Com phan loai hien phap

2 14 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:11

PHÂN LOẠI HIẾN PHÁP Tính đến nay, hầu giới có hiến pháp Theo nguyên tắc khác nhau, hiến pháp chia thành nhiều loại Trước hết, vào mặt hình thức Hiến pháp, người ta phân chia Hiến pháp thành loại Hiến pháp thành văn Hiến pháp bất thành văn Hiến pháp thành văn tức quy định Hiến pháp viết thành văn định, Nhà nước tuyên bố ghi nhận đạo luật Nhà nước Chính việc thừa nhận đạo luật quy định cấu tổ chức nhà nước đạo luật quốc gia, đạo luật gọi Hiến pháp Hiến pháp có hiệu lực pháp lý tối cao thông qua sửa đổi theo trình tự đặc biệt Hiện nay, giới, Hiến pháp thành văn có khoảng 130 Việc quy định thành văn có ý nghĩa việc cơng khai tuyên bố quyền lực Nhà nước thuộc tay nhân dân Hiến pháp không thành văn tổng thể văn quy phạm pháp luật, quy phạm pháp luật hình thành theo tập tục truyền thống, án lệ Toà án tối cao liên quan đến việc tổ chức quyền lực nhà nước, không nhà nước công bố ghi nhận đạo luật nhà nước Hiện có nước giới có Hiến pháp khơng thành văn Anh, Niu Dilân, Ixraen Ở quốc gia khơng có phân biệt đạo luật đạo luật thường nhằm mục đích đề cao quyền lực Nghị viện Nghị viện làm tất việc mà không ai, không lực ngăn cản Căn vào nội dung, Hiến pháp chia thành Hiến pháp cổ điển Hiến pháp đại Hiến pháp cổ điển Hiến pháp thông qua từ đời xa xưa có hiệu lực đến ngày chỉnh sửa, chuyển đổi, bổ sung Đặc điểm chúng chứa quy định quyền dân chủ nhân dân lao động, tập trung vào việc phân chia quyền lực Nhà nước Khn mẫu điển hình Hiến pháp Hiến pháp Mỹ với sức sống 200 năm, vương quốc Bỉ 1831, Hiến pháp đại Hiến pháp thông qua sau chiến tranh giới lần lần ; có quy định quyền tự do, dân chủ nhân dân Chức trị chủ yếu Hiến pháp củng cố địa vị thống trị giai cấp tư sản Ví dụ Hiến pháp Nam Tư, Ba Lan, Tiệp Khắc, Bỉ, Căn vào thủ tục thơng qua, thay đổi Hiến pháp Hiến pháp chia thành Hiến pháp nhu tính Hiến pháp cương tính Hiến pháp nhu tính Hiến pháp sửa đổi hay sửa đổi quan lập pháp, theo thủ tục thơng qua đạo luật bình thường Trịnh Thị Bích Diệp – DS32D028 – Nhóm D1 PHÂN LOẠI HIẾN PHÁP Hiến pháp cương tính Hiến pháp có ưu đặc biệt phân biệt với luật thường khác, tức có phân biệt quyền lập hiến, quyền nguyên thuỷ, với quyền lập pháp, quyền thiết lập từ quyền nguyên thuỷ Hiến pháp với ưu phải quan đặc biệt thơng qua, thường gọi quốc hội lập hiến Các văn luật pháp khác quốc hội khác - quốc hội lập pháp thông qua Quốc hội lập pháp tuân thủ theo quy định Hiến pháp quốc hội lập hiến ban hành Căn theo chất, Hiến pháp chia thành Hiến pháp tư chủ nghĩa Hiến pháp xã hội chủ nghĩa Hiến pháp tư chủ nghĩa Hiến pháp nước tư hay Hiến pháp nước pháp triển theo chế độ tư chủ nghĩa Nó thể ý chí giai cấp tư sản củng cố chuyên tư sản Đặc điểm Hiến pháp tuyên bố bảo vệ quyền tư hữu tư liệu sản xuất, quyền sở hữu tư nhân thiêng liêng bất khả xâm phạm Hiến pháp tư sản thường tập trung nói quan quyền lực nhà nước trung ương - quốc hội, phủ tồ án theo xu hướng cơng nhận việc áp dụng học thuyết “Tam quyền phân lập” Hiến pháp xã hội chủ nghĩa đời muộn Hiến pháp tư sản nên tiếp thu hạt nhân dân chủ hiến pháp tư sản Nó thể ý chí giai cấp cơng nhân nhân dân lao động, củng cố chun vơ sản Hiến pháp xã hội chủ nghĩa có đặc điểm khác hiến pháp tư sản : áp dụng nguyên tắc tập quyền xã hội chủ nghĩa, tất quyền lực nhà nước tập trung thống vào tay Quốc hội ; ghi nhận vai trò lãnh đạo nhà nước, vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản ; đối tượng điều chỉnh rộng quy định mối quan hệ khác liên quan đến việc tổ chức xã hội : chế độ kinh tế, văn hoá, an ninh quốc phòng, đồng thời quy định nhiều mục tiêu phấn đấu xã hội làm cho hiến pháp mang tính cương lĩnh Trịnh Thị Bích Diệp – DS32D028 – Nhóm D1
- Xem thêm -

Xem thêm: Com phan loai hien phap, Com phan loai hien phap

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay