Giáo án 3 cột giải tích 12 tiết t10 GTLN GTNN cua ham sô

3 44 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:32

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai GV: Phan Thanh Dũng - Tiết 10 BÀI TẬP GIÁ TRỊ LỚN NHẤT- GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ Ngày soạn: 11/09/2017 * I.MỤC TIÊU: Kiến thức: + Biết khái niệm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số tập hợp số + Nắm vững quy tắc tìm GTLN-GTNN hàm số Kĩ năng: + Biết cách tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ (nếu có) củạ hàm sơ' đoạn, khoảng Tư thái độ: + Tích cực học tập, cẩn thận việc áp dụng bước quy tắc tìm GTLN GTNN hàm số II CHUẨN BỊ 1.Giáo viên: Thước kẻ, phấn màu, giáo án, sách tham khảo 2.Học sinh: Bài cũ, dụng cụ học tập III TRỌNG TÂM: Tìm GTLN-GTNN hàm số trên[a;b] IV PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: + Dùng phương pháp đàm thoại gợi mở, vấn đáp, nêu vấn đề giải vấn đề V TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định lớp học, kiểm diện Kiểm tra cũ:Gọi Hs lên bảng giải câu 1/a SGK y  41; max y  40 [4;4]  4;4 y  ; max y  40 y  x  x  x  35 [0;5]   ; a) đoạn [–4; 4], [0; 5] ĐS: 3.Bài mới: Hoạt động : Tìm GTLN-GTNN hàm số đoạn Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh +Gọi học sinh lên bảng +Hs lên bảng giải giải SGK +Gọi hs thực theo +Thực theo bước bước +Gọi Hs nhận xét +Nhận xét +Chỉnh sửa ghi điểm +Ghi nhận Nội dung ghi bảng Bài 1/SGK/24 b) y  x  3x  đoạn [0; 3], [2; 5] 2 x y 1 x c) đoạn [2; 4], [–3; –2] d) y   x [–1; 1] ĐS: y   ; max y  56 [0;3]  0;3 y  6; max y  552 [2;5] b)  2;5 y  0; max y  [2;4]  2;4 y  1; max y  [11 ;] ; c)  11 y  1; max y  [11 ;] d) [11; ] Hoạt động 2: Bài tập luyện tập cách tìm GTLN-GTNN hàm số khoảng Giáo án giải tích 12 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai GV: Phan Thanh Dũng - Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung +Yêu cầu Hs nêu cách tìm +Ghi suy nghĩ làm Bài 4/sgk/24: a/ GTLN-GTNN hàm số TXĐ: D=R khoảng +Gọi Hs lên bảng giải +Hs lên bảng giải SGK/24 +Gọi Hs lớp nhận xét BBT: x - y ' y +Nhận xét +Ghi nhận kiến thức +Nhận xét, chỉnh sửa + 0 + -  b/ y'=12x2-12x3=12x2(1-x) y'=0x=0 v x=1 x - y + + ' y  + - 4.Củng cố: + Nắm vững cách tìm GTLN,GTNN hàm số khoảng ,một đoạn : Câu : Giá trị lớn hàm số y  x  x  [0;2] bằng: A B.1 C D.2 Câu : Giá trị nhỏ hàm số A.-1 B.1/2 C.-1/2 D.1 y 1  x [2;3] bằng: 5.Dặn dò :Học lí thuyết xem lại tập giải BTVN : Tìm GTLN-GTNN hàm số : a ) y  x  3x đoạn  2;3 b) y   x  x  đoạn  1;  VI RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY Giáo án giải tích 12 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai GV: Phan Thanh Dũng - - Giáo án giải tích 12 ... Giáo án giải tích 12 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai GV: Phan Thanh Dũng - - Giáo án giải tích 12 ... C.-1/2 D.1 y 1  x [2 ;3] bằng: 5.Dặn dò :Học lí thuyết xem lại tập giải BTVN : Tìm GTLN- GTNN hàm số : a ) y  x  3x đoạn  2 ;3 b) y   x  x  đoạn  1;  VI RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY ... nhận kiến thức +Nhận xét, chỉnh sửa + 0 + -  b/ y'=12x2-12x3=12x2(1-x) y'=0x=0 v x=1 x - y + + ' y  + - 4.Củng cố: + Nắm vững cách tìm GTLN, GTNN hàm số khoảng ,một đoạn : Câu : Giá trị lớn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án 3 cột giải tích 12 tiết t10 GTLN GTNN cua ham sô , Giáo án 3 cột giải tích 12 tiết t10 GTLN GTNN cua ham sô

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay