ngtac_sua_doi,_bo_sung,_dinh_chi_viec_thi_hanh,_hu y_bo,_bai_bo_vbqppl_cua_hdnd,_ubnd

3 20 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:15

Nguyên tắc sửa đổi, bổ sung, đình việc thi hành, huỷ bỏ, bãi bỏ văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Theo điều 11 Luật ban hành văn quy phạm pháp luật UBND UBND năm 2004 quy định văn quy phạm pháp luật HĐND, UBND sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ văn HĐND, UBND ban hành văn bị đình việc thi hành, huỷ bỏ, bãi bỏ văn quan, cá nhân có thẩm quyền Theo quy định có hai hình thức thay đổi hiệu lực văn quy phạm pháp luật HĐND, UBND: thay đổi hiệu lực phần nội dung văn (sửa đổi, bổ sung) thay đổi hiệu lực toàn văn (đình việc thi hành; huỷ bỏ bãi bỏ) Sửa đổi, bổ sung, thay văn quy phạm pháp luật HĐND, UBND: Công tác sửa đổi, bổ sung, thay văn quy phạm pháp luật hoạt động thường xuyên HĐND, UBND để bảo đảm văn quy phạm pháp luật phù hợp với đòi hỏi tình hình đáp ứng điều kiện phát triển kinh tế, xã hội Việc sửa đổi, bổ sung văn quy phạm pháp luật tiến hành theo trình tự áp dụng việc ban hành văn quy phạm pháp luật Sửa đổi, bổ sung văn khác với thay văn chỗ trường hợp văn quy phạm pháp luật hành sửa đổi, bổ sung văn quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp luật phần không bị sửa đổi; trường hợp thay văn quy phạm pháp luật bị thay khơng hiệu lực pháp luật toàn văn Để có sở sửa đổi, bổ sung, thay văn quy phạm pháp luật HĐND, UBND cần tiến hành khảo sát ý kiến quan, tổ chức hữu quan đối tượng chịu tác động trực tiếp văn việc thi hành văn thực tế vướng mắc khó khăn q trình áp dụng vấn đề xã hội phát sinh mà văn hành chưa điều chỉnh Ý kiến quan chịu trách nhiệm thi hành văn quy phạm pháp luật việc thi hành văn có ý nghĩa quan trọng quan ban hành văn việc định có tiến hành việc sửa đổi, bổ sung hay thay văn hay khơng Tóm lại, việc tổng kết thi hành văn quy phạm pháp luật phản hồi xã hội, đặc biệt đối tượng chịu tác động trực tiếp văn đóng góp quan trọng cho việc sửa đổi, bổ sung, thay văn quy phạm pháp luật ban hành có hiệu lực thi hành Cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay văn quy phạm pháp luật quan ban hành văn Cơ quan cấp khơng có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay văn quy phạm pháp luật quan cấp dưới, nhiên quan cấp đề nghị HĐND, UBND cấp sửa đổi, bổ sung, thay văn quy phạm pháp luật Cơ sở việc sửa đổi, bổ sung, thay văn quy phạm pháp luật chủ yếu dựa tính lỗi thời văn hay quy định văn Về lý thuyết HĐND, UBND sửa đổi văn quy phạm pháp luật xét thấy quy định cụ thể văn trái Hiến pháp văn pháp luật có giá trị pháp lý cao Tuy nhiên, trường hợp HĐND, UBND không nên sử dụng phương thức mà nên huỷ bỏ bãi bỏ toàn phần văn khơng hợp hiến hợp pháp, thủ tục huỷ bỏ, bãi bỏ nhanh thủ tục sửa đổi văn Ngoài ra, việc sửa đổi, bổ sung, thay văn quy phạm pháp luật HĐND, UBND cần thiết xét thấy số toàn quy định văn quy phạm pháp luật trái với văn pháp luật có hiệu lực pháp lý cao không phù hợp với chủ trương, sách Đảng Nhà nước với quy định điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết tham gia Việc sửa đổi, bổ sung điều cần phải thực để bảo đảm tính thống đồng văn quy phạm pháp luật ban hành có hiệu lực pháp lý cao ngang Đình việc thi hành văn quy phạm pháp luật HĐND, UBND: Đình việc thi hành văn việc ngưng hiệu lực thi hành văn quy phạm pháp luật Luật điều khoản cụ thể quy định sở đình việc thi hành văn quy phạm pháp luật HĐND, UBND theo quy định điểm Điều 52 Luật ban hành văn quy phạm pháp luật UBND UBND năm 2004 ngưng hiệu lực văn quy phạm pháp luật HĐND, UBND hiểu xét thấy văn quy phạm pháp luật trái pháp luật thời điểm ban hành thời điểm đình quan có thẩm quyền phải định đình việc thi hành văn có định xử lý quan, cá nhân có thẩm quyền Luật khơng quy định quan, cá nhân có thẩm quyền định đình việc thi hành văn quan nào, cá nhân nào, theo quy định Nghị định 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 Chính phủ kiểm tra xử lý văn quy phạm pháp luật thì: Thủ tướng có thẩm quyền đình việc thi hành văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành (Điều 14); Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang có quyền đình việc thi hành văn quy phạm pháp luật Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ … Đối với văn quy phạm pháp luật HĐND, UBND cấp huyện Chủ tịch UBND cấp tỉnh có quyền đình thi hành Đối với văn quy phạm pháp luật HĐND, UBND cấp xã Chủ tịch UBND cấp huyện có quyền đình thi hành * Hệ pháp lý việc đình thi hành văn quy phạm pháp luật HĐND, UBND: Khi văn quy phạm pháp luật HĐND, UBND bị đình thi hành hiệu lực pháp lý văn bị ngưng có định xử lý quan, cá nhân có thẩm quyền việc có hủy bỏ, bãi bỏ văn hay khơng Nếu quan, cá nhân có thẩm quyền định hủy bỏ, bãi bỏ văn khơng hiệu lực thi hành Trong trường hợp quan, cá nhân có thẩm quyền định không hủy bỏ, bãi bỏ văn bị đình thi hành văn tiếp tục có hiệu lực Thời điểm tiếp tục có hiệu lực văn bị đình thi hành phải quy định cụ thể định xử lý văn bị đình Vấn đề đặt văn bị đình khơng bị hủy bỏ, bãi bỏ thời điểm tiếp tục có hiệu lực tính từ thời điểm nào? Tại thời điểm có hiệu lực định xử lý văn bị đình chỉ, hay tính lui lại thời điểm ngưng hiệu lực? Đây vấn đề chưa quy định cụ thể Luật Nghị định 135 nói trên, để bảo đảm tính ổn định cơng khai văn quy phạm pháp luật thời điểm tiếp tục có hiệu lực văn bị đình nên tính từ thời điểm có hiệu lực định xử lý văn bị đình Huỷ bỏ, bãi bỏ văn quy phạm pháp luật HĐND, UBND: Hủy bỏ bãi bỏ văn quy phạm pháp luật việc chấm dứt hiệu lực thi hành văn quy phạm pháp luật Theo quy định Luật văn quy phạm pháp luật liên quan khơng có phân biệt hai khái niệm hủy bỏ bãi bỏ văn Có văn dùng hai khái niệm này, có văn dùng khái niệm bãi bỏ hệ pháp lý hai khái niệm giống Tuy nhiên, khơng có quy định khác việc huỷ bỏ bãi bỏ văn quy phạm pháp luật, nên quan ban hành quy phạm pháp luật gặp nhiều lúng túng nên dùng thuật ngữ trường hợp cụ thể Hay nói cách khác khơng có rõ ràng nhận thức việc sở để huỷ bỏ sở để bãi bỏ văn quy phạm pháp luật hành Một số ý kiến cho sở việc huỷ bỏ văn quy phạm pháp luật hành văn không hợp hiến và/hoặc không hợp pháp từ thời điểm ban hành, sở việc bãi bỏ văn quy phạm pháp luật hành văn khơng hợp hiến và/hoặc khơng hợp pháp không đồng với văn quy phạm pháp luật ban hành sau có giá trị pháp lý cao Quan điểm kéo theo vấn đề khác xử lý hệ pháp lý việc huỷ bỏ văn quy phạm pháp luật đối tượng mà văn quy phạm pháp luật bị huỷ bỏ khoảng thời gian văn có hiệu lực trách nhiệm Nhà nước đối tượng Đây vấn đề nghiêm túc việc áp dụng văn quy phạm pháp luật ban hành không hợp hiến không hợp pháp thời điểm ban hành gây thiệt hại cho số đối tượng mà lẽ họ gánh chịu hậu khơng có văn trái với Hiến pháp pháp luật Thẩm quyền hủy bỏ bãi bỏ văn quy phạm pháp luật HĐND, UBND thuộc quan ban hành văn quan, cá nhân có thẩm quyền phân tích cụ thể phần đình thi hành văn quy phạm pháp luật
- Xem thêm -

Xem thêm: ngtac_sua_doi,_bo_sung,_dinh_chi_viec_thi_hanh,_hu y_bo,_bai_bo_vbqppl_cua_hdnd,_ubnd, ngtac_sua_doi,_bo_sung,_dinh_chi_viec_thi_hanh,_hu y_bo,_bai_bo_vbqppl_cua_hdnd,_ubnd

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay