Đề kiểm tra 1 tiết đại số 10

1 41 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:53

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai Đại số 10 – Ngày soạn: PPCT : 29 GV: Huỳnh Thị Linh KIỂM TRA 45 PHÚT ĐỀ BÀI: Đề 1: Câu 1: Giải phương trình sau: (2đ) a) x   x   x  Câu 2: Giải phương trình sau: (3đ) a) b) x  3x   x2 2 x    x 1 x 1 x 1 b) x2   x  c) x    x Câu 3: (2đ) Giải biện luận phương trình: m( x  3)  x  2 Câu 4: (3đ) Cho phương trình x   m  1 x  m   : a) Định m để phương trình có hai nghiệm phân biệt b) Định m để phương trình có hai nghiệm thỏa x12  x22  3 Đề 2: Câu 1: Giải phương trình sau: (2đ) a) x   x   x  Câu 2: Giải phương trình sau: (3đ) b) x  x   x2 2 x    x2 x2 x 4 b) x   x  c) x    x a) Câu 3: (2đ) Giải biện luận phương trình: m( x  3)  x  2 Câu 4: (3đ) Cho phương trình x   4m   x  4m   : a) Định m để phương trình có hai nghiệm phân biệt b) Định m để phương trình có hai nghiệm thỏa x12  x22  3 ĐÁP ÁN Đề : Câu Câu 1: Đáp án Điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết đại số 10 , Đề kiểm tra 1 tiết đại số 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay