Giáo án 3 cột giải tích 12 tiết 12 luyện tập

3 24 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:32

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai GV: Phan Thanh Dũng - Tiết 12 LUYỆN TẬP Ngày soạn: 16/09/2017 * I.MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố khái niệm đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang đồ thị hàm số Kĩ năng: + Tìm đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang đồ thị hàm số + Củng cố cách tìm giới hạn vơ cực, giới hạn bên hàm số Tư thái độ: Thận trọng trọng việc tính giới hạn vơ cực hàm số II CHUẨN BỊ 1.Giáo viên: Dụng cụ dạy học, giáo án, sách tập, sách giáo khoa 2.Học sinh: Học cũ làm BTVN III TRỌNG TÂM: Tìm đường tiệm cận hàm số IV PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: + Dùng phương pháp đàm thoại gợi mở, vấn đáp, nêu vấn đề giải vấn đề V TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định lớp học, kiểm diện Kiểm tra cũ: H1:Nhắc lại định nghĩa tiệm cận đứng, tiệm cận ngang? y x2 H2: Tìm đường tiệm cận đồ thị hàm số: 3.Bài mới: Hoạt động : Bài tập 1/ sgk/ 30 Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh -Gv yêu cầu Hs nêu nội -Hs nêu nội dung tập dung tập -Hs lên bảng tình bày câu -Gv gọi Hs lên bảng làm a, b, c câu Nội dung Bài 1: Tìm tiệm cận đồ thị hs x y  x TXĐ: D=R\{2} a) lim x�2 -Hs lớp làm -Gv theo dõi hướng dẫn theo dõi làm bạn Hs làm cần để nhận xét Ta có: Vậy x  tiệm cận đứng x lim y  lim  1 x ���  x x ��� Vậy y  1 tiệm cận ngang b -Hs nhận xét -Gv gọi Hs nhận xét -Gv nhận xét, xác hóa -Hs theo dõi ghi nhận lời giải yêu cầu Hs ghi kiến thức Giáo án giải tích 12 x x  �; lim  � x�2  x 2 x y x  x  TXĐ: D=R\{-1} x x lim  �; lim  � x�1 x  x�1 x  Ta có: Vậy x  1 tiệm cận đứng x  lim y  lim  1 x ��� x  x ��� Vậy y  1 tiệm cận ngang c y 2x  5x  TXĐ: D=R\{ } Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai GV: Phan Thanh Dũng - lim x� 2x  2x   �; lim  � 5x  5x  x� Ta có: tiệm cận đứng Vậy 2x  lim y  lim  x ��� x  x ��� Vậy y= tiệm cận ngang Hoạt động 2:Bài tập 2/ 30: Tìm tiệm cận đứng tiệm cận ngang đồ thị hàm số Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung -Gv yêu cầu Hs nêu nội -Hs nêu nội dung yêu cầu Bài 2: dung yêu cầu tập tập 2 x y -Gv hướng dẫn Hs làm -HS suy nghĩ làm  x TXĐ: D=R\  �3 a) yêu cầu Hs suy nghĩ làm vào nháp 2 x 2 x lim  �( lim  �) 2 x�3  x x�3  x -Gv gọi Hs lên bảng làm -Hs lên bảng tình bày câu Ta có: câu a, c a, c Vậy x  3 tiệm cận đứng 2 x 2 x lim  �(lim  �) 2 x�3  x x�3  x -Gv theo dõi hướng dẫn Vậy x  tiệm cận đứng Hs làm cần -Hs lớp làm 2 x theo dõi làm bạn lim y  lim 0 x �� � để nhận xét  x2 x ��� Vậy y  tiệm cận ngang x -Gv gọi Hs nhận xét -Hs nhận xét c) x  3x  x 1 lim -Gv nhận xét, xác hóa -Hs theo dõi ghi nhận lời giải yêu cầu Hs ghi kiến thức y y x�1 x2  3x  x2  3x   �; lim  � x�1 x x Ta có: Vậy x  1 tiệm cận đứng x  3x  lim y  lim  �� x ��� x 1 x ��� Hàm số tiệm cận ngang ax  b cx  d 4.Củng cố: Cho hàm số a) Đường tiệm cận đứng đồ thị hàm sô là: Bài tập trắc nghiệm củng cố: b)Đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số là: 2 x  x  có phương trình là: Câu 1: Tiệm cận đứng tiệm cận ngang đồ thị hàm số A x  1, x  2 B x  1; y  2 C x  1, y  D y  1, y  2 y Câu 2: Tìm tất tiệm cận đứng đồ thị hàm số Giáo án giải tích 12 y x2  x  x2  4x  Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai GV: Phan Thanh Dũng - A x  B x  x  D y  C x  Câu 3: Đường thẳng tiệm cận đồ thị hàm số A x  B y  C y  y 5x  x2 1 ? D x  1 5.Dặn dò :Học lí thuyết xem lại tập giải y 2x  2x  y x2 x2  y 1 x BTVN : Tìm đường tiệm cận đồ thị hàm số : a) b) c) VI RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY Giáo án giải tích 12 ... thị hàm số : a) b) c) VI RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY Giáo án giải tích 12 ...  3x  x 1 lim -Gv nhận xét, xác hóa -Hs theo dõi ghi nhận lời giải yêu cầu Hs ghi kiến thức y y x�1 x2  3x  x2  3x   �; lim  � x�1 x x Ta có: Vậy x  1 tiệm cận đứng x  3x... 1; y  2 C x  1, y  D y  1, y  2 y Câu 2: Tìm tất tiệm cận đứng đồ thị hàm số Giáo án giải tích 12 y x2  x  x2  4x  Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai GV: Phan Thanh Dũng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án 3 cột giải tích 12 tiết 12 luyện tập , Giáo án 3 cột giải tích 12 tiết 12 luyện tập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay