Giáo án 3 cột giải tích 12 tiết 13 khảo sát hàm số trùng phuong

4 22 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:32

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai GV: Phan Thanh Dũng - Tiết 13 Ngày soạn: 17/09/2017 KHẢO SÁT HÀM SỐ BẬC BA * - I.MỤC TIÊU: Kiến thức: + Biết đồ tổng quát để khảo sát hàm số + Biết dạng đồ thị hàm số bậc ba, bậc bốn trùng phương Kĩ năng: + Nắm dạng đồ thị hàm số bậc ba + Thực thành thạo bước khảo sát hàm số bậc ba + Vẽ đồ thị hàm số bậc ba đúng, xác đẹp Tư thái độ: +Rèn luyện tính cẩn thận, xác Tư vấn đề toán học cách lôgic hệ thống II CHUẨN BỊ 1.Giáo viên: Giáo án, hệ thống tập 2.Học sinh: Chuẩn bị đọc trước nhà III TRỌNG TÂM: Khảo sát vẽ đồ thị hàm số bậc IV PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: Dùng phương pháp thuyết trình, đàm thoại dẫn dắt V TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định lớp học, kiểm diện 2.Kiểm tra cũ : H: Nêu bước xét tính đơn điệu tìm cực trị hàm số? 3.Bài mới: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung -Củng cố đồ khảo sát I/ đồ khảo sát hàm -Tiếp thu hàm số thông qua II/ Khảo sát hàm đa thức hàm phân thức học trước 1/ Hàm bậc : y  ax  bx  cx  d , (a �0) H: y’=0 có trường hợp nào? Đ: Có nghiệm, có nghiệm kép vơ nghiệm -Giới thiệu dạng đồ thị trường hợp: H1,H2 pt y’=0 có hai ngiệm phân biệt H3,H4 pt y’=0 vô ngiệm -Nắm dạng đồ thị ứng với giá trị a nghiệm đạo hàm -Hướng dẫn Hs thay m=0 vào phương trình -Thực -Gọi Hs lên bảng thực theo bước -Lưu ý em tìm giới hạn vơ cực Giáo án giải tích 12 -Hs lên bảng, Hs lớp làm vào Lưu ý: Dạng đồ thị a>0 a0 a
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án 3 cột giải tích 12 tiết 13 khảo sát hàm số trùng phuong , Giáo án 3 cột giải tích 12 tiết 13 khảo sát hàm số trùng phuong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay