Kế hoạch bài học khảo sát và vẽ đồ thị hàm số theo phương pháp mới

42 31 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:16

Kế hoạch bài học khảo sát và vẽ đồ thị hàm số theo phương pháp mới Kế hoạch bài học khảo sát và vẽ đồ thị hàm số theo phương pháp mới Kế hoạch bài học khảo sát và vẽ đồ thị hàm số theo phương pháp mới Kế hoạch bài học khảo sát và vẽ đồ thị hàm số theo phương pháp mới Kế hoạch bài học khảo sát và vẽ đồ thị hàm số theo phương pháp mới Kế hoạch bài học khảo sát và vẽ đồ thị hàm số theo phương pháp mới Kế hoạch bài học khảo sát và vẽ đồ thị hàm số theo phương pháp mới Kế hoạch bài học khảo sát và vẽ đồ thị hàm số theo phương pháp mới Kế hoạch bài học khảo sát và vẽ đồ thị hàm số theo phương pháp mới Kế hoạch bài học khảo sát và vẽ đồ thị hàm số theo phương pháp mới Kế hoạch bài học khảo sát và vẽ đồ thị hàm số theo phương pháp mới Kế hoạch bài học khảo sát và vẽ đồ thị hàm số theo phương pháp mới Kế hoạch bài học khảo sát và vẽ đồ thị hàm số theo phương pháp mới Kế hoạch bài học khảo sát và vẽ đồ thị hàm số theo phương pháp mới Kế hoạch bài học khảo sát và vẽ đồ thị hàm số theo phương pháp mới Kế hoạch bài học khảo sát và vẽ đồ thị hàm số theo phương pháp mới Kế hoạch bài học khảo sát và vẽ đồ thị hàm số theo phương pháp mới Kế hoạch bài học khảo sát và vẽ đồ thị hàm số theo phương pháp mới Kế hoạch bài học khảo sát và vẽ đồ thị hàm số theo phương pháp mới Kế hoạch bài học khảo sát và vẽ đồ thị hàm số theo phương pháp mới Kế hoạch bài học khảo sát và vẽ đồ thị hàm số theo phương pháp mới Kế hoạch bài học khảo sát và vẽ đồ thị hàm số theo phương pháp mới Kế hoạch bài học khảo sát và vẽ đồ thị hàm số theo phương pháp mới Kế hoạch bài học khảo sát và vẽ đồ thị hàm số theo phương pháp mới Kế hoạch bài học khảo sát và vẽ đồ thị hàm số theo phương pháp mới Kế hoạch bài học khảo sát và vẽ đồ thị hàm số theo phương pháp mới Kế hoạch bài học khảo sát và vẽ đồ thị hàm số theo phương pháp mới Kế hoạch bài học khảo sát và vẽ đồ thị hàm số theo phương pháp mới Kế hoạch bài học khảo sát và vẽ đồ thị hàm số theo phương pháp mới Kế hoạch bài học khảo sát và vẽ đồ thị hàm số theo phương pháp mới Kế hoạch bài học khảo sát và vẽ đồ thị hàm số theo phương pháp mới Kế hoạch bài học khảo sát và vẽ đồ thị hàm số theo phương pháp mới KẾ HOẠCH BÀI HỌC: KHẢO SÁT VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ Kế hoạch chung Phân phối thời gian Tiết Người thực Tiến trình dạy học HOẠT ĐỒNG KHỞI ĐỘNG Lê Bình HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC: KS vẽ đồ thị hàm bậc ba Phạm Bình Phạm Bình Tiết HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC: KS vẽ đồ thị hàm bậc ba Tiết 3,4 HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC: KS vẽ đồ thị hàm trùng phương Trịnh Nguyệt Tiết 5,6 HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC: KS vẽ đồ thị hàm phân thức bậc nhất/ bậc Trịnh Tuấn Tiết 7,8 HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG Trần Thanh Tiết HOẠT ĐỘNG TÌM TỊI MỞ RỘNG Phạm Hà I) Mục tiêu học: 1) Về kiến thức: - Hs nắm ý nghĩa việc vẽ đồ thị hàm số sống, nắm đồ khảo sát hàm số -Vận dụng để khảo sát vẽ đồ thị hàm số bậc ba, hàm trùng phương, hàm phân thức bậc bậc - Nhận dạng đồ thị hàm: hàm số bậc ba, hàm trùng phương, hàm phân thức bậc bậc Nắm đặc điểm hàm số với dạng đồ thị - Từ đồ thị hàm số đọc số tính chất hàm số đơn điệu, cực trị, GTLN, GTNN, tiệm cận, tương giao, biện luận số nghiệm phương trình - Giải số toán liên quan đến khảo sát hàm số 2) Về kỹ năng: - Khảo sát vẽ đồ thị hàm số: hàm số bậc ba, hàm trùng phương, hàm phân thức bậc bậc - Đọc tính chất hàm số từ đồ thị hàm số - Hình thành kỹ giải toán liên quan đến khảo sát vẽ đồ thị hàm số - Hình thành cho học sinh kỹ khác: + Thu thập xử lý thơng tin + Tìm kiếm thông tin kiến thức thực tế, thông tin mạng Internet + Viết trình bày trước đám đơng + Học tập làm việc tích cực chủ động, sáng tạo 3) Thái độ: + Nghiêm túc, tích cực, chủ động, độc lập hợp tác hoạt động nhóm + Say sưa, hứng thú học tập tìm tòi nghiên cứu liên hệ thực tiễn + Bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, tình yêu thương người, yêu quê hương, đất nước 4) Các lực, phẩm chất chính hướng tới hình thành phát triển ở học sinh: - Năng lực hợp tác: Tở chức nhóm học sinh hợp tác thực hoạt động - Năng lực tự học, tự nghiên cứu: Học sinh tự giác tìm tòi, lĩnh hội kiến thức phương pháp giải tập tình - Năng lực giải vấn đề: Học sinh biết cách huy động kiến thức học để giải câu hỏi Biết cách giải tình học - Năng lực sử dụng công nghệ thông tin: Học sinh sử dụng máy tính, mang internet, phần mềm hỗ trợ học tập để xử lý yêu cầu học - Năng lực thuyết trình, báo cáo: Phát huy khả báo cáo trước tập thể, khả thuyết trình - Năng lực tính tốn II Chuẩn bị GV HS 1) Giáo viên: Giáo án, phiếu học tập, bảng phụ 2) Học sinh: Sách giáo khoa, đồ dùng học tập III Mô tả mức độ: Bảng mô tả mức độ nhận thức Nội dung đồ khảo sát hàm số Nhận biết Thông hiểu Học sinh nắm Học sinh áp đồ khảo dụng đồ sát hàm số khảo sát hàm số Vận dụng thấp Vận dụng cao Vận dụng khảo sát hàm chương trình Sử dụng đồ thị hàm số để suy ngược lại tính chất hàm số Hàm bậc ba Học sinh nắm Học sinh áp đồ khảo dụng đồ sát dạng khảo sát vẽ đồ thị hàm đồ thị hàm bậc bậc ba ba Vận dụng giải số toán hàm bậc ba Sử dụng đồ thị hàm số để suy ngược lại tính chất hàm số Hàm trùng phương Học sinh nắm Học sinh áp đồ khảo dụng đồ sát dạng khảo sát vẽ đồ thị hàm đồ thị hàm trùng phương trùng phương Vận dụng giải số toán hàm trùng phương Sử dụng đồ thị hàm số để suy ngược lại tính chất hàm số Hàm phân thức bậc nhất/ bậc Học sinh nắm Học sinh áp đồ khảo dụng đồ sát dạng khảo sát vẽ đồ thị hàm đồ thị hàm b1/b1 b1/b1 Vận dụng giải số toán hàm b1/b1 Sử dụng đồ thị hàm số để suy ngược lại tính chất hàm số IV Thiết kế câu hỏi/bài tập theo mức độ 1)H1.HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: Em kể tên số hàm học chương trình, lớp để vẽ đồ thị hàm số em phải làm nào? 2) HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC: Hình thành kiến thức1 : ĐỒ KHẢO SÁT HÀM SỐ H1: ?Để xét chiều biến thiên vẽ đồ thị hàm bậc hai ta phải thực bước nào? Hình thành kiến thức : KHẢO SÁT MỘT SỐ HÀM ĐA THỨC BẬC BA Hoạt động 1: H : Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số: y  x  3x  Hoạt động 2: H3?Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số: y   x  x  x  2; Hoạt động 3: H4?Qua làm VD1,về nhà VD2 đồ thị hàm bậc xảy khả H5?(Gợi ý: dựa vào cực trị) Hoạt động 4: Củng cố ?Hs trả lời tập sau phiếu học tập: H6 Câu1: Cho hàm số sau: y=x 3− 3x + Đồ thị hàm số có hình vẽ bên dưới? B A C D H7 : Câu2: Hình thành kiến thức : KHẢO SÁT HÀM TRÙNG PHƯƠNG H8 Câu hỏi1: (ở tiết 3)Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số sau: a y= b y= x+ H9: Qua hai ví dụ làm học sinh quan sát nhận xét đồ thị hàm số trùng phương về: + Tính đối xứng đồ thị, + Điểm cực trị hàm số H10: có dạng đồ thị hàm số y = ax4 + bx2 + c , ( a �0) H11: Các hàm số sau thuộc dạng nào? 4 a) y  x  x b) y  x  x 4 c) y   x  x d) y   x  x H11: trắc nghiệm (Các mức độ) Câu Đường cong hình bên đồ thị hàm số đây? A y  x  x  y  x  3x  B C y   x  x  D y x 1 x2 Câu Hỏi hàm số y  x  x  có đồ thị hình vẽ đây? A Hình Câu B Hình C Hình Hình vẽ bên đồ thị hàm số ? A y   x  3x  B y   x  x  C y   x  x  2 D y  x  Câu D Hình 4 Tìm tất giá trị tham số thực m cho đồ thị hàm số y  x  x  m  cắt trục Ox bốn điểm phân biệt A 4  m  3 B  m  C 4 �m  D  m �4 Hình thành kiến thức : KHẢO SÁT HÀM PHÂN THỨC B1/B1 Câu hỏi 1: Dựa vào đồ KSHS trên,hãy khảo sát vẽ đồ thị hàm số Câu hỏi y x2 2x  y x 1 , x 1 2: Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số: y = Vd1: Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số: VD2: Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số: Câu hỏi 3: Cho hàm số y 2x  x 1 y x x y x 2x1 Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị (C) hàm số Tìm đồ thị (C) hai điểm đối xứng qua đường thẳng MN biết M(-3; 0) N(-1; -1) Câu hỏi 4: Cho hàm số y 2x  x  có đồ thị (C) Tìm (C) điểm M cho tiếp tuyến M (C) cắt hai tiệm cận (C) A, B cho AB ngắn Câu hỏi 5: Các hàm số sau thuộc dạng nào? Tìm tiệm cận chúng: y a) 2x1 2x1 y x  b) x1 Câu hỏi 6: Cho hàm số y 2x  x  có đồ thị (C) Tìm (C) điểm M cho tiếp tuyến M (C) cắt hai tiệm cận (C) A, B cho AB ngắn HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP: Câu hỏi 1: Cho hàm số: f (x)  x  3mx  3(2m 1)x  a) Xác định m để hàm số đồng biến tập xác định b) Với giá trị m, hàm số có CĐ CT c) Xác định m để f(x) > 6x Câu hỏi 2: Tìm khoảng đơn điệu hàm số: y = -x3 + 2x2 – x - Câu hỏi 3: Tìm tiệm cận đồ thi hàm số: y 2x  2x Câu hỏi 4: Bài tập trắc nghiệm Câu 1: Hàm số y   x  x  đồng biến khoảng: A  �; 2 ;  0;  B  0;  C  �; 2  ;  0;  D  �; 4 Câu 2: Điểm cực đại đồ thị hàm số y   x  3x  A x=2 B (0;-1) C (2;-3) D (2;3) 2;5 Câu 3: GTLN hàm số y  x  3x  x   A Maxy= 5=y(2) B Maxy= 5=y(-1) C Maxy= 5=y(5) D Maxy= 54 C x=4 ; x= -4 D x=-4 Câu 4: Hàm số y   x  x  đạt cực tiểu tại: A x=-4; x=0 B x=0 Câu 5: GTNN hàm số A Miny  y B 2x 1 x   0;3 Miny  1 C Miny  D Miny  y(0)  Câu 6: Hàm số y   x  3x  nghịch biến khoảng: A (0;2) B  0; � C  �;  D  �;0  ;  2; � 0;5 Câu 7: Hàm số y   x  x  có GTLN   là: A Maxy=-126=y(4) B Maxy= 18=y(2) C Maxy=-423=y(5) D Maxy= 18=y(-2) Câu 8: Tìm giá trị nhỏ hàm số y  25 x đoạn [-4;4]: Chọn câu trả lời đúng: A B C D HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG: Câu hỏi 1: Hs làm tập trắc nghiệm: Câu 1: Tìm m để hàm số y   x  (3m  1) x  đạt cực tiểu x=2 A m B m=-5 C m 1 D m=5 Câu 2: Trên khoảng (0;1) hàm số y  x  x  : A Đồng biến B Nghịch biến C Cả A B D Cả A B sai Câu 3: Cho hàm số y  x  3x , phương trình tiếp tuyến với đồ thị điểm có hồnh độ là: A y  3x  ; B y  3x  ; C y  x ; D y  3 x  Câu 4: Cho hàm số y 1 y   x 3; A 2x 1 x  , phương trình tiếp tuyến với đồ thị điểm có tung độ là: 1 y  x 3; B Câu 5: Số đường tiệm cận hàm số A y y x ; C D y x 1 x 1 x  là: B C D Câu 6: Cho hàm số y  x  3x  Chọn phát biểu đúng: A Hàm số đạt cực đại x  B Hàm số đạt cực tiểu x  C Đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm phân biệt D Cả A B Câu 7: Cho hàm số y  x  3x  3x  , mệnh đề sau đúng? A Hàm số đạt cực đại x  B Hàm số đạt cực tiểu x  C Đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm phân biệt D Cả A C Câu 8: Cho hàm số y  x  2x Chọn phát biểu đúng: A Hàm số đạt cực đại x  B Hàm số đạt cực tiểu x  C Hàm số đạt cực tiểu x  1 D Cả A; B C Câu 9: Cho hàm số y 2x 1 x  , Chọn phát biểu đúng: A Đường tiệm cận ngang y  2 B Đường tiệm cận ngang y  C Đường tiệm cận ngang x  2 D Đường tiệm cận ngang x  Câu 10: Cho hàm số y   x  x  , kết luận sau tính đơn điệu hàm số đúng: A Hàm số nghịch biến khoảng (�;0) (2; �) B Hàm số đồng biến khoảng (0; 2) C Hàm số nghịch biến khoảng (0; 2) đồng biến khoảng (�; 0) ; (2; �) D Hàm số đồng biến khoảng (0; 2) nghịch biến khoảng (�; 0) ; (2; �) Câu 11: Cho hàm số y  x  3x  x  , kết luận sau tính đơn điệu hàm số đúng: A Hàm số nghịch biến B Hàm số đồng biến C Hàm số đồng biến khoảng (1; �) D Hàm số đồng biến khoảng (�;1) nghịch biến khoảng (1; �) Câu 12: Cho hàm số y 2x 1 x  , kết luận sau tính đơn điệu hàm số đúng: A Hàm số đồng biến R \  1 B Hàm số nghịch biến R \  1 C Hàm số đồng biến khoảng (�; 1) (1; �) D Hàm số nghịch biến khoảng (�; 1) (1; �) Câu 13: Cho hàm số y   x  4x  Chọn phát biểu đúng: A Hàm số đạt giá trị nhỏ B Hàm số đạt giá trị lớn  1; 2  1; 2 bằng C Cả A B đúng; D Cả A B sai Câu 14: Tâm đối xứng đồ thị hàm số A  2;1 ; B y x 1 x  là:  2;1 ; C  1; 2  ; D  1;  Câu 15: Số giao điểm đồ thị hàm số y  x  x  x  với đường y   x thẳng là: A 0; B 1; C 2; D 3; Câu 16: Tìm m để hàm y  x  3mx  3(2m  1) x  có cực đại , cực tiểu lần lượt x1 ; x2 thỏa 2 mãn x1  x2  A m=0 B m=-1 C m=1 D m=1 ; m=0 Câu 17: Cho hàm số y  x  3x  Chọn phát biểu đúng: A Đồ thị hàm số cắt trục hồnh điểm B Hàm số ln đồng biến C Cả A B D Cả A B sai Câu 18: Với giá trị tham số m hàm số A 3 �m �1 ; B 3  m  1 ; y x  (m  2) x  x  đồng biến R C m  1 �m  3 ; D m ‫ڣ‬1�m y   x3  mx  mx  3 Câu 19: Với giá trị tham số m hàm số nghịch biến R B  m  ; A �m �1 ; C m  �m  ; m D m ‫�ڣ‬ Câu 20: Với giá trị tham số m phương trình x  3x  m có ba nghiệm phân biêt A 4 �m �0 ; B  m  ;; C 4  m  ; D �m �2 Câu 21: Với giá trị tham số m phương trình x  x  m  có bốn nghiệm phân biêt A 1 �m �0 ; B  m  C 1  m  ; D �m �1 Câu 22: Tìm m để hàm y  x  3(2m  1) x  (m  1) x  đồng biến đoạn có độ dài ? A m=- 12 C m= 12 ; m=-1 B m=1 D m=-1 0; � Câu 23: Tìm m để hàm y  x  x  (3m  6) x  đồng biến  A m �2 B m �2 Câu 24: Cho hàm số y D m  C m �� 3x  x  có đồ thị (C ) có hai điểm phân biệt P, Q tởng khoảng cách từ P Q tới hai tiệm cận nhỏ Khi bằng: Chọn câu trả lời đúng: A 32 B 18 C 42 D 16 Câu 25: Đồ thị hàm số y x2  x  1 x có điểm cực trị nằm đường thẳng y= ax+ b với a+ b =? A B C D Câu hỏi 2: Tìm điểm cực trị hàm số f(x) = x – sin2x Câu hỏi 3: Cho hàm số y=mx4+(m2-9)x2+10 (1) 1) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số (C) m=1 2) Viết Phương trình tiếp tuyến (C) qua giao điểm với đt y =19 2) Tìm m để hàm số (1) có cực trị V TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: TIẾT 1 HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG - Mục tiêu : Học sinh tạo hứng khởi làm quen với toán khảo sát vẽ đồ thị hàm số toán liên quan y a) 2x1 2x1 y x  b) x1 Nội dung, phương thức tở chức: Gv gọi hs lên bảng trình bày Hs khác nhận xét sửa chữa có Hoạt động Câu hỏi 2(mức độ: Vận dụng ) Cho hàm số y 2x  x 1 Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị (C) hàm số Tìm đồ thị (C) hai điểm đối xứng qua đường thẳng MN biết M(-3; 0) N(-1; -1) + Chuyển giao: Giáo viên yêu cầu học sinh làm tập Thực hiện: - GV cho HS làm việc cá nhân tập sau thảo luận cặp đơi để hồn thiện lời giải - Giáo viên quan sát, theo dõi học sinh, trợ giúp học sinh cần Báo cáo, thảo luận: GV gọi HS lên trình bày cách làm Đánh giá, nhận xét, tổng hợp: - Giáo viên yêu cầu tất HS tự kiểm tra lời giải , - Các cặp đôi kiểm tra chéo - GV nhận xét chung lời giải tập HS lớp HS lên bảng, hướng dẫn HS sửa chữa sai sót (nếu có) 4) Sản phẩm: lời giải tập HS Hoạt động Câu hỏi 3(mức độ: Vận dụng cao ) Cho hàm số y 2x  x  có đồ thị (C) Tìm (C) điểm M cho tiếp tuyến M (C) cắt hai tiệm cận (C) A, B cho AB ngắn + Chuyển giao: Giáo viên chia lớp làm nhóm.Trình bày vào bảng phụ Thực hiện: - GV cho HS làm việc ,thảo luận để hoàn thiện lời giải - Giáo viên quan sát, theo dõi học sinh, trợ giúp học sinh cần Báo cáo, thảo luận: GV gọi nhóm trình bày làm.Các nhóm khác nhận xét,đánh giá chéo Đánh giá, nhận xét, tổng hợp: - GV nhận xét chung lời giải tập nhóm, hướng dẫn HS sửa chữa sai sót (nếu có) 5) Sản phẩm: lời giải tập HS 1 � � y ' m   M� m;  �� C  m  2  m  � � Lấy điểm Ta có : Vậy điểm M cần tìm có tọa độ Tiếp tuyến (d) M có phương trình : Củng cố y  m  2  x  m   : (2; 2) - Mục tiêu: Nắm m2 dạng đồ thị � � A� 2;  � m2� Giao điểm (d) với tiệm cận đứng : � Giao điểm (d) với tiệm cận ngang : B(2m – ; 2) - Nội dung, phương thức tổ chức: * Chuyển giao:Hs trả lời tập sau phiếu học tập: � � AB2  � � �  m  2   m  2 � � � � Dấu “=” xảy m = Bài1: Khảo sát biến thiên Ta có : vẽ đồ thị hàm phân thức a) b) Bài Cho hàm sốđồ thị , với tham số thực Tìm m để đường thẳng cắt hai điểm với gốc tọa độ tạo thành tam giác có diện tích HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP Tiết: Hoạt động khởi động: * Mục tiêu: Cho học sinh ôn lại số toán liên quan đến khảo sát hàm số * Phương thức tổ chức: + Chuyển giao: Giáo viên chia lớp thành nhóm Các nhóm tự cử nhóm trưởng, thư ký Thực theo yêu cầu giáo viên Câu hỏi 1: Cho hàm số: f (x)  x  3mx  3(2m 1)x  Mức độ: Nhận biết a) Xác định m để hàm số đồng biến tập xác định Mức độ: Vận dụng b) Với giá trị m, hàm số có CĐ CT Mức độ: Vận dụng c) Xác định m để f(x) > 6x Câu hỏi 2: Mức độ: Vận dụng Tìm khoảng đơn điệu hàm số: y = -x3 + 2x2 – x - Câu hỏi 3: Mức độ: Vận dụng Tìm tiệm cận hàm hàm số: y 2x  2x Câu hỏi 4: Bài tập trắc nghiệm Câu 1: Hàm số y   x  x  đồng biến khoảng: A  �; 2 ;  0;  B  0;  C  �; 2  ;  0;  D  �; 4 Câu 2: Điểm cực đại đồ thị hàm số y   x  3x  A x=2 B (0;-1) C (2;-3) D (2;3) 2;5 Câu 3: GTLN hàm số y  x  3x  x   A Maxy= 5=y(2) B Maxy= 5=y(-1) C Maxy= 5=y(5) D Maxy= 54 C x=4 ; x= -4 D x=-4 Câu 4: Hàm số y   x  x  đạt cực tiểu tại: A x=-4; x=0 B x=0 Câu 5: GTNN hàm số A Miny  y B 2x 1 x   0;3 Miny  1 C Miny  D Miny  y (0)  Câu 6: Hàm số y   x  3x  nghịch biến khoảng: A (0;2) B  0; � C  �;  D  �;  ;  2; � 0;5 Câu 7: Hàm số y   x  x  có GTLN   là: A Maxy=-126=y(4) B Maxy= 18=y(2) C Maxy=-423=y(5) D Maxy= 18=y(-2) Câu 8: Tìm giá trị nhỏ hàm số y  25 x đoạn [-4;4]: Chọn câu trả lời đúng: A B C D * Sản phẩm: H1a Nêu đk để hàm số đồng biến D ? + Thực hiện: - Học sinh suy nghĩ trả lời câu hỏi giáo viên nhóm trình bày đáp án vào bảng phụ - Giáo viên quan sát, theo dõi học sinh, trợ giúp học sinh cần Đ1a f(x)  0, x  D  3(x  2mx  2m 1) �0 ,x   '  m  2m �0  m = H2.b Nêu đk để hàm số có CĐ CT ? + Thực hiện: - Học sinh suy nghĩ trả lời câu hỏi giáo viên nhóm trình bày đáp án vào bảng phụ - Giáo viên quan sát, theo dõi học sinh, trợ giúp học sinh cần Đ2b f(x) = có nghiệm phân biệt   '  m  2m  m1 H2.c Giải bất phương trình: + Thực hiện: - Học sinh suy nghĩ trả lời câu hỏi giáo viên nhóm trình bày đáp án vào bảng phụ - Giáo viên quan sát, theo dõi học sinh, trợ giúp học sinh cần Đ2c f(x) > 6x  6x – 6m > 6x  m < + Thực hiện: - Học sinh suy nghĩ trả lời câu hỏi giáo viên nhóm trình bày đáp án vào bảng phụ - Giáo viên quan sát, theo dõi học sinh, trợ giúp học sinh cần Phân tích yêu cầu tốn? * Gv: Khi hàm số đồng biến nghịch biến Cho học sinh thảo luận nhóm gọi học sinh lên trả lời câu hỏi bảng làm + Báo cáo, thảo luận - Các nhóm HS treo bảng phụ viết câu trả lời cho câu hỏi - HS quan sát phương án trả lời nhóm bạn - HS đặt câu hỏi cho nhóm bạn để hiểu câu trả lời - GV quan sát, lắng nghe, ghi chép + Đánh giá, nhận xét, tổng hợp: - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời nhóm, ghi nhận tuyên dương nhóm có câu trả lời tốt Động viên nhóm lại tích cực, cố gắng hoạt động học - Sản phẩm: Học sinh nắm được: + Tính đơn điệu hàm số + Tìm tham số để hàm số có cực trị + Nhớ lại cách giải bất phương trình H2 + Thực hiện: - Học sinh suy nghĩ trả lời câu hỏi giáo viên nhóm trình bày đáp án vào bảng phụ - Giáo viên quan sát, theo dõi học sinh, trợ giúp học sinh cần Đ2 x 1 � � y '  3x  x   � � x � � 1� �; � ; � 1; � Hàm số đồng biến khoảng ( ; 1), nghịch biến khoảng � �  + Báo cáo, thảo luận - Các nhóm HS treo bảng phụ viết câu trả lời cho câu hỏi - HS quan sát phương án trả lời nhóm bạn - HS đặt câu hỏi cho nhóm bạn để hiểu câu trả lời - GV quan sát, lắng nghe, ghi chép + Đánh giá, nhận xét, tổng hợp: - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời nhóm, ghi nhận tuyên dương nhóm có câu trả lời tốt Động viên nhóm lại tích cực, cố gắng hoạt động học H3 + Thực hiện: - Học sinh suy nghĩ trả lời câu hỏi giáo viên nhóm trình bày đáp án vào bảng phụ - Giáo viên quan sát, theo dõi học sinh, trợ giúp học sinh cần Đ3 lim y  lim x ��� x ��� 2x   2 x  nên y =-2 tiệm cận ngang lim y  lim� x �2 � x �2 2x   �� 2 x Nên x = tiệm cận đứng + Báo cáo, thảo luận - Các nhóm HS treo bảng phụ viết câu trả lời cho câu hỏi - HS quan sát phương án trả lời nhóm bạn - HS đặt câu hỏi cho nhóm bạn để hiểu câu trả lời - GV quan sát, lắng nghe, ghi chép + Đánh giá, nhận xét, tổng hợp: - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời nhóm, ghi nhận tuyên dương nhóm có câu trả lời tốt Động viên nhóm lại tích cực, cố gắng hoạt động học Sản phẩm: Học sinh biết định nghĩa tính đơn điệu hàm số, tiệm cận đứng ĐTHS, biết tìm tiệm cận đứng đồ thị hàm số H4 + Thực hiện: - Học sinh suy nghĩ trả lời câu hỏi, nhóm trình bày đáp án vào bảng phụ - Giáo viên quan sát, theo dõi học sinh, trợ giúp học sinh cần + Báo cáo, thảo luận - Các nhóm HS treo bảng phụ viết câu trả lời cho câu hỏi - HS quan sát phương án trả lời nhóm bạn - HS đặt câu hỏi cho nhóm bạn để hiểu câu trả lời - GV quan sát, lắng nghe, ghi chép + Đánh giá, nhận xét, tổng hợp: - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời nhóm, ghi nhận tuyên dương nhóm có câu trả lời tốt Động viên nhóm lại tích cực, cố gắng hoạt động học Sản phẩm: + Học sinh biết định nghĩa tính đơn điệu hàm số, tiệm cận đứng ĐTHS, biết tìm tiệm cận đứng đồ thị hàm số + Một số toán liên quan đến KSHS HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG Tiết: Hoạt động khởi động: * Mục tiêu: Cho học sinh ôn lại số toán liên quan đến khảo sát hàm số * Phương thức tổ chức: + Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên chia lớp thành nhóm Các nhóm tự cử nhóm trưởng, thư ký Thực theo yêu cầu giáo viên Câu hỏi 1: Hs làm tập trắc nghiệm: Mức độ: Nhận biết Câu 1: Tìm m để hàm số y   x  (3m  1) x  đạt cực tiểu x=2 A m B m=-5 C m 1 D m=5 Câu 2: Trên khoảng (0;1) hàm số y  x  x  : A Đồng biến B Nghịch biến C Cả A B D Cả A B sai Câu 3: Cho hàm số y  x  3x , phương trình tiếp tuyến với đồ thị điểm có hồnh độ là: A y  3x  ; Câu 4: Cho hàm số 1 y   x 3; A B y  3x  ; y D y  3 x  2x 1 x  , phương trình tiếp tuyến với đồ thị điểm có tung độ là: B y 1 x 3; Câu 5: Số đường tiệm cận hàm số A C y  x ; B y y x ; C D y x 1 x 1 x  là: C Mức độ: Thông hiểu Câu 6: Cho hàm số y  x  3x  Chọn phát biểu đúng: D A Hàm số đạt cực đại x  B Hàm số đạt cực tiểu x  C Đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm phân biệt D Cả A B Câu 7: Cho hàm số y  x  3x  3x  , mệnh đề sau đúng? A Hàm số đạt cực đại x  B Hàm số đạt cực tiểu x  C Đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm phân biệt D Cả A C Câu 8: Cho hàm số y  x  2x Chọn phát biểu đúng: A Hàm số đạt cực đại x  B Hàm số đạt cực tiểu x  C Hàm số đạt cực tiểu x  1 D Cả A; B C Câu 9: Cho hàm số y 2x 1 x  , Chọn phát biểu đúng: A Đường tiệm cận ngang y  2 B Đường tiệm cận ngang y  C Đường tiệm cận ngang x  2 D Đường tiệm cận ngang x  Câu 10: Cho hàm số y   x  x  , kết luận sau tính đơn điệu hàm số đúng: A Hàm số nghịch biến khoảng (�; 0) (2; �) B Hàm số đồng biến khoảng (0; 2) C Hàm số nghịch biến khoảng (0; 2) đồng biến khoảng (�;0) ; (2; �) D Hàm số đồng biến khoảng (0; 2) nghịch biến khoảng (�;0) ; (2; �) Câu 11: Cho hàm số y  x  3x  x  , kết luận sau tính đơn điệu hàm số đúng: A Hàm số nghịch biến B Hàm số đồng biến C Hàm số đồng biến khoảng (1; �) D Hàm số đồng biến khoảng (�;1) nghịch biến khoảng (1; �) Câu 12: Cho hàm số y 2x 1 x  , kết luận sau tính đơn điệu hàm số đúng: A Hàm số đồng biến R \  1 B Hàm số nghịch biến R \  1 C Hàm số đồng biến khoảng (�; 1) (1; �) D Hàm số nghịch biến khoảng (�; 1) (1; �) Câu 13: Cho hàm số y   x  4x  Chọn phát biểu đúng: A Hàm số đạt giá trị nhỏ B Hàm số đạt giá trị lớn  1; 2  1; 2 bằng C Cả A B đúng; D Cả A B sai Câu 14: Tâm đối xứng đồ thị hàm số A  2;1 ; B y 2x 1 x  là:  2;1 ; C  1; 2  ; D  1;  Câu 15: Số giao điểm đồ thị hàm số y  x  x  x  với đường y   x thẳng là: A 0; B 1; C 2; D 3; Mức độ: Vận dụng Câu 16: Tìm m để hàm y  x  3mx  3(2m  1) x  có cực đại , cực tiểu lần lượt x1 ; x2 thỏa 2 mãn x1  x2  A m=0 B m=-1 C m=1 D m=1 ; m=0 Câu 17: Cho hàm số y  x  3x  Chọn phát biểu đúng: A Đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm B Hàm số đồng biến C Cả A B D Cả A B sai Câu 18: Với giá trị tham số m hàm số A 3 �m �1 ; B 3  m  1 ; y x  (m  2) x  x  đồng biến R C m  1 �m  3 ; D m ‫ڣ‬1�m y   x3  mx  mx  3 Câu 19: Với giá trị tham số m hàm số nghịch biến R A �m �1 ; B  m  ; C m  �m  ; m D m ‫�ڣ‬ Câu 20: Với giá trị tham số m phương trình x  3x  m có ba nghiệm phân biêt A 4 �m �0 ; B  m  ;; C 4  m  ; D �m �2 Câu 21: Với giá trị tham số m phương trình x  x  m  có bốn nghiệm phân biêt A 1 �m �0 ; Mức độ: Vận dung cao B  m  C 1  m  ; D �m �1 Câu 22: Tìm m để hàm y  x  3(2m  1) x  (m  1) x  đồng biến đoạn có độ dài ? A m=- 12 C m= 12 ; m=-1 B m=1 D m=-1 0; � Câu 23: Tìm m để hàm y  x  x  (3m  6) x  đồng biến  A m �2 Câu 24: Cho hàm số B m �2 y D m  C m �� 3x  x  có đồ thị (C ) có hai điểm phân biệt P, Q tởng khoảng cách từ P Q tới hai tiệm cận nhỏ Khi bằng: Chọn câu trả lời đúng: A 32 B 18 Câu 25: Đồ thị hàm số y C 42 D 16 x2  x  1 x có điểm cực trị nằm đường thẳng y= ax+ b với a+ b =? A B C D Câu hỏi 2: Tìm điểm cực trị hàm số f(x) = x – sin2x Câu hỏi 3: Cho hàm số y=mx4+(m2-9)x2+10 (1) 1) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số (C) m=1 2) Viết Phương trình tiếp tuyến (C) qua giao điểm với đt y =19 2) Tìm m để hàm số (1) có cực trị H1 + Thực - Học sinh suy nghĩ trả lời câu hỏi giáo viên nhóm trình bày đáp án vào bảng phụ - Giáo viên quan sát, theo dõi học sinh, trợ giúp học sinh cần + Báo cáo, thảo luận - Các nhóm HS treo bảng phụ viết câu trả lời cho câu hỏi - HS quan sát phương án trả lời nhóm bạn - HS đặt câu hỏi cho nhóm bạn để hiểu câu trả lời - GV quan sát, lắng nghe, ghi chép + Đánh giá, nhận xét, tổng hợp: - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời nhóm, ghi nhận tuyên dương nhóm có câu trả lời tốt Động viên nhóm lại tích cực, cố gắng hoạt động học H2 + Thực - Học sinh suy nghĩ trả lời câu hỏi giáo viên nhóm trình bày đáp án vào bảng phụ -Giáo viên quan sát, theo dõi học sinh, trợ giúp học sinh cần + Báo cáo, thảo luận - Các nhóm HS treo bảng phụ viết câu trả lời cho câu hỏi - HS quan sát phương án trả lời nhóm bạn - HS đặt câu hỏi cho nhóm bạn để hiểu câu trả lời - GV quan sát, lắng nghe, ghi chép + Đánh giá, nhận xét, tổng hợp: - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời nhóm, ghi nhận tuyên dương nhóm có câu trả lời tốt Động viên nhóm lại tích cực, cố gắng hoạt động học Đ2 Tập xác định : D = R f’(x) = – 2cos2x f’(x) = cos2x = (k) f”(x) = 4sin2x f”() = > f”(- ) = -2 < Kết luận: x = ( k) điểm cực tiểu hàm số x = -( k) điểm cực đại hàm số H3 + Thực - Học sinh suy nghĩ trả lời câu hỏi giáo viên nhóm trình bày đáp án vào bảng phụ -Giáo viên quan sát, theo dõi học sinh, trợ giúp học sinh cần + Báo cáo, thảo luận - Các nhóm HS treo bảng phụ viết câu trả lời cho câu hỏi - HS quan sát phương án trả lời nhóm bạn - HS đặt câu hỏi cho nhóm bạn để hiểu câu trả lời - GV quan sát, lắng nghe, ghi chép + Đánh giá, nhận xét, tổng hợp: - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời nhóm, ghi nhận tuyên dương nhóm có câu trả lời tốt Động viên nhóm lại tích cực, cố gắng hoạt động học Sản phẩm: Học sinh biết định nghĩa tính đơn điệu hàm số, tiệm cận đứng ĐTHS, biết giải số toán liên quan đến khảo sát hàm số HOẠT ĐỘNG TÌM TỊI MỞ RỘNG * Mục tiêu: Bước đầu giúp học sinh tìm hiểu ứng dụng khảo sát vẽ đồ thị sống Học sinh thực hành đo chiều cao cơng trình thực tế sử dụng đồ thị hàm số * Nội dung: - ND1: Giới thiệu ứng dụng khảo sát vẽ đồ thị hàm số thực tiễn sống - ND2: Học sinh đo chiều cao cầu Non Nước Ninh Bình cổng chào phố * Kỹ thuật tổ chức: Chia lớp thành bốn nhóm, thực tế, thực hành làm, viết báo cáo * Sản phẩm: Các báo cáo thực tế nhóm học sinh, video hoạt động nhóm * Tiến trình: ND1: Giới thiệu ứng dụng khảo sát vẽ đồ thị hàm số thực tiễn sống 1) Đồ thị hàm số đường cong hồn hảo Trên dãy Alps thuộc châu Âu có loại tàu hoả chạy miền núi với tốc độ cao mà không dùng đến bánh cưa Để làm điều này, kỹ sư thiết kế thi công tuyến đường cách vô khoa học (đường núi độ dốc tối đa đạt 0,72%) Kết khơng có tuyến đường sắt thuận tiện, nhiều chỡ ta bắt gặp cơng trình nghệ thuật thực sự, ảnh đoạn đường gần thị trấn Brusio (Thuỵ Sĩ) đây: Ảnh: @lifeandtravel.com Có lẽ người thiết kế cung đường có tính tốn tốn học hồn hảo để đồn tàu di chuyển an tồn Cung đường làm ta liên tưởng đến hình vẽ đây: Hình: đồ thị hàm số y = a với a = -3; b = -1; Đồ thị cách thể hàm số hình vẽ nhiều chiều Hình xoắn ốc đồ thị hàm số y = a với a = -3 & b = -1; Đồ thị giúp ta hình dung nhiều khía cạnh hàm số Một vài điểm dễ dàng nhận biết đồ thị:        Tính liên tục: đồ thị biểu diễn đường liền, không ngắt quãng Sự biến thiên: giá trị hàm tăng, hay giảm phụ thuộc vào giá trị tăng biến số Nghiệm số: hàm số có giá trị Dương/âm: hàm số có giá trị dương (hoặc âm) Giới hạn: giá trị hàm số tiến đến đâu biến số tiến đến giá trị đó? Tốc độ thay đổi: hàm số thay đổi nhanh hay chậm biến số thay đởi? Giá trị cực đại/cực tiểu: đâu giá trị hàm số lớn so với điểm xung quanh? Có thể có điểm khác nữa, bàn cụ thể vấn đề liên quan sau Trở lại với câu hỏi viết trước: "có cách biểu diễn tốn học cho hình ảnh ấn tượng ảnh khơng"? Hình: Câu trả lời có! Có đồ thị hàm số thể xác hình trên, đến nỡi đồ thị đặt tên là: "marijuana leaf curve" theo tên lồi khét tiếng này: Hình: Marijuana leaf curve Hàm: r = 1.5 (1.0 + 0.9 cos8t).(1.0 + 0.1 cos24t) (0.9 + 0.05 cos200t) (1.0 + sint) + 0.1 2) Đồ thị thời gian thực Ngày nay, đồ thị thời gian thực thường ứng dụng nhiều thị trường vàng, ngoại hối, chứng khoán… Vào trang báo mạng hay trang web đơn vị hoạt động lĩnh vực tài chính, chứng khốn…ta thấy rõ điều Đặc điểm loại đồ thị thời gian thực thay đổi liên tục theo thời gian, khơng mang tính chất lịch sử đồ thị thường Người xem ban đầu cảm thấy bối rối sau thích nghi lại thấy đồ thị hiệu việc cập nhật thông tin nhất, nhanh phản ánh liệu thời gian thực Đồ thị thời gian thực mang lại nhiều tiện ích khác cho nhà đầu tư như: cho biết số giao động phiên giao dịch, theo dõi diễn biến giá phiên, hiển thị giá mua/bán, theo dõi trực tiếp khối lượng khớp lệnh theo thời gian phiên giao dịch, thống tức thời diễn biến giao dịch bảng giá chứng khoán, cảnh báo theo điều kiện đột biến giá, khối lượng, tự động xác định lãi lỡ dự kiến có khớp lệnh Biểu đồ Kitco tự động cập nhật mỗi 15 giây Tại Việt Nam thời gian gần đây, hệ thống sử dụng đồ thị thời gian thực khơng xa lạ với nhà kinh doanh Điều khiến cho Việt Nam tiến gần thị trường giới Ứng dụng đồ thị thời gian thực thành phần thiếu sống đại ngày Nói đến đồ thị thời gian thực cơng cụ Open Flash Chart ý cơng cụ hữu ích để xây dựng đồ thị thời gian thực công cụ hữu dụng việc xây dựng đồ thị Open Flash Chart ND2: Tổ chức cho học sinh trải nghiệm thực tế Giáo viên hướng dẫn học sinh cách thức làm chia lớp thành bốn nhóm, phân cơng hai nhóm tìm cách đo chiều cao cầu Non Nước Ninh Bình, hai nhóm lại đo chiều cao cởng chào phố Đơng Xn, Phường Bích Đào Mỡi nhóm độc lập làm, quay lại video, làm báo cáo tính tốn thuyết trình lại cách làm Giáo viên so sánh kết hai nhóm đánh giá sản phẩm, cho điểm nhóm Từ học sinh thấy ứng dụng khảo sát vẽ đồ thị hàm số vào toán thưc tế ... trên,hãy khảo sát vẽ đồ thị hàm số Câu hỏi y x2 2x  y x 1 , x 1 2: Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số: y = Vd1: Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số: VD2: Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số: ... giải số toán hàm bậc ba Sử dụng đồ thị hàm số để suy ngược lại tính chất hàm số Hàm trùng phương Học sinh nắm Học sinh áp sơ đồ khảo dụng sơ đồ sát dạng khảo sát vẽ đồ thị hàm đồ thị hàm trùng phương. .. Vận dụng khảo sát hàm chương trình Sử dụng đồ thị hàm số để suy ngược lại tính chất hàm số Hàm bậc ba Học sinh nắm Học sinh áp sơ đồ khảo dụng sơ đồ sát dạng khảo sát vẽ đồ thị hàm đồ thị hàm bậc
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch bài học khảo sát và vẽ đồ thị hàm số theo phương pháp mới, Kế hoạch bài học khảo sát và vẽ đồ thị hàm số theo phương pháp mới

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay