Công tác đào tạo, bồi dưỡngcán bộ, công chức tại sở nội vụ tỉnh quảng ninh

52 15 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:36

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠNDANH MỤC TỪ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU11. Lý do chọn đề tài12. Mục tiêu nghiên cứu23. Phạm vi nghiên cứu24. Vấn đề nghiên cứu25. Phương pháp nghiên cứu26. Ý nghĩa đề tài37. Kết cấu đề tài3PHẦN NỘI DUNG4CHƯƠNG 1. CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG NINH41.1. Một số khái niệm cơ bản41.1.1.Khái niệm cán bộ,công chức41.1.2.Khái niệm Đào tạo, bồi dưỡng51.2 .Vai trò, chức năng của đào tạo, bồi dưỡng công chức61.3.Mục tiêu của đào tạo,bồi dưỡng81.4.Yêu cầu của đào tạo,bồi dưỡng81.5.Nội dung đào tạo,bồi dưỡng cán bộ, công chức91.6.Phương pháp đào tạo,bồi dưỡng cán bộ, công chức101.6.1.Phương pháp đào tạo, bồi dưỡng trong công việc101.6.2.Phương pháp đào tạo,bồi dưỡng ngoài công việc111.7. Quy trình đào tạo,bồi dưỡng công chức121.8.Yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo,bồi dưỡng131.8.1.Yếu tố bên trong tổ chức131.8.2.Yếu tố bên ngoài tổ chức16CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG NINH172.1. Khái quát chung172.1.1. Khái quát về tỉnh Quảng Ninh172.1.2. Khái quát về Sở Nội Vụ Quảng Ninh182.1.2.1. Vị trí, chức năng182.1.2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn192.1.2.3.Cơ cấu, tổ chức202.1.3.Khái quát thực trạng công tác quản trị nhân lực tại Sở Nội Vụ Quảng Ninh242.2.Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại Sở Nội262.2.1. Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức của Sở Nội Vụ tỉnh Quảng Ninh262.2.1.1.Số lượng, cơ cấu cán bộ,công chức Sở Nội Vụ Quảng Ninh262.2.1.2 Chất lượng cán bộ, công chức của Sở Nội Vụ Quảng Ninh282.2.2.Thực trạng công tác đào tạo,bồi dưỡng cán bộ,công chức Sở Nội Vụ Quảng Ninh322.2.2.1.Nhu cầu đào tạo,bồi dưỡng cán bộ,công chức322.2.2.2.Mục tiêu đào tạo,bồi dưỡng cán bộ,công chức322.2.2.3.Đối tượng đào tạo,bồi dưỡng cán bộ,công chức332.2.2.4.Nội dung của chương trình đào tạo,bồi dưỡng342.2.2.5.Hình thức đào tạo,bồi dưỡng352.2.2.6.Phương pháp đào tạo,bồi dưỡng352.2.3.Kết quả đạt được362.2.4.Hoạch định công tác đào tạo,bồi dưỡng cán bộ công chức Sở Nội Vụ Quảng Ninh trong thời gian tới362.2.4.1.Định hướng chung362.2.4.2.Mục tiêu cụ thể372.3.Đánh giá thực trạng công tác đào tạo,bồi dưỡng cán bộ,công chức Sở Nội Vụ Quảng Ninh372.3.1.Ưu điểm372.3.2.Tồn tại,hạn chế382.3.3.Nguyên nhân tồn tại, hạn chế38CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI SỞ NỘI VỤ QUẢNG NINH403.1.Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác ĐTBD CBCC Sở Nội Vụ Quảng Ninh403.1.1.Đối với Sở Nội Vụ Quảng Ninh403.1.2.Đối với các CBCC Sở Nội Vụ Quảng Ninh433.2.Một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức tại Sở Nội Vụ Quảng Ninh443.2.1.Về phía lãnh đạo Sở Nội Vụ443.2.2.Đối với cán bộ phụ trách ĐTBD453.2.3. Đối với CBCC tại Sở Nội Vụ453.2.4. Đối với nhà trường45KẾT LUẬN46DANH MỤC TÀI LIỆU KHAM KHẢO47 LỜI CẢM ƠN Nhằm trang bị cho sinh viên khoa Tổ chức Quản lý nhân lực tiếp cận với thực tiễn, hoạt động quan, doanh nghiệp; kiểm nghiệm kiến thức học; có nhìn tổng quan trình hoạt động, cấu, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quan, doanh nghiệp Vì thế, Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội tổ chức cho sinh viên tồn trường nói chung sinh viên ngành Quản trị nhân lực nói riêng có đợt thực tập ngành nghề bổ ích Qua đợt thực tập em tiếp thu nhiều kiến thức, kinh nghiệm quý báu để hiểu rõ ngành học Qua em xin bày tỏ lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội, thầy Trưởng khoa Trần Đình Thảo,giảng viên hướng dẫn trực tiếp Nguyễn Văn Tạo thầy cô khoa Tổ chức Quản lý nhân lực giảng dạy nhiệt tình, có buổi chia sẻ kinh nghiệm thực tế đầy thú vị trình học, giúp chúng em có kiến thức để hồn thành tốt đợt thực tập Bên cạnh đó, em xin chân thành cảm ơn tồn thể chú,anh chị Sở Nội Vụ Quảng Ninh giúp đỡ em trình thực tập quan; giúp em có niềm tin, lòng say mê nghề nghiệp nhận biết phẩm chất, trách nhiệm người cán sau trường công tác tạo điều kiện để em hoàn thành đợt thực tập quan trọng Mặc dù nỗ lực cố gắng hạn chế nhiều mặt nên báo cáo có thiếu xót định, em mong nhận đóng góp ý kiến q Thầy, Cơ để báo cáo hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Quảng Ninh, ngày tháng năm 2017 Sinh viên Nguyễn Phương Thảo MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu .2 Vấn đề nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .2 Ý nghĩa đề tài Kết cấu đề tài PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG NINH 1.1 Một số khái niệm 1.1.1.Khái niệm cán bộ,công chức 1.1.2.Khái niệm Đào tạo, bồi dưỡng .5 1.2 Vai trò, chức đào tạo, bồi dưỡng công chức 1.3.Mục tiêu đào tạo,bồi dưỡng 1.4.Yêu cầu đào tạo,bồi dưỡng 1.5.Nội dung đào tạo,bồi dưỡng cán bộ, công chức 1.6.Phương pháp đào tạo,bồi dưỡng cán bộ, công chức 10 1.6.1.Phương pháp đào tạo, bồi dưỡng công việc 10 1.6.2.Phương pháp đào tạo,bồi dưỡng ngồi cơng việc 11 1.7 Quy trình đào tạo,bồi dưỡng công chức 12 1.8.Yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo,bồi dưỡng 13 1.8.1.Yếu tố bên tổ chức 13 1.8.2.Yếu tố bên tổ chức 16 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG NINH .17 2.1 Khái quát chung .17 2.1.1 Khái quát tỉnh Quảng Ninh .17 2.1.2 Khái quát Sở Nội Vụ Quảng Ninh 18 2.1.2.1 Vị trí, chức .18 2.1.2.2 Nhiệm vụ, quyền hạn .19 2.1.2.3.Cơ cấu, tổ chức 20 2.1.3.Khái quát thực trạng công tác quản trị nhân lực Sở Nội Vụ Quảng Ninh 24 2.2.Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Sở Nội 26 2.2.1 Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức Sở Nội Vụ tỉnh Quảng Ninh 26 2.2.1.1.Số lượng, cấu cán bộ,công chức Sở Nội Vụ Quảng Ninh .26 2.2.1.2 Chất lượng cán bộ, công chức Sở Nội Vụ Quảng Ninh 28 2.2.2.Thực trạng công tác đào tạo,bồi dưỡng cán bộ,công chức Sở Nội Vụ Quảng Ninh 32 2.2.2.1.Nhu cầu đào tạo,bồi dưỡng cán bộ,công chức 32 2.2.2.2.Mục tiêu đào tạo,bồi dưỡng cán bộ,công chức 32 2.2.2.3.Đối tượng đào tạo,bồi dưỡng cán bộ,công chức 33 2.2.2.4.Nội dung chương trình đào tạo,bồi dưỡng 34 2.2.2.5.Hình thức đào tạo,bồi dưỡng .35 2.2.2.6.Phương pháp đào tạo,bồi dưỡng 35 2.2.3.Kết đạt 36 2.2.4.Hoạch định công tác đào tạo,bồi dưỡng cán công chức Sở Nội Vụ Quảng Ninh thời gian tới .36 2.2.4.1.Định hướng chung .36 2.2.4.2.Mục tiêu cụ thể 37 2.3.Đánh giá thực trạng công tác đào tạo,bồi dưỡng cán bộ,công chức Sở Nội Vụ Quảng Ninh .37 2.3.1.Ưu điểm .37 2.3.2.Tồn tại,hạn chế .38 2.3.3.Nguyên nhân tồn tại, hạn chế .38 CHƯƠNG GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI SỞ NỘI VỤ QUẢNG NINH .40 3.1.Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác ĐTBD CBCC Sở Nội Vụ Quảng Ninh 40 3.1.1.Đối với Sở Nội Vụ Quảng Ninh 40 3.1.2.Đối với CBCC Sở Nội Vụ Quảng Ninh 43 3.2.Một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán công chức Sở Nội Vụ Quảng Ninh 44 3.2.1.Về phía lãnh đạo Sở Nội Vụ 44 3.2.2.Đối với cán phụ trách ĐTBD 45 3.2.3 Đối với CBCC Sở Nội Vụ 45 3.2.4 Đối với nhà trường 45 KẾT LUẬN 46 DANH MỤC TÀI LIỆU KHAM KHẢO 47 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết đầy đủ Viết tắt Cán bộ, công chức CBCC Đào tạo bồi dưỡng ĐTBD Hội đồng nhân dân HĐND Ủy ban nhân dân UBND PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Đào tạo, bồi dưỡng(ĐTBD) cán bộ,công chức(CBCC)nhà nước nhiệm vụ quan trọng thường xuyên Đảng Nhà nước ta quan tâm Công tác ĐTBD, xây dựng đội ngũ CBCC lần đề cập cách toàn diện Nghị Hội nghị trung ương khóa VII Tiếp đó, Nghị Hội nghị trung ương khóa X đẩy mạnh CBCC, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý máy nhà nước rõ:” Đổi phương thức nội dung chương trình ĐTBD CBCC sát với thực tế hướng vào vấn đề thiết thực đặt từ q trình thực thi cơng vụ, nâng cao kỹ hành chính” Nhằm đẩy mạnh ĐTBD, nâng cao tính chuyên nghiệp máy hành nhà nướcLuật cán cơng chức Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ thông qua nhấn mạnh:”Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cơng chức có trách nhiệm xây dựng công khai quy hoạch, kế hoạch ĐTBD để tạo nguồn nâng cao lực trình độ chun mơn nghiệp vụ cơng chức” Nhằm thực hiện, triển khai thi hành Luật, Chính phủ ban hành Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ĐTBD công chức.Nghị định quy định ĐTBD nước.Nội dung ĐTBD gồm có: Lý luận trị; chun mơn nghiệp vụ; kiến thức pháp luật; kiến thức,kỹ quản lý nhà nước; quản lý chuyên ngành; tin học, tiến anh,tiếng dân tộc Nội dung ĐTBD cơng chức nước ngồi gồm có: kiến thức, kỹ chuyên ngành quản lý; quản lý chuyên ngành; kiến thức, kinh nghiệm hội nhập quốc tế Theo điều Nghị định, chương trình ĐTBD cơng chức chia làm loại: chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch cơng chức; chương trình ĐTBD theo tiêu chuẩn ngạch chức vụ lãnh đạo, quản lý, chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ chuyên ngành Trong thời gian qua, công tác ĐTBD CBCC Sở Nội Vụ tỉnh Quảng Ninh đạt thành tựu đáng kể, giúp cho trình độ chun mơn đội ngũ CBCC ngày nâng cao, máy quan hoạt động hiệu hơn, ngày thích ứng với xu phát triển.Sự đóng góp đội ngũ CBCC góp phần xây dựng mơi trường kinh tế-xã hội thuận lợi đầu tư sản xuất kinh doanh, đưa Quảng Ninh trở thành tỉnh phát riển kinh tế động, xã hội ổn định, tỉnh quan trọng vùng tam giác phát triển phía Bắc Tuy nhiên, thực tế, có nhiều nguyên nhân khác nhau, công tác ĐTBD CBCC Sở Nội Vụ tỉnh Quảng Ninh hạn chế, ảnh hưởng tới việc xây dựng phát triển đội ngũ cán tỉnh điều kiện tình hình Đổi mới, nâng cao công tác ĐTBD CBCC Sở yêu cầu cấp thiết khẩn trương.Điều khẳng định văn đạo, điều hành Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân(HĐND) Ủy ban nhân dân(UBND) tỉnh Quảng Ninh phù hợp với chủ trương, nghị Đảng cải cách hành Nghị Trung ương khóa X đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực làm việc kỹ đội ngũ CBCC:“Đổi phương thức nội dung chương trình ĐTBD cơng chức sát với thực tế, hướng vào vấn đề thiết thực đặt từ q trình thực thi cơng vụ, nâng cao kỹ hành chính, đảm bảo tính thống hoạt động hành quan” Để góp phần nâng cao chất lượng ĐTBD, khắc phục hạn chế, đưa phương pháp, giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng ĐTBD đội ngũ CBCC Sở Nội Vụ tỉnh Quảng Ninh nên em định chọn đề tài: Công tác Đào tạo, bồi dưỡngCán bộ, Công chức Sở Nội Vụ tỉnh Quảng Ninh” Mục tiêu nghiên cứu -Làm rõ sở khoa học vấn đề ĐTBD -Tìm hiểu thực trạng ĐTBD CBCC Sở Nội Vụ tỉnh Quảng Ninh -Đưa đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng ĐTBD CBCC Sở Nội Vụ tỉnh Quảng Ninh nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn phát triển Phạm vi nghiên cứu -Về thời gian:Nghiên cứu công tác ĐTBD CBCC Sở Nội Vụ Quảng Ninh từ năm 2014-2016 -Về không gian:Nghiên cứu tiến hành Sở Nội Vụ Quảng Ninh Vấn đề nghiên cứu Nghiên cứu vấn đề ĐTBD CBCC Sở Nội Vụ Quảng Ninh Phương pháp nghiên cứu -Phương pháp nghiên cứu phân tích tài liệu: Tiến hành thu thập thông tin theo đối tượng mục tiêu nghiên cứu đề tài -Phương pháp quan sát: Trong thời gian nghiên cứu Sở Nội Vụ tỉnh Quảng Ninh tiến hành chủ động quan sát vấn đề liên quan tới trình xây dựng đào tạo, nghiên cứu, phân bổ lớp đào tạo lý luận trị, chuyên ngành tin học, tiếng anh cho công chức Sở -Phương pháp xử lý, phân tích thơng tin: Từ số liệu, tài liệu thu thập tiến hành xử lý thông tin Đây phương pháp giúp cụ thể hóa thực trạng đội ngũ CBCC vấn đề ĐTBD Sở Nội Vụ tỉnh Quảng Ninh Ý nghĩa đề tài Đào tạo phát triển nguồn nhân lực có ý nghĩa to lớn mặt lý luận mặt thực tiễn Thông qua hoạt động nghiên cứu thực trạng công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC cho biết nên đào tạo nào, cần đào tạo nội dung gì, nội dung thiếu hụt cần bổ sung đào tạo bồi dưỡng, tìm hạn chế công tác ĐTBD CBCC, đưa phương hướng giải hạn chế đấy, góp phần nâng cao hiệu trình ĐTBD CBCC Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, mục lục, danh mục chữ viết tắt, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, báo cáo thực tập có kết cầu gồm chương: CHƯƠNG CỞ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG NINH CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG NINH CHƯƠNG GIẢI PHÁP, KHUYẾN NGHỊ HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG NINH PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG NINH 1.1 Một số khái niệm 1.1.1.Khái niệm cán bộ,công chức Khái niệmCBCCđược sử dụng nhiều quốc gia giới Song có khác lịch sử phát triển, vị trí địa lí, cấu tổ chức, thể chế trị quốc gia nên đến chưa có khái niệmCBCCchính thức Phạm vi cơng chức quốc gia nhìn nhận, xác định rộng, hẹp cách khác Ở Việt Nam, thuật ngữ “công chức” lần ghi nhận Quy chế công chức Việt Nam ban hành theo sắc lệnh số 76/SL ngày 20-5-1950 Chủ tịch Hồ Chí Minh Theo sắc lệnh công chức bao gồm người làm việc Chính phủ,,tức người làm việc quan hành nhà nước Trong năm 1960-1980 hoạt động công chức điểu chỉnh quy định pháp luật nói chung Cùng với phát triển toàn diện đất nước, thuật ngữ công chức lần lại sử dụng văn kiện pháp luật nhà nước Ngày 25-5-1991 Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định 169/HĐBT xác định khái niệm công chức: “Công dân Việt Nam tuyển dụng bổ nhiệm giữ công vụ thường xuyên công sở Nhà nước trung ương hay địa phương, nước hay nước thu xếp vào ngạch hưởng lương ngân sách nhà nước cấp gọi công chức” Ngày 26-2-1998,Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua pháp lệnh Đây sở pháp lý quan trọng để Nhà nước xây dựng quản lí đội ngũCBCC Ngày 29-4-2003,Ủy ban Thường vụ Quốc Hội thông qua Pháp lệnh thông qua sửa đổi bổ sung số điều Pháp lệnh cơng chức làm rõ đối tượng cơng chứchành chính, nghiệp,bổ sung cán chuyên trách xã, phường, thị trấn, đồng thời xây dựng công chức dự bị quan nhà nước, tổ chức trị, trị xã hội Ngày 13-11-2008 Quốc hội khóa XII ban hành luật công chức Điều luật CBCC xác định sau: “Cán công dân Việt Nam,được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kì quan Đảng Cộng sản Việt Nam,Nhà nước, tổ chức trị- xã hội trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương(sau gọi chung cấp tỉnh), huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh(sau gọi chung cấp huyện),trong biên chế hưởng ngân sách nhà nước” “Công chức công dân Việt Nam, tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch chức vụ,chức danh quan Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị-xã hội trung ương, cấp tỉnh, huyện; quan đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị-xã hội (sau gọi chung đơn vị nghiệp công lập), biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước, công chức máy lãnh đạo,quản lý đơn vị nghiệp cơng lập hưởng lương đảm bảo từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật” 1.1.2.Khái niệm Đào tạo, bồi dưỡng ĐTBD nội dung quan trọng công tác quản lý phát triển nguồn nhân lực quan, tỏ chức nhà nước nhằm mục tiêu xây dựng phát triển đội ngũ công chức thành thạo chuyên môn, nghiệp vụ, trung thành với Nhà nước tận tụy với công việc phục vụ công dân Quá trình ĐTBD tiến hành sở xác định nhu cầu ĐTBD quan, đơn vị, vị trí cơng việc, đồng thời dựa điểm thiếu xót thực cơng việc đội ngũ CBCC Đào tạo theo định nghĩa chung trình trình tác động đến người, giúp người lĩnh hội kiến thức, kỹ năng…một cách có hệ thống để vận dụng linh hoạt q trình làm việc, đóng góp phần cơng sức vào phát triển xã hội nói chung Đó q trình làm cho người ta trở thành người có lực theo tiêu chuẩn, đòi hỏi định, q trình trang bị kiến thức, kỹ Bồi dưỡng trình tác động đến người làm cho người tăng thêm cải cách hành thời kỳ ĐTBD nhằm trang bị kiến thức thiếu so với tiêu chuẩn ngạch CBCC theo quy định Đảng Nhà nước Mục tiêu cuối công tác ĐTBD đạt hiệu cao việc nâng cao chất lượng làm việc, thực nhiệm vụ CBCC Vì vậy, phát triển, đào tạo CBCC có ý nghĩa quan trọng, liên quan chặt chẽ đến trình phát triển thực nhiệm vụ cấp giao Sở Nội vụ Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh nói chung 2.2.2.3.Đối tượng đào tạo,bồi dưỡng cán bộ,công chức Việc xác định đối tượng đào tạo Sở vào nhu cầu mục tiêu đào tạo.Đối tượng chung xác định CBCC Sở Quyết định cử CBCC ĐTBD theo phân cấp đảm bảo phù hợp với quy hoạch,kế hoạch quan có thẩm quyền phê duyệt: Tạo điều kiện thuận lợi để CBCC thực nhiệm vụ ĐTBD theo quy định, bố trí,sắp xếp cơng việc phù hợp với trình độ chun mơn cho CBCC sau ĐTBD Đối tượng cụ thể CBCC phòng làm việc Sở,những người hạn chế trình độ,lĩnh vực như: trình độ lý luận trị, trình độ quản lý nhà nước,tin học,ngoại ngữ Trong năm 2016 UBND tỉnh đưa kế hoạch ĐTBD cho Sở,ban ngành.Để đạt hiệu công tác ĐTBD Sở Nội vụ xác định đối tượng sau: -Các lớp ĐTBD trung cấp lý luận trị: Đối tượng CBCC chưa qua đào tạo lý luận trị,Và dựa tính thần cá nhân muốn thâm gia đào tạo -Các lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản lí nhà nước ngạch chuyên viên chuyên viên: Sở xác định đối tượng CBCC có đủ điều kiện tham gia lớp bồi dưỡng ngạch -Các lớp bồi dưỡng kiến thức,kỹ nghiệp vụ chuyên ngành: Sở xác định đối tượng có nhu cầu tham gia lập danh sách theo nhu cầu người 33 2.2.2.4.Nội dung chương trình đào tạo,bồi dưỡng Thứ nhất, ĐTBD lý luận trị:CBCC người trực tiếp đưa đường lối,chủ trương,chính sách pháp luật Đảng Nhà nước vào đời sống thực tiễn Do vậy, năm qua, Sở chủ động công tác ĐTBD trình độ lý luận trị cho CBCC nhằm giúp đội ngũ CBCC Sở có điều kiện tìm hiểu,cập nhật kiến thức cập nhật đường lối,chủ trương,chính sách Đảng pháp luật nhà nước Từ đó, tạo đội ngũ CBCC có phẩm chất đạo đức tốt,lập trường vững vàng,trung thành với Đảng Nhà nước,hết lòng phụ vụ nhân dân,Tổ quốc Thứ hai, ĐTBD kiến thức,kỹ quản lý Nhà nước.Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa, quan hành Nhà nước nói chung Sở nói riêng cần trang bị cho CBCC kiến thức cần thiết vận hành chế thị trường.ĐTBD kiến thức,kỹ quản lý Nhà nước phù hợp với chế kinh tế đảm bảo định hướng Xã hội chủ nghĩa.Đây nhu cầu cấp thiết để có hành sạch,vững mạnh,sử dụng quyền lực quản lý có hiệu cơng việc nhà nước Thứ ba,Sở thực công tác ĐTBD kiến thức,kỹ chuyên môn nghiện vụ nhằm tạo đội ngũ CBCC có trình độ chun mơ cao,kỹ sáng tạo,khả lãnh đạo, quản lý,triển khai tổ chức thực tốt chủ trương sách Đảng Nhà nước Thứ tư,ĐTBD trình độ ngoại ngữ cho CBCC nhằm tạo đội ngũ CBCC Sở có khả sử dụng thành thạo ngoại ngữ để nghiên cứu tài liệu nước ngoài, giao tiếp thuận tiện tiếp thu thành tựu khoa học nước tiên tiến đáp ứng nhu cầu đổi hội nhập Thứ năm, ĐTBD trình độ tin học cho 100% CBCC Sở nhằm đáp ứng đổi trình làm việc cơng nghệ thơng tin,nhằm đáp ứng cho CBCC Sở nắm vững kỹ tin học khai thác nguồn tin đáng tin cậy phục vụ cho tổ chức 34 2.2.2.5.Hình thức đào tạo,bồi dưỡng -Đào tạo theo hệ thống văn bằng: Là loại hình ĐTBD gắn với việc cấp văn quốc gia theo quy định Luật Giáo dục loại văn tương ứng nhà nước cấp -Đào tạo theo hình thức bồi dưỡng: Là loại hình ĐTBD thường xuyên nhằm bổ sung ,cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ,kỹ phục vụ hoạt động nghê nghiệp,hoàn chỉnh tiêu chuẩn chức vu quản lý , chức danh nghề nghiệp, ngạch,bậc phù hợp với vị trí việc làm, bao gồm: Lý luận trị, kiến thức pháp luật,quàn lý Nhà nước,kiến thức,kỹ chuyên môn nghiệp vụ,kiến thức tin học,ngoại ngữ kiến thức bổ trợ khác -ĐTBD bao gồm khóa tập trung không tập trung,hội thảo thực tập ngồi nước -ĐTBD dài hạn khóa học có thời gian học tháng -ĐTBD ngắn hạn khóa học có thời gian học đến tháng 2.2.2.6.Phương pháp đào tạo,bồi dưỡng Hiện Sở Nội Vụ Quảng Ninh áp dụng phương pháp đào tạo, bồi dưỡng như: -Phương pháp kèm cặp, dẫn: Áp dụng cho cán bộ, cơng chức mới, trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm kèm cặp cán bộ, cơng chức có trình độ chun mơn, nhiều kinh nghiệm làm việc Áp dụng phương pháp tiết kiệm chi phí, thời gian Tuy nhiên hình thức lại phụ thuộc vào việc tuyển dụng chất lượng nhân lực -Đào tạo theo kiểu luân chuyển, thuyên chuyển: Nhận nhiệm vụ phận tổ chức giữ chức danh quyền hạn cũ, chuyển đến đơn vị khác ngồi chun mơn chuyển công tác lĩnh vực chuyên môn -Tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng -Cử học trường quy: Hàng năm cán bộ, cơng chức tuỳ theo nhu cầu đào tạo theo quy định tỉnh cử học trường đại học, cao đẳng, trung tâm trị thường học chức dài hạn học cao học 35 2.2.3.Kết đạt * Nội dung đào tạo, bồi dưỡng Nội dung đào tạo, bồi dưỡng với chủ trương, sách Đảng, Nhà nước Cơng tác xác định nhu cầu đào tạo mục tiêu đào tạo đạt hiệu tốt xác định rõ nội dung hướng đào tạo cho cán công chức theo giai đoạn Nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng bước đổi theo hướng tập trung đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa tiêu chuẩn trang bị cho cán bộ, công chức kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ lãnh đạo, quản lý chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực kinh tế - xã hội Nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng không phân tán, không dàn trải mà tập trung đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm, bồi dưỡng kỹ năng, tập huấn nghiệp vụ * Về cán bộ, công chức cử đào tạo, bồi dưỡng Cán công chức, viên chức cử đào tạo có ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Hầu hết cán bộ, công chức đạt kết đào tạo, bồi dưỡng đề * Hiệu sau đào tạo, bồi dưỡng Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức giai đoạn 2014 – 2016 đạt mục tiêu đề cán công chức cử đào tạo, bồi dưỡng đạt trình độ cao Có thể thấy cơng tác đào tạo, bồi dưỡng góp phần quan trọng việc nâng cao mặt chung trình độ lực đội ngũ cán bộ, cơng chức; bước tiêu chuẩn hố ngạch, bậc theo quy định Nhà nước; đảm bảo cho công tác quy hoạch gắn liền với nhu cầu sử dụng, đáp ứng yêu cầu nghiệp đổi Đội ngũ cán bộ, công chức sau đào tạo có nhận thức trị vững vàng hơn, hiệu công tác nâng lên rõ rệt 2.2.4.Hoạch định công tác đào tạo,bồi dưỡng cán công chức Sở Nội Vụ Quảng Ninh thời gian tới 2.2.4.1.Định hướng chung Nhằm tiếp tục nâng cao kiến thức, lực quản lý, điều hành đội ngũ CBCC, viên chức góp phần hồn thành tốt nhiệm vụ, chức tham mưu, đề 36 xuất phục vụ đạo điều hành Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; tiếp tục đáp ứng tiêu chuẩn hóa chức danh công chức; tiếp tục đáp ứng yêu cầu việc kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu máy quản lý nhà nước cải cách hành thời kỳ ĐTBD nhằm trang bị kiến thức mới, thiếu so với tiêu chuẩn ngạch CBCC, viên chức theo quy định Đảng Nhà nước 2.2.4.2.Mục tiêu cụ thể * Cán bộ, công chức lãnh đạo - Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ: 03/07 = 42,9% - Đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo quản lý: 100% * Cơng chức lãnh đạo cấp phòng - 80% có trình độ cao cấp lý luận trị trở lên - 40% có trình độ sau đại học trở lên - 100% bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước chương trình chun viên, 70% trở lên bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên trở lên - 100% bồi dưỡng kỹ lãnh đạo, quản lý * Công chức chun mơn - 20% có trình độ lý luận trị cao cấp trở lên - 80% có trình độ trung cấp lý luận trị trở lên - 20% có trình độ sau đại học trở lên - 20% bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước chương trình chun viên trở lên - 50% bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên trở lên 2.3.Đánh giá thực trạng công tác đào tạo,bồi dưỡng cán bộ,công chức Sở Nội Vụ Quảng Ninh 2.3.1.Ưu điểm - Cùng với quan tâm cấp ủy Đảng, quyền; hàng năm Sở Nội Vụ cử cán bộ, công chức đào tạo nhằm nâng cao kiến thức, kỹ 37 thực thi công vụ; bổ sung kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý Qua đó, bước xây dựng đội ngũ CBCC thành thạo chuyên môn, nghiệp vụ, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ - Nội dung đào tạo bám sát nhu cầu thực tế công việc chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ, kỹ thuật Quản lý Nhà nước thường xuyên cập nhật văn ban hành Qua chất lượng CB, CC Sở nâng lên đáp ứng công việc thi nâng ngạch hàng năm - Cơ CBCC cử học, sau kết thúc khoá học bước vận dụng kiến thức học nhà trường vào thực tiễn cách thiết thực, hiệu - Đội ngũ cán chuyên trách, công chức bước vào ổn định; chế độ, sách cán chuyên trách, công chức cấp xã đảm bảo, tạo động lực lớn để CBCC yên tâm công tác, thực tốt nhiệm vụ giao - Tỷ lệ CBCC đạt chuẩn, chuẩn trình độ chun mơn; số CBCC có trình độ lý luận trị ngày tăng 2.3.2.Tồn tại,hạn chế - Số cán bộ, công chức, viên chức có học vị Thạc sỹ có trình độ lý luận trị chưa nhiều, chưa xây dựng tỷ lệ hợp lý độ tuổi để cử đào tạo - Một số cán bộ, công chức chưa áp dụng kiến thức học vào thực tế công việc ngày chưa nâng cao chất lượng, hiệu công việc sau đào tạo, bồi dưỡng - Số cán bộ, công chức tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng về: Lý luận trị; chun mơn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm; quản lý nhà nước chương trình chun viên, chun viên chưa nhiều 2.3.3.Ngun nhân tồn tại, hạn chế *Nguyên nhân khách quan - Hệ thống văn quy định ĐTBD CB, CC chưa đồng hồn chỉnh, nhiều văn chồng chéo, chưa quy định cụ thể, rõ ràng Vẫn thiếu Văn quy phạm pháp luật quy định, hướng dẫn cụ thể số nội dung 38 công tác ĐTBD CB, CC hoạt động Quản lý Nhà nước điều gây khó khăn việc triển khai, thực nội dung ĐTBD CB, CC Sở Nội Vụ Quảng Ninh - Nội dung, chương trình lớp bồi dưỡng quản lý Nhà nước chương trình chun viên, chun viên trùng lặp, nặng lý thuyết, gây lãng phí thời gian kinh phí - Cơng tác ĐTBD CB, CC tương đối phức tạp nhiều khó khăn phát sinh q trình thực đòi hỏi phải có q trình thời gian tương đối để nghiên cứu hồn thiện *Ngun nhân chủ quan - Việc bố trí sử dụng cán bộ, cơng chức đào tạo, bồi dưỡng số vị trí chưa phù hợp với chun mơn nên chưa khai thác hết điểm mạnh cán bộ, công chức - Hàng năm số cán bộ, công chức cử đào tạo, bồi dưỡng chưa nhiều yếu tố cơng việc nguồn kinh phí dành cho cơng tác đào tạo, bồi dưỡng Sở chưa đáp ứng yêu cầu trình ĐTBD - Một số cơng chức hạn chế lực thực nhiệm vụ thiếu kinh nghiệm thực tiễn; thiếu kỹ yếu chuyên môn, nghiệp vụ nên gặp khó khăn việc áp dụng kiến thức học vào thực tế công việc ngày 39 CHƯƠNG GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI SỞ NỘI VỤ QUẢNG NINH 3.1.Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác ĐTBD CBCC Sở Nội Vụ Quảng Ninh 3.1.1.Đối với Sở Nội Vụ Quảng Ninh *Nâng cao nhận thức cho CBCC Sở tầm quan trọng công tác ĐTBD Nhận thức đắn công tác ĐTBD CBCC làm sở vững cho việc xây dựng kế hoạch ĐTBD CBCC Sở Do vậy,cần phải quán triệt toàn diện đến CBCC Sở công tác ĐTBD.CBCC phải nhận thức ĐTBD hoạt động thường xuyên nhằm đảm bảo cho đội ngũ CBCC Sở đáp ứng điều kiện môi trường thực tế công vụ phát triển kinh tế Thực đánh giá chất lượng ĐTBD làm sở xác định tính hợp lý chương trình ĐTBD,chất lượng đội ngũ giảng viên,khả tiếp thu phát triển kiến thức,kỹ người học, qua có điều chỉnh phù hợp Tăng cường mở rộng chương trình sách hợp tác quốc tế ĐTBD CBCC,bám sát yêu cầu bồi dưỡng kiến thức kỹ năng,kinh nghiệm quản lý nguồn nhân lực,xây dựng chương trình,chính sách điều hành hành hội nhập quốc tế *Rà soát,đánh giá,phân loại chất lượng CBCC làm sở cho việc lập quy hoạch ĐTBD CBCC Sở Việc lập quy hoạch ĐTBD CBCC phải dựa sở đánh giá thực trạng,căn vào yêu cầu công việc,căn vào mặt mạnh,mặt yếu CBCC,khả đáp ứng yêu cầu đội ngũ CBCC chủ chốt,đương chức dự bị kế cận trước yêu cầu phát triển Sở nhiệm vụ máy quyền Vì vậy,rà sốt đánh giá đội ngũ CBCC để nắm phẩm chất,trình độ,kiến thức,năng lực công tác,xác định nhu cầu cần phải ĐTBD để điều chỉnh quy hoạch,kế hoạch đào tạo cho năm,bảm đảm gắn công tác ĐTBD với quy hoạch,tráng đối tượng tham gia không nơi,không lúc,đúng chỗ.Phải 40 tiến hành điều tra,phân loại cụ thể trình độ,chuyên mơn,nghiệp vụ,lý luận trị,quản lý nhà nước,quản lý kinh tế….Đối với chức danh,xây dựng kế hoạch ĐTBD CBCC đảm bảo cử kế hoạch thời gian quy định *Hồn thiện cơng tác quản lý ĐTBD CBCC Thực quy hoạch CBCC gắn với công tác ĐTBD,gắn với cơng tác ln chuyển,bố trí sử dụng Đẩy mạnh công tác quy hoạch CBCC dài hạn,tạo điều kiện thuận lợi để CBCC phát triển toàn diện,từng bước nâng cao chất lượng trình độ.Thực việc quy hoạch ĐTBD CBCC qua q trình cơng tác thực tiễn sở Xây dựng quy chế ĐTBD CBCC kế hoạch hàng năm chương trình đào tạo cụ thể hệ thống quyền.Xác định cụ thể chương trình đào tạo theo công việc người học tránh trùng lặp,dàn trải lãng phí,gắn đào tạo với bố trí,sử dụng ngành nghề đào tạo Hoàn thiện hệ thống văn pháp luật làm sở pháp lý cho hoạt động ĐTBD.Việc hoàn thiện phải thực sở rà soát hệ thống văn hành ĐTBD,phát bất cập để sửa đổi hoàn thiện đặc biệt trọng văn quy định quy hoạch,kế hoạch ĐTBD,chương trình,phương pháp ĐTBD đối tượng cụ thể,các văn văn bằng,chứng chỉ,cấp văn bằng,chứng cụ thể cho CBCC tham gia ĐTBD Xây dựng hệ thống chế độ,chính sách đãi ngộ phù hợp cho CBCC yên tâm tích cực tham gia cơng tác ĐTBD theo hướng thúc đẩy CBCC Nhà nước nâng cao trình độ,kỹ năng,chun mơn nghiệp vụ q trình thực thi cơng vụ hành Nhà nước.Chế độ,chính sách đãi ngộ phải đặc biệt trọng gắn với sử dụng tạo động lực mạnh cho CBCC nhiệt tình học tập.Chế độ tiền lương thấp vấn đề khó khăn,ảnh hưởng đến cơng tác ĐTBD Tổ chức thực việc đánh giá ĐTBD cách thường xuyên,nghiêm túc thực khoa học Việc đánh giá thường xuyên để thu thập thông tin phản hồi trình ĐTBD nhằm đưa định,những điều chỉnh kịp thời cho công tác quản lý ĐTBD.Đánh giá phải khoa học,không đánh giá việc học tập CBCC mà đánh giá việc thực tất khâu trình 41 ĐTBD xác định nhu cầu ĐTBD.Việc đánh giá sau trình ĐTBD nhằm xem xét hiệu ĐTBD,xem CBCC vận dụng kiến thức học vào thực tiễn nào,mang lại đóng góp hiệu cho tổ chức *Đổi nội dung,phương pháp ĐTBD Đổi nội dung, phương thức đào tạo, bồi dưỡng việc làm cần thiết công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCC Sở Nội Vụ Quảng Ninh Do đòi hỏi kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế nhằm nâng cao hiệu hoạt động CBCC giai đoạn đổi đất nước việc đổi nội dung ĐTBD việc làm cần phải trọng thường xuyên thực Cần đa dạng hố hình thức ĐTBD CBCC để đạt hiệu tốt Bên cạnh việc tổ chức lớp đào tạo quy tập trung, chức, đào tạo từ xa, cần mở rộng hình thức bồi dưỡng ngắn hạn, tập huấn kỹ năng, triển khai chương trình, dự án đào tạo bồi dưỡng Có kế hoạch ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng cho cán chủ chốt Chủ động phối hợp với bộ, ngành có liên quan để đạo, hướng dẫn nội dung, chương trình đào tạo nghiệp vụ cơng tác Cần chủ động thay đổi phương pháp cập nhật nội dung đào tạo theo giai đoạn thời kỳ phát triển đất nước, bên cạnh việc đào tạo kiến thức khoa học quản lý nhà nước, lý luận trị cần phải trọng đào tạo bồi dưỡng kiến thức kinh tế xã hội, tạo tiền đề vững CBCC hoàn thành nhiệm vụ Mở lớp tập huấn cho cán bộ, công chức: + Tập huấn chuyên đề, tổ chức hội nghị tổng kết, toạ đàm, trao đổi kinh nghiệm công tác thực nhiệm vụ + Phát động rộng rãi loại sách hướng dẫn kỹ nghiệp vụ *Tạo động lực cho CBCC ĐTBD Các CBCC ĐTBD người trực tiếp tiếp thu kiến thức học vào cơng việc Chất lượng q trình thực công việc phụ thuộc vào khả tiếp thu,động thái độ làm việc họ Vì vậy,để khuyến khích học viên tích cực hăng say học tập làm việc cần tạo bầu 42 khơng khí đào tạo hăng say,tích cực học tập,nâng cao trình độ.Đồng thời có sách phù hợp để CBCC cảm thấy yên tâm trình đào tạo Bố trí họ vào cơng việc phù hợp,khuyến khích họ ứng dụng kiến thức ,kỹ vào thực tế.Đề bạt,bổ nhiệm người hồn thành tốt cơng việc trải qua khóa học, đào tạo nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ Xây dựng hệ thống đãi ngộ xứng đáng cá nhân có thành tích cơng việc để người lấy làm gương học hỏi Kích thích vật chất có tác dụng tạo động lực cho CBCC phấn đấu nâng cao trình độ chun mơn Vì vậy,cần phải có phần thưởng giá trị,những khoản tự cấp cho cá nhân có thành tích cao lao động học tập.Phần thưởng tiền mặt,bằng khen,quà chuyến tham quan….Bằng chế độ kích thích người CBCC có tinh thần cống hiến cho phát triển chung Sở Để thực giải pháp cần có phối hợp chặt chẽ cán quản lý,cán đào tạo,Sở Nội vụ hội đồng thi đua khen thưởng 3.1.2.Đối với CBCC Sở Nội Vụ Quảng Ninh Trong thời kì cơng nghiệp hố - đại hóa đất nước đặt sứ mệnh, mục tiêu to lớn người CBCC nói chung người CBCC Sở Nội Vụ Quảng Ninh nói riêng phải có ý thức nhìn nhận, tự đánh giá lại lực thân chủ động tự nâng cao, hoàn thiện lực thân Bản thân người CBCC phải có ý thức tự học tập, trau dồi kiến thức, rèn luyện phấn đấu tu dưỡng thân để nâng cao trình độ, lực Các CBCC cần nâng cao tinh thần tự chủ hoạt động đào tạo để có tâm lí tốt q trình ĐTBD Với tâm lí chủ động, tự giác hoạt động ĐTBD có hiệu cao Mỗi người CBCC cần xác định mục tiêu học để làm việc, để bù đắp thiếu hụt kiến thức, để nâng cao trình độ từ nâng cao lực uy tín thân khơng phải học để đối phó, học để “thăng quan phát tài”,… Các CBCC nên tham gia vào công tác xây dựng nội dung hoạt động đào tạo, bồi dưỡng để nắm bắt nội dung đề xuất ý kiến việc lựa chọn phương pháp đào tạo, bồi dưỡng thuận tiện cho họ 43 3.2.Một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán công chức Sở Nội Vụ Quảng Ninh Quan tìm hiểu quy định,chủ trương,chính sách Đảng Nhà nước cơng tác ĐTBD CBCC đồng thời sâu tìm hiểu thực trạng cơng tác ĐTBD CBCC Sở ngồi giải pháp nêu em xin mạnh dạn đưa số đề xuất mang tính cá nhân,nhằm nâng cao chất lượng ĐTBD CBCC Sở sau: 3.2.1.Về phía lãnh đạo Sở Nội Vụ Thứ nhất, Lãnh đạo Sở cần quan tâm tới công tác ĐTBD CBCC Sở Nội Vụ Cần tạo bầu khơng khí hăng say,tích cực học tập,nâng cao trình độ phát triển chung Sở Nội Vụ đơn vị trực thuộc.Trong môi trường muốn tổ chức lên cần trang bị cho đội ngũ CBCC có phẩm chất đạo đức tốt đẹp,chí cơng vơ tư,trung thành với chế độ xã hội chủ nghĩa,thành thạo chuyên môn nghiệp vụ,tận tụy hoạt động Sở đáp ứng nhu cầu hành đại Thứ hai,bố trí cơng việc phù hợp cho CBCC sau cử đào tạo,trở lại công tác đơn vị.Đồng thời tạo điều kiện để CBCC áp dụng kiến thức,kỹ học vận dụng vào công việc hàng ngày Thứ ba, cần trọng đầu tư nâng cấp trụ sở làm việc Sở,đầu tư trang bị sở vật chất cho công tác ĐTBD.Đây công việc quan trọng sở vật chất đầy đủ đáp ứng nhu cầu trình đào tạo đem lại hiệu cao Thứ tư,việc ĐTBD CBCC nhà nước cần tiến hành theo tiêu chí,tiêu chuẩn ngạch cơng việc chức danh cán quản lý.Vì đào tạo theo ngạch,đúng chức danh người học cảm thấy gần gũi với công việc hàng ngày cảm thấy dễ tiếp thu,từ đem lại kết học tập cao Thứ năm,ngồi hình thức ĐTBD CBCC nước cần ý tới q trình ĐTBD CBCC nước ngồi.Đây nhóm CBCC tiếp thu kinh nghiệm kết quản lý nước khu vực giới để áp dụng vào thực tiễn hành Việt Nam,xây dựng nên hành đại 44 văn minh 3.2.2.Đối với cán phụ trách ĐTBD Xây dựng kế hoạch ĐTBD CBCC hàng năm năm,đảm bảo kế hoạch có sở pháp lý,khoa học thực tiễn.Các kế hoạch hàng năm phải cụ thể hóa nội dung kế hoạch năm đồng thời có điều chỉnh phù hợp,căn nhu cầu ĐTBD thực tế CBCC chủ trương lãnh đạo Sở,hướng tới việc hoàn thành mục tiêu kế hoạch đồng thời đáp ứng tốt nhu cầu công chức Các cán ĐTBD cần tâm huyết với hoạt động ĐTBD,chủ động phối hợp với đơn vị thuộc Sở để thực tốt kế hoạch ĐTBD Sở đề 3.2.3 Đối với CBCC Sở Nội Vụ Mỗi công chức cần có ý thức tầm quan trọng việc ĐTBD thân Chủ động tự đào tạo để nâng cao trình độ kiến thức phụ vụ cho công viejev phát triển thân tương lai Xác định rõ nhiệm vụ,trách nhiệm cơng việc mình,nhìn điểm yếu kém,thiếu xót để tự học tập,bù đắp thiếu hụt đó.Đồng thời q trình ĐTBD cần ý tới việc chủ động chuẩn bị yếu tố liên quan đến nội dung đào tạo 3.2.4 Đối với nhà trường Khi tiến hành xây dựng ngành đào tạo cần có nghiên cứu kĩ thị trường lao động nhu cầu ĐTBD kế hoạch ĐTBD sở ban ngành nói riêng hành nói chung Có sách giới thiệu sinh viên xuất sắc, tiềm cho các tổ chức,sở ban ngành Thường xuyên tổ chức chương trình kết nối tổ chức,cơ quan Nhà nước với sinh viên Trong trình học tập có hoạt động hực tập Sở Ban ngành , nhà trường nên có hướng dẫn giới thiệu sinh viên quan tổ chức phòng ban để sinh viên tiếp cận với môi trường làm việc thực tế 45 KẾT LUẬN Trong thời gian thực tập tháng vừa qua em có thời gian tiếp xúc trực tiếp, tìm hiểu công tác ĐTBD CBCC Sở Nội Vụ Quảng Ninh thời gian học tập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội em nhận thấy công tác ĐTBD CB CC vấn đề quan trọng xã hội nói chung Sở Nội Vụ nói riêng.Làm tốt công tác ĐTBD CBCC cung cấp cho xã hội nguồn lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước thời kỳ đại hoá hội nhập Quốc tế Đáp ứng yêu cầu ĐTBD CBCC nhà nước có trình độ, lực, tận tuỵ, kiên cường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng Nhà nước giao phó, tạo đuợc tin tưởng quần chúng nhân dân Sau thời gian thực tập Sở Nội Vụ Quảng Ninh em nhận thấy kiến thức mà học trường bổ ích phù hợp với u cầu cơng tác quan, đặc biệt SởNội vụ nơi em thực tập Tuy nhiên em nhận thấy cần phải cố gắng nhiều học tập đặc biệt phải tìm hiểu nhiều pháp luật Nhà nước, văn pháp luật ĐTBD CB CC Một lần em xin trân thành cảm ơn đến thầy trưởng khoa Trần Đình Thảo, giảng viên hướng dẫn trực tiếp Nguyễn Văn Tạo, thầy cô khoa Tổ chức quản lý nhân lực Các cô chú, anh chị Sở Nội Vụ Quảng Ninh xếp giúp đỡ em trình thực tập Trong báo cáo mình, em nhận giúp đỡ em tránh khỏi sai xót, hạn chế cơng việc báo cáo thực tập Em mong đóng góp ý kiến, nhận xét, bảo Nhà trường, thầy cô khoa Tổ chức Quản lý nhân lực để báo cáo kiến tập em hoàn thiện Em xin trân thành cảm ơn! 46 DANH MỤC TÀI LIỆU KHAM KHẢO Bộ Nội Vụ( 2008),Thông tư số 04/2008/TT-BNV hướng dẫn chức năng,nhiệm vụ,quyền hạn cấu tổ chức Sở Nội vụ,Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh,cấp huyện Chính phủ nước Cộng hồ Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Nghị định số 18/2010/NĐ-CP công tác đào tạo,bồi dưỡng cán bộ,cơng chức Nhà nước Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Nghị định số 06/2010/NĐ-CP quy định người cơng chức Trần Kim Dung (2009), Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực (tái lần thứ 7), Nxb Thống Kê,Hà Nội Nguyễn Văn Điềm Nguyễn Ngọc Quân(2007), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Đại học kinh tế Quốc dân,Hà Nội Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2008), Luật cán bộ, công chức Sở Nội Vụ Quảng Ninh (2016), Báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ,công chức hành nhà nước tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2014-2016 47 ... THIỆN CƠNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG NINH PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG NINH 1.1 Một... CHƯƠNG CỞ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG NINH CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG NINH CHƯƠNG... trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Sở Nội 26 2.2.1 Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức Sở Nội Vụ tỉnh Quảng Ninh 26 2.2.1.1.Số lượng, cấu cán bộ ,công chức Sở Nội Vụ Quảng Ninh
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác đào tạo, bồi dưỡngcán bộ, công chức tại sở nội vụ tỉnh quảng ninh, Công tác đào tạo, bồi dưỡngcán bộ, công chức tại sở nội vụ tỉnh quảng ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay