Giáo án 3 cột giải tích 12 tiết 14 khảo sát hàm số

4 33 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:32

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai GV: Phan Thanh Dũng - Tiết 14 Ngày soạn: 17/09/2017 KHẢO SÁT HÀM SỐ BẬC TRÙNG PHƯƠNG * - I.MỤC TIÊU: Kiến thức: đồ khảo sát hàm số trùng phương Nắm dạng đồ thị hàm số trùng phương Trục đối xứng đồ thị hàm số trùng phương Kĩ năng: Thực thành thạo bước khảo sát hàm số trùng phương Vẽ đồ thị hàm số trùng phương đúng, xác đẹp Tư thái độ: • Rèn luyện tư logic trừu tượng • Cẩn thận, xác, tích cực khám phá lĩnh hội tri thức II CHUẨN BỊ 1.Giáo viên: Bảng phụ vẽ dáng điệu đồ thị hàm số trùng phương trường hợp cụ thể 2.Học sinh: Chuẩn bị đọc trước nhà Xem lại cách vẽ đồ thị hàm số bậc ba xem cách vẽ hàm bậc bốn III TRỌNG TÂM: Khảo sát vẽ đồ thị hàm số trùng phương IV PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: Dùng phương pháp thuyết trình, đàm thoại dẫn dắt V TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định lớp học, kiểm diện 2.Kiểm tra cũ H: Gọi Hs lên bảng nêu đồ khảo sát hàm số bậc ba 3.Bài mới: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung -Gọi Hs nhắc lại bước -Hs nhắc lại I-Sơ đồ khảo sát hàm số: (sgk trang 31) khảo sát hàm số II.Một số hàm số đa thức: 2/ Hàm trùng phương: y=ax4+bx2+c , (a ≠ ) y ' = 4ax + 2bx = x  2ax + b  Ta có: -Hướng dẫn Hs bước -Theo dõi khảo sát hàm số trùng + Nếu ab ≥ hàm số có cực trị nhất phương điểm x=0 -H: Tính đạo hàm -Thực +Nếu ab < hàm số có cực trị (3 cực trị tạo thành tam giác cân,đỉnh tam giác -Phân tích, hướng dẫn Hs Theo dõi nắm bắt kiến cân thuộc trục Oy) điều kiện để hàm số trùng thức Dạng đồ thị : trang 38 phương có cực trị, cực Vd1: Cho hàm số y = x − mx − (1) trị, a/ Khi m=2 ,khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số b/ Tìm tham số m để hàm số (1) có ba cực trị -Cho ví dụ -Thực ví dụ Giải: a)+TXĐ: D= R ' + y = 4x − 4x x =  y = ⇔ x = ⇒  x = −1  ' -Hướng dẫn gọi Hs lên -Hs lên bảng thực bảng giải theo bước +TXĐ Giáo án giải tích 12  y = −3   y = −4  y = −4  limy = +∞ limy = +∞ + x→+∞ ; x→−∞ +Bảng biến thiên: Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai GV: Phan Thanh Dũng - +Tính y’ Giải pt y’=0 +Tính giới hạn vơ cực Hàm số đồng biến (-1;0);(1;+ ∞ ) Hàm số nghịch biến (- ∞ ;-1); (0;1) Hàm số đạt cực đại x=0; yCĐ=-3 Hàm số đạt cực tiểu x= ±1 ; yCT=-4 +Đồ thị: +Lập bảng biến thiên +Lập bảng giái trị vẽ đồ thị -Hướng dẫn Hs vẽ đồ thị nhận xét tính đối xứng -Theo dõi thực đồ thị y=0⇔ x = −  x = Đồ thị nhận trục tung làm trục đối xứng b/ Ta có: y’=4x3–2mx=2x.[2x2–m] Hàm số có ba cực trị ⇔ ( −m ) < ⇔ m > 4.Củng cố: +Các bước khảo sát hàm số trùng phương + Các dạng đồ thị hàm số trùng phương + Điều kiện để hàm số có cực trị, cực trị Câu 1: Đồ thị sau đồ thị hàm số nào? A y = x − x − −1 y= x + 3x2 − C B y = x − x − D y = x + x − Câu 2: Đồ thị sau đồ thị hàm số nào? A y = x − x C y = − x − x Câu 3: Tìm m để hàm số A −3 < m < y = − x + 3x B D y = − x + x y = mx + ( m − ) x + B < m < 5.Dặn dò : - Học lại bước khảo sát hàm số bậc bốn –BTVN: 2/43 y = − x4 + 2x2 + 4 có đồ thị (C ) Cho hàm số Giáo án giải tích 12 có hai điểm cực đại điểm cực tiểu m C < −3 D < m Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai GV: Phan Thanh Dũng - Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị (C) hàm số cho Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị ( C) điểm A(1;4) VI RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY Giáo án giải tích 12 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai GV: Phan Thanh Dũng - - Giáo án giải tích 12 ... 5.Dặn dò : - Học lại bước khảo sát hàm số bậc bốn –BTVN: 2/ 43 y = − x4 + 2x2 + 4 có đồ thị (C ) Cho hàm số Giáo án giải tích 12 có hai điểm cực đại điểm cực tiểu m C < 3 D < m Trường THPT Nguyễn... b/ Ta có: y’=4x3–2mx=2x.[2x2–m] Hàm số có ba cực trị ⇔ ( −m ) < ⇔ m > 4.Củng cố: +Các bước khảo sát hàm số trùng phương + Các dạng đồ thị hàm số trùng phương + Điều kiện để hàm số có cực trị,... đồ thị hàm số nào? A y = x − x − −1 y= x + 3x2 − C B y = x − x − D y = x + x − Câu 2: Đồ thị sau đồ thị hàm số nào? A y = x − x C y = − x − x Câu 3: Tìm m để hàm số A 3 < m < y = − x + 3x B D
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án 3 cột giải tích 12 tiết 14 khảo sát hàm số , Giáo án 3 cột giải tích 12 tiết 14 khảo sát hàm số

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay