Giáo án 3 cột giải tích 12 tiết t8 GTLN GTNN cua ham so

4 28 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:32

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai GV: Phan Thanh Dũng - Tiết 08 GIÁ TRỊ LỚN NHẤT- GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ Ngày soạn: 07/09/2017 * I.MỤC TIÊU: Kiến thức: + Biết khái niệm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số tập hợp số + Nắm vững quy tắc tìm GTLN-GTNN hàm số Kĩ năng: + Biết cách tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ (nếu có) củạ hàm sơ' đoạn, khoảng Tư thái độ: + Tích cực học tập, cẩn thận việc áp dụng bước quy tắc tìm GTLN GTNN hàm số II CHUẨN BỊ 1.Giáo viên: Thước kẻ, phấn màu, giáo án, sách tham khảo 2.Học sinh: Bài cũ, dụng cụ học tập III TRỌNG TÂM: Tìm GTLN-GTNN hàm số trên[a;b] IV PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: + Dùng phương pháp đàm thoại gợi mở, vấn đáp, nêu vấn đề giải vấn đề V TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định lớp học, kiểm diện Kiểm tra cũ: H1:Phát biểu lại bước để tìm cực trị hàm số ? H2:Xét tính đồng biến nghịch biến tìm cực trị hàm số y= x2 Giải TXĐ : D=R y’=2x ,y’=0 ⇔ x=0 −∞ BBT x +∞ y’ + ∞ + +∞ y Hàm số nghịch biến khoảng ( − ∞ ;0) đồng biến khoảng (0; + ∞ ) Hàm số đạt cực tiểu điểm x= 0; yCT =y(0)=0 3.Bài mới: Hoạt động : Tìm hiểu khái niệm GTLN-GTNN hàm số : Hoạt động Thầy Hoạt động tro Lưu bảng H1: Em cho biết ,trên Đ 1: Có giá trị cực tiểu I ĐỊNH NGHĨA khoảng( − ∞ ;+ ∞ ) có bao Cho hàm số y = f(x) xác định D nhiêu giá trị cực tiểu?  f (x) ≤ M ,∀x∈ D max f (x) = M ⇔  + Giá trị cực tiểu ∃x0 ∈ D : f (x0 ) = M a) D giá trị nhỏ hàm số  f (x) ≥ m,∀x∈ D cho f (x) = m⇔  +Dẫn dắt đến định nghĩa +Lắng nghe phát biểu lại D ∃x0 ∈ D : f (x0 ) = m b) GTLN-GTNN hàm số, định nghĩa Ví dụ:Trên khoảng( − ∞ ;+ ∞ ) , hàm số y= x2 có yêu cầu Hs nêu lại định nghĩa +H3: Nêu bước tìm +Nêu bước tìm GTLN- GTNN y = GTLN-GTNN hàm số GTNN hàm số Ta viết : ( −∞; +∞ ) Không tồn GTLN khoảng khoảng tương tự tìm +Cho học sinh thực ví dụ cực trị hàm số 3/SGK/22 +Hs thực ví dụ Hoạt động 2: Tìm hiểu cách tìm GTLN, GTNN hàm số đoạn [a;b] Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Giáo án giải tích 12 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai GV: Phan Thanh Dũng - +Gv hướng dẫn định lí +Tiếp thu đồ thị +Cho Hs nêu quy tắc tìm +Phát biểu quy tắc GTLN-GTNN hàm số liên tục [a;b] +Gv ghi tập áp dụng lên bảng II QUY TẮC TÌM GTLN, GTNN CỦA HÀM SỐ LIÊN TỤC TRÊN MỘT ĐOẠN: a Định lí (sgk/20) b Quy tắc tính GTLN,GTNN hàm số liên tục đoạn (sgk/22) +Tính y’ +Giải y’=0 tìm nghiệm x1,x2,…,xn thuộc khoảng (a;b) +Tính f(a), f(b), f(x1), f(x2)…,f(xn) + So sánh giá trị kết luận Ví dụ 2: Tìm GTLN, GTNN hàm số: a) y = x − x − x + 35 [-4;4] b) y = x − x + [0;2] Giải: +Hs ghi ví dụ vào áp x ∈ [ −4; ] +Gv hướng dẫn Hs làm theo dụng quy tắc để làm a) y ' = 3x − x − bước +Hs tính giá trị +Gv yêu cầu Hs tính giá trị so sánh.( dùng MTBT)  x = −1 y ' = ⇔ 3x − x − = ⇔  x = y(-4)=-41; y(4)=15;y(-1)=40; y(3)=7 max y = y ( −1) = 40 [ −4;4] Vậy y = y ( −4 ) = −41 [ −4;4] -Hs lên bảng làm -Gv gọi Hs lên bảng trình bày b) y = x − x + [0;2] y’=4x3 -12x  x = ∈ [ 0; 2]  ⇔ x − 12 x = ⇔  x = ∈ [ 0; ]   x = − ∉ [ 0; ] y’=0 + y(0)=5; y(2)=-3; y( )=-4 ( ) max y = y ( ) = y = y = −4 Vậy: [ 0;2] ; [ 0;2] 4.Củng cố:+ Nắm khái niệm GTLN GTNN hàm số + Tìm GTLN,GTNN hàm số khoảng ,một đoạn 5.Dặn :Học lí thuyết xem lại tập giải BTVN : Tìm GTLN-GTNN hàm số : 1 a) y = f ( x ) = x3 − x b) y = f ( x ) = − x + x + 1;3 [ ] 2 đoạn [ 0; 2] đoạn c) y = f ( x ) = − x đoạn c) y = f ( x ) = x + + x − đoạn [ 3;6] x + 3x d ) y = f ( x) = x − đoạn [ 0;3] [ 0;1] VI RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY Giáo án giải tích 12 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai GV: Phan Thanh Dũng - Giáo án giải tích 12 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai GV: Phan Thanh Dũng - - Giáo án giải tích 12 ... Giáo án giải tích 12 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai GV: Phan Thanh Dũng - - Giáo án giải tích 12 ... đoạn c) y = f ( x ) = x + + x − đoạn [ 3; 6] x + 3x d ) y = f ( x) = x − đoạn [ 0 ;3] [ 0;1] VI RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY Giáo án giải tích 12 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai... GTNN hàm số + Tìm GTLN, GTNN hàm số khoảng ,một đoạn 5.Dặn :Học lí thuyết xem lại tập giải BTVN : Tìm GTLN- GTNN hàm số : 1 a) y = f ( x ) = x3 − x b) y = f ( x ) = − x + x + 1 ;3 [ ] 2 đoạn [ 0;
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án 3 cột giải tích 12 tiết t8 GTLN GTNN cua ham so , Giáo án 3 cột giải tích 12 tiết t8 GTLN GTNN cua ham so

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay