Kế hoạch bài học đường tiệm cận

12 31 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:16

Kế hoạch bài học đường tiệm cận Kế hoạch bài học đường tiệm cận Kế hoạch bài học đường tiệm cận Kế hoạch bài học đường tiệm cận Kế hoạch bài học đường tiệm cận Kế hoạch bài học đường tiệm cận Kế hoạch bài học đường tiệm cận Kế hoạch bài học đường tiệm cận Kế hoạch bài học đường tiệm cận Kế hoạch bài học đường tiệm cận Kế hoạch bài học đường tiệm cận Kế hoạch bài học đường tiệm cận Kế hoạch bài học đường tiệm cận Kế hoạch bài học đường tiệm cận Kế hoạch bài học đường tiệm cận Kế hoạch bài học đường tiệm cận Kế hoạch bài học đường tiệm cận Kế hoạch bài học đường tiệm cận Kế hoạch bài học đường tiệm cận Kế hoạch bài học đường tiệm cận Kế hoạch bài học đường tiệm cận Kế hoạch bài học đường tiệm cận Kế hoạch bài học đường tiệm cận Kế hoạch bài học đường tiệm cận Kế hoạch bài học đường tiệm cận Kế hoạch bài học đường tiệm cận Kế hoạch bài học đường tiệm cận Kế hoạch bài học đường tiệm cận Kế hoạch bài học đường tiệm cận Kế hoạch bài học đường tiệm cận Kế hoạch bài học đường tiệm cận Kế hoạch bài học đường tiệm cận Kế hoạch bài học đường tiệm cận Kế hoạch bài học đường tiệm cận Bài học: ĐƯỜNG TIỆM CẬN Kế hoạch chung Phân phối thời gian Tiết Tiết Tiết Người thực Tiến trình dạy học HOẠT ĐỒNG KHỞI ĐỘNG Lê Bình HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC: TIỆM CẬN NGANG HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC: TIỆM CẬN ĐỨNG Đinh Nhâm HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG HOẠT ĐỘNG TÌM TỊI, MỞ RỘNG Đinh Nhâm Nguyễn Tùng Nguyễn Tùng I Mục tiêu: 1) Về kiến thức: – Nắm vững định nghĩa tiệm cận đứng, tiệm cận ngang đồ thị hàm số – Nắm cách tìm đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang đồ thị hàm số 2) Về kỹ năng: – Thực thành thạo việc tìm đường tiệm cận đồ thị hàm số – Nhận thức hàm phân thức hữu tỉ (khơng suy biến)có đường tiệm cận 3) Về tư thái độ: – Tự giác, tích cực học tập – Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới, biết quy lạ quen, có tinh thần hợp tác xây dựng cao 4) Về lực, phẩm chất: - Năng lực hợp tác, lực thuyết trình, lực giải vấn đề, lực giao tiếp, lực tính tốn… - Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ, tôn chấp hành kỷ luật… II Chuẩn bị giáo viên học sinh: Của giáo viên: - Giáo án, bảng phụ, phiếu học tập Của học sinh: - Sách giáo khoa - Kiến thức giới hạn III Bảng mô tả mức độ nhận thức lực được hình thành -Bảng mơ tả mức độ nhận thức Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Tiệm cận ngang Học sinh nắm định nghĩa tiệm cận ngang ĐTHS Học sinh biết cách tìm tiệm cận ngang đồ thị hàm số đơn giản Vận dụng tìm tiệm cận ngang số hàm số phân thức, thức Tim điều kiện tham số để hàm số có TCN Tiệm cận Học sinh biết Vận dụng tìm Tim điều cách tìm tiệm tiệm cận ngang kiện tham số cận ngang của số hàm để hàm số có đồ thị hàm số số phân thức, TCN đơn giản thức IV Thiết kế câu hỏi/ tập theo mức độ CH 1: Định nghĩa đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số? CH 2: Cách tìm tiệm cận ngang đồ thị hàm số? CH 3: Tìm tiệm cận ngang đồ thị hàm số Học sinh nắm định nghĩa tiệm cận ngang ĐTHS a, b, y = c, y = d, CH 4: Đồ thị hàm đa thức có tiệm cận ngang ko? Hàm phân thức hữu tỉ có tiệm cận ngang nào? CH 5:Vậy tổng quát lên đường tiệm cận đứng đồ thị hàm số y=f(x)? CH 6: Cách tìm tiệm cận đứng đồ thị hàm số? CH 7: Tìm tiệm cận đứng đồ thị hàm số a, b, y = d, CH8: Đồ thị hàm đa thức có tiệm cận đứng ko? Đồ thị hàm phân thức hữu tỉ có tiệm cận đứng nào? CH : Bài tập trắc nghiệm Câu Câu Đồ thị hàm số lượt là: A C C Câu B D Đồ thị hàm số là: A Câu có đường tiệm cận đứng tiệm cận ngang lần có đường tiệm cận đứng tiệm cận ngang và B D Cho hàm số Khẳng định sau khẳng định đúng? A Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng, khơng có tiệm cận ngang B Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng, có tiệm cận ngang C Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng, có tiệm cận ngang D Đồ thị hàm số khơng có tiệm cận đứng, có tiệm cận ngang Đồ thị hàm số sau khơng có tiệm cận ngang: A B .C D Câu Số tiệm cận đồ thị hàm số A B CH10: Bài tập trắc nghiệm Câu Cho hàm số C có đồ thị (C) Biết tiệm cận ngang (C) qua điểm đồng thời điểm A D thuộc (C) Khi giá trị B C D Câu Đồ thị hàm số A Câu B C Đồ thị hàm số A Câu có hai đường tiệm cận ngang với A D D có đường tiệm cận đứng Giá trị B để đồ thị hàm số B C khơng có tiệm cận đứng C D Câu 10 Xác định cận đứng A để đồ thị hàm số B có hai tiệm C D CH11 Gọi M(x;y) điểm thuộc đồ thị hàm số (C ) Tìm M để tổng khoảng cách từ M đến hai tiện cận nhỏ V Tiến trình học: Hoạt động khởi động: (20 phút) Mục tiêu: Cho học sinh thấy số tình thực tế có đồ thị có tiệm cận, hình dung khái niệm tiệm cận, thơng qua phân tích đồ thị để tiếp cận khái niệm đường tiệm cận đồ thị hàm số Phương thức tổ chức: + Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên chia lớp thành nhóm Các nhóm tự cử nhóm trưởng, thư ký Thực theo yêu cầu giáo viên NV1: * Hình vẽ sau mơ tả đồ thị hàm số y = 1/x, nhánh đồ thị tiến đến vô liên thông nhau, mô tả cấu trúc không gian Để chọn vận động viên đua xe đạp, người H1 ta xác định vận tốc vận động viên cách cho vận động viên đoạn đường có độ dài S(km), chẳng hạn S = Quan sát đồ thị hàm số Khi vận tốc vận động viên xác định theo công thức nào? Khi thời gian nhiều vận tốc nào? Đồ thị hàm nào? NV2: Đọc nội dung sau: ND Cảm biến tiệm cận loại cảm biến giúp phát vật thể mà khơng cần phải tiếp xúc • Sử dụng để đếm chai băng tải Phát vật liệu kim loại, cửa thang máy Thay cơng tắc hành trình ND Khung giá đất: Bao tiệm cận giá trị thực? Ý nói: Khung giá đất theo quy định vênh so với thực tế ND Rút ngắn thời gian đại học tiệm cận quốc tế' Theo Đề án hoàn thiện cấu hệ thống giáo dục quốc dân vừa Bộ GD&ĐT trình Thủ tướng phê duyệt, giáo dục đại học rút ngắn thời gian đào tạo từ đến năm đến năm Theo em hiểu, tiệm cận? NV3: Quan sát hình H1, đồ thị sau đây: Các nước Châu Âu số nước khối sử dụng quy định Cộng đồng Châu Âu khung thời gian tham chiếu Theo đó, thời gian đào tạo bậc đại học, thạc sĩ tiến sĩ năm, năm năm kể từ người học tốt nghiệp tú tài Đồ thị hàm số y = tanx Cho biết đặc điểm chung đồ thị hàm số đó? + Thực - Các nhóm thảo luận đưa phương án trả lời cho câu hỏi Viết kết vào bảng phụ - Giáo viên quan sát, theo dõi nhóm Giải thích câu hỏi nhóm không hiểu nội dung câu hỏi + Báo cáo, thảo luận - Các nhóm HS treo bảng phụ viết câu trả lời cho câu hỏi -HS quan sát phương án trả lời nhóm bạn - HS đặt câu hỏi cho nhóm bạn để hiểu câu trả lời - GV quan sát, lắng nghe, ghi chép + Đánh giá, nhận xét, tổng hợp: - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời nhóm, ghi nhận tuyên dương nhóm có câu trả lời tốt Động viên nhóm lại tích cực, cố gắng hoạt động học • Sản phẩm: +)Vận tốc vận động viên Khi t lớn v giảm +) Tiệm cận: tiến gần đến không tiếp xúc +) Đặc điểm chung đồ thi có đường thẳng mà đồ thị dần tiến sát đến kg tiếp xúc, không cắt GV giới thiệu đường đường tiệm cận ĐTHS thơng qua hình vẽ Hoạt đợng hình thành kiến thức HĐ1: Hình thành định nghĩa tiệm cận ngang (25 phút) • Mục tiêu: Học sinh biết định nghĩa đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số Biết cách vận dụng định nghĩa để tìm tiệm cận ngang đồ thị hàm số • Phương thức tổ chức + Chuyển giao nhiệm vụ: GV: Khoảng cách MH = |y| từ điểm M đồ thị hàm số đến trục Ox dần M nhánh hypebol xa vô tận phía trái phía phải( hình vẽ) lúc ta gọi trục Ox đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số y = CH1:Vậy tổng quát lên đường tiệm cận đồ thị hàm số y=f(x)? (HĐ cá nhân- phát vấn) CH2: Cách tìm tiệm cận ngang đồ thị hàm số? (HĐ cá nhân- phát vấn) CH3: Tìm tiệm cận ngang đồ thị hàm số (HĐ nhóm- Nhóm 1.3 làm a,b Nhóm 2,4 làm c.d) a, b, y = c, y = d, CH4: Đồ thị hàm đa thức có tiệm cận ngang ko? Hàm phân thức hữu tỉ có tiệm cận ngang nào? (HĐ cá nhân- phát vấn) + Thực - Học sinh suy nghĩ trả lời câu hỏi giáo viên H3 nhóm trình bày đáp án vào bảng phụ -Giáo viên quan sát, theo dõi học sinh, trợ giúp học sinh cần + Báo cáo, thảo luận - Các nhóm HS treo bảng phụ viết câu trả lời cho câu hỏi -HS quan sát phương án trả lời nhóm bạn - HS đặt câu hỏi cho nhóm bạn để hiểu câu trả lời - GV quan sát, lắng nghe, ghi chép + Đánh giá, nhận xét, tổng hợp: - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời nhóm, ghi nhận tuyên dương nhóm có câu trả lời tốt Động viên nhóm lại tích cực, cố gắng hoạt động học • Sản phẩm: Học sinh biết định nghĩa tiệm cận ngang ĐTHS, biết tìm tiệm cận ngang số đồ thị hàm số HĐ2: Hình thành định nghĩa tiệm cận đứng (25 phút) • Mục tiêu: • Học sinh biết định nghĩa đường tiệm cận đứng đồ thị hàm số • Biết cách vận dụng định nghĩa để tìm tiệm cận đứng đồ thị hàm số • Phương thức tổ chức + Chuyển giao nhiệm vụ: GV: Tương tự ta có: Nghĩa khoảng cách NK = |x| từ N thuộc đồ thị hàm số đến trục tung dần đến N theo đồ thị dần vơ tận phía phía dưới.Lúc ta gọi trục Oy tiệm cận đứng đồ thị hàm số y = CH5:Vậy tổng quát lên đường tiệm cận đứng đồ thị hàm số y=f(x)? (HĐ cá nhân- phát vấn) CH6: Cách tìm tiệm cận đứng đồ thị hàm số? (HĐ cá nhân- phát vấn) CH7: Tìm tiệm cận đứng đồ thị hàm số (HĐ nhóm) a, b, y = d, CH8: Đồ thị hàm đa thức có tiệm cận đứng ko? Đồ thị hàm phân thức hữu tỉ có tiệm cận đứng nào? (HĐ cá nhân- phát vấn) + Thực - Học sinh suy nghĩ trả lời câu hỏi giáo viên H3 nhóm trình bày đáp án vào bảng phụ -Giáo viên quan sát, theo dõi học sinh, trợ giúp học sinh cần + Báo cáo, thảo luận - Các nhóm HS treo bảng phụ viết câu trả lời cho câu hỏi -HS quan sát phương án trả lời nhóm bạn - HS đặt câu hỏi cho nhóm bạn để hiểu câu trả lời - GV quan sát, lắng nghe, ghi chép + Đánh giá, nhận xét, tổng hợp: - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời nhóm, ghi nhận tuyên dương nhóm có câu trả lời tốt Động viên nhóm lại tích cực, cố gắng hoạt động học • Sản phẩm: Học sinh biết định nghĩa tiệm cận đứng ĐTHS, biết tìm tiệm cận đứng số đồ thị hàm số Hoạt động luyện tập (40 phút) Hoạt đợng 1: (20 phút ) • Mục tiêu: Giúp HS củng cố kiến thức rèn luyện cho HS kĩ tìm tiệm cận đứng tiệm cận ngang đồ thị hàm số • Phương thức hoạt động: +Chuyển giao: Giáo viên chia lớp thành nhóm Các nhóm tự cử nhóm trưởng, thư ký Mỗi nhóm làm CH9 + Thực - Các nhóm thảo luận đưa phương án trả lời cho câu hỏi Viết kết vào bảng phụ - Giáo viên quan sát, theo dõi nhóm Giải thích câu hỏi nhóm khơng hiểu nội dung câu hỏi + Báo cáo, thảo luận - Các nhóm HS treo bảng phụ viết câu trả lời cho câu hỏi - HS quan sát phương án trả lời nhóm bạn - HS đặt câu hỏi cho nhóm bạn để hiểu câu trả lời - GV quan sát, lắng nghe, ghi chép + Đánh giá, nhận xét, tổng hợp: - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời nhóm, ghi nhận tuyên dương nhóm có câu trả lời tốt Động viên nhóm lại tích cực, cố gắng hoạt động học • Sản phẩm: Học sinh biết cách tìm TCĐ, TCN đồ thị hàm số Hoạt động (20 phút) • Mục tiêu: Giúp HS củng cố kiến thức rèn luyện cho HS kĩ biết tìm m để đồ thị hàm số có tiệm cận đứng tiệm cận ngang • Phương thức hoạt động: +Chuyển giao: Giáo viên chia lớp thành nhóm Các nhóm tự cử nhóm trưởng, thư ký Mỗi nhóm làm CH 10 + Thực - Các nhóm thảo luận đưa phương án trả lời cho câu hỏi Viết kết vào bảng phụ - Giáo viên quan sát, theo dõi nhóm Giải thích câu hỏi nhóm khơng hiểu nội dung câu hỏi + Báo cáo, thảo luận - Các nhóm HS treo bảng phụ viết câu trả lời cho câu hỏi - HS quan sát phương án trả lời nhóm bạn - HS đặt câu hỏi cho nhóm bạn để hiểu câu trả lời - GV quan sát, lắng nghe, ghi chép + Đánh giá, nhận xét, tổng hợp: - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời nhóm, ghi nhận tuyên dương nhóm có câu trả lời tốt Động viên nhóm lại tích cực, cố gắng hoạt động học • Sản phẩm: Học sinh biết cách giải số tốn tiệm cận chứa tham số Hoạt đợng vận dụng, tìm tòi, mở rợng (25 phút) Hoạt động • Mục tiêu: HS sử dụng kiến thức đường tiệm cận để vận dụng làm tập • Nội dung, phương thức tổ chức CH 11 Gọi M(x;y) điểm thuộc đồ thị hàm số (C ) Tìm M để tổng khoảng cách từ M đến hai tiện cận nhỏ + Chuyển giao: - GV: chia thành nhóm nhóm thảo luận tập H3 - GV: hàm số có đường tiệm cận? tìm đường tiệm cận đó? - GV: xác định khoảng cách từ M tới đường tiệm cận? - GV: tìm GTNN hàm y=f(x) ? + Thực hiện: HS làm việctheo nhóm tập H3 sau thảo luận áp dụng để tìm cơng thức xác định khoảng cách từ điểm M tới đường tiệm cận đứng tiệm cận ngang Giáo viên quan sát, theo dõi học sinh, trợ giúp học sinh cần + Báo cáo, thảo luận: - Các nhóm HS treo bảng phụ viết câu trả lời cho câu hỏi -HS quan sát phương án trả lời nhóm bạn - HS đặt câu hỏi cho nhóm bạn để hiểu câu trả lời - GV quan sát, lắng nghe + Đánh giá, nhận xét, tổng hợp: Giáo viên yêu cầu tất HS tự kiểm tra lời giải Các nhóm kiểm tra chéo GV nhận xét chung lời giải tập HS lớp HS lên bảng, hướng dẫn HS, nhóm HS sửa chữa sai sót (nếu có) GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời nhóm, ghi nhận tuyên dương nhóm có câu trả lời tốt Động viên nhóm lại tích cực, cố gắng hoạt động học • Sản phẩm: lời giải CH11 HS ... số có tiệm cận đứng, có tiệm cận ngang C Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng, có tiệm cận ngang D Đồ thị hàm số khơng có tiệm cận đứng, có tiệm cận ngang Đồ thị hàm số sau khơng có tiệm cận ngang:... tiệm cận ngang lần có đường tiệm cận đứng tiệm cận ngang và B D Cho hàm số Khẳng định sau khẳng định đúng? A Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng, khơng có tiệm cận ngang B Đồ thị hàm số có tiệm. .. có tiệm cận ngang ko? Hàm phân thức hữu tỉ có tiệm cận ngang nào? CH 5:Vậy tổng quát lên đường tiệm cận đứng đồ thị hàm số y=f(x)? CH 6: Cách tìm tiệm cận đứng đồ thị hàm số? CH 7: Tìm tiệm cận
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch bài học đường tiệm cận, Kế hoạch bài học đường tiệm cận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay