Com cach viet hop dong ngoai thuong

26 42 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:01

CÁCH VIẾT HỢP ĐỒNG NGOẠI THƢƠNG 06 2008 ợp đồng ngoại thuơng quan trọng kết trình đàm phán ( Gồm giai đoạn :Chuẩn bị ,Tiếp xúc, Đàm phán, Ký kết hợp đồng, Rút kinh nghiệm) Hợp đồng ngoại thuơng sở để ngân hàng mở L/C đảm bảo cho nhà nhập khả nhận đƣợc đúng, đầy đủ hàng hóa, vể phía nhà xuất sở để đảm bảo đuợc tốn Hợp đơng sở pháp lý để giải tranh chấ, khiếu nại có sau bên mua bên bán H Hợp đồng mở đầu chữ CONTRACT hay SALES CONTRACT, cách thứ thông dụng Tiếp số hợp đồng: No Ngày ký hợp đồng : Date : Tiếp theo : Ho Chi Minh city, S.Viêt Nam (Vị trí ký hợp đồng) Giữa : Beetween Công ty: company Địa : address Số điện thoại……Fax … Tel… Fax… Đại diện ……chức vụ … Presented by …position … Sau gọi bên bán: Hereinafter called “The Seller” Và… And Công ty: company Địa : address Số điện thoại……Fax … Tel… Fax… Đại diện ……chức vụ … Presented by …position … Sau gọi bên mua: Hereinafter called “The Buyer” Hai bên đồng ý ký vào hợp đồng với điều khỏan điều kiện sau : The two parties have agreed to sign this contract covering the following terms and conditions : Ngoài ra, ngƣời ta dùng câu sau :It has been matually agreed to the sale and purchase of …on the terms and conditions as follows: Hay Both sides have matually agreed to enter this contract on the following terms and conditions: Hay : It is mutually agreed that the Seller sells and the uyer buys commodities on the following terms and conditions: Sau phần mở đầu vào phần nội dung hợp đồng : Về : Hợp đồng phải có điều khỏan sau : 1.Commodity : Tên thƣơng mại hàng hóa mua bán, phải ghi rõ xuất xứ hàng hóa, loại ngũ cốc có vụ mùa nào, loại 2.Quality (Specification) : Ở ghi rõ chất lƣợng yêu cầu cụ thể lọai hàng hóa Giữa mục nhiều mục khác đƣợc gộp chung lại nhƣng thiết phải có Để rõ ta lấy ví dụ : Gạo :Rice Ta ghi nhƣ sau : 1.Commodity : Viet Nam long grain white rice 2.Quality : -Moisture : 15% max -Độ ẩm -Foreign matter : 5% max -Tạp chất -Crop :2006-2007 -Brokens : 15% max Hay Phân urê Commodity : Urea fertilizer Origin : Indonesia Xuất xứ 2.Specification : Moisture : 0.5% max Biuret : 1% max Nitrogen : 46% Color :White Free flowing : Treated with Anti -Caking Cà phê : Coffee 1.Commodity : Robusta coffee grade 1, origin Daklak provice Viet Nam 2.Quality: Crop : 2007 Moisture : 2% max Impurities : 1% max Black broken coffee bean : 2% max Coffee bean on sieve 13 (6 mm): 90% Quần áo : Phải kẻ bảng ghi rõ : Discription of goods-Cat-Quantity (PCS)-U.Price(USD)-Amount (USD) Total Tổng số Tổng số Say: US Dollar … Tổng số tiền only -The price is FOB HOCHIMINH PORT(incoterms 2000) -5% more or less in quality and value are acceptable at Buyer””s option Lƣu ý : Ở ví dụ, ta viết khác đuợc nhƣng lƣu ý ví dụ điều khoản giá khối lƣợng đƣợc đƣa vào hợp đồng Thép : 1.Commodity : Prime overrolled hot dip galvanized steel sheet in coil Thép mạ kẽm cán nóng dạng cuộn 2.Quality : non-magnetic, prime quality Hay ta gộp điều khỏan lại nhƣ ví dụ sau : Stainless Steel Round Bars AISI 304, Bright finish, non-magnetic, prime quality Sau Size(mm)- Quantity (MTS)-U.price (USD)- Amount Total Tổng số Tổng số Say: US Dollar … Tổng số tiền only -The price is FOB HOCHIMINH PORT(incoterms 2000) -5% more or less in quality and value are acceptable at Buyer””s option Đậu phộng: 1.Commodity : Peanuts kernels Origin : Viet Nam 2.Quality : -Moisture : 4% max -Foreign matter : 0.5% max -Defect :4% max Ngoài ghi nhƣ sau phần chất lƣợng : As Sample to be agreed by both parties (Sample No ) Sample is an internal part of this contract The seller should send (Vi dụ : 01 PC per size per color ) as shipping sample before shipment *Bây ta đến điều khoản số lƣợng 3.Quantity : Ví dụ : 12,000 MTS 10 PCT more or less at buyer””s option Lƣu ý : Để tạo điều kiện thuận lợi thực hợp đồng Quyền chọn thuộc bên thuê tàu Lấy ví dụ mua điều kiện nhóm E,F THÌ QUYỀN CHỌN thuộc ngƣời mua, nhóm C,D quyền chọn thuộc ngƣới bán Lƣu ý MTS ln có s 4.Price (Giá) : USD 210/MT FOB Ho Chi Minh City port, Viet Nam (Incoterms 2000) 5.Shipment (Vận tải): Ở điều khỏan lƣu ý có đƣợc phép chuyển hàng thành nhiều lần khơng, có đƣợc phép chuyển tải hàng khơng? Ngày giao hàng? Và có chứng từ tài liệu cần gửi cho nhà nhập sau 1,2 ngày giao hàng để nhà nhập nắm tình hình hàng hóa?Ƣớc lƣợng thời gian đến, cảng bốc hàng, cảng dỡ hàng Ví dụ : -Time of shipment :Not later than November 9th,2007 (On or before November 9th,2007) -Partial shipment : Not allowed -Transhipment : Not allowed -Loading port : Ho Chi Minh city port in Viet Nam -Destination port : Indonesia main port -Notice of shipment : Within day after the sailing date of carrying vessel to Indonesia, the Seller shall notyfy by cable to the Buyer the following informations: +L/C number +Name and Nationality of the vessel +Port of loading +Port of discharging +Estimation (Expected) time of arrival at discharging port 6.Packing and Marking : Phần ta yêu cầu ghi quy cách đóng gói mã hiệu Ví dụ : Gạo: Rice to be packed in new single pp bag of 50 KGs with buyer””s mark, hand -sewn at mouth with jute twine thread suitable for rough, hadling and sea transportation The seller will supply 0.2% of new bags, free of charge, not including quantity of bag shipped Thép : Coil No, Net Weight, Gross weight, and label made in … Hay Mill””s standard export packing and marks, each coil must be stuck one label indicating quantity, size, net weight, gross weight and coil no Quần áo : At Buyer””s instructions N0… signed by both parties dated 05 November 2007 Ngồi ta ghi : -Manufacture””s standard: -Export standard 7.Payment : Phần toán Phần quan trọng , nội dung đề cập đến hình thức tốn (Có hình thức tốn sau : Nhờ thu collection ,trong nhờ thu có nhờ thu phiếu trơn -Clean collection hay nhờ thu trả tiền lấy chứng từ Document again payment D/P, nhờ thủ chấp nhận trả tiền lấy chứng từ Document again Acceptance payment D/A; Chuyển tiền -Remitance ,chuyển tiền có chuyển tiền trƣớc lấy hàng sau, hay Chuyển hàng lấy tiền sau; Phƣơng thức đổi chứng từ trả tiền CASH AGAIN DOCUMENTS CAD; Và cuối phuơng thức tốn tín dụng chứng từ letter of credit) Nếu L/C L/C trả hay trả chậm, tóan ngân hàng (Lƣu ý ghi rõ chi nhánh), chứng từ cần xuất trình để lấy hàng (Về phía nhà nhập ) chứng từ cần xuất trình để lấy tiền (Về phía nhà xuất ) Cụ thể : -Đồng tiền toán:currency of payment -Thời hạn toán : Time of payment Trả :payment at sight ,trả chậm :usance payment, trả trƣớc payment before or to be deposited -Phƣơng thức toán -Các chứng từ cần xuất trình để tốn: +Hối phiếu (Bill of exchange) +Các chứng từ gửi hàng : Vận đơn đƣờng biển (Clean bill of lading) Giấy chứng nhận bảo hiểm (Insurance policy hay Insurance Certificate) Hóa đơn thuơng mại : Commercial invoice Giấy chứng nhận phẩm chất hàng hóa ( Certificate of Quality) Giấy chứng nhận số lƣợng,trọng luợng hàng hóa ( Certificate of Quantity) Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Certificate of Origin) Giấy chứng nhận đóng gói bao bì (Packing list) Ngồi giấy Giấy chứng nhận vệ sinh -sanitary certificate; Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật phytosanitary certificate;Giấy kiểm dịch ản phẩm động vật : Animal products sanitary inspection certificate) Ngồi có Thời gian mở L/C Ngƣời thụ hƣởng L/C : Tên Ngân hàng mở L/C Ngân hàng thơng báo : Ví dụ :Nếu tóan CHUYỂN TIỀN : By T/T in favour of …ngƣời thụ hƣởng to the account No through VCB HCM CITY BRANCH VIETNAM 21 days after receipt and control of complete shipping document by party B -all original shipping documents must be delivered to party B latest working days after sea shipment -Shipping documents consist of : + + + Ví dụ tốn L/C: -By irrevocable L/C at sight in favour of …,throgh the bank: Vietcombank Ho Chi Minh city branch Acocunt no… -All banking charges in VietNam to be for the Seller””s Acount All banking charges outside VietNam to be for the Buyer””s account -Date of issue : Within 07 working days after the date of contract -Date and place of Expiry : November 21st ,2007 at Benificiary””s country -issuing bank : -Document required for negotiation : +Full set (3/3) of “Clean on board” bill of lading consigned to the order of ngân hàng thông báo ,marked “Freight prepared” and notify the Buyer -Original certificate of origin issued by Chamber of Commerce and Industry of Viet Nam -Signed commercial invoice in origin :3 sets -Packing list :1 sets -Insurance policy Warranty: Bảo hành Bảo hành thƣờng có hợp đồng nhập máy móc Đối với hàng hóa thơng thƣờng, ngƣời bán khơng bảo hành ghi: Unless expressly stipulated on the face of this contract Seller make no warranty or condition, or impliedly, as to the fitness suitability of the goods for any particular purpose (Ngoại trừ điều ghi hợp đồng Ngƣời bán không chịu trách nhiệm bảo hành tình trạng hàng hóa, nhƣ phù hợp hàng hóa với mục đích sử dụng khách hàng) Machinery equipment shall be inspected at ….vị trí bốc hàng for the standard quality agreed by both parties Both paries will sign the acceptance protocol after test running of the machine at the buye””s site The seller provide for all damaged parts in period of 12 months from the date of signing acceptance protocol (Trƣớc xuống tàu máy đƣợc kiểm tra chất lƣợng theo nhƣ phía thỏa thuận Hai bên ký biên nghiệm thu sau chạy thử máy nhà máy ngƣời mua bên bán cung cấp phụ tùng thay cho hƣ hỏng vòng 12 tháng kể từ ngày ký biên nghiệm thu) Penalty : Phạt -Chậm giao hàng : in case of delay shipment, the seller has to pay to the buyer the penalty charge at 0.25% of delay goods value Hay In case delay of shipment happens, the maximum allowance is 15 days from the L/C opening date, the penalty for delay interest will be based on annual rate 15 percent of the total contract amount -Giao hàng không phù hợp chất lƣợng sô lƣợng : In case of inadequate cargo as stipulation in contract, this cargo must be reexported returning to the seller -Phạt hủy hợp đồng If buyer or seller wanted to cancel the contract, 5% of total contract value would be charged as penalty to that party -Phạt chậm toán: +Institute Cargo clause A -ICC(A) +Institute Cargo clause B -ICC(B) +Institute Cargo clause C -ICC(C) Về mặt toán học : Nếu mua theo EX WORKS : CIF = Ex WORKS + I1(Rủi ro đƣờng từ vị trí bốc hàng đến cảng lúc hàng chƣa qua cầu tàu) + F1 (Cƣớc chuyên chở từ vị trí bốc hàng đến cảng + F2 (Cƣớc phí từ cảng đến cảng đến) + I (Phí bảo hiểm từ cảng đến cảng đến) CIF = FOB + (Cƣớc phí từ cảng đến cảng đến) + I (Phí bảo hiểm từ cảng đến cảng đến) CIP ,CPT gióng hệt FCA nhƣng ngƣời bán phải thuê phuơng tiện vận tải chuển rủi ro sau giao hàng cho ngừoi vận tải, vận chuyển hàng Container nên thay CFR bang CPT CIF CIP VÌ CÁC LÝ DO SAU : +Nhanh chóng chuyển rủi ro +Lấy đƣợc hóa đơn sớm nên sớm đuợc tóan +Chi phi kinh doanh it hon (Tuy nhiên neu XK gao voi khoi luong lon thi phai dung cac dieu kien: FOB,CFR;CIF) Bây ta bán hàng với điều kiện CIF tính bảo hiểm nhƣ ? Muốn tính giá trị bảo hiểm phải có tỷ lệ ,thƣờng ký hiệu R quản bảo hiểm ấn định Tiếp ta phải tính giá trị đƣợc bảo hiểm, hợp đồng ta mua với giá CIF Theo thông lệ quốc tế ƣớc tính lời 10% nên giá trị bảo hiểm la 110% CIF hay CIF(a+1), a mức dự kiến lời CIF = C+ F + I= C+ F + R x (a+1)CIF Từ suy ra, giá CIF = (C+ F)(1+a)/(1-R) = (FOB+F)(1+a)/(1-R); Ta dễ dàng tính mức phí bao hiểm : I= R * CIF*(a+1) Đối với hàng xuất : Ngƣời bán mua bảo hiểm cho hàng xuất I = R*(C+F)*(a+1) /(1-R) Đối với hàng nhập : Tức ngƣời mua tự mua bảo hiểm I = R*(C+F)/(1-R) Chú ý khơng (a+1) ngƣời mua tự mua bảo hiểm, để giảm phí họ khơng tính thêm lời vào 11.Force majeure or act of god : Điều khỏan bất khả kháng The seller is not responsible for breach of contract due to the clauses of Force Majeure such as wars, embargoes , fire, floods, civil commotion ,insurrection, riots, strikes, earthquakes, tempests and goverment””s restriction 12 Complaint : Khiếu kiện Any complaint of quality and quantity, if any, the buyer will inform the seller by fax about that effect.Then within 30 days from the day of discharging the buyer will lodge a formal claim with proper documents issued by Cty kiểm định recognised public survoyor Such claim will be settled by the seller within 45 days upon receipt of the buyer””s formal claim After the above mentioned specified date all claims will become null and void 13 Arbitration : Trọng tài in the course of excuting this contract, all disputes not reaching ar amicable agreement shall be setled by the Arbitration Committee of VietNam under the rules of the international chamber of commerce of which awards shall be final and binding both parties The fee for the arbitration and other charges shall be borne by the loosing party 14 other clauses : -This contract is made in 06 English originals,each party keeps -This contract comes into effect from signing date to February 21st, 2008 -Any change against the above clauses will be discused and confirmed by both parties and shall be valid only if made in written form Cuối phần ký tên For the seller For the buyer ……………… ……………… Bổ sung thêm Quy cách ghi tên sản phẩm, chất lƣợng sản phẩm theo hợp đồng ngoại thƣơng : A/ Commodity : TAPIOCA CHIP 1, Quality: - Starch : 70%max - Sand/Sillicat : 3% max - Fiber : 5% max - Moisture : 15%(+/-1%) - Foreign matters : 1% max 2, Quantity : (…………………………Franchise 10%) 3, Unit price : USD…/MT FOB HOCHIMINH CITY-Incoterm 2000 4, Inspection : By SGS or IITS at Loading port to be final Shipment : Within 10 days after receipt L/C Payment : By irrevocable L/C at sight Validity : Within 15 days after receipt this offer B/ Commodity : YELLOW MAIZE 1, Quality: - Defective seeds : 8.0% max - Other colours : 3.0% max - Moisture : 14.5% max - Foreign matters : 2.0% max 2, Quantity : (…………………………………………………Franchise 10%) 3, Unit price : USD…/MT FOB HOCHIMINH CITY-Incoterm 2000 4, Inspection : By SGS or IITS at Loading port to be final Shipment : Within 10 days after receipt L/C Payment : By irrevocable L/C at sight Validity : Within 15 days after receipt this offer C/ Commodity : VIETNAM BLACK PEPPER (NEW CROP) 1, Quality: - Moisture : 13.5 %max - Density : 500 Gram/Litre - Foreign matter : 1.0 % max - Packing : In new jute bags of 60 kegs net each 2, Quantity : 26.4 MTS (02 containers 20’net each) 3, Unit price : USD 1,155/MT FOB HCM CITY 4, Inspection : By SGS or VINACONTROL at Loading port to be final 5, Shipment : Within 10days after receipt L/C 6, Payment : By irrevocable L/C at sight 7, Validity : Within 10days after receipt this offer D/ Commodity : Robusta Coffee, crop 2005 1, Quality: Robusta 2: Moisture: 13% max-Impurities: 1% max - Black broken coffee bean: 5% max - Coffee bean on sieve 13 (5mm): 90% - Packing: In new jute bags of 60 kegs net each/bags 60,7kg Robusta 1: - Moisture: 12,5% max - Impurities: 0,5% max - Black broken coffee bean: 2% max - Coffee bean on sieve 16 (6mm): 90% - Packing: In new jute bags of 60 kegs net each/bags 60,7kg 2, Quantity: ………… MTS (+/- 5%), robusta (……… containers 20’net each) …………… MTS robusta R1-16 (….……… containers 20’net each) Unit price:……………USD/MT FOB HCM CITY – Incoterm 2000 Inspection: By SGS or VINACONTROL at Loading port to be final 5, Shipment : Within 10days after receipt L/C Payment : By irrevocable L/C at sight 7, Validity: Within 10days after receipt this offer E Commodity: RICE 1/ Specifications: a Broken: 5% max - Moisture: 14% max - Chalky kernels: 5% max - Foreign matters: 0,2% max - Damaged kernels: 0,5% max - Yellow kernels: 0,5% max - Red/Red streaked kernels:1% max - Paddy grains/kg: 15 grain max b Broken: 10% max - Moisture: 14% max - Chalky kernels: 7% max - Foreign matters: 0,2% max - Damaged kernels: 1,25% max - Yellow kernels: 1% max - Red/Red streaked kernels:2% max - Paddy grains/kg: 20 grain max c Broken: 15% max - Moisture: 14,3% max - Chalky kernels: 7% max - Foreign matters: 0,2% max - Damaged kernels: 1,5% max - Yellow kernels: 1,25% max - Red/Red streaked kernels:5% max - Paddy grains/kg: 25 grain max d Broken: 25% max - Moisture: 14,5% max - Chalky kernels: 8% max - Foreign matters: 0,5% max - Damaged kernels: 2,5% max - Yellow kernels: 2% max - Red/Red streaked kernels:6% max - Paddy grains/kg: 30 grain max Hợp Đồng Mẫu HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GẠO Bachhaiduong777@gmail.com CONTRACT FOR THE PURCHASE AND SALE OF RICE No 007/VNF/20… Date : November 4th,2007 Between ELLEN LIMITED Flat A 3/F Causeway Tower 16 – 22 Causeway Road Causeway Bay HONGKONG Tel: xxx Fax: xxx Telex: 61533 WSGTC HK Hereinafter called the Buyer And HANOI FOOD EXPORT IMPORT COMPANY 40 Hai Ba Trung Street, Hanoi, VIETNAM Tel: xxx Fax: xxx Hereinafter called the Seller The two parties have agreed to sgn this contract covering the following terms and conditions: ( Or It has been mutually agreed to the sale and purchase of rice on the terms and conditions as follows:) Commodity: Vietnam White Rice Specification: - Brokens: 35% max - Moisture: - Foreign matter: - Crop: 20… – 20… Quantity: 100.000MT more or less 5% at Seller’s option Price: 2USD xxx per metric ton, net for April June 20 Shipments, (xxx USD/MT) a Dunnage, bamboomat for Ship owner’s/ Buyer’s account b Shore tally to be at Seller’s account c Vessel tally to be at Buyer’s/Ship owner’s account d All export duties and taxes levied in the country of destination and outside Vietnam shall be for Buyer’s account Time of shipment: 20 – 25 days after L/C opening date Packaging: Rice to be packed in single new jute bags of 50 kgs net each, about 50.6 kgs gross each, hand-sewn at mouth with jute twine thread suitable for rough, handling and sea transportation The Seller will supply 0.2% of new jute bags, free of charge, out of quantity of bags shipped Insurance: To be arranged by the Buyer Inspection and Fumigation: a The certificate of quality, weight and packing issued by Vinacontrol at loading port to be final and for Seller’s account b Fumigation to be effected on board the vessel after completion of loading with expenses to be at Seller’s account; but expenses for crew on shore during the fumigation period including transportation, accommodation and meals at hotel for Ship owner’s account c Time for fumigation not to count as laytime Loading terms: a Buyer shall advice vessel’s ETA and its particulars 15 days and Captain shall inform vessel’s ETA, quantity to be loaded and other necessary information 72/48/24 hours before the vessel’s arrival at loading port b Laytime to commence at 1PM if N.O.R given before noon and at 8AM next working day if N.O.R given in the afternoon during office hours, incase of vessel waiting for berth due to congestion, time commences to count 72 hours after N.O.R submited c Loading rate: 800MT per weather working day of 24 consecutive hours, Sundays, holidays excepted even if used, base on the use of at least four to five normal working hatchs/ holds and all cranes/derricks and winches available in good order, if less than prorata d Seller shall arrange one safe berth of one safe port for the vessel of 10,000MT – 20,000MT capacity to load the cargo e Time is between 17.00PM on Saturday and the day preceding a holiday until 8AM next working day not to count as laytime even if used f Before submitting N.O.R, the vessel must be in free practique Immediately after the vessel at berth, captain shall request Vinacontrol to inspect the hatchs/holds and issue a certificate certifying that the hatchs/holds are clean, dry, free from harmful factions and suitable for food loading with such expenses to be at ship owner’s account and time not to count as laytime g Demurrage/ Dispatch if any, to be as per C/P rate, but maximum of 4,000/2,000 USD per day or prorata and to be settled directly between Seller and Buyer within 90 days after B/L date h For the purpose of obtaining Shipping documents such as: - Commercial invoices - Certificate of quality, weight and packing - Certificate of origin The responsible party shall Cable/Fax/Telex advising shipment particulars within 24 hours after completion of loading In order for the Buyer to obtain insurance, a Bill of Lading shall be issued immediately after completion of loading and before fumigation and provided immediately to the Buyer a In case, cargo is ready for shipment as schedule in this contract, but Buyer fail to nominate the vessel to load, then all risk, damages and associated expenses for cargo to be borne by the Buyer based on the Seller’s actual claim In the event that no cargo is available to be loaded on nominated vessel at loading port, then dead freight to be paid by the Seller bases on Buyer’s actual claim and the Buyer will submit the following documents to Vietcombank for receiving P.B: (time counted: 20 – 25 days from L/C opening date): - N.O.R with Seller’s signature - Report signed by the Captain and the Seller confirming that the vessel has already arrived at the port to receive the cargo but the seller has no cargo to load - Vietcombank’s confirmation 10 Payment: a After signing the contract, the Buyer or the Buyer’s nominee (SHYE LIAN (HK) MANUFACTURING CO, LTD or other nominee) shall telex asking the Seller to open P.B of 1% of total L/C amount at Vietcombank Hanoi within two days thereof The Seller shall open P.B and inform the Buyer; then, four days after receiving Vietcombank’s confirmation; the Buyer shall open a telegraphic, irrevocable and confirmed L/C which is in conformity with this contract by an international first class bank at sight with T.T.R acceptable for 40,000 MT in favour of Vinafood Hanoi through the Bank of Vietnam For 60,000 MT the Buyer of Buyer’s nominee shall open a telegraphic, irrevocable and transferable at sight L/C which is in conformity with this contract with TTR acceptable In this case, the Seller requests the confirmation of L/C, the L/C shall be confirmed for Seller’s account In the event that the Buyer fails to open L/C four days after receiving confirmation from Vietcombank then Seller shall collect P.B from the Vietcombank and then the contract is automatically canceled The Seller will collect the P.B against presentation of shipping documents at Vietcombank b Presentation of the following documents to the bank of Foreign Trade of Vietnam, payable within 3-5 banking days after receipt of the telex from the Vietcombank certifying that documents have been checked in conformity with the L/C terms: - Full set of “Clean on board” B/L – in three (3) originals marked “Freight to collect” - Commercial invoice in three (3) folds - Certificates of quality, weight and packing issued by the Vinacontrol to be final at loading port in six (6) folds - Certificates of origin issued by Vietnam Chamber of Commerce in six (6) folds - Certificates of fumigation issued by the Competent authority of Vietnam in six (6) folds - Phytosanitary certificate issued by the Competent authority of Vietnam in six (6) folds - Cable/ fax/ Telex advertising shipment Particulars within 24 hours after completion of loading 11 Force Majeure: The Force Majeure (exemption) clause of the International Chamber of Commerce (ICC publication No 421) is hereby incorporated in this contract 12 Arbitration: Any discrepancies and/ or disputes arising out or in connection with this contract not settled amicably shall be referred to Arbitration in accordance with the Rules and Practices of the International Chamber of Commerce in Paris or such other places agreed by both sides 13 Other terms: Any amendment of the terms and conditions of this contract must be agreed by both sides in writing This contract is made in 06 originals in English language, three for each party This contract is subject to the Buyer’s final confirmation by telex (June 18th, 20… latest) Made in Hanoi, on 9th June, 20… FOR THE SELLER FOR THE BUYER thanhlichtran@luyenthianhvan.org Like Be the first to like this post « Hợp đồng mua bán quốc tế- Sale Contract- Proforma Invoice Nhà đầu tƣ đƣợc cơng ty mua lại cổ phiếu? » Tác vụ   RSS phản hồi Trackback Thông tin    Ngày : Tháng Sáu 1, 2008 Chuyên mục : Uncategorized Gửi phản hồi Enter your comment here Lịch Tháng Sáu 2008 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN « Tháng 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Các        Nhà đầu tƣ đƣợc cơng ty mua lại cổ phiếu? CÁCH VIẾT HỢP ĐỒNG NGOẠI THƢƠNG Hợp đồng mua bán quốc tế- Sale Contract- Proforma Invoice Tìm hiểu số Vn Index Tìm hiểu số P/E So sánh Công ty TNHH Công ty Cổ phần Khớp lệnh định kỳ khớp lệnh liên tụ It is mutually agreed between both sides to sign this contract with terms and specifications specified hereunder: ARTICLE 1: COMMODITY & SPECIFICATION 1.1 Commodity: UREA FERTILIZER 1.2 Origin: INDONESIA 1.3 Specification: - Nitrogen: 46% - Moisture: 0.5% max - Biuret: 1.0% max - Color: White - Free flowing: treated with Anti- Caking 1.4 Packing: - 50 kg net in Polypropylen Woven bag with polythylene inner liner - 2% of total bag as empty spare bags to be supplied free of charge ARTICLE 2: UNIT PRICE - QUANTITY & TOTAL AMOUNT 2.1 Unit price: USD 178/ MT C&F Hochiminh City Port 2.2 Quantity: 10,000 MT ( plus or minus 10% at seller's option) 2.3 Total amount: USD 1,780,000 (+/- 10% at seller's option) Say: US Dollars one million seven hundred eighty thousand ARTICLE 3: SHIPMENT - DELIVERY 3.1 Time of shipment: not later than September 1993 3.2 Port of loading: Indonesia main ports 3.3 Destination port: Hochiminh City Port 3.4 Notice of shipment: Within days after the sailing date of carrying vessel to S.R Vietnam, the Seller shall notify by cable to the Buyer the following information: + L/C number + Amount + Name and nationality of the vessel + Bill of Lading number/ date + Port of loading + Date of shipment + Expected date of arrival at discharging port 3.5 Shipping mark: UREA 46% NITROGEN MINIMUM 1% BIURET MAXIMUM 0.5% MOISTURE MAXIMUM 50 KGS NET USE NO HOOKS MADE IN INDONESIA ... from Vietcombank then Seller shall collect P.B from the Vietcombank and then the contract is automatically canceled The Seller will collect the P.B against presentation of shipping documents at Vietcombank... Chamber of Commerce in six (6) folds - Certificates of fumigation issued by the Competent authority of Vietnam in six (6) folds - Phytosanitary certificate issued by the Competent authority of Vietnam... favour of …,throgh the bank: Vietcombank Ho Chi Minh city branch Acocunt no… -All banking charges in VietNam to be for the Seller””s Acount All banking charges outside VietNam to be for the Buyer””s
- Xem thêm -

Xem thêm: Com cach viet hop dong ngoai thuong, Com cach viet hop dong ngoai thuong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay