Công tác giải quyết việc làm tại huyện sông mã, tỉnh sơn la thực trạng và giải pháp

57 78 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:36

MỤC LỤCLỜI CAM ĐOANLỜI CẢM ƠN BẢNG CHỮ CÁI TÓM TẮTPHẦN MỞ ĐẦU11. Lý do chọn đề tài12. Mục tiêu nghiên cứu13. Phạm vi nghiên cứu24. Vấn đề nghiên cứu25. Phương pháp nghiên cứu36. Ý nghĩa của đề tài37. Kết cấu đề tài3PHẦN NỘI DUNG5Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM51.1. Một số vấn đề lý luận về giải quyết việc làm ở nông thôn51.1.1. Một số khái niệm cơ bản về dân số.51.1.2.Khái niệmviệc làm.51.1.3. Khái niệm giải quyết việc làm61.1.4. Khái niệm thất nghiêp61.1.5. Khái niệm thiếu việc làm61.1.6. Khái niệm lao động và lao động nông thôn71.2. Vai trò của công tác giải quyết việc làm71.2.1. Vai trò của công tác giải quyết việc làm với huyện Sông Mã – tỉnh Sơn La.71.2.2. Vai trò của công tác giải quyết việc làm đối với người lao động tại huyện Sông Mã.81.2.3. Vai trò của công tác giải quyết việc làm với xã hội81.3. Nội dung chính của công tác giải quyết việc làm.91.3.1. Công tác giải quyết việc làm theo Pháp luật Việt Nam91.3.2. Chính sách giải quyết việc làm ở nước ta.101.3.3. Theo chính sách giải quyết việc làm của tỉnh Sơn La.121.3.3.1. Tạo việc làm từ phát triển kinh tế xã hội121.3.3.2.Tạo việc làm từ hoạt động xuất khẩu lao động141.3.3.3. Tạo việc làm từ hoạt động cho vay vốn giải quyết việc làm141.4. Các yếu tố ảnh hưởng141.4.1. Yếu tố bên ngoài141.4.2. Các yếu tố bên trong151.5.Đánh giá chung về vấn đề giải quyết việc làm tại huyện Sông Mã.15CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TRONG VIỆC NÂNG CAO GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TẠI HUYỆN SÔNG MÃ.162.1. Tình hình kinh tế của huyện.162.2. Tình hình nguồn lao động và thị trường lao động của huyện Sông Mã172.2.1. Tình hình nguồn lao động172.2.2. Tình hình thị trường lao động của huyện Sông mã.202.3. Thực trạng giải quyết việc làm cho lao động nông thôn huyện Sông Mã.232.3.1. Số lao động được tạo việc làm:242.4. Thực trạng giải quyết việc làm thông qua đào tạo nghề272.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác giải quyết việc làm.302.5.1. Yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến công tác giải quyết việc làm tại huyện Sông Mã.302.5.2. Các yếu tố chủ quan ảnh hưởng tới công tác giải quyết việc làm tại huyện Sông Mã.312.5.2.1. Điều kiện tự nhiên:312.5.2.2. Điều kiện kinh tế xã hội322.5.2.3. Tình hình xóa đói giảm nghèo của huyện.332.6. Kết quả đạt được trong công tác giải quyết việc làm của huyện Sông mã.352.7. Những vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân trong công tác giải quyết việc làm huyện Sông mã.382.7.1. Những vấn đề còn tồn tại382.7.2. Nguyên nhân39Chương 3. GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO HUYỆN SÔNG MÃ.413.1. Phương hướng hoạt động giai đoạn 20162020413.2. Mục tiêu hoạt động433.2.1.Tạo việc làm từ phát triển kinh tế xã hội433.2.2.Tạo việc làm từ hoạt động cho vay vốn giải quyết việc làm453.2.3. Tạo việc làm từ hoạt động xuất khẩu lao động453.3. Một số giải pháp chủ yếu góp phần giải quyết việc làm cho người lao động ở nông thôn huyện Sông mã, Thành phố Sơn La.453.3.1. Giải pháp cụ thể.463.4. Một số khuyến nghị trong công tác giải quyết việc làm.503.4.1. Khuyến nghị với phòng LĐ TBXH huyện Sông Mã503.4.2. Khuyến nghị với UBND huyện Sông Mã513.4.3. Khuyến nghị với nhà nước.52C. KẾT LUẬN53DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO54 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan trước quý trường Đại học Nội vụ Hà Nội báo cáo thực tập với đề tài “Công tác giải việc làm huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La -Thực trạng giải pháp” cơng trình nghiên cứu riêng em Các nội dung nghiên cứu báo cáo trung thực chưa công bố hình thức Những số liệu bảng biểu phục vụ cho cơng tác phân tích, nhận xét, đánh giá thân em thu thập từ nguồn khác có ghi rõ ràng phần tài liệu tham khảo Ngoài ra, báo cáo sử dụng số nhận xét, kết đánh giá số liệu số tác giả, quan tổ chức khác có trích dẫn thích nguồn gốc Nếu phát có gian dối em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm nội dung trongbài báo Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Sinh viên thực HÀ THỊ HỒNG LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập sinh hoạt trường, dạy dỗ, truyền đạt tận tình Q thầy Khoa Tổ chức quản lý nhân lực Trường Đại học Nội vụ Hà Nội cung cấp cho em nhiều kiến thức chuyên ngành Quản trị nhân lực cho em biết thêm kiến thức Em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Thầy cô khoa Tổ chức quản lý nhân lực tận tình hướng dẫn,giải đáp khó khăn, vướng mắc để em hồn thành báo cáo Xin kính trọng ghi lại lòng biết ơn sâu sắc đến lãnh đạo tồn thể Cán bộ, cơng chức làm việc phòng Lao động – Thương binh Xã hội tận tình hướng dẫn giúp đỡ em thời gian nghiên cứu đề tài công tác giải việc làm huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, thực trạng giải pháp Kính chúc Quý thầy lãnh đạo phòng Lao động – Thương binh Xã hội tồn thể cán bộ, cơng chức phòng ln dồi sức khỏe, cơng tác tốt đạt nhiều thành công nghiệp sống Em xin trân trọng cảm ơn! MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN BẢNG CHỮ CÁI TÓM TẮT Từ viết tắt CHDCND CHXHCN CNH-HĐH CN - XD GDP GQVL ILO KH LĐ-TB&XH TH TM - DV Tr.đồng XKLĐ Ý nghĩa Cộng hòa dân chủ nhân dân Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Cơng nghiệp hóa – đại hóa Cơng nghiệp- Xây dựng Thu nhập bình quân đầu người Giải việc làm Tổ chức Lao động quốc tế Kế hoạch Lao động - Thương binh Xã hội Thực Thương mại dịch vụ Triệu đồng Xuất lao động PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Giải việc làm sách quan trọng quốc gia, đặc biệt nước phát triển giai đoạn có lực lượng lao động lớn đặc biệt Việt Nam giai đoạn cấu “ dân số vàng” Vấn đề giải việc làm cho người lao động phát triển thị trường lao động tiền đề quan trọng để sử dụng có hiệu nguồn lao động, góp phần tích cực vào việc hình thành thể chế kinh tế thị trường, đồng thời tận dụng lợi để bắt kịp phát triển với nước khu vực giới Nhận thức tầm quan trọng vấn đề, Đảng ta đề nhiều chủ trương đường lối thiết thực với chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011 – 2020 nêu rõ: “Thực tốt sách lao động, việc làm, tiền lương, thu nhập nhằm khuyến khích phát huy cao lực người lao động Bảo đảm quan hệ lao động hài hồ, cải thiện mơi trường điều kiện lao động Đẩy mạnh dạy nghề tạo việc làm Nâng cao chất lượng hiệu hoạt động đưa người lao động Việt Nam làm việc ởnước ngoài…” Tuy nhiên so với yêu cầu thực tế nước ta nay, theo thông tin từ Tổng cục thống kê cho biết, tỷ lệ thất nghiệp lao động độ tuổi năm 2015 nước 2,31% (năm 2013 2,18%; năm 2014 2,10%) Công tác đào tạo nghề tạo việc làm cho lao động nông thôn, lao động người dân tộc thiểu số nhiều hạn chế, bất cập, tỷ lệ thiếu việc làm, tỉ lệ thất nghiệp người lao động cao…Vì vậy, đề tài “Cơng tác giải việc làm huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La - Thực trạng giảipháp” chọn để làm báo cáo tốt nghiệp, với hy vọng đưa giải pháp nhằm giúp công tác giải việc làm huyện Sơng mã, tỉnh Sơn la có hiệu người lao động thiếu việc làm, thất nghiệp có hội có việc làm, có thu nhập để có sống ổn định Mục tiêu nghiên cứu Như biết vấn đề giải việc làmviệc vấn đề kinh tế - xã hội có tính tồn cầu, mối quan tâm nhiều quốc gia giới Ngày nay, quan niệm phát triển hàm chứa tăng trưởng kinh tế đôi với tiến bộ, công xã hội; xố đói giảm nghèo, giảm thiểu thất nghiệp… Có việc làm giúp cho thân người lao động có thu nhập ổn định sống, làm lành mạnh hoá quan hệ xã hội Vì thực thành cơng cơng tác giải việc làm hiệu Đảng, Nhà nước địa phương phải phối hợp với để đưa biện pháp phù hợp đạt hiệu Vì đề tài đặt mục tiêu để thực hiện: - Đề tài góp phần hệ thống hóa mặt lý luận vấn đề giải việc làm tăng thu nhập cho lao động nông thôn - Đánh giá thực trạng lao động việc làm lao động nông thôn địa bàn huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La - Đánh giá thực trạng thu nhập lao động nông thôn địa bàn huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La - Phát nguyên nhân ảnh hưởng yếu tố tác động tới việc làm thu nhập nông dân huyện - Đưa giải pháp chủ yếu nhằm giải việc làm tăng thu nhập cho lao động nông thôn huyện Sông Mã Phạm vi nghiên cứu 3.1 Không gian nghiên cứu Phòng Lao động - thương binh Xã hội Số điện thoại: 0212.3836 147 Địa chỉ:Tổ 10, thị trấn Sông mã, huyện Sông mã, tỉnh Sơn La 3.2 Thời gian nghiên cứu Tìm hiểu Cơng tác giải việc làm huyện Sông mã, tỉnh Sơn La – Thực trạng giải pháp khoảng thời gian từ năm 2010 đến năm năm 2017 Vấn đề nghiên cứu Đề tài nghiên cứu: “ Công tác giải việc làm huyện Sông mã, tỉnh Sơn La- Thực trạng Giải pháp” 5 Phương pháp nghiên cứu Trong trình thực đề tài em chọn số phương pháp sau để phù hợp với tình hình địa phương đề tài nghiên cứu: - Phương pháp thu thập, tổng hợp, phân tích số liệu: Em tiến hành thu thập thông tin theo đối tượng mục tiêu nghiên cứu đề tài Những thông tin bao gồm văn quy phạm pháp luật, báo cáo tình hình giải việc làm huyện số liệu phòng ban có liên quan - Phương pháp quan sát: Trong thời gian nghiên cứu đề tài em chủ động quan sát vấn đề liên quan tới trình thực số Đề án, Chương trình liên quan đến giải việc làm địa phương thời gian nghiên cứu - Phương pháp xử lý, phân tích thơng tin: Từ số liệu điều tra, thu thập xử lý thơng tin bảng biểu, sơ đồ, tính toán số liệu excel… Ý nghĩa đề tài 6.1 Ý nghĩa mặt lý luận Góp phần làm rõ thêm vấn đề lý luận vấn đề lao động việc làm, giải việc làm cho niên điều kiện kinh tế thị trường nước ta nói chung huyện Sơng mã nói riêng 6.2 Ý nghĩa mặt thực tiễn - Phân tích, đánh giá thực trạng giải việc làm cho người lao động huyện miền núi thuộc tỉnh Sơn La - Làm rõ ý nghĩa tầm quan trọng vấn đề giải việc làm với phát triển kinh tế - xã hội huyện với người lao động huyện Sông Mã - Đề tài làm tài liệu tham khảo cho quan quản lý nghiên cứu, hoạch định sách đạo thực tiễn huyện Sông Mã vấn đề giải việc làm cho lao động miền núi Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, phần kết luận phần nội dung khóa luận bao gồm chương sau: Chương Cơ sở lý luận công giải việc làm Chương Phân tích thực trạng cơng tác giải việc làm huyện Sông Mã- tỉnh Sơn La Chương Một số giải pháp khuyến nghị nhằm giải việc làm huyện Sông Mã- tỉnh Sơn La PHẦN NỘI DUNG Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM 1.1 Một số vấn đề lý luận giải việc làm nông thôn 1.1.1 Một số khái niệm dân số Dân số: Là sở đề hình thành lực lượng lao động Dân số biến động có tác động trực tiếp gián tiếp đến quy mô, cấu phân bố theo không gian dân số độ tuổi lao động Dân số độ tuổi lao động: Là người độ tuổi lao động theo quy định pháp luật : nước ta nay, theo Bộ luật lao động quy định độ tuổi lao động người đủ 15 tuổi đến 60 tuổi ( nam) đủ 15 tuổi đến 55 tuổi ( nữ) Giáo trình khoa kinh tế lao động trường Đai học kinh tế Quốc dân Hà Nội đưa khái niệm dân số hoạt động kinh tế gồm: “ Những người độ tuổi lao động có việc làm người chưa có việc làm tìm việc làm” Nguồn lao động lực lượng lao động: Theo giáo trình kinh tế phát triển trường Đại học kinh tế quốc dân(2005) đưa khái niệm: “ Nguồn lao động phận dân số độ tuổi lao động theo quy định pháp luật có khả lao động, có nguyện vọng tham gia hoạt động người độ tuổi lao động( độ tuổi lao động) làm việc ngành kinh tế quốc dân” 1.1.2.Khái niệmviệc làm Theo ILO thì: "Việc làm hoạt động lao động trả công tiền vật" Và cách nhìn mới, quan niệm việc làm thể điều chỉnh Bộ luật Lao động nước CHXHCN Việt Nam Điều 13 chương II Luật quy định: “Mọi hoạt động lao động tạo nguồn thu nhập không bị pháp luật ngăn cấm thừa nhận việc làm” Từ quy định quan điểm khác đưa khái niệm chung việc làm sau: Việc làm hoạt động lao động sản xuất tất lĩnh vực đời sống xã hội mang lại thu nhập cho người lao động mà không bị pháp luật ngăn cấm 1.1.3 Khái niệm giải việc làm Giải việc làm: Là trình tạo cải vật chất (số lượng, chất lượng, tư liệu sản xuất), sức lao động (số lượng, chất lượng sức lao động) điều kiện kinh tế xã hội khác 1.1.4 Khái niệm thất nghiêp Theo khái niệm tổ chức lao động quốc tế (ILO), thất nghiệp (theo nghĩa chung nhất) tình trạng tồn số người độ tuổi lao động muốn có việc làm khơng thể tìm việc làm mức tiền cơng định Người thất nghiệp người độ tuổi lao động có khả lao động, khơng có việc làm có nhu cầu tìm việc làm 1.1.5 Khái niệm thiếu việc làm Thiếu việc làm: Theo tổ chức lao động quốc tế (ILO): Người thiếu việc làm người tuần lễ tham khảo có số làm việc mức quy định chuẩn cho người có đủ việc làm có nhu cầu làm thêm Ở Việt Nam theo hướng dẫn điều tra lao động việc làm Bộ Lao động Thương binh Xã hội: "Người thiếu việc làm người có số làm việc tuần lễ điều tra 40 có số làm việc nhỏ số quy định họ có nhu cầu làm việc" Theo số chuyên gia sách lao động việc làm thì: “Người thiếu việc làm người làm việc có mức thu nhập mức lương tối thiểu họ có nhu cầu làm thêm.” Thiếu việc làm tồn hai dạng: Thứ nhất: Thiếu việc làm vơ hình: tình trạng làm việc đủ vượt chuẩn quy định số làm việc có suất, thu nhập thấp họ có nhu cầu tìm kiếm thêm tìm việc khác Thứ hai: Thiếu việc làm hữu hình: dùng để người lao động có việc làm số làm việc quy định chuẩn họ có nhu cầu tìm việc làm thêm 1.1.6 Khái niệm lao động lao động nông thôn a Khái niệm lao động Lao động hoạt động có mục đích người, thơng qua hoạt động người tác động vào giới tự nhiên, cải biến chúng thành vật có ích, phục vụ nhu cầu người Theo giáo trình: Kinh tế học trị Mác – Lênin viết: “ Lao động hoạt động có mục đích, có ý thức người nhằm tạo sản phẩm phục vụ nhu cầu đời sống người” Theo luật lao động nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam viết: “ Lao động hoạt động quan trọng người, tạo cải vật chất giá trị tinh thần xã hội” b Khái niệm lao động nông thôn Lao động nông thôn phận lực lượng lao động, bao gồm toàn người lao động dạng tích cực (lao động làm việc kinh tế quốc dân) thuộc khu vực địa lý bao trùm toàn dân số nơng thơn 1.2 Vai trò cơng tác giải việc làm 1.2.1 Vai trò cơng tác giải việc làm với huyện Sông Mã – tỉnh Sơn La Tổng diện tích tự nhiên huyện Sơng Mã 163.992,3 Dân số 142.400 người.Huyện Sông Mã gồm 19 đơn vị hành Thị trấn Sơng Mã 18 xã Dân số độ tuổi lao động 101.320 (người), số người có việc làm 91.161 (người) Từ thực tiễn vấn đề Lao động - Việc làm nước ta cho thấy: Việc nghiên cứu, xây dựng thực chương trình giải việc làm, khắc phục tình trạng thiếu việc làm nước ta nói chung khu vực miền núi nói riêng yêu cầu quan trọng thiết chiến lược phát triển kinh tế xã hội bền vững Cũng huyện miền núi khác, huyện Sông Mã đối mặt với vấn đề khó khăn như: có dân số đơng, kinh tế chậm phát triển, sản xuất chịu nhiều ảnh hưởng tự nhiên, thu nhập, chi phí đầu tư vào nơng thôn 10 Chất lượng tay nghề lao động chưa đáp ứng theo yêu cầu thị trường Về phía người lao động, khả tiếp cận với khoa học kĩ thuật - thị trường nhạy bén, nhận thức hạn chế Một phận lao động có kinh nghiệm nghề nghiệp mang tính chất truyền nối Hiện làng nghề truyền thống huyện khuyến khích khơi phục phát triển, vốn ít, chủ yếu lao động thủ công, chất lượng hàng hóa chưa đáp ứng thị hiếu khách hàng, thị trường bó hẹp Điều cho thấy làng nghề truyền thống chưa phát huy tiềm Như vậy: Để giải việc làm cho lao động huyện Sông mã đạt kết mong đợi vấn đề mà cần quan tâm nhiều cấp ủy đảng, quyền việc hỗ trợ kinh phí GQVL phương án thực Đối với lao động nông thôn giải việc làm chỗ cần thiết nhất, thông qua phát triển làng nghề truyền thống, dịch vụ, đa dạng hóa loại trồng như: lúa, ngô, khoai, sắn, lạc, đậu … tùy theo thời kỳ, đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu thị trường lao động thời kỳ Bên cạnh xem xét vấn đề giải việc làm phương diện để có biện pháp tối ưu khả thi phù hợp với điều kiện thực tế lao động nơng thơn Hiệu chương trình giải việc làm giai đoạn chưa cao, tính ổn định, bền vững việc làm hiệu tạo việc thấp, công tác xuất lao động chưa tương xứng với nguồn nhân lực nhu cầu nhân dân Chất lượng tay nghề lao động chưa đáp ứng theo yêu cầu thị trường 43 Chương GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO HUYỆN SÔNG MÃ 3.1 Phương hướng hoạt động giai đoạn 2016-2020 Số T Đơn Chỉ tiêu vị T tính Thực năm 2015 (Số liệu Tổng dân số Dân số độ tuổi lao Người Người theo BC) 135,617 87,676 động Dân số độ tuổi lao Người 80,763 KH năm 2016 Kế hoạch năm 20162020 152,440 102,202 99,521 động có khả lao động Tổng số lao động Người 1,775 1,350 6,550 tạo việc làm từ chương trình phát triển kinh tế - xã hội: Trong đó: - Nữ: *Chia theo ngành: Nông nghiệp: Chăn nuôi Trồng trọt Thuỷ sản Công nghiệp: Công nghiệp chế biến Công nghiệp khai thác Sản xuất phân phối 225 375 300 250 1,500 1,100 200 250 80 1,250 500 Người Người " " " Người " " " điện Xây dựng " Thương mại, dịch vụ, du " lịch Vốn vay 120 Số lao động làm 855 332 468 55 120 20 70 30 250 300 - Người 22 44 1,200 1,500 Ghi tỉnh (Trong nước) Trong đó: - Lao động nữ: Lao động xuất Người Người lao động Trong đó:- Lao động Người 30 210 25 10 nữ: Tổng số lao động tạo 1,797 1,436 việc làm (4+5+6): Giải việc làm cho 7.075 lao động gồm: 7,075 a) Giải việc làm từ chương trình phát triển kinh tế - xã hội: 6.550 lao động (Nông, lâm, ngư nghiệp: 1.200 lao động; Công nghiệp: 1.500 lao động; Xây dựng: 1.500 lao động; Thương mại,dịch vụ,du lịch: 1.100 lao động; Cho vay vốn giải việc làm: 1.250 lao động) b) Giải việc làm từ xuất lao động: 25 lao động c) Cung ứng lao động cho khu cơng nghiệp ngồi tỉnh: 500 lao động - Giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp lao động chưa có việc làm khu vực thị trấn ổn định tỷ lệ sử dụng thời gian lao động khu vực nông thôn Tạo việc làm đảm bảo việc làm cho người có khả lao động có nhu cầu làm việc Giúp cho người lao động chưa có việc làm sớm có việc làm Người thiếu việc làm có việc làm khơng ổn định, hiệu thấp có thêm việc làm, việc làm ổn định, mang lại hiệu cao Chuyển dịch cấu lao động theo hướng tích cực, giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp, tăng tỷ lệ lao động công nghiệp - xây dựng, thương mại dịch vụ 3.2 Mục tiêu hoạt động 3.2.1.Tạo việc làm từ phát triển kinh tế - xã hội - Phát triển nông, lâm, ngư nghiệp: +Tiếp tục đạo đầu tư thâm canh, tăng vụ sản xuất nơng nghiệp, đưa số giống có suất, chất lượng, hiệu kinh tế cao vào sản xuất, lựa chọn giống ngắn ngày có suất cao gieo trồng vụ xuân hè.Tập 45 trung cải tạo vườn tạp để trồng giống ăn chất lượng cao, trọng tâm cải tạo vườn nhãn, xoài, già cỗi để nâng cao chất lượng sản phẩm + Đẩy mạnh trồng rừng bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất Tổ chức quản lý chăm sóc có hiệu vốn rừng có, tiếp tục triển khai dự án bảo vệ rừng + Tiếp tục đẩy mạnh phát triển ngành chăn nuôi, trọng tâm phát triển đàn gia súc ăn cỏ theo hướng sản xuất hàng hoá nhằm khai thác lợi huyện Tăng cường cơng tác phòng chống rét, chống đói, phòng chống dịch cho đàn gia súc + Tuyên truyền vận động, hướng dẫn khuyến khích phát triển ni trồng thủy sản diện tích ao, hồ có địa bàn huyện đảm bảo nhu cầu thực phẩm sản xuất thành hàng hoá cải thiện sống góp phần xố đói, giảm nghèo khu vực nông thôn - Phát triển công nghiệp: + Khuyến khích doanh nghiệp địa bàn đẩy mạnh mở rộng sản xuất tạo thêm việc làm; Thu hút nhà đầu tư vào chế biến nông lâm sản, đầu tư phát triển mở rộng sản xuất từ sản phẩm huyện + Thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế, nâng cao chất lượng lao động lực cạnh tranh doanh nghiệp có địa bàn +Tiếp tục tăng cường cơng tác khuyến cơng, phát triển tiểu thủ cơng nghiệp, hình thành điểm sản xuất tiểu thủ công nghiệp quy mô hộ gia đình hướng vào sản xuất hàng tiêu dùng chính, nhằm chuyển đổi cấu lao động nơng thơn theo hướng cơng nghiệp hố, đại hố - Đầu tư xây dựng: + Nâng cao hiệu công tác quản lý đầu tư xây dựng, tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, khuyến khích, thu hút nhà đầu tư có tiềm đầu tư vào xây dựng nhà máy sản xuất chế biến huyện + Điều tiết linh hoạt nguồn ngân sách huyện huy động tối đa nguồn lực hỗ trợ Tỉnh, Trung ương, đóng góp doanh nghiệp, nhân dân nguồn vốn đầu tư ngân sách cho việc đầu tư đồng sở hạ 46 tầng nâng cấp mạng lưới giao thông, kiên cố hố hệ thống kênh mương, xây dựng nơng thơn theo lộ trình, kế hoạch + Tăng cường cơng tác quy hoạch, phát triển thị trấn cụm dân cư (thị tứ) Khai thác tiềm năng, sử dụng có hiệu nguồn lực tổ chức doanh nghiệp huyện đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, xây dựng sở hạ tầng địa bàn huyện - Phát triển thương mại dịch vụ, du lịch + Tăng cường xúc tiến thương mại, tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích thành phần kinh tế tham gia phát triển loại hình dịch vụ, đa dạng hóa loại hình sản phẩm hàng hóa, chủ động tìm kiếm thị trường, thực giải pháp để đưa hàng hóa Sơng Mã hội nhập với thị trường, thúc đẩy phát triển thương mại nông thôn Tổ chức hội chợ xúc tiến thương mại địa bàn huyện, đẩy mạnh giao thương hàng hố nơng, lâm sản hàng bách hoá tổng hợp, xã vùng sâu, vùng xa huyện + Phát triển hệ thống dịch vụ vận tải đường bộ, nâng cao chất lượng phục vụ đáp ứng yêu cầu vận chuyển hàng hóa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thơng hàng hóa, xã vùng sâu, vùng xa huyện + Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cộng đồng hoạt động du lịch, gắn với công tác bảo vệ môi trường, phục vụ cho phát triển du lịch xanh, bền vững Khuyến khích tổ chức cá nhân tham gia kinh doanh du lịch xây dựng sản phẩm du lịch phong phú, độc đáo, mang sắc thái riêng Sơn La nói chung Sơng Mã nói riêng 47 3.2.2.Tạo việc làm từ hoạt động cho vay vốn giải việc làm - Tạo điều kiện thuận lợi cho sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ vừa, người lao động vay vốn với lãi suất ưu đãi từ quỹ giải việc làm, để đầu tư phát triển, mở rộng sản xuất, tạo việc làm ổn định cho người lao động doanh nghiệp thu hút thêm lao động vào làm việc doanh nghiệp - Cho vay với dự án khởi doanh nghiệp, phát triển sản xuất niên; dự án giải việc làm cho niên hoàn thành nghĩa vụ quân lao động bị thu hồi đất nông nghiệp, lao động nữ nông thôn - Thực cho vay ủy thác tổ chức trị - Xã hội địa bàn huyện thơng qua ngân hàng sách xã hội huyện 3.2.3 Tạo việc làm từ hoạt động xuất lao động Tăng cường tuyên truyền chủ trương sách Đảng Nhà nước xuất lao động đến người lao động, phối hợp đơn vị hoạt động xuất lao động tổ chức giáo dục, định hướng nâng cao nhận thức, ý thức người lao động tham gia xuất lao động.Triển khai thực tốt sách hỗ trợ người lao động xuất lao động theo Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm Dạy nghề giai đoạn 2016-2020 3.3 Một số giải pháp chủ yếu góp phần giải việc làm cho người lao động nông thôn huyện Sông mã, Thành phố Sơn La - Xây dựng, hoàn thiện chế quản lý nhà nước lao động việc làm Bên cạnh không ngừng tăng cường hoạt động tạo việc làm, tạo việc làm cho lao động nông thôn Có nhiều chương trình, dự án như: giải việc làm, hỗ trợ vay vốn, đầu tư sản xuất, đầu tư xây dựng sở hạ tầng nơng thơn…ngày có tính khả thi hiệu Cần trọng vấn đề bồi dưỡng nâng cao kiến thức nghiệp vụ giải việc làm thành lập trung tâm tư vấn pháp luật, tư vấn lao động, dịch vụ việc làm - Hồn thiện sách lao động việc làm theo hướng xã hội hóa giải việc làm, cải tiến sách tiền lương, thu nhập, bảo hiểm thất nghiệp - Tạo điều kiện, môi trường thuận lợi như: thuế, vị trí địa lý, đơn giản thủ 48 tục hành chính, trọng mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm…để thu hút nhà đầu tư nước bỏ vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác tiềm vốn có địa bàn huyện Đào tạo, hướng nghiệp đưa lao động làm việc nước 3.3.1 Giải pháp cụ thể * Đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn - Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, đặc biệt coi trọng công tác phát triển trồng - vật nuôi Chọn lọc đưa loại giống, vật nuôi có suất cao, chất lượng tốt phù hợp với điều kiện sinh thái vùng Như cần thực tốt công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư Cung cấp đầy đủ thông tin khoa học kỹ thuật cho người sản xuất, đồng thời hướng dẫn bà nông dân lựa chọn công nghệ phù hợp với điều kiện sản xuất địa phương - Làm tốt công tác xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn phù hợp với yêu cầu hoạt động cơng nghệ - Rà sốt quỹ đất cho phát triển nông, lâm nghiệp nuôi trồng thuỷ sản đồng thời lập dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất - Xây dựng nhân rộng mơ hình kinh tế trang trại sản xuất hàng hoá tập trung, trang trại chăn nuôi tập trung lợn siêu nạc, trồng rừng, phát triển rừng chăn ni bò theo hướng mơ hình cơng nghiệp - Phát triển cơng nghiệp chế biến, tiêu thụ hàng hố nơng sản cho nông nghiệp - nông thôn Khôi phục phát triển làng nghề truyền thốngđặc biệt ngành dệt thổ cẩm ngành nghề cần UBND huyện Sông mã quan chun mơn quan tâm gìn giữ - Cơng tác tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho mặt hàng ngành nông, lâm ngư nghiệp cần đẩy mạnh * Phát triển đa dạng hố loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh tạo việc làm cho người lao động nông thôn - Phát triển kinh tế hộ gia đình: + Khuyến khích hộ gia đình việc hỗ trợ trồng- giống 49 kỹ thuật để hộ gia đình phát triển sản xuất giống + Tạo nguồn vốn, cho vay vốn để hộ có điều kiện phát triển sản xuất đặc biệt hộ nghèo có định hướng phát triển cụ thể phù hợp Cùng với việc cho vay vốn phải hướng dẫn bà cách làm ăn, kinh doanh, chi tiêu tiết kiệm để thoát nghèo bền vững + Phổ cập kỹ thuật cấp tốc cho hộ tiến hành sản xuất có hiệu Nhân rộng mơ hình sản xuất có hiệu kinh tế cao khu vực nông thôn + Tăng cường công tác truyền thông giới thiệu sản phẩmnông sản, đặc sảncủa địa phương - Phát triển kinh tế tập thể với nòng cốt hợp tác xã: + Cải tiến biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu hoạt động hợp tác xã nông nghiệp, phi nông nghiệp Phát triển đa dạng hình thức lĩnh vực: chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, chế biến sau thu hoạch, sản xuất hàng thủ công mĩ nghệ…ở nơi có nhu cầu điều kiện + Xây dựng số mơ hình hợp tác xã nơng nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp kiểu với hiệu cao nhân rộng - Phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ: + Quy hoạch phát triển ngành nghề địa bàn huyện, công bố quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu để người dân doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư có thơng tin đầy đủ xác + Khuyến khích doanh nghiệp thành phần kinh tế phát triển nhanh bền vững * Nâng cao hiệu nguồn quỹ quốc gia giải việc làm - Sử dụng tối đa nguồn vốn hỗ trợ ngân hàng cấp đồng thời chủ động khai thác nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi, lãi suất thấp địa phương, chương trình dự án tài trợ nước, quốc tế có sách ưu đãi, tạo việc làm để đảm bảo nguồn vốn cho vay - Nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu phối hợp ngân hàng sách xã hội cấp với lãnh đạo quyền địa phương, ngành LĐTB&XH, tổ chức trị xã hội tham gia cho vay vốn, trung tâm 50 đào tạo, dịch vụ XKLĐ Thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện, kịp thời phát chấn chỉnh sai sót điều hành, đảm bảo sử dụng vốn cho vay hiệu quả- mục đích - Củng cố, nâng cao vai trò, trách nhiệm hiệu hoạt động điểm giao dịch xã, tổ tiết kiệm cho vay vốn - Phối hợp lồng ghép chương trình, hướng dẫn cách làm ăn để nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn vay - Làm tốt công tác thẩm định kế hoạch dự án, lựa chọn dự án có tính khả thi cho vay vốn ưu đãi; đảm bảo hộ nghèo, khó khăn vay vốn * Đẩy mạnh phát triển hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm, tăng cường hoạt động dịch vụ, giới thiệu việc làm cho người lao động - Nâng cao lực đại hoá trung tâm DVVL, xây dựng sở vật chất theo hướng đại hố Ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào hoạt động DVVL Nâng cấp trang thiết bị dạy nghề nâng cao lực, tŕnh độ đội ngũ làm công tác dịch vụ việc làm - Đa dạng hố hình thức hoạt động trung tâm dịch vụ việc làm như: tổ chức giao lưu gặp gỡ người sử dụng lao động người lao động, tổ chức buổi hội thảo lao động việc làm, mở rộng đội ngũ cộng tác viên, mở rộng hình thức dịch vụ việc làm - Thực quản lý Nhà nước, tăng cường công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm Phát kịp thời kiên xử lý hành vi lừa đảo môi giới việc làm - Thúc đẩy tổ chức hội chợ việc làm, phát triển thị trường lao động theo hướng tăng cường giao dịch trực tiếp người lao động người sử dụng lao động, nối cung - cầu lao động tỉnh nước, giải việc làm cho người lao động cách nhanh - Tuyên truyền đến người lao động chức dịch vụ mà trung tâm dịch vụ đáp ứng, tăng độ tin cậy người lao động đến với trung tâm vấn đề định hướng nghề nghiệp lựa chọn việc làm - Hỗ trợ trực tiếp để giải việc làm cho đối tượng "yếu thế" 51 xã hội * Đẩy mạnh công tác dạy nghề cho người lao động nông thôn - Tăng cường đào tạo đội ngũ cơng nhân kỹ thuật có tay nghề cao nhằm nâng cao chất lượng lao động, chất lượng hàng hóa suất - Đa dạng hóa đào tạo tiến tới xã hội hóa đào tạo nghề cơng nhân kỹ thuật - Có chiến lược quy hoạch tổng thể đối tượng ngành nghề đào tạo phù hợp với vùng, thời kỳ đào tạo cách có hệ thống - Mở rộng nâng cấp sở dạy nghề huyện, tăng quy mô đào tạo tạo điều kiện thuận lợi để học viên khu vực nông thôn tham gia học nghề.Theo dõi, giám sát chặt chẽ nội dung, chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn đảm bảo chất lượng dạy nghề, phù hợp với thực tế người học yêu cầu thị trường - Đa dạng hố hình thức đào tạo nghề cho người lao động nông thôn: đào tạo chỗ, đào tạo liên kết, tổ chức dạy nghề lưu động cho bà nông dân Phát triển hình thức đào tạo kèm cặp, truyền nghề, dạy nghề tư nhân, đào tạo khuyến nông, khuyến lâm Kết hợp vừa học vừa thực hành, dạy nghề cách trực quan sinh động phù hợp với trình độ lao động nơng thơn người lao động tận dụng thời gian nông nhàn cho việc học - Khuyến khích doanh nghiệp, sở sản xuất kinh doanh thành lập sở đào tạo nghề phục vụ nhu cầu lao động kỹ thuật phù hợp với công nghệ sản xuất làng nghề, doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, chế biến nông - lâm sản, thủ công mỹ nghệ : nghề dệt thổ cẩm, thêu thủ công ngành nghề cần trọng phát triển khơng lưu giữ lại nét đẹp văn hóa người dân tộc tây bắc mà đem lại hiệu kinh tế cao * Đẩy mạnh công tác xuất lao động - Tuyên truyền sâu rộng văn hướng dẫn xuất lao động phương tiện thông tin đại chúng - Làm tốt cơng tác đào tạo đội ngũ lao động có chất lượng cao, đặc biệt 52 cần phải trọng công tác đào tạo ngoại ngữ cho lao động trước XKLĐ sang nước - Cần có sách hỗ trợ kinh phí đào tạo cho lao động thuộc diện sách để họ có đủ điều kiện XKLĐ - Chú trọng chương trình, sách hậu XKLĐ để tận dụng nguồn vốn, tay nghề người lao động sau lao động nước ngồi khuyến khích người XKLĐ sau trở đầu tư kinh doanh ngành nghề thiết thực góp phần khai thác tiềm địa phương - Về tuyên truyền giáo dục: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cấp, ngành, thành phần kinh tế nhân dân để tạo cho người chuyển biến nhận thức lĩnh vực việc làm Vấn đề việc làm phải tuyên truyền thường xuyên phương tiện thông tin đại chúng báo chí, truyền hình, truyền Việc tuyên truyền để người thấy giải việc làm trách nhiệm ngành, người, trách nhiệm tồn xã hội, khơi dậy tính động sáng tạo, chủ động tìm việc làm, tự tạo việc làm, không trông chờ vào nhà nước 3.4 Một số khuyến nghị công tác giải việc làm 3.4.1 Khuyến nghị với phòng LĐ - TB&XH huyện Sơng Mã - Nắm bắt chặt chẽ tình hình hoạt động doanh nghiệp địa bàn, từ thực tốt pháp luật lao động người lao động về: Bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ đồng thời cầu nối việc tạo việc làm cho lao động nông thôn vào làm việc doanh nghiệp - Trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thơn, Phòng có trách nhiệm liên hệ, lựa chọn ký hợp đồng dạy nghề với Trung tâm dạy nghề có chất lượng dạy nghề tốt huyện lân cận tiếp tục liên kết đào tạo với trung tâm dạy nghề huyện Mường La,Sở nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Sơn La, Sở Lao động – Thương binh xã hội để thực dạy nghề cho lao động nông thôn huyện Đồng thời thực tốt việc giám sát, kiểm tra thời gian chất lượng dạy nghề Trung tâm đảm bảo quyền lợi học nghề cho người học 53 - Làm tốt chức cầu nối người lao động người chủ sử dụng lao động, Phòng tham mưu cho UBND huyện phối hợp với ban ngành, đoàn thể huyện để tổ chức hiệu hội chợ việc làm, giúp lao động chưa có việc làm thiếu việc làm địa bàn huyện tìm việc làm phù hợp - Cần theo dõi, kiểm tra định kỳ việc thực chương trình vay vốn, dự án để có kế hoạch chỉnh đốn kịp thời, tránh sai sót, thất khơng cần thiết Bên cạnh tổ chức xây dựng nhiều chương trình giải việc làm, dự án vay vốn, tổ chức đánh giá hiệu chương trình, dự án, đồng thời tổng hợp ý kiến, đưa chương trình mang tính khả thi cao phù hợp với tình hình thực tế huyện - Với cán nhân viên làm lĩnh vực lao động việc làm, tổ chức có quy mơ đợt tập huấn nâng cao kiến thức, đào tạo cán giỏi chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ cơng tác chun mơn Có biện pháp khuyến khích tinh thần phấn đấu vươn lên công việc cán nhân viên - Nâng cao quy mô, phạm vi hoạt động dự án xuất lao động nhằm tạo hội tiếp xúc với nhiều hội cho người lao động Trong đào tạo lao động xuất khẩu, quan tâm hàng đầu ngôn ngữ, pháp luật lao động nước đến Như đảm bảo quyền lợi cho người lao động Bên cạnh củng cố phát triển doanh nghiệp xuất lao động trực tiếp, hỗ trợ tín dụng vay vốn đặc biệt em diện sách người nghèo với lãi suất ưu đãi 3.4.2 Khuyến nghị với UBND huyện Sông Mã - Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, phân định rõ chức quản lý nhà nước quản lý nghiệp cõ sở xếp tổ chức máy phù hợp với nhiệm vụ đề Tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học lĩnh vực quản lý nhà nước Ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực quản lý lao động việc làm; tổ chức lồng ghép chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội với chương trình giải việc làm - Quan tâm đầu tư phát triển ngành nghề truyền thốngvì Sơng mã 54 huyện miền núi với 12 dân tộc anh em đặc biệt tập trung đa số dân tộc thái người dân lại phân bố dải rác mà để tập trung đào tạo khó Nhưng khuyến khích tạo thị trường cho ngành thủ cơng mỹ nghệ nhiều người lao động có trình độ dân trí thấp có hội tiếp xúc với việc làm đem lại thu nhập cao - Hiện Sơng mã có trung tâm dạy nghề chưa có trung tâm dịch vụ xuất lao động, trung tâm tư vấn lao động- việc làm đóng địa bàn nơng thơn để tư vấn cho người lao động cách làm ăn, lựa chọn mơ hình sản xuất kinh doanh, vay vốn, phù hợp tình hình thực tế vùng, khu vực mà Vì cần có sách đầu tư phù hợp khắc phục tình trạng 3.4.3 Khuyến nghị với nhà nước - Đầu tư phát triển ngành nghề công nghiệp, trọng trước hỗ trợ ngành công nghiệp chế biến, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp sản xuất xi măng, xây dựng phát triển có chọn lọc số ngành khai thác khoáng sản, tiếp tục đầu tư xây dựng thêm nhà máy điện để tận dụng nguồn tài nguyên nước nguồn tài nguyên khai thác vùng tây bắc - Đầu tư xây dựng cải tạo hệ thống sở hạ tầng đặc biệt giao thông nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế huyện nói riêng tỉnh Sơn la nói chung - Tiếp tục nghiên cứu, ban hành sách hỗ trợ đối tượng yếu (người tàn tật, thương binh, lao động nữ, ) tìm kiếm việc làm tự tạo việc làm - Phát triển nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm - Bộ luật nước ta sở pháp lý vấn đề việc làm Tuy nhiên việc khuyến khích tự tạo việc làm trở thành thực sống văn hướng dẫn thực luật lao động văn khác đầu tư, tài chính- tín dụng, bổ sung hồn thiện có xem xét kỹ lưỡng đến vấn đề cách đồng Vì mà tạo mơi trường pháp lý đồng khuyến khích tạo mở trì nơi làm việc, khuyến khích tự tạo việc làm 55 C KẾT LUẬN Công đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước năm qua tạo nên thay đổi đáng kể khu vực nơng thơn nói chung nơng thơn Sơng Mã nói riêng Người lao động khu vực nơng thơn chủ thể trực tiếp thực q trình CNH - HĐH nơng nghiệp - nông thôn Họ người tiếp thu ứng dụng tri thức, thành tựu khoa học kỹ thuật công nghệ vào sản xuất Chính vậy, Giải việc làm phát huy vai trò to lớn lực lượng lao động nơng thơn có ý nghĩa định thành cơng nghiệp CNH - HĐH nông nghiệp - nông thơn Điều khơng đòi hỏi quan tâm, phấn đấu nỗ lực người lao động mà cần đến giúp đỡ Nhà nước, tầng lớp nhân dân tổ chức xã hội Giải việc làm tổng hợp chương trình đề án phát triển kinh tế, xã hội, lồng ghép chương trình phải đạo chặt chẽ, đồng bộ, sâu rộng Mỗi cấp, ngành phải có đề án, kế hoạch giải việc làm riêng phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội địa bàn Là quan quản lý Nhà nước lĩnh vực lao động, trải qua 30 năm xây dựng trưởng thành - Phòng Lao động Thương binh Xã hội Sơng Mã ln phấn đấu hồn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt công tác giải việc làm phòng quan tâm, trọng đạt thành tựu định Song tồn số hạn chế vấn đề giải việc làm cho lao động khu vực nông thôn Qua nghiên cứu thực trạng giải việc làm cho lao động khu vực nông thôn Sông Mã cho thấy mặt mạnh mặt yếu công tác Trên sở đó, vận dụng kiến thức học kết hợp với hiểu biết trình nghiên cứu thực tập em đưa số giải pháp với mong muốn góp phần giải việc làm cho lao động nông thôn Sông Mã Tạo điều kiện để người lao động khu vực phát huy phẩm chất, truyền thống tốt đẹp vào nghiệp CNH - HĐH địa bàn huyện phạm vi nước 56 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tổng kết công tác Lao động Thương binh Xã hội năm 2016, Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện Sơng Mã; Báo cáo tình hình xuất lao động năm 2016, Phòng LĐ - TB & XH huyện Sông Mã; Bộ Luật lao động 1995 (đã sửa đổi bổ sung năm 2002,2006, 2007, 2012); Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Sông Mã đến năm 2020, Uỷ ban nhân dân huyện Sơng Mã; Giáo trình Kinh tế phát triển, ĐH Kinh tế Quốc dân, đồng chủ biên: TS Phạm Ngọc Linh, TS Nguyễn Thị Kim Dung, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012; Giáo trình Quản trị nhân lực II, ĐH Lao động – Xã hội, chủ biên:TS Lê Thanh Hà, NXB Lao động - Xã hội, 2014; 8.Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 huyện Sông Mã, UBND huyện Sông Mã; Thực trạng lao động việc làm huyện Sông Mã giai đoạn 2010-2015, Phòng LĐ - TB & XH huyện Sơng Mã 57 ... lý luận công giải việc làm Chương Phân tích thực trạng cơng tác giải việc làm huyện Sông M - tỉnh Sơn La Chương Một số giải pháp khuyến nghị nhằm giải việc làm huyện Sông M - tỉnh Sơn La PHẦN... tỉnh Sơn La - Thực trạng giảipháp chọn để làm báo cáo tốt nghiệp, với hy vọng đưa giải pháp nhằm giúp công tác giải việc làm huyện Sơng mã, tỉnh Sơn la có hiệu người lao động thiếu việc làm, ... 0212.3836 147 Địa chỉ:Tổ 10, thị trấn Sông mã, huyện Sông mã, tỉnh Sơn La 3.2 Thời gian nghiên cứu Tìm hiểu Cơng tác giải việc làm huyện Sông mã, tỉnh Sơn La – Thực trạng giải pháp khoảng thời gian từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác giải quyết việc làm tại huyện sông mã, tỉnh sơn la thực trạng và giải pháp, Công tác giải quyết việc làm tại huyện sông mã, tỉnh sơn la thực trạng và giải pháp, Kết cấu đề tài, - Trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Phòng có trách nhiệm liên hệ, lựa chọn và ký hợp đồng dạy nghề với những Trung tâm dạy nghề có chất lượng dạy nghề tốt trong các huyện lân cận và tiếp tục liên kết đào tạo với trung tâm dạy nghề huyện

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay