Phân tích môi trường ngành và chiến lược phát triển của sở giao dịch ngân hàng agribank

23 29 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:36

PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG NGÀNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG AGRIBANK A/ GIỚI THIỆU VỀ SỞ GIAO DỊCH NHNo&PTNTVN Tên gọi đầy đủ tiếng Việt: Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Tên viết tắt: Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp Tên tiếng Anh: Banking Operation Center of Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp đơn vị hạch toán phụ thuộc , đại diện theo ủy quyền NHno&PTNT Việt Nam có nhiệm vụ thực phần hoạt động NHNo&PTNT Việt Nam số chức có liên quan đến chi nhánh theo phân cấp ủy quyền NHNo&PTNT Việt Nam, chịu ràng buộc nghĩa vụ quyền lợi NHNo&PTNT Việt Nam Hệ thống tổ chức Sở giao dịch NHNo Sở giao dịch đầu mối việc thực số nhiệm vụ theo ủy quyền NHno&PTNT Việt Nam Sở giao dịch có dấu riêng, có bảng cân đối tài khoản .Đứng đầu Sở giao dịch NHNo&PTNT Giám đốc, giám đốc Phó giám đốc trưởng phòng làm việc đạo Tổng giám đốc NHNo&PTNT VN.Sở giao dịch có 14 phòng chun mơn nghiệp vụ với 200 nhân viên có trình độ chun mơn nghiệp vụ Mơ hình tổ chức máy điều hành Sở giao dịch GIÁM ĐỐC Các Phó giám đốc Phòng hành nhân Phòng Tin học Phòng tín dụng Phòng NV& KH tổng hợp Phòng Kinh doanh Vốn Phòng Kinh doanh ngoai tệ Phòng Quản lý rủi ro Phòng KT KT nội Phòng SWIFT Chức nhiệm vụ Sở giao dịch Phòng tốn quốc tế Phòng Ngân hàng đại lý Phòng kế tốn & ngân quỹ Phòng mar &dịch vụ Phòng Dịch vụ kiều hối 2.1.Chức Làm đầu mối việc thực số nhiệm vụ theo ủy - quyền NHNo&PTNT Việt Nam Trực tiếp kinh doanh đa địa bàn thành phố Hà Nội - 2.2.Nhiệm vụ Sở giao dịch - Đầu mối mua bán ngoại tệ với chi nhánh hệ thống NHNo, với NHNN, NHTM khác thị trường liên ngân hang - Quản trị vận hành, xử lýgiao dịch qua hệ thống SWIFT - Thực quan hệ đại lý toán dịch vụ ngân hang ngân hang nước - Đầu mối quản lý ngoại tệ mặt NHNo&PTNT Việt Nam - Đầu mối dự án đồng tài trợ dự án ủy thác đầu tư NHNo&PTNT Việt Nam Tổng giám đốc giao văn - Tiếp nhận nguồn vốn ủy thác đầu tư Chính phủ, tổ chức kinh tế, cá nhân nước tham gia vào dự án đồng tài trợ - Theo dõi, hạch toán kế toán khoản vốn ủy thác đầu tư NHNo&PTNT Việt Nam - Huy động vốn : + Khai thác nhận tiền gửi tiết kiệm khơng kỳ hạn, có kỳ hạn, tiền gửi toán tổ chức, cá nhân thuộc thành phần kinh tế nước nước đồng Việt Nam ngoại tệ + Phát hành chứng tiền gửi, trái phiếu, kỳ phiếu thực hình thức huy động vốn khác theo quy định NHNo&PTNT Việt Nam + Được vay vốn tổ chức tài tín dụng nước tổng giám đốc NHNo&PTNT Việt Nam cho phép + Vay vốn ngắn, hạn trung hạn, dài hạn theo quy định NHNo&PTNT Việt Nam - Cho vay: +Cho vay ngắn hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đời sống cho tổ chức, cá nhân nước +Cho vay trung hạn, dài hạn nhằm thực dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ, đời sống cho tổ chức, cá nhân nước - Cung ứng dịch vụ toán ngân quỹ gồm: +Cung ứng phương tiện toán +Thực dịch vụ toán nước cho khách hàng +Thực dịch vụ thu hộ chi hộ +Thực dịch vụ toán khác theo quy định Ngân hàng nhà nước NHNo&PTNT Việt Nam - Kinh doanh ngoại hối - Huy động cho vay, mua, bán ngoại tệ, toán quốc tế, bão lãnh, chiết khấu, tái chiết khấu chứng từ dịch vụ khác ngoại hối theo sách quản lý ngoại hối phủ, Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Kinh doanh dịch vụ Ngân hàng:Kinh doanh dịch vụ ngân hàng theo luật TCTD, bao gồm: thu, chi tiền mặt, mua bán vàng bạc, máy rút tiền tự động, dịch vụ thẻ, két sắt, nhận bảo quản, cất giữ, chiết khấu loại giấy tờ có giá, thẻ toán, nhận ủy thác cho vay tổ chức tài chính, tín dụng, tổ chức, cá nhân ngồi nước, NHNo&PTNT cho phép - Thực hạch tốn kinh doanh phân phối thu nhập theo quy định NHNo&PTNT Việt Nam - Đầu tư hình thức như: Hùn vốn, liên doanh, mua cổ phần hình thức cho vay - Trực tiếp thử nghiệm dịch vụ sản phẩm hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT Việt Nam - Thực kiểm tra, kiểm toán nội theo quy định NHNo&PTNT VN Với vai trò quan đầu mối thực nghiệp vụ theo ủy quyền NHNo&PTNT Việt Nam kinh doanh trực tiếp chi nhánh ngành địa bàn thành phố Hà Nội, 10 năm qua, Sở Giao dịch không ngừng củng cố tổ chức, đại hóa cơng nghệ thơng tin đổi nghiệp vụ ngân hàng theo chuẩn mực quốc tế, đạt kết đáng ghi nhận Đổi mới, chuẩn hóa khâu nghiệp vụ Xác định rõ hoạt động kinh doanh tiền tệ điều kiện kinh tế phát triển vũ bão ngày phức tạp, khơng đổi mới, chuẩn hóa khâu nghiệp vụ theo chuẩn mực quốc tế không theo kịp, 10 năm qua, Sở Giao dịch NHNo&PTNT Việt Nam không ngừng củng cố tổ chức, đào tạo cán bộ, đổi cơng tác điều hành, đại hóa cơng nghệ nghiệp vụ, vận dụng linh hoạt công cụ lãi suất, phí tốn, chế lãi suất để nâng cao sức cạnh tranh thị trường nên không ngừng lớn mạnh mặt Từ chỗ có phòng nghiệp vụ với 43 cán bộ, nhân viên, đến đơn vị có 14 phòng nghiệp vụ với 197 cán Để khai thác tiềm lực đội ngũ cán bộ, CNVC, đơn vị tập trung xếp, bố trí cán theo phương châm: Phân cơng cơng việc phù hợp với trình độ nghiệp vụ khả đáp ứng người, bên cạnh phát động phong trào thi đua coi cơng cụ điều hành hữu hiệu để tập hợp sức mạnh tập thể, thực tốt tiêu, nhiệm vụ kinh doanh Các hoạt động nghiệp vụ đổi mới, chuẩn hóa theo tiêu chuẩn ISO, từ khâu đạo điều hành đến quy trình hoạt động nghiệp vụ phận Để hoạt động vào nếp, bên cạnh việc thực tốt quan điểm đạo điều hành NHNo&PTNT Việt Nam, Sở Giao dịch xây dựng ban hành hàng loạt văn quy định cụ thể khâu công việc, từ quy trình điều hành nội bộ, quy trình thực nghiệp vụ toán quốc tế, mua bán ngoại tệ đến quy định hệ thống hạn mức giao dịch tiền gửi, đầu Bên cạnh xây dựng hành lang pháp lý, phát triển nghiệp vụ kinh doanh an toàn, hiệu quả, tạo động lực thi đua nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm lực cán để thực tốt nhiệm vụ Với mục đích nâng cao suất lao động, giảm thời gian xử lý cơng việc tăng tiện ích cho khách hàng, từ cuối năm 2003, Sở Giao dịch bắt đầu thực chương trình đại hóa NHNo&PTNT Việt Nam nên đến công nghệ nghiệp vụ ngân hàng đơn vị đáp ứng chuẩn mực thông lệ quốc tế Đến nay, hầu hết nghiệp vụ Sở Giao dịch thực máy vi tính, góp phần nâng cao suất lao động, giảm thiểu thời gian xử lý cơng việc tăng tiện ích cho khách hàng Bên cạnh đó, cơng tác đào tạo, giáo dục đội ngũ cán bộ, CNV coi trọng, đặc biệt nâng cao trình độ ngoại ngữ, vi tính, kỹ giao tiếp, xử lý nghiệp vụ nên xây dựng đội ngũ cán có trình độ chun mơn cao, có khả giao tiếp tốt, biết đàm phán với khách hàng có đủ lực để xử lý cơng việc độc lập nên hồn thành tốt nhiệm vụ, tạo bước tiến nhanh vững cho đơn vị Xuất sắc vai trò "đầu mối" 10 năm - khoảng thời gian không dài đơn vị đặc thù lĩnh vực kinh doanh tiền tệ nhìn lại kết hoạt động Sở Giao dịch so với 10 năm trước thấy nỗ lực vượt bậc đội ngũ lãnh đạo cán CNVC Hầu hết hoạt động có mức tăng trưởng ngoạn mục Là đơn vị có nhiệm vụ quản trị mạng, làm đầu mối toán quốc tế hoạt động ngân hàng đại lý, Sở Giao dịch tích cực mở rộng quan hệ với ngân hàng đại lý nước giới, đáp ứng nhu cầu toán quốc tế cho khách hàng tồn hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam Tính đến hết tháng 4-2009, đơn vị trì mở rộng quan hệ với 1.022 ngân hàng đại lý, tăng gấp lần so với năm 1999, thiết lập, cài đặt thực toán quốc tế trực tiếp qua mạng Swift nội với 180 chi nhánh, tăng gấp lần so với năm 1999 Nhờ vậy, số điện chuyển tiền tăng nhanh, năm 1999 đạt 16.802 giao dịch đến năm 2008 đạt 135.150 giao dịch Năm 1999, số điện chuyển tiền đến xử lý đạt 14.580 giao dịch đến năm 2008 đạt 275.511 giao dịch Cả hai nghiệp vụ toán tiếp tục tăng trưởng ổn định tháng đầu năm 2009 Là đầu mối hoạt động toán quốc tế (TTQT), Sở Giao dịch vừa giúp đỡ đào tạo nghiệp vụ cho chi nhánh, vừa trực tiếp xử lý nghiệp vụ toán quốc tế phát sinh chi nhánh NHNo&PTNT triển khai Nhờ vậy, hoạt động TTQT khách hàng trực tiếp giao dịch Sở có tăng trưởng ổn định, doanh số TTQT năm 2008 hàng nhập đạt 631 triệu USD, hàng xuất đạt 195 triệu USD, tăng trưởng 657% so với năm 1999 Với vai trò đầu mối kinh doanh ngoại tệ tồn hệ thống NHNo&PTNT, Sở Giao dịch tích cực khuyến khích chi nhánh khai thác nguồn ngoại tệ từ xuất khẩu, đáp ứng nhu cầu ngoại tệ phục vụ toán quốc tế Bên cạnh tích cực phát triển nghiệp vụ mua bán, trao đổi đa dạng hóa loại ngoại tệ giao dịch, mở rộng thị trường giao dịch nước quốc tế Nhờ vậy, hoạt động kinh doanh ngoại tệ có tăng trưởng mạnh Chỉ tính riêng năm 2008, Sở Giao dịch đạt doanh số bán 4,18 tỷ USD, gấp gần 14 lần năm 1999 Hoạt động chuyển tiền kiều hối có mức tăng trưởng với 513 triệu USD năm 2008 Không làm tốt vai trò điều hòa ngoại tệ mặt tồn hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam thơng suốt, an tồn hiệu quả, thông qua việc thực xuất ngoại tệ, đơn vị giảm chi phí so với nộp vào Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam năm từ 4-7 tỷ đồng Thực chức quản lý kinh doanh vốn, đơn vị thực quản lý tốt tài khoản Nostro NHNo&PTNT Việt Nam, bảo đảm an toàn, hiệu quả, hoạt động kinh doanh vốn thực chủ động thường xuyên với mục đích bảo đảm dự trữ bắt buộc, an tồn tốn kết hợp với kinh doanh có lợi nhuận nâng cao uy tín, thị phần NHNo&PTNT Việt Nam thị trường liên ngân hàng Để có đủ vốn bảo đảm dự trữ bắt buộc, tạo an tồn tốn tồn hệ thống với chi phí thấp, Sở Giao dịch thực nhiều giao dịch vay vốn, cầm cố giấy tờ có giá, Swap… thị trường liên ngân hàng, thị trường mở Thông qua đa dạng hóa nghiệp vụ kinh doanh thị trường để vừa tạo tài sản có tính khoản cao vừa nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi toàn hệ thống Doanh số giao dịch vốn nội tệ năm 2008 đạt 241.252 tỷ đồng, tăng 48 lần so với năm 1999, giao dịch vốn ngoại tệ đạt 30,5 tỷ USD tăng 19 lần so với lúc thành lập; đấu thầu giấy tờ có giá đạt 13.412 tỷ đồng, gấp 268 lần so với năm 1999 Kinh doanh trực tiếp tăng trưởng cao bền vững Với nếp xây dựng được, hoạt động kinh doanh trực tiếp Sở Giao dịch có tăng trưởng cao Tổng nguồn vốn huy động đến hết tháng 42009 đạt 14.778 tỷ đồng, tăng 14.214 tỷ đồng so với năm 1999; số dư nguồn vốn huy động bình quân đầu người đạt 75 tỷ đồng Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn nhanh, đạt bình quân 50%/năm, chất lượng nguồn vốn cải thiện theo hướng: Huy động mạnh nguồn vốn dân cư (đến tháng 4-2009 huy động 4.257 tỷ đồng, tăng 3.828 tỷ đồng so với năm 1999) tăng tỷ nguồn vốn không kỳ hạn tổng nguồn vốn (từ 26-42%), tạo điều kiện giảm thấp lãi suất huy động đầu vào, tăng cường lực tài khả cạnh tranh Sở Giao dịch Không thế, Sở Giao dịch vận dụng linh hoạt cơng cụ lãi suất, phí tốn, chế ưu đãi thường xuyên đa dạng hóa kỹ tiếp cận với khách hàng, kết hợp hài hòa cung cấp sản phẩm, dịch vụ ngân hàng truyền thống với triển khai sản phẩm dịch vụ để cung cấp tiện ích tối đa cho khách hàng, nhờ thu hút nhiều khách hàng mở rộng hoạt động kinh doanh Nhờ vậy, tính đến hết tháng 4-2009, tổng dư nợ cho vay Sở đạt 5.623 tỷ đồng, tăng 5.440 tỷ đồng so với năm 1999; dư nợ bình quân đầu người đạt 29 tỷ đồng Hoạt động cho vay có tăng trưởng tốt doanh số cho vay, doanh số thu nợ dư nợ cho vay với tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân đạt 48%/năm chất lượng tín dụng tốt Tỷ lệ nợ hạn tổng dư nợ ngày giảm thấp: từ 21,7% năm 1999 xuống 0,27% Cơng tác kiểm tra kiểm soát nghiệp vụ tăng cường nâng cao chất lượng chấn chỉnh kịp thời sai sót phát sinh Tích cực thực cấu lại nợ, lành mạnh tài Kết tài qua năm ln có lãi năm sau cao năm trước, chênh lệch thu chi tăng trưởng trung bình 47%/năm Cơng tác hạch tốn kế tốn bảo đảm thu đủ, chi đủ trích lập quỹ dự phòng xử lý rủi ro Thu nhập đời sống cán công nhân viên ổn định Với mục tiêu huy động nguồn vốn đạt 16.249 tỷ đồng với mức tăng trưởng 16%, dư nợ đạt 6.651 tỷ đồng với mức tăng trưởng 18% năm 2009, chênh lệch quỹ thu nhập tăng 15% so với năm 2008, đơn vị tích cực triển khai đồng giải pháp, tâm hoàn thành nhiệm vụ Hy vọng 10 với khả nỗ lực có, Sở Giao dịch NHNo&PTNT Việt Nam đích sớm B/PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG NGÀNH: 1.Nguy từ ngân hàng Nếu ngân hàng dễ dàng gia nhập thị trường mức độ cạnh tranh lúc gia tăng Nguy từ ngân hàng phụ thuộc vào “độ cao” rào cản gia nhập Theo cam kết gia nhập WTO, lĩnh vực ngân hàng mở cửa dần theo lộ trình bảy năm Ngành ngân hàng có thay đổi tổ chức tài nước ngồi nắm giữ cổ phần ngân hàng Việt Nam xuất ngân hàng 100% vốn nước Ngay từ năm 2006, Việt Nam gỡ bỏ dần hạn chế tỷ lệ tham gia cổ phần ngành ngân hàng định chế tài nước ngồi theo cam kết Hiệp định thương mại với Hoa Kỳ Còn theo cam kết khuôn khổ Hiệp định chung hợp tác thương mại dịch vụ (AFAS) Hiệp hội nước ASEAN, Việt Nam phải gỡ bỏ hoàn toàn quy định khống chế tỷ lệ tham gia góp vốn, dịch vụ, giá trị giao dịch ngân hàng nước từ năm 2008 Đã có năm ngân hàng 100% vốn nước cấp phép thành lập Việt Nam Tuy nhiên nhìn vào số ngân hàng nước ngồi có văn phòng đại diện Việt Nam ngân hàng nước ngồi có vốn cổ phần ngân hàng thương mại nội địa, số ngân hàng 100% vốn nước ngồi định tăng lên tương lai Các ngân hàng nước vậy, rào cản cho xuất ngân hàng có nguồn gốc nội địa nâng cao lên sau Chính phủ tạm 11 ngưng cấp phép thành lập ngân hàng từ tháng 8-2008 Ngoài quy định vốn điều lệ, quãng thời gian phải liên tục có lãi, ngân hàng thành lập bị giám sát chặt Ngân hàng Nhà nước Tuy nhiên điều khơng thể ngăn cản doanh nghiệp, đủ điều kiện, tham gia vào ngành ngân hàng Chính phủ cho phép thành lập ngân hàng trở lại Rào cản gia nhập thể qua phân khúc thị trường, thị trường mục tiêu mà ngân hàng nhắm đến, giá trị thương hiệu sở khách hàng, lòng trung thành khách hàngngân hàng xây dựng Những điều đặc biệt quan trọng định khả tồn ngân hàng muốn gia nhập vào thị trường Việt Nam Một ngân hàng xây dựng cho thương hiệu bền vững, với sản phẩm, dịch vụ tài hiệu khác biệt cộng với sở khách hàng đơng đảo trung thành, chi phí chuyển đổi (switching cost) để lôi kéo khách hàng ngân hàng thành lập cao họ bắt buộc phải cân nhắc thật kỹ trước định gia nhập thị trường hay không Thực tế thị trường ngành ngân hàng Việt Nam cho thấy chi phí chuyển đổi nhìn chung khơng cao ngân hàng chưa thật tạo điểm khác biệt chiến lược sản phẩm, dịch vụ Một yếu tố làm tăng chi phí chuyển đổi lên chút tạo lợi cạnh tranh cho ngân hàng hoạt động hệ thống phân phối Các ngân hàng thành lập sau gặp nhiều rắc rối việc tìm địa điểm ưng ý để đặt văn phòng chi nhánh văn phòng giao dịch vị trí đẹp tiện lợi bị ngân hàng hoạt động dành Tuy vậy, ngân hàng thành lập sau dựa vào lợi 12 công nghệ để phát triển hệ thống kinh doanh thơng qua Internet banking hệ thống ATM Nhìn vào ngành ngân hàng Việt Nam bối cảnh Việt Nam giới bị bao trùm khủng hoảng kinh tế, rào cản gia nhập cao khiến cho nguy xuất ngân hàng tương lai gần thấp Nhưng kinh tế giới hồi phục cộng với mở cửa ngành ngân hàng theo cam kết với WTO tổ chức khác, xuất ngân hàng điều gần chắn 2.Nguy bị thay Cơ mà nói, sản phẩm dịch vụ ngành ngân hàng Việt Nam xếp vào loại: • Là nơi nhận khoản tiền (lương, trợ cấp, cấp dưỡng…) • Là nơi giữ tiền (tiết kiệm…) • Là nơi thực chức tốn • Là nơi cho vay tiền • Là nơi hoạt động kiều hối Đối với khách hàng doanh nghiệp, nguy ngân hàng bị thay không cao đối tượng khách hàng cần rõ ràng chứng từ, hóa đơn gói sản phẩm dịch vụ ngân hàng Nếu có phiền hà xảy q trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ đối tượng khách hàng thường chuyển sang sử dụng ngân hàng khác lý thay tìm tới dịch vụ ngân hàng Đối với khách hàng tiêu dùng lại khác, thói quen sử dụng tiền mặt khiến cho người tiêu dùng Việt Nam thường giữ tiền mặt nhà có tài 13 khoản có tiền lại rút hết để sử dụng Các quan Chính phủ doanh nghiệp trả lương qua tài khoản ngân hàng nhằm thúc đẩy phương thức tốn khơng dùng tiền mặt, góp phần làm minh bạch tài cho người dân Nhưng địa điểm chấp nhận toán thẻ lại đa số nhà hàng, khu mua sắm sang trọng, nơi người dân tới mua sắm Ngay siêu thị, người tiêu dùng phải chờ đợi nhân viên lấy máy đọc thẻ tới quầy khác muốn sử dụng thẻ để tốn Chính bất tiện cộng với tâm lý chuộng tiền mặt khiến người tiêu dùng muốn giữ sử dụng tiền mặt thông qua ngân hàng Ngồi hình thức gửi tiết kiệm ngân hàng, người tiêu dùng Việt Nam có nhiều lựa chọn khác giữ ngoại tệ, đầu tư vào chứng khốn, hình thức bảo hiểm, đầu tư vào kim loại quý (vàng, kim cương…) đầu tư vào nhà đất Đó chưa kể hình thức không hợp pháp “chơi hụi” Không phải lúc lãi suất ngân hàng hấp dẫn người tiêu dùng Chẳng hạn thời điểm này, giá vàng sốt, tăng giảm đột biến ngày, đô la Mỹ thị trường tự biến động lãi suất tiết kiệm đa số ngân hàng mức 7-8% năm 3.Quyền lực khách hàng Sự kiện bật gần liên quan đến quyền lực khách hàng có lẽ việc ngân hàng định thu phí sử dụng ATM người tiêu dùng không đồng thuận Trong vụ việc này, ngân hàng khách hàng có lý lẽ rõ ràng ảnh hưởng khơng đến mức độ hài lòng lòng tin khách hàng Nhưng khơng mà ta đánh giá thấp quyền lực khách hàng ngành ngân hàng Việt Nam 14 Điều quan trọng là: việc sống ngân hàng dựa đồng vốn huy động khách hàng Nếu khơng thu hút dòng vốn khách hàng ngân hàng tất nhiên bị đào thải Trong đó, nói phần trên, nguy thay ngân hàng Việt Nam, khách hàng tiêu dùng, cao Với chi phí chuyển đổi thấp, khách hàng gần khơng mát muốn chuyển nguồn vốn khỏi ngân hàng đầu tư vào nơi khác 4.Quyền lực nhà cung cấp Khái niệm nhà cung cấp ngành ngân hàng đa dạng Họ cổ đơng cung cấp vốn cho ngân hàng hoạt động, công ty chịu trách nhiệm hệ thống bảo trì máy ATM Hiện Việt Nam ngân hàng thường tự đầu tư trang thiết bị chọn cho nhà cung cấp riêng tùy theo điều kiện Điều góp phần giảm quyền lực nhà cung cấp thiết bị họ cung cấp cho thị trường lớn mà phải cạnh tranh với nhà cung cấp khác Tuy nhiên tốn khoản chi phí lớn vào đầu tư hệ thống, ngân hàng khơng muốn thay đổi nhà cung cấp tốn kém, điều lại làm tăng quyền lực nhà cung cấp thiết bị thắng thầu Quyền lực cổ đơng ngành ngân hàng nào? Không nhắc đến cổ đông đầu tư nhỏ lẻ thơng qua thị trường chứng khốn mà nói đến đại cổ đơng có tác động trực tiếp đến chiến lược kinh doanh ngân hàng Nhìn chung hầu hết ngân hàng Việt Nam nhận đầu tư ngân hàng khác Quyền lực nhà đầu tư tăng lên nhiều họ có đủ cổ phần việc sáp nhập với ngân hàng đầu tư xảy Ở khía cạnh khác, ngân hàng đầu tư có tác động định đến ngân hàng đầu tư 15 5.Cường độ cạnh tranh doanh nghiệp ngành Trong năm 2008, McKinsey dự báo doanh số lĩnh vực ngân hàng bán lẻ Việt Nam tăng trưởng đến 25% vòng 5-10 năm tới, đưa Việt Nam trở thành thị trường ngân hàng bán lẻ có tốc độ cao châu Á Tuy khủng hoảng kinh tế làm cho tốc độ tăng trưởng chậm lại, tác động xấu tới ngành ngân hàng thị trường Việt Nam chưa khai phá hết, tiềm lớn Ảnh hưởng tạm thời khủng hoảng kinh tế khiến cho ngân hàng gặp khó khăn việc tìm kiếm khách hàng mới, dẫn đến việc cường độ cạnh tranh tăng lên Nhưng khủng hoảng kinh tế qua đi, với thị trường tiềm lớn Việt Nam, ngân hàng tập trung khai phá thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, dẫn đến cường độ cạnh tranh giảm Cường độ canh tranh ngân hàng tăng cao có xuất nhóm ngân hàng 100% vốn nước Ngân hàng nước thường sẵn có phân khúc khách hàng riêng, đa số doanh nghiệp từ nước họ Họ phục vụ khách hàng từ lâu thị trường khác khách hàng mở rộng thị trường sang Việt Nam ngân hàng mở văn phòng đại diện theo Ngân hàng ngoại khơng vướng phải rào cản mà nhiều ngân hàng nước mắc phải, điển hình hạn mức cho vay chứng khoán, nợ xấu cho vay bất động sản Họ có lợi làm từ đầu có nhiều chọn lựa với khơng ngân hàng nước điều khơng thể Ngồi ra, ngân hàng ngoại có khơng lợi hạ tầng dịch vụ hẳn, dịch vụ khách hàng chun nghiệp, cơng nghệ tốt (điển hình hệ thống Internet banking) 16 Quan trọng nữa, khả kết nối với mạng lưới rộng khắp nhiều nước ngân hàng ngoại Để cạnh tranh với nhóm ngân hàng này, ngân hàng nước trang bị hệ thống hạ tầng công nghệ, sản phẩm dịch vụ, nhân quy mô Lợi ngân hàng nước mối quan hệ mật thiết với khách hàng có sẵn Ngân hàng nước sẵn sàng linh hoạt cho vay với mức ưu đãi khách hàng quan trọng họ 6.Xu hướng ngành ngân hàng Hiện Việt Nam có nhiều ngân hàng chưa có ngân hàng thực mạnh tầm cỡ quốc tế Nhìn chung, ngân hàng đua mở rộng quy mô mạng lưới để huy động nhiều vốn (phát triển theo chiều rộng) Việc dẫn đến tình trạng ngân hàng cạnh tranh liệt với hoạt động tín dụng mà quên sản phẩm dịch vụ tiện ích kèm theo (chiều sâu) Đồng thời, ngân hàng mở rộng quy mô thiếu nguồn nhân lực có chất lượng cơng tác quản trị lại không theo kịp quy mô phát triển Khủng hoảng kinh tế mang lại nhiều khó khăn cho ngành ngân hàng, số ngân hàng khơng thể trì mức tăng trưởng năm vừa qua Đây sở để nhiều chuyên gia sáp nhập (M&A) đưa nhận định xu hướng sáp nhập ngành ngân hàng đến gần Tuy nhiên, ngành ngân hàng ngành nghề nhạy cảm, việc sáp nhập xảy vòng một, hai năm ngành ngân hàng mở nhiều cửa theo cam kết với WTO 17 C/ PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA HAI ĐỐI THỦ MẠNH NHẤT TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG: Để chuẩn bị chiến lược Marketing có hiệu cơng ty phải nghiên cứu đối thủ cạnh tranh khách hàng có tiềm ẩn Điều đặc biệt cần thiết thị trường tăng trưởng chậm, tăng mức tiêu thụ cách giành giật từ đối thủ cạnh tranh Những đối thủ cạnh tranh gần cơng ty đối thủ tìm cách thỏa mãn khách hàng nhu cầu giống sản xuất sản phẩm tương tự Công ty cần ý đến đối thủ cạnh tranh ngấm ngầm, người đưa cách hay khác để thỏa mãn nhu cầu Cơng ty cần phát đối thủ cạnh tranh cách phân tích ngành phân tích sở thị trường Cơng ty cần thu thập thông tin chiến lược, mục tiêu, mặt mạnh/ yếu cách phản ứng đối thủ cạnh tranh Công ty cần biết chiến lược đối thủ cạnh tranh để phát đối thủ cạnh tranh để dự đoán biện pháp phản ứng tới Khi biết mặt mạnh mặt yếu đối thủ cạnh tranh, cơng ty hồn thiện chiến lược để giành ưu trước hạn chế đối thủ cạnh tranh, đồng thời tránh xâm nhập vào nơi mà đối thủ mạnh Biết cách phản ứng điển hình đối thủ cạnh tranh giúp công ty lựa chọn định thời gian thực biện pháp 18 Các công ty cần biết nắm vấn đề đối thủ cạnh tranh: Những đối thủ cạnh tranh ta? Chiến lược họ nào? Mục tiêu họ gì? Những điểm mạnh điểm yếu họ gì? Cách thức phản ứng họ sao? Chúng ta xem xét xem thơng tin giúp ích cơng ty việc hoạch định chiến lược Marketing Những đối thủ cạnh tranh gần công ty đối thủ theo đuổi thị trường mục tiêu giống với chiến lược giống Nhóm chiến lược nhóm cơng ty áp dụng chiến lược giống thị trường mục tiêu định Từ việc phát nhóm chiến lược nảy sinh ý tưởng quan trọng Thứ nhất, chiều cao rào cản nhập khác nhóm chiến lược Thứ hai cơng ty nhập vào nhóm thành viên nhóm trở thành đối thủ cạnh tranh chủ chốt Nếu muốn thành công phải có số ưu cạnh tranh gia nhập nhóm Mặc dù cạnh tranh diễn liệt nội nhóm chiến lược, nhóm có kình địch Thứ số nhóm chiếm lược có ý đồ lấn chiếm nhóm khách hàng nhà Thứ hai khách hàng khơng thấy có khác biệt nhiều mặt hàng chào bán Thứ ba nhóm muốn mở rộng phạm vi khúc thị trường mình, cơng ty có quy mô sức mạnh ngang rào cản động nhóm lại thấp Rõ ràng công ty phải nhạy bén với thay đổi mong muốn khách 19 hàng cách thức mà đối thủ thay đổi chiến lược để đáp ứng mong muốn xuất 1/ Chiến lược Marketing Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam: Thực phương châm “ An toàn – Chất lượng – Tăng cường – Hiệu quả” Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tiếp tục khẳng định vị ngân hàng có truyền thống lâu đời, hàng đầu Việt Nam ảnh hưởng ngày tăng trường quốc tế An toàn hoạt động đảm bảo, hiệu công tác quản trị không ngừng nâng cao Hoạt động đối ngoại ngày mở rộng phát triển mang đến hội kinh doanh Chủ động tham gia hoạt động cộng đồng, nâng cao vị Vietcombank nước -Để khai thác tiềm lực đội ngũ cán bộ, CNVC, Vietcombank tập trung xếp, bố trí cán theo phương châm: Phân cơng cơng việc phù hợp với trình độ nghiệp vụ khả đáp ứng người, bên cạnh phát động phong trào thi đua coi cơng cụ điều hành hữu hiệu để tập hợp sức mạnh tập thể, thực tốt tiêu, nhiệm vụ kinh doanh -Xây dựng ban hành hàng loạt văn quy định cụ thể khâu cơng việc, từ quy trình điều hành nội bộ, quy trình thực nghiệp vụ tốn quốc tế, mua bán ngoại tệ đến quy định hệ thống hạn mức giao dịch tiền gửi, đầu Bên cạnh xây dựng hành lang pháp lý, phát triển nghiệp vụ kinh doanh an toàn, hiệu quả, tạo động lực thi đua nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm lực cán để thực tốt nhiệm vụ Với mục đích nâng cao suất lao động, giảm thời gian xử lý cơng việc tăng tiện ích cho khách hàng -Cơng tác đào tạo, giáo dục đội ngũ cán bộ, CNV coi trọng, đặc biệt nâng cao trình độ ngoại ngữ, vi tính, kỹ giao tiếp, xử lý nghiệp vụ nên 20 xây dựng đội ngũ cán có trình độ chun mơn cao, có khả giao tiếp tốt, biết đàm phán với khách hàng có đủ lực để xử lý cơng việc độc lập nên hồn thành tốt nhiệm vụ, tạo bước tiến nhanh vững cho đơn vị Sự trưởng thành nhiều thương hiệu gắn liền với lớn mạnh nhiều ngân hàng Trải qua 20 năm xây dựng trưởng thành, Vietcombank tạp chí The Banker thuộc tập đồn Financial Times tạp chí Euro Money bình chọn ngân hàng tốt Việt Nam 2/ Chiến lược Marketing Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV): BIDV khẳng định vị định chế tài hàng đầu đất nước, góp phần thực thi hiệu sách tài tiền tệ, sách kinh tế vĩ mô, thực chủ trương kiềm chế lạm phát, trì tăng trưởng kinh tế đảm bảo an sinh xã hội BIDV ln chủ động tích cực thực “gói kích thích kinh tế” Chính Phủ, triển khai đồng bộ, hiệu quả, đối tượng chương trình, Nghị Chính phủ Do hình thức vươn tới đối tượng khách hàng khác nên NHTM nói chung BIDV nói riêng áp dụng phương thức quảng cáo để thu hút khách hàng BIDV tiến hành quảng cáo nhiều hình thức như: báo, tạp chí, truyền hình, truyền thanh, băng rơn, áp phích, gửi thư trực tiếp, Internet Thời điểm quảng cáo trọng vào ngày lễ, Tết, ngày kỷ niêm thành lập ngân hàng hay ngày khai trương Chi nhánh mới, Sự tập trung quảng cáo vào khoảng thời gian NHTM thu hút ý đặc biệt khách hàng Nội dung quảng cáo bước đầu thu hút khách hàng với hình ảnh sản phẩm, dịch vụ ngân hàng thẻ rút tiền tự động, dịch vụ chuyển tiền nhanh, truy vấn số dư tài khoản, trả tiền điện, nước, trả lương Chẳng hạn chứng từ rút tiền BIDV có in quảng cáo dịch vụ ngân hàng Như vậy, nhà quản trị BIDV khai thác 21 lợi chứng từ rút tiền, có tính lặp lặp lại, chi phí thấp mà gây ấn tượng, hiệu chiến dịch quảng cáo Ngoài ra, nắm bắt tâm lý người tiêu dùng, quan tâm tới đợt khuyến mãi, BIDV đưa nhiều hình thức khuyến khác đem lại lợi ích thiết thực hấp dẫn khách hàng như: chiến dịch khuyến mại mở thẻ ATM điểm giao dịch, áp dụng lãi suất bạc thang, tặng quà cho khách hàng dịp khai trương trụ sở hay giới thiệu sản phẩm, dịch vụ Cùng với đó, để thu hút thêm khách hàng, BIDV cử cán doanh nghiệp, trường đại học giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mình, liên kết với trường đại học, quan, đơn vị để đặt máy ATM nơi đồng thời miễn phí cho sinh viên cán lập thẻ Các chương trình quảng cáo thương hiệu, huy động vốn với lãi suất cao, chương trình quảng cáo phương tiện thông tin đại chúng, liên tục áp dụng rộng rãi tạo tiền đề để BIDV đạt kết định nâng cao hoạt động Marketing ngân hàng tiến dần đến thông lệ khu vực quốc tế KẾT LUẬN Nhìn chung Sở giao dịch NH No&PTNTVN có nhận thức rõ ràng việc xây dựng chiến lược kinh doanh nói chung chiến lược Marketing nói riêng Các nghiệp vụ Marketing thực đạt kết tốt Tuy nhiên, mức phức tạp hơn, cấp thiết hơn, việc đề chiến lược, biện pháp marketing cụ thể, vào nhóm khách hàng, đáp ứng yêu cầu thực nhiều hạn chế Nguyên nhân có nguyên nhân chủ quan khách quan Với nỗ lực đạt được, Sở giao dịch Ngân hàng No&PTNT VN thực tìm chỗ đứng địa bàn Hà Nội, song để tiếp tục phát triển thời gian tới, cạnh tranh khốc liệt, Sở giao dịch NH Nông nghiệp Hà Nội cần khơng ngừng nỗ lực tìm cho biện 22 pháp marketing hữu hiệu để dịch vụ ngân hàng bán lẻ đến với khách hàng Tài liệu tham khảo Bài giảng Quản trị marketing Philip Kotler(2000), Những nguyên lý tiếp thị tập 1+2, Nhà xuất Thống Kê, Hà Nội Tạp trí thơng tin – Agribank Cùng số Website báo điện tử khác có nội dung liên quan đến đề tài 23 ... tích cực triển khai đồng giải pháp, tâm hoàn thành nhiệm vụ Hy vọng 10 với khả nỗ lực có, Sở Giao dịch NHNo&PTNT Việt Nam đích sớm B/PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG NGÀNH: 1.Nguy từ ngân hàng Nếu ngân hàng. .. nhiên nhìn vào số ngân hàng nước ngồi có văn phòng đại diện Việt Nam ngân hàng nước có vốn cổ phần ngân hàng thương mại nội địa, số ngân hàng 100% vốn nước định tăng lên tương lai Các ngân hàng nước... thị trường, thị trường mục tiêu mà ngân hàng nhắm đến, giá trị thương hiệu sở khách hàng, lòng trung thành khách hàng mà ngân hàng xây dựng Những điều đặc biệt quan trọng định khả tồn ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích môi trường ngành và chiến lược phát triển của sở giao dịch ngân hàng agribank , Phân tích môi trường ngành và chiến lược phát triển của sở giao dịch ngân hàng agribank

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay