Giáo án 3 cột giải tích 12 tiết 17 luyện tập

3 26 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:32

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai GV: Phan Thanh Dũng - Tiết 17 Ngày soạn: 03/10/2016 LUYỆN TẬP * - I.MỤC TIÊU: Kiến thức:Củng cố: + Khảo sát hàm số y ax+b cx+d y ax+b ; y  ax+b cx+d + Sự tương giao hai đồ thị: Kĩ năng: + Thành thạo cách viết phương trình hồnh độ giao điểm + Giải được phương trình hồnh độ giao điểm Tư thái độ: Cẩn thận việc tìm tọa độ giao điểm hai đồ thị II TRỌNG TÂM: Sự tương giao hai đồ thị III PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: Dùng phương pháp thuyết trình, đàm thoại gợi mở dẫn dắt IV TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định lớp học, kiểm diện 2.Kiểm tra cũ : Đan xen tiết học 3.Bài mới: Hoạt động : Bài tập khảo sát hàm phân thức Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung -Cho tập, yêu cầu Hs - Ghi tập, thực Bài 1: Cho hàm số (C) thực câu a theo yêu cầu Gv a) Khảo sát vẽ đồ thị hàm số: Giải: + TXĐ ? + D = R \ {1} / + Tính y ? +Trả lời câu hỏi +
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án 3 cột giải tích 12 tiết 17 luyện tập , Giáo án 3 cột giải tích 12 tiết 17 luyện tập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay