Công tác hoạch định chiến lược tại tập đoàn viễn thông quân đội viettel

35 7 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:45

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠNLỜI CAM ĐOAN PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU11.Lí do chọn đề tài12.Lịch sử nghiên cứu13.Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu24.Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu25.Phương pháp nghiên cứu26.Ý nghĩa lí luận và thực tiễn37.Cấu trúc của đề tài3PHẦN II: NỘI DUNG4CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN41.1.Khái niệm chiến lược hoạch đinh kinh doanh trong doanh nghiệp41.1.1. Khái niệm hoạch định chiến lược41.1.2. Khái niệm chiến lược, chiến lược kinh doanh41.2. Các loại chiến lược kinh doanh51.3. Tính tất yếu khách quan phải hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp trong điều kiện kinh tế nước ta hiện nay6CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TẠI TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL82.1. Giới thiệu về công ty82.1.1. Giới thiệu khía quát về tổng công ty82.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty82.1.3. Sứ mệnh, mục tiêu102.1.4. Lĩnh vực hoạt động102.1.5. Những thành công của Viettel112.2. Phân tích môi trường kinh doanh của Tập đoàn Viettel152.2.1. Bên ngoài152.2.1.1. Văn hóa xã hội152.2.1.2. Đối thủ cạnh tranh hiện tại162.2.1.3. Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn162.2.1.4. Chính trị pháp luật162.2.1.5. Các yếu tố môi trường quốc tế172.2.2. Bên trong172.2.2.1. Tài chính kế toán172.2.2.2. Nguồn lực nhân sự182.3. Phân tích môi trường nội bộ192.3.1 Nghiên cứu nội lực của Tổng công ty192.3.1.1. Điểm mạnh192.3.1.2. Điểm yếu192.3.2. Phân tích về hoạt động Marketing192.3.3. Đánh giá hoạt động kinh doanh202.3.4. Đánh giá môi trường nội bộ202.4. Đánh giá chiến lược kinh doanh mà Viettel triển khai212.4.1. Chiến lược khác biệt hóa212.4.2. Chiến lược tập trung hóa212.4.2.1. Chiến lược cường độ212.4.2.2. Chiến lược phát triển thị trường222.4.2.3. Chiến lược phát triển sản phẩm22CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP CHO CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TẠI TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL243.1. Giải pháp243.1.1.Lập ma trận SWOT để hình thành chiến lược243.1.2. Đề xuất các giải pháp:283.2. Những kiến nghị chung28PHẦN 3: KẾT LUẬN30TÀI LIỆU THAM KHẢO31 LỜI CẢM ƠN Trên thực tế khơng có thành công mà không gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp người khác Trong lời của luận “Công tác hoạch định chiến lược Tập đồn viễn thơng qn đội Viettel” này, em muốn gửi lời cảm ơn biết ơn chân thành tới tất người hỗ trợ, giúp đỡ em kiến thức tinh thần trình thực luận Trước hết em xin chân thành cảm ơn cô GV.TS Lâm Thu Hằng,Trường Đại học Nội vụ Hà Nội hướng dẫn, nhận xét, giúp đỡ em trình học tập để thực đề tài Xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, thầy cô Khoa Quản trị Văn phòng phòng ban nhà trường tạo điều kiện tốt cho em suốt thời gian học tập Cuối em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè, người thân giúp đỡ, động viên em nhiều trình làm đề tài Do thời gian thực có hạn, kiến thức nhiều hạn chế nên Bài luận chắn khơng tránh khỏi thiếu xót định Em mong nhận ý kiến đóng góp thầy giáo bạn để em có thêm kinh nghiệm tiếp tục hồn thiện đề tài Em xin chân thành cảm ơn! LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng hướng dẫn khoa học Gv Ths.Lâm Thu Hằng Các nội dung nghiên cứu, kết đề tài trung thực chưa công bố hình thức trước Nếu phát có gian lận tơi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm nội dung luận văn Trường Đại học Nội vụ Hà Nội không liên quan đến vi phạm tác quyền, quyền tơi gây q trình thực (nếu có) MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài .1 Lịch sử nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa lí luận thực tiễn .3 Cấu trúc đề tài PHẦN II: NỘI DUNG .4 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.1.Khái niệm chiến lược hoạch đinh kinh doanh doanh nghiệp .4 1.1.1 Khái niệm hoạch định chiến lược 1.1.2 Khái niệm chiến lược, chiến lược kinh doanh 1.2 Các loại chiến lược kinh doanh 1.3 Tính tất yếu khách quan phải hoạch định chiến lược kinh doanh doanh nghiệp điều kiện kinh tế nước ta CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH CƠNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TẠI TẬP ĐỒN VIỄN THƠNG QUÂN ĐỘI VIETTEL 2.1 Giới thiệu công ty 2.1.1 Giới thiệu khía quát tổng công ty 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển cơng ty 2.1.3 Sứ mệnh, mục tiêu 10 2.1.4 Lĩnh vực hoạt động 10 2.1.5 Những thành công Viettel 11 2.2 Phân tích mơi trường kinh doanh Tập đồn Viettel .15 2.2.1 Bên 15 2.2.1.1 Văn hóa xã hội 15 2.2.1.2 Đối thủ cạnh tranh 16 2.2.1.3 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 16 2.2.1.4 Chính trị- pháp luật .16 2.2.1.5 Các yếu tố môi trường quốc tế .17 2.2.2 Bên 17 2.2.2.1 Tài kế toán 17 2.2.2.2 Nguồn lực nhân 18 2.3 Phân tích môi trường nội .19 2.3.1 Nghiên cứu nội lực Tổng công ty 19 2.3.1.1 Điểm mạnh 19 2.3.1.2 Điểm yếu 19 2.3.2 Phân tích hoạt động Marketing 19 2.3.3 Đánh giá hoạt động kinh doanh 20 2.3.4 Đánh giá môi trường nội 20 2.4 Đánh giá chiến lược kinh doanh mà Viettel triển khai .21 2.4.1 Chiến lược khác biệt hóa 21 2.4.2 Chiến lược tập trung hóa 21 2.4.2.1 Chiến lược cường độ 21 2.4.2.2 Chiến lược phát triển thị trường 22 2.4.2.3 Chiến lược phát triển sản phẩm 22 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP CHO CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TẠI TẬP ĐỒN VIỄN THƠNG QUÂN ĐỘI VIETTEL 24 3.1 Giải pháp 24 3.1.1.Lập ma trận SWOT để hình thành chiến lược 24 3.1.2 Đề xuất giải pháp: .28 3.2 Những kiến nghị chung 28 PHẦN 3: KẾT LUẬN 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO 31 PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Việt Nam giai đoạn hội nhập vào kinh tế khu vực giới Điều tạo cho doanh nghiệp Việt Nam nhiều hướng thuận lợi phát triển Trong mơi trường kinh doanh nhiều biến động bên cạnh hội, gây áp lực buộc doanh nghiệp Việt Nam muốn tồn phát triển phải có chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế Trong bối cảnh kinh tế khó khăn nay, phần đa doanh nghiệp gặp phải khơng khó khăn để vận hành trì hoạt động mình, có số doanh nghiệp tiếp tục phát triển nhờ việc định hướng chiến lược kinh doanh đắn Xét lĩnh vực viễn thơng nhận thấy doanh nghiệp lớn ngành Vinaphone, Mobiphone…đều có tốc độ phát triển chững lại với thị phần bị thu hẹp dần, Tập đồn Viễn thơng Qn đội Viettel lại không ngừng vươn xa phát triển Sau 25 năm tồn phát triển Viettel nhanh chóng trở thành doanh nghiệp viễn thông lớn nước Thành cơng mà Viettel đạt được, chắn có đóng góp khơng nhỏ từ chiến lược kinh doanh mà doanh nghiệp đề Tuy nhiên, môi trường cạnh tranh khốc liệt nay, để giữ vững vị thị trường thách thức khơng nhỏ, đòi hỏi cơng tác xây dựng chiến lược Tập đồn phải khơng ngừng hồn thiện để phù hợp với tình hình thực tế Xuất phát từ tính cấp thiết tạo tiền đề cho tơi nghiên cứu lựa chọn đề tài “ Công tác hoạch định chiến lược Tập đồn viễn thơng qn đội Viettel’’ Luận văn làm rõ chiến lƣợc kinh doanh mà Tập đồn Viễn thơng Qn đội sử dụng, đóng góp vào thành cơng Tập đoàn, mặt hạn chế chiến lược đó, từ đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Lịch sử nghiên cứu Có nhiếu luận viết vấn đề Tuy nhiên luận đa số nghiên cứu khơng sâu, nhiều thiếu sót, chưa đầy đủ hồn thiện Là chủ đề quan tâm Vì em lựa chọn đề tài để nâng cao kiến thức, đồng thời đóng góp, bổ sung số phần nội dung cần thiết - Trần Đăng Khoa (2007) “Phát triển ngành viễn thông Việt Nam đến năm 2020 Luận án tiến sỹ kinh tế, Trường ĐH Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh - Hồng Thị Nhẫn (2011) “Phát triển kinh doanh dịch vụ viễn thông di động Công ty Thông tin viễn thông Điện lực – EVN Telecom” Luận văn thạc sỹ kinh doanh quản lý, Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thông Việt Nam Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu chiến lược kinh doanh dịch vụ viễn thông di động Tập đồn Viễn thơng Qn đội Viettel - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu phân tích thực trạng, đánh giá chiến lược kinh doanh dịch vụ viễn thơng di động Tập đồn Viễn thơng Quân đội Viettel Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu - Mục đích nghiên cứu: Đề xuất số kiến nghị nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh dịch vụ viễn thơng di động Tập đồn viễn thơng Quân đội Viettel - Nhiệm vụ nghiên cứu: Hệ thống hoá sở lý luận chiến lược kinh doanh, tìm hiểu loại chiến lược kinh doanh dịch vụ viễn thơng di động Phân tích mơi trường kinh doanh yếu tố nội Tập đoàn Viễn thơng Qn đội (Viettel) Phân tích thực trạng chiến lược kinh doanh dịch vụ viễn thông di động Tập đồn Viễn thơng Qn đội Viettel Đề xuất định hƣớng chiến lược kinh doanh dịch vụ viễn thông di động Tập đồn Viễn thơng Qn đội Viettel giai đoạn tới Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp khảo sát - Phương pháp thu thập thông tin - Phương pháp phân tích tổng hợp - Phương pháp so sánh Ý nghĩa lí luận thực tiễn - Về lý luận: Hệ thống hóa lý luận xây dựng chiến lược kinh doanh môi trường cạnh tranh doanh nghiệp - Về thực tiễn: Đánh giá thực trạng chiến lược kinh doanh Tập đồn Viễn thơng Qn đội Viettel Phân tích mơi trường kinh doanh dịch vụ viễn thông di động để từ rút điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức Viettel việc cung cấp dịch vụ Từ đó, đưa nhiều đề xuất, giải pháp có tính khả thi giúp cho Ban lãnh đạo doanh nghiệp việc hoạch định, hoàn thiện chiến lược kinh doanh Cấu trúc đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung gồm 03 chương chính: Chương I: Cơ sở lí luận Chương II: Phân tích cơng tác hoạch định chiến lược Tập đồn viễn thông quân đội Viettel Chương III: Giải pháp cho công tác hoạch định chiến lược Tập đồn viễn thơng quân đội Viettel PHẦN II: NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.1.Khái niệm chiến lược hoạch đinh kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm hoạch định chiến lược Hoạch định chiến lược chức quản trị tổ chức, bao gồm việc: xác định ưu tiên, tập trung nguồn lực, củng cố hoạt động vận hành, nhằm bảo đảm cho nhân viên tổ chức bên có liên quan khác hướng đến mục tiêu chung, đạt thống kết dự kiến, đánh giá điều chỉnh phương hướng hoạt động tổ chức để đáp ứng môi trường kinh doanh biến động Hoạch định chiến lược nỗ lực tổ chức nhằm đưa định hành động có vai trò định hình hướng dẫn cho tổ chức muốn trở thành gì, phục vụ cho ai, làm gì, lý làm việc đó, trọng đến tầm nhìn tương lai Việc hoạch định chiến lược có hiệu khơng vạch đích đến mà tổ chức muốn đạt cần phải làm để đến đó, mà nêu rõ cách thức đo lường mức độ thành công 1.1.2 Khái niệm chiến lược, chiến lược kinh doanh Trên thực tế có nhiều quan điểm khác chiến lược Tuỳ theo mục đích nghiên cứu khác vào thời kỳ phát triển khác mà nhà kinh tế có quan niệm khác chiến lược Năm 1962, Alfred Chandler định nghĩa chiến lược “việc xác định mục tiêu dài hạn doanh nghiệp, đồng thời lựa chọn cách thức tiến trình hành động phân bổ tài nguyên thiết yếu để thực mục tiêu đó” Đến năm 1980 Qinn đưa định nghĩa có tính khái quát “ chiến lược mô thức hay kế hoạch tích hợp mục tiêu yếu, sách chuỗi hành động vào tổng thể cố kết cách chặt chẽ” Theo Fred R David: “Chiến lược phương tiện đạt tới mục tiêu dài hạn Chiến lược kinh doanh gồm có phát triển địa lý, đa dạng hoạt động, sở hữu hóa, phát triển sản phẩm, thâm nhập thị trường, cắt giảm chi tiêu, lý liên doanh” Còn theo Michael E Porter: “Chiến lược nghệ thuật xây dựng lợi cạnh tranh vững để phòng thủ” Ngồi cách tiếp cận kiểu truyền thống trên, nhiều tổ chức kinh doanh tiếp cận chiến lược theo cách mới: Chiến lược kinh doanh hệ thống mục tiêu dài hạn, sách biện pháp chủ yếu sản xuất kinh doanh tài giải nhân tố người nhằm đưa doanh nghiệp phát triển lên bước chất Dù tiếp cận theo cách chất chiến lược kinh doanh phác thảo hình ảnh tương lai doanh nghiệp lĩnh vực hoạt động khả khai thác Theo cách hiểu này, thuật ngữ chiến lược kinh doanh dùng theo ý nghĩa phổ biến nhất: - Xác lập mục tiêu dài hạn doanh nghiệp, - Đưa chương trình hành động tổng quát, - Lựa chọn phương án hành động, triển khai phân bổ nguồn lực để thực mục tiêu Trong khn khổ luận văn này, tác giả tiếp cận chiến lược theo hướng: chiến lược kinh doanh mà tổ chức phải làm dựa điểm mạnh yếu bối cảnh có hội mối đe dọa 1.2 Các loại chiến lược kinh doanh a Căn vào phạm vi chiến lược - Chiến lược kinh doanh tổng quát: đề cập đến vấn đề quan trọng bao quát, có ý nghĩa lâu dài định vấn đề sống doanh nghiệp, phương châm dài hạn, mục tiêu dài hạn - Chiến lược kinh doanh lĩnh vực: giải lĩnh vực cụ thể sản xuất kinh doanh doanh nghiệp để từ thực chiến lược tổng quát b Căn vào tầm quan trọng chiến lược kinh doanh - Chiến lược kinh doanh kết hợp: bao gồm kết hợp phía trước, phía sau, chiều ngang, chiều dọc - Chiến lược kinh doanh theo chiều sâu: thâm nhập thị trường, phát triển thị trường - Chiến lược kinh doanh mở rộng: đa dạn hóa đồng tâm, đa dạng hóa theo chiều ngang… c Căn theo trình chiến lược: số nhà kinh tế cho chiến lược kinh doanh bao gồm: chiến lược định hướng chiến lược hành động d Căn vào nguồn tổ chức có loại hình: chiến lược dự hội thảo, chiến lược khởi thảo, chiến lược gợi mở… e Căn vào cấp làm chiến lược kinh doanh ta có: - Chiến lược kinh doanh cấp cơng ty - Chiến lược kinh doanh cấp sở - Chiến lược kinh doanh cấp chức 1.3 Tính tất yếu khách quan phải hoạch định chiến lược kinh doanh doanh nghiệp điều kiện kinh tế nước ta Trong thời kì bao cấp chiến lược kinh doanh doanh nghiệp sử dụng damh nghiệp khơng có trách nhiệm xây dựng chiến lược kinh doanh Nguyên nhân chủ yếu thời kỳ doanh nghiệp hoạt động sản xuất theo tiêu pháp lệnh mà cấp đưa xuống Tư tập trung cho Nhà nước có trách nhiệm hang đầu việc hoạch định chiến lược phát triển toàn kinh tế quốc dân Từ 1986 thực đường lối đổi đất nước đặc biệt đổi kinh tế với quan điểm xóa bỏ chế tập trung quan liêu bao cấp, doanh nghiệp dành quyền tự chủ kinh doanh Do đó, chiến lược kinh doanh khơng thể thiếu tình hình Hiện nay, chuyển sang kinh doanh kinh tế thị trường, đa số doanh nghiệp phải đối mặt với điều kiện kinh doanh ngày khó khan, phức tạp mang tính biếm động rủi ro cao Thực tế học thành công hay thất bại kinh doanh có nhà tỷ phú xuất thân từ hai bàn tay trắng nhờ có chiến lược kinh doanh tối ưu ngược lại Sự cần thiết khách quan phải xây dựng chiến lược kinh doanh doanh nghiệp thể số mặt sau: - Chiến lược kinh doanh giúp doanh nghiệp thấy rõ mục đích hướng - Giúp cho doanh nghiệp gắn liền định đề với điều kiện môi Các luật doanh nghiệp rõ rang cụ thể giúp công ty hoạt động hiệu quả, thuận lợi hướng dẫn quản lí khung pháp lí rõ ràng 2.2.1.5 Các yếu tố môi trường quốc tế Việt Nam gia nhập WTO, kí kết hiệp định thương mại Việt- Mĩ tham gia thỏa thuận khu vực thương mại tự mở cho ngành bưu viễn thơng thị trường rộng lớn Cụ thể vào năm 2009, Viettel thức đầu tư sang Lào Campuchia Cũng thi trường nước, tham gia muộn Vettel đứng thứ hại tầng thuê bao Campuchia với mạng Metfone, Lào đứng đầu mạng lưới Unitel Doanh thu năm 2010 thị trường Campuchia đạt 161triệu USD, tang 2,8 lần so với năm 2009 Tại thị trường Lào đạt gần 61 triệu USD, tang 4,5 lần Sau gần năm hoạt động mạng thông tin di động Viettel đầu tư Lào Và Campuchia trở thành mạng lớn thị phần, khách hang mạng lưới 2.2.2 Bên 2.2.2.1 Tài kế tốn - Năm 2008 năm thứ tư liên tiếp doanh thu tổng công ty viễn thông quân đội tăng gấp đôi năm trước, năm qua, doanh thu Viettel tăng 52 lần - Theo báo cáo tài năm 2009, doanh thu Viettel tăng trưởng đạt mức 81%, mức tăng lớn năm trở lại với năm trước, doanh thu tăng 100% năm Doanh thu đạt 60,2 nghìn tỉ đồng Viettel nộp ngân sách nhà nước gần nghìn tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách quốc phòng 160 tỷ đồng lợi nhuận đạt 10 nghìn tỷ đồng Tính đến hết năm 2009, lũy kế thuê bao Viettel đạt 47,7 triệu thuê bao hoạt động hai chiều, chiếm 43% Năm 2010 Viettel tiếp tục đặt mục tiêu trì tăng tốc độ tăng trưởng nhanh, thấp 60%, tương đương với doanh thu đạt 78 nghìn tỷ đồng - Về tình hình tài chính: tổng số nợ vay bảng cân đối kế toán hợp Viettel ngày 31 tháng năm 2009 2.893 tỷ đồng, giảm 204 tỷ đồng so với số dư ngày 31 tháng 12 năm 2008, chiếm 32% tổng tài sản hợp tồn tổng cơng ty 9.024 tỷ đồng 17 - Tình hình lưu chuyển tiền tệ: dòng tiền thu từ hoạt động kinh doanh 440 tỷ đồng, tiền chi cho hoạt động đầu tư 322 tỷ đồng chi trả nợ vay 204 tỷ đồng 2.2.2.2 Nguồn lực nhân Con người yếu tố cốt lõi thành cơng tổ chức Viettel ln ý thức có tổ chức mạnh có tất Do thống đồn kết nội ln u cầu đặt thành viên Viettel Các tổ chức Đảng, quyền tổ chức quần chúng khơng ngừng kiện tồn củng cố nhằm phat huy dân chủ Đội ngũ cán công nhân riêng chăm lo đào tạo, bồi dưỡng trưởng thành, thực nguồn lực to lớn góp phần quan trọng vào trình phát triển trước mắt lâu dài Viettel nhận thức sâu sắc sức mạnh doanh nghiệp chế thị trường nằm nhân tố người, việc khơi dậy khai thác nguồn lực người xác định nhiệm vụ trọng tâm Theo viettel tập trung nguồn lực để tạo môi trường thuận lợi cho cán quản lí phát huy lực, rèn luyện kĩ cho thành viên Viettel đưa phong trào thi đua thiết thực, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao sơi trì phát triển mạnh mẽ, tạo hội bình đẳng để cán phát triển tồn diện - Chính sách tuyển dụng: thực tuyển dụng cơng khai qua hình thức thơng báo rộng rãi, cơng ty ln ưu tiên tuyển người có trình độ kinh nghiệm - Chính sách đào tạo: hàng năm công ty kết hợp đào tạo chỗ với cử học tập bồi dưỡng, huấn luyện trình độ chuyên môn nghiệp vụ nước, đào tạo công nhân kĩ thuật qua lướp đào tạo ngắn ngày để thích nghi với cơng việc thời gian đào tạo công nhân viên hưởng nguyên lương - Chế độ làm việc: công ty tuân thủ chế độ làm việc người lao động theo quy định pháp luật lao động - Chính sách đào tạo lương thưởng: Đội ngũ cán chăm lo đào tạo trả công xứng đáng với công sức họ bỏ ra, công ty ln ý 18 xây dựng nội đồn kết giữ tăng trưởng ổn định phát triển 2.3 Phân tích mơi trường nội 2.3.1 Nghiên cứu nội lực Tổng công ty 2.3.1.1 Điểm mạnh - Viettel sở hữu nguồn vốn lớn, có lợi cạnh trạnh, có tín nhiệm cao khách hang sản phẩm dịch vụ công ty - Có đội ngũ nhân viên trình độ cao, chun nghiệp động - Cơ sở kĩ thuật mạng bưu viễn thơng đầu tư nâng cấp sở đầu tư cho khoa học công nghệ cao, với chi phí thấp mà hiệu quả, giá phải - Doanh nghiệp nhà nước giữu vai trò chủ đạo lĩnh vực bưu viễn thơng, kế thừa bề dày truyền thống ngành, với mạng lưới rộng khắp nước 2.3.1.2 Điểm yếu - Quy mô mạng lưới chưa đáp ứng yêu cầu - Khả cạnh tranh chất lượng dịch vụ giá cước hạn chế - Năng suất lao động thấp - Cung ứng dịch vụ nhiều hạn chế 2.3.2 Phân tích hoạt động Marketing - Là nhà cung cấp có nhiều sản phẩm laoij hình dịch vụ Sản phẩm dịch vụ đa dạng - Khi thị trường viễn thông hội tụ đến nhà cung cấp dịch vụ di động : mobifone, vinafone, viettel, ht monile, evn telecome, S- fone, gtel mobile beeline người ta thấy khác biệt Viettel - Doanh nghiệp có số lượng thuê bao lớn nhất, chiếm 40% thị phần di động Có vùng phủ song rộng - Chính sách ưu đãi: > Ưu đãi dịch vụ: phục vụ riêng khu vực dành cho khách hang VIP siêu thị Viettel toàn quốc, ưu tiên trả lời trước gọi điện tổng 19 đài 19008198, chặn cước cài đặt thử nghiệm dịch vụ > Ưu đãi chi phí: khách hang đổi điểm thành tiền trừ vào cước/tài khoản, miễn giảm cước phí sử dụng dịch vụ dịch vụ giá trị gia tang, nhận quà sinh nhật hang năm… 2.3.3 Đánh giá hoạt động kinh doanh Theo báo cáo kết kinh doanh tháng đầu năm, doanh thu tổng cong ty viễn thông quân đội Viettel tang 78% so với kì năm 2008, ước thực 24.222 tỷ đồng đạt 54% kế hoạch năm Trong tỷ suất lợi nhuận ước đạt 24% doanh thu tương ứng 328tỷ đòng 59% kế hoạch năm, tăng 63% so với kì năm 2008 Theo phân tích Viettel , tháng cuối năm cạnh tranh mạng di động tiếp tục gay gắt liệt phương diện Trong mục tiêu năm mà Viettel hướng đến đạt doanh thu 62000 tỷ đồng, lắp đặt 7000- 8000 trạm BTS 2.3.4 Đánh giá môi trường nội - Nhân tố thuận lợi: > Công ty viễn thông công ty hoạt động lĩnh vực Đảng Nhà nước xác định ưu tiên phát triển Đây thuận lợi cho việc đổi phát triển công ty > Việt Nam đánh giá thị trường tiềm năng, với tốc độ tang trưởng kinh té cao, với dân số đông > Chất lượng dịch vụ công ty ngày nâng cao, phục vụ tốt nhu cầu liên lạc sử dụng Internet khách hang, tạo long tin phát triển số lượng lớn khách hang trung thành công ty năm qua > Mạng luwois viễn thông Viettel phủ khắp tỉnh thành trở thành nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn nước với 50 triệu thuê bao thương hiệu ngày lớn mạnh 20 2.4 Đánh giá chiến lược kinh doanh mà Viettel triển khai 2.4.1 Chiến lược khác biệt hóa Sang năm 2007 sau nắm giữ khoảng 30% thị phần, Bộ xem xét doanh nghiệp khống chế thị trường, Viettel khơng cón bám đuổi chiến lược cạnh tranh giá thấp mà chuyển sang chiến lược khác biệt hóa sản phẩm Chiến lược dựa đổi không ngừng Viettel tung gói cước cà chua- tomato Sự phát triển Viettel không đạt mức khách hàng cần mà tích cực tạo nhu cầu khách hàng Với việc phân tích nhận dạng thị trường để tạo nên khác biệt riêng cho nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường Khơng dừng lại gói cước hấp dẫn, Viettel có sách chiết khấu nhăm khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ Mooth sách gọi chiêu độc Viettel tặng tiền cho người nhận gọi Theo khách hàng nhận 100đ/1phút nhận gọi từ mạng điện thoại nào, kể nội địa lẫn quốc tế 2.4.2 Chiến lược tập trung hóa 2.4.2.1 Chiến lược cường độ - Chiến lược thâm nhập thị trường: Viettel gia nhập vào thị trường viễn thông làm phá vỡ độc quyền ngành bưu viễn thơng Với thơng điệp “ Hãy nói theo cách bạn” Viettel tạo khác biệt cho riêng mình, nâng lên tầm cao mới, phát triển nhanh vũ bão Viettel thực chiến lược tăng trưởng hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng vị tổng công ty cách tập trung phát triển sản phẩm, dịch vụ mạnh tổng công ty nhằm tăng thị phần sản phẩm dịch vụ - Không dừng chân thị trường nước, Viettel khát vọng vươn xa thị trường quốc tế Với có mặt Campuchia với mạng Metfone, Viettel đưa sách chiến lược hiệu - Chủ trương tăng cường hợp tác, hội nhập với đối tác nước để 21 hiểu đối thủ cạnh tranh tương lai Phát triển mạng lưới, áp dụng cơng nghệ tiên tiến Đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, thành lập thêm công ty bất động sản, đầu tư tài chính, sản xuất thiết bị, tư vấn giải pháp cho doanh nghiệp Viettel chia sẻ rủi ro lĩnh vực khác viễn thông ngành chủ đạo Viettel 2.4.2.2 Chiến lược phát triển thị trường Cơ hội thị trường phát triển vị mà công ty đưa gói dịch phù hợp với nhu cầu khách hàng đồng thời mở rộng lĩnh vực kinh doanh lợi công ty nhằm chiếm lĩnh thị trường với mục tiêu dẫn đầu số lĩnh vực có lợi Cơng ty tìm kiếm hội mở rộng thị trường Hiện công ty mở rộng hoạt đọng kinh doanh sang Lào Campuchia Với chiến lược công ty đưa hấp dẫn với chiến Marketing mạnh mẽ nhằm tới việc thu hút khách hàng sử dụng 2.4.2.3 Chiến lược phát triển sản phẩm Là công ty hoạt động nhiều lĩnh vực với cấu chủng loại sản phẩm đa dạng thích hợp, có khả cạnh tranh thị trường Cho phép Viettel tập hợp nguồn lực công ty vào hoạt động sở trường truyền thống để tập trung khai thác điểm mạnh, phát triển qui mô kinh doanh sở ưu tiên chun mơn hóa sản xuất đổi công nghệ, sản phẩm, dịch vụ Viettel tìm kiếm tăng doanh số bán thơng qua cải tiến biến đổi sản phẩm dịch vụ Một ví dụ điển hình gói cước sinh viên Viettel với tính ưu việt hội tụ từ gói cước có Viettel, với mục đích hướng tới sinh viên trẻ người chưa có thu nhập, gói cước sinh viên đời đánh tâm trạng bạn sinh viên trẻ bước vào đời Khi tung gói cước có mức cước thoại nhắn tin rẻ số gói cước trả trước không giới hạn thời gian sử dụng, cộng 25.000đ vào tài khoản tháng Với việc sử dụng phát triển sản phẩm Viettel tăng dịch vụ ưu đãi để thu hút khách hàng 22 Tiểu Kết: Chiến lược kinh doanh công ty thể tầm nhìn dắn ban lãnh đạo việc tìm hướng cho Tập đồn điều kiện Tuy nhiên chiến lược dừng lại việc định hướng, mang nặng yếu tố cảm tính chưa tiến hang phân tích thấu đáo mơi trường bên bên doanh nghiệp Việc lựa chọn chiến lược kinh doanh chưa soi sáng mơ hình phân tích chiến lược truyền thơng Điều giải thích cho việc giải pháp thực chiến lược đặt sơ sài 23 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP CHO CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TẠI TẬP ĐỒN VIỄN THƠNG QN ĐỘI VIETTEL 3.1 Giải pháp 3.1.1.Lập ma trận SWOT để hình thành chiến lược Phân tích ma trận SWOT: Cơ hội (O) Thách thức (T) Nhà nước có nhiều Mức độ cạnh tranh sách tiền tệ hợp lý ngày cao lĩnh để ổn định kinh tế, vực tôn, thép tạo điều kiện để doanh Việt Nam tham gia nghiệp tiếp cận vốn tổ chứng kinh tế giới đầu tư phát triển khu vực, cạnh tranh Nền kinh tế Việt Nam nước cho dần ổn định trở lại, kéo kĩnh vực kinh doanh theo phục hồi phát trở nên khốc liệt triển ngành công đối thủ nước ngồi nghiệp phụ trợ, tơn, thép có tiềm lực tài lớn nhựa có hội để Nguồn nguyên liệu chủ phục hồi phát triển yếu nhập theo sau chiếm tỷ trọng lớn Sự ổn định trị gia thành nên chịu rủi ro kinh tế lớn giá tỷ giá đến Các lĩnh vực kinh kết kinh doanh Số dư nợ lớn đặc doanh ngành thù kinh doanh ảnh thiết yếu nên có hội hưởng bất lợi mặt tăng trưởng mạnh lãi suất cao kinh tế phục hồi năm tới Thị phần thép rộng nhu cầu tăng 24 trưởng mạnh Thị trường tơn có nhu cầu thay cao ổn Điểm mạnh (S) định. KẾT HỢP S-O KẾT HỢP S-T Trình độ lao động có S1, S2, S6 O3, O4, O5 S1, S3, S4 T1, T2, T3 công nghệ kỹ thuật S1: Trình độ lao động có S1: Trình độ lao động có cao cơng nghệ kỹ thuật công nghệ kỹ thuật Thương hiệu sản phẩm cao có uy tín cao S2: khẳng định Việt Nam cao Thương hiệu sản S3: Hệ thống quản lý phẩm có uy tín cao chuyên nghiệp hiệu Hệ thống quản lý khẳng định Việt chuyên nghiệp hiệu Nam S4: Tiềm tài S6: Lĩnh vực kinh doanh quan hệ ngân Tiềm tài đa dạng có định hướng quan hệ ngân hàng hàng O3: Các lĩnh vực kinh T1: Mức độ cạnh tranh Hội đồng quản trị doanh ngành ngày cao lĩnh lực chun mơn cao thiết yếu nên có hội vực tôn, thép Lĩnh vực kinh doanh đa tăng trưởng mạnh T2:Việt Nam tham gia dạng có định hướng kinh tế phục hồi tổ chứng kinh tế giới a Công suất lớn, nhiều năm tới khu vực, cạnh tranh tiềm tăng trưởng O4:Thị phần thép b Hệ thống bán hàng rộng nhu cầu tăng rộng, linh hoạt trưởng mạnh c Thị phần chi phối, dẫn O5: Thị trường tơn có dắt thị trường Hoạt động đầu tư nhu cầu thay cao và nước cho mạnh theo chiều sâu, ổn định. T3: Nguồn ngun liệu mức độ khép kín dòng chủ yếu nhập sản phẩm cao, tăng lợi chiếm tỷ trọng lớn cạnh tranh giá cả, giá gia thành nên chịu rủi ro thành lớn giá tỷ giá đến 25 kĩnh vực kinh doanh trở nên khốc liệt đối thủ nước ngồi có tiềm lực tài lớn kết kinh doanh Điểm yếu (W) KẾT HỢP W-O Kiểm sốt chi phí đầu W1, W2 O2,O3, O4 vào chưa thật hiệu KẾT HỢP W-T W2, W3 T1, T3,T4 W1: Kiểm sốt chi phí W2: Cơng ty chưa tập Công ty chưa tập trung đầu vào chưa thật hiệu trung nhiều vào việc phát nhiều vào việc phát triển thị phần miền Bắc triển thị phần miền Bắc W2: Công ty chưa tập W3: Chi phí nguyên liệu Chi phí nguyên liệu trung nhiều vào việc phát chi phối cao chi phối cao triển thị phần miền Bắc khả đáp ứng khả đáp ứng O2: Nền kinh tế Việt Nam nguyên liệu cán nguội nguyên liệu cán nguội dần ổn định trở lại, kéo 100% đặc thù sản 100% đặc thù sản theo phục hồi phát phẩm phẩm triển ngành công T1: Mức độ cạnh tranh Công suất đầu tư lớn nghiệp phụ trợ, tôn, thép ngày cao lĩnh chưa sử dụng hết nhựa có hội để vực tơn,thép tăng áp lực chi phí khấu phục hồi phát triển T3: Nguồn nguyên liệu hao lãi suất liên quan theo sau chủ yếu nhập đến vốn tài trợ hoạt động O3: Sự ổn định chiếm tỷ trọng lớn đầu tư trị kinh tế gia thành nên chịu rủi ro O4: Các lĩnh vực kinh lớn giá tỷ giá đến doanh ngành kết kinh doanh thiết yếu nên có hội T4: Số dư nợ lớn đặc tăng trưởng mạnh thù kinh doanh ảnh kinh tế phục hồi hưởng bất lợi mặt năm tới 26 lãi suất cao KẾT HỢP S-O: Chiến lược phát triển thị trường KẾT HỢP S-T: Chiến lược phát triển sản phẩm KẾT HỢP W-O: Chiến lược kết hợp phía sau KẾT HỢP W-T: Chiến lược liên doanh, liên kết Phân tích SWOT bước hình thành chiến lược kinh doanh doanh nghiệp bao gồm: xác lập tôn doanh nghiệp, phân tích SWOT, xác định mục tiêu chiến lược, hình thành mục tiêu kế hoạch chiến thuật, xây dựng chế kiểm soát chiến lược Ý nghĩa phân tích SWOT việc hình thành chiến lược kinh doanh - Chiến lược coi tập định hành động hướng mục tiêu để lực nguồn lực doanh nghiệp đáp ứng hội thách thức từ bên ngồi - Từ ý nghĩa mơ hình phân tích SWOT, từ vị trí mơ hình SWOT trình hình thành chiến lược thấy vai trò quan trọng SWOT - Phân tích SWOT:  Xác lập tơn doanh nghiệp  Hình thành mục tiêu kế hoạch chiến thuật  Xác định giá trị, mục đích, phương hướng doanh nghiệp  Xây dựng chế kiểm soát chiến lược  Đánh giá mơi trường bên ngồi, bên  Khai thác mạnh, hội, khắc phục điểm yếu vơ hiệu hóa nguy Ý nghĩa phân tích SWOT việc xây dựng chiến lược hoàn hảo giống việc vận động viên chạy marathon phải biết sức chạy chạy Thực tế chứng minh doanh nghiệp không đánh giá biến động môi trường nội lự thực doanh nghiệp dễ lao vào cạm bẫy tiềm ẩn mà rút chân lại được, dẫn đến tình hình kinh 27 doanh sa sút chí phá sản Hay đơn ngồi nhìn hội bay qua mặt thwor dài kêu tiếc Làm để có mục tiêu đắn? Làm để có định sáng suốt? doanh nghiệp cần chiến lược hieuj chiến lược tận dụng hội bên sức mạnh bên vơ hiệu hóa nguy hạn chế rủi ro 3.1.2 Đề xuất giải pháp: - Chiến lược xây dựng thương hiệu: Mục tiêu hướng tới giải pháp xây dựng quảng bá thương hiệu cuarTập đoàn ngành xây lắp cơng trình viễn thơng nước quốc tế, với phương châm “ sản xuất chuyên nghiệp- nhanh- hiệu quả” Cần gắn hình ảnh cơng ty vào thương hiệu để nâng cao sức ảnh hưởng Viettel - Chiến lược xây dựng hệ thống thông tin Thông tin khách hang có ý nghĩa lĩnh vực kinh doanh đặc biệt lĩnh vực viễn thơng Để tăng tính chủ động cơng ty nên xây dựng ngân hang liệu khách hang chiến lược với thông tin sau: Thông tin dự án cơng trình chuẩn bị tiến hành, tập trung vào dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực kinh doanh công ty - Chiến lược tài chính: Nguồn vốn chủ yếu cơng ty từ Tổng công ty Tuy nhiên việc cấp vốn hạn chế, điều khiến cho cơng ty hội kinh doanh Do phải thu hút vốn tù nhiều nguồn khác vay ngân hang, liên doanh góp vốn hình thức khác phù hợp với mơ hình hoạt động viettel 3.2 Những kiến nghị chung - Tập đoàn cần xác định rõ chiến lược đầu tư phát triển sở hạ tầng, xây dựng ẵn quy hoạch tổng thể, chuẩn hóa thủ tục theo quy định nhà nước đấu thầu cơng tác quản lí đẻ đảm bảo tốc đọ xây lắp nhanh 28 Nhờ cơng ty đảm bảo thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm tới - Tập đoàn cần đầu tư xây dựng chỗ đứng khu vực bắc- trung- nam để xác định khu vực thị trường chiến lược để đàu tư xây dựng sở hạ tầng tạo lập vị trí kinh doanh thị trường - Cần tăng cường đầu tư, cấp vốn tạo điều kiện cho công ty đầu tư phương tiện vận tải khu vực phía nam, xe phục vụ động sửa chữa hàn nối cáp quay số trang thiết bị khác - Cần nhanh chóng xem xét phê duyệt mơ hình tổ chưc để Tập đồn điều chỉnh mơ hình tổ chức cho phù hợp với lĩnh vực sản xuất kinh doanh - Tập đoàn nên xây dựng chế liên kết công ty thành viên nội để cơng ty có sở tiến hành hợp tác kinh doanh, nâng cao khả cạnh tranh đơn vị - Cần phải thực mở rộng quyền tự chủ kinh doanh cho Tập đồn cách cho phép Tập đồn tự tìm hướng cho miễn đảm bảo tiêu kinh tế giao Tiểu Kết: Công ty, doanh nghiệp có hạn chế việc khắc phục hạn chế điểm mạnh khai mào cho bước tiến xa công ty Bởi Tập đoàn Viettel cần đưa giải pháp khắc phục hạn chế để phát triển cách toàn diện 29 PHẦN 3: KẾT LUẬN Cùng với chuyển kinh tế,sự phát triển ngành viễn thông công nghệ thông tin nhu cầu xây lắp công trình viễn thơng, thiết bị viễn thơng dịch vụ viễn thông không ngừng tăng cao, tạo cho Tập đồn Viettel non trẻ hội kinh doanh Nhận thức sâu sắc xu hướng công ty bước tự khẳng định thị trường nước quốc tế, song gặp nhiều khó khăn.Trong thời gian tới Cơng ty nên tăng cường cho lĩnh vực kinh doanh xây lắp sở phát huy mạnh kinh nghiệm, lao động lành nghề, uy tín, thương hiệu mạnh đồng thời tìm kiếm liên kết với doanh nghiệp xây lắp mạnh khác để khắc phục hạn chế hoạt động dấu thầu Bên cạnh cơng ty khơng nên bỏ qua lĩnh vực sản xuất phụ lĩnh vực tiềm năng, khơng đòi hỏi đầu tư q lớn, có khả hỗ trợ cho lĩnh vực sản xuất chủ lực cho tỷ suất lợi nhuận cao 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Thông tin Truyền thông, 2010 Sách trắng công nghệ thông tin truyền thông năm 2012 Hà Nội: Nhà xuất Thông tin Truyền thông Bộ Thông tin Truyền thông, 2011 Sách trắng công nghệ thông tin truyền thông năm 2013 Hà Nội: Nhà xuất Thông tin Truyền thông Bộ Thông tin Truyền thông, 2012 Sách trắng công nghệ thông tin truyền thông năm 2014 Hà Nội: Nhà xuất Thông tin Truyền thông Fred David, 2006 Bản dịch khái luận quản trị chiến lược Hà Nội: Nhà xuất Thống kê Lê Thế Giới, 2007 Quản trị chiến lược Hà Nội: Nhà xuất Thống Đoàn Thị Thu Hà Nguyễn Thị Ngọc Huyền, 2009 Quản trị học Kê Hà Nội: Nhà xuất Tài Hoàng Văn Hải, 2010 Quản trị chiến lược Hà Nội: Nhà xuất ĐHQGHN Vũ Thành Hưng, 2005 Quản trị chiến lược Hà Nội: Nhà xuất Giáo dục Nguyễn Bách Khoa, 2004 Chiến lược kinh doanh quốc tế Hà Nội: Nhà xuất Thống kê 10 Nguyễn Khoa Khôi Đồng Thị Thanh Phương, 2007 Quản trị chiến lược Hà Nội: Nhà xuất Thống kê 31 ... Chương II: Phân tích cơng tác hoạch định chiến lược Tập đồn viễn thơng qn đội Viettel Chương III: Giải pháp cho công tác hoạch định chiến lược Tập đồn viễn thơng qn đội Viettel PHẦN II: NỘI DUNG... Công tác hoạch định chiến lược Tập đồn viễn thơng qn đội Viettel ’ Luận văn làm rõ chiến lƣợc kinh doanh mà Tập đồn Viễn thơng Quân đội sử dụng, đóng góp vào thành cơng Tập đồn, mặt hạn chế chiến. .. nội Tập đồn Viễn thơng Qn đội (Viettel) Phân tích thực trạng chiến lược kinh doanh dịch vụ viễn thơng di động Tập đồn Viễn thơng Qn đội Viettel Đề xuất định hƣớng chiến lược kinh doanh dịch vụ viễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác hoạch định chiến lược tại tập đoàn viễn thông quân đội viettel, Công tác hoạch định chiến lược tại tập đoàn viễn thông quân đội viettel

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay