Giáo án 3 cột giải tích 12 tiết t7 luyện tập

3 25 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:32

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai GV: Phan Thanh Dũng - Tiết 07 Ngày soạn: 06/09/2017 LUYỆN TẬP * - I.MỤC TIÊU: Kiến thức: • Vận dụng quy tắc quy tắc để tìm cực trị hàm số Kĩ năng: • Thành thạo việc tìm cực trị hàm số Tư thái độ: • Rèn luyện tính cẩn thận, xác lập luận Tư vấn đề tốn học cách lơgic hệ thống II CHUẨN BỊ 1.Giáo viên: Thước kẻ, phấn màu, giáo án, sách tham khảo 2.Học sinh: Bài cũ, dụng cụ học tập III TRỌNG TÂM: Tìm cực trị hàm số IV PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: • Dùng phương pháp đàm thoại gợi mở, vấn đáp, nêu vấn đề giải vấn đề V TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định lớp học, kiểm diện Kiểm tra cũ: Câu hỏi : Nêu quy tắc tìm điểm cực trị hàm số Câu hỏi : Tìm điểm cực trị hàm số − x4 + x2 + a) y= − x + x + b) y = 3.Bài mới: Hoạt động : Bài tập liên quan đến cực trị hàm số : Hoạt động Thầy Hoạt động tro Lưu bảng +Ghi tập lên bảng + Ghi suy nghĩ làm BT1:Tìm điểm cực trị hàm số Yêu cầu học sinh thực tập a) y= − x + x + bước − x4 + x2 + Tập trung suy nghĩ giải - Tìm TXĐ b) y = - Tính y/ Thưc theo yêu cầu Giải : - xét dấu y/ a/ + TXĐ : D=R GV - Kết luận + y’=–3x2+6x ; y’=0x=0 ;x=2 +BBT : x −∞ +∞ GV yêu cầu HS nhận xét y' HS nhận xét giải – + – giải +∞ bạn 10 y −∞ Ghi nhận kiến thức + Hàm số đạt cực tiểu điểm x=0;y=5 GV nhận xét đánh giá, hoàn Đạt cực đại điểm x=2;y=10 thiện b/ + TXĐ : D=R + y’=–x3+2x ; y’=0x=0 ;x= ± +BBT : x −∞ y' − + + +∞ - y −∞ −∞ + Hàm số đạt cực tiểu điểm x=0;y=5 Giáo án giải tích 12 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai GV: Phan Thanh Dũng - - Nghiệm y’ Nếu hs có cực trị x1,x2 đâu có x1,x2 y’ có hai nghiệm p/b cần điều kiện Sắp xếp ý theo trình tự Gọi hs nhắc lại đk đủ để hàm số có cực trị Gọi hs nhận xét chỉnh sửa a ≠  ∆ >  f ' ( x0 ) =   f '' ( x0 ) < ⇒ x điểm cực đại  f ' ( x0 ) =  f '' ( x0 ) > ⇒ +  x0 điểm cực tiểu Hs trình bày giải Đạt cực đại điểm x= ± ;y=6 BT2:Xác định tham số m để hàm số y = − x3 + ( m − 1) x − 3 đạt cực đại cực tiểu Giải +TXĐ: D=R ∆ = ( m − 1) +y’=–x2+m2 –1 Tính + Hàm số đạt cực đại cực tiểu chỉ pt: y’=0 có hai nghiệm phân biệt ⇔ ∆ > ⇔ ( m − 1) > ⇔ m ∈ ( −∞; −1) ∪ ( 1; +∞ ) BT3: Xác định tham số m để hàm số y = x3 − m2 x2 + mx đạt cực tiểu điểm x =1 Giải +TXĐ: D=R +Ta có: y’=3x2–2m2x+m ; y’’=6x–2m2 +Hàm số đạt cực tiểu điểm x=1 −  y ' ( 1) =  2m + m + = ( 1) ⇔ ⇔ ( 2)  y '' ( 1) > 6 − 2m > Từ (1) ta có: :m=–1 ; m=3/2 thỏa (2) +Kết luận : m=–1 ; m= 4.Củng cố: + Nắm quy tắc tìm cực trị hàm số Bài tập củng cố : Cho hàm số y=x3+2mx2+mx-1 a).Với m=1 hàm số đạt cực đại : A x=1/3 B.x=-1 C.x=1 D.x=-1/3 b)Giá trị m để hàm số đạt cực đại x=-1 là: A m=1 B.m=3/2 C.m3/2 c)Giá trị m để hàm số có cực đại cực tiểu là:  3 m ∈  0; ÷  4 A m ∈ ( −∞;0 )  3 m ∈ 0;   4 C B 5.Dặn :Học lí thuyết xem lại tập giải x2 − 4x + m 1− x 3  m ∈ ( −∞;0 ) ∪  ; +∞ ÷ 4  D BTVN : Định m để hàm số y = f(x) = a Có cực đại cực tiểu Kết : m>3 b.Đạt cực trị x = Kết : m = c.Đạt cực tiểu x = Kết : m = VI RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY Giáo án giải tích 12 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai GV: Phan Thanh Dũng - - Giáo án giải tích 12 ... m=1 B.m =3/ 2 C.m3/ 2 c)Giá trị m để hàm số có cực đại cực tiểu là:  3 m ∈  0; ÷  4 A m ∈ ( −∞;0 )  3 m ∈ 0;   4 C B 5.Dặn :Học lí thuyết xem lại tập giải x2 − 4x + m 1− x 3  m... m >3 b.Đạt cực trị x = Kết : m = c.Đạt cực tiểu x = Kết : m = VI RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY Giáo án giải tích. .. Giáo án giải tích 12 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai GV: Phan Thanh Dũng - - Giáo án giải tích 12
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án 3 cột giải tích 12 tiết t7 luyện tập , Giáo án 3 cột giải tích 12 tiết t7 luyện tập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay