Tìm hiểu và ứng dụng kiến trúc enterprise service bus nhằm tăng cường hiệu quả tích hợp các hệ thống công nghệ thông tin tại ngân hàng nhà nước (tt)

22 64 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:41

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN PHỤ THÁI DŨNG TÌM HIỂU ỨNG DỤNG KIẾN TRÚC ENTERPRISE SERVICE BUS NHẰM TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ TÍCH HỢP CÁC HỆ THỐNG CƠNG NGHỆ THƠNG TIN TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HÀ NỘI - 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN PHỤ THÁI DŨNG TÌM HIỂU ỨNG DỤNG KIẾN TRÚC ENTERPRISE SERVICE BUS NHẰM TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ TÍCH HỢP CÁC HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Quản lý hệ thống thông tin Mã số: LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN HÀ NAM HÀ NỘI - 2017 Mở đầu Ngày này, nhờ phát triển công nghệ thông tin cho phép hệ thống thông tin xây dựng tảng công nghệ khác nhau, sử dụng hệ quản trị sở liệu đa dạng, triển khai nhiều tảng dẫn tới không đồng tổ chức Lượng lớn thông tin tạo truy xuất, khai thác dẫn đến việc vừa thừa vừa thiếu liệu hay tốn chi phí để phát triển lại module hoạt động ổn định Nhu cầu cấp thiết đặt cho tổ chức nói chung Ngân hàng Nhà nước nói riêng tích hợp hệ thống ”không đồng bộ” thành ”hệ thống đồng nhất” nhằm tối ưu hóa liệu chi phí Bên cạnh đó, lựa chọn cơng nghệ cơng cụ tích hợp vấn đề cần nghiên cứu đánh giá kỹ lưỡng Vì vậy, tơi nghiên cứu, tìm hiểu phương pháp hệ thống tích hợp, ưu nhược điểm hệ thống, đồng thời đề xuất sử dụng trục tích hợp ESB nhằm nâng cao hiệu suất tích hợp hệ thống cơng nghệ thơng tin ngân hàng nhà nước Ngồi phần mở đầu kết luận, luận văn tổ chức thành chương sau: Chương 1: Khái quát bái tốn tích hợp hệ thống thơng tin Cục Cơng nghệ tin học Ngân hàng Nhà nước: Giới thiệu tốn tích hợp hệ thống thơng tin Cục Cơng nghệ tin học – NHNN Một số nghiên cứu liên quan đến tích hợp hệ thống định hướng sử dụng ESB để thực Chương 2: Áp dụng ESB để nâng cao hiệu suất tích hợp hệ thống thông tin Cục Công nghệ tin học - Ngân hàng Nhà nước: Giới thiệu tổng quan ESB, số sản phẩm ESB Lí lựa chọn cách thức áp dụng TIBCO ESB giải toán Cục CNTH Chương 3: Triển khai đánh giá hiệu sử dụng ESB tích hợp hệ thống thơng tin ngân hàng nhà nước: Trình bày trình triển khai đánh giá kết đạt sử dụng ESB để tích hợp hệ thống công nghệ thông tin ngân hàng nhà nước Chương 4: Kết luận định hướng nghiên cứu tiếp theo: Trình bày kết đạt luận văn định hướng phát triển tương lai Chương 1: Khái qt bái tốn tích hợp hệ thống thơng tin Cục Công nghệ tin học Ngân hàng Nhà nước 1.1 Bài tốn tích hợp hệ thống thơng tin Cục Công nghệ tin học - Ngân hàng Nhà nước Cục Cơng nghệ tin học xây dựng, trì vận hành hệ thống ứng dụng nhằm hỗ trợ điều hành hoạt động ngân hàng Song song với trình hoạt động tổ chức, hệ thống ứng dụng phát triển theo yêu cầu nghiệp vụ Ngân hàng Nhà nước Các yêu cầu nghiệp vụ phát sinh thời gian khác nhau, sử dụng công nghệ kiến trúc khác nhau, nhà thầu Cục CNTH tự phát triển Điều dẫn đến khác biệt hệ thống ứng dụng Các hệ thống ứng dụng trao đổi liệu lẫn Do khác biệt cơng nghệ, việc trao đổi liệu thơng qua hình thức: kết nối sở liệu hệ thống, chức thiết kế riêng hệ thống, người dùng thực Tại Cục CNTH, đa phần hệ thống ứng dụng chuyển đổi liệu thông qua việc tạo liên kết sở liệu với SYSTEM DATA FLOW CENTRA L BANK PORTAL CENTRA L DESK PORTAL REUTER WEBSITE CMO CITAD GA TEWAY T24 TEMENOS & T24 REPORT SG4 CLEARING GA TEWAY IBPS ERP CSD AOM VSD SG3.2 Legacy System SG3.1 New System Pharse External System Pharse Hình 1.1:1 Luồng trao đổi liệu Đối với vấn đề Cục CNTH-NHNN, toán đặt làm cách nâng cao hiệu giao tiếp hệ thống ứng dụng, giảm thiểu công việc phát sinh thêm thay đổi ứng dụng, giảm thiểu cố phát sinh q trình hoạt động tích hợp nhiều hệ thống ứng dụng khác 1.2 Một số nghiên cứu tích hợp hệ thống thơng tin 1.2.1 Khái niệm, mục tiêu tích hợp hệ thống thơng tin Hệ thống thông tin hệ thống bao gồm yếu tố có quan hệ với làm nhiệm vụ thu thập, xử lý, lưu trữ phân phối thông tin liệu cung cấp chế phản hồi để đạt mục tiêu định trước Tích hợp hệ thống định nghĩa trình liên kết, kết nối hệ thống thơng tin, khía cạnh chức lẫn hạ tầng tính tốn để hoạt động hệ thống thống Tích hợp hệ thống ngày trở nên quan trọng giúp doanh nghiệp tổ chức sử dụng với hiệu cao các sở hạ tầng có, tái sử dụng phần mềm cũ, tiết kiệm chi phí, đồng thời ứng dụng nhiều giải pháp việc tích hợp sản phẩm các hãng sản xuất khác Tất lợi ích nhằm giúp doanh nghiệp tổ chức đạt mục tiêu kinh doanh, mục tiêu công việc 1.2.2 Kiến trúc đa tầng hệ thống thông tin 1.2.2.1 Thiết kế hệ thống thông tin Khái niệm Kiến trúc đa tầng tiers-layers thường sử dụng thiết kế hệ thống thông tin: - Tier: Khái niệm thể phân tách vật lý thành phần (prensentation, business, service, data) ứng dụng/dịch vụ Hình 1.2:1 Kiến trúc đa tầng (tier) hệ thống thông tin - Layer: Khái niệm dùng để nhóm mặt logic thành phần (chức năng) để tạo thành ứng dụng/dịch vụ HTTT bao gồm layer: Client, Presentation Layer, Business Layer, Data Layer Hình 1.2:2 Kiến trúc đa tầng (layer) hệ thống thơng tin Hình 1.2:4 1.2:3 Kiến trúc đa tầng (tier-layer) hệ thống thông tin 1.2.2.2 Kiến trúc hệ thống thông tin Kiến trúc 1-tier: Cả ba tầng presentation, application logic resource manager xây dựng thực thể nguyên khối Hình 1.2:5 Kiến trúc 1-tier Kiến trúc 2-tier Khi PC có lực tính tốn tốt hơn, Presentation Layer chuyển phía client Hình 1.2:6 Kiến trúc 2-tier Middleware Các nhược điểm phía client khó giải mơ hình 2-tier Khi cần thêm mức gián tiếp Middleware clients tầng khác hệ thống Hình 1.2:7 Kiến trúc Miđleware Kiến trúc 3-tier Trong kiến trúc 3-tier, ba tầng Presentation, Application Resource Manager tách biệt tuyệt đối Hình 1.2:8 Kiến trúc 3-tier Kiến trúc N-tier Kiến trúc N-tier: kết nối nhiều hệ thống 3-tier thông quan tầng bổ sung phép người dùng truy cập thông qua Web 1.2.3 Quy trình tích hợp hệ thống thơng tin 1.2.3.1 Thách thức tích hợp hệ thống Thách thức liên quan đến ngữ cảnh: - Các tổ chức, doanh nghiệp thường chưa thực quan tâm đến vấn đề tích hợp hệ thống - Nhu cầu phát triển hệ thống gắn với phát triển tổ chức, thường khó hoạch định, lường trước để hỗ trợ tích hợp sau - Bộ máy điều hành tổ chức chưa hiểu hết tầm quan trọng hiệu mang lại việc tích hợp hệ thống - Kinh phí để tích hợp hệ thống Thách thức liên quan đến kỹ thuật, công nghệ: - Hệ thống có thường phát triển tảng, công nghệ, ngôn ngữ khác - Các hệ thống xây dựng nhiều thời điểm khác nhau, sử dụng mơ hình kiến trúc khác nhau, phương thức quản lý liệu/thông tin khác - Hệ thống có tự xây dựng, thuê xây dựng sản phẩm đóng gói thương mại - Để tích hợp hệ thống cần có kiến thức tổng thể ICT 1.2.3.2 Phương thức tích hợp Tích hợp hệ thống thực với hai cách tiếp cận: - Cách tiếp cận Bottom-Up: - Cách tiếp cận Top-Down: Hiện việc tích hợp hệ thống sử dụng cách Top-Down kèm theo Bottom-Up 1.2.3.3 Các kiểu tích hợp hệ thống Tích hợp dựa mơ hình kiến trúc đa tầng hệ thống thơng tin, tích hợp bắt đầu tầng thấp từ lên Có kiểu tích hợp quan trọng sau: - Tích hợp mức liệu – Data Level Integration Data Data DATA Data Data Hình 1.2:9 Tích hợp hệ thống thơng tin mức sở liệu - Tích hợp mức ứng dụng – Application Integration Ứng dụng Ứng dụng Service Service Enterprise Service Bus Service Service Service Ứng dụng Ứng dụng Ứng dụng Hình 1.2:10 Tích hợp hệ thống thông tin mức ứng dụng thông qua ESB - Tích hợp mức quy trình nghiệp vụ - Business Process Integration Quy trình nghiệp vụ Quy trình nghiệp vụ Service Service Service Ứng dụng Ứng dụng Ứng dụng Hình 1.2:11 Tích hợp hệ thống thơng tin mức quy trình nghiệp vụ - Tích hợp mức giao diện – Presentation Integration 1.3 Kết luận Chương luận văn trình bày tốn tích hợp hệ thống thơng tin Cục CNTH-NHNN Qua nghiên cứu quy trình tích hợp, tích hợp hệ thống Cục CNTH mức sở liệu; việc chuyển đổi lên tích hợp mức ứng dụng thơng qua ESB nâng cao hiệu tích hợp hệ thống Trong chương 2, luận văn trình bày chi tiết áp dụng ESB để giải tốn tích hợp Cục CNTH-NHNN Chương 2: Áp dụng ESB để nâng cao hiệu suất tích hợp hệ thống thơng tin Cục Công nghệ tin học - Ngân hàng Nhà nước 2.1 Tổng quan trục tích hợp ESB Trong mơ hình kết nối ứng dụng, giải pháp point to point, yêu cầu n thành phần tham gia hệ thống phải có n-1 interface để giao tiếp với thành phần lại, với giải pháp ESB, thành phần yêu cầu có interface để giao tiếp với ESB thông qua ESB để giao tiếp với thành phần lại Hình 2.1:1 Chuyển đổi giải pháp Point to Point sang giải pháp ESB 2.2 Một số tảng hỗ trợ tích hợp hệ thống theo ESB Hiện có nhiều sản phẩm ESB với cơng cụ hồn thiện thị trường Một số trục tích hợp ESB cụ thể sau: Oracle Service Bus Hình 2.2:1 Oracle Servie Bus Mule ESB Hình 2.2:2 Mule ESB Tibco ESB Hình 2.2:3 Tibco ESB Talend ESB 10 Hình 2.2:4 Talend ESB 2.3 Áp dụng TIBCO ESB giải tốn tích hợp Cục CNTH Trong phần trước, luận văn trình bày số sản phẩm ESB thị trường đặc điểm sản phầm Tại Cục CNTH, có số yêu cầu riêng sản phẩm phần mềm sau: - Để đảm bảo vần đề an ninh bảo mật, sử dụng sản phẩm có quyền; - Các sản phẩm phải đáp ứng tất yêu cầu đặt trang bị; Các sản phầm phải dễ dàng việc cài đặt, sử dụng, vận hành để tích kiệm nguồn nhân lực; - Chi phí hợp lý Do vậy, để giải tốn tích hợp hệ thống ứng dụng Cục CNTH, nhóm tích hợp định sử dụng sản phầm Tibco ESB - 2.3.1 Kiến trúc tích hợp hệ thống thông qua Tibco ESB Các hệ thống ứng dụng triển khai tích hợp thơng qua ESB như: IBPS, CMO, SG3.2, SG4, BTĐT, Căn theo số Adapter Tuxedo Adapter hay SAP Adapter số phương thức tích hợp JDBC, XML, 11 VSD PRESENTATION LAYER EXTERNAL SYSTEM SBV-ESB LOGICAL ARCHITECTURE DIAGRAM REUTER CENTRAL BANK PORTAL CENTRAL DESK PORTAL BUSINESSWORKS BUSINESS SERVICES GOVERNANCE CSD Services CMO Services BUSINESSWORKS INFRASTRUCTURE SERVICES Portal Services ERP Services IBPS Services AOM Services T24 Services Clearing Services CITAD Services Event Handling Schematic Validation Content Based Routing Data Enrichment Message Correlation Message Transforming Message Encapsulation Data Synchronization External Services Auditing Report Services SG3.2 Services Logging Error Handling TIBCO ENTERPRISE MESSAGING SERVICE Tuxedo Adapter SAP Adapter IBPS (NPSC, CITAD) CMO, SG3.2 System Citad / Clearing System Gateway T24 Core Banking System T24 Report Auction & OMO System CSD System Webservices Legend AOM PORTAL Legacy System SG3.1 New SystemExternal System Automic Services Integration Services Administration & Monitoring Security Application Monitoring Authentication Software Distribution Authorization Software administration Single Sign-On Service Monitoring Encrytion System Alert NonRepudiation ERP System SOAP/HTTP Tuxedo Connectivity SOAP/JMS SAP RFC Webservice JDBC XML/JMS Hình 2.3.1:1 Mơ hình logic tích hợp hệ thống qua Tibco ESB 2.3.2 Quy trình xây dựng service tích hợp hệ thống thơng qua Tibco ESB Tại Cục CNTH, số lượng ứng dụng nghiệp vụ lớn nhân lực để vận hành hệ thống khơng nhiều (gần 20 ứng dụng, bình qn người phụ trách ứng dụng) Các ứng dụng hầu hết thực cơng việc hành chính, nhiên thời gian down time không lâu; số ứng dụng IBPS, Corebank không phép ngừng 4h (đối với cố nghiêm trọng); số ứng dụng hệ thống bù trừ điện tử, thời gian ngừng lâu khơng 12h Với yêu cầu hạn hẹp thời gian nguồn lực thực hiện, việc triển khai ESB cho tồn ứng dụng khơng khả thi Do hệ thống ứng dụng tích hợp từ từ, theo yêu cầu quy trình nghiệp vụ, nhằm giải vấn đề giao tiếp hệ thống Việc xây dựng service ESB tích hợp dựa theo quy trình sau: 12 Bắt đầu 1.Nhận yêu cầu tích hợp từ phận nghiệp vụ NHNN - Báo cáo kết kiểm thử giải pháp, kết đánh giá tác động giải pháp đến hoạt động Nghiệp vụ NHNN - Kịch bản, kế hoạch triển khai gửi NHNN Xây dựng phương án, kế hoạch triển khai Không duyệt Phê duyệt báo cáo, kịch bản, kế hoạch thực Duyệt - Thực môi trường thật - ập: Biên ghi nhận kết Kết thúc Hình 2.3.2:1 Quy trình xây dựng service ESB tích hợp hệ thống Bước 1: Nhận yêu cầu tích hợp từ phận nghiệp vụ NHNN Bước 2: Xây dựng phương án, kế hoạch triển khai: - Khảo sát yêu cầu tích hợp: Hiện trạng hệ thống liên quan, yêu cầu liệu cần chuyển đổi hệ thống, cách thức thu thập liệu hệ thống liên quan, cách giao tiếp với ESB hệ thống liên quan - Xây dựng phương án, giải pháp triển khai - Thử nghiệm giải pháp môi trường phát triển Bước 3: Báo cáo kết kiểm thử giải pháp môi trường DEV, đánh giá tác động giải pháp đến hoạt động hệ thống ứng dụng liên quan Xây dựng kịch bản, kế hoạch triển khai gửi phân liên quan Bước 4: Phê duyệt báo cáo, kịch bản, kế hoạch triển khai Bước 5: Áp dụng giải pháp môi trường thật Lập biên ghi nhận kết thực 2.4 Kết luận Chương giới thiệu tổng quan trục tích hợp ESB, số sản phầm ESB thị trường, lí lựa chọn Tibco ESB để giải toán Cục CNTH-NHNN Mục 2.3 đề cập kiến trục logic áp dụng ESB đơn vị quy trình xây dựng service tích hợp hệ thống Thông qua ESB giải vấn đề tồn trao đỗi liệu hệ thống liên quan, từ nâng cao hiệu tích hợp hệ thống ứng dụng 13 Chương 3: Thực nghiệm đánh giá kết 3.1 Xây dựng môi trường thực nghiệm 3.1.1 Cài đặt hệ thống ứng dụng Internal Apps (CDP, CBP, AOM,ERP ) SOAP/JMS SOAP/HTTP External Apps (VSD,SMS gateway ) SBV Pro xy Load Balancer (F5) 10.1.25.170 BusinessWork01 10.1.25.7 Load Balancer (F5) 10.1.22.28 Database ESB 10.1.22.20 JDBC BusinessWork02 10.1.25.8 TCP/IP (7222) TCP/IP (7222) EMS01 10.1.25.9 Database ESB 10.1.22.22 EMS02 10.1.25.10 Hình 3.1.1:1 Mơ hình cài đặt ESB 3.1.2 Quản trị tập trung Service tích hợp ứng dụng Thơng qua giao diện quản trị, dễ dàng quản lý tất Service tích hợp ứng dụng Hình 3.1.2:1 Các máy chủ ứng dụng 14 Hình 3.1.2:2 Các phần mềm cài đặt Hình 3.1.2:3 Các dịch vụ cài đặt 3.2 Sử dụng ESB giải nghiệp vụ cần tích hợp hệ thống 3.2.1 Nghiệp vụ chuyển giao dịch từ T24 sang BTĐT Các thông tin giao dịch T24 chuyển thành công sang hệ thống bù trừ mà không cần cán NHNN nhập lại Thơng tin chuyển sang xác thành cơng thực hệ thống bù trừ 15 Hình 3.2.1:1 Giao dịch chuyển tiền T24 Hình 3.2.1:2 Giao dịch chuyển tiền BTĐT Hình 3.2.1:3 Log chuyển liệu T24 sang BTĐT 16 3.2.2 Nghiệp vụ chuyển giao dịch từ T24 sang CITAD-TTLNH Các thông tin giao dịch T24 chuyển thành công sang hệ thống CITAD mà không cần cán NHNN nhập lại Thông tin chuyển sang xác thành cơng thực hệ thống tốn liên ngân hàng Hình 3.2.2:1 Giao dịch T24 Hình 3.2.2:2 Giao dịch CITAD 3.2.3 Giao dịch cập nhật hạn mức thấu chi từ CSD sang T24 đầu ngày ngày Các thông tin hạn mức thấu chi CSD tự động chuyển thành cơng sang hệ thống T24 Ví dụ giao dịch sau: Hạn mức thấu chi ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt thiết lập hệ thống CSD với số tiền 2.026.098.806.593 VNĐ Thông tin hạn mức thâu chi tự động chuyển qua hệ thống T24 đầu ngày làm việc 17 Hình 3.2.3:1 Hạn mức thấu chi CSD Hình 3.2.3:2 Hạn mức thấu chi T24 3.1 Kết luận Chương trình bày mơ hình cài đặt thử nghiệm trục tích hợp Tibco ESB Sử dụng ESB giải thành cơng số u cầu nghiệp vụ cần tích hợp hệ thống ứng dụng IBPS, T24, BTĐT, CSD Việc áp dụng ESB giúp ứng dụng không cần phải thiết lập kết nối trực tiếp với Thông qua giao diện quản trị ESB, dễ dàng quản lý service tích hợp hệ thống ứng dụng 18 Kết luận Các kết đạt luận văn Thơng qua q trình giải tốn tích hợp hệ thống thơng tin Cục Cơng nghệ tin học – Ngân hàng Nhà nước, luận văn đạt kết sau: - Nghiên cứu quy trình tích hợp kiểu tích hợp hệ thống, trục tích hợp, số tảng tích hợp hệ thống theo ESB - Đề xuất Quy trình xây dựng service tích hợp hệ thống - Cài đặt thành cơng trục tích hợp Tibco ESB - Thử nghiệm tích hợp ứng dụng T24, BTĐT, TTLNH, CSD đạt thành công bước đầu: + Chuyển đổi liệu thành công hệ thống giúp giảm thiểu thao tác người sử dụng, liệu chuyển với click tốc độ nhanh không bị sai lệch thông tin người sử dụng + Các service thiết kế độc lập với hệ thống ứng dụng, có yêu cầu liệu tương tự phát sinh cần tận dụng service sẵn có mà khơng phải xây dựng từ đầu + Hỗ trợ xử lý cố phát sinh trình hoạt động chuyển giao dịch từ T24 sang BTĐT Các cố chuyển liệu cập nhật vào sở liệu hệ thống BTĐT, từ dễ dàng tra cứu xử lý Định hướng phát triển tương lai Sử dụng giải pháp trục tích hợp ESB để tiếp tục tích hợp hệ thống nghiệp vụ khác NHNN hệ thống tương lai như: Hệ thốngngân hàng, Hệ thống Kho liệu phục vụ báo cáo NHNN, Hệ thống quản lý phát hành kho quỹ (CMO), Hệ thống cổng thông tin điện tử NHNN Tìm hiểu kiến trúc tổng thể nghiệp vụ NHNN, áp dụng xây dựng sẵn service ESB theo khối liệu nghiệp vụ riêng biệt (dữ liệu số dư, liệu giao dịch, liệu báo cáo, ) để hỗ trợ triển khai nghiệp vụ tương lai Xây dựng service ESB lưu lại log service chạy, vào để phát hiện, phân loại, xử lý tra cứu thông tin cố phát sinh Mục tiêu giảm thiểu cố xảy trao đổi liệu hệ thống 19 Tài liệu tham khảo Tiếng Việt [1] PGS.TS Nguyễn Ngọc Hóa, Bài giảng Tích hợp hệ thống [2] ThS Ngơ Thùy Linh (2017), “Sử dụng cơng nghệ trục tích hợp ESB việc kiểm sốt thơng tin ngân hàng”, http://fds.vn/chi-tiet-kho-tri-thuc/-/asset_publisher/YOVAM34qFlLB/content/su-dung-congnghe-truc-tich-hop-esb-trong-viec-kiem-soat-thong-tin-cua-ngan-hang [3] P.CSHTTT Cao Hồng Nam (2015), “Lựa chọn trục tích hợp ESB thích hợp với yêu cầu tích hợp”, http://aita.gov.vn/tin-tuc/1795/lua-chon-truc-tich-hop-esb-thich-hop-voi-yeu-cau-tich-hop Tiếng Anh [4] Carl Jones (2011), “Do more with SOA Integration: Best of Packt”, Packt Publishing [5] MuleSoft, “ESB Solutions”, https://www.mulesoft.com/platform/soa/mule-esb-open-source-esb [6] Oracle, “Oracle Service Bus”, http://www.oracle.com/technetwork/middleware/service-bus/overview/index.html [7] Talend (2017), “Enterprise Service Bus ”, https://www.talend.com/resource/enterprise-service-bus/ [8] Tibco (2010), “TIBCO ActiveMatrix Service Bus Getting Started”, https://docs.tibco.com/pub/activematrix_service_bus/2.3.1_october_2010/pdf/tib_amx_service _bus_getting_started.pdf 20 ... HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN PHỤ THÁI DŨNG TÌM HIỂU VÀ ỨNG DỤNG KIẾN TRÚC ENTERPRISE SERVICE BUS NHẰM TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ TÍCH HỢP CÁC HỆ THỐNG CƠNG NGHỆ THƠNG TIN TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Ngành: Công nghệ. .. qt bái tốn tích hợp hệ thống thông tin Cục Công nghệ tin học Ngân hàng Nhà nước 1.1 Bài tốn tích hợp hệ thống thông tin Cục Công nghệ tin học - Ngân hàng Nhà nước Cục Công nghệ tin học xây dựng,... tốn tích hợp hệ thống thơng tin Cục Công nghệ tin học Ngân hàng Nhà nước: Giới thiệu tốn tích hợp hệ thống thơng tin Cục Công nghệ tin học – NHNN Một số nghiên cứu liên quan đến tích hợp hệ thống
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu và ứng dụng kiến trúc enterprise service bus nhằm tăng cường hiệu quả tích hợp các hệ thống công nghệ thông tin tại ngân hàng nhà nước (tt) , Tìm hiểu và ứng dụng kiến trúc enterprise service bus nhằm tăng cường hiệu quả tích hợp các hệ thống công nghệ thông tin tại ngân hàng nhà nước (tt) , Chương 1: Khái quát bái toán tích hợp hệ thống thông tin tại Cục Công nghệ tin học - Ngân hàng Nhà nước, 2 Một số nghiên cứu về tích hợp hệ thống thông tin, Chương 2: Áp dụng ESB để nâng cao hiệu suất trong tích hợp các hệ thống thông tin tại Cục Công nghệ tin học - Ngân hàng Nhà nước, 3 Áp dụng TIBCO ESB giải quyết bài toán tích hợp tại Cục CNTH, Chương 3: Thực nghiệm và đánh giá kết quả, 2 Sử dụng ESB giải quyết các nghiệp vụ cần tích hợp các hệ thống

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay