Com Nhung diem moi cua cac TCTD nam 2010

30 14 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:03

Tài liệu sưu tầm từ nguồn internet tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Luật ngân hàng LỜI MỞ ĐẦU Năm 2007, bong bóng nhà với giám sát tài thiếu hồn thiện Hoa Kì đưa cường quốc kinh tế đối mặt với khủng hoảng tài B ùng phát mạnh từ cuối năm 2008, thơng qua quan hệ tài nói riêng kinh tế nói chung mật thiết Hoa Kỳ với nhiều nước Cuộc khủng hoảng từ Hoa Kỳ lan rộng nhiều nước giới, dẫn tới đổ vỡ tài chính, suy thối kinh tế , suy giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế nhiều nước giới Cuộc khủng hoảng kinh tế giới lan rộng, ảnh hưởng trực tiếp tới nhiều quốc gia khác , có Việt Nam Cuối năm 2008 Việt Nam phải đối mặt với mức lạm phát tăng cao chưa có tính từ thời điểm năm 1990, với tuột dốc thê thảm thị trường chứng khoán Trước sức ép lạm phát, phủ đưa sách thắt chặt tiền tệ cách mạnh mẽ đơt ngột, điều làm lộ vấn đề quản lý rủi ro khoản tổ chức tín dụng Việt Nam dứơi điều chỉnh tổ chức tín dụng 1997 Thêm vào đó, việc thị trường chứng khốn tuột dốc thê thảm, thị trường bất động sản lại gần bị đóng băng khiến cho khoản đầu tư tổ chức tín dụng bờ vực thẳm Ngay phủ đưa số sách có tính chữa cháy Chỉ thị 03 vào tháng 5/2007 khống chế dư nợ cho vay kinh doanh chứng khốn khơng vượt q 3%, nhiên tổng dư nợ cho vay khơng khơng có tác dụng, mà gây tác động tiêu cực khác Trong bối cảnh trên, việc ban hành quy định đảm bảo an toàn hoạt động tổ chức tín dụng với yêu cầu cao điều tất yếu Năm 2010, quốc hội khố XII thơng qua luật tổ chức tín dụng 2010, có hiệu lực hành từ ngày 1/1/2011 http://tailieutonghop.com Tài liệu sưu tầm từ nguồn internet tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Luật ngân hàng I SỰ CẦN THIẾT VÀ VAI TRÒ CỦA LUẬT TỔ CHỨC TÍN DỤNG NGÂN HÀNG NĂM 2010 Sự cần thiết ban hành luật Tổ chức Tín dụng Luật Các TCTD (Luật Các TCTD) Quốc hội nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 12/12/1997, có hiệu lực thi hành từ 01/7/1998 sửa đổi, bổ sung số điều theo Luật số 20/2004/QH11 ngày 15/6/2004 quy định tổ chức, hoạt động TCTD hoạt động ngân hàng tổ chức khác nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tổng kết, đánh giá qua 10 năm thực quy định Luật TCTD cho thấy Luật Các TCTD hành có đóng góp quan trọng việc tạo mơi trường pháp lý lành mạnh cho tổ chức hoạt động hệ thống TCTD Tuy nhiên, với phát triển kinh tế yêu cầu trình hội nhập kinh tế quốc tế, Luật Các TCTD Luật sửa đổi số điều Luật Các TCTD bộc lộ số hạn chế, bất cập cản trở phát triển hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) cần sửa đổi, hoàn thiện Việc ban hành Luật Các TCTD cần thiết lý sau đây: Thứ nhất, Luật xây dựng quan điểm quy định nội dung chủ yếu, bao quát, nội dung cụ thể Chính phủ Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn nên phát sinh nhiều văn hướng dẫn Luật Việc ban hành văn hướng dẫn Luật lại gặp nhiều khó khăn bị chi phối số Luật liên quan khác Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Luật đầu tư, Luật phá sản… Các luật quy định chi tiết, cụ thể, Luật Các tổ chức tín dụng Luật chuyên ngành lại quy định thiếu cụ thể, chi tiết Cho đến nay, việc ban hành văn hướng dẫn Luật tổ chức tín dụng chưa đầy đủ dẫn đến tình trạng có nhiều quy định Luật chưa thực Thứ hai, Luật tổ chức tín dụng có phân biệt đối xử loại hình tổ chức tín dụng, tạo cạnh tranh thiếu lành mạnh Quỹ tín dụng nhân dân loại hình http://tailieutonghop.com Tài liệu sưu tầm từ nguồn internet tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Luật ngân hàng kinh tế hợp tác xã nên có quy mơ, lực tài nhỏ, hoạt động cấp thấp bị điều chỉnh hành lang pháp lý chung loại hình tổ chức tín dụng chưa phù hợp Thứ ba, số quy định Luật tổ chức tín dụng chưa rõ ràng, minh bạch, gây nhiều khó khăn, vướng mắc triển khai thực Ví dụ, Luật khơng quy định rõ nghiệp vụ tổ chức tín dụng đương nhiên làm, nghiệp vụ phải xin phép, nghiệp vụ phải thành lập cơng ty; việc góp vốn đầu tư thành lập cơng ty loại hình cơng ty khác để thực hoạt động lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khốn lĩnh vực khác chưa quy định rõ ràng, quan hệ tín dụng ngân hàng mẹ cơng ty con; nhiều thuật ngữ chưa thật xác dẫn đến hiểu không đồng vận dụng theo nhiều cách khác nhau; thiếu định nghĩa số thuật ngữ cần thiết dịch vụ ngân hàng, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng ngân hàng nước ngoài, luật chống rửa tiền, mua bán nợ, thư tín dụng, vốn đầu tư, hoạt động đầu tư tài chính, hoạt động đầu tư tài hải ngoại; số vấn đề cạnh tranh tổ chức tín dụng, độc quyền, điều chỉnh hoạt động ngân hàng thương mại thị trường chứng khoán…chưa quy định cụ thể Thứ tư, Luật tổ chức tín dụng hành chưa cập nhật chuẩn mực thông lệ quốc tế tốt nên hoạt động tổ chức tín dụng bị bó hẹp, khó tiếp cận hội nhập quốc tế Luật quy định áp dụng điều ước quốc tế chưa tham khảo cam kết Hiệp định thương mại Việt - Mỹ, nguyên tắc uỷ ban Basel… Một số nghiệp vụ chưa có quy định cụ thể Thứ năm, số điều khoản quy định Luật không phù hợp với hoạt động tổ chức tín dụng chưa thống với Luật khác làm cản trở phát triển tổ chức tín dụng Hiệu lực thực thi pháp luật lĩnh vực ngân hàng chưa cao dẫn đến quyền lợi ích hợp pháp tổ chức tín dụng chưa bảo vệ * Một số vướng mắc cụ thể sau: http://tailieutonghop.com Tài liệu sưu tầm từ nguồn internet tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Luật ngân hàng (1)- Về cấp giấy phép thành lập hoạt động (Điều 23,24): Việc u cầu tổ chức khơng phải tổ chức tín dụng xin cấp phép hoạt động ngân hàng phải có tình hình tài năm gần khơng thực tế Quy định thời hạn cấp phép 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dài so với Luật doanh nghiệp (30 ngày) Một số quy định khơng phù hợp với loại hình quỹ tín dụng nhân dân phải Ngân hàng Nhà nước chấp thuận văn thay đổi mức vốn điều lệ, phải đăng ký với quan Nhà nước có thẩm quyền đăng báo Trung ương, địa phương thay đổi phải Ngân hàng Nhà nước chấp thuận… (2)- Điều kiện, thủ tục, hồ sơ mở Sở giao dịch, chi nhánh, Văn phòng đại diện, thành lập công ty (Điều 33) chưa rõ ràng, cụ thể, chưa có phân biệt biệt Sở giao dịch chi nhánh tổ chức tín dụng, chưa nêu rõ điều kiện để mở Sở giao dịch, chi nhánh thành lập công ty… (3)- Các quy định hành vi cạnh tranh (Khoản 3, Điều 16) khoản tiền bất hợp pháp (Điều 19) chưa thật phù hợp với Luật cạnh tranh năm 2004 Nghị định phòng chống rửa tiền năm 2005 (4)- Quy định cổ đông, cổ phần, cổ phiếu chưa đề cập đến số nội dung số lượng cổ đông tối thiểu thành lập tổ chức tín dụng, tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa cổ đông pháp nhân thể nhân, giới hạn sở hữu cổ phần tối đa nhóm người có liên quan tổ chức tín dụng cổ phần, tỷ lệ sở hữu cổ phần để xác định cổ đông lớn (5)- Quy định quản trị, kiểm sốt, điều hành có số vấn đề, cần nghiên cứu, xem xét, như: vừa có quy định việc thay đổi chức danh Chủ tịch thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc phải Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, vừa có quy định chức danh phải Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y; quy định Tổng giám đốc phải cư trú Việt Nam chưa thật phù hợp bối cảnh hội nhập kinh tế tồn cầu cơng nghệ thông tin đại; quyền hạn, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; tiêu chuẩn, http://tailieutonghop.com Tài liệu sưu tầm từ nguồn internet tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Luật ngân hàng điều kiện Chủ tịch thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban thành viên Ban kiểm sốt, Tổng giám đốc Phó Tổng giám đốc… chưa quy định rõ (6)- Thời hiệu khởi kiện hợp đồng tín dụng áp dụng thời hiệu khởi kiện hợp đồng nói chung khơng phù hợp (Điều 54), cần phải có quy định riêng phù hợp với đặc thù loại hợp đồng tín dụng Quy định quyền khởi kiện việc tổ chức tín dụng từ chối cho vay khơng có (Điều 56) khơng phù hợp hợp đồng tín dụng thảo thuận tự nguyện, quy định phù hợp với loại hình ngân hàng sách (7)- Khái niệm tài sản thuê (Điều 20, 61) chưa rõ, quy định hoạt động cơng ty tài chính, cơng ty cho th tài chặt chẽ, bó hẹp khơng tạo điều kiện cho loại hình tổ chức tín dụng phát triển Quy định hoạt động ngân hàng tổ chức khác khơng rõ ràng nên khó hướng dẫn thực (8)- Một số nội dung quy định quyền góp vốn, mua cổ phần (Điều 69), Quy định đối tượng không cho vay, chấp nhận bảo lãnh (Điều 77), hạn chế cho vay (Điều 78) quy định kiểm soát đặc biệt, giải thể, phá sản, lý tổ chức tín dụng (Điều 92) chưa rõ ràng khơng phù hợp điều kiện phát triển (9)- Luật quy định tổ chức tín dụng không trực tiếp kinh doanh bất động sản (Điều 73) không quy định trực tiếp kinh doanh bất động sản, mức độ tổ chức tín dụng kinh doanh gián tiếp bất động sản quy định có chi phối việc mua bán tài sản bảo đảm bất động sản hay không (10)- Điều 476 Bộ Luật dân năm 2005 quy định lãi suất cho vay bên thoả thuận không vượt 150% lãi suất Ngân hàng Nhà nước công bố loại cho vay tương đương, khi, theo hướng dẫn Ngân hàng Nhà nước, lãi suất cho vay tổ chức tín dụng khách hàng lãi suất thoả thuận, lãi suất Ngân hàng Nhà nước cơng bố sở để tổ chức tín dụng tham chiếu (11)- Luật quy định chế tài xử phạt sai phạm hoạt động tiền tệ, ngân hàng chưa đủ mạnh http://tailieutonghop.com Tài liệu sưu tầm từ nguồn internet tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Luật ngân hàng Quan điểm đạo yêu cầu việc xây dựng Luật TCTD 2.1 Về định hướng Đảng Nhà nước hoàn thiện pháp luật ngân hàng a) Báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX phương hướng, nhiệm vụ kinh tế xã hội năm (2006-2010) xác định định hướng sách tiền tệ tín dụng là: " phát triển hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đa dạng sở hữu loại hình tổ chức, áp dụng đầy đủ thiết chế chuẩn mực quốc tế quản trị ngân hàng Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá ngân hàng thương mại nhà nước Nâng cao chất lượng tín dụng, khả sinh lời, xử lý nhanh nợ đọng, giảm tỷ lệ nợ xấu xuống mức an toàn; tăng vốn tự có ngân hàng thương mại đạt chuẩn mực quốc tế Tạo điều kiện thuận lợi cho dân cư doanh nghiệp tiếp cận với sản phẩm tiện ích ngân hàng." "Thực sách lãi suất thoả thuận theo nguyên tắc thị trường tới loại bỏ hoàn toàn quy định hành lãi suất ngoại tệ." " Thực mở cửa thị trường dịch vụ ngân hàng theo lộ trình hội nhập quốc tế, bảo đảm quyền kinh doanh ngân hàng tổ chức tài nước ngồi lĩnh vực ngân hàng phù hợp với cam kết quốc tế nước ta Hình thành mơi trường pháp luật tiền tệ, tín dụng minh bạch cơng khai Loại bỏ hình thức bảo hộ, bao cấp, ưu đãi phân biệt đối xử TCTD Nâng cao hiệu lực thi hành pháp luật ngăn chặn việc hình hố quan hệ dân sự, kinh tế lĩnh vực ngân hàng." b) Đề án phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 kèm theo Quyết định số 112/2006/QĐ-TTg ngày 24/05/2006 xác định định hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật tiền tệ hoạt động ngân hàng đến năm 2010 sau: "Hình thành đồng khn khổ pháp lý, áp dụng đầy đủ thiết chế chuẩn mực quốc tế an toàn kinh doanh tiền tệ - ngân hàng Xây dựng môi trường pháp luật lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng minh bạch công nhằm thúc đẩy cạnh tranh bảo đảm an toàn hệ thống tiền tệ, ngân hàng Các sách quy định http://tailieutonghop.com Tài liệu sưu tầm từ nguồn internet tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Luật ngân hàng pháp luật tiền tệ, hoạt động ngân hàng góp phần tạo mơi trường lành mạnh động lực cho TCTD, doanh nghiệp người dân phát triển sản xuất kinh doanh Loại bỏ hình thức bảo hộ, bao cấp, ưu đãi lĩnh vực ngân hàng phân biệt đối xử TCTD Ban hành Luật NHNN thay Luật NHNN (năm 1997), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật NHNN (năm 2003); Luật TCTD thay Luật TCTD (năm 1997), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật TCTD (năm 2004) để tạo sở thúc đẩy trình cải cách, phát triển hệ thống tiền tệ, ngân hàng an toàn, đại hội nhập quốc tế có hiệu Luật NHNN Luật TCTD hướng tới điều chỉnh hoạt động tiền tệ, ngân hàng, không phân biệt đối tượng tiến hành hoạt động ngân hàng Nâng cao hiệu lực thi hành pháp luật lĩnh vực tiền tệ hoạt động ngân hàng Tăng cường hiệu lực chế tài pháp lý, kinh tế hành bảo đảm thực đầy đủ nghĩa vụ trả nợ người vay bảo vệ quyền lợi đáng TCTD Hạn chế tiến tới xoá bỏ việc hình hóa quan hệ kinh tế lĩnh vực ngân hàng." Như vậy, việc xây dựng ban hành Luật Các TCTD phù hợp với định hướng nhằm thực đường lối, sách Đảng Nhà nước hồn thiện pháp luật ngân hàng đáp ứng yêu cầu thực tiễn sống 2.2 Các yêu cầu Luật TCTD mới: Việc ban hành Luật Các TCTD phải đảm bảo yêu cầu sau đây: Một là, việc ban hành Luật Các TCTD phải góp phần lành mạnh hoá tổ chức hoạt động TCTD, góp phần thúc đẩy hoạt động cung ứng dịch vụ ngân hàng đáp ứng yêu cầu kinh tế; Hai là, kế thừa nội dung tốt, trải nghiệm qua thực tiễn 10 năm thi hành Luật Các TCTD hành, bảo đảm tính liên tục quản lý; Ba là, đưa quy định phù hợp với thông lệ quốc tế hoạt động ngân hàng, đặc biệt lưu ý đến cam kết hội nhập quốc tế Việt nam năm vừa qua; http://tailieutonghop.com Tài liệu sưu tầm từ nguồn internet tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Luật ngân hàng Bốn là, tạo sở pháp lý bảo đảm tự chủ kinh doanh TCTD, đồng thời bảo đảm chặt chẽ, thận trọng hoạt động ngân hàng, đặc biệt nâng cao khả kiểm soát, giám sát NHNN hoạt động TCTD ổn định, an toàn hệ thống ngân hàng Năm là, khắc phục bất cập nảy sinh trình thực Luật TCTD hành quy định phạm vi điều chỉnh, tổ chức, quản trị, điều hành, hình thức sở hữu, tỷ lệ an toàn…; đồng thời, khắc phục bất cập xung đột với Luật Doanh nghiệp, Bộ luật Dân sự, Luật Chứng khoán… Sáu là, Luật TCTD cần quy định chi tiết, cụ thể, rõ ràng tổ chức, hoạt động công tác quản trị, điều hành loại hình TCTD; nghiệp vụ TCTD đương nhiên kinh doanh; nghiệp vụ phải phép NHNN, nghiệp vụ phải thành lập công ty trực thuộc, nghiệp vụ không thực Bảy là, Luật TCTD cần hướng đến việc xoá bỏ phân biệt để tạo bình đẳng TCTD thuộc hình thức sở hữu khác theo nguyên tắc tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh bình đẳng hoạt động tiền tệ - ngân hàng II NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG LUẬT CÁC TCTD 2010 1.Phạm vi điều chỉnh Luật tổ chức tín dụng 2010 quy định theo hướng cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ so với Luật hành Điều Luật tổ chức tín dụng 2010 quy định rõ phạm vi điều chỉnh bao gồm việc thành lập, tổ chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể tổ chức tín dụng; việc thành lập, tổ chức, hoạt động chi nhánh ngân hàng nước ngồi, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngồi, tổ chức nước ngồi khác có hoạt động ngân hàng Thay đổi quan trọng Luật tổ chức tín dụng năm 2010 xác định lại phạm vi điều chỉnh sở thay đổi khái niệm “hoạt động ngân hàng” Theo luật tổ http://tailieutonghop.com Tài liệu sưu tầm từ nguồn internet tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Luật ngân hàng chức tín dụng năm 1997 quy định hoạt động ngân hàng phải hiểu phải bao gồm hoạt động huy động vốn, sử dụng vốn huy động để cấp tín dụng làm dịch vụ tốn Luật tổ chức tín dụng 2010 khoản 12 Điều quy định lại hoạt động ngân hàng việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên nghiệp vụ sau: a) Nhận tiền gửi; b) Cấp tín dụng; c) Cung ứng dịch vụ toán qua tài khoản Phạm vi điều chỉnh cũa Luật tổ chức tín dụng 2010 bỏ quy định “các tổ chức khác có hoạt động ngân hàng” Điều có nghĩa khơng phải tổ chức tín dụng không phép thực hoạt động ngân hàng Để cấp phép hoạt động ngân hàng tổ chức phải thành lập tổ chức tín dụng Những tổ chức khơng phải tổ chức tín dụng mà kinh doanh , cung ứng dịch vụ ngân hàng phải tổ chức lại hình thức tổ chức tín dụng chấm dứt hoạt động Về phân biệt loại hình TCTD 2.1 Phân biệt ngân hàng TCTD phi ngân hàng Tiêu chí phân biệt: dựa sở phạm vi hoạt động hai loại hình Theo đó, - Các TCTD phi ngân hàng không phép nhận tiền gửi cá nhân, không cung ứng dịch vụ toán qua tài khoản khách hàng  Quy định không làm giảm bớt rủi ro cho hệ thống TCTD, phù hợp với thông lệ áp dụng hầu giới mà cho phép TCTD phi ngân hàng mở rộng phạm vi cung ứng dịch vụ ngân hàng khác Bởi lẽ, quy định an tồn áp dụng mức độ thấp so với ngân hàng thương mại tổ chức nhận tiền gửi dân cư tham gia vào hệ thống toán 2.2 Phân biệt TCTD hoạt động kinh doanh TCTD hoạt động sách Dự thảo luật TCTD (sửa đổi 6/2010), ngân hàng sách Thấy rằng, có loại ý kiến đưa ra: http://tailieutonghop.com Tài liệu sưu tầm từ nguồn internet tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Luật ngân hàng + Loại ý kiến thứ cho không nên đưa loại hình ngân hàng sách (NHCS) vào phạm vi điều chỉnh Luật TCTD vấn đề liên quan đến thành lập, tổ chức hoạt động ngân hàng sách thực theo văn riêng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ + Loại ý kiến thứ hai cho Luật Các TCTD nên đưa loại hình NHCS vào phạm vi điều chỉnh Luật TCTD để bảo đảm tất loại hình TCTD chịu điều chỉnh chung Luật Các TCTD Tuy nhiên, điều 17 Luật TCTD 2010 quy định: - Trao cho Chính phủ thẩm quyền hướng dẫn cụ thể tổ chức hoạt động đối tượng - Ngân hàng sách phải thực kiểm sốt nội bộ, kiểm tốn nội bộ; xây dựng, ban hành quy trình nội hoạt động nghiệp vụ; thực chế độ báo cáo thống kê, báo cáo hoạt động hoạt động toán theo quy định Ngân hàng Nhà nước nhằm đảm bảo việc sử dụng vốn nhà nước minh bạch, cơng khai, an tồn  Như vậy, quy định Luật áp dụng loại hình tổ chức hoạt động sở thị trường, hỗ trợ từ Chính phủ quan khác Theo NHTM thực hoạt động ngân hàng truyền thống nhận tiền gửi, cấp tín dụng cung ứng dịch vụ toán Và tùy theo mức độ rủi ro thị trường nghiệp vụ ngân hàng đầu tư, ngân hàng thương mại phép trực tiếp (Điều 107) gián tiếp (thông qua công ty con, công ty liên kết) thực nghiệp vụ ngân hàng đầu tư (Điều 103) 2.3 Về hình thức pháp lý loại hình hoạt động Về hình thức pháp lý, điều Luật TCTD 2010 quy định TCTD tổ chức theo hình thức pháp lý Luật Doanh nghiệp 2005 (hoặc Luật Hợp tác xã), cụ thể: 10 http://tailieutonghop.com Tài liệu sưu tầm từ nguồn internet tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Luật ngân hàng Luật TCTD 2010 quy định TCTD phải xây dựng ban hành quy định nội hoạt động nghiệp vụ tổ chức tín dụng Đây quy định mang tính chất đổi so với luật cũ, bao gồm: Quy định cấp tín dụng, quản lý tiền vay; Quy định phân loại tài sản có, trích lập sử dụng dự phòng rủi ro; Quy định đánh giá chất lượng tài sản có tn thủ tỉ lệ an tồn vốn tối thiểu; Quy định quản lý khoản; Quy định hệ thống kiểm soát nội chế kiểm toán nội bộ; Quy định hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ; Quy định quản trị rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng 4.4 Về góp vốn, mua cổ phần NHTM (Điều 103): Theo quy định luật này, NHTM dùng vốn điều lệ quỹ dự trữ để góp vốn, mua cổ phần vào doanh nghiệp khác Để hoạt động lĩnh vực chứng khoán , cho thuê tài bảo hiểm, NHTM phải thành lập công ty con, công ty liên kết Đối với lĩnh vực quản lý tài sản bảo đảm, kiều hối, kinh doanh ngoại hối, bao toán, phát hành thẻ tín dụng, tín dụng tiêu dùng, dịch vụ hỗ trợ tốn, NHTM lựa chọn trực tiếp thực hoạt động gián tiếp thực thông qua thành lập công ty con, công ty liên kết Tuy nhiên, việc góp vốn, mua cổ phần NHTM phải tuân thủ giới hạn quy định Điều 129 Luật Việc mua, nắm giữ cổ phiếu NHTM, công ty NHTM TCTD khác thực theo quy định (về giới hạn điều kiện) NHNN Việc quy định rõ ràng giúp NHTM hoạt động lĩnh vực cách có hiệu quả, chủ động 4.5 Về kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối, sản phẩm phái sinh NHTM (Điều 105): Có nhiều tiến quy định NHTM kinh doanh, cung ứng dịch vụ cho khách hàng nước nước sản phẩm ngoại hối; phái sinh tỷ giá, lãi suất, ngoại hối, tiền tệ tài sản tài khác theo quy định pháp luật ngoại hối sau Ngân hàng Nhà nước chấp thuận 16 http://tailieutonghop.com Tài liệu sưu tầm từ nguồn internet tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Luật ngân hàng Ngoài ra, NHTM trực tiếp thực số hoạt động kinh doanh khác (Điều 107) quản lý tiền mặt, tư vấn tài chính, quản lý, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an tồn, tư vấn tài doanh nghiệp Đối với nghiệp vụ lưu ký chứng khoán, kinh doanh vàng hoạt động kinh doanh khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, NHTM thực sau NHNN cho phép 4.6 Về phạm vi hoạt động cơng ty tài chính, cơng ty cho th tài chính: Nhận thấy có nhiều điêm luật vấn đề Cụ thể là: - Theo quy định (Điều 108) Luật TCTD 2010, cơng ty tài thực (cơng ty tài chuyên doanh) số hoạt động ngân hàng (cơng ty tài tổng hợp) tùy theo nhu cầu hoạt động Luật giao quyền cho Chính phủ quy định cụ thể điều kiện (vốn, địa bàn hoạt động ) để công ty tài thực hoạt động ngân hàng theo quy định (một hoạt động-cơng ty tài chun doanh số hoạt động - cơng ty tài tổng hợp) - Cơng ty tài thực số hoạt động kinh doanh khác (Điều 111) dùng vốn điều lệ quỹ dự trữ để góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp, quỹ đầu tư - Đặc biệt, đề cập phần trên, Luật 2010 quy định TCTD phi ngân hàng (cơng ty tài chính, cơng ty cho th tài chính) nhận tiền gửi tổ chức không cung cấp dịch vụ toán qua tài khoản khách hàng - Đối với công ty cho thuê tài chính, Luật 2010 quy định rõ cơng ty cho th tài loại hình cơng ty tài có hoạt động kinh doanh chủ yếu hoạt động cho th tài Ngồi ra, cơng ty cho th tài cho vay bổ sung vốn lưu động bên thuê tài chính; cho thuê vận hành với tổng giá trị tài sản cho thuê vận hành khơng vượt q 30% tổng tài sản có cơng ty cho thuê tài thực hình thức cấp tín dụng khác sau NHNN cho phép Cơng ty cho th tài thực số hoạt động kinh doanh khác theo quy định Điều 116 Luật 2010 17 http://tailieutonghop.com Tài liệu sưu tầm từ nguồn internet tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Luật ngân hàng khơng góp vốn, mua cổ phần, thành lập công ty con, công ty liên kết hình thức Các quy định bảo đảm an toàn hoạt động TCTD Luật 2010 có sửa đổi, bổ sung quan trọng nhằm thực nguyên tắc coi bảo đảm an toàn hệ thống hoạt động ngân hàng mục tiêu hàng đầu 5.1 Các quy định tăng cường quản lý, ngăn chặn lũng loạn Luật 2010 bổ sung quy định chặt chẽ điều kiện cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập TCTD, điều kiện, tiêu chuẩn người quản lý, điều hành, u cầu cơng khai lợi ích liên quan có liên quan đến TCTD, giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần nhằm bảo đảm điều kiện tài chính, lực quản trị, điều hành cổ đông, thành viên sáng lập, người quản lý, người điều hành TCTD, ngăn ngừa khả lũng đoạn hoạt động ngân hàng cá nhân tổ chức cổ đông lớn hạn chế xung đột lợi ích tiềm tàng Đồng thời, Luật 2010 bổ sung quy định chặt chẽ điều kiện khai trương hoạt động TCTD để bảo đảm TCTD khai trương hoạt động có đầy đủ điều kiện máy nhân sự, sở vật chất, quy trình quản lý, kiểm sốt nội bộ, kiểm soát rủi ro 5.2 Về trường hợp cấm, hạn chế cấp tín dụng Luật 2010 (Điều 126) quy định cụ thể trường hợp khơng cấp tín dụng Theo đó, TCTD khơng cấp tín dụng nhận bảo đảm để cấp tín dụng thực việc bảo đảm để TCTD khác cấp tín dụng đối với: (i) Thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm sốt, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc TCTD, pháp nhân cổ đơng có người đại diện phần vốn góp thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát TCTD cổ phần, pháp nhân thành viên góp vốn, chủ sở hữu TCTD; (ii) Bố, mẹ, vợ, chồng, thành viên HĐQT Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm sốt, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc TCTD 18 http://tailieutonghop.com Tài liệu sưu tầm từ nguồn internet tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Luật ngân hàng Ngồi ra, Luật cấm TCTD khơng cấp tín dụng cho doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực kinh doanh chứng khốn mà TCTD nắm quyền kiểm sốt; khơng cấp tín dụng sở cầm cố cổ phiếu TCTD cơng ty TCTD; khơng cho vay để góp vốn vào TCTD khác sở nhận tài sản bảo đảm cổ phiếu TCTD nhận vốn góp Để đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng TCTD, chi nhánh ngân hàng nước nhằm tránh xung đột lợi ích, Điều 127 Luật 2010 quy định trường hợp hạn chế cấp tín dụng Theo đó, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngồi khơng cấp tín dụng khơng có bảo đảm, cấp tín dụng với điều kiện ưu đãi tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên kiểm toán TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; tra viên tra TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; kế tốn trưởng TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngồi; cổ đơng lớn, cổ đơng sáng lập, thành viên góp vốn; doanh nghiệp có đối tượng bị cấm cấp tín dụng theo quy định khoản Điều 126 sở hữu 10% vốn điều lệ doanh nghiệp đó; người thẩm định, xét duyệt cấp tín dụng; công ty con, công ty liên kết TCTD doanh nghiệp mà TCTD nắm quyền kiểm soát Luật quy định giới hạn tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối tượng nêu nhằm bảo đảm an toàn cho TCTD, tránh trường hợp TCTD bị ảnh hưởng công ty con, công ty liên kết TCTD doanh nghiệp mà TCTD nắm quyền kiểm soát gặp rủi ro cố 5.3 Về giới hạn cấp tín dụng (Điều 128) Về bản, giới hạn cấp tín dụng quy định kế thừa từ Luật TCTD năm 1997 Tuy nhiên, khái niệm cấp tín dụng làm rõ hơn, bao gồm tất nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho th tài chính, bao tốn, bảo lãnh ngân hàng nghiệp vụ cấp tín dụng khác Ngồi ra, tổng mức giới hạn cấp tín dụng gồm tổng mức đầu tư vào trái phiếu khách hàng doanh nghiệp phát hành Đối với chi 19 http://tailieutonghop.com Tài liệu sưu tầm từ nguồn internet tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Luật ngân hàng nhánh ngân hàng nước ngoài, giới hạn cấp tín dụng tính vốn tự có chi nhánh ngân hàng nước Một quy định khác so với Luật TCTD năm 1997 tổng mức dư nợ cấp tín dụng khách hàng tổng mức dư nợ cấp tín dụng khách hàng người có liên quan áp dụng tổ chức tín dụng phi ngân hàng quy định cao so với mức áp dụng ngân hàng thương mại (các tỷ lệ tương ứng 25% 50% vốn tự có tổ chức tín dụng phi ngân hàng so với 15% 25% vốn tự có ngân hàng thương mại) Vấn đề đề cập trên, quy định phù hợp với thông lệ quốc tế thực tiễn hoạt động TCTD TCTD phi ngân hàng không nhận tiền gửi cá nhân cung cấp dịch vụ toán qua tài khoản khách hàng nên mức độ rủi ro ảnh hưởng đến hệ thống TCTD thấp nhiều so với ngân hàng thương mại Ngoài ra, quy định tạo điều kiện cho TCTD phi ngân hàng phát triển hoạt động hiệu Luật quy định mở trường hợp đặc biệt, để thực nhiệm vụ kinh tế - xã hội mà khả hợp vốn TCTD, chi nhánh ngân hàng nước chưa đáp ứng yêu cầu vay vốn khách hàng Thủ tướng Chính phủ định mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn quy định trường hợp cụ thể Tuy nhiên, tổng khoản cấp tín dụng vượt giới hạn khơng vượt q 04 lần vốn tự có TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngồi 5.4 Về giới hạn góp vốn, mua cổ phần (Điều 129) Các giới hạn góp vốn, mua cổ phần quy định chặt chẽ thực tế xây dựng sở quy định văn luật hành (Quyết định 457) Trong đó, tỷ lệ giới hạn góp vốn, mua cổ phần TCTD tính sở hợp (bao gồm phần góp vốn, mua cổ phần công ty con, công ty liên kết theo tỷ lệ sở hữu tương ứng) Theo mức độ rủi ro hệ thống, Luật 2010 quy định tỷ lệ giới hạn góp vốn, mua cổ phần cơng ty tài cao so với NHTM 20 http://tailieutonghop.com Tài liệu sưu tầm từ nguồn internet tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Luật ngân hàng Đồng thời Luật có quy định cấm TCTD góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp, TCTD khác cổ đông, thành viên góp vốn TCTD (cấm sở hữu chéo) Việc nhằm tránh trách nhiệm chồng chéo phần vốn góp 5.5 Về tỷ lệ bảo đảm an toàn (điều 130) Luật 2010 quy định tỷ lệ bảo đảm an tồn mà TCTD phải trì, bao gồm: tỷ lệ khả chi trả, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (8% cao hơn, theo Thông tư 13 9%), tỷ lệ tối đa vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn Các tỷ lệ bảo đảm an toàn bổ sung gồm: trạng thái ngoại tệ, vàng tối đa so với vốn tự có; tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi tỷ lệ tiền gửi trung, dài hạn so với tổng dư nợ cho vay trung, dài hạn NHNN quy định cụ thể tỷ lệ bảo đảm an tồn nói loại hình TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngồi Ngồi ra, Luật 2010 bổ sung quy định NHTM, chi nhánh ngân hàng nước tham gia hệ thống toán liên ngân hàng quốc gia phải nắm giữ số lượng tối thiểu giấy tờ có giá phép cầm cố Ngân hàng Nhà nước theo quy định Ngân hàng Nhà nước thời kỳ Luật 2010 quy định rõ tổng số vốn TCTD đầu tư vào TCTD khác, công ty TCTD hình thức góp vốn, mua cổ phần khoản đầu tư hình thức góp vốn, mua cổ phần nhằm nắm quyền kiểm soát doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán phải trừ khỏi vốn tự có tính tỷ lệ an toàn Đảm bảo trách nhiệm tổ chức tín dụng khác, cơng ty Luật trao quyền cho NHNN áp dụng biện pháp cần thiết TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngồi khơng trì có khả khơng trì tỷ lệ bảo đảm an tồn theo quy định, bao gồm việc hạn chế phạm vi hoạt động, xử lý tài sản TCTD, chi nhánh ngân hàng nước nhằm bảo đảm để TCTD, chi nhánh ngân hàng nước đạt tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 5.6 Về kinh doanh bất động sản Theo Điều 132, TCTD không kinh doanh bất động sản, trừ trường hợp TCTD mua, đầu tư, sở hữu bất động sản để sử dụng làm trụ sở kinh doanh, địa điểm làm 21 http://tailieutonghop.com Tài liệu sưu tầm từ nguồn internet tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Luật ngân hàng việc sở kho tàng phục vụ trực tiếp cho hoạt động nghiệp vụ TCTD phép cho thuê phần trụ sở kinh doanh chưa sử dụng hết thuộc sở hữu TCTD Trường hợp TCTD nắm giữ bất động sản việc xử lý nợ vay thời hạn 03 năm kể từ ngày định xử lý tài sản bảo đảm bất động sản, TCTD phải bán, chuyển nhượng mua lại bất động sản để đảm bảo thực tỷ lệ đầu tư vào tài sản cố định mục đích sử dụng tài sản cố định 5.7 Về nhóm cơng ty mẹ - cơng ty Luật 2010 bổ sung quy định quyền trách nhiệm cơng ty kiểm sốt (những cơng ty mà theo định nghĩa quy định Luật TCTD 2010, nắm giữ, sở hữu trực tiếp gián tiếp 20% vốn điều lệ NHTM) nhằm hạn chế quan hệ tín dụng, hùn vốn, góp vốn chéo (góp vốn, mua cổ phần lẫn nhau) TCTD với cơng ty có quan hệ vốn liếng, tránh rủi ro cho NHTM can thiệp mức cơng ty kiểm sốt Để đạt mục đích này, Luật đưa quy định buộc phải minh bạch hố quan hệ cơng ty kiểm sốt với NHTM, NHTM với cơng ty mình; quy định khơng cho phép NHTM công ty con, liên kết công ty kiểm sốt sở hữu chéo cổ phần; cơng ty con, công ty liên kết TCTD khơng góp vốn, mua cổ phần TCTD; TCTD công ty con, công ty liên kết công ty kiểm sốt khơng góp vốn, mua cổ phần cơng ty kiểm sốt Ngồi ra, Điều 141 có quy định u cầu cơng ty con, cơng ty liên kết TCTD phải gửi báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động cho NHNN yêu cầu TCTD , chi nhánh ngân hàng nước phải thực chế độ báo cáo theo quy định pháp luật kế toán, thống kê, báo cáo hoạt động nghiệp vụ định kì theo quy định NHNN 5.8 Về kiểm soát đặc biệt Để chủ động xử lý TCTD có nguy khả chi trả, khả toán, bảo đảm an toàn hoạt động TCTD, sở kế thừa quy định 22 http://tailieutonghop.com Tài liệu sưu tầm từ nguồn internet tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Luật ngân hàng pháp luật hành, nội dung kiểm soát đặc biệt quy định đầy đủ, chi tiết tăng thẩm quyền cho NHNN áp dụng biện pháp cần thiết TCTD đặt tình trạng kiểm sốt đặc biệt Ngồi trường hợp kế thừa từ Luật TCTD năm 1997, Luật 2010 bổ sung thêm hai trường hợp mà NHNN xem xét, đặt TCTD vào kiểm soát đặc biệt là: (i) TCTD hai năm liên tục bị xếp loại yếu theo quy định NHNN; (ii) TCTD khơng trì tỷ lệ an tồn vốn tối thiểu theo quy định thời hạn năm liên tục tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu thấp 4% thời hạn 06 tháng liên tục Ngồi ra, nhằm tạo điều kiện để NHNN chủ động can thiệp sớm phát thấy yếu TCTD với mục đích giảm bớt khả rủi ro cho hệ thống khơng có can thiệp kịp thời quan quản lý, Luật TCTD 2010 quy định NHNN có quyền yêu cầu chủ sở hữu tăng vốn, bắt buộc sáp nhập, hợp nhất, mua lại; trực tiếp định TCTD khác góp vốn, mua cổ phần TCTD kiểm soát đặc biệt trường hợp TCTD kiểm sốt đặc biệt khơng có khả thực yêu cầu tăng vốn NHNN NHNN xác định số lỗ lũy kế TCTD vượt giá trị vốn điều lệ quỹ dự trữ TCTD kiểm soát đặc biệt NHNN xem xét đặt TCTD vào tình trạng kiểm sốt đặc biệt thành lập ban kiểm soát đặc biệt TCTD lâm vào trường hợp : (i) có nguy khả chi trả (ii) nợ khả thu hồi dẫn đến nguy khả thanhtoán (iii) số lỗ lũy kế tổ chức tín dụng lớn 50% giá trị thực vốn điều lệ quỹ dự trữ ghi báo cáo tài kiểm sốt gần (iiii) hai năm liên tục bị xếp loại yếu quy định ngân hàng nhà nước (iiiii) khơng trì tỷ lệ an tồn vốn tối thiểu quy định điểm b khoản điều 130 luật thời hạn năm liên tục tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu thấp 4% thời hạn tháng liên tục 23 http://tailieutonghop.com Tài liệu sưu tầm từ nguồn internet tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Luật ngân hàng 5.9 Về giải thể, lý Để tạo điều kiện cho việc xử lý phá sản TCTD thực nhanh chóng, hạn chế tác động đến hệ thống TCTD, Luật TCTD 2010 quy định: xử lý phá sản TCTD, Tồ án áp dụng thủ tục lý tài sản sau NHNN có văn chấm dứt áp dụng kiểm soát đặc biệt chấm dứt áp dụng, không áp dụng biện pháp phục hồi, mà TCTD lâm vào tình trạng phá sản Như vậy, trình phục hồi theo trình tự phá sản doanh nghiệp thông thường không cần phải áp dụng TCTD NHNN kiểm soát đặc biệt (thực chất để phục hồi) xác định khơng khả tốn./ Sau NHNN có văn chấm dứt kiểm sốt đặc biệt văn chấm dứt áp dụng văn không áp dụng bỉện pháp phục hồi khả tốn mà TCTD lâm vào tình trạng phá sản, TCTD phải làm đơn u cầu tòa án mở thủ tục giải yêu cầu tuyên bố phá sản theo quy định pháp luật phá sản Tiếp đó, nhận thủ tục phá sản tòa án mở thủ tục giải qet u cầu tuyên bố phá sản áp dụng thủ tục lý tài sản TCTD theo quy định pháp luật phá sản III ĐÁNH GIÁ CHUNG Ưu điểm Luật TCTD 2010 xây dựng theo hướng điều chỉnh tổ chức, quản lý hoạt động loại hình TCTD, quy định chung áp dụng cho tất TCTD quy định cụ thể áp dụng cho loại hình TCTD Các quy định quản trị, điều hành, kiểm sốt phân loại theo hình thức pháp lý TCTD (công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã); quy định hoạt động Luật phân loại theo loại hình hoạt động TCTD (ngân hàng thương mại, cơng ty tài chính, cơng ty cho th tài chính, tổ chức tài vi mơ, quỹ tín dụng nhân dân) Kết cấu 24 http://tailieutonghop.com Tài liệu sưu tầm từ nguồn internet tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Luật ngân hàng Luật TCTD giảm bớt quy định trùng lặp, đồng thời đảm bảo tính chặt chẽ, logic Nguyên tắc áp dụng Luật TCTD xác định theo hướng quy định cụ thể đặc thù việc thành lập, tổ chức, quản lý hoạt động TCTD; có quy định khác Luật TCTD luật khác Luật TCTD ưu tiên áp dụng; tùy theo hình thức pháp lý TCTD, nội dung không quy định Luật thực theo quy định Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã Bên cạnh đó, so với Luật TCTD 1997, Luật TCTD 2010 dành nhiều dung lượng cho quy định liên quan đến quản trị, điều hành TCTD (60 điều so với điều Luật TCTD 1997) Các quy định chủ yếu quy định luật hóa từ quy định Nghị định 59/2009/NĐ-CP, Quyết định 24/2007/QĐ-NHNN văn quy phạm pháp luật khác NHNN ban hành, bám sát 25 nguyên tắc giám sát ngân hàng hiệu Ủy ban Basel nhằm đảm bảo hoạt động TCTD an tồn, hiệu Những thay đổi góp phần giảm bớt thủ tục hành chính, nâng cao yêu cầu người quản lý, điều hành TCTD, khẳng định xu hướng đại chúng hóa ngân hàng thương mại cổ phần… Ngoài ra, Luật TCTD năm 2010 có thay đổi, bổ sung liên quan đến hoạt động kinh doanh, quy định bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng TCTD, tỷ lệ đảm bảo an toàn… Việc kiểm sốt đặc biệt TCTD có nguy khả chi trả, khả toán, bảo đảm an toàn hoạt động TCTD quy định đầy đủ, chi tiết tăng thẩm quyền cho NHNN áp dụng biện pháp cần thiết TCTD đặt tình trạng kiểm sốt đặc biệt So với luật TCTD năm 1997, luật TCTD năm 2010 quy định cụ thể phạm vi điều chỉnh bỏ phần quy định “các tổ chức khác có hoạt động ngân hàng” , khắc phục bất cập Luật TCTD 1997 Điều có nghĩa là, để cấp phép hoạt động ngân hàng, tổ chức phải thành lập TCTD Những tổ chức TCTD có hoạt động ngân hàng phải tổ chức lại hình 25 http://tailieutonghop.com Tài liệu sưu tầm từ nguồn internet tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Luật ngân hàng thức TCTD phải chấm dứt hoạt động Cụ thể, luật TCTD mở rộng phạm vi điều chỉnh thành lập, tổ chức quản lý hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể TCTD Luật TCTD thay đổi tiêu chí xác định tổ chức TCTD việc thay đổi nội hàm khái niệm “hoạt động ngân hàng”, bao gồm ba hoạt động: nhận tiền gửi, cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ toán thay cho việc phải đồng thời thực ba hoạt động Luật TCTD năm 2010 có thay đổi, bổ sung liên quan đến hoạt động kinh doanh, quy định bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng TCTD tỷ lệ đảm bảo an toàn Đối với đảm bảo an toàn hệ thống, Luật TCTD 2010 quy định cấp phép tổ chức tín dụng theo hướng nâng cao yêu cầu, tiêu chí, điều kiện để bảo đảm an tồn cho tổ chức tín dụng cho hệ thống tổ chức tín dụng quy định theo hướng đại chúng hóa sở hữu tổ chức tín dụng cổ phần để hạn chế việc chi phối, lạm dụng quyền lực sở hữu tỷ lệ lớn cổ phần, Luật bổ sung nhiều quy định nhằm nâng cao yêu cầu quản trị, điều hành, kiểm sốt tổ chức tín dụng, đặc biệt quy định liên quan đến tư cách, lực, trình độ người quản lý, kiểm sốt, điều hành tổ chức tín dụng, quy định ràng buộc người có liên quan với huyết thống tài chính, quy định thành viên độc lập Hội đồng quản trị Luật Các tổ chức tín dụng 2010 đưa quy định nhằm hạn chế xung đột lợi ích thơng qua quan hệ cấp tín dụng, góp vốn, mua cổ phần chéo, góp vốn, mua cổ phần ngược tổ chức tín dụng, cơng ty con, cơng ty liên kết, cơng ty kiểm sốt Nhựơc điểm Bên cạnh ưu điểm luật tổ chức tín dụng 2010 tồn số nhược diểm sau : Thứ nhất: Nhiều nội dung luật tổ chức tín dụng 2010 mang tính định hướng, vấn đề xử lý cụ thể phải chờ hướng dẫn Chính phủ, ngân hang nhà nứơc Ví dụ vấn đề giới hạn sở hữu cổ đông; điều kiện để ngân hàng cổ phần mua, bán, tham gia góp vốn nhau; giới hạn cấp tín dụng cho 26 http://tailieutonghop.com Tài liệu sưu tầm từ nguồn internet tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Luật ngân hàng khách hàng chi nhánh ngân hàng nước ngoài, giới hạn cho vay tổ chức tín dụng hệ thống phi ngân hàng hay khách hàng có liên quan tất điều phải chờ quy định Chính phủ, Ngân Hàng Nhà Nước Như vậy, tổ chức tín dụng muốn tiến hành đủ nghiệp vụ hoạt động phải chờ đợi nhiều Bên cạnh đó, có vấn đề mà khơng tổ chức tín dụng mà xã hội trơng đợi, lại khơng quy định chi tiết Ai biết kênh thơng tin ngân hàng thiếu Ngồi thơng tin website NHNN, nhà nghiên cứu, quan sát, doanh nghiệp muốn tìm thơng tin thức sách tiền tệ, tăng trưởng tín dụng, điều hành tỉ giá kiếm đâu Thứ hai : Trong luật tổ chức tín dụng 2010 khơng thấy bóng dáng khái niệm ngân hàng đầu tư đâu, Ngân hàng đầu tư (investment bank) định chế đóng vai trò trung gian tài để thực hàng loạt dịch vụ liên quan tới tài bảo lãnh: làm trung gian tổ chức phát hành chứng khoán nhà đầu tư, tư vấn giúp dàn xếp thương vụ mua lại sáp nhập hoạt động tái cấu doanh nghiệp khác môi giới cho khách hàng tổ chức Đặc biệt, đối tượng khách hàng ngân hàng đầu tư tổ chức, cơng ty phủ khơng phải khách hàng cá nhân Vì nghiệp vụ ngân hàng đầu tư khơng tổ chức tín dụng thực hướng tới Mặc dù có Luật Chứng khốn quy định hoạt động nghiệp vụ ngân hàng đầu tư, cần văn pháp lý cấp độ Luật Ngân hàng, nói rõ nghiệp vụ ngân hàng đầu tư mà tổ chức tín dụng phép thực nghiệp vụ bắt buộc phải tiến hành qua công ty công ty chứng khốn Thứ ba: Luật TCTD khơng điều chỉnh quy định tập đồn tài – ngân hàng Tập đồn tài - ngân hàng thực thể kinh tế gồm nhóm DN kinh doanh lĩnh vực tài - ngân hàng (tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, chứng khoán… ngành khác liên quan đến hoạt động đầu tư) Mỗi thành viên tập đoàn pháp nhân độc lập, có DN ngân hàng đóng vai trò cơng ty mẹ làm nòng 27 http://tailieutonghop.com Tài liệu sưu tầm từ nguồn internet tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Luật ngân hàng cốt Giữa DN có mối liên kết định vốn, quản trị, thương hiệu để thực liên kết kinh tế có quy mô lớn nhằm đạt tôn chỉ, mục đích, sứ mệnh hiệu hoạt động tối đa Ví dư Mỹ có mơ hình ngân hàng đa (universal banking) loại hình ngân hàng hoạt động, nghiệp vụ kinh doanh Ngân hàng Thương mại Ngân hàng Đầu tư Hay mơ hình Mơ hình cơng ty mẹ nắm vốn túy (holding company) Trong mơ hình cơng ty mẹ sở hữu cổ phần công ty ngân hàng con, công ty mẹ chủ yếu thường thực hoạt động đầu tư tài chịu trách nhiệm quản lý cơng ty lĩnh vực Ví dụ điển hình Tập đồn Tài - Ngân hàng Citigroup Những năm gần đây, hầu hết TCTD chủ lực Việt Nam tuyên bố hướng tới mơ hình tập đồn tài – ngân hàng Trong thay đổi cấu kinh tế môi trường kinh doanh, đời tập đoàn tài – ngân hàng điều phải xảy khơng sớm muộn So sánh lại, biện pháp chế tài dự thảo Luật TCTD khơng có so với luật hành Các biện pháp xử lý nêu Điều 59 Luật TCTD hầu hết mang tính hành hạn chế mở rộng mạng lưới, hạn chế đình số nghiệp vụ hoạt động, thu hồi giấy phép Đáng nói mức chế tài áp dụng cho TCTD, không thấy đề cập đến xử lý cá nhân hội đồng quản trị, ban điều hành cổ đơng lớn có hành vi vi phạm Chính thể nhân cần chế xử lý nghiêm minh, đảm bảo hiệu lực công việc giám sát IV KẾT LUẬN Tuy chưa có hiệu lực thi hành với đời luật tổ chức tín dụng năm 2010, pháp luật khắc phục bất cập Luật tổ chức tín 28 http://tailieutonghop.com Tài liệu sưu tầm từ nguồn internet tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Luật ngân hàng dụng năm 1997 vấn đề quyền tự chủ kinh doanh tự chịu trách nhiệm tổ chức tín dụng Luật tổ chức tín dụng năm 2010 đáp ứng yêu cầu cải cách hành lĩnh vực ngân hàng nhu cầu đa dạng hóa, tính động, linh hoạt hoạt động kinh doanh TCTD Ngoài luật TCTD năm 2010 đáp ứng yêu cầu trình hội nhập xây dựng hệ thống tổ chức tín dụng đại, phù hợp với thơng lệ quốc tế, đảm bảo đồng quy định Luật tổ chức tín dụng luật khác Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Chứng khoán, Luật Cạnh tranh, Luật Hợp tác xã, Luật Phá sản… Tuy nhiên văn Luật nhận định nghiêng nhiều yêu cầu quản lý phần gò bó hoạt động tự chủ tổ chức tín dụng, số nội dung Dự thảo luật mang tính định hướng, vấn đề cụ thể, mang tính định lượng lại phải chờ hướng dẫn luật Chính phủ Ngân hàng Nhà nước Điều ảnh hưởng đến việc đưa luật vào sống “ Khơng có hồn hảo”, luật tổ chức tín dụng 2010 không tránh khỏi việc đễ lại hạt sạn nội dung, vài quy định bỏ ngỏ Vì bây giờ, Chính phủ Ngân hàng Nhà nước phải khẩn trương soạn thảo văn hướng dẫn, để Dự luật có hiệu lực thi hành có đầy đủ hướng dẫn cụ thể để thực hiện, đề phòng ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng vi phạm luật đưa vào sống Ngày 1/1/2011 luật tổ chức tín dụng 2010 thức có hiệu lực thi hành, tới biết luật tổ chức tín dụng 2010 vai trò hay khơng 29 http://tailieutonghop.com Tài liệu sưu tầm từ nguồn internet tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Luật ngân hàng TÀI LIỆU THAM KHẢO - Có biết lổ hỏng quản lí hoạt động tín dụng ngân hàng – Tạp chí pháp lí số ngày 6/11/2010 - Hội nghị phổ biến Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Luật tổ chức tín dụng ngân hàng nhà nước Việt Nam ngày 17/8/2010 - Khủng hoảng kinh tế tài giới- wikimedia tiếng việt 30 http://tailieutonghop.com ... hai cho Luật Các TCTD nên đưa loại hình NHCS vào phạm vi điều chỉnh Luật TCTD để bảo đảm tất loại hình TCTD chịu điều chỉnh chung Luật Các TCTD Tuy nhiên, điều 17 Luật TCTD 2010 quy định: - Trao... điều 20 Luật TCTD 2010 quy định rõ TCTD cấp Giấy phép thành lập hoạt động, xác định rõ phạm vi hoạt động TCTD sở nhu cầu khả đáp ứng điều kiện TCTD Liệt kê cách đầy đủ loại hình TCTD việc cấp... thức pháp lý TCTD (công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã) Loại hình hoạt động, Luật TCTD 2010 quy định phạm vi hoạt động TCTD phụ thuộc vào loại hình hoạt động TCTD ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Com Nhung diem moi cua cac TCTD nam 2010, Com Nhung diem moi cua cac TCTD nam 2010

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay