Giáo án 3 cột giải tích 12 tiết 15 khảo sát hàm so

4 22 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:32

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai GV: Phan Thanh Dũng - Tiết 16 Ngày soạn: 27/09/2016 KHẢO SÁT HÀM SỐ NHẤT BIẾN * - I.MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết đồ khảo sát vẽ đồ thị hàm số (tìm tập xác định, xét chiều biến thiên, tìm cực trị, tìm tiệm cận, lập bảng biến thiên, vẽ đồ thị) Kĩ năng: Thực thành thạo bước khảo sát hàm số Tư thái độ:Cẩn thận, xác bước khảo sát hàm số II CHUẨN BỊ 1.Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, sách tham khảo 2.Học sinh: Dụng cụ học tập, tập nhà III TRỌNG TÂM: Khảo sát vẽ đồ thị hàm số biến IV PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: Dùng phương pháp thuyết trình, đàm thoại dẫn dắt V TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định lớp học, kiểm diện y= −x + x +1 2.Kiểm tra cũ :Tìm đường tiệm cận đồ thị hàm số 3.Bài mới: ax + b y= cx + d Hoạt động : Tìm hiểu khảo sát vẽ đồ thị hàm Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung -Gv giới thiệu dạng - Hs ý theo dõi ghi II-KHẢO SÁT MỘT SỐ HÀM ĐA nhớ THỨC VÀ PHÂN THỨC: ax + b y= ax + b cx + d điều hàm số y= cx + d (c ≠ 0, ad – bc ≠ 0) kiện Hàm số *Sơ đồ chung: d D = ¡ \ (− ) -Gv giới thiệu cho Hs đồ -Hs theo dõi ghi nhận kiến c *TXĐ: khảo sát hàm số dạng thức a.d − b.c ax + b y= cx + d ) ( *Tính y’= cx + d *Tính giới hạn: lim y lim y = d d− d+ ⇒x=− x →− x →− c TCĐ c = ? ; c ? a a lim y = ⇒ x = c c TCN x →±∞ *Lập bảng biến thiên Kết luận tính đồng biến, nghịch biến, cực đại, cực tiểu (nếu có) *Đồ thị:Lập bảng giá trị vẽ Hoạt động 2:Ví dụ áp dụng Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung -Gv ghi ví dụ lên bảng -Hs ghi ví dụ suy nghĩ làm VD1: Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị yêu cầu Hs vẽ theo −x+ y= bước x+1 hàm số: +Tìm TXĐ: +Hs nêu TXĐ Giải: D = R \ {–1} + D = R \ {–1} Giáo án giải tích 12 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai GV: Phan Thanh Dũng - − +Tính đạo hàm: +Hs tính đạo hàm +Tính giới hạn tìm tiệm cận đứng, tiệm cận ngang +Hs tìm tiệm cận đứng, tiệm cận ngang (x + 1)2 < 0, ∀x ≠ –1 lim y = −∞; lim y = +∞ + y′ = + x →1− x →1+ ⇒ TCĐ: x = –1 lim y = −1 ⇒ + x →±∞ TCN: y = –1 + BBT +Vẽ bảng biến thiên +Hs vẽ bảng biến thiên +Gv gọi Hs nhận xét khoảng tăng giảm tìm điểm cực trị -Hs nhận xét khoảng + Hàm số nghịch biến (- ∞ ;-1); tăng, giảm tìm điểm (-1;+ ∞ ) +Hàm số khơng có cực trị cực trị + Đồ thị -Gv hướng dẫn Hs tìm điểm đặc biệt đồ thị -Gv hướng dẫn Hs vẽ đồ thị hàm số -Gv gọi Hs nhận xét tính đối xứng đồ thị hàm số -Hs xác định điểm đặc biệt vẽ đồ thị hàm số x=0⇒y=2 y=0⇔x=2 - Hs nhận xét tính đối xứng đồ thị hàm số 4.Củng cố: Nắm vững bươc khảo sát hàm số Bài tập củng cố: y= Giao điểm hai tiệm cận tâm đối xứng đồ thị ax + b , a.d − b.c ≠ cx + d tính chất hàm số 2x x + có đường tiệm cận đứng là: A.x=-1 B.y=-1 C.x=2 D.y=2 Câu 1: Hàm số  1   −1   1    x −1 A. ; ÷ B. ; ÷ C. ; − ÷ D. − ;1÷ y= 2x + là:  2   2   2    Câu 2: Tọa độ tâm đối xứng đồ thị hàm số x−2 y= − 2x + cắt trục hồnh điểm có hồnh độ là:A.x=0 B.x=-2 C.x=2 D.x= Câu 3:Đồ thị hàm số y= 5.Dặn dò : Nắm vững bước khảo sát hàm số biến x +1 y= x − có đồ thị (C) BT: Cho hàm số a/ Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị (C ) b/ Lập phương trình tiếp tuyến đồ thị (C ) ,biết hệ số góc TT bằng –2 VI RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY Giáo án giải tích 12 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai GV: Phan Thanh Dũng - Giáo án giải tích 12 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai GV: Phan Thanh Dũng - - Giáo án giải tích 12 ... Giáo án giải tích 12 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai GV: Phan Thanh Dũng - - Giáo án giải tích 12 ... (C) BT: Cho hàm số a/ Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị (C ) b/ Lập phương trình tiếp tuyến đồ thị (C ) ,biết hệ số góc TT bằng –2 VI RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY Giáo án giải tích 12 Trường THPT Nguyễn... đồ thị hàm số x−2 y= − 2x + cắt trục hồnh điểm có hồnh độ là:A.x=0 B.x=-2 C.x=2 D.x= Câu 3: Đồ thị hàm số y= 5.Dặn dò : Nắm vững bước khảo sát hàm số biến x +1 y= x − có đồ thị (C) BT: Cho hàm số
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án 3 cột giải tích 12 tiết 15 khảo sát hàm so , Giáo án 3 cột giải tích 12 tiết 15 khảo sát hàm so

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay