Giáo án 3 cột giải tích 12 tiết t11 đường tiệm cận

3 40 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:32

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai GV: Phan Thanh Dũng - Tiết 11 Ngày soạn: 16/09/2017 ĐƯỜNG TIỆM CẬN * - I.MỤC TIÊU: Kiến thức: • Biết khái niệm đường tiệm cận đứng, đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số Kĩ năng: • Tim đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang đồ thị hàm số Tư thái độ: • Thận trọng trọng việc tính giới hạn vơ cực hàm số II CHUẨN BỊ 1.Giáo viên: Dụng cụ dạy học, bảng phụ 2.Học sinh: Xem lại cách tính giới hạn hàm số III TRỌNG TÂM: Tìm đường tiệm cận hàm số IV PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: • Dùng phương pháp đàm thoại gợi mở, vấn đáp, nêu vấn đề giải vấn đề V TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định lớp học, kiểm diện Kiểm tra cũ: 2− x y= lim y, lim y lim y = −1 lim y = −1 x − Tính giới hạn: x→−∞ x→+∞ ? H Cho hàm số Đ x→−∞ , x→+∞ 3.Bài mới: Hoạt động : Tiếp cận định nghĩa tiệm cận ngang Hoạt động giáo viên - GV cho hs quan sát đồ thị (C) hình vẽ sgk Lấy điểm M(x;y) thuộc (C) Quan sát đồ thị, nhận xét khoảng cách từ M đến đt y= -1 x → −∞ x → +∞ Ta nói đt y = -1 TCN đồ thị (C) Từ hình thành định nghĩa TCN - GV nêu ví dụ Hoạt động học sinh - HS quan sát đồ thị, trả lời x → −∞ x → +∞ k/c từ M đến đường thẳng y = -1 dần - HS giải Hoạt động 2:Tìm hiểu tiệm cận đứng Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - GV cho hs quan sát đồ thị - HS quan sát đồ thị, trả (C) hình vẽ sgk lời + − Lấy điểm M(x;y) thuộc (C) x → x → Quan sát đồ thị, nhận xét k/c từ M đến đt khoảng cách từ M đến đt x = dần + − x=1 x → x → Ta nói đt x=1 TCĐ đồ thị (C) Giáo án giải tích 12 Nội dung I Tiệm cận ngang: y = y0 đgl tiệ m cậ n ngang củ a đồthòhs y = f (x)nế u lim f (x) = y0 hoaë c lim f (x) = y0 x→+∞ x→−∞ Ví dụ 1: Tìm TCN đồ thị hàm số 2x + y= x−  3 x + ÷ x 2x + lim = lim  =2 x→±∞ x − x→±∞  5 x 1− ÷  x Giải: Suy đường thẳng y = tiệm cận ngang Nội dung II Tiệm cận đứng: x = x0 đgl tiệ m cậ n đứ ng củ a đồthòhs y = f (x) nế u lim+ f (x) = +∞, hoaë c lim− f (x) = +∞, x→ x0 x→ x0 hoaëc lim+ f (x) = −∞,hoaë c lim− f (x) = −∞ x→ x0 x→ x0 Ví dụ 2: Tìm TCĐ đồ thị hàm số Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai GV: Phan Thanh Dũng - Từ hình thành định nghĩa TCĐ - GV nêu ví dụ y= - HS giải 2x + x− lim+ 2x + 2x + = +∞ lim− = −∞ x− ; x→5 x − Giải: x→5 TCĐ x=5 Ví dụ 3: Tìm tiệm cận đồ thị hàm số y= x −3 2x + -Gv nêu ví dụ tìm -Hs giải ví dụ ĐS: Tiệm cận đứng: x=-5/2 đường tiệm cận đồ thị Tiệm cận ngang: y=1/2 hàm số 4.Củng cố: Cách tìm đường tiệm cận A(x) y= B(x) có TCĐ x = x0 x0 nghiệm B(x)=0 +Hàm số dạng phân thức +Để tìm tiệm cận ngang ta tính lim y x →+∞ lim y x →−∞ Bài tập củng cố: Câu 1: Hàm số có đồ thị nhận đường thẳng x = làm đường tiệm cận: A y = x − 2+ x +1 B y= x +1 C y= x+2 Câu 2: Phương trình đường tiệm cận đồ thị hàm số A y = x = -2 D y= B y = x+2 x = C y = x = y= 5x 2− x x+2 x − là: D y = -2 x = x2 + x + y= −5x2 − 2x + có tiệm cận: Câu : Đồ thị hàm số A B C D 5.Dặn dò :Học lí thuyết xem lại tập giải BTVN : Tìm đường tiệm cận đồ thị hàm số : y= x+2 y= x x + 2x − y= x +1 x −1 a) b) c) VI RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY Giáo án giải tích 12 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai GV: Phan Thanh Dũng - - Giáo án giải tích 12 ... HS giải 2x + x− lim+ 2x + 2x + = +∞ lim− = −∞ x− ; x→5 x − Giải: x→5 TCĐ x=5 Ví dụ 3: Tìm tiệm cận đồ thị hàm số y= x 3 2x + -Gv nêu ví dụ tìm -Hs giải ví dụ ĐS: Tiệm cận đứng: x=-5/2 đường tiệm. .. Giáo án giải tích 12 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai GV: Phan Thanh Dũng - - Giáo án giải tích 12 ... x=-5/2 đường tiệm cận đồ thị Tiệm cận ngang: y=1/2 hàm số 4.Củng cố: Cách tìm đường tiệm cận A(x) y= B(x) có TCĐ x = x0 x0 nghiệm B(x)=0 +Hàm số dạng phân thức +Để tìm tiệm cận ngang ta tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án 3 cột giải tích 12 tiết t11 đường tiệm cận , Giáo án 3 cột giải tích 12 tiết t11 đường tiệm cận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay