khác đáng tin cậy Trường hợp lời khai người làm chứng mâu thuẫn người tiến hành tố tụng cần nghiên cứu xem có phải ý kiến phát sinh nguyên nhân khác khiến người làm chứng khai báo khơng xác, lời khai họ khơng chân thực Trong khơng vụ án, lời khai nhiều người làm chứng không thống với nhau, cần so sánh đối chiếu với chứng khác vụ án để tìm lời khai phù hợp có khả chứng minh hay nhiều vấn đề cụ thể cần giải vụ án Ngoài ra, vấn đề thu thập chứng biện pháp không hợp pháp hay cố tình làm sai lệch chứng thu thập vấn đề cộm hoạt động điều tra quan điều tra Cụ thể: • • Điều tra viên sửa chữa ngày tháng tài liệu có hồ sơ vụ án; Có nhiều tài liệu có lợi cho bị cáo mà điều tra viên thu thập trước cố tình khơng đưa vào hồ sơ Mãi đến tòa phúc thẩm hủy án sơ thẩm yêu cầu bổ sung chứng tài liệu “xuất hiện” hồ sơ; • Khi lấy lời khai bị can bị tạm giam, quan tiến hành tố tụng bộc lộ thiếu sót, gây nghi ngờ tính xác thực chứng thu thập Trong trình điều tra, điều tra viên lấy lời khai bị can cách quay video không lập biên bản, không phát lại cho bị can xem; mớm cung cho bị can cách cho bị can nghe băng cassette, xem băng video lời khai người khác trước trả lời Như vậy, việc điều tra viên cho bị can nghe lại băng ghi âm lời nhận tội bị can khác để họ khai theo làm sở buộc tội hình thức mớm cung hỏi cung, lấy lời khai mà pháp luật tố tụng hình nghiêm cấm Hoạt động vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng việc thu thập chứng Pháp luật không cấm việc ghi âm để việc làm coi hợp pháp điều tra viên cần tuân thủ trình tự thủ tục tố tụng quy định khoản Điều 132 BLTTHS Để tránh sai sót trên, thu thập chứng cần lưu ý: • Chỉ sử dụng biện pháp BLTTHS cho phép để thu thập chứng phải tuân theo trình tự, thủ tục luật quy định; tuyệt đối khơng mớm cung, cung, dùng nhục hình để buộc bị can nhận tội; • Khi thu thập chứng không làm sai lệch tài liệu, bỏ hồ sơ tài liệu quan trọng , thêm bớt sửa chữa lời khailàm ảnh hưởng đến việc giải vụ án … • Việc thu thập chứng cần phải nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ; • Đối với vật chứng, cần phải thu thập kịp thời, đầy đủ mô tả thực trạng vào biên Đồng thời, vật chứng phải bảo quản nguyên vẹn để chúng có giá trị chứng minh Trong q trình tố tụng, khơng có quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng thu thập sử dụng chứng trình chứng minh, mà người tham gia tố tụng có quyền đưa chứng cứ, sử dụng chứng nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp mình, đảm bảo thật khách quan Bộ luật Tố tụng hình quy định cụ thể quyền bị can, bị cáo, người bào chữa, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan việc đưa chứng để bảo vệ quyền lợi Như vậy, tạo bình đẳng bên tiến hành tố tụng bên tham gia tố tụng việc thực quyền đưa chứng việc giải vụ án nhanh chóng kịp thời Đặc biệt, bối cảnh mở rộng tranh tụng theo tinh thần cải cách tư pháp là: “Khi xét xử Tòa án phải đảm bảo cho cơng dân bình đẳng trước pháp luật, thực dân chủ khách quan Việc phán Tòa án phải chủ yếu vào kết tranh tụng phiên tòa, sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến Kiểm sát viên, người có quyền lợi ích hợp pháp để án, định pháp luật có sức thuyết phục thời hạn pháp luật quy định” việc làm có ý nghĩa Thực tiễn tố tụng hình nước ta thời gian qua cho thấy, nhiều sai lầm, thiếu sót việc đánh giá sử dụng chứng dẫn đến việc giải vụ án không đúng, xét xử nhiều oan, sai Những sai sót nhiều nguyên nhân khác nhau, thu thập chứng không hợp pháp nguyên nhân làm cho việc đánh giá sử dụng chứng khơng xác Trong viết này, không đề cập đến nội dung cụ thể việc đánh giá sử dụng chứng mà trình bày suy nghĩ số vấn đề liên quan đến nội dung Thứ nhất, đánh giá chứng hoạt động tư lơgíc tiến hành dựa sở pháp luật, ý thức pháp luật niềm tin nội tâm để xác định mức độ tin cậy, giá trị chứng tổng hợp chứng có vụ án, từ rút kết luận vụ án Với cách hiểu trên, mục đích trực tiếp hoạt động đánh giá chứng nhằm xác định: • • • • • Tính xác thực, độ tin cậy giá trị chứng thu thập được; Khả sử dụng chứng hay chứng khác hệ thống chứng để chứng minh vụ án; Xác định tính chất, ý nghĩa mức độ liên quan chứng sử dụng với chứng khác Giá trị chứng việc chứng minh vấn đề phải chứng minh; Hướng sử dụng tiếp tục sử dụng chứng Để đạt mục đích trên, cần có so sánh, đối chiếu chứng thu thập để xem chứng có phù hợp hay mâu thuẫn với Đối với chứng thu thập, kiểm tra, nghiên cứu xác định tính xác thực, tính liên quan chứng cần phải có đối chiếu, so sánh chứng với nhau, đồng thời đối chiếu, so sánh với tất tình tiết xác định vụ án, kiểm tra để xem xét chúng có phù hợp với hay khơng, chứng có mục đích buộc tội, gỡ tội Việc xác định có hay khơng mâu thuẫn chứng vụ án có cứ, sở để định việc tiếp tục điều tra bổ sung, thu thập thêm chứng mới, khẳng định tình tiết vụ án thật, sở để phủ định, xác lập hay buộc tội Khi thực hoạt động tố tụng, số chứng thu thập được, có chứng bị nghi ngờ tính xác, khơng đảm bảo độ tin cậy để chứng minh tình tiết vụ án Vì vậy, trình đánh giá, sử dụng chứng cứ, quan tiến hành tố tụng phải phát hiện, tìm thêm chứng vụ án để củng cố, khẳng định tính đắn chứng thu thập ngược lại, thông qua nội dung thông tin từ chứng mà bác bỏ, phủ định chứng cũ Vấn đề phải xác định đánh giá chứng kết luận tính xác, tính khách quan chứng cứ, vấn đề có tính tiên khâu đánh giá chứng cứ, khơng kết luận tính xác thực chứng khơng thể nói tới giá trị chứng minh Vì vậy, Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân phải xác định xem chứng sử dụng nguồn nào, có nằm tổng hợp hệ thống chứng vụ án hay không Đồng thời phải xem chứng có mối liên hệ với chứng khác nào, liên hệ trực tiếp hay gián tiếp, chúng có bổ sung hỗ trợ cho khơng Việc xác định mối quan hệ chứng nhiệm vụ quan trọng người tiến hành tố tụng Nó điều kiện cần thiết bảo đảm để xác định thật vụ án Sau xác định tính xác chứng cứ, việc phải kết luận giá trị chứng minh chứng Tức xác định xem chứng có khả làm rõ tình tiết vụ án, mức độ tin cậy chứng chừng mực nào, giới hạn đến đâu, chứng có giá trị chứng minh phần hay toàn vụ án, chứng minh trực tiếp hay gián tiếp, chứng đủ sở để đưa kết luận định cuối hay không Nếu nhận thức việc dẫn tới kết luận định tội danh định hình phạt đúng, nhận thức sai dẫn tới kết luận sai Chính vậy, việc đánh giá xác định giá trị chứng minh chứng có vai trò quan trọng Ngồi u cầu nói trên, đánh giá chứng phải xem xét giá trị pháp lý chứng cứ, tức đánh giá tính hợp pháp chứng cứ, chứng phải phản ánh từ nguồn pháp luật thừa nhận biện pháp phù hợp với quy định pháp luật Thơng tin dù có đủ thuộc tính khách quan liên quan nguồn biện pháp thu thập thông tin không phù hợp với quy định pháp luật, tài liệu thơng tin khơng dùng làm chứng minh vụ án hình Thứ hai, sử dụng chứng phải tuân thủ nguyên tắc khách quan, tồn diện đầy đủ tố tụng hình Chỉ sử dụng chứng phát hiện, thu thập theo quy định pháp luật tố tụng hình sự, chứng phải kiểm tra đầy đủ, bảo đảm ba thuộc tính chứng phải phù hợp với thực tế khách quan, đảm bảo đủ Các chứng sau kiểm tra, đánh giá, xác định giá trị chứng minh chứng sử dụng với giá trị Giá trị chứng minh chứng có giới hạn, phạm vi định Việc sử dụng cần vào giới hạn, giá trị chứng minh chứng Khơng phán đốn chủ quan, sử dụng gượng ép khả chứng minh chứng Tuy nhiên, khơng vụ án hình chứng đưa để kết luận người thực hành vi phạm tội quan tiến hành tố tụng có điểm gây nghi ngờ dư luận Điều chứng tỏ việc đánh giá sử dụng chứng mà cụ thể vật chứng; lời khai người làm chứng, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bi cáo; kết luận giám định biên hoạt động điều tra, xét xử tài liệu, đồ vật khác người tiến hành tố tụng nhiều điều phải tranh cãi Để việc thu thập, đánh giá sử dụng chứng hợp pháp, có tính thuyết phục cao không người tiến hành tố tụng mà người tham gia tố tụng phải đảm bảo yêu cầu sau: • Chứng phải phát kịp thời nhằm xác định kiện vụ án phải tương ứng với kiện xảy ra; • Chứng phát cần thu thập theo trình tự BLTTHS quy định ghi nhận hình thức pháp lý định; • Chứng làm sở cho quan tiến hành tố tụng kết luận cần phải kiểm tra tính xác thực, đắn thơng qua việc nghiên cứu chứng cứ, phát chứng mới, củng cố bác bỏ chứng đối chiếu, so sánh chứng với chứng khác có vụ án; • Đánh giá chứng để kết luận tính xác thực hay không xác thực chứng ... viên lấy lời khai bị can cách quay video không lập biên bản, không phát lại cho bị can xem; mớm cung cho bị can cách cho bị can nghe băng cassette, xem băng video lời khai người khác trước trả lời... làm chứng khai báo khơng xác, lời khai họ khơng chân thực Trong khơng vụ án, lời khai nhiều người làm chứng không thống với nhau, cần so sánh đối chiếu với chứng khác vụ án để tìm lời khai phù... thẩm yêu cầu bổ sung chứng tài liệu “xuất hiện” hồ sơ; • Khi lấy lời khai bị can bị tạm giam, quan tiến hành tố tụng bộc lộ thiếu sót, gây nghi ngờ tính xác thực chứng thu thập Trong trình điều
- Xem thêm -

Xem thêm: Com mot so van de ve chung cu trong to tung hinh su vn, Com mot so van de ve chung cu trong to tung hinh su vn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay