Công tác quản lý qua phong cách lãnh đạo của ông phạm nhật vượng

24 69 2
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:45

MỤC LỤCA. MỞ ĐẦU11. Lý do chọn đề tài12. Đối tượng nghiên cứu23. Phương pháp nghiên cứu24. Nhiệm vụ nghiên cứu25. Kết cấu đề tài3B. NỘI DUNG4Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO41.1. Khái niệm phong cách lãnh đạo và chức năng lãnh đạo41.1.1. Các khái niệm41.1.2. Khái niệm chức năng lãnh đạo71.2. Nội dung và phương thức của chức năng lãnh đạo81.2.1. Nội dung của chức năng lãnh đạo81.2.1.1. Tác động quyền lực trong việc duy trì kỉ luật, kỉ cương đối với nhân viên81.2.1.2. Hướng dẫn, thuyết phục và khích lệ nhân viên81.2.2. Phương thức thực hiện chức năng lãnh đạo91.3. Những yêu cầu nhằm nâng cao hiệu quả của chức năng lãnh đạo111.3.1. Những yêu cầu để có nội dung tác động hiệu quả tới nhân viên111.3.2. Những yêu cầu để có phương thức tác động hiệu quả11Chương 2: TẬP ĐOÀN VINGROUP VÀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA PHẠM NHẬT VƯỢNG122.1. Tổng quan về tập đoàn vingroup122.2. Phong cách lãnh đạo của nhà tỷ phú đô la Phạm Nhật Vượng132.2.1. Nghệ thuật đối nhân142.2.2. Quý trọng thời gian152.2.3. Dám nghĩ dám làm162.2.4. Biết tìm người và giữ người172.2.5. Có tầm nhìn xa172.2.6. Luôn học hỏi172.2.7. Biết lắng nghe nhân viên18Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ QUA PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO19C. KẾT LUẬN22 MỤC LỤC A MỞ ĐẦU 1 chọn đề tài Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu .2 Kết cấu đề tài B NỘI DUNG Chương 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO 1.1 Khái niệm phong cách lãnh đạo chức lãnh đạo .4 1.1.1 Các khái niệm 1.1.2 Khái niệm chức lãnh đạo 1.2 Nội dung phương thức chức lãnh đạo .8 1.2.1 Nội dung chức lãnh đạo 1.2.1.1 Tác động quyền lực việc trì kỉ luật, kỉ cương nhân viên .8 1.2.1.2 Hướng dẫn, thuyết phục khích lệ nhân viên .8 1.2.2 Phương thức thực chức lãnh đạo .9 1.3 Những yêu cầu nhằm nâng cao hiệu chức lãnh đạo 11 1.3.1 Những yêu cầu để có nội dung tác động hiệu tới nhân viên .11 1.3.2 Những yêu cầu để có phương thức tác động hiệu .11 Chương 2: TẬP ĐOÀN VINGROUP VÀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA PHẠM NHẬT VƯỢNG 12 2.1 Tổng quan tập đoàn vingroup 12 2.2 Phong cách lãnh đạo nhà tỷ phú đô la Phạm Nhật Vượng 13 2.2.1 Nghệ thuật đối nhân 14 2.2.2 Quý trọng thời gian 15 2.2.3 Dám nghĩ dám làm 16 2.2.4 Biết tìm người giữ người .17 2.2.5 Có tầm nhìn xa 17 2.2.6 Luôn học hỏi 17 2.2.7 Biết lắng nghe nhân viên 18 Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN QUA PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO 19 C KẾT LUẬN 22 A MỞ ĐẦU Trong giai đoạn nay, người lãnh đạo phải có tầm nhìn xa, trơng rộng, có quan điểm đắn hướng tới sáng tạo, động, chất lượng, hiệu quả, xây dựng sống môi trường xã hội sáng, lành mạnh tảng giới quan khoa học Loại trừ tư tưởng cục bộ, địa phương, bè phái, thực dụng, hẹp hòi, ích kỷ, chủ nghĩa cá nhân, hội, đặc quyền, đặc lợi Con đường hiệu nhất giúp người lãnh đạo quản hoàn thiện nhân cách tự nhận thức tự bồi dưỡng, trang bị cho tri thức khoa học, kỹ lãnh đạo tự rèn luyện phẩm chất nhân cách Phong cách lãnh đạo vấn đề quan trọng, có ý nghĩa luận thực tiễn người lãnh đạo tổ chức Mỗi người lãnh đạo, quản phải quan tâm có nhiệm vụ nghiên cứu vận dụng sáng tạo bổ sung hoàn chỉnh thường xuyên phương pháp nghệ thuật lãnh đạo, quản tất lĩnh vực, phải hiểu đặc điểm tâm nhân viên Phong cách lãnh đạo liên quan đến uy tín người lãnh đạo, quản Lựa chọn phong cách quản quan trọng người lãnh đạo, ảnh hưởng đến uy tín họ Phong cách lãnh đạo điều kiện, phương tiện quan trọng để đem lại hiệu công việc Điều quan trọng người lãnh đạo lựa chọn phong cách lãnh đạo phù hợp với công việc tại, với đối tượng, với yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể giai đoạn lịch sử Chính mà tổ chức, phong cách lãnh đạo nhiều người quan tâm Đề tài chủ yếu nói phong cách lãnh đạo chọn đề tài Thế kỷ XXI, loài người chứng kiến phát triển nhanh chóng cơng nghệ thơng tin, cách mạng kỹ thuật sinh học đặc biệt biến đổi quan niệm mối quan hệ người – người quan hệ xã hội, vai trò người đề cao hết Ngày khơng đất cho tồn ông giám đốc biết ngồi chờ đợi khách hàng tới mua bán sản phẩm doanh nghiệp làm sẵn mà phớt lờ nhu cầu, nguyện vọng khách hàng Và khơng nhà lãnh đạo biết ngồi quát tháo lệnh chờ đợi cấp tuân thủ Như vậy, bối cảnh phát triển tồn cầu, Việt Nam cần hội nhập đặt yêu cầu việc thay đổi kỹ thuật, công nghệ, đào tạo tư công tác lãnh đạoquản Những nhà lãnh đạoquản giỏi tương lai phải người có nhìn thực tế giá trị họ tổ chức mà họ quản Họ phải khai thác nhiều tài nguyên người (tức lực, trí tuệ, lòng nhiệt tình ) xung quanh họ Để đạt người lãnh đạoquản phải nắm tay thứ vũ khí quan trọng, phong cách lãnh đạo Phong cách lãnh đạo hợp phong cách mà người lãnh đạo vừa đáp ứng nhu cầu khác người lao động, vừa phát huy sức mạnh cá nhân tập thể tổ chức Chính lẽ mà tơi chọn “Công tác quản qua phong cách lãnh đạo ông Phạm Nhật Vượng” đề tài cho tiểu luận Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập chung nghiên cứu tập đoàn Vingroup trọng tâm phong cách lãnh đạo ông Phạm Nhật Vượng thời gian Vingroup hình thành đến Phương pháp nghiên cứu Bài tiểu luận tập trung nghiên cứu phương pháp như: Phương pháp nghiên cứu vật lịch sử Phương pháp nghiên cứu vật biện chứng Phương pháp so sánh Phương pháp nghiên cứu tổng hợp Nhiệm vụ nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu phong cách lãnh đạo ông Phạm Nhật Vượng để từ tìm phong cách lãnh đạo chuẩn mực phù hợp với tốc độ phát triển tổ chức, đồng thời thấy mặt tích cực mặt hạn chế phong cách lãnh đạo từ có giải pháp tốt nâng cao hiệu quản qua phong cách lãnh đạo Kết cấu đề tài Đề tài gồm chương: Chương 1: Cơ sở luận phong cách lãnh đạo Chương 2: Tập đoàn Vingroup phong cách lãnh đạo ông Phạm Nhật Vượng Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quản qua phong cách lãnh đạo B NỘI DUNG Chương 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO 1.1 Khái niệm phong cách lãnh đạo chức lãnh đạo 1.1.1 Các khái niệm Phong cách: Trong tiếng anh, phong cách style có nghĩa loại, hạng, kiểu, văn phong, lối nói, phẩm chất tốt, mốt thời trang… Vào cơng ty, người làm việc cách trật tự, động, chấp hành tốt quy định từ cấp trên, nhân viên ứng xử hồ thuận với nhau, gọi phong cách làm việc Phong cách làm việc nơi hoàn toàn khác nhau, khác biệt phân theo vị trí địa lý, phong tục, tập quán, ngành nghề việc cấp đề nhằm mục đích tạo khác biệt phong cách đối thủ Trong tiếng Việt khái niệm phong cách hiểu theo số nghĩa sau: Những lối, cung cách sinh hoạt, làm việc, hoạt động ứng xử tạo nên riêng người, loại người Những đực điểm có tính chất hệ thống tư tưởng nghệ thuật biểu sáng tác nghệ sỹ hay sấng tác nói chung thể loại Dạng nơng ngữ hồn cảnh xã hội điển hình khác với dạng đặc điểm từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm Nói tóm lại, phong cách tính phổ qt, ổn định cách thức để thực hoạt động cá nhân hay nhóm người có tính chất hoạt động Mỗi cá nhân thực hoạt động theo phong cách định Mỗi tình khác nhau, người thường theo hướng ứng xử định mà thân người định hướng rõ ràng để thực mục tiêu dần trở thành lối sống cho riêng mình, tạo phong cách riêng Lãnh đạo: Có nhiều quan niệm khác lãnh đạo Theo James Gibson: lãnh đạo phần công việc quản tồn cơng việc quản Lãnh đạo lực thuyết phục người khác hăng hái phấn đấu cho mục tiêu xác định George Tery: Lãnh đạo hoạt động gây ảnh hưởng đến người để họ phấn đấu tự nguyện cho mục tiêu tổ chức R Tannenbaum, R Weschler F Massarik: Lãnh đạo ảnh hưởng liên nhân cách thực tình định hướng thơng qua q trình giao tiếp nhằm đạt mục đích chung mục đích chuyên biệt H Koontz tác giả: Lãnh đạo trình tác động đến người cho họ cố gắng cách tự giác hăng hái thực mục tiêu chung tổ chức P Hersey Ken Blanc Hard: Lãnh đạo trình gây ảnh hưởng đến hoạt động cá nhân hay nhóm nhằm đạt mục đích tình định Có nhiều quan niệm khác mối quan hệ lãnh đạo quản Nhưng khái quát thành hai khuynh hướng điển hình: Một là: Lãnh đạo quản đồng với Hai là: Lãnh đạo quản hoàn toàn khác biệt Thực chất, lãnh đạo quản vừa có đồng nhất, vừa có khác biệt Để thấy lãnh đạo quản vừa có đồng nhất, vừa có khác biệt, cần phải vào phương diện sau: Thứ nhất, xét chủ thể hoạt động Sự đồng lãnh đạo quản chỗ nhà lãnh đạo gọi nhà quản lý, ngược lại, nhà quản coi nhà lãnh đạo Sự khác biệt lãnh đạo quản biểu hiện: nhà quản cấp cao nhà lãnh đạo nghĩa; nhà quản cấp trung cấp thấp thường không gọi nhà lãnh đạo Thứ hai, xét phương diện mục tiêu (Nội dung) hoạt động Sự đồng lãnh đạo quản hoạt động dù thực thi theo cách nhằm hướng tới thực mục tiêu tổ chức Sự khác biệt lãnh đạo quản thuộc tính chất mục tiêu mà chúng hướng tới Mục tiêu lãnh đạo mang tính định hướng, chiến lược, định tính; Mục tiêu quản mang tính chất cụ thể, chiến thuật, định lượng Thứ ba, phương thức hoạt động Sự đồng lãnh đạo quản lý: hoạt động lãnh đạo hoạt động quản phải thực sở khoa học nghệ thuật để phối hợp nguồn lực nhằm đạt tới hiệu cao Sự khác biệt lãnh đạo quản thể chỗ: hoạt động lãnh đạo hoạt động nhằm hướng dẫn, động viên, khích lệ nhân viên trì kỷ luật, kỷ cương họ, vậy, yếu tố nghệ thuật phải đặt lên hàng đầu với phải sử dụng yếu tố khoa học; hoạt động quản hoạt động nhằm trì kỷ luật, kỷ cương động viên, khích lệ nhân viên, vậy, yếu tố khoa học đặt lên trước với yếu tố nghệ thuật Từ quan niệm lãnh đạo mối quan hệ lãnh đạo quản lý, xuất phát từ thực tiễn lãnh đạo quản lý, đưa định nghĩa lãnh đạo (theo nghĩa rộng) sau: Lãnh đạo tác động nghệ thuật khoa học để gây ảnh hưởng tích cực tới người để phát huy phối hợp tiềm lực họ nhằm hướng tới hoàn thành mục tiêu tổ chức Phong cách lãnh đạo: Theo tác giả Trần Ngọc Khuê: phong cách lãnh đạo nói đến hệ thống hành vi cá nhân người lãnh đạo, quản việc sử dụng quyền hạn, quyền lực, tri thức trách nhiệm giao Phong cách lãnh đạo khái niệm thường gặp, hay gọi kiểu lãnh đạo hay lối làm việc người lãnh đạoquan niệm phong cách lãnh đạo giải thích hệ thống mục đích, phương pháp mà người lãnh đạo sử dụng cơng tác quản Từ góc độ luận thực tiễn tâm học, phong cách lãnh đạo bàn nhiều cơng trình khoa học thường khái niệm phong cách lãnh đạo thường hiểu theo góc độ sau: - Được coi nhân tố quan trọng người quản lý, lãnh đạo; gắn liền với kiểu người lãnh đạo nghệ thuật lãnh đạo, quản người - Phong cách lãnh đạo mặt khoa học tổ chức lãnh đạo, quản mà thể hiện, tài năng, chí hướng, nghệ thuật điều khiển, tác động người khác người lãnh đạo - Phong cách lãnh đạo cách thức làm việc nhà lãnh đạo - Phong cách lãnh đạo hệ thống dấu hiệu đặc trưng hoạt động quản nhà lãnh đạo, quy định đặc điểm nhân cách họ - Phong cách lãnh đạo kết mối quan hệ cá nhân kiện biểu công thức: Phong cách lãnh đạo = cá tính x mơi trường Nhìn chung định nghĩa đề cập phản ánh rõ nhiều mặt, nhiều đặc trưng khác phong cách lãnh đạo Tuy nhiên phần lớn định nghĩa nhấn mạnh đến mặt chủ quan, mặt cá tính chủ thể lãnh đạo chưa đề cập, xem xét phong cách lãnh đạo kiểu hoạt động Kiểu hoạt động diễn phụ thuộc vào yếu tố mơi trường xã hội có ảnh hưởng hệ tư tưởng, văn hoá Như vậy, phong cách lãnh đạo kiểu hoạt động đặc thù người lãnh đạo hình thành sở kết hợp chặt chẽ tác động qua lại biện chứng yếu tố tâm chủ quan người lãnh đạo yếu tố môi trường xã hội hệ thống quản 1.1.2 Khái niệm chức lãnh đạo Với tư cách chức quy trình quản lý, chức lãnh đạo (lãnh đạo theo nghĩa hẹp) định nghĩa sau: * Đặc trưng chức lãnh đạo Chức lãnh đạo có đặc trưng sau: - Là chức quy trình quản gắn với chủ thể quản - Chức lãnh đạo có phương diện bản: Duy trì kỉ cương, kỉ luật động viên, khích lệ nhân viên - Vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật đòi hỏi chủ thể quản phải vận dụng tri thức nhiều khoa học * Vai trò chức lãnh đạo Việc xác định mục tiêu, phương án đắn mang lại hiệu cho hoạt động quản phân cơng, phân nhiệm, giao quyền thiết kế máy phù hợp Tuy nhiên, nhà quản bố trí, xếp người việc điều kiện cần chưa đủ Vấn đề quan trọng hiệu quản làm để trì kỉ luật, kỉ cương phát huy cao tiềm lực nhân viên Đó thực chất chức lãnh đạo (mà nhiều người chức điều khiển, phối hợp nhà quản lý) Chức lãnh đạo có vai trò sau: - Duy trì kỷ luật, kỷ cương nhằm ổn định tổ chức - Hướng dẫn, thuyết phục, khích lệ nhân viên để phát huy cao tiềm lực nhân viên nhằm phát triển tổ chức - Phối hợp cố gắng riêng lẻ thành cố gắng chung - Xây dựng văn hoá tổ chức 1.2 Nội dung phương thức chức lãnh đạo 1.2.1 Nội dung chức lãnh đạo 1.2.1.1 Tác động quyền lực việc trì kỉ luật, kỉ cương nhân viên Việc thực thi kỉ luật, kỉ cương nhân tố khơng thể thiếu để nhằm trì ổn định tổ chức Để thực công việc nhà quản phải sử dụng công cụ: + Pháp luật + Chính sách + Nội quy, quy chế.v.v Việc thực thi pháp luật, sách, nội quy, quy chế đòi hỏi chủ thể quản phải tiến hành thường xuyên, nghiêm túc theo quy trình khoa học 1.2.1.2 Hướng dẫn, thuyết phục khích lệ nhân viên Để khơi dậy động thúc đẩy nhân viên, phát huy cao tiềm lực họ người quản phải thực hiện: - Hướng dẫn nhân viên việc nhận thức sứ mệnh tổ chức, quyền lợi nghĩa vụ họ, nhận thức yêu cầu công việc mà họ phải đảm nhận - Cung cấp điều kiện đảm bảo cho việc thực định quản - Xây dựng thực hệ thống sách phù hợp: bố trí, xếp, sử dụng; đánh giá; đào tạo phát triển nhân lực; tiền lương, tiền công, tiền thưởng, phúc lợi tập thể.v.v - Xây dựng thực thi văn hoá tổ chức 1.2.2 Phương thức thực chức lãnh đạo Để thực có hiệu nội dung chức lãnh đạo, nhà quản phải thực thi: - Các nguyên tắc quản - Các phương pháp quản - Lựa chọn mơ hình thức phong cách quản phù hợp Trong phạm vi cho phép, để làm rõ phương thức thực chức lãnh đạo nhà quản lý, phần tập trung giới thiệu mơ thức phong cách quản điển hình khái quát từ thực tiễn để từ giúp nhà quản thực chức lãnh đạo có lựa chọn hiệu qủa Có nhiều mô thức phong cách quản xây dựng xuất phát từ thực tiễn quản mà nhà quản cần tham khảo để vận dụng vào việc thực chức lãnh đạo Sau số mơ thức phong cách quản điển hình: * mơ thức quản R Likert: Quản đoán - áp chế Quản đoán - nhân từ Quản tham vấn Quản tham gia theo nhóm * mơ thức quản Jane Mouton R Blake: Phong cách “quản suy giảm” (1.1) Phong cách “quản đồng đội” (9.9) Phong cách “quản theo kiểu câu lạc trời” (1.9) Phong cách “các nhà quản chuyên quyền theo công việc” (9.1) Phong cách “quản chuyên quyền rộng lượng” (5.5) * phong cách lãnh đạo R Tannenbaum W.H Schmidt liên quan tới mức người quản việc định: Xây dựng định công bố cho cấp Tuyên truyền định với cấp Báo cáo định cho cấp khuyến khích họ nêu ý kiến Dự thảo định cấp đưa ý kiến sửa đổi Nêu vấn đề, nghe ý kiến cấp sau định Nêu yêu cầu cho cấp quyền định Uỷ quyền cho cấp định phạm vi vấn đề định Gắn hành vi định với phong cách lãnh đạo từ độc đoán đến dân chủ Sự lãnh đạo lấy chủ làm trung tâm Sự lãnh đạo lấy cấp làm trung tâm Mức độ sử dụng quyền hạn nhà quản trị Khu vực dành quyền tự cho người cấp Nhà quản trị định phổ biến Nhà quản trị “bán” định Nhà quản trị trình bày ý tuởng yêu cầu chất vấn Nhà quản trị đưa định thăm dò thay đổi Nhà quản trị nêu vấn đề, tiếp nhận ý kiến đề xuất, định Nhà quản trị xác định giới hạn; yêu cầu nhóm quyêt định Tuy nhiên, có nhiều loại mơ thức phong cách quản Nhà quản trị cho phép cấp hoạt động giới hạn cấp quyvậy địnhlà người ta vào tiêu chí khác mà tiêu chí chưa phải biểu chất quản Thực chất, vào quan hệ quyền lực cách thức sử dụng quyền lực, phân chia phong cách quản thành ba loại điển hình: - Phong cách quản chuyên quyền 10 - Phong cách quản dân chủ - Phong cách quản “tự do” Từ ba phong cách phái sinh phong cách khác Các nhà quản vào điều kiện khách quan nhân tố chủ quan để lựa chọn phong cách quản cho phù hợp 1.3 Những yêu cầu nhằm nâng cao hiệu chức lãnh đạo 1.3.1 Những yêu cầu để có nội dung tác động hiệu tới nhân viên - Những nội quy, quy chế tổ chức phải phù hợp với pháp luật nhà nước điều kiện đơn vị - Việc xây dựng thực thi phải đảm bảo tính dân chủ: Nó sản phẩm trí tuệ tập thể áp đặt ý muốn chủ quan chủ thể quản - Để động viên khích lệ nhân viên, nhiệt tình phát huy tối đa tiềm lực họ nhà quản phải nhận thức thuyết động thúc đẩy vận dụng sáng tạo vào điều kiện tổ chức 1.3.2 Những yêu cầu để có phương thức tác động hiệu - Chủ thể quản phải có lực, phẩm chất định - Chủ thể quản phải biết vận dụng linh hoạt sáng tạo hệ thống phương pháp quản - Chủ thể quản phải lựa chọn phong cách quản phù hợp - Chủ thể quản phải tạo lập hoàn thiện nghệ thuật quản 11 Chương 2: TẬP ĐOÀN VINGROUP VÀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA PHẠM NHẬT VƯỢNG 2.1 Tổng quan tập đồn vingroup Tập đồn Vingroup - Cơng ty CP (gọi tắt "Tập đoàn Vingroup"), tiền thân Tập đoàn Technocom, thành lập Ukraina năm 1993 người Việt Nam trẻ tuổi, hoạt động ban đầu lĩnh vực thực phẩm thành công rực rỡ với thương hiệu Mivina Những năm đầu kỷ 21, Technocom ln có mặt bảng xếp hạng Top 100 doanh nghiệp lớn mạnh Ukraina Từ năm 2000, Technocom - Vingroup trở Việt Nam đầu tư với ước vọng góp phần xây dựng đất nước Với tầm nhìn dài hạn quan điểm phát triển bền vững, Vingroup tập trung đầu tư vào lĩnh vực du lịch bất động sản (BĐS) với hai thương hiệu chiến lược ban đầu Vinpearl Vincom Bằng nỗ lực không ngừng, Vincom trở thành thương hiệu số Việt Nam BĐS với hàng loạt tổ hợp Trung tâm thương mại (TTTM) - Văn phòng - Căn hộ đẳng cấp thành phố lớn, dẫn đầu xu đô thị thông minh - sinh thái hạng sang Việt Nam Cùng với Vincom, Vinpearl trở thành cánh chim đầu đàn ngành Du lịch với chuỗi khách sạn, khu nghỉ dưỡng, khu biệt thự biển, cơng viên giải trí, sân golf đẳng cấp quốc tế Tháng 1/2012, Công ty CP Vinpearl sáp nhập vào Cơng ty CP Vincom thức hoạt động mơ hình Tập đồn với tên gọi Tập đồn Vingroup Công ty CP Trên tinh thần phát triển bền vững chuyên nghiệp, sau thành lập, Vingroup cấu lại tập trung phát triển với nhiều nhóm thương hiệu như: • Vinhomes (Hệ thống hộ biệt thự dịch vụ đẳng cấp) • Vincom (Hệ thống TTTM đẳng cấp) • Vinpearl (Khách sạn, du lịch) • Vinpearl Land (Vui chơi giải trí) • Vinmec (Y tế) • Vinschool (Giáo dục) 12 • VinCommerce (Kinh doanh bán lẻ: VinMart, VinPro, Ađâyrồi, VinDS ) • VinEco (Nơng nghiệp) • Almaz (Trung tâm ẩm thực Hội nghị Quốc tế) Với mong muốn đem đến cho thị trường sản phẩm - dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế trải nghiệm hoàn toàn phong cách sống đại, lĩnh vực Vingroup chứng tỏ vai trò tiên phong, dẫn dắt thay đổi xu hướng tiêu dùng Vingroup làm nên điều kỳ diệu để tôn vinh thương hiệu Việt tự hào Tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam Với thành tựu đạt được, Vingroup đánh giá Tập đoàn kinh tế tư nhân hùng mạnh, có chiến lược phát triển bền vững động, có tiềm lực hội nhập quốc tế để vươn lên tầm khu vực giới 2.2 Phong cách lãnh đạo nhà tỷ phú đô la Phạm Nhật Vượng Có thể nói thành cơng Vingroup thời gian vừa qua có phần khơng nhỏ công sức ông Phạm Nhật Vượng – chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) tập đoàn Báo cáo tài năm 2014 mình, Vingroup dành phần lớn thông tin để ghi nhận đóng góp thành tích đáng nể tỷ phú đô la Việt Nam Trong đó, thơng tin mà báo cáo ghi nhận ngày mà Ơng Phạm Nhật Vượng thức bổ nhiệm vào HĐQT vào tháng 5/2002 thức bầu làm Chủ tịch HĐQT vào 11/2011 Với cương vị ơng tham gia sáng lập đồng hành phát triển lĩnh vực kinh doanh cốt lõi tập đoàn từ thương hiệu tập đoàn, phải kể đến Vincom - thương hiệu bất động sản cao cấp hàng đầu Việt Nam Vinpearl biết đến thương hiệu đứng đâu lĩnh vực khách sạn, du lịch giải trí Hiện nay, ơng tiếp tục dẫn dắt hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ đẳng cấp khác tập đồn với sứ mệnh “vì sống tốt đẹp cho người Việt” 13 Trong báo cáo khẳng định rằng: Dưới dẫn dắt tài năng, khả lãnh đạo vượt trội, tầm nhìn xa trơng rộng nhìn chiến lược với thị trường ơng Phạm Nhật Vượng, tập đồn chắn phát triển mạnh tương lai Có thể nói ơng Phạm Nhật Vượng người kiệm lời khiến giới nhà báo phải “đứng im” Bởi mà viết ông có lẽ hạn hẹp việc chia sẻ phong cách lãnh đạo tài tình ơng dường hoi Nhưng cách tháng trước ông Phạm Nhật Vượng chia sẻ buổi nói chuyện với cán lãnh đạo Tập đoàn Viettel : “Nếu chung lưng đấu cật dựa vào “chiến đấu” xây dựng doanh nghiệp mang đẳng cấp quốc tế, có tầm vóc hẳn hoi sau doanh nghiệp Tây nhìn nửa mắt nhìn vào họ phải kinh” Một người rực lửa kinh doanh, dám nghĩ dám làm để thành công mỉm cười với ông 2.2.1 Nghệ thuật đối nhân Không viết Bloomberg,  chân dung ông Phạm Nhật Vượng khắc họa lãnh đạo hòa đồng Hàng tuần ơng thường chơi đá bóng, bóng rổ với nhân viên trung tâm thể thao Cty Trong đồ thể thao giày đá bóng, ơng chọn chơi vị trí tiền đạo Điều gây ngạc nhiêm với khơng người, với ơng lại bình thường mà niềm vui, phút thư dãn cần có Trao thưởng xứng đáng cho nhân viên làm việc thực chất lượng, hiệu quả, quan tâm đến nhân viên, đôn đúc nhân viên thuộc lòng câu hiệu “Tốc độ, sáng tạo hiệu việc làm, hành động” Theo bà Lê Thị Thu Thủy – CEO Vingroup cho biết ông Phạm Nhật Vượng môt người gian dị khiêm tốn, ông thúc ban lãnh đạo Cty phải tự học ngày, khơng hài lòng thỏa mãn với làm Trong triết kinh doanh ông, ông trọng tới chữ “Nhân” Bộ quy tắc ứng xử Vingroup giải “Muốn tạo phát triển bền vững, vượt 14 trội, tổ chức hay doanh nghiệp phải hội tụ đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”; Thiên thời, địa lợi vận may, yếu tố bên tác động việc thu phục nhân tâm, gây dựng nhân hòa lại điều hồn tồn tầm tay chúng ta…” Ơng ln dành thời gian quý báu để góp phần sức lực vào việc chăm lo cho quê nhà (Hà Tĩnh) Từ năm Việt Nam, ông bắt đầu làm việc ý nghĩa cho xã hội Bí “Hữu xạ tự nhiên hương”: việc tập trung vào người giống ông, người hệ mới, muốn sống tốt cha mẹ họ Ơng xây dựng hai cơng trình cấp quốc gia cho Hà Tĩnh, trường Mầm non Phù Lưu trường Trung cấp nghề Phạm Dương với số vốn 2,5 tỷ 16 tỷ Ơng ln tâm niệm “Hướng cội nguồn, tìm cách góp phần khuyến học đào tạo nhân tài cho đất nước” Lúc kinh doanh Ukraina, thay hài lòng với việc kinh doanh nhà hàng nhỏ, chấp nhận rủi ro, ơng Vượng đặt cược thứ có, chấp nhận vay tiền với lãi suất cao 8%/ tháng để mở rộng sản xuất kinh doanh đưa văn hóa ẩm thực Việt Nam đến với người Ukraine qua gói mỳ Bằng chiến lược thị trường hợp lý, sản phẩm rẻ hợp vị,những sản phẩm mỳ ăn liền ông nhanh chong tiếng, người dân ưa chuộng Doanh nghiệp ông nhanh chóng trở thành doanh nghiệp dẫn đầu lĩnh vực công nghiệp chế biến thực phẩm ăn nhanh Ukraine 2.2.2 Quý trọng thời gian Bên cạnh tư tưởng kinh doanh lớn, ơng người làm việc nghiêm túc có tính kỷ luật cao Theo lời vị lãnh đạo cơng ty Vingroup rót vốn, ông Phạm Nhật Vượng người bận rộn Ông thường có thời gian 3-5 phút cho đơn vị báo cáo Tuy nhiên, lúc khoảng thời gian đủ để trình bày Có nhà lãnh đạo phải bỏ tiếng đồng hồ hành lang để chờ ông Vượng, nhân lúc ông nghỉ để tận dụng thêm vài phút quý báu trình bày cho trọn ý kiến nêu 15 Ơng Vượng buộc nhân viên phải chuẩn bị cơng việc tốt Nếu cơng việc dang dở, họ cần có động lực hiểu sếp để hồn thành cơng việc Một ví dụ cho thấy ông Vượng người nhanh nhạy biết chớp thời để tạo nên đột phá kinh doanh Trước đây, người dân Ukraine xa lạ với mỳ gói ơng đẩy sản phẩm trở thành vị trí số thị trường Khi thị trường bất động sản Việt Nam sơ khai, ông đầu tư hàng tỷ đôla nước Quả khơng sai nói “thời gian vàng” Nền kinh tế thị trường hội nhập quốc tế mang đến cho Việt Nam nói chung doanh nghiệp nói riêng hội phát triển ngang Việc quản thời gian vấn đề quan trọng doanh nghiệp để tạo bước tiến Thời gian hữu hạn Thất bại thuộc sử dụng hai từ “ngày mai” thường xuyên Hãy bắt tay vào công việc ngày hôm 2.2.3 Dám nghĩ dám làm Năm 2000 biến đảo nhỏ gần bở biển Nha Trang thành trung tâm nghỉ mát sang trọng Vinpearl Resort Nha Trang đời với 225 phòng khách sạn Một năm sau khai trương trung tâm thương mại Bà Triệu – tổ hợp thương mại lớn Hà Nội Năm 2007, đưa Vincom bao gồm lợi ích thương mại bất động sản ông lên sàn chứng khốn Ba năm sau ơng tiếp tục bổ sung thêm 260 phòng Vinpearl nắp đường cáp treo xuyên biển tiếng 3,2 km Năm 2011 thực dự án Vincom Village (tại Hà Nội) với hàng trăm biệt thự cao cấp Năm 2012, xây dựng dự án bất động sản đa vị trí đắc địa Việt Nam trị giá tỷ USD Tháng 1/2012 sáp nhập Vinpearl với Vincom thành tập đoàn VIngroup Xây dựng dự án đa Royal city Vingroup Hà Nội có giá bán hộ từ 1.800-2.500 USD/m2 Dự án có cơng viên nước nhà sân trượt băng Việt Nam Theo nhận định Bloomberg: “Tấn công tốt phòng thủ”- ngun tắc ơng áp dụng cho việc làm 16 Phạm Nhật Vượng coi cá nhân xuất sắc hệ người cũ tư nhạy bén, nắm bắt xu ngấm chút máu lửa kinh doanh từ Đông Âu – nơi mà 2/3 Việt Kiều cư trú dân kinh doanh, buôn bán Đây hệ nắm giữ nhiều công ty, doanh nghiệp lớn Việt Nam hiên 2.2.4 Biết tìm người giữ người Theo ơng Phạm Nhật vượng việc khó người lãnh đạo tìm kiếm nhân Bởi tìm người quản lý, nhân viên vừa giỏi kiến thức-chun mơn, dám nhận cơng việc, vừa có lĩnh chịu trách nhiệm,vừa có đạo đức, hiểu chiến lược, tầm nhìn, văn hóa cơng ty… khó Với cương vị ơng ơng phải xây dựng cho đội ngũ nhân tận tụy với cơng việc, có tinh thần hợp tác mục tiêu chung Để đạt điều ơng ưu tiên cho công tác đào tạo, tập huấn nhân viên để tạo đội ngũ nhân biết việc làm việc Với ông việc quan trọng khác lãnh đạo giỏi biết tin giao việc Nếu nhân viên làm sai, ông tạo điều kiện để nhân viên khắc phục sửa sai Khi đánh giá nhân viên, ông đánh giá dựa lực kết công việc Ông dùng số, kiện, thành tích… làm thước đo Điều thường giúp nhân viên cảm thấy cơng đóng góp họ ghi nhận, từ nhân viên ơng lại nỗ lực phấn đấu 2.2.5 Có tầm nhìn xa Ông cho rằng, điểm khác lãnh đạo quản nhà lãnh đạo có ý tưởng, có tầm nhìn xa Một tầm nhìn xa giúp ông vạch trước chiến lược hoạt động dài hạn, dự đốn trước biến động xảy tương lai để chuẩn bị,tìm cách thích nghi đón đầu hội 2.2.6 Ln học hỏi Trong tự truyện mình, Sam Walton - nhà sáng lập Tập đoàn Wal-Mart - nhiều lần nhắc niềm đam mê lớn ơng: “Tơi thích học Tôi học lúc nơi, với đối tượng…” Và ơng xác nhận “ Mọi thứ 17 tơi có có lẽ tơi may mắn người ham học biết học điều khôn ngoan người” Chính mà ơng Phạm Nhật Vương học hỏi chọn lọc từ nước phát triển Ông học để tạo giá trị cho thân để tăng giá trị tài sản vơ hình cho doanh nghiệp Qua việc khơng ngừng học hỏi, ơng tích lũy nhiều kiến thức để kinh doanh bản, chuyên nghiệp theo kịp thay đổi thời đại, sức ép cạnh tranh khơng có chỗ cho cách làm cũ, tư cũ Học gần với người 2.2.7 Biết lắng nghe nhân viên Để sâu sát tình hình cơng ty, hiểu rõ suy nghĩ nhân viên, khơng cách ơng ln ln lắng nghe nhân viên Đó mà nhiều doanh nghiệp trì bữa cơm trưa chung cho tồn cơng ty hay chơi thể thao nhân viên với mục đích ơng có dịp tiếp xúc nhân viên, lắng nghe câu chuyện thường ngày ý kiến họ cơng việc khía cạnh, điều giúp ơng thấu hiểu nhân viên Ngược lại, nhân viên ơng cảm thấy ấm áp tình người, cảm thấy khơng khoảng cách lãnh đạo nhân viên, họ tự tin hơn, u nghề Bên cạnh đó, ơng tự nhủ muốn nghe chia sẻ thật nhân viên, ơng ln có thái độ ân cần Đó thái độ ghi nhận, tập trung, tôn trọng thực mong muốn lắng nghe ý kiến nhân viên Đặc biệt, ông vượt lên tự thân, biết chấp nhận thay đổi trước đề xuất nhân viên 18 Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN QUA PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO Lãnh đạo trình tác động gây ảnh hưởng đến người khác làm cho nhân viên tự nguyện nhiệt tình phấn đấu để đạt mục tiêu tổ chức Vì lãnh đạo hiệu xem quan trọng việc thành đạt mục tiêu tổ chức Do vậy, để nâng cao hiệu quản qua phong cách lãnh đạo, đòi hỏi người lãnh đạo cần áp dụng số nhân tố tâm phong cách lãnh đạo sau: - Thiếu thân thiện điểm không tốt Mỗi lần bạn khơng thân thiện với đó, bạn trãi qua thất bại việc kiểm soát thân Do đó, dù cương vị phải đối xử thân thiện với người - Quản người, quản đồ vật thư điện tử Hãy ghi nhớ kênh thông tin kỹ thuật số, thư điện tử, hình thức khơng thiện cảm giao tiếp Các hình thức đưa gợi ý nhất, giao tiếp cảm xúc tạo chất lượng mối liên hệ - Người lãnh đạo phải có Tâm, biết đặt quyền lợi tổ chức lên quyền lợi thân, biết hy sinh tổ chức Điều quan trọng - Yếu tố quan trọng người lãnh đạo sáng suốt để phát hiểu quy luật phát triển điều chỉnh định cho phù hợp với thực tiễn Người lãnh đạo phải có lực cảm nhận, phát sáng tạo quy luật biến động bất trắc sống, theo khuôn phép khứ - Phải có nhận thức trách nhiệm phương pháp lãnh đạo Biết mềm dẻo để phù hợp với phát triển đòi hỏi cải cách xuất đời sống xã hội Nhu cầu đổi cải cách xã hội để đến xã hội, giới phát triển bền vững, họ phải hiểu thân phát triển bền vững, phải dựa nhận thức người đồng thuận xã hội - Điều tra đội ngũ lãnh đạo để xác định rõ mặt hạn chế yếu Trên sở đó, tiến hành phân định trình độ nhu cầu đào tạo, bồi 19 dưỡng để có chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với tính đặc thù đội ngũ lãnh đạo Cải tiến nội dung đào tạo, bồi dưỡng - Tổ chức lại máy, mạnh dạn cắt bỏ phận hiệu quả, cho kiêm nhiệm để nâng cao đời sống cho nhân viên - Trí tuệ cảm xúc chứng minh có liên hệ mật thiết với thành tích cơng việc tất cấp độ Nhưng trở nên đặc biệt quan trọng liên quan đến cơng việc đòi hỏi mức độ tương tác với xã hội cao Nhà lãnh đạo tài ba thể trí tuệ cảm xúc họ thơng qua năm thành tố chính: tự nhận thức, tự động viên, đồng cảm kỹ xã hội Do vậy, chọn người lãnh đạo giống chọn nhạc trưởng, khúc nhạc nhờ đạo nhạc trưởng - Lòng trung thành người lãnh đạp quản điều kiện chế thị trường phải thể lối tư sáng tạo, phong cách làm việc khoa học đem lại hiệu kinh tế xã hội cao - Làm phải tận tuỵ, say mê, trăn trở với cơng việc người lãnh đạo có tìm tòi, sáng tạo, đề xuất ý kiến hay, có phương án tốt đạt chất lượng hiệu cao - Bản thân người lãnh đạo phải không ngừng đổi phong cách, lề lối làm việc có khoa học, hợp lý, nhằm nâng cáo tính động, tính sáng tạo đa dạng phong phú Làm việc có hiệu quả, chất lượng, thiết thực với chức công việc đảm nhiệm phụ trách, theo dõi, quản quan, đơn vị - Người lãnh đạo cần ý quan tâm đến tính quy hoạch, tính kế thừa nhằm tạo nguồn nhân lực lâu dài nên ý đến sách khuyến khích, hỗ trợ công tác đào tạo Người lãnh đạo muốn đứng vững phải có tâm đủ tầm - Người lãnh đạo phải ln cải thiện thành tích năm Nếu người lãnh đạo muốn làm việc hiệu người kính trọng phải người biết học tập suốt đời để xứng đáng với vị trí Trên số giải pháp tâm phong cách lãnh đạo, thân hy vọng góp phần nhỏ bé vào việc nâng cao hiệu công tác quản đơn vị 20 thời gian đến - Những nội quy, quy chế tổ chức cần phải rõ ràng để nhân viên hiểu rõ chấp hành bên cạnh phải phù hợp với pháp luật nhà nước Việt Nam điều kiện tổ chức - Việc xây dựng nội quy quy chế thực thi phải đảm bảo tính dân chủ sản phẩm trí tuệ tập thể áp đặt ý muốn chủ quan nhà lãnh đạo, mà cần khách quan công - Để động viên khích lệ nhân viên, nhiệt tình phát huy tối đa tiềm lực họ nhà quản phải nhận thức thuyết động thúc đẩy vận dụng sáng tạo vào điều kiện tổ chức Bằng cách lắng nghe ý kiến nhân viên, kỷ luật nghiêm với nhân viên vi phạm để tìm nguyên nhân khắc phục, bên cạnh cần khen thưởng kịp thời để tạo động lực cho nhân viên làm việc sáng tạo “một nén tiền công không đồng tiền thưởng” Luôn tạo hội cho nhân viên phát triển Mở lớp đào tạo, huấn luyện cho nhân viên để theo đuổi kịp với khoa học công nghê 21 C KẾT LUẬN Thế giới nói chung Việt Nam nói riêng vận động phát triển, với tốc độ phát triển khoa học- kĩ thuật kinh tế thị trường vấn đề đặt phong cách nhà lãnh đạo cần phải đổi liên tục, phong cách phụ thuộc phần vào thời kì lịch sử văn hóa dân tộc…Do vậy, mơi trường khác có phong cách lãnh đạo khác Trong sản xuất kinh doanh, việc đổi phương thức lãnh đạo để phát huy tối đa khả sáng tạo tập thể, nâng cao lợi nhuận, tăng GDP đất nước Còn quan hành Nhà nước, xây dựng phong cách lãnh đạo để theo tính chất phục vụ nhân dân khơng phải quản dân, với tính chất “ dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, theo tư tưởng Hồ Chí Minh đường lối Đảng Nhà nước đề Phải đổi cách thức làm việc nhà lãnh đạo để đưa tập thể họ lên, đồng thời đưa Việt Nam xứng danh cường quốc năm châu chủ tịch Hồ Chí Minh nêu 22 ... viên Phong cách lãnh đạo liên quan đến uy tín người lãnh đạo, quản lý Lựa chọn phong cách quản lý quan trọng người lãnh đạo, ảnh hưởng đến uy tín họ Phong cách lãnh đạo điều kiện, phương tiện quan... hiệu quản lý qua phong cách lãnh đạo B NỘI DUNG Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO 1.1 Khái niệm phong cách lãnh đạo chức lãnh đạo 1.1.1 Các khái niệm Phong cách: Trong tiếng anh, phong. .. cao hiệu quản lý qua phong cách lãnh đạo Kết cấu đề tài Đề tài gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận phong cách lãnh đạo Chương 2: Tập đoàn Vingroup phong cách lãnh đạo ông Phạm Nhật Vượng Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác quản lý qua phong cách lãnh đạo của ông phạm nhật vượng, Công tác quản lý qua phong cách lãnh đạo của ông phạm nhật vượng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay