Kế hoạch bài học phương trình đường thẳng

34 49 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:16

Kế hoạch bài học phương trình đường thẳng Kế hoạch bài học phương trình đường thẳng Kế hoạch bài học phương trình đường thẳng Kế hoạch bài học phương trình đường thẳng Kế hoạch bài học phương trình đường thẳng Kế hoạch bài học phương trình đường thẳng Kế hoạch bài học phương trình đường thẳng Kế hoạch bài học phương trình đường thẳng Kế hoạch bài học phương trình đường thẳng Kế hoạch bài học phương trình đường thẳng Kế hoạch bài học phương trình đường thẳng Kế hoạch bài học phương trình đường thẳng Kế hoạch bài học phương trình đường thẳng Kế hoạch bài học phương trình đường thẳng Kế hoạch bài học phương trình đường thẳng Kế hoạch bài học phương trình đường thẳng Kế hoạch bài học phương trình đường thẳng Kế hoạch bài học phương trình đường thẳng Kế hoạch bài học phương trình đường thẳng Kế hoạch bài học phương trình đường thẳng Kế hoạch bài học phương trình đường thẳng Kế hoạch bài học phương trình đường thẳng Kế hoạch bài học phương trình đường thẳng Bài học: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG A/ KẾ HOẠCH CHUNG: Phân phối thời gian Tiết Tiết 2,3 Tiến trình dạy học HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG KT1: Phương trình tham số HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC KT2: Phương trình tổng qt KT3: Vị trí tương đối, góc, khoảng cách HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP Tiết 4,5 HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG HOẠT ĐỘNG TÌM TỊI, MỞ RỘNG Tiết KIỂM TRA MỘT TIẾT B/KẾ HOẠCH DẠY HỌC: I/Mục tiêu học: Về kiến thức: Học sinh biết: - Khái niệm vectơ phương - phương trình tham số đừơng thẳng - Khái niệm vectơ pháp tuyến - phương trình tổng quát đường thẳng - Vò trí tương đối đường thẳng, góc đường thẳng - Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng - Đánh giá kết học tập học sinh Về kỹ năng: + Lập phương trình tham số, phương trình tổng quát đường thẳng biết yếu tố đủ để xác đònh đường thẳng + Nắm vững cách vẽ đường thẳng mp tọa độ biết p.trình + Xác định vò trí tương đối, góc giũa đường thẳng biết p.trình đường thẳng + Tính khoảng cách từ điểm đến đường thẳng +Tính độ dài cạnh, góc tam giác biết yếu tớ cho trước + Hình thành kỹ giải tốn liên quan đến đo đạc khoảng cách + Hình thành cho học sinh kĩ khác: - Thu thập xử lý thơng tin - Tìm kiếm thơng tin kiến thức thực tế, thông tin mạng Internet - Làm việc nhóm việc thực dự án dạy học giáo viên - Viết trình bày trước đám đơng - Học tập làm việc tích cực chủ động sáng tạo - HS tự đánh giá kết học tập mình, bạn - Trình bày giải Tốn Trang | Thái độ: + Nghiêm túc, tích cực, chủ động, độc lập hợp tác hoạt động nhóm + Say sưa, hứng thú học tập tìm tòi nghiên cứu liên hệ thực tiễn + Bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, tình yêu thương người, yêu quê hương, đất nước - Nghiêm túc, trung thực kiểm tra Các lực chính hướng tới hình thành và phát triển ở học sinh: - Năng lực hợp tác: Tở chức nhóm học sinh hợp tác thực hoạt động - Năng lực tự học, tự nghiên cứu: Học sinh tự giác tìm tòi, lĩnh hội kiến thức phương pháp giải tập tình h́ng - Năng lực giải vấn đề: Học sinh biết cách huy động kiến thức học để giải câu hỏi Biết cách giải tình h́ng học - Năng lực sử dụng công nghệ thông tin: Học sinh sử dụng máy tính, mang internet, phần mềm hơ trợ học tập để xử lý yêu cầu học - Năng lực thuyết trình, báo cáo: Phát huy khả báo cáo trước tập thể, khả thuyết trình - Năng lực tính tốn - Năng lực tự đánh giá II Chuẩn bị Giáo viên: Kế hoạch dạy học, sgk, phiếu học tập, đồ dùng phục vụ dạy học Học sinh: Sgk, thông tin biết đường thẳng, đồ dùng học tập, làm câu hỏi GV giao nhà, III Bảng mô tả Thiết kế câu hỏi/bài tập theo mức độ - Bảng mô tả mức độ nhận thức Thiết kế câu hỏi/bài tập theo mức độ Vận dụng Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng cao Mơ tả Véctơ phương phương trình tham số Học sinh nắm được: Định nghĩa VTCP cuả đường thẳng, định nghĩa phương trình tham sớ đường thẳng Học sinh tìm VTCP biết VTPT PTTS đường thẳng Viết PTTS đường thẳng biết điểm VTCP đường thẳng Viết PTTS đường thẳng qua hai điểm, qua điểm biết hệ sớ góc Câu hỏi / Bài tập Hãy phát biểu định nghĩa VTCP đường thẳng? Viết PTTS đường thẳng  qua điểm M(x0;y0) có vt phương r u (u1 ; u2 ) ? a)Viết ptts đường thẳng d qua A(2;3) ; B(3;1) Tính hsg d b Viết PTTS đt  đđi qua điểm A(2; 3) có Hsg Véctơ pháp Mơ tả tuyến phương trình Viết PTTQ tởng qt Học sinh nắm được: Học sinh tìm Định nghĩa VTPT VTPT biết VTCP đường thẳng qua cuả đường thẳng, PTTQ đường hai điểm, qua Viết PTTQ đường thẳng Trang | định nghĩa phương trình tởng qt đường thẳng thẳng Viết PTTQ đường thẳng biết điểm hệ số góc điểm VTPT cho trước đường thẳng đường đặc biệt tam giác , tứ giác đặc biệt Câu hỏi / Bài tập Hãy phát biểu định nghĩa VTPT đường thẳng? Trong mp Oxy, đường thẳng  qua M0(x0,y0) có VTPT r n  ( a; b) Hãy tìm đk x y để M(x; y) nằm  ? Vị trí tương đới, góc khoảng cách Câu 1(NB): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d có VTCP (2;-1) Trong véctơ sau, véctơ Lập PTTQ VTPT đường thẳng d qua d? hai điểm A (-; ) Câu 2(NB): Trong mặt B ( 3; 1) phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm A(-1;4), B(1;3) Tìm VTPT đường thẳng AB Cho tam giác ABC có B(4; -3), hai đường cao có phương trình 5x + 3y + = 3x + 8y + 13 = Lập phương trình cạnh tam giác Mô tả Học sinh nắm cách xét vị trí trương đới hai đường thẳng, cơng thức tính góc hai đt, cơng thức tính khoảng cách từ điểm đến đường thẳng Vận dụng viết PTĐT (tham số Vận dụng viết PTĐT tổng (tham số tổng quát) biết quát) biết số số điều Học sinh áp dụng điều kiện cho trước kiện cho cơng thức xét vị trí (biết điểm trước (đường tương đối hai song song thẳng đối đường thẳng, công thức vuông góc với xứng với tính góc hai đường đường thẳng, ) đường thẳng thẳng, khoảng cách từ Bài tốn tìm giá trị qua một điểm đến tham số xét điểm, qua đường thẳng vào câu VTTĐ ĐT, đường hỏi/bài tập cụ thể Khoảng cách, góc thẳng, ) Tìm điểm thỏa mãn Tìm điểm điều kiện cho trước thỏa mãn điều kiện cho trước Câu hỏi / Bài tập Trang |  a1x  b1y  c1 0   a x  b y  c 0 (I) GV nêu câu hỏi với điều kiện hệ phương trình hai đường thẳng cắt ,song song , trùng nhau? Lấy VD ( không lấy Vd SGK) minh họa cho trường hợp? HS viết khái niệm góc đường thẳng cơng thức tính góc đường thẳng? 1.Tính góc d ,d đường thẳng cho TH sau: d1 : 3x  y  15  a/ d : x  y  11  b/ d1 : 3x  y   �x   t d2 : � �y   t Xác định m để đường thẳng d1 : mx  y   d : (m  4) x  y   vng góc với Cho đường thẳng d có phương trình �x   2t � tham sớ �y   t Tìm điểm M d cách điểm A (0 ;1) khoảng Tìm bán kính đường tròn tâm C(-2 ;-2) Và tiếp xúc với đường thẳng  : x  12 y  10  Hãy lập phương trình tổng quát đường thẳng qua điểm I(-2;3) cách hai điểm A(5;1), B(3;7) 2.Cho(d) : 2x + y – = điểm M(3 ; 3), N(–5 ; 19) b) Tìm điểm A (d) cho AM + AN có giá trị nhỏ tính giá trị nhỏ b) Tìm điểm B (d) cho BM - BN có giá trị lớn tính giá trị nhỏ V.Tiến trình dạy học: * Ổn định tổ chức lớp kiểm tra sĩ số HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG  Mục tiêu: Tạo sự hứng khởi cho học sinh để vào cách tạo tình có vấn đề, giúp học sinh nhớ lại kiến thức học có liên quan đến nội dung mới, từ em có thể tự tìm kiến thức dựa kiến thức biết hoạt động hình thành kiến thức  Nội dung: Đưa câu hỏi tập yêu cầu học sinh chuẩn bị trước nhà  Kỹ thuật tổ chức: Chia lớp thành hai nhóm, đưa câu hỏi cho nhóm chuẩn bị trước nhà, dự kiến tình đặt để gợi ý HS trả lời câu hỏi (nếu HS chưa giải câu hỏi)  Sản phẩm: HS trả lời câu hỏi đặt Trang |  Thực hoạt động khởi động: (GV đưa phiếu tập cho HS chuẩn bị trước nhà) NHÓM 1: PHIẾU BÀI TẬP NHÓM Trả lời câu hỏi sau: 1/ Định nghĩa hàm số bậc nhất, đồ thị hàm số bậc nhất? 2/ Đường thẳng Δ qua A(x0; y0) có hệ số góc k có phương trình nào? 3/ Viết phương trình đường thẳng Δ qua A(2; 3) có hệ số góc k = 2? 4/ Viết phương trình đường thẳng d qua hai điểm A(2; 3) B(4; 2)? Biểu diễn hai đường thẳng Δ d hệ trục tọa độ? NHÓM 2: PHIẾU BÀI TẬP NHÓM Trả lời câu hỏi sau: 1/ Tìm cách xác định đường thẳng mặt phẳng? Và kiến thức liên qua đến đường thẳng? 2/ Cách xét vị trí tương đối hai đường thẳng mặt phẳng? 3/ Theo sự hiểu biết em trình bày cách tính khoảng cách từ điểm đến đường thẳng? Nêu số cách tính góc hai đường thẳng?  Hoạt động lớp: - HS đại diện nhóm báo cáo kết thu được; GV xác hóa kiến thức nhóm thu nhận GV dùng hình ảnh HS biểu diễn hai đường thẳng Δ d hệ trục tọa độ (Kết nhóm 1) để nêu câu hỏi: Em trao đổi cặp đôi với trả lời câu hỏi y • ∆ 3 3• 2• • • • • • x OH1: Có nhận xét vị trí hai đường thẳng Δ d? Từ có kết luận góc −1 3 chúng? d H2: Phương trình Δ d biểu diễn dạng hàm số nào? • H3: Khoảng cách từ điểm B đến đường thẳng Δ tính nào? - HS suy nghĩ trả lời câu hỏi - GV nhận xét, chỉnh sửa kiến thức HS trả lời? - GV nêu vấn đề: Đường thẳng biết dạng phương trình y = ax + b, có dạng khác tên gọi phương trình nào? Tại lại phải nghiên cứu PTĐT mà đường thẳng vấn đề liên quan nghiên cứu nhiều rồi? Để trả lời những thắc mắc nghiên cứu học “Phương trình đường thẳng” HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Trang | *Mục tiêu: Học sinh nắm đơn vị kiến thức bài:  VTCP PTTS đường thẳng  VTPT PTTQ đường thẳng  VTTĐ hai đường thẳng, góc hai đường thẳng, khoảng cách từ điểm đến đường thẳng *Nội dung: Đưa phần lý thuyết có ví dụ mức độ NB, TH *Kỹ thuật, phương pháp tổ chức: Thuyết trình, nêu giải vấn đề, vấn đáp gợi mở, tổ chức hoạt động nhóm *Sản phẩm: HS nắm định nghĩa, công thức giải tập mức độ NB, TH, VD I HTKT1: VTCP PTTS đường thẳng Mục tiêu :Học sinh nắm định nghĩa VTCP PTTS Nội dung: Đưa nội dung ĐN nhận xét có liên quan, Dạng PTTS, quan hệ VTCP hệ số góc đường thẳng tập mức độ nhận biết thông hiểu Kỹ thuật tổ chức :Thuyết trình, hoạt động nhóm, vấn đáp Sản phẩm: Học sinh nắm ĐN VTCP PTTS vận dụng vào trả lời câu hỏi, tập mức độ NB TH VTCP đường thẳng Hoạt động khỏi động: - Mục tiêu: HS hình thành khái niệm VTCP đường thẳng - Nội dung phương thức tổ chức: + Chuyển giao nhiệm vụ: GV chia lớp thành nhóm GV nêu tốn: Cho đường thẳng có pt : y = 2x - a) Tìm hai điểm có hồnh độ b) Cho Hãy chứng tỏ phương với véc tơ GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm suy nghĩ trả lời câu hỏi a) b) + Thực nhiệm vụ: HS thảo luận tìm câu trả lời + Báo cáo thảo luận: Đại diện hai nhóm báo cáo, nhóm lại theo dõi nhận xét, bổ sung (nếu có) + Đánh giá, nhận xét, tổng hợp: GV nhận xét kết hoạt động học sinh GV gợi mở hình thành định nghĩa VTCP đường thẳng +) HÐ1.1: Khởi động (Tiếp cận) GỢI Ý Cho đường thẳng có pt : y = 2x - + Tìm hai điểm có hồnh độ + Tính toạ độ véc tơ + Chứng tỏ hướng với véc tơ + Cách xác định tọa độ điểm thuộc đường thẳng biết hoành độ? + Điều kiện để hai véctơ phương gì? Trang | + có nhận xét véc tơ đường thẳng hình vẽ y + Ta nói véc tơ phương đường thẳng véc tơ phương đường thẳng u M O M x + Véc tơ có phái véc tơ phương đường thẳng khơng +) HĐ1.2: Hình thành kiến thức - Mục tiêu: HS nắm định nghĩa VTCP đường thẳng - Nội dung phương thức tổ chức: + Chuyển giao nhiệm vụ: GV: Hãy phát biểu định nghĩa VTCP đường thẳng? + Thực nhiệm vụ: HS từ phần gợi mở hoạt động khởi động nghiên cứu SGK + Báo cáo kết quả: HS nêu đinh nghĩa VTCP đường thẳng + Đánh giá, nhận xét, tổng hợp: GV nhận xét chốt kiến thức - Sản phẩm: HS nắm định nghĩa VTCP đường thẳng 1) Véc tơ phương đường thẳng -Đònh nghóa:(SGK- Trang 70) - Nhận xét: r r u vectơ phương  ku ( k �0 ) vectơ phương  → Một đường thẳng có vơ sớ VTCP, vectơ phương với - Một đường thẳng hoàn toàn đuọc xác định biết điểm VTCP đường thẳng HĐ 1.3 Củng cố Câu 1(NB): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d có VTCP (2;-1) Trong véctơ sau, véctơ VTCP d? A (4;2) B (2; 1) C (-4; 2) D.(-1; 2) Câu 2(NB): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm A(-1;4), B(1;3) Tìm VTCP đường thẳng AB A (0;-1) B (-2; 1) C (-1; -1) D.(2; -1) Phương trình tham số đường thẳng Trang | 2.1: Hoạt động khỏi động: - Mục tiêu: HS hình thành dạng PTTS đường thẳng - Nội dung phương thức tổ chức: + Chuyển giao nhiệm vụ: GV nêu toán ( SGK trang 71): Trong mp Oxy, cho đường thẳng  qua r u  (u1 , u2 ) làm VTCP Hãy tìm đk để M(x,y) điểm M0(x0,y0) nhận nằm  GV yêu cầu HS làm việc độc lập suy nghĩ nghiên cứu SGK sau HS đóng vai GV hướng dẫn lớp tìm đk để điểm M(x,y) thuộc đường thẳng  + Thực nhiệm vụ: HS nghiên cứu SGK suy nghĩ câu hỏi để hỏi bạn lớp + Báo cáo thảo luận: HS đóng vai GV đặt câu hỏi cho HS dưới lớp trả lời tìm đk x y để M(x,y) nằm  + Đánh giá, nhận xét, tổng hợp: GV nhận xét kết hoạt động học sinh GV chốt hình thành định nghĩa PTTS đường thẳng - Sản phẩm: HS viết dạng PTTS ĐT 2.2: Hoạt động HTKT: Phương trình tham số đường thẳng a) Định nghĩa Trong mp Oxy, đường thẳng  qua điểm M(x0;y0) có vt phương viết sau: �x  x0  tu1 � �y  y0  tu2 - r u (u1 ; u2 ) có PTTS ( với t tham số) Để xác định điểm nằm  cho t giá trị cụ thể b) Liên hệ vectơ phương với hệ số góc đt: u r k u �0 u1 Đường thaúng  có vtcp u  (u1; u2 ) với hsg  là: HĐ 2.3 Củng cố: - Mục tiêu: Hs biết viết PTTS đường thẳng qua điểm , tìm Hsg ĐT biết VTCP ngược lại Biết đánh giá nhận xét cho điểm bạn - Nội dung phương thức tổ chức: + Chuyển giao nhiệm vụ: GV nêu tốn VD: a)Viết ptts đường thẳng d qua A(2;3) ; B(3;1) Tính hsg d b) Viết PTTS đt  đđi qua điểm A(2; 3) có Hsg GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm suy nghĩ viết lời giải toán phiếu học tập Trang | Sau nhóm đại diện báo cáo nhóm lại nhận xét cho điểm + Thực nhiệm vụ: HS thảo luận tìm câu trả lời + Báo cáo thảo luận: Đại diện hai nhóm báo cáo, nhóm lại theo dõi nhận xét, bổ sung (nếu có) + Đánh giá, nhận xét, tổng hợp: GV nhận xét kết hoạt động học sinh - Sản phẩm: Hs biết giải tốn trình bày lời giải Hoạt động củng cố và hướng dẫn nhà hết tiết 1: + Chuyển giao nhiệm vụ: Em nhắc lại kiến thức tiết học ngày hôm nay? + HS báo cáo:(cá nhân) + GV chốt lại: + HD học chuẩn bị phần II HTKT2: VTPT PTTQ đường thẳng Mục tiêu : Học sinh nắm định nghĩa VTPT PTTQ Nội dung: Đưa nội dung ĐN nhận xét có liên quan, Dạng PTTQ, trường hợp đặc biệt , PT theo đoạn chắn tập mức độ nhận biết thông hiểu Kỹ thuật tổ chức :Thuyết trình, gợi mở vấn đáp, hoạt động nhóm Sản phẩm: Học sinh nắm ĐN VTPT PTTQ vận dụng vào trả lời câu hỏi, tập mức độ NB, TH VTPT đường thẳng Hoạt động khỏi động: - Mục tiêu: HS hình thành khái niệm VTPT đường thẳng - Nội dung phương thức tổ chức: + Chuyển giao nhiệm vụ: GV nêu tốn (HĐ SGK) yêu cầu HS làm việc theo nhóm người suy nghĩ trả lời câu hỏi toán: x  5  2t Cho  : y   3t vtcp  r r n vectơ  (3; 2) Hãy chứng tỏ n vuông góc với + Thực nhiệm vụ: HS thảo luận tìm câu trả lời + Báo cáo thảo luận: Đại diện HS báo cáo, nhóm lại theo dõi nhận xét, bổ sung (nếu có) + Đánh giá, nhận xét, tổng hợp: GV nhận xét kết hoạt động học sinh GV gợi mở hình thành định nghĩa VTPT đường thẳng +) HÐ3.1: Khởi động (Tiếp cận) GỢI Ý Trang | x  5  2t Nêu HĐ SGK: Cho  : y   3t r r n  (3;  2) n vectơ Hãy chứng tỏ vuông góc với vtcp  GV nêu câu hỏi r u Tìm vtcp  ? Cách chứng minh giá hai véctơ vng góc gì? r n GV kết luận véc tơ  (3; 2) gọi VTPT  +) HĐ3.2: Hình thành kiến thức - Mục tiêu: HS nắm định nghĩa VTPT đường thẳng - Nội dung phương thức tổ chức: + Chuyển giao nhiệm vụ: GV: Hãy phát biểu định nghĩa VTPT đường thẳng? + Thực nhiệm vụ: HS từ phần gợi mở hoạt động khởi động nghiên cứu SGK + Báo cáo kết quả: HS nêu đinh nghĩa VTPT đường thẳng + Đánh giá, nhận xét, tổng hợp: GV nhận xét chốt kiến thức - Sản phẩm: HS nắm định nghĩa VTPT đường thẳng 3) Véc tơ pháp tuyến đường thẳng -Đònh nghóa:(SGK- Trang 73) - Nhận xét: * vectơ pháp tuyến đường thẳng vectơ vuông góc với vtcp đường thẳng r r n n  * vtpt đường thẳng k ( k �0 ) vtpt đường thẳng  → Một đường thẳng có vơ sớ VTPT, vectơ phương với *Một đường thẳng hoàn toàn xác đònh biết điểm thuộc đt vtpt no.ù * Nếu đường thẳng có vectơ phương u (a ; b ) có vectơ pháp tuyến n (-b ; a ) ( b ; -a ) HĐ 3.3 Củng cố Trang | 10 + Thực hiện: nhóm học sinh suy nghĩ làm ví dụ 1,2 theo phân cơng vào giấy bảng phụ Suy nghĩ làm VD3 vào giáy nháp + Báo cáo, thảo luận: Chỉ định học sinh nhóm 1,2 trình bày lời giải VD1,VD2 , học sinh khác thảo luận để hoàn thiện lời giải Sau hai nhóm báo cáo, nhận xét cho xong,chỉ định học sinh trình bày lời giải VD3 + Đánh giá, nhận xét, tổng hợp chốt kiến thức: Trên sở câu trả lời học sinh, giáo viên chuẩn hóa lời giải, từ nêu cơng thức tính khoảng cách từ điểm đến đường thẳng d(M;)  | axM  byM  c | 2 a b - Sản phẩm : Học sinh đưa cơng thức tính khoảng cách HĐ 7.2 : Hình thành kiến thức -Mục tiêu :Học sinh viết cơng thức tính khoảng cách từ điểm đến đường thẳng -Nội dung, phương thức tổ chức: +Chuyển giao nhiệm vụ:Viết cơng thức tính khoảng cách từ điểm đến đường thẳng vào bảng cá nhân thời gian phút +Thực nhiệm vụ:Học sinh làm việc theo bảng phụ cá nhân + Báo cáo : Học sinh giơ bảng phụ cá nhân +Đánh giá chốt kiến thức: Trên sở kết học sinh giơ GV chuẩn hóa , chớt kiến thức đưa cơng thức tính khoảng cách từ điểm đến đường thẳng : | axM  byM  c | 2 a tính b khoảng cách từ điểm đến đường thẳng -Sản phẩm:Học sinh viết công thức | axM  byM  c | sau : d(M;)  2 a b x ;y  7.3 Củng cố: Ví dụ 1(TN) Câu 1(NB): Trong mặt phẳng tọa độ cho điểm M M M đường d(M;)  thẳng  : ax  by  c  Trong mệnh đề sau mệnh đề đúng? A B C D | axM  byM  c | 2 a b axM  byM  c d(M; )  2 a b axM  byM  c d(M;)  a2  b2 d(M; )  d(M; )  | axM  byM  c | 2 a b câu 2(TH): Trong mặt phẳng tọa độ cho điểm M  2; 3 đường thẳng  : x  y   Tính Trang | 20 khoảng cách từ M đến  1 A B Ví dụ 2(TL) Ví Dụ BT (VD): Cho đường thẳng d có phương trình �x   2t � tham sớ �y   t Tìm điểm M d cách điểm A (0 ;1) khoảng 11 C D Gợi ý M   2t ;3  t  �d & AM  Ta có , AM  25 �   2t     t  2 �t   25 � 5t  12t  17  � � 17 � t � � 24 � M  4;  & M �  ; � 5� � Vậy có hai điểm M thỏa mãn đề bài:  2   12  2   10 44 R  d  C;     13 25  144 BT2(VD): Tìm bán kính đường tròn tâm C(-2 ;-2) Tiếp xúc với đường thẳng  : x  12 y  10  Củng cố HD học nhà hết tiết 3: Mục tiêu: HS chốt lại đươc KT học tiết học HS trả lời câu hỏi TN + Chuyển giao nhiệm vụ: Em nhắc lại kiến thức tiết học ngày hôm nay? + HS báo cáo:(cá nhân) + GV chốt lại: + HD học yêu cầu HS viết tóm tắt kiến thức PTĐT, tự phân dạng tập SGK tìm thêm tập vận dụng khác HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP  Mục tiêu: HS nắm kiến thức về: VTPT, PTTS, VTCP, PTTQ; Mối liên hệ VTCP, VTPT hệ số góc đường thẳng, mối liên hệ PTTQ PTTS đường thẳng; Cách xét vị trí tương đối, cơng thức tính góc hai đường thẳng; Cơng thức tính khoảng cách từ điểm đến đường thẳng  Nội dung: Đưa tập tự luận trắc nghiệm mức độ NB, TH, VD, VDC  Kỹ thuật tổ chức: Vấn đáp, gợi mở, tổ chức hoạt động nhóm  Sản phẩm: HS nắm kiến thức giải tập GV giao 3.1.Khởi động - Mục tiêu : HS khái quát toàn kiến thức học - Nội dung phương thức tổ chức: + Chuyển giao nhiệm vụ: GV chia lớp thành nhóm mơi nhóm thực nhiệm vụ sau: Em khái quát toàn kiến thức PTĐT phiếu học tập (thời gian phút) + HS thực nhiệm vụ HS thảo luận phân công viết kiến thức phiếu học tập + Báo cáo: HS treo phiếu học tập vị trí nhóm + Đánh giá nhận xét bổ sung: GV cho HS so sánh kết nhóm, GV nhận xét bổ sung chốt - Sản phẩm: HS viết sơ đồ kiến thức toàn học Dạng Yếu tố cần tìm Cơng thức Trang | 21 Phương trình tham số Phương trình tổng quát Phương trình chính tắc Phương trình đoạn chắn Góc d cắt Ox a,cắt Oy b (a, b khác 0) Tìm VTPT VTCP đ.thẳng Khoảng cách Tọa độ Vị trí tương đối    đường thẳng cắt 3.2 Luyện tập Bài tập Bài toán HĐ GV HS GV chia lớp làm nhóm, phát Bài 1: Lập phương trình tham số tổng quát đường phiếu học tập cho nhóm HS thẳng (  ) biết: Nhóm 1, làm 1; Nhóm 3, r làm a) (  ) qua M (–2;3) có VTPT rn = (5; 1) HS thảo luận theo nhóm b) (  ) qua M (2; 4) có VTCP u  (3; 4)  c) ( ) qua điểm A(3; 0) B(0; –2) GV quan sát, theo dõi hoạt động Bài 2: Trong mặt phẳng tọa độ cho điểm A(1; -2) hai nhóm, đặt câu hỏi giợi đường thẳng d1: 2x – 5y +6 = 0, d2: – x + y – = mở thấy HS gặp khó khăn: a) b) c) d) Xét vị trí tương đới hai đường thẳng d1 d2 Tìm sớ đo góc hai đường thẳng d1 d2 Tính khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng d1 Tìm tọa độ điểm A’ đối xứng với điểm A qua đường thẳng d1 GV gọi nhóm 2, lên trình bày Các nhóm 2, cử đại diện lên trình bày, nhóm 1,4 nhận xét bở sung Gv nhận xét chốt đáp án Bài tập Phát phiếu học tập gồm câu hỏi trắc nghiệm khách quan đủ mức độ HS giải bài tập theo từng cá nhân Trang | 22 u r u r u n Câu 1: Đường thẳng 5x + 6y – 20 = có VTCP VTPT có tọa độ là: u r u r u r u r u u n n A = (5;6), = (5;-6) B = (5;6), = (-6;5) u r u r u r u r u u C = (-5;6), n= (6;5) D = (1;1), n = (-6;-5) Câu 2: Cho đường thẳng  có hệ sớ góc r r u  (  2;5) u A B  (2;5) k  Vectơ sau vectơ phương  : r r u  (  2;  5) u C D  (4; 5) Câu 3: Khoảng cách từ điểm A(0;1) đến đường thẳng : 4x – 3y + = A B C – D 11 Câu 4: Cho tam giác ABC với đỉnh A(1;1) , B (4;7) , C (3; 2) , M trung điểm đoạn thẳng AB Phương trình tham sớ trung tuyến CM là: �x   t � A �y  2  4t �x   t � B �y  2  4t �x   t � C �y   2t �x   3t � D �y  2  4t Câu 5: Trong mặt phẳng tọa độ cho hai điểm M(-1; 3), N(2; 7) đường thẳng Δ: x – y + = Tọa điểm P ∈ ∆ cho độ dài đường gấp khúc MPN ngắn là: A P(0; 2) B P(-10; -9) C P(4; 1) D P(-1; 4) Trang | 23 HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG  Mục tiêu: HS sử dụng kiến thức học giải tập có liên quan phương trình đường thẳng; Góc vị trí tương đối hai đường thẳng; toán khoảng cách  Nội dung: Đưa toán vận dụng kiến thức họcPhương pháp kỹ thuật tổ chức: Vấn đáp, gợi mở, xen hoạt động nhóm  Sản phẩm: HS nắm kiến thức lý thuyết giải toán vận dụng Bài toán Hoạt động GV HS Bài tốn 1: Cho tam giác ABC có A(-2; 1), B(2; 3) GV phát phiếu học tập cho HS C(1; -5) H1: Đường thẳng chứa cạnh AB đường a) Lập phương trình đường thẳng chứa cạnh AB, thẳng có yếu tố để viết PTĐT? BC, AC tam giác H2: Đường cao AH, trung tuyến AM, trung b) Lập phương trình đường thẳng chứa đường cao trực cạnh BC xác định nào? AH tam giác H3: Đường phân giác góc A tập c) Lâp phương trình đường thẳng chứa đường trung hợp điểm có đặc điểm gì? tuyến AM HS suy nghĩ trả lời câu hỏi, lên bảng làm bài, d) Lập phương trình đường thẳng chứa đường nhận xét bổ sung (nếu cần) nghi nhớ kết trung trực cạnh BC e) Lập phương trình đường thẳng chứa đường phân GV nhận xét chớt đáp án giác góc A ABC Bài toán Hoạt động GV HS Bài toán 2: Cho điểm M(1; 1), đường thẳng GV chia lớp làm nhóm, phát phiếu học tập cho nhóm HS �x   2t  :� HS hoạt động theo nhóm �y  3 t a Tìm điểm M nằm  cách điểm A(0 ; 1) khoảng GV đặt câu hỏi giợi mở: b Tìm toạ độ giao điểm A đường thẳng  với đường thẳng d: x + y + = H2: Góc hai đường thẳng d Δ 450 ta suy điều gì? c Viết phương trình đường thẳng d qua điểm M tạo với Δ góc có sớ đo 450 HS thảo luận theo nhóm, cử đại diện lên trình bày, nhận xét bở sung H1: Điểm nằm Δ có tọa độ nào? Gv nhận xét chốt đáp án Trang | 24 HOẠT ĐỘNG TÌM TỊI, MỞ RỘNG Mục tiêu: HS tìm tòi, mở rộng kiến thức phương trình đường thẳng, tốn khoảng cách, tốn góc, sự tương giao hai đường thẳng  Nội dung: Tìm hiểu dạng toán mở rộng về: + Giải tam giác + Khoảng cách, góc  Kỹ thật tổ chức: Chia lớp làm nhóm, nhóm tìm hiểu dạng tốn theo sự phân công GV  Sản phẩm: Khái quát lý thuyết phương pháp giải số toán mở rộng dạng toán, giải số toán mẫu dạng  Tổ chức hoạt động Phân cơng nhiệm vụ cho nhóm GV: NHĨM 1, 2: Tìm hiểu dạng tốn mở rộng giải tam giác giải số toán sau:  Bài Cho tam giác ABC có B(-4; -3), hai đường cao có phương trình 5x + 3y + = 3x + 8y + 13 = Lập phương trình cạnh tam giác Bài Cho tam giác ABC có B(2; -7), phương trình đường cao qua A 3x + y + 11 = 0, phương trình trung tuyến vẽ từ C x + 2y + = Viết phương trình cạnh tam giác ABC Bài Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy chho tam giác ABC với M(-2; 2) trung điểm BC, cạnh AB có phương trình x - 2y - = 0, cạnh AC có phương trình 2x + 5y + = Xác định toạ độ đỉnh tam giác ABC Bài Phương trình hai cạnh tam giác mặt phẳng toạ độ 5x - 2y + = 4x + 7y - 21 = Viết phương trình cạnh thứ ba tam giác biết trực tâm tam giác trùng với gốc toạ độ Bài Trong mặt phẳng toạ độ cho tam giác ABC có trọng tâm G(-2; -1) cạnh AB: 4x + y + 15 = AC: 2x + 5y + = a) Tìm toạ độ đỉnh A toạ độ trung điểm M BC b) Tìm toạ độ đỉnh B viết phương trình đường thẳng BC Bài Lập phương trình cạnh tam giác ABC biết A(1; 3) hai đường trung tuyến có phương trình x - 2y + 1= y - 1= Bài Cho tam giác ABC có đỉnh A(2; 2) hai đường cao lần lượt có phương trình 9x - 3y - = 0; x + y - = Lập phương trình cạnh tam giác ABC (Báo THTT - 10-2007) Bài Cho tam giác ABC có A(2; -1) đường phân giác góc B C lần lượt có phương trình: Trang | 25 x - 2y + 1= ; x + y + = Lập phương trình đường thẳng BC (Báo THTT - 10 -07) Bài Xác định toạ độ đỉnh B tam giác ABC biết C(4; 3) đường phân giác trong, trung tuyến kẻ từ A lần lượt có phương trình x + 2y - = 4x + 13y - 10 = 0.(Báo THTT - 10 -07) Bài 10 Cho tam giác ABC có A(-1; 3), đường cao BH nằm đường thẳng y = x, phân giác góc C nằm đường thẳng x + 3y + = Viết phương trình đường thẳng BC.(Báo THTT - 10 -07) Bài 11 Cho tam giác ABC có A(-2; 1) đường cao có phương trình 2x - y + = 0; 3x + y + 2= Viết phương trình đường trung tuyến qua đỉnh A tam giác.(Báo THTT - 10 -07) NHÓM 3, 4: Tìm hiểu dạng tốn mở rộng khoảng cách từ điểm đến đường thẳng, góc hai đường thẳng giải số toán sau: Câu Tìm tọa độ M thỏa mãn: a) M thuộc d: cách điểm khoảng b) M nằm d: cách điểm khoảng c) M nằm trục tung cách đường thẳng khoảng d) M nằm trục Ox cách đường thẳng khoảng Câu Cho Tìm m để: a) song song với b) vng góc với Câu Cho đường thẳng (d) : 2x + y – = điểm M(3 ; 3), N(–5 ; 19) mặt phẳng tọa độ Hạ MK  (d) gọi P điểm đới xứng M qua (d) a) Tìm tọa độ K P b) Tìm điểm A (d) cho AM + AN có giá trị nhỏ tính giá trị nhỏ c) Tìm điểm B (d) cho BM - BN có giá trị lớn tính giá trị nhỏ Bài Tính bán kính đường tròn có tâm I(1;5) tiếp xúc với đường thẳng : 4x-3y+1=0 Bài Viết phương trình đường thẳng qua điểm M(2;5) cách hai điểm A(-1;2) B(5;4) Bài Tìm tập hợp điểm cách hai đường thẳng 1: 5x+3y-3=0 2:5x+3y+7=0 Bài 7:Viết phương trình đường thẳng qua điểm A cách điểm B đoạn d biết: a/A(-1;2) ,B(3;5) d =3 b/ A(-1;3) ,B(4;2) d = Bài 8: Lập phương trình đường thẳng cách điểm A(1;1) đoạn Trang | 26 cách điểm B(2;3) đoạn Bài 9:Hãy lập phương trình tổng quát đường thẳng qua điểm I(-2;3) cách hai điểm A(5;1) ,B(3;7) (ĐHTN/2000D) Bài 10: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho hai điểm A(1;1) ,B(4;-3) Tìm điểm C thuộc đường thẳng x-2y -1 =0 cho khoảng cách từ C đến đường thẳng AB Các nhóm tìm hiểu vấn đề giao, viết thu hoạch (trong thu hoạch cần có đủ lý thuyết dạng tóan, phương pháp làm số dạng toán nhỏ, lời giải toán GV giao) cử đại diện báo cáo kết GV gọi đại diện nhóm 1, lên trình kết quả, sau gọi nhóm 2, nhận xét bổ sung GV nhận xét góp ý tun dương nhóm có thành tích tốt Trang | 27 KIỂM TRA TIẾT I MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố kiến thức về:  Hệ thức lượng tam giác  Phương trình đường thẳng Vò trí tương đối hai đường thẳng  Góc hai đường thẳng, khoảng cách từ điểm đến đường thẳng Kó năng:  Vận dụng hệ thức lượng tam giác để giải tam giác  Biết lập phương trình đường thẳng Biết xét VTTĐ hai đường thẳng  Biết cách tính góc hai đường thẳng, khoảng cách từ điểm đến đường thẳng Thái độ:  Rèn luyện tính cẩn thận, xác  Làm quen việc chuyển tư hình học sang tư đại số II CHUẨN BỊ: Giáo viên: Giáo án Đề kiểm tra Học sinh: Ôn tập kiến thức hệ thức lượng tam giác, phương trình đường thẳng III MA TRẬN ĐỀ: Cấp độ Nhận biết Thông hiểu Cấp độ thấp Tên Chủ đề Vận dụng TNKQ TL Số câu:4 Số câu:2 TNKQ TL TNKQ TL Cộng Cấp độ cao TNKQ TL (nội dung, chương…) Hệ thức lượng tam giác Số câu: Số điểm 3,6 Tỉ lệ 36% Số điểm: 0,4 Số điểm: 1,0 Số câu: Số điểm 3,6 Tỉ Trang | 28 lệ 36% Phương trình đường thẳng Số câu: Số điểm 6,4 Tỉ lệ 64% Số câu:1 Số câu:2 Số câu:1 Số câu:2 Số câu:2 Số câu:1 Số câu: Số điểm: 0,4 Số điểm: 0,4 Số điểm: Số điểm: 0,4 Số điểm: 1,0 Số điểm: 0,4 Số điểm 6,4 Tỉ lệ 64% Tổng số câu: 15 Tổng số điểm 10 2,0 Số câu: Số câu: Số câu: Số câu: Số điểm: 4,0 Số điểm: 2,8 Số điểm: 2,8 Số điểm: 0,4 40% 28% 28% 4% Tỉ lệ %: 100% Số câu: 15 Số điểm: 10 BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT NỘI DUNG CÁC CÂU HỎI ỨNG VỚI CÁC CẤP ĐỘ Chủ đề Hệ thức lượng tam giác Cấp độ NB Mơ tả Tính diện tích tam giác, độ dài đường trung tuyến tam giác; Độ dài cạnh tam giác biết tọa độ đỉnh tam giác Phương trình đường thẳng NB Xét vị trí tương đới hai đường thẳng TH Tìm VTPT biết PTTS, viết PTTQ đường thẳng biết tọa độ hai điểm thuộc đường thẳng Viết phương trình đường cao tam giác VD Tìm hình chiếu điểm đường thẳng Viết PTĐT biết tọa độ điểm phương trình đường thẳng song song với Tính diện tích tam giác biết tọa độ đỉnh tam giác VDC Tìm điểm thuộc đường thẳng cho trước thỏa mãn điều Trang | 29 kiện để độ dài đường gấp khúc nhỏ Trang | 30 TRƯỜNG THPT DTNT ĐỀ KIỂM TRA TIẾT Chương I: Hàm số Thời gian làm bài: 45 phút Đề gồm 10 câu TNKQ câu TL Họ, tên thí sinh: …… Điểm………………… Lớp: ……………………………………………………………… Đề Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm) Chọn câu trả lời � Câu 1(NB): Cho ABC có AB = 5, AC = 8, BAC = 600 Tính diện tích ABC A 10 B 40 C 20 D 10 Câu 2(NB): Cho ABC có AB = 8, AC = 7, BC = Tính độ dài trung tuyến CM A 52 B C 52 D 52 � Câu 3(NB): Cho ABC có AB = 5, AC = 8, BAC = 600 Tính độ dài caïnh BC A B 89 40 C 89 40 D 129 Câu 4(VD): Tìm tọa độ hình chiếu vng góc H điểm M(1; 4) xuống đường thẳng d: x – 2y + = A H(3;0) B H(0; 3) C H(2; 2) D H(2; –2) Câu 5(NB): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đ.thẳng d có ph.trình tham số: �x   3t � �y  1 2t Một VTPT d vectơ vectơ sau? A (–2; 3) B (2; 3) C (–3; 2) D (3; 2) Trang | 31 Caâu 6(TH): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, viết PTTQ đường thẳng qua điểm M(2; 0), N(0; 3) A 3x + 2y – = 3x + 2y = B 3x + 2y + = C 3x – 2y – = D Caâu 7(NB): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng d: 3x – 2y – = vaø : 3x + 2y – = Khi đó: A d   B d //  C d   D d caét  Câu 8(NB): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, số đo góc hai đường thẳng d: x – 2y + = vaø : 3x – y – = baèng: A 300 B 450 C 600 D 900 Câu 9(VDC): Trong mặt phẳng cho đường thẳng d: x – y +1 = 0, hai điểm A(-1; 3), B(2;7) Tọa độ điểm I ∈ d cho IA + IB ngắn là: A (0; 3) B (2; 3) C (4; 1) D (-1; 4) Câu 10(TH): Cho tam giác ABC với đỉnh A(1;1) , B (4;7) , C (3; 2) , M trung điểm đoạn thẳng AB Phương trình tham số trung tuyến CM là: �x   t � A �y  2  4t �x   t � B �y  2  4t �x   t � C �y   2t �x   3t � D �y  2  4t Phần II: tự luận (6 điểm) Câu 9: Cho ABC coù AB = 2, AC = 4, BC = a) Tính số đo góc A ABC b) Tính diện tích ABC Câu 10: Trong mp Oxy, cho điểm A(–2; 1), B(6; –3), C(8; 4) a) Viết phương trình đường thẳng chứa cạnh BC đường cao AH b) Viết phương trình đường thẳng d qua A song song với BC c) Tính diện tích ABC V ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM: Phần I: trắc nghiệm 10 Trang | 32 D C A C B A D B C B Phần II: Tự luận Câu 9: a) cosA = AB2  AC2  BC2 22  42  (2 3)2   2AB.AC 2.2.4 (0,5 điểm)  A = 600 (0,5 điểm) 1 AB.AC.sinA  2.4.sin600 b) S = (0,5 điểm) =2 (0,5 điểm) Caâu 10: uuur a)  BC  (2;7)  r nBC = (7; –2) (0,5 điểm)  Phương trình BC: 7(x – 6) – 2(y + 3) =  7x – 2y – 48 = (0,5 điểm)  uuur r nAH  BC = (2; 7) (0,5 điểm)  Phương trình AH: 2(x + 2) + 7(y – 1) =  2x + 7y – = (0,5 điểm) b) Phương trình đường thẳng d // BC có dạng: 7x – 2y + c = (0,5 điểm) d qua A(–2; 1)  7(–2) – 2.1 + c =  c = 16  Phương trình đường thẳng d: 7x – 2y + 16 = (0,5 điểm) 64 c) BC =  SABC 53 ; AH = d(A, BC) = 53 (0,5 điểm) BC.AH = = 32 (0,5 điểm) VI KẾT QUẢ KIỂM TRA: Lớp Só số 10A 35 10B 35 – 3,4 SL % 3,5 – 4,9 5,0 – 6,4 6,5 – 7,9 8,0 – 10 SL SL SL SL % % % % Trang | 33 VII RUÙT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: Trang | 34 ... cứu học Phương trình đường thẳng HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Trang | *Mục tiêu: Học sinh nắm đơn vị kiến thức bài:  VTCP PTTS đường thẳng  VTPT PTTQ đường thẳng  VTTĐ hai đường thẳng, ... tham sớ đường thẳng Học sinh tìm VTCP biết VTPT PTTS đường thẳng Viết PTTS đường thẳng biết điểm VTCP đường thẳng Viết PTTS đường thẳng qua hai điểm, qua điểm biết hệ sớ góc Câu hỏi / Bài tập... hai đường thẳng 1: 5x+3y-3=0 2:5x+3y+7=0 Bài 7:Viết phương trình đường thẳng qua điểm A cách điểm B đoạn d biết: a/A(-1;2) ,B(3;5) d =3 b/ A(-1;3) ,B(4;2) d = Bài 8: Lập phương trình đường thẳng
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch bài học phương trình đường thẳng, Kế hoạch bài học phương trình đường thẳng, Cho(d) : 2x + y – 4 = 0 và 2 điểm M(3 ; 3), N(–5 ; 19)., Câu 3. Cho đường thẳng (d) : 2x + y – 4 = 0 và 2 điểm M(3 ; 3), N(–5 ; 19) trên mặt phẳng tọa độ. Hạ MK  (d) và gọi P là điểm đối xứng của M qua (d).

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay